Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam hiện nay

90 72 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2019, 14:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÝ XUÂN PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BÈN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÝ XUÂN PHONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BÈN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHÚC HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc, khoa, phòng quý thầy, cô giáo Học viện Khoa học Xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ thân tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Đình Chúc người hướng dẫn trực tiếp giúp tơi nghiên cứu hồn thành luận văn với tinh thần trách nhiệm cao tận tình, chu đáo Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên động viên, hỗ trợ cho trình học tập nghiên cứu Tuy có cố gắng nhiều trình nghiên cứu luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, thân tơi mong nhận góp ý q thầy, bạn bè để q trình thực đạt kết tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan với số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn Thạc sĩ sách cơng “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nay” trung thực, khách quan không trùng lắp với đề tài liên quan lĩnh vực bày Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Tác giả luận văn Lý Xuân Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 10 1.1 Khái quát chung thực sách giảm nghèo bền vững 1.2 Thực sách giảm nghèo bền vững Việt Nam 19 1.3 Kinh nghiệm thực giảm nghèo bền vững nước quốc tế 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 39 2.1 Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam 39 2.2 Tở chức thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian qua 43 2.3 Những vấn đề đặt thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 60 3.1 Bối cảnh thực sách sách nghèo bền vững thời gian tới 60 3.2 Quan điểm mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 63 3.3 Các giải pháp thực hiệu sách giảm nghèo bền vững 64 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thương binh xã hội CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSXH : Chính sách xã hội KT-XH : Kinh tế - Xã hội HĐND : Hội đồng nhân dân HS-SV : Học sinh – sinh viên MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NĐ-CP : Nghị định Chính phủ NQ-CP : Nghị Chính phủ NQ-HĐND : Nghị – Hội đồng nhân dân NQ/HU : Nghị Huyện ủy NQ/TU : Nghị quyết/Tỉnh ủy QĐ-TTg : Quyết định – Thủ tướng QĐ-UBND : Quyết định - Ủy ban nhân dân THCS : Trung học sở TTLT-BTC-BLĐTBXH : Thông tư liên tịch - Bộ Tài chínhBộ Lao động - Thương binh Xã hội TNCS : Thanh niên cộng sản THPT : Trung học phổ thông TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp hộ theo thành phần nghèo phân chia khu vực huyện Quế Sơn qua số liệu nghiên cứu từ kết tổng điều tra qua năm 2016, 2017, 2018 45 Bảng 2.2 Tổng hợp hộ nghèo theo nguyên nhân nghèo huyện Quế Sơn qua số liệu nghiên cứu từ kết tổng điều tra theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại quốc gia tồn phận đói nghèo với tính chất, mức độ nghèo đói từng quốc gia có khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, thể chế trị xã hội điều kiện kinh tế quốc gia Mỗi quốc gia có khái niệm riêng xác định mức độ đói nghèo có tiêu chí đánh giá mức độ đói nghèo giới hạn đói nghèo Xóa đói giảm nghèo vấn đề đặt tồn giới, nằm chương trình nghị Liên hợp quốc chiến lược phát triển tất nước, đặc biệt nước phát triển Đối với Việt Nam, xóa đói giảm nghèo nội dung bản, quan điểm quán, xuyên suốt Đảng ta, cụ thể sách, pháp luật chương trình phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước qua thời kỳ Đảng, Nhà nước ta chăm lo cho người dân, hướng đến việc người dân có việc làm, có cơm ăn, áo mặc, học hành chăm sóc thể chất, tinh thần Sự vào hệ thống trị với tinh thần “Vì người nghèo” mang đậm chất nhân văn lan tỏa sâu rộng toàn xã hội, nội dung, hình thức thiết thực Cơng tác xóa đói giảm nghèo Việt Nam thời gian qua đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ Từ giai đoạn 1993 - 2004, tỷ lệ người nghèo giảm từ 58,1% (năm 1993) xuống 19,4% (năm 2004); đến giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ người nghèo giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống 4,25% (năm 2016) Tính theo ch̉n nghèo mới, đến năm 2017 tỷ lệ người nghèo giảm xuống 7% (giảm 1,3% so với năm 2016) Tỷ lệ bình qn hộ nghèo huyện nghèo giảm 40%; hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo, xã an toàn khu thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giảm 3% 4% so với năm 2016 Trong thời gian nay, Đảng Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh thực cơng việc xóa đói giảm nghèo để hồn thành mục tiêu cam kết, xây dựng xã hội: dân giàu, nước mạnh, cơng bằng, dân chủ văn minh; theo giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững Các địa phương nước, có tỉnh Quảng Nam huyện Quế Sơn ban hành nhiều đề án, kế hoạch, phương án thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 Thực chủ trương Đảng Nhà nước thực chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phong trào "Cả nước chung tay người nghèo - Khơng để bị bỏ lại phía sau" triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến 18/11 năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành 03 Nghị chuyên đề giảm nghèo, có Nghị số 13/2017/NQ-HĐND Quy định sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành số Đề án phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững, từ giải kịp thời vấn đề bản, xúc hộ nghèo, cận nghèo, thơn, xã huyện nghèo Những sách hỗ trợ tỉnh Quảng Nam tạo động lực cho cơng tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 Việc triển khai thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn năm qua huy động nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh bền vững, giải vấn đề, xúc hộ nghèo, cận nghèo nhà ở, đất ở, đất sản xuất, khám, chữa bệnh, học tập, vay vốn… Với tâm hệ thống trị tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 địa bàn huyện Quế Sơn đạt nhiều kết quan trọng Năm 2016 tồn huyện có 2.921 hộ nghèo, tỷ lệ 10,31%, đến cuối năm 2018 giảm 1.845 hộ nghèo, tỷ lệ 6,36%, giảm 1,7% so với năm 2017 (năm 2017 có 2.309 hộ nghèo, tỷ lệ 8,06%) Tuy nhiên kết giảm nghèo nói chung chưa thực vững chắc, tỷ lệ tái nghèo hàng năm cao, hộ thoát nghèo chưa thực bền vững, chênh lệch giàu - nghèo nhóm dân cư chưa thu hẹp; tình trạng nghèo phát sinh nhiều nguyên nhân xảy ra; đời sống người nghèo (đối tượng già neo đơn) nhiều khó khăn nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng thơng tin giải trí hạn chế Một số sách, chương trình giảm nghèo ban hành mang tính ngắn hạn, chồng chéo, chưa trọng tâm, thiếu đôn đốc kiểm tra công tác đạo điều hành, thiếu phối hợp chặt chẽ bên có liên quan thực sách giảm nghèo Cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức hạn chế, phận hộ nghèo thụ động, có tư tưởng khơng muốn nghèo, trơng chờ vào sách Nhà nước, chưa có tinh thần vượt khó vươn lên nghèo Trong q trình triển khai thực sách giảm nghèo bền vững cần phải tổ chức nghiên cứu, tổng hợp đánh giá kết triển khai thực để xem xét tính hiệu hạn chế cần bở sung sửa đởi để sách giảm nghèo thực hiệu Do đó, phân tích đánh giá việc thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cần thiết cho công tác lãnh đạo, điều hành thực sách giảm nghèo bền vững Từ tình hình thực tế xuất phát từ q trình thực sách giảm nghèo bền vững cấp, ngành toàn xã hội quan tâm với mong muốn đề tài góp phần giúp cấp, ngành, địa phương phương pháp tiếp cận lý luận sách giảm nghèo bền nghèo Bên cạnh cần hỗ trợ phương tiện, tư liệu sản xuất cho hộ thoát nghèo Đối với người nghèo Người nghèo cần tiếp cận cụ thể với sách hỗ trợ từ Trung ương đến cấp tỉnh để lựa chọn thụ hưởng sách đầy đủ hơn, phù hợp với điều kiện thực tế để có chương trình đăng ký nghèo Cung cấp thơng tin xác q trình điều tra, rà sốt hộ nghèo năm để tổng hợp, thống kê diện hộ nghèo thực tế cấp quyền nắm nhu cầu, khả để phối hợp hỗ trợ, tác động giảm nghèo Thấy trách nhiệm thân người nghèo, hộ nghèo chủ động thực có trách nhiệm để vươn lên thoát nghèo bền vững cần xem Nhà nước, xã hội cộng đồng hỗ trợ, tiếp sức cho để tự thân vận động nghèo bền vững Dần dần từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước giúp đỡ xã hội; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, động viên hộ nghèo vươn lên để giảm nghèo Người nghèo cần phải tự thi đua với nhau, tự lên án người “siêng ăn, nhát làm” để lợi dụng sách ưu đãi dành cho người nghèo Nhà nước cấp, ngành Đối với tham gia tổ chức trị – xã hội Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo Mặt trận Tổ quốc tở chức trị xã hội cấp (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nơng dân, Đồn niên, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động) tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp quyền, tở chức thành viên để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân công tác giảm nghèo, mục tiêu giảm nghèo sách, dự án giảm nghèo bền vững Vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo", tập trung hỗ trợ chương trình làm nhà “Đại đoàn 69 kết”, trao tặng sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để có điều kiện phát triển sản xuất; làm tốt công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng sách - xã hội, thực cầu nối quan trọng đưa nguồn vốn vay ưu đãi Nhà nước đến với người nghèo Thực tốt chức giám sát việc thực sách dành cho người nghèo hỗ trợ thoát nghèo bền vững địa phương Xây dựng mơ hình giúp đỡ hỗ trợ nghèo từng đồn thể trị - xã hội; vận động hội viên hướng dẫn kỹ thuật, phương tiện cho hộ hội viên nghèo có khả phát triển kinh tế Tăng cường thực chương trình hành động hệ thống Mặt trận đoàn thể, tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người Việt Nam nước ngồi, tở chức quốc tế dành quan tâm chăm lo cho người nghèo; tạo hội để người nghèo ởn định sống, vươn lên nghèo bền vững Đối với tổ chức kinh tế nước Phát huy trách nhiệm xã hội tở chức kinh tế ngồi nước việc tài trợ cho việc thực sách giảm nghèo, chăm lo đến người nghèo hỗ trợ đào tạo lao động cho người nghèo có việc làm tăng thu nhập, ởn định sống vươn lên nghèo Có chủ trương, sách cụ thể, phù hợp huy động đóng góp tở chức kinh tế đứng chân địa bàn xã nghèo việc hỗ trợ tổ chức thực chuyển đổi ngành nghề thu hồi đất phát triển công nghiệp Làm tốt công tác phối hợp quyền, tở chức kinh tế chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ bị tách động tở chức kinh tế ngồi nước đầu tư, phát triển kinh tế khu vực 3.3.4 Tăng cường nguồn lực cho thực chính sách Tập trung nguồn lực đầu tư trọng điểm vào vùng, địa bàn 70 nhóm dân cư khó khăn nhất; khuyến khích tham gia trợ giúp đơn vị, doanh nghiệp địa bàn xã có tỷ lệ hộ nghèo số lượng hộ nghèo cao Cần tiếp tục nghiên cứu ban hành sách hỗ trợ ưu tiên phát triển sản xuất để hộ nghèo mua sắm trang thiết bị lao động sản xuất, đầu tư trang thiết bị để hoạt động tăng thu nhập vươn lên thóat nghèo Thực kịp thời, đầy đủ trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất (do thiên tai, hỏa hoạn rủi ro bất khả kháng gây ra) số sách có liên quan đến giảm nghèo Cần xem xét đầu tư sở hạ tầng thiết yếu đường giao thông, sân phơi, kho lưu giữ phục vụ sản xuất, kinh doanh để tọa điều kiện thuận lợi cho người dân truân chuyển hàng hóa, nâng cao giá trị hàng nông sản 3.3.5 Những giải pháp khác Tăng cường đổi mới phương pháp đánh giá sách giảm nghèo Cần có chế cụ thể, minh bạch, rõ ràng thực đánh giá sách giảm nghèo, phân định rõ quyền hạn trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực đánh giá sách giảm nghèo Các cấp ủy Đảng, quyền địa phương cần đạo điều tra, rà soát hộ nghèo thực chất, phân loại đối tượng cụ thể để có sách phù hợp tác động giảm nghèo giao cho đồn thể trị - xã hội cấp phụ trách từng hộ nghèo, nghèo có địa Nâng cao trách nhiệm cộng đồng xã hội thân người nghèo, hộ nghèo; Nhà nước hỗ trợ, cần xác định giảm nghèo việc thân người nghèo, hộ nghèo, phải làm cho người nghèo, hộ nghèo tự giác, chủ động thực có trách nhiệm để vươn lên nghèo bền vững Chính quyền xác định cơng tác giảm nghèo mục tiêu trước tiên cần pahỉ hành động để đảm bảo an sinh xã hội tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư có trách nhiệm vận động tham gia cơng tác giảm nghèo bền vững 71 Đối với quan chuyên môn cấp huyện xã – thị trán cần lựa chọn cán có lực để đảm nhận chuyên trách giảm nghèo cấp; trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, lực quản lý, điều hành cán làm công tác giảm nghèo cấp, ngành đảm bảo tham mưu, đề xuất sách hồn thành nhiệm vụ giảm nghèo bền vững giai đoạn Chính sách giảm nghèo cần hướng đến hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người nghèo Các sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo cần phải quy định cụ thể diện tích tối thiểu, độ bền, khả chống chịu gió bão; có thiết kế mẫu cho từng vùng miền phù hợp với tác động thiên nhiên để huy động nguồn lực xã hội hóa khác xây dựng nhà cho hộ nghèo có khả tránh trú bão, lũ để xảy thiên tai hộ cận nghèo lại trở thành hộ nghèo Trong xây dựng sách cần quan tâm đến việc xây dựng quỹ phòng chống thiên tai, có chế độ bảo trợ cho hộ dễ bị tổn thương sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên kịp thời hỗ trợ bị thiên tai để ổn định sống, tái sản xuất vươn lên thoát nghèo Tập trung xây dựng cơng trình phòng chống tác động thiên tai, biến đởi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân Hỗ trợ xây dựng cơng trình phúc lợi nhỏ phục vụ sinh hoạt ngày người dân (như giếng, bể chứa nước hợp vệ sinh, cầu, hệ thống kênh mương thoát nước,…) xây dựng nhà trách lũ cộng đồng để nhân dân có nơi sơ tán tập trung có bão lũ Phân loại hộ nghèo, người nghèo có điều kiện tác động thoát nghèo với người bị bệnh hiểm nghèo đối tượng bảo trợ xã hội tháot nghèo Đối với người bị bệnh hiểm nghèo mà gia đình thuộc hồn cảnh khó khăn có nguy dẫn đến đói nghèo cao Khi bị bệnh hiểm nghèo kinh phí chữa bệnh lớn cần người nuôi dưỡng nên dễ làm cho hộ 72 từ từ trở thành hộ nghèo chưa có sách hỗ trợ nên rơi vào diện nghèo khó nghèo Muốn khơng phát sinh hộ nghèo bắt nguồn từ gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo, việc xây dựng sách cần quan tâm hỗ trợ đặc biệt với trường hợp bị bệnh hiểm nghèo Trong hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội cần quan tâm đến 02 thành phần người cao t̉i người khuyết tật Vì người cao t̉i người khuyết tật nặng họ khơng khả lao động, thường xuyên bị bệnh tật dễ bị tổn thương, nên làm cải để tạo thu nhập cho thân họ Người cao t̉i đưa vào diện người nghèo từ trần thoát nghèo tỷ lệ người cao tuổi thuộc diện người nghèo địa phương nhiều Trong diện hộ nghèo bảo trợ xã hội cần phân loại người nghèo có điều kiện tác động để giảm nghèo người nghèo đối tượng bảo trợ xã hội khơng thể tự nghèo mà cần phải nâng mức trợ cấp xã hội, người nghèo thuộc diện người cao tuổi Việc nâng mức trợ cấp xã hội người cao tuổi đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội với mức thu nhập theo chuẩn nghèo tỷ lệ hộ nghèo theo thực trạng giảm việc xây dựng sách để hỗ trợ người nghèo thoát nghèo thực tế hiệu Các sách an sinh xã hội cần phải phù hợp với 02 laoị đối tượng để trợ giúp có hiệu cho người nghèo, hộ nghèo mà tác động sách giúp họ nghèo đối tượng xã hội đặc thù có trợ cấp họ mức với mức thu nhập hộ nghèo Tích cực xã hội hóa việc huy động nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng thu hút động viên tham gia ủng hộ tầng lớp dân cư, ngành, cấp, tở chức đồn thể, tổ chức kinh tế - xã hội hỗ trợ người nghèo thuộc diên bảo trợ xã hội 73 Tiểu kết Chương Các giải pháp công tác giảm nghèo hiến kế quan trọng để cấp ủy, quyền địa phương lựa chọn để xây dựng kế hoạch thực mục tiêu giảm nghèo thật thật chất, hiệu đảm bảo mục tiêu chương trình giảm nghèo thời gian tới Với hệ thống giải pháp cần phải kèm với điều kiện kinh phí nỗ lực quan, cán phụ trách giảm nghèo từ Trung ương đến sở Công tác giảm nghèo nhiệm vụ quan trọng quyền cấp để thực tốt vấn đề an sinh xã hội, ởn định tình hình an ninh trật tự xây dựng sống hài hòa Những giải pháp nêu kết nghiên cứu tổng hợp từ thực tiễn công tác giảm nghèo địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm sở cho quan tham mưu tổ chức thực hiệu công tác giảm nghèo thời gian tới Những giải pháp tiếp tục triển khai thực chủ trương thoát nghèo bền vững năm đến cần phải huy động sức mạnh hệ thống trị, vai trò tun truyền, vận động Mặt trận đoàn thể trị - xã hội, hội quần chúng quan trọng để hộ nghèo thấy trách nhiệm, tự tin, nỗ lực Nhà nước vươn lên nghèo góp phần xây dựng q hương, đất nước 74 KẾT LUẬN Việc triển khai thực đồng sách Trung ương xây dựng, triển khai sách giảm nghèo bền vững nhằm giải vấn xúc hộ nghèo theo từng nguyên nhân nghèo thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, phương tiện sản xuất địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bước đầu đạt nhiều kết quan trọng, sách ban hành thực tạo khởi động cho đối tượng, thành phần nghèo khó xã hội cần hỗ trợ Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với sách sách giảm nghèo an sinh xã hội để phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thực giảm nghèo cách bền vững Do đó, cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận đoàn thể cấp cần quan tâm đạo thực giảm nghèo địa phương sở, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, đạo cấp, trách nhiệm hệ thống trị tồn xã hội Thực chương trình giảm nghèo bền vững, cấp, ngành địa phương sở cần tập trung triển khai đồng sách giảm nghèo theo hướng tập trung với nội dung cụ thể, tiếp tục triển khai thực tốt sách hỗ trợ điều kiện cần thiết cho người nghèo, địa phương nghèo để phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, thụ hưởng sách an sinh xã hội phát triển sở hạ tầng để thoát nghèo bền vững; từng bước giảm dần đầu tư trực tiếp, thực đầu tư gián tiếp, đầu tư cho cộng đồng, cho dự án, sách, mơ hình mang tính hiệu quả, đột phá, xóa bỏ tâm lý trơng chờ, ỷ lại từ sách; thực tốt biện pháp sách hỗ trợ giảm nghèo có điều kiện cho hộ nghèo Luận văn phân tích đánh giá việc triển khai thực 75 sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam từ năm 2016 đến năm 2018; đánh giá kết đạt tồn tại, hạn chế từng công cụ sách giảm nghèo địa bàn huyện Đây là sở thực tiễn cho việc hoàn thiện sách giảm nghèo bền vững thời gian tới mà cấp, ngành cần quan tâm xem xét Các giải pháp hệ thống lại kết nghiên cứu từ phản ánh thực tế cán bộ, nhân dân thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Quế Sơn thời gian để bở sung, hồn thiện giải pháp triển khai thực giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn năm tới Tùy vào từng điều kiện cụ thể địa phương tỉnh, thành nước nghiên cứu bở sung để triển khai thực đạt kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo địa phương Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh” cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá lại sách giảm nghèo triển khai năm qua để diều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu hướng phát triển xã hội Có thể nhận thấy người nghèo hưởng thụ nhiều sách hỗ trợ sách giảm nghèo nước ta rộng, dàn trãi nhiều lĩnh vực nên có chồng chéo, phân tán chưa có sách động viên, khen thưởng hộ, thôn, xã nghèo để hạn chế tư tưởng ỷ lại, trơng chờ vào hỗ trợ nhà nước Để thực thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngành Trung ương cần rà soát lại sách giảm nghèo thật phù hợp với điều kiện từng vùng miền; xây dựng đội ngũ nhà sách, giúp Đảng Chính phủ Việt Nam hoạch định sách giảm nghèo sát với tình hình thực tế địa phương 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2011), Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 Đỗ Thị Dung (2011), Giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông sơn, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Đà Nẵng, năm 2011 Đảng huyện Quế Sơn (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Quế Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng tỉnh Quảng Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ (2016): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Định (2011), Chính sách xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ, Đà Nẵng Đỗ Phú Hải (2014), Tập giảng Tổng quan sách cơng Nguyễn Thị Hằng (1997), Xóa đói giảm nghèo nơng thơn nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Nghị số 31/2011/NQHĐND ngày 09/12/2011 Chương trình hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Nghị số 13/2017/NQHĐND ngày 09 tháng năm 2017 Quy định sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021 11 Trần Thị Lan Hương (2000), Tác động phân tầng mức sống vào q trình phát triển văn hố nơng thơn, Nxb Văn hố - thơng tin 12 Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo – Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 13 Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Hữu Tiến (1994), Kinh nghiệm làm giàu từ nông nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Quế Sơn (2016), Báo cáo kết thực công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn năm 2016 15 Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Quế Sơn (2017), Báo cáo kết thực công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn năm 2017 16 Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Quế Sơn (2018), Báo cáo kết thực công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn năm 2018 17 Quốc hội (2014), Nghị số 76/2014/NQ-QH13 Quốc hội đẩy mạnh thực mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 18 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 19 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 20 Thủ tướng phủ (2016), Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 21 Mai Tấn Tuân (2015), Chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ sách cơng, Hà Nội 22 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2017), Kế hoạch Triển khai thực sách khuyến khích nghèo bền vững địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021 theo Nghị 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh Quảng Nam 23 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2017), Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017 địa bàn huyện Quế Sơn 24 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2018), Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2018 địa bàn huyện Quế Sơn 25 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2016), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững địa bàn huyện giai đoạn 2011 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 26 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 27 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 28 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn (2018), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Đề án Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Quyết định quy định thực sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021 PHỤ LỤC Bảng 2.1 PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO CHIA THEO NHĨM ĐỐI TƯỢNG NĂM 2016 Hộ nghèo (hộ) Chia Tên xã, STT phường, thị trấn A B Thị trấn Đông Phú Số hợ Số khẩu Tỷ lệ Hợ nghèo tḥc sách bảo trợ xã hội Số khẩu Hộ nghèo không tḥc sách BTXH chưa thể có khả nghèo Số Số Tỷ lệ hợ khẩu Hợ nghèo lại tác đợng để thoát nghèo 312 710 12,81 197 401 63,14 0 92 250 29,49 0 0 0 Số khẩu 11 Hộ nghèo tai nạn rủi ro bất khả kháng Số hộ Tỷ lệ Số hộ 10 Hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo Tỷ lệ 12 Số Số Tỷ Số Số Tỷ hộ khẩu lệ hộ khẩu lệ 13 14 15 16 17 18 Xã Quế Xuân 106 197 4,32 45 64 42,45 15 19 14,15 46 114 43,4 0 0 0 Xã Quế Xuân 69 136 3,26 30 34 43,48 9 13,04 30 93 43,48 0 0 0 Xã Quế Phú 142 325 4,54 42 61 29,58 25 29 17,61 75 235 52,82 0 0 0 Xã Hương An 91 232 3,63 49 106 53,85 2,2 20 73 21,98 0 0 0 Xã Quế Cường 172 328 13,39 82 114 47,67 18 20 10,47 65 172 37,79 0 0 0 Ghi 19 Hộ nghèo (hộ) Chia Tên xã, STT phường, thị trấn A B Xã Quế Hiệp Số hộ Số khẩu Tỷ lệ Hợ nghèo tḥc sách bảo trợ xã hợi Số khẩu Hợ nghèo khơng tḥc sách BTXH chưa thể có khả nghèo Số Số Tỷ lệ hợ khẩu Hợ nghèo lại tác đợng để nghèo Số hộ 142 349 11,99 53 106 37,32 2 1,41 86 1,286 13,79 28 54 8,75 17 40 5,31 252 Tỷ lệ Số hộ 10 Số khẩu 11 238 Tỷ lệ 12 Hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo Hộ nghèo tai nạn rủi ro bất khả kháng Số Số Tỷ Số Số Tỷ hộ khẩu lệ hộ khẩu lệ 13 14 15 16 17 18 60,56 0 0 0 1,103 78,75 0 0 0 Xã Quế Thuận 320 Xã Phú Thọ 208 521 11,07 72 126 34,62 16 23 7,69 115 360 55,29 0 0 0 10 Xã Quế Long 141 206 10,97 95 130 67,38 4 2,84 42 72 29,79 0 0 0 11 Xã Quế Châu 365 898 15,31 145 227 39,73 54 73 14,79 164 589 44,93 0 0 0 12 Xã Quế Phong 261 562 13,3 105 162 40,23 39 63 14,94 96 289 36,78 0 0 0 13 Xã Quế An 338 656 17,85 211 408 62,43 27 40 7,99 79 169 23,37 0 0 0 14 Xã Quế Minh 254 538 16,96 99 146 38,98 20 27 7,87 135 365 53,15 0 0 0 42,9 248 355 8,49 44,4 0 0 0 Tổng 2,921 6,944 10,31 1,253 2,139 1,297 4,122 Ghi 19 Bảng 2.2 PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO CHIA THEO NHĨM ĐỐI TƯỢNG NĂM 2017 Hợ nghèo (hộ) Chia STT A 10 11 12 13 14 Tên xã, phường, thị trấn B Thị trấn Đông Phú Xã Quế Xuân Xã Quế Xuân Xã Quế Phú Xã Hương An Xã Quế Cường Xã Quế Hiệp Xã Quế Thuận Xã Phú Thọ Xã Quế Long Xã Quế Châu Xã Quế Phong Xã Quế An Xã Quế Minh Tổng Số hộ Số khẩu Tỷ lệ Hộ nghèo thuộc sách bảo trợ xã hợi Số khẩu Hợ nghèo khơng tḥc sách BTXH chưa thể có khả nghèo Số Số Tỷ lệ hợ khẩu Hợ nghèo lại tác đợng để nghèo 12 Số hợ 13 Số khẩu 14 Tỷ lệ 15 Số hộ 16 Số khẩu 17 Tỷ lệ 18 201 379 8,24 120 172 59,7 42 58 20,9 37 144 18,41 0 0 0 90 163 3,66 58 82 64,44 16 26 17,78 16 55 17,78 0 0 0 61 109 2,84 43 73 70,49 13 17 21,31 19 8,2 0 0 0 113 80 251 209 3,66 3,17 34 58 48 136 30,09 72,5 21 24 17 18,58 10 58 10 179 45 51,33 12,5 0 0 0 0 0 0 74 126 5,48 40 58 54,05 20 28 27,03 14 40 18,92 0 0 0 118 226 9,62 45 62 38,14 0,85 69 155 58,47 0 0 0 268 1,023 11,21 30 61 11,19 12 30 4,48 199 820 74,25 0 0 0 175 113 281 398 164 581 9,25 8,81 11,5 102 87 170 156 128 254 58,29 76,99 60,5 22 59 11 25 110 19,47 21 66 52 231 11 217 37,71 3,54 18,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 534 12,61 99 154 39,76 40 66 16,06 90 262 36,14 0 0 0 277 209 2,309 476 409 5,048 14,43 13,92 8,06 173 133 1,192 290 211 1,885 62,45 63,64 51,62 21 25 307 29 42 487 7,58 11,96 13,3 64 51 735 122 156 2,456 23,1 24,4 31,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Số khẩu 11 Hộ nghèo tai nạn rủi ro bất khả kháng Số hộ Tỷ lệ Số hộ 10 Hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo Tỷ lệ Ghi 19 PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO CHIA THEO NHĨM ĐỐI TƯỢNG NĂM 2018 Hộ nghèo (hộ) Chia STT A 10 11 12 13 14 Tên xã, phường, thị trấn B Thị trấn Đông Phú Xã Quế Xuân Xã Quế Xuân Xã Quế Phú Xã Hương An Xã Quế Cường Xã Quế Hiệp Xã Quế Thuận Xã Phú Thọ Xã Quế Long Xã Quế Châu Xã Quế Phong Xã Quế An Xã Quế Minh Tổng Số hộ Số khẩu Tỷ lệ Hợ nghèo tḥc sách bảo trợ xã hợi Số khẩu Hợ nghèo khơng tḥc sách BTXH chưa thể có khả nghèo Số Số Tỷ lệ hợ khẩu Hợ nghèo lại tác đợng để nghèo 12 Số hợ 13 Số khẩu 14 Tỷ lệ 15 Số hộ 16 Số khẩu 17 Tỷ lệ 18 172 299 7,05 112 163 65,12 42 67 24,42 17 66 9,88 0 0,58 72 125 2,92 50 70 69,44 10 12 13,89 12 43 16,67 0 0 0 55 87 2,7 37 52 67,27 10 12 18,18 23 14,55 0 0 0 90 69 167 153 2,89 2,58 50 34 69 52 55,56 49,28 15 21 2,22 21,74 38 20 93 80 42,22 28,99 0 0 0 0 0 0 60 91 4,39 45 65 75 13 18 21,67 3,33 0 0 0 67 210 125 95 249 198 219 164 1,845 116 653 248 126 453 384 343 287 3,532 5,04 8,68 6,35 7,41 10,13 9,83 11,41 10,8 6,36 42 54 59 70 164 119 142 113 1,091 52 77 82 93 241 178 184 162 1,540 62,69 25,71 47,2 73,68 65,86 60,1 64,84 68,9 59,13 21 25 23 50 26 44 10 297 52 15 34 30 78 48 53 18 463 31,34 2,86 20 24,21 20,08 13,13 20,09 6,1 16,1 150 41 35 53 33 41 456 12 561 132 134 158 106 107 1,526 5,97 71,43 32,8 2,11 14,06 26,77 15,07 25 24,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 Số khẩu 11 Hộ nghèo tai nạn rủi ro bất khả kháng Số hộ Tỷ lệ Số hộ 10 Hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo Tỷ lệ Ghi 19 ... Tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian qua 43 2.3 Những vấn đề đặt thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thời... sách giảm nghèo sách giảm nghèo bền vững Việt Nam, khái quát vấn đề lý luận đánh giá thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nay, kết đạt từng sách giảm nghèo. .. huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam hiện nay , Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn