Thiết kế nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến năng suất 15 triệu lít năm

102 90 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2019, 15:22

BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM  BÁO CÁO THỰC HÀNH BỘ MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC NHA ĐAM HƯƠNG YẾN NĂNG SUẤT 15 TRIỆU LÍT/NĂM LỚP HP: DHTP6C GVHD : Th.s Vũ Thị NHĨM : TỔ : Hoan NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN  - Bài báo cáo thực hành: “Thiết kế nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến suất 15 triệu lít/năm” hồn thành hợp tác giúp đỡ lẫn thành viên nhóm Đặc biệt giúp đỡ giảng viên : “Vũ Thị Hoan” , viện công nghệ sinh học thực phẩm, thư viện trường DH Công Nghiệp tp.Hồ Chí Minh Tuy tìm hiểu nhiều sách tư liệu mạng báo cáo không tránh khỏi phần sai sót mong thầy thơng cảm Chúng em hy vọng tiếp tục nhận giúp đỡ thầy cô báo cáo để giúp chúng em hồn thành tốt khố học XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! MỤC LỤC CHƯƠNG I: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM .8 Vai trò mục đích việc lựa chọn địa điểm nhà máy Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm nhà máy Yêu cầu nhân tố 10 Gía trị so sánh nhân tố ảnh hưởng nhà máy .11 Địa điểm lựa chọn 13 5.1 Khu công nghiệp Thuận Đạo 13 5.2 Khu công nghiệp Giang Điền 15 5.3 Khu công nghiệp Hàm Kiệm 17 Hệ thống đánh giá cho điểm 19 CHƯƠNG II TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU 24 I TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU CHÍNH .24 Điều kiện trồng trọt 25 Thành phần hóa học 25 Tình hình nghiên cứu, sử dụng Nha đam Việt Nam giới 28 II NGUYÊN LIỆU PHỤ 31 Đường 31 Nước 33 Agar 35 Acid citric 35 Natribenzoat 36 CHƯƠNG III: QUY TRÌNH SẢN XUẤT .37 I QUY TRÌNH SẢN XUẤT SYRUP .37 Sơ đồ quy trình sản xuất syrup .37 Thuyết minh quy trình 38 II QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT NHA ĐAM .40 Sơ đồ quy trình sản xuất 40 Thuyết minh quy trình 41 CHƯƠNG IV: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ .43 I CÂN BẰNG VẬT CHẤT .43 Thạch nha đam: .44 Syrup đường 44 Lượng acid citric .45 Hương liệu .45 Phụ gia .45 Lượng nước cần sử dụng: .45 II LỰA CHỌN THIẾT BỊ 46 Cân định lượng 46 Băng tải lăn: .47 Thiết bị phối trộn: 47 Bơm: 48 Chọn thiết bị lọc: .48 Máy chiết rót NC12-12-5R 49 CHƯƠNG V: TÍNH TỐN ĐIỆN NƯỚC VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN 50 I TÍNH TỐN TIỀN LƯƠNG CƠNG NHÂN 50 Sơ đồ máy tổ chức số lượng công nhân viên .50 Tính tốn tiền lương 52 II TÍNH TỐN HƠI, ĐIỆN, NƯỚC, NHIÊN LIỆU 57 Tính lượng 57 1.1 Tính lượng cần dùng .57 1.2 Lượng tiêu tốn cho lò .59 Tính nhiên liệu 60 Tính lượng nước cần dùng ngày .60 Tính điện tiêu thụ 62 Công suất tiêu thụ điện thiết bị phân xưởng 64 CHƯƠNG VI: CÁC BẢNG VẼ MẶT BẰNG NHÀ MÁY 65 BẢNG VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 65 BẢNG VẼ MẶT BẰNG CHI TIẾT PHÂN XƯỞNG 66 Bảng vẽ sơ đồ bố trí thiết bị 67 KẾT LUẬN .68 LỜI MỞ ĐẦU Mỗi năm, ngành đồ uống đóng góp cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, giải việc làm cho hàng triệu lao động Nhiều sản phẩm đồ uống khơng có chỗ đứng vững thị trường nước mà khẳng định vị thị trường nước Tuy nhiên, trước xu hội nhập toàn cầu, phát triển, thâm nhập sâu đồ uống nước vào Việt Nam đặt hội thách thức lớn đối ngành đồ uống nước ta Tình hình sản xuất đồ uống Việt Nam năm gần tăng trưởng đặn, đem lại nguồn thu lớn cho đơn vị Cụ thể, năm 2012, tổng sản lượng nước giải khát ngành đạt 4,226 tỷ lít Doanh thu sản lượng đồ uống, nước giải khát ngành đạt tỷ USD Trong tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng ngành đồ uống đạt 9,6% Ngành đồ uống Việt Nam phát triển, có nhiều hội lớn để vươn giới nhiều sản phẩm chất lượng, uy tín, có thương hiệu đồng thời giải việc làm cho hàng triệu người lao động Trước tình hình này, yêu cầu cấp thiết đặt phải thành lập nhà máy, xí nghiệp sản xuất đồ uống Sản phẩm đồ uống làm phải đáp ứng thị trường nước giải khát với chất lượng, sản lượng giá thành phù hợp để cạnh tranh sản phẩm nước giải khát ngoại nhập Nhận thấy thuận lợi khó khăn tình hình sản xuất nước giải khát nước, tổ định chọn đề tài “ THIẾT KẾ NHÀ MÁY NƯỚC NHA ĐAM HƯƠNG YẾN NĂNG SUẤT” để tìm hiều trình bày báo cáo CHƯƠNG I: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM - - Vai trò mục đích việc lựa chọn địa điểm nhà máy Gần vùng nguyên liệu, đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục, giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy Nhà máy đặt khu quy hoạch thành phố, quy hoạch cụm kinh tế công nghiệp đảm bảo hoạt động lâu dài, phát triển bền cững nhà máy Nhà máy đặt gần nguồn tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí vận chuyển phân phối sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm trình vận chuyển Gần hệ thống giao thơng (đường bộ, đường sắt , đường sơng, đường biển ,đường khơng) đảm bảo q trình vận chuyển nguyên lệu, bao bì, sản phẩm, phế liệu vv… cách thuận lợi Quyết định đến tồn phát triển nhà máy tương lai Gần nguồn cung cấp điện, nước, lượng, nước, thơng tin liên lạc mạng lưới kĩ thuật Giúp giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo hoạt động lâu dài nhà máy Lựa chọn địa hình đia chất khu đất khu đất định đến kết cấu hạ - tầng xây dựng nhà máy, đất khơng phẳng tốn chi phí san nền, rủi ro lũ lục sập lúng, sạt lở xảy Khả cung ứng nhân công, nguồn tri thức địa phương vùng lân cận cho - hoạt động sản xuất, phát triển nhà máy  Chọn địa điểm xây dựng nhà máy không hợp lý: dẫn đến gặp nhiều khó khăn q trình xây dựng hoạt động ,phát triển sản xuất kinh doanh nhà máy Gây tốn nhiều chi phí→ giá thành sản phẩm cao nhà máy ngưng hoạt động → gây thiệt hại cao kinh tế  Lựu chọn thúc đẩy phát sản xuât nhà máy → phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm nhà máy - Địa diểm: gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ Giao thông : đường bộ, đường sắt , đường sông, đường biển ,đường không Nguồn lượng : nguồn điên , hơi, nước Nằm khu quy hoạch Đặt gần khu dân cư, lực lượng lao động Đặt điểm :khí hậu, địa hình Chính quyền, quan hệ xã hội, vệ sinh môi trường v.v Yêu cầu nhân tố 3.1Vùng nguyên liệu Địa điểm xây dựng nhà máy tốt gần ngồn cung cấp nguyên liệu , thường cự ly thích hợp 50 đến 80 km→ giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo chất lượng nguyên liệu Mỗi nhà máy chế biến phải có vùng nguyên liệu ổn định Nguyênliệu nhà máy phụ thuộc nhiều vào khả cung cấp nguyên liệu địa phương vùng lân cận→ đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục Dựa vào sản lượng, chất lượng nguyên liệu ta lập nên → kế hoạch sản xuất, suất nhà máy, định hướng phát triển nhà máy cách bền vững 3.2 Giao thông Hằng ngày nhà máy cần vận chuyển với khối lượng lớn nguyên liệu,bao bì….để đảm bảo hoạt sản xuất nhà máy Ngồi vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, vận chuyển phế liệu sản xuất Nhà máy nên đặt gần đường giao thơng (đường bộ, đường sắt , đường sơng, đường biển ,đường khơng ) Qua thực tế tính tốn nên chọn loại hình giao thơng, phương tiện giao thông thuận tiện, rẻ, tối ưu Vấn đề giao thơng khơng mục đích xây dựng nhà máy nhanh chóng mà tồn phát triển nhà máy tương lai 3.3 Năng lượng a Điện Gần mạng lưới điện quốc gia Trong nhà máy phải đặt trạm biến riêng để lấy điện từ đường dây cao mạng lưới cung cấp điện chung khu vực Nếu đường dây cao lớn 6KV phải dung hai nấc hạ Ngồi phải có máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo sản xuất liên tục b Nước xử lý nước Đối với nhà máy thực phẩm nước vấn đề quan trọng.nước sử dụng vào nhiều cơng đoạn, nhiều mục đích khác nhau, nước dung gián tiếp hay trực tiếp, dung để pha chế, làm dung môi, để chưng cất … Chất lượng nước phải coi trọng, tùy vào mục đích sử dụng mà chất lượng nước khác Do nhà máy thường có khu vực sử lý nước Trong thiết kế nhà máy phải đề cập đến nguồn nước phụ, phương pháp khai thác sử lý nước Nếu lấy nước từ giếng đào hay giếng khoan phải xác định chiều sâu mạch nước ngầm ( độ sâu giếng từ 40→120m, cạn bị ô nhiễm, sâu nước dễ nhiễm kim loại ), suất giếng Nếu lấy từ sơng, ao, hồ phải xác định suất bơm, chiều cao vị trí đặt bơm c Xử lý nước thải Trong cơng nghệ thực phẩm, nước thải chủ yếu chứa chất hữu mơi trường thích hợp cho vi sinh vật phát triển, dễ lây nhiễm dụng cụ , thiết bị, nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, độ bền máy móc Nhà máy nên tận dụng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp sau qua hệ thống sử lý nước thải riêng nhà máy 3.4 Nằm khu quy hoạch Nhà máy đặt khu quy hoạch thành phố, quy hoạch cụm kinh tế công nghệp, khu vực dảm bảo an ninh quốc phòng Nhằm tối ưu hóa sở hạ tầng, lượng, thông tin liên lạc.… khu công nghệp mang lại cho nhà máy 3.5 Khu dân cư, lực lượng lao động Cần phải xác định rõ số lượng cơng nhân, trình độ chun mơn công nhân cường độ lao động Nguồn công nhân chủ yếu láy từ địa phương vùng lân cận để giảm chi phí xây dựng khu nhà cho công nhân Đối với nhà máy thực phẩm khu dân cư thị trường tiêu thụ sản phẩm, gần khu dân cư tốt Gía trị so sánh nhân tố ảnh hưởng nhà máy Bảng 1: Gía trị so sánh nhân tố ảnh hưởng nhà máy STT Vùng nguyên liệu 11.92% Đặc điểm khu đất 27.46% Hạ tầng kỹ thuật 26.08% Thị trường 18.13% Các nhân tố ảnh hưởng Khả cung cấp nguyên liệu 4.32% Chất lượng 3.97 % Vận chuyển 3.63% Đặc điểm địa hình Cấu trúc đất khu đất 19.34% 3.63% Mực nước ngầm 2.42% Ngập lụt 3.8% Độ phẳng 4.14% Khí hậu 2.76% Hình dáng định hướng khu đất 2.59% Gía khu đất 4.49% Độ lớn khu đất 3.63% Cấp nước 8.12% Cấp từ mạng công cộng 3.46% Cấp từ giếng khoang riêng4.66% Năng lượng 9.66% Cấp điện qua mạng chung 4.14% Cấp điện qua trạm phát riêng 4.14% Cấp 1.38% Xử lý nước thải 4.15% Xử lý rác thải 4.15% Cung cấp vật liệu Nguồn nguyên vật 9.5% liệu 5.04 % Giá nguyên vật liệu 4.47% Tiêu thụ sản phẩm Vị trí thị 8.63 trường 4.66% Đặt điểm thị trường 3.97 % 10 liệu 6.1.1 Nguồn nguyên vật liệu Trung bình 6.1.2 Giá nguyên vật liệu Trung bình 6.2 Tiêu thụ sản phẩm 6.2.1 Vị trí thị trường Trung bình 6.2.2 Đặc điểm thị trường Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 5.4 3 3 3 5.96 2 2 2 3 4.66 3 2 5.29 3 2 Trung bình Lực lượng lao động 7.1 Vị trí thị trường sức lao động 7.2 Trung bình Nhà Trung bình 7.3 Cơng trình dịch vụ cơng cộng Trung bình Quan hệ thị 8.1 Vị trí so với khu dân cư 2.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 2.67 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 2.17 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3.17 10-20 phút 20-30 phút 30-40 phút ≥40 phút 3.8 3 3 3 4.15 2 2 4 3 3 3 3 3 2.76 3.63 Trung bình 8.2 Nhà máy lân cận Trung bình Các nhân tố địa điểm Vùng nguyên liệu 1.1 Khả cung cấp Trung bình 1.2 1.3 2.83 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi 3.33 3.11 3 Chất lượng Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình Vận Rất 3 Mức Mức Hệ số đánh giá điểm giá trị Khu công nghiệp thuận đạo Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 4 Địa điểm số 2 4.32 2 2 2 2 2 1.83 3.97 2 2 3.63 chuyển trung bình Đặc điểm khu đất 2.1 Cấu trúc đất Trung bình 2.2 Mực nước ngầm trung bình 2.3 Độ phẳng trung bình 2.4 Khí hậu trung bình 2.5 Hình dáng định hướng thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3 3 2 2 3 2 2.5 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Không 4,84 1 2.5 Thuận lợi Không thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 3,23 2 4,28 2.17 2 1 1.5 2 5,52 2 2 Rất thuận 3,45 3 khu đất trung bình 2.6 trung bình 2.7 đất trung bình 2.8 đất Ngập lụt Giá khu lợi Thuận lợi Không thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 2 2 2 2 7,6 2.33 1 1.67 2 8,98 2 3 2 Độ lớn khu Rất thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình Hạ tầng kỹ thuật 3.1 Cấp nước 3.1.1 Cấp từ mạng Rất công cộng thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi trung bình 3.1.2 Cấp từ giếng Rất khoang riêng thuận lợi 4,84 2 2.5 4.61 4.66 2.33 Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3 trung bình 3.2.2 Cấp điện qua trạm phát riêng trung bình 3.2.3 cấp trung bình 3.3 Xử lý nước thải 3 trung bình Năng 3.2 lượng 3.2.1 Cấp điện qua mạng chung 2.83 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 4.14 3 3 3 2 2 2 1 Thuận lợi Không thuận lợi 5.52 2 2.78 2.17 1 1.5 Rất thuận lợi Thuận lợi Không 5.53 2 2 thuận lợi trung bình 3.4 Xử lý rác thải 2.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình Thị trường 4.1 Cung cấp vật liệu 4.1.1 Nguồn nguyên Rất vật liệu thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 4.1.2 Giá nguyên Rất vật liệu thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 4.2 Tiêu thụ sản phẩm 4.2.1 Vị trí thị Rất trường thuận lợi Thuận lợi 5.53 3 3 3 3 2 2 3.33 5.4 3 2 3.33 5.96 3 2.33 4.66 3 3 Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 4.2.2 Đặc điểm thị Rất trường thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình Lực lượng lao động 5.1 Vị trí Rất thị trường sức lao thuận động lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 5.2 Nhà Rất thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 5.3 Cơng trình Rất dịch vụ cơng thuận cộng lợi Thuận lợi 3.33 5.29 3 3.33 3.8 4 3 3.5 4.15 3 2 2.33 2.76 3 3 Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình Quan hệ thị 6.1 Vị trí so với khu dân cư Trung bình 6.2 Nhà máy lân cận 2 10-20 phút 20-30 phút 30-40 phút ≥40 phút 3.63 3 trung bình 3 3 3 3.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi 3.11 3 Trung bình Các nhân tố địa điểm Vùng nguyê n liệu 1.1 Khả cung cấp 3.17 Mức đánh giá Mức điểm Hệ số giá trị Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 4.32 4 Địa điểm số 3 4 1.2 Chất lượng Trung bình 1.3 Vận chuyển Trung bình Đặc điểm khu đất 2.1 Cấu trúc đất Trung bình 2.2 Mực nước ngầm Trung bình 2.3 Độ phẳng trung bình 2.4 Khí hậu Trung Bình 2.5 Hình dáng định hướng khu đất Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3.97 4 4 3.67 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3.63 3 3 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 4,84 2 2 2 2 2 2 2 2 Rất thuận lợi Thuận lợi Không 3,23 Thuận lợi Không thuận lợi 4,28 2 Thuận lợi Không thuận lợi 5,52 1.67 2 1.83 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 3,45 2 trung bình 2.6 Ngập lụt Trung bình 2.7 Giá khu đất Trung bình 2.8 Độ lớn khu đất Trung bình Hạ tầng kỹ thuật 3.1 Cấp nước 3.1.1 Cấp từ mạng cơng cộng Trung bình 3.1.2 Cấp từ giếng khoang riêng Trung bình 3.2 Năng lượng 3.2.1 Cấp điện qua mạng chung Trung bình Thuận lợi Khơng thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 7,6 8,98 1.67 1 2 2 2 2 2 2 1 2 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 4,84 3 2 2.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi 4.61 3 2.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 4.66 3 1.83 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 4.14 3 2.5 3.2.2 Cấp điện Rất thuận qua trạm lợi phát riêng Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 3.2.3 cấp Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 3.3 Xử lý Rất thuận nước thải lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 3.4 Xử lý rác Rất thuận thải lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình Thị trường 4.1 Cung cấp vật liệu 4.1.1 Nguồn Rất thuận nguyên lợi vật liệu Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 4.1.2 Giá Rất thuận nguyên lợi vật liệu Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 4.2 Tiêu thụ sản phẩm 4.2.1 Vị trí Rất thuận 5.52 2 2 2 2 3 2 2.78 2 1.83 5.53 2 2 1.83 5.53 2 2 2.17 5.4 3 3 2 2.5 5.96 2 2 4.66 thị trường lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi trung bình 4.2.2 Đặc điểm Rất thuận thị trường lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình Lực lượng lao động 5.1 Vị trí Rất thuận thị lợi trường sức Thuận lợi lao động Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 5.2 Nhà Rất thuận lợi Thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình 5.3 Cơng Rất thuận trình dịch vụ lợi cơng cộng Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi Trung bình Quan hệ thị 6.1 Vị trí so 10-20 với khu dân phút cư 20-30 2 1.67 5.29 2 2 1 1.5 3.8 3 3 2 2.83 4.15 3 2 3 2.33 2 2.76 2 2.17 3.63 3 phút 30-40 phút ≥40 phút Trung bình 6.2 Nhà máy lân cận Trung bình 2 1 2.33 Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 3.11 3 2 2.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO TRÌNH TRUYỀN NHIỆT CỦA TRƯỜNG DH CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠNG NGHỆ HĨA CHẤT – NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BẢNG TRA CỨU QUÁ TRÌNH CƠ HỌC TRUYỀN NHIỆT TRUYỀN KHỐI – NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA http://ipinvietnam.vn/khu-cong-nghiep/khu-cong-nghiep-thuan-daoben-luc-long-an.html Giao trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm từ sữa Và thức uống pha chế - Tập 2- chủ biên Lê Văn Việt Mẫn- Nhà xuất dh Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh http://vietbao.vn/Kinh-te/Se-phan-chia-muc-luong-theovung/65089812/87/ http://vietbao.vn/Kinh-te/Se-co-4-vung-luong-toithieu/65085036/87/ http://cannamdo.com/detail-product-view-1-77-26_can-ban-thiet-bi-mettlertoledo-model-dmi-150-dmi-500.html http://cannamdo.com/detail-product-view-1-16-192_can-san-xach-tay-03-tan-1tan.html 10 http://www.candientu.biz/can-dong-ho-nhon-hoa-12kg 11 www.made-in-china.com 12 www.alibaba.com ... LỜI CẢM ƠN  - Bài báo cáo thực hành: Thiết kế nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến suất 15 triệu lít/ năm hoàn thành hợp tác giúp đỡ lẫn thành viên nhóm Đặc biệt giúp... trạm giảm áp tầng: 110/22kv với Cơng suất x 65 MVA Nước: Có hai nhà máy nước: Nhà máy nước Phan Thiết có cơng suất 10.000m3/ ngày đêm Nhà máy nước Ba Bàu có cơng suất 20.000 m3/ngày đêm Hệ thống... sản lượng giá thành phù hợp để cạnh tranh sản phẩm nước giải khát ngoại nhập Nhận thấy thuận lợi khó khăn tình hình sản xuất nước giải khát nước, tổ định chọn đề tài “ THIẾT KẾ NHÀ MÁY NƯỚC NHA
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến năng suất 15 triệu lít năm , Thiết kế nhà máy sản xuất nước nha đam hương yến năng suất 15 triệu lít năm , CHƯƠNG I: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM, Địa điểm lựa chọn, Tỷ lệ lấp đầy, Hệ thống đánh giá cho điểm, CHƯƠNG II TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU, Tình hình nghiên cứu, sử dụng Nha đam ở Việt Nam và thế giới, CHƯƠNG III: QUY TRÌNH SẢN XUẤT, Sơ đồ quy trình sản xuất, CHƯƠNG IV: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN ĐIỆN NƯỚC VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN, Tính toán tiền lương, Tổng tiền dùng trả lương= tiền lương căn bản + bảo hiểm doanh nghiệp+ phụ cấp = 1125774080 đồng, CHƯƠNG VI: CÁC BẢNG VẼ MẶT BẰNG NHÀ MÁY, Bảng vẽ sơ đồ bố trí thiết bị

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn