KHOA LUAN LE THI THU DU

67 60 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2019, 21:49

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG  TIỂU LUẬN GIỮA KỲ MƠN: QUAN HỆ CƠNG CHÚNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHỦNG HOẢNG PR Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THU DƯ NGUYỄN TRẦN THỊNH Lớp: THẠC SĨ QTKD – KHĨA TP Hồ Chí Minh, Tháng 5/ 2019 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG, BIỂU V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ VI DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VII MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1.1 Khái quát chung dịch vụ giao nhận hàng hóa 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận 1.1.2 Người giao nhận 1.1.3 Vai trò giao nhận phát triển thương mại 1.1.4 Phạm vi dịch vụ giao nhận 4 5 1.2 Khái quát chung giao nhận hàng hóa đường hàng không 1.2.1 Khái niệm giao nhận hàng không 1.2.2 Đặc điểm vận tải hàng không 1.2.3 Vai trò người kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không thương mại quốc tế 1.2.4 Nội dung chủ yếu dịch vụ giao nhận hàng hoá đường không 6 1.2.5 Các tổ chức quốc tế giao nhận hàng hóa đường hàng không 11 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG TẠI CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN AOM 17 2.1 Khái quát công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM 2.1.1 Giới thiệu chung cơng ty 2.1.2 Q trình hình thành phát triển 2.1.3 Địa vị pháp lý nhiệm vụ kinh doanh 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 17 17 18 18 20 2.2 Thực trạng giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 2.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa đường hàng không 22 22 28 2.3 Đánh giá chung hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng công ty 2.3.1 Ưu điểm 2.3.2 Nhược điểm 40 41 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN AOM 44 3.1 Phân tích nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa đánh giá lực cạnh tranh công ty ma trận SWOT 44 3.1.1 Phân tích nhân tố khách quan ảnh hưởng hoạt động giao nhận hàng hóa 44 3.1.2 Đánh giá lực cạnh tranh công ty ma trận SWOT 46 3.2 Áp dụng thang đo khoảng - Interval Scale việc đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa đường hàng khơng công ty 49 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty 3.3.1 Mục đích giải pháp 3.3.2 Đề xuất số giải pháp cho công ty 3.3.3 Kiến nghị với nhà nước 53 53 53 55 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại phát triển xu tồn cầu hóa, doanh nghiệp Việt Nam không ngừng tiếp thu áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường nước Với chuẩn bị, đầu tư cách chu đáo hiệu doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh với đối thủ, khẳng định vị đóng góp vào phát triển đất nước Thế nhưng, bên cạnh phát triển doanh nghiệp rủi ro tiềm ẩn xảy ra, rủi ro khủng hoảng truyền thông vấn đề cần quan tâm ý đến Những khủng hoảng truyền thông xuất ngày nhiều số lượng mức độ nghiêm trọng tăng lên Cùng với phát triển phương tiện truyền thông mạng Internet điều kiện thuận lợi cho khủng hoảng truyền thông dễ bùng nổ Trên trang báo mạng truyền hình đưa nhiều thông tin doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm khơng đạt chất lượng, khơng đảm bảo vệ sinh an toàn, hành động xả nước thải chưa xử lý môi trường, hay hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh v.v Có thể kể đến vụ khủng hoảng nhiều năm trước nhãn hàng mì Gấu Đỏ, sản phẩm khăn ướt Baby Care hay nước Number Tân Hiệp Phát Người tiêu dùng ý thức đặc biệt quan tâm đến chất lượng hàng hóa, hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm xã hội công ty Những thông tin người tiêu dùng cập nhật thường xuyên từ trang web, trang báo mạng, truyền hình v.v khách hàng ln mong muốn tìm câu trả lời xác thật thông tin mà phương tiện truyền thông đưa tin Vấn đề khủng hoảng truyền thông vấn đề gắn liền với tồn vong doanh nghiệp Khủng hoảng truyền thông xảy dù chưa xác định tính hay sai thông tin chắn, ảnh hưởng xấu hậu từ gây vơ to lớn doanh nhgiệp Đối với khách hàng, khủng hoảng làm niềm tin nghi ngờ sản phẩm, doanh nghiệp dẫn đến định thay đổi lựa chọn tiêu dùng hàng hóa Và quan nhà nước xã hội, có khủng hoảng truyền thơng tất nhiên quan chức phải tiến hành hoạt động hỗ trợ, điều tra Nghiên cứu vấn đề khủng hoảng truyền thơng có ý nghĩa vô to lớn với doanh nghiệp, khách hàng, xã hội phát triển kinh tế đất nước Nó giúp hạn chế cần khắc phục tầm nhìn chiến lược, cách thức quản lý doanh nghiệp nhà nước để đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty diễn thuận lợi mang lại nhiều hiệu quả, tránh thiệt hại nặng nề từ khủng hoảng truyền thông gây Đồng thời giúp cho doanh nghiệp khác rút học giá trị từ công ty trước cách xử lý khủng hoảng truyền thông Và quan trọng, nguồn tham khảo cho cá nhân quan tâm đến vấn đề khủng hoảng truyền thông số doanh nghiệp Việt Nam Với lý trên, nhóm chúng tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích đánh giá khủng hoảng truyền thông công ty cổ phần thực phẩm Á Châu” Việc nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ tình hình vấn đề, biết nguyên nhân có giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông số doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, phân tích vấn đề khủng hoảng truyền thơng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 Thứ hai, phân tích nguyên nhân gây khủng hoảng truyền thông doanh nghiệp Thứ ba, đề số giải pháp phù hợp để xử lý khủng hoảng truyền thông cho doanh nghiệp 3 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp định lượng: Sử dụng ma trận SWOT phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa hàng khơng cơng ty 3.2 Phương pháp thu thập thông tin: Nguồn thông tin bên nguồn thơng tin có sẵn sổ sách kế tốn cơng ty, tài liệu liên quan tới hoạt động kinh doanh công ty Nguồn thơng tin bên ngồi nguồn thơng tin lấy từ sách,giáo trình chun ngành, tạp chí hàng khơng, internet,… vấn đề liên quan đến đề tài nguyên cứu 3.3 Phương pháp thống kê, mô tả: Dựa sở thu thập số liệu sơ cấp thứu cấp, so sánh rút nhận xét, kết luận cảu vấn đề nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM 4.2 Phạm vi nghiên cứu:  Về không gian: Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM  Về thời gian: Số liệu kết hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng không năm 2014, 2015 2016 Kết cấu khóa luận Nội dung khóa luận chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ giao nhận hàng hóa đường hàng không Chương 2: Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1.1 Khái quát chung dịch vụ giao nhận hàng hóa 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận Trong thương mại quốc tế luân chuyển hàng hóa quốc gia dẫn đến hàng hóa xuất nhập phải chuyên chở qua biên giới nước Do vậy, để hàng hóa đến tận tay người mua, hàng hóa phải trải qua hàng loạt giai đoạn như: thông quan xuất nhập khẩu, chuẩn bị giấy tờ, thuê phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng lên phương tiện,…Tất cơng việc gọi nghiệp vụ giao nhận Theo Quy tắc mẫu Liên đoàn quốc tế Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA): “Dịch vụ giao nhận (Freight Forwarding Service) dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, xếp dỡ, đóng gói hay phân phối hàng hóa dịch vụ phụ trợ tư vấn có liên quan đến dịch vụ kể trên, bao gồm không giới hạn vấn đề hải quan hay tài chính, khai báo hàng hóa cho mục đích thức, mua bảo hiểm hàng hóa thu tiền hay chứng từ liên quan đến hàng hóa.” Theo Điều 163 Luật Thuơng mại năm 2005: "Dịch vụ giao nhận hàng hóa hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hoa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyến, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo ủy thác chủ hàng, người vận tải người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung khách hàng)" Nhìn chung Quy tắc mẫu FIATA Luật Thương Mại định nghĩa dịch vụ giao nhận theo hướng liệt kê tất dịch vụ liên quan đến q trình vận chuyển hàng hóa từ tay người gửi hàng (nhà xuất khẩu) đến tay người nhận hàng (người nhập khẩu) 1.1.2 Người giao nhận Người giao nhận người thực dịch vụ giao nhận theo uỷ thác khách hàng người chuyên chở Nói cách khác, người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi người giao nhận Người giao nhận chủ hàng (khi tự đứng thực công việc giao nhận cho hàng hố mình), chủ tàu (khi chủ tàu thay mặt người chủ hàng thực dịch vụ giao nhận), công ty xếp dỡ hay kho hàng người giao nhận chuyên nghiệp hay người khác thực dịch vụ Theo Luật Thương Mại Việt Nam điều 164, người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa Theo Liên đồn quốc tế Hiệp hội giao nhận FIATA: “Người giao nhận người lo toan để hàng hoá chuyên chở theo hợp đồng uỷ thác hành động lợi ích người uỷ thác mà thân người chuyên chở Người giao nhận đảm nhận thực công việc liên quan đến hợp đồng giao nhận bảo quản, lưu kho trung chuyển, làm thủ tục hải quan, kiểm hố ” 1.1.3 Vai trò giao nhận phát triển thương mại Trong xu kinh tế hội nhập nay, mở rộng giao lưu hợp tác thương mại nước, khiến cho dịch vụ giao nhận ngày có vai trò quan trọng thể qua phương diện :  Giao nhận góp phần tạo điều kiện cho q trình lưu thơng hàng hóa nhanh chóng Giúp chuyên chở thực số nghiệp vụ hoạt động giao nhận vận tải cầu nối quan trọng người gửi hàng người nhận hàng  Giao nhận góp phần giúp cho hàng hố lưu thơng nhanh chóng, an tồn tiết kiệm mà khơng có tham gia diện người gửi người nhận vào tác ngiệp  Giao nhận giúp cho người chuyên chở đẩy nhanh tốc độ quay vòng phương tiện vận tải, tận dụng cách tối đa có hiệu dung tích 10 Nếu làm sáng tỏ yếu tố SWOT khơng có động thái tiếp theo, việc phân tích chằng thể phát huy tác dụng đặc biệt Sau trả lời cách xác điều tổ chức bạn: điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy cơ, đến lúc bạn đưa chiến lược phù hợp Sau chiến lược mà bạn tham khảo để đạt mục tiêu mình:  Chiến lược SO (Strengths - Opportunities): theo đuổi hội phù hợp với điểm mạnh công ty  Chiến lược WO (Weaks - Opportunities): vượt qua điểm yếu để tận dụng tốt hội  Chiến lược ST (Strengths - Threats): xác định cách sử dụng lợi thế, điểm mạnh để giảm thiểu rủi ro môi trường bên gây  Chiến lược WT (Weaks - Threats): thiết lập kế hoạch “phòng thủ” để tránh cho điểm yếu bị tác động nặng nề từ mơi trường bên ngồi Vì vậy, việc áp dụng ma trận SWOT đưa chiến lược việc làm quan trọng cho phát triển công ty AOM Nội dung phân tích ma trận SWOT chiến lược sau: 53 MA TRẬN SWOT OPPORTUNITIES O1: Kinh tế Việt Nam ngày hội nhập với kinh tế giới làm cho hoạt động ngoại thương ngày phát triển O2: Điều kiện tự nhiên địa lý Việt Nam thuận lợi O3: Nhà nước có sách ưu tiên cho ngành logistics, có lĩnh vực giao nhận O4: Nhu cầu xuất nhập hàng hóa ngày tăng O5: Những bước phát triển vượt bậc cơng nghệ thơng tin, nhiều mơ hình quản trị logistics đời STRENGHTS S1: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chun mơn cao S2: Là đại lí có mối quan hệ tốt với hãng tàu, hãng hàng khơng S3: Cơng ty tọa lạc vị trí tương đối thuận lợi S4: Có mạnh dịch vụ giao nhận hàng hóa đường biển Giá cước hợp lí cạnh tranh THREATS T1: Cạnh tranh gay gắt với công ty giao nhận nước T2: Đối thủ có chiến lược marketing tốt T3: Cạnh tranh với cơng ty logistics có vốn đầu tư nước Việt Nam T4: Thủ tục hải quan rườm rà, quan liêu với khoản tiền bồi dưỡng làm lãng phí thời gian, tiền bạc Vì mà chi phí giao nhận bị nâng lên T5: Các hãng tàu với tiềm lực kinh tế lớn lập công ty logistics công ty CÁC CHIẾN LƯỢC S-O CÁC CHIẾN LƯỢC S-T SO1 (S2 + S3 + S4 + O5): Tập trung tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng tăng cường cho hoạt động marketing online SO2 (S1 + S2 + S4): Tổ chức đóng góp sáng kiến, ý tưởng phát triển công ty việc áp dụng mô hình quản trị logistics SO3 (S4 + O1 + O4): Nhu cầu dịch vụ giao nhận thị trường tăng, cơng ty đưa giải pháp giá để thực chiến lược giá cạnh tranh ST1 (S3 + S4 + T1): Phân chia khách hàng theo khu vực địa lí; tập trung vào khách hàng nội thành để hoạt động vận chuyển hàng nhanh chóng, tạo lợi cạnh tranh công ty khác ngành ST2 (S2 + S3 + T3): Tận dụng phân khúc khách hàng nước công ty có vốn đầu tư nước ngồi thuộc dạng vừa nhỏ 54 WEAKNESSES CÁC CHIẾN LƯỢC W-O CÁC CHIẾN LƯỢC W-T W1: Hoạt động marketing hạn chế nên chưa khai thác hết khách hàng tiềm W2: Mặc dù có nhiều loại hoạt động kinh doanh, công ty hoạt động chủ yếu mảng đại lý giao nhận thủ tục hải quan W3: Số lượng hàng hóa giao nhận đường hàng khơng khơng nhiều W4: Quy mơ cơng ty nhỏ WO1 (W2 + O1 + O4 +O5): Công ty nên mở rộng dịch vụ cung cấp góp phần đa dạng hóa khách hàng, nâng cao thị phần cơng ty ngành WT1 (W3 + W4 + T1): Công ty cần áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường, mở rộng quy mô hoạt động để tăng sản lượng hàng hóa giao nhận WT2 (W1 + W4 + T2 + T3 + T5): Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho nhân viên nghiệp vụ, thủ tục hải quan, ngoại ngữ,… để dễ dàng tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt đối tác nước Bảng 3.1 Ma trận SWOT 3.2 Áp dụng thang đo khoảng - Interval Scale việc đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa đường hàng không công ty Từ việc phân tích ma trận SWOT phần cho thấy mạnh, hạn chế hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty Để có sở vững mạnh cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, xin tiến hành khảo sát nhỏ để tăng thêm tính thuyết phục cho khóa luận Qua tìm hiểu mơ hình đánh giá chất lượng dịch vụ nói chung đánh giá chất lượng giao nhận hàng khơng nói riêng, tơi nhận thấy áp dụng thang đo khoảng - Interval scale thích hợp với vấn đề cần nghiên cứu khóa luận Thang đo khoảng loại thang đo cho liệu số lượng Là loại thang đo dùng để xếp hạng đối tượng nghiên cứu khoảng cách thang đo đại diện cho khoảng cách đối tượng Với thang đo ta thực phép tính đại số (trừ phép chia khơng có ý nghĩa) Tơi xây dựng bảng khảo sát với tiêu chí 15 nội dung tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 10 khách hàng thường xuyên công ty cách gởi 55 bảng khảo sát qua mail nhận phản hồi từ khách hàng Tiếp theo trình tổng hợp xử lý số liệu Thang điểm Tiêu chí 3 3.9 nhanh chóng  Hướng dẫn quy trình làm 3.7 4 4.0 3.2 đón hàng kho Thủ tục, chứng từ  Thời gian làm thủ tục 3 3.2 (nhanh chóng)  Chứng từ xác (đầy đủ 1 4.2 5 3 hàng nhanh chóng)  Hàng xuất (thủ tục nhanh chóng xuất hàng) Xử lý cố  Chỉnh sửa chứng từ Nhân viên Sale  Gởi thông tin booking Điểm TB hàng nhấn mạnh thời gian cắt chứng từ Nhân viên giao nhận hàng hóa  Thái độ phục vụ  Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khai quan, hỗ trợ chứng từ) Bảng giá dịch vụ  Giá cước hàng nhập  Giá cước hàng xuất  Chi phí hải quan  Chi phí phục vụ hàng hóa Phục vụ hàng hóa  Hàng nhập (thời gian nhận hàng hóa bị sai (nhanh chóng, xác) 56 3.7 4.4 3.5 3.2 3.7 3.9 3.5  Xử lý lô hàng bị rớt, lưu 4.0 kho (nhanh chóng, kịp thời)  Xử lý lô hàng bị vỡ, 4.1 hỏng (nhanh chóng) Bảng 3.2 Kết tổng hợp khảo sát ý kiến khách hàng Giá trị khoảng cách thang đo khoảng – Interval Scale: Giá trị khoảng cách = (Giá trị lớn – Giá trị nhỏ nhất)/ số mức thang đo = (5 - 1)/ = 0.8 Ta có bảng ý nghĩa khoảng cách trung bình thang đo khoảng – Interval Scale sau: Khoảng trung bình 1.00 – 1.80 1.81 – 2.60 2.61 – 3.40 3.41 – 4.20 4.21 – 5.00 Ý nghĩa Rất không đồng ý/ Rất khơng hài lòng Khơng đồng ý/ Khơng hài lòng Khơng ý kiến/ Trung bình Tốt/ Hài lòng Rất tốt/ Rất hài lòng Nguồn: Đánh giá chất lượng dịch vụ mơ hình IPA Phân tích theo chiều ngang: Điểm TB = 3.747 Từ kết khảo sát bảng ý nghĩa, ta rút mạnh hạn chế chất lượng dịch vụ giao nhận công ty qua cảm nhận khách hàng thường xuyên Đây sơ tốt để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh giao nhận công ty:  Thế mạnh: - Nhìn chung, khách hàng hài lòng với dịch vụ giao nhận công ty, từ thái độ nhân viên phòng ban tham gia vào quy trình giao nhận tới khâu thủ tục, giấy tờ - Sự cẩn thận, tỉ mỉ việc làm chứng từ, thông tin xác đầy đủ nhân viên khách hàng đánh giá hài lòng Khâu làm chứng từ quan trọng quy trình giao nhận hàng hóa, sai sót xảy hàng 57 khơng thể đến tay người nhận nhanh chóng mà phải có thời gian xử lý, chỉnh sửa chứng từ - Mối quan hệ lâu năm với đại lý, hãng hàng không đặc biệt đại lý cấp Việt Nam cho Hãng Mandarin Airlines, cơng ty có giá cước tốt nên khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ trung thành với công ty - Thực theo thời gian giao hàng xuất hàng để q trình sản xuất/kinh doanh khách hàng thơng suốt, không bị gián đoạn Tạo chuyên nghiệp cách làm việc trung thành khách hàng - Với đội ngũ nhân viên trẻ, linh hoạt việc xử lý cố xảy hàng bị rớt, lưu kho, hàng nhập bị hỏng, nên chiếm hài lòng khách hàng Công ty cố gắng phấn đấu giảm thiểu rủi ro mức thấp để khơng gây ảnh hưởng nhiều tới khách hàng  Hạn chế: - Vì tính chất vấn đề nghiên cứu rộng lớn đứng góc độ nhà quản trị cấp thấp, nên khảo sát mang tính khái quát vấn đề chung dịch vụ giao nhận qua cảm nhận chủ quan khách hàng - Với cách đánh giá dịch vụ qua câu hỏi có sẵn, khách hàng khơng đề xuất muốn đóng góp cho cơng ty Khách hàng đánh giá theo cảm nhận hài lòng thời điểm 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty 3.3.1 Mục đích giải pháp Trên sơ sở phân tích SWOT, khảo sát ý kiến khách hàng yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận cơng ty cho thấy nhìn tồn diện vấn đề mà công ty phải đối mặt Từ để nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng theo định hướng sau:  Mở rộng thị trường trường xuất chủ lực nước ta 58  Cân tỷ trọng hàng xuất nhập đường hàng khơng, tăng khối lượng hàng hóa giao nhận thời gian tới  Đẩy mạnh hoạt động Marketing để tăng thêm thị phần giao nhận  Phát triển đội ngũ nhân viên am hiểu quy định giao nhận hàng khơng quốc tế  Hồn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống công nghệ thông tin 3.3.2 Đề xuất số giải pháp cho công ty 3.3.2.1 Mở rộng thị trường kinh doanh Thị trường cơng ty bó hẹp quốc gia lân cận thuộc khu vực Châu Á Chính cần mở rộng thêm thị trường không theo chiều rộng mà mở rộng theo chiều sâu Mở rộng theo chiều rộng việc mở rộng thị trường theo phạm vi địa lý, giữ thị trường có vươn thị trường tiềm khác Mở rộng theo chiều sâu đa dạng hóa phạm vi dịch vụ công ty nhằm khai thác triệt để giữ vững thị trường có, mở rộng mối quan hệ với đại lý nước người thơng qua mối quan hệ sẵn có Đặc biệt công ty cần trọng đến việc tiếp cận khách hàng doanh nghiệp xuất Việt Nam, cân tỷ trọng xuất nhập hàng hóa đường hàng khơng 3.3.2.2 Thay đổi hình thức xuất nhập Cơng ty nên mạnh dạn kí hợp đồng nhập hàng theo điều kiện FOB xuất hàng theo CIF2 Như chủ động phương án vận tải đem lại lợi nhuận cao thay nhận hoa hồng đại lý Nhưng để làm điều công ty phải hiểu biết sâu sắc quy định vận tải bảo hiểm quốc tế, yêu cầu hàng rào phi thuế quan quốc gia, đồng thời phối hợp với đối tác giao nhận nước để thực quy trình giao nhận 3.3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing FOB (Free On Board): thuật ngữ thương mại quốc tế Các khoản chi phí cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mua hàng CIF (Cost, Insurance, Freight): viết tắt điều kiện giao hàng, có nghĩa giao hàng cảng dỡ hàng 59 Chú trọng công tác marketing để xây dựng quảng bá hình ảnh công ty, nâng cấp website, tạo giao diện gần gũi tiện lợi Hiện website công ty trình bày ngơn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt giúp cho khách hàng nước lẫn nước ngồi truy cập dễ dàng Tuy nhiên cần bổ sung thêm thơng tin tuyến đường, gói dịch vụ giao nhận cho khách hàng dễ chọn lựa Từ đó, tăng thêm lượng khách hàng 3.3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực công ty việc tuyển dụng thêm nhân viên, thường xuyên đào tạo cho nhân viên kỹ chun mơn nâng cao trình độ ngoại ngữ Chẳng hạn cử nhân viên học Viện Logistics Việt Nam, để cập nâng cao kiến thức chuyên môn Tăng cường tập huấn cho nhân viên kiến thức tiêu chuẩn vận tải quốc tế nay, rào cản phi thuế quan để tư vấn cho khách hàng Đặc biệt thời kì hội nhập hàng rào thuế quan đa phần dược dỡ bỏ nhiều quốc gia hàng rào phi thuế quan trọng nhàm bảo hộ sản xuất nước Chính nhân viên cơng ty AOM phải nắm yêu cầu rào cản kỹ thuật, quy định riêng biệt thị trường mà công ty nhập hay xuất hàng hóa để hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng tốt hơn, làm cho quy trình giao nhận hàng khơng bị gián đoạn 3.3.2.5 Hồn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống công nghệ thông tin Cùng với phát triển ngành vận tải hàng không, công ty AOM không ngừng đầu tư, mua sắm trang thiết bị đại nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ với chất lượng cao Thế trang thiết bị công ty chưa đủ để đáp ứng yêu cầu hoạt động giao nhận kho vận trình độ đại Chính thời gian tới, cơng ty cần phải đầu tư để đại hoá trang thiết bị có mua sắm trang thiết bị để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý công tác giao nhận hàng không đạt hiệu tốt Chẳng hạn việc trang bị mạng vi tính đại phạm vi tồn cơng ty Khi qua mạng 60 thông tin nội bộ, thông tin trao đổi với cường độ cao hơn, hiệu phối hợp phòng ban nhờ mà nhịp nhàng Còn cán giao nhận, thường xuyên hoạt động bên ngoài, việc trang bị phương tiện thông tin nhắn tin, đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay cần thiết Nó đảm bảo cho nhân viên cơng ty hồn thành cơng việc giao với hiệu Có thể nói rằng, ngày trang thiết bị đại chìa khố dẫn đến thành cơng doanh nghiệp Giúp tăng lực cạnh tranh công ty AOM với đối thủ cạnh tranh tạo chất lượng tốt dịch vụ giao nhận Khi trang bị máy móc thiết bị đại giao nhận trình giao nhận trơn tru hơn, giảm thiểu thời gian, chi phí Giảm sức người đàm bảo mang lại hiệu ta tận dụng nguồn nhân lực vào phát triển công việc 3.3.3 Kiến nghị với nhà nước Nhà nước doanh nghiệp mối quan hệ hai chiều có gắn kết chặt chẽ với Nhà nước phải trợ giúp, tạo mơi trường thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện phát huy khả năng, hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ngược lại, doanh nghiệp làm tốt tác động trở lại giúp Nhà nước ổn định môi trường kinh doanh thành công công tác quản lý vĩ mô kinh tế nước nhà 3.3.3.1 Hoàn thiện hướng đẩy mạnh xuất Trong xu hướng phát triển hoạt động mua bán quốc tế hoạt động giao nhận hàng không tất yếu phát triển Muốn bên cạnh nỗ lực khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ty Nhà nước cần tăng cường phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại hợp tác phát triển quốc tế với chủ trương sách cụ thể Thể tinh thần hữu nghị, ổn định trị kinh tế, giữ bầu khơng khí hòa bình khu vực giới từ tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi hướng ngoại, mở đường cho hoạt động ngoại thương đất nước phát 61 triển nói chung ngành giao nhận vận tải đường hàng khơng có thêm nhiều hội Chính sách đẩy mạnh xuất thể tham gia tổ chức kinh tế ASEAN (Hiệp hội nước Đông Nam Á – 1995), APEC ( Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 1998) AFTA, WTO (Tổ chức Thương mại giới – 2007),… Bên cạnh đó, việc gia nhập TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) mở hội thách thức cho hướng đẩy mạnh xuất khẩu, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nói chung ngành giao nhận nói riêng Việt Nam 3.3.3.2 Hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động giao nhận đường hàng khơng Cơng Nghiệp hàng khơng lĩnh vực đòi hỏi khoa học kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn, Công Nghiệp hàng khơng Việt Nam tụt hậu xa so với giới giai đoạn đầu phát triển Xuất phát từ thực trạng việc đưa biện pháp nâng cao sở hạ tầng, mở rộng nâng cấp hệ thống kho bãi, đầu tư xây dựng phát triển biện pháp hỗ trợ mang tính chất tầm vĩ mơ Điều khơng giúp cho phát triển dịch vụ giao nhận hàng không mà có tác dụng tồn kinh tế quốc dân nói chung Cụ thể Nhà nước cần đầu tư thích đáng để xây dựng sở vật chất cho việc vận chuyển hàng hoá đường hàng không xây dựng mở rộng sân bay, đại hoá thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng hoá, kho tàng sân bay, bến bãi đỗ 3.3.3.3 Hồn thiện hành lang pháp lý, sách thuế Luật hải quan Để tránh chồng chéo quy định, thủ thục cấp phép nhập thủ tục liên quan đến xuất nhập hàng hóa cần thực nhanh chóng hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian chi phí 62 TÓM TẮT CHƯƠNG Nội dung chương phân tích yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa hàng khơng cơng ty từ nhận dạng hội, điểm mạnh điểm yếu thách thức thông qua ma trận SWOT Bên cạnh đó, đánh giá chủ quan khách hàng qua khảo sát, áp dụng thang đo khoảng Interval Scale rút mạnh, hạn chế chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty Dựa vào sở trên, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa đường hàng khơng cơng ty AOM Các giải pháp giải mục tiêu nghiên cứu vấn đề đặt 63 KẾT LUẬN Giao nhận hàng hóa nhập đường hàng khơng ngày phát triển góp phần quan trọng vào phát triển ngành dịch vụ giao nhận Việt Nam, đồng thời góp phần đưa hoạt động ngoại thương lên tầm cao mới, đem lại nhiều nguồn lợi cho đất nước Vì vậy, việc trọng nâng cao hiệu mảng hoạt động vô cần thiết Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập đường hàng khơng đóng vai trò ngày quan trọng hoạt động kinh doanh công ty AOM Vì vậy, cơng ty cần có định hướng kế hoạch rõ ràng việc tận dụng nguồn lực để phát huy tối đa mạnh khắc phục mặt hạn chế, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp tiếp tục đạt tăng trưởng tương lai Tuy nhiên thời gian thực tập công ty kiến thức sinh viên hạn chế nên báo khóa luận dừng mức độ tổng hợp thơng tin, phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa góc nhà quản trị cấp thấp nên khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế việc nhận định vấn đề Chính vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp để hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn./ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ma trận SWOT Được lấy từ: http://www.saga.vn/so-luoc-ve-phan-tich-swot~31781, ngày truy cập: 09/04/2017 Triệu Hồng Cẩm, Vận tải quốc tế, NXB Thống Kê, 2009 Trần Huỳnh Thúy Phượng, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, NXB Thống Kê, 2009 Tài liệu Quy trình nhập hàng đường hàng không Bộ phận chứng từ công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM Tài liệu E-book, “ đề tài: Thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập đường hàng không”, 2016 Được lấy từ: http://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuc-trang-giao-nhan-hanghoa-xuat-nhap-khau-bang-duong-hang-khong-tai-cong-ty-1637301.html , ngày truy cập: 22/03/2017 Tài liệu giới thiệu công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận AOM Được lấy từ: http://aomlogistics.com/vn/about.html , ngày truy cập ngày 20/02/2017 http://aomlogistics.com/vn/news.html , ngày truy cập 22/03/2017 Tổng cục hải quan Việt Nam - Thống kê hải quan, 2016 Được lấy từ: http://www.customs.gov.vn/lists/tinhoatdong/ViewDetails.aspx? ID=20674&Category=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20H %E1%BA%A3i%20quan, ngày truy cập: 22/03/2017 Tài liệu tổ chức hàng không quốc tế Được lấy từ https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_H %C3%A0ng_kh%C3%B4ng_D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng_Qu %E1%BB%91c_t%E1%BA%BF, ngày truy cập: 06/04/2017 https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_V %E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_Qu %E1%BB%91c_t%E1%BA%BF, ngày truy cập: 06/04/2017 Tham khảo khóa luận đề tài : “ Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa đường hàng khơng xí 65 nghiệp giao nhận vận tải quốc tế tiêu điểm – SOTRANS FOCUS”, tác giả: Hoàng Thị Kim Quy 66 PHỤ LỤC 67 ... hàng lớn để thu toàn bộ, thu phần hay thu - phần nhỏ máy bay Dán nhãn xếp hàng hóa vào Container máy bay để giao cho hãng - hàng không nhận chở Thu xếp việc thu hồn lại khoản thu , phí trước... lý hàng hóa th 11 bố trí chun chở hàng hóa đường hàng khơng tàu bay hãng hàng không sở thu chuyến thu khoang Đại lý hàng hoá hàng không bên trung gian bên người chuyên chở (các hãng hàng không)... hiểm, tốt nghiệp lớp học IATA tổ chức  Có nguồn sở vật chất kỹ thu t cần thi t kể sở làm việc thích hợp  Có tiềm lực tài cần thi t để tiến hành hoạt động tiếp thị, xử lý hàng hoá cấp chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHOA LUAN LE THI THU DU, KHOA LUAN LE THI THU DU, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN AOM, Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN AOM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn