Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho

2 182 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:25

Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho Học Viện Online Lize Gặt vạn điều hay - Vào đại học Website : www.lize.vn Fanpage: www.facebook.com/littlezeros Các vấn đề học sinh hay mắc phải học môn Hóa Chương Nhóm Nitơ – Phơt Thầy Phạm Thắng Như em biết, năm 2018, mơn Hóa nội dung kiến thức đề thi tốt nghiệp gồm chương trình lớp 11 chương trình lớp 12, trọng tâm kiến thức chủ yếu nằm chương trình lớp 12, tức số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 Do đó, câu hỏi liên quan đến phần kiến thức lớp 11 chắt lọc tập trung vào mảng kiến thức, phần, chương cụ thể Điển hình số phần kiến thức thuộc chương – SGK Hóa 11 Theo kinh nghiệm q trình giảng dạy Thầy xuất phát từ thực tế kết làm học sinh, sau Thầy số vấn đề mà em hay gặp phải tiếp cận làm dạng tập liên quan đến chương này, cụ thể sau: Học sinh lúng túng với dạng tốn tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 Bài tốn tính hiệu suất phản ứng dạng tốn điển hình dạng toán gắn liền với thực tế sống chúng ta, đặc biệt ngành công nghiệp sản xuất hóa chất Chính vậy, hay gặp dạng biến tướng khác toán đề thi tuyển sinh mơn Hóa trước Có thể nói tốn tính hiệu suất phản ứng hóa học khơng phải dạng tốn khó, lại dễ nhầm lẫn Nếu em không nắm cách tính hiệu suất theo chất phản ứng hay sản phẩm tạo thành, theo chất hết trước…thì khó khăn việc tìm đáp án xác Bài toán kim loại tác dụng với axit nitric (HNO3) Đây nói dạng tập điển hình mà người đề hay đưa đề thi tuyển sinh trước đến giữ nguyên giá trị Khi gặp dạng này, em học sinh hay lúng túng việc xác định sản phẩm khử sau phản ứng, chưa biết cách phân tích kiện số liệu đầu bài, đặc biệt nhiều em làm sai tốn tính khối lượng muối nitrat tạo thành trường hợp có sinh muối amoni nitrat (NH4NO3) Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Gặt vạn điều hay - Vào đại học Website : www.lize.vn Fanpage: www.facebook.com/littlezeros Bài toán P2O5 H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm Đây dạng tốn điển hình phần hợp chất phốt Học sinh hay gặp khó khăn việc xác định sản phẩm muối tạo thành sau phản ứng, dẫn đến kết toán sai Trên số nhận xét Thầy vấn đề mà em hay gặp phải chương này, Thầy nhắc lại chương chương quan trọng, dạng toán thuộc chương hay đề thi tuyển sinh trước Thầy tin đến nguyên giá trị Để khắc phục nhược điểm trên, khơng biện pháp thuyết phục hữu ích việc em dành thời gian xem tham khảo video khóa học Thầy Lize.vn Chúc em học tốt Thầy Phạm Thắng Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho, Hóa 11 - Các vấn đề gặp phải khi học chương Nitơ - Photpho

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn