Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros

75 45 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2019, 12:52

Kết cấu của khóa luận :Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng FLC FarosChương III: Các kết luận và đề xuất về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn TÓM LƯỢC Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho tất ngành kinh tế quốc dân (KTQD), tạo nên sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng đất nước Vì phận lớn thu nhập quốc dân nói chung tích luỹ nói riêng với vốn đầu tư từ nước sử dụng lĩnh vực đầu tư XDCB Bên cạnh đầu tư XDCB ln “lỗ hổng” lớn làm thất nguồn vốn đầu tư Nhà nước Vì vậy, quản lý vốn đầu tư XDCB vấn đề cấp bách giai đoạn Tổ chức hạch toán kế toán, phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Quy mô sản xuất xã hội ngày phát triển u cầu phạm vi cơng tác kế tốn ngày mở rộng, vai trò vị trí công tác kinh tế ngày cao Với đổi chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường, kinh tế mở buộc doanh nghiệp mà đặc biệt doanh nghiệp XDCB phải tìm đường đắn phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) tối ưu để đứng vững kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa, chế hạch tốn đòi hỏi doanh nghiệp XBCB phải trang trải chi phí bỏ có lãi Mặt khác, cơng trình XDCB tổ chức theo phương thức đấu thầu Do vậy, giá trị dự tốn tính tốn cách xác sát xao Điều không cho phép doanh nghiệp XDCB sử dụng lãng phí vốn đầu tư Đáp ứng yêu cầu trên, doanh nghiệp q trình sản xuất phải tính tốn chi phí sản xuất bỏ cách xác, đầy đủ kịp thời Hạch tốn xác chi phí sở để tính đúng, tính đủ giá thành Từ giúp cho doanh nghiệp tìm cách hạ thấp chi phí sản xuất tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt để tăng lợi nhuận Trong doanh nghiệp sản xuất vật chất, khoản mục chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn tồn chi phí doanh nghiệp, cần biến động nhỏ chi phí NVL làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành, tổ chức tốt cơng tác kế tốn GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán NVL vấn đề đáng doanh nghiệp quan tâm điều kiện Công ty FLC faros với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào cơng trình lại lớn vấn đề tiết kiệm triệt để coi biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty Vì điều tất yếu Cơng ty phải quan tâm đến khâu hạch tốn chi phí NVL Trong thời gian thực tập, nhận giúp đỡ tận tình lãnh đạo Cơng ty, đặc biệt cán phòng kế tốn Cơng ty, em làm quen tìm hiểu cơng tác thực tế Cơng ty Em nhận thấy kế tốn vật liệu Cơng ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng có nhiều vấn đề cần quan tâm Vì em sâu tìm hiểu phần thực hành kế toán nguyên vật liệu phạm vi viết này, em xin trình bày đề tài: “Kế tốn nguyên vật liệu Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros’’ Khóa luận nghiên cứu vấn đề sau: Nghiên cứa đề tài nhằm hệ thống hóa sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Khảo sát đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Đề xuất giải pháp giúp cơng ty hồn thiện nội dung phương pháp kế toán nguyên vật liệu GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực chuyên đề mình, em nhận giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy Khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường đại học Thương Mại Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cung cấp kiến thức q báu chia sẻ kinh nghiệm thực tế suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Phú Giang nhiệt tình bảo hướng dẫn em suốt quãng thời gian thực chuyên đề Em xin cảm ơn anh chị phòng Kế tốn – Tài Cơng ty FLC Faros tạo điều kiện tốt cho em thực tập, làm việc công ty, trau dồi kiến thức kỹ thực tế để hoàn thành tốt chuyên đề Dù cố gắng làm tốt chuyên đề mình, hạn chế mặt kiến thức giới hạn mặt không gian thời gian nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy Hà Nội, Ngày 23 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thùy Dung GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán MỤC LỤC GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung NVL Nguyên vật liệu TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ CKTM Chiết khấu thương mại KKTX Kê khai thường xuyên DN KKĐK Kiểm kê định kì CPPS Chi phí phát sinh 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 PNK Phiếu nhập kho 12 PXK Phiếu xuất kho Doanh nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Bước vào cạnh tranh gay gắt thị trường Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế như: WTO, APEC,…đã mang lại thuận lợi, khó khăn định cho doanh nghiệp Việt Nam Với sách mở cửa cho đầu tư nước ngồi, xóa bỏ hàng rào thuế quan…đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn mạnh nước xâm nhập vào thị trường Việt Nam, gây cản trở lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, việc hội nhập kinh tế khu vực giới, thúc đẩy mạnh kinh tế nước, giúp doanh nghiệp có hội thể trường giới Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp sản xuất nói riêng có hội phát triển để cạnh tranh thị trường Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tăng khả cạnh tranh, phải biết nắm bắt hội tận dụng tốt nguồn lực có Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm, đó, chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Mặt khác, thị trường nguyên vật liệu thường xuyên biến động phức tạp, mà cần có biến động nhỏ khoản chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đáng kể tới giá thành sản phẩm, lợi nhuận doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp khơng quan tâm tới kế tốn tập hợp khoản chi phí mà phải tổ chức kế tốn ngun vật liệu cách khoa học hợp lý Kế toán nguyên vật liệu tổ chức khoa học, với trình độ chun mơn kế tốn viên tốt giúp cơng ty tiết kiệm khoản chi phí ngun vật liệu giảm giá thành sản phẩm mà giữ chất lượng sản phẩm tốt, từ thu hút khách hàng, nhà đầu tư Bên cạnh đó, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động từ nâng cao lợi nhuận giúp cải thiện đời sống cán nhân viên, đầu tư mở rộng sản xuất dây chuyền công nghệ Tuy nhiên, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, kế toán nguyên vật liệu bộc lộ số nhược điểm, chưa thể đáp ứng yêu cầu ngày cao kinh tế Nhận thấy tầm quan trọng nguyên vật liệu trình sản GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán xuất kinh doanh, đặc biệt cơng tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất Do em lựa chọn đề tài:“Kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros” làm đề tài tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt hai mục đích nghiên cứu đề tài là: Nhằm tìm hiểu cơng tác kế tốn ngun vật liệu từ khâu thu mua, quản lý NVL đến trình hạch toán, ghi chép chứng từ báo biểu, sổ sách kho phòng kế tốn tình hình nhập – xuất – tồn NVL Qua đó, đánh giá thực tế tình hình quản lý tổ chức kế toán NVL làm bật lên ưu điểm nghiên cứu hạn chế cần khắc phục công tác kế tốn NVL Cơng ty góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu: • Cơ sở lý luận nguyên vật liệu hạch tốn ngun vật liệu • Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty • Đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Đối tượng nghiên cứu: Kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Phạm vi nghiên cứu: • Phạm vi khơng gian: Cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros • Phạm vi thời gian: Năm 2016 -2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vấn trực tiếp: Là phương pháp thu thập liệu cách xác đầy đủ nhất, thu đánh giá chủ quan thực trạng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn NVL nói riêng Mục đích phương pháp nhằm xác thực lại xác thơng tin khác ngồi phiếu điều tra Đối tượng vấn kế tốn trưởng nhân viên phòng kế toán Nội dung vấn câu hỏi liên quan đến kế tốn nói chung cụ thể công tác bán hàng đơn vị GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây phương pháp sử dụng tài liệu có sẵn nghiên cứu, để thu thập thơng tin mong muốn, từ có nhìn tổng quan kế toán NVL theo quy định nhà nước, có sở để so sánh lý luận thực tiễn Sử dụng phương pháp đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu, phải có khả đánh giá chất lượng tài liệu phân loại tài liệu thông tin mang lại hiệu Phương pháp thống kê phương pháp liệt kê, thống kê thông tin, liệu thu thập phục vụ cho việc phân tích Trên sở chứng từ, sổ sách doanh nghiệp phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, hóa đơn GTGT, sổ chi tiết tài khoản, bảng tổng hợp nhập xuất tồn…để tập hợp số liệu cho báo cáo Phương pháp phân tích liệu Phương pháp so sánh: phương pháp phân tích thực thông qua đối chiếu vật tượng với để thấy điểm giống khác Trong q trình nghiên cứu kế tốn NVL nội dung cụ thể hóa việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức công tác kế toán NVL đơn vị, đối chiếu chứng từ gốc với sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ sổ bảng tổng hợp chi tiết để có kết xác lên báo cáo tài Phương pháp tốn học: phương pháp dùng để tính tốn tiêu giá trị vật liệu nhập, giá trị vật liệu xuất tính vào chi phí SXKD… kỳ phục vụ cho việc kiểm tra tính xác mặt số học số liệu kế toán NVL Kết cấu khóa luận : Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros Chương III: Các kết luận đề xuất kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán nguyên vật liệu Hàng tồn kho (theo chuẩn mực kế toán VN số 02- Hàng tồn kho) tài sản: Được giữ để bán kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; trình sản xuất, kinh doanh dở dang; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trình sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ Hàng tồn kho bao gồm:  Hàng hóa mua để bán  Thành phẩm tồn kho thành phẩm gửi bán;  Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm;  Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi gia công chế biến mua đường  Chi phí dịch vụ dở dang Theo chuẩn mực kế toán số 02: Nguyên vật liệu phận hàng tồn kho, sử dụng q trình SX,KD cung cấp dịch vụ, bao gồm vật liệu tồn kho, vật liệu gửi gia công chế biến mua đường 1.1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh) Toàn giá trị nguyên vật liệu chuyển trực tiếp vào sản phẩm, sở để tính giá thành Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao tổng chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm chi phí NVL vật liệu chiếm tỷ trọng đáng kể Nguyên vật liệu tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho, vật liệu tham gia giai đoạn đầu trình sản xuất kinh doanh để hình thành nên sản phẩm mới, chúng đa dạng phong phú chủng loại Nguyên vật liệu sở vật chất hình thành nên thực thể sản phẩm, chúng thay đổi hình thái, khơng giữ ngun trạng thái ban đầu đưa vào sản xuất 10 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang 10 SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán Nếu phát thiếu nguyên vật liệu, người chịu trách nhiệm vật chất phải bồi thường, kế toán ghi tăng khoản phải thu khác (1338) ghi giảm nguyên liệu vật liệu (TK 152) Xử lý kết kiểm kê phải Hội đồng xử lý tài sản doanh nghiệp thực Hội đồng có trách nhiệm phân tích ngun nhân cụ thể để có kết luận khách quan Căn định Hội đồng xử lý tài sản để ghi sổ kế toán: * Nếu nguyên vật liệu thừa, kế toán ghi tăng NVL ghi giảm giá vốn hàng bán * Nếu người chịu trách nhiệm vật chất nguyên vật liệu phải bồi thường kế toán ghi tăng khoản phải thu khác (1388), giảm khoản phải trả công nhân viên (TK 334) ghi giảm khoản phải thu khác (TK 1381) * Nếu nguyên vật liệu hao hụt tính vào chi phí, kế tốn ghi tăng giá vốn hàng bán (TK 632) ghi giảm khoản phải thu khác (TK 1381) Thông thường, với trường hợp thừa thiếu sau kiểm kê công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, xác định ngun nhân thích đáng ln có biện pháp xử lý, quy trách nhiệm phù hợp CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 3.1.1 Những kết đạt 3.1.1.1 Về máy kế toán Tổ chức máy kế toán Cơng ty xây dựng mơ hình tập trung phù hợp với đặc điểm quy mô sản xuất Cơng ty Các Phòng ban phối hợp chặt chẽ với phòng kế tốn đảm bảo cơng tác hạch toán thống nguyên vật liệu diễn đặn, nhịp nhàng Các phận kế tốn Cơng ty đảm nhiệm phần hành kế toán riêng biệt có mối quan hệ mật thiết với đảm bảo xử lý thông tin nhanh cung ứng kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty để đưa quyết định giám sát công việc đạt hiệu cao Công tác phân công, phân nhiệm công việc Phòng kế tốn thực 61 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán cách tương đối phù hợp, với lực nhân viên kế tốn Chính đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng kế tốn Cơng ty khơng giỏi nghiệp vụ mà ln phát huy ý thức trách nhiệm người cán Tài - Kế tốn Chế độ hạch tốn Cơng ty phù hợp với quy định Bộ Tài Hệ thống chứng từ ban đầu tổ chức hợp pháp, hợp lý, đầy đủ Quy trình luân chuyển chứng từ quy định đề 3.1.1.2 Về công tác quản lý hạch toán NVL  Về việc cung cấp lập kế hoạch thu mua: Công ty xây dựng quy trình quản lý vật liệu tương đối khoa học từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Việc phân công công tác quản lý rõ ràng, hợp lý: phòng kỹ thuật sản xuất lập định mức nguyên vật liệu theo tiêu kỹ thuật, theo hợp đồng mua hàng, nhu cầu sản xuất; phòng cung ứng vật tư chịu trách nhiệm thu mua nguyên vật liệu theo u cầu, tìm hiểu, thăm dò nguồn hàng mà Công ty cần đặc biệt nguồn hàng chất lượng tốt giá hợp lý, tiết kiểm chi phí, đảm bảo q trình sản xuất Sự phối hợp hai phòng ban đảm bảo cho việc cung ứng đạt hiệu cao nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng việc kiểm sốt ngun vật liệu  Các kho bố trí gần nơi sử dụng, giúp cho việc xuất kho vào sản xuất nhanh chóng, q trình hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt Hàng tháng tiến hành kiểm kê kho, phát chênh lệch kịp thời để xử lý Tránh tình trạng lâu ngày thất NVL mà khơng biết  Có dịch vụ bốc xếp nhanh chóng, thuận tiện NVL xếp kho cách khoa học để dễ theo dõi  Quy định chặt chẽ thủ tục nhập kho, xuất kho NVL; đường luân chuyển chứng từ  Về phương pháp hạch tốn chi tiết ngun vật liệu: Cơng ty vận dụng phương pháp ghi thẻ song song phù hợp với điều kiện thực tế (sử dụng phần mềm kế tốn, danh điểm ngun vật liệu khơng q nhiều…) dễ đối chiếu kiểm tra, phát sai sót  Về kế toán tổng hợp NVL: hệ thống sổ kế tốn tài khoản kế tốn cơng ty sử dụng dung theo quy định nhà nước ban hành đảm bảo cho việc lập báo báo toán định kỳ xác 62 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn  Hình thức kế tốn mà Công ty áp dụng Nhật ký chung Đây hình thức kế tốn áp dụng rộng rãi với ưu điểm tổ chức hệ thống sổ sách đơn giản, dễ thực đặc biệt thích hợp vận dụng kế tốn máy Cơng ty trang bị cho phòng kế tốn hệ thống máy tính với phần mềm kế tốn Fast Accounting có nhiều ưu điểm: dễ sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, thực tốt việc quản trị người dùng Việc áp dụng kế tốn máy vào Cơng ty giúp cho kế toán viên phần hành giảm tải khối lượng công việc mà họ phải thực hiện, đồng thời cho độ xác cao, nhanh chóng, kịp thời việc cung cấp thông tin áp dụng kế tốn máy đảm bảo máy kế toán viên gọn nhẹ  Về phương thức kế toán: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hạch tốn hợp lý Như có điều kiện để quản lý tốt NVL hạch toán chặt chẽ quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra kế tốn cơng ty  Về sổ sách kế toán: kế toán sử dụng chứng từ phù hợp với quy định hành: mẫu chứng từ, công tác ghi chép chứng từ đảm phản ánh kịp thời, xác nghiệp vụ phát sinh, cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận có liên quan Hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, hệ thống sổ kế toán theo biểu mẫu mà Bộ TC quy định, có linh hoạt việc thiết kế kết cấu sổ cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty mà cung cấp đầy đủ thơng tin kế tốn cần thiết cho công tác quản lý  Tài khoản sử dụng: tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán nguyên vật liệu phù hợp với hệ thống tài khoản BTC quy định Đối với TK 152 chi tiết thành TK cấp 2, tất nguyên vật liệu mã hoá thuận tiện cho việc theo dõi quản lý  Trình tự kế toán: kế toán vật tư thực kế tốn ngun vật liệu theo trình tự phù hợp với thực tế phát sinh nghiệp vụ Nhìn chung, hệ thống kế toán doanh nghiệp làm việc hiệu theo quy định pháp luật, cơng tác kế tốn NVL cơng ty tiến hành theo chế độ kế toán hành phù hợp với điều kiện công ty đáp ứng yêu cầu quản lý NVL, cung cấp thông tin NVL xác giúp cho nhà quản lý có định xác, kịp thời 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 63 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn • Kế tốn không sử dụng tài khoản 151 “Hàng mua đường” để phản ánh nghiệp vụ hàng mua cuối tháng chưa nhập kho Khi phát sinh nghiệp vụ hoá đơn trước hàng chưa nhập kho Khi phát sinh nghiệp vụ kế tốn để lại chờ hàng tiến hành hạch toán Việc ghi chép Công ty không quản lý tài sản Khi hàng mua nhận hố đơn hàng mua thuộc quyền sở hữu Công ty, đồng thời phải phản ánh khoản công nợ phải trả người bán Công ty phải ghi sổ kế tốn để theo dõi tài sản, cơng nợ đồng thời kê khai thuế GTGT đầu vào khấu trừ tháng nhận hố đơn • Kế tốn lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu: Cơng ty chưa tiến hành lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu chưa hợp lý Phần lớn nguyên vật liệu Cơng ty mua ngồi thị trường, mà giá thị trường biến động nên việc lập dự phòng cần thiết, giúp Cơng ty giảm thiểu rủi ro biến động bất lợi giá nguyên vật liệu • Hệ thống phần mềm FAST dễ bị treo tiếp nhận lượng truy cập cao thời gian ngắn Đây tượng xảy lại gây khó khăn, dễ dàng xảy đình trệ cho cơng tác kế tốn hoạt động có liên quan • Do địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh rộng rãi, cơng trình xa phận quản lí việc thu mua vật tư thường thực nơi thi cơng cơng trình nên chứng từ ln chuyển chậm, ảnh hưởng đến việc quản lí cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty • Hệ thống kho quản lí ngun vật liệu: Cơng ty có nhiều kho để bảo quản vật tư, bố trí cơng trường để tiện cho việc vận chuyển NVL Việc quản lí NVL chưa khoa học, tình trạng hỏng hóc chưa phản ánh kịp thời, việc mát NVL xảy ra, vật tư xếp lẫn lộn, nên việc nhập-xuất tốn nhiều thời gian • Hiện cơng tác kiểm kê Công ty không trọng Cuối tháng cuối quý, cuối năm Công ty không đưa biên kiểm kê vật tư, hay phiếu báo vật tư lại cuối kỳ theo quy định quản lý hàng tồn kho • Khi NVL nhập kho, trường hợp hàng trước, hóa đơn sau: - Nếu cuối kỳ hóa đơn chưa về, DN hạch toán tăng NVL nhập kho tăng khoản phải trả khác 64 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn - Sang tháng sau, hóa đơn về, kế toán ghi giảm khoản phải trả khác, tăng thuế GTGT khấu trừ tăng khoản phải trả khách hàng  Như chưa tuân thủ theo chế độ kế tốn hành • Trong trình mua NVL để nhập kho tiền vận chuyển NVL hạch toán vào TK 627 sau : Ví dụ: ngày 06 tháng 12 năm 2017 chi phí thu mua vận chuyển bốc dỡ máy cắt sắt nhập kho 120.000đ Nợ TK 627: 120.000đ Có TK 111: 120.000đ • Đối với số vật liệu phụ bên sử dụng thường đề nghị xuất lô, thùng…chứ không theo nhu cầu sử dụng; NVL nhận để phân xưởng không bảo quản tốt dễ bị giảm chất lượng không sử dụng • Đã có nhiều lần bên Phòng kế hoạch vật tư tính tốn khơng xác nên mua nhiều NVL dự trữ số lượng dự trữ sức chứa kho Lúc phải bỏ thêm chi phí thuê kho khác; chi phí vận chuyển từ nơi bán đến kho thuê, từ nơi thuê đến nơi sản xuất Cơng ty làm tăng thêm chi phí, tăng giá thành tăng thêm số lãi vay phải trả, ảnh hưởng đến kết kinh doanh Cơng ty Nếu dự trữ nhiều, thời gian lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng NVL mà chất lượng NVL ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất • Việc xếp NVL kho khoa học số đặc điểm như: Lượng NVL nhập liên tục với số lượng lớn, nhiều loại; xếp chồng lên nhau; NVL đựng phi, thùng…dùng dở khó đong đo xác nên cơng tác kiểm kê NVL gặp khó khăn • Hiện cơng ty chưa xây dựng định mức tiêu hao NVL sát với thực tế sản xuất Chính tình trạng sản xuất thiếu, không đáp ững nhu cầu sản xuất, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, không đạt tiêu sản lượng tình trạng sản xuất thừa gây ứ đọng sản phẩm 3.2 Dự báo triển vọng quan điểm hồn thiện kế tốn NVL cơng ty FLC Faros 3.2.1 Dự báo triển vọng phát triển Công ty cổ phần FLC Faros công ty thành lập, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn Song với nỗ lực tập thể cán công nhân viên Công ty, Công ty vào hoạt động ổn định, ngày hoạt động hiệu 65 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Với thành cơng bước đầu gặt hái Công ty quan tâm đến đời sống cán công nhân viên thực tốt công tác an sinh xã hội Mức lương bình qn cán cơng nhân viên Cơng ty mức cao so với mặt công ty khu vực Hà Nội Công ty thực đầy đủ chế độ người lao động đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…Định kỳ Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người Bên cạnh Cơng ty quan tâm đến đời sống tinh thần cán công nhân viên, ln có động viên kịp thời đến cá nhân Công ty Những quan tâm làm cho cán công nhân viên ngày gắn bó với Cơng ty, hết lòng phát triển Công ty Kết đạt ngày hôm là cố gắng, nỗ lực tồn Cơng ty; đặc biệt vai trò tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cùng với lớn mạnh hệ thống quản lý nói chung máy kế tốn khơng ngừng hồn thiện đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Với đội ngũ cán trẻ đội ngũ cán phòng tài kế tốn, có lực, tận tụy với nghề dẫn dắt Kế tốn trưởng giỏi chun mơn, giàu kinh nghiệm; cơng tác kế tốn Cơng ty góp phần tích cực việc phản ánh, giám đốc chặt chẽ tài sản Công ty, cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích phục vụ cho cơng tác quản lý, phân tích ban lãnh đạo 3.2.2 Quan điểm hồn thiện kế tốn NVL Hồn thiện kế tốn NVL công ty cổ phần xây dựng FLC Faros phải tuân thủ theo luật kế toán, chuẩn mực kế tốn hành Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn NVL cơng việc cần thiết Q trình hồn thiện phải đảm bảo: • Hồn thiện phải dựa sở tôn trọng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hành, đồng thời phải xem xét dến xu hướng vận động tương lai, áp dụng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán việt Nam, áp dụng đắn phương pháp hạch toán NVL nhằm đảm bảo thống cơng tác hạch tốn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo Trong kinh tế thị trường ngày biến động, chế độ sách, văn pháp lý kế tốn ngày hồn thiện cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi kế tốn doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhập thông tin nhát nhằm đảm bảo cơng tác hạch tốn phù hợp với có khả thích ứng tương lai • Hồn thiện kế tốn NVL phải sở phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Mỗi cơng ty có đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng nên công tác 66 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán quản lý khác Để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu doanh nghiệp phải biết vận dụng chế độ kế toán cách sáng tạo hiệu phù hợp với hình thức kinh doanh doanh nghiệp Vận dụng sáng tạo phải đảm bảo nguyên tắc định hệ thống kế toán, tránh vận dụng cách sai lệch sửa đổi q nhiều • Hồn thiện kế tốn NVL phải đảm bảo tiết kiệm hiệu doanh nghiệp kinh doanh mục đích lợi nhuận với mục tiêu chi phí bỏ thấp lợi nhuận thu cao Trong cơng tác kế tốn NVL, chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm nên việc hồn thiện kế tốn NVL phải đảm bảo tính khả thi phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp 3.2.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn NVL cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros Tiến hành lập dự phòng giảm giá NVL Do ảnh hưởng lạm phát, giá loại NVL lên xuống thất thường, cơng ty nên lập dự phòng giảm giá cho NVL theo thơng tư Bộ tài hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá HTK, xác định đối tượng lập dự phòng NVL, hàng hóa…(bao gồm HTK bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt…) Một điều ý thực tế giá thị trường NVL thấp giá trị ghi sổ kế toán sản phẩm từ só NVL bán thị trường với giá khơng đổi ta khơng lập dự phòng cho số NVL Nguyên tắc lập: lập dự phòng giảm giá cho NVL phải tính cho thứ NVL mức dự phòng mức chênh lệch giá trị thực nhỏ giá gốc Phương pháp lập dự phòng giảm giá cho NVL Mức dự phòng giảm giá nguyên vật liệu Lượng nguyên vật liệu thực tế tồn = kho thời điểm lập báo cáo tài x Giá gốc nguyên vật liệu tồn kho theo sổ kế toán Giá trị thực nguyên vật liệu tồn kho Trường hợp khoản dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá HTK lập cuối kỳ kế tốn năm trước 67 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán số chênh lệch lớn lập thêm ghi tăng giá vốn hàng bán ghi tăng khoản dự phòng giảm giá HTK Trường hợp khoản dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá HTK lập cuối kỳ kế tốn năm trước số chênh lệch nhỏ hồn nhập, kế tốn ghi giảm khoản dự phòng giảm giá HTK ghi giảm giá vốn hàng bán Sử dụng TK 151 để hạch toán hàng mua đường Hiện công ty không sử dụng TK 151- Hàng mua đường để hạch toán NVL mà DN mua Công ty nên sử dụng TK 151 phản ánh tình hình biến động hàng mua đường doanh nghiệp (nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cụ, hàng hố…) mà doanh nghiệp mua chấp nhận mua, thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp cuối tháng chưa nhập kho Kế toán lưu hoá đơn vào tập hồ sơ “Hàng mua đường”, tháng, đến ngày hàng ghi sổ bình thường, cuối tháng chưa ghi: Nợ TK 151: giá mua theo hố đơn (khơng có thuế GTGT) Nợ TK 1331: thuế GTGT khấu trừ Có TK liên quan (331, 111, 112, 141…) Sang tháng sau, hàng về, ghi: Nợ TK 152: nhập kho vật liệu, dụng cụ Nợ TK 621, 627, 641, 642: chuyển giao trực tiếp cho phận sử dụng, không qua kho Có TK 151: hàng đường kỳ trước Hạch tốn chi phí vận chuyển ngun vật liệu vào TK 152 Hiện cơng ty hạch tốn chi phí vận chuyển NVL nhập kho vào TK 627 chưa phù hợp với chế độ kế toán hành Chính vậy, q trình mua vật tư để nhập kho, chi phí vận chuyển phải hạch tốn vào TK 152 Ví dụ: Ngày 02/4/2017, mua 8.000kg xi măng, nhập kho thuế suất GTGT 10% tổng toán 8.008.000đ, tiền vận chuyển 200.000đ Nợ TK 152: 7.480.000đ Nợ TK 133: 728.000đ Có TK 111: 8.208.000đ Vậy giá thực tế vật liệu nhập kho 7.480.000đ 68 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán Giá thực tế 1kg vật liệu nhập kho là: 7.480.000đ / 8.000 =935 Trường hợp NVL trước, hóa đơn sau nên tiến hành hạch tốn theo hướng dẫn chế độ kế toán hành Nếu cuối kỳ hóa đơn chưa về, kế tốn ghi giá trị NVL nhập kho theo giá tạm tính, kế toán ghi tăng NVL nhập kho ghi tăng khoản phải trả người bán thay ghi tăng tài khoản phải trả khác Sang tháng sau, hóa đơn tiến hành điều chỉnh giá tạm tính theo giá ghi hóa đơn (nếu có chênh lệch) + Nếu giá ghi hóa đơn lớn giá tạm tính kế tốn ghi bổ sung số chênh lệch, ghi tăng NVL nhập kho ghi tăng khoản phải trả người bán + Nếu giá ghi hóa đơn nhỏ giá tạm tính kế tốn ghi điều chỉnh bút toán đảo, ghi giảm khoản phải trả người bán ghi giảm tài khoản NVL Đồng thời phản ánh số thuế GTGT đầu vào khấu trừ, kế toán ghi tăng phần thuế GTGT khấu trừ tăng khoản phải trả người bán thay ghi giảm khoản phải trả khác, ghi tăng thuế GTGT khấu trừ ghi tăng khoản phải trả người bán Công tác kiểm kê NVL Hiện tại, công tác kiểm kê NVL công ty nhiều hạn chế, khơng trọng Vì công ty cần đưa biện pháp để cải thiện việc kiểm kê, tránh tình trạng mát NVL, ảnh hưởng đến q trình sản xuất, kinh doanh • Đối với NVL không sử dụng hết công trường, cơng ty cần lập phiếu báo vật tư lại cuối kỳ, nhằm theo dõi số lượng vật tư lại cuối kỳ hạch toán đơn vị, làm để tính giá thành kiểm tra tình hình thực định mức sử dụng Số lượng vật tư lại cuối kỳ Cơng ty sử dụng phân loại thành loại: + Loại không cần sử dụng nữa: lập phiếu nhập kho nhập lại kho 69 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán + Loại tiếp tục sử dụng: lập phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ phận sử dụng lập làm bản, giao cho phòng vật tư, lại giao cho phòng kế tốn Kế tốn ghi: Nợ TK 621 ( Chi phí NVL cơng trình khác) Nợ TK 152: Ngun vật liệu lại cơng trình khác Có TK 621 (Chi phí NVL cơng trình tại) • Đối với NVL kiểm kê phát mát Kế toán ghi giảm NVL tăng khoản phải thu khác: Nợ TK 1388: Phải thu khác Có TK 152: Nguyên vật liệu Có TK 621: Chi phí NVL Cơng tác ln chuyển chứng từ Việc luân chuyển chứng từ chậm trễ nêu yếu điểm đơn vị mà khó khắc phục thời gian ngắn Nhưng để hạn chế nhược điểm đơn vị phải đề quy định cụ thể với nhân viên thu mua vật tư đơn vị: - Đối với cơng trình xa cơng ty có giá trị lớn, nghiệp vụ phát sinh nhiều cơng ty phải cử cán kế tốn trực tiếp theo dõi tình hình phát sinh nguyên vật liệu từ 5-10 ngày lần báo cáo cho phòng - Đối với cơng trình xa cơng ty có giá trị vừa nhỏ, nghiệp vụ phát sinh 15 ngày lại cử kế tốn trực tiếp xuống cơng trình kiểm tra trực tiếp công ty làm thủ tục nhập xuất NVL Xây dựng định mức tiêu hao NVL Hiện công ty chưa xây dựng định mức tiêu hao NVL, cơng ty cần có kế hoạch thu mua NVL hợp lí, phù hợp với sản xuất Hàng ngày có báo cáo thống kê để thơng báo tình hình tồn đầu, nhập xuất, tồn cuối NVL; đặc biệt báo cáo thống kê có mức dự trữ NVL dùng cho tank Căn vào báo cáo biết loại NVL cần phải mua ngay; loại nhiều, cần giảm lượng dự trữ Cuối tháng đánh giá tình hình sử dụng NVL phận, từ Ban Giám đốc định khiển trách phận sử dụng 70 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn lãng phí NVL khen thưởng vật chất phận sử dụng tiết kiệm NVL Quản lý chặt chẽ NVL xuất dùng Kế toán kho kế toán vật tư cần theo dõi sát việc sử dụng NVL Việc xuất kho NVL nên xuất kho vừa đủ theo yêu cầu sử dụng, không xuất lô trước để đảm bảo NVL bảo quản điều kiện tốt tiện quản lý mặt số lượng; đồng thời phản ánh xác giá thành sản phẩm Để làm tốt cần thực bước sau: - Căn vào Phiếu yêu cầu vật tư định mức tiêu hao xuất NVL vừa đủ cho lần sử dụng Đối với số phụ tùng thay vào Phiếu yêu cầu vật tư duyệt để xuất NVL - Khi NVL sử dụng khơng hết cuối tháng, phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ ( Phụ lục số 17) gửi lên cho Phòng kế hoạch vật tư tiến hành nhập kho lại số NVL sử dụng không hết, sau gửi Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ cho Phòng kế tốn để ghi tăng NVL kho ghi giảm chi phí NVL chi phí sản xuất chung Giá NVL nhập kho giá NVL xuất kho theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ Quản lí chặt chẽ NVL mua vào Đối với công tác thu mua nguyên vật liệu cần phải lập kế hoạch (dự toán) sở phân tích thơng tin tác động yếu tố giá cả, nhân tố môi trường, khả cung ứng nhà sản xuất, tính ổn định nguồn hàng, điều kiện thu mua, giao nhận, vận chuyển, sách cạnh tranh tiếp thị nhà cung cấp…và điều kiện khác liên quan đến trình thu mua nguyên vật liệu Từ xây dựng nội dung kế hoạch thu mua nguyên vật liệu: Kế hoạch thu mua, chi phí thu mua, số lượng mua… đảm bảo cho sản xuất diễn liên tục, chi phí thu mua, chi phí bảo quản thấp Doanh nghiệp không nên dự trữ nhiều NVL, cần phải tính tốn thời gian dự trữ cho phù hợp để tránh trường hợp gây ứ đọng vốn doanh nghiệp Nhưng phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng NVL cho thi cơng XD diễn bình thường Nâng cao hiệu sử dụng phần mềm trợ giúp 71 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Ngồi kế tốn kho, thành viên khác Phòng kế hoạch vật tư nên thường xuyên đăng nhập vào phần mềm quản lý vật tư để theo dõi tình hình biến động NVL để có biện pháp giải kịp thời, nâng cao hiệu quản lý NVL, từ đảm bảo cho hoạt động sản xuất diễn cách liên tục Công tác bảo quản nguyên vật liệu Qua thực tế ta thấy, đội, nơi có cơng trình ta nhận thấy thiếu sót việc quản lí, gây lãng phí, vật tư, việc giao nhận thu mua chưa kĩ Để thuận tiện cho việc quản lí, DN cần xây dựng nhà kho tạm thời để chứa NVL, quản lí chặt chẽ để giảm việc thất NVL cách vơ ý Nâng cao hệ thống kho đảm bảo tính khoa học Trong q trình thu mua cần phải tham khảo giá kĩ lưỡng, chất lượng, khối lượng đảm bảo chọn nhà cung cấp có khả dồi dào, đảm bảo việc thi cơng không bị gián đoạn Trên số biện pháp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kế tốn cơng ty q trình thực cơng tác kế tốn NVL; quản lý sử dụng cách tốt NVL, từ có sở giảm giá thành sản phẩm mà chất lượng sản phẩm cao Em hi vọng ý kiến thiết thực cơng tác kế tốn Công ty cổ phần FLC Faros 72 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán KẾT LUẬN Hạch toán nguyên vật liệu công cụ quan trọng công tác quản lí doanh nghiệp sản xuất nói chung công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros nói riêng Hạch tốn ngun vật liệu xác, kíp thời, phản ánh đầy đủ tình hình thu mua sử dụng dự trữ bảo quản nguyên vật liệu giúp cho ban lãnh đạo Cơng ty có biện pháp đạo sản xuất đắn Vì cơng tác ngun vật liệu nói chung cơng tác kế tốn nói chung cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện Để phát huy vai trò có hiệu lực, đòi hỏi việc tổ chức kế tốn phải không ngừng đổi cho phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt công tác kế toán nguyên vật liệu phải cải tiến hồn thiện tình hình tổ chức máy hình thức kế tốn áp dụng để phản ánh xác đầy đủ kịp thời cách tồn diện tình hình nhập xuất tồn ngun vật liệu Qua q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn nguyên vật liệu Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, nhờ giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, ban giám đốc công ty, phòng ban có liên quan đạo giúp đỡ tận tình cán cơng nhân viên phòng kế tốn cơng ty, tơi hồn thành chuyên đề tốt nghiệp: “ Kế toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros” Qua phần giúp tơi củng cố nắm vững thêm kiến thức học, hiểu biết thêm phần kiến thức: Lý luận chung công tác kế tốn ngun vật liệu doanh nghiệp nói chung hiểu rõ công tác nguyên vật liệu công ty 73 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn – Kiểm toán Cổ phần xây dựng FLC Faros TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, 02 Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển - Hệ thống tài khoản kế toán - NXB Thống kê năm 2008 Giáo trình kế tốn tài - Đại học Thương Mại Luận văn kế tốn NVL in sách xí nghiệp in NXB Lao động xã hội sinh viên Nguyễn Thị Kiều Oanh - K42D5 - ĐHTM Luận văn kế toán NVL sản xuất hệ thống xử lý nước thải cơng ty cổ phần kỹ thuật cơng trình Việt Nam sinh viên Hoàng Quang Mạnh- K42D2 ĐHTM Luận văn Hồn thiện kế tốn NVL cơng ty bia Việt Hà sinh viên Đặng Ngọc Hùng - K32D8 - ĐHTM Websites: www.webketoan.vn www.tapchiketoan.com www.thuongmai.biz 74 GVHD: PGS.TS Nguyễn Phú Giang SVTH: Nguyễn Thùy Dung PHỤ LỤC ... luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương II: Thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros Chương III: Các kết luận đề xuất kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xây dựng. .. Kế toán – Kiểm toán CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần. .. Cơng ty Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần xây dựng FLC Faros Phạm vi nghiên cứu: • Phạm vi khơng gian: Cơng ty cổ phần xây dựng FLC Faros • Phạm vi thời gian: Năm 2016 -2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Kết cấu của khóa luận :, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP, Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung được ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ tr­ưởng Bộ Tài chính. Theo chuẩn mực này, việc hạch toán NVL phải tuân thủ các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản của kế toán., Về hạch toán nguyên vật liệu cần tuân thủ các nguyên tắc sau:, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Kế toán nguyên vật liệu là người chuyên theo dõi nguyên vật liệu kết hợp với phòng vật tư và thủ kho để hạch toán, đối chiếu ghi sổ nguyên vật liệu ở công ty. Định kỳ tiến hành kiểm kê, nếu phát hiện nguyên vật liệu tồn đọng nhiều hoặc kém phẩm chất hoặc , Nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn mới được nhập kho. Đối với phần lớn các trường hợp khác, nguyên vật liệu mua về chỉ cần có giấy chứng nhận chất lượng do bên bán cung cấp, cán bộ thu mua tự kiểm tra, nếu không phát hiện sai sót thì vật tư có thể được nhập k, Khi nhận được Phiếu nhập kho số 001/12 (Phụ lục 8), Phiếu xuất kho 960 (Phụ lục 10) do kế toán vật tư chuyển tới, thủ kho thực hiện việc ghi thẻ kho lần lượt cho các vật liệu mỗi vật tư sử dụng một thẻ kho., Tài khoản sử dụng, CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS., 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 2 Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện kế toán NVL tại công ty FLC Faros, Hiện tại, công tác kiểm kê NVL tại công ty vẫn còn nhiều hạn chế, không được chú trọng. Vì vậy công ty cần đưa ra biện pháp để cải thiện việc kiểm kê, tránh tình trạng mất mát NVL, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn