Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.

5 292 11
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 20:07

Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. PHÂN CHIA NỘI DUNG THEO ĐIỂM SỐ KỲ VỌNG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 NGUYỄN THÀNH NAM, PhD Tiến sỹ Vật lý CH Pháp - Grenoble Univ Giảng viên Học Viện KTQS - MTA Giáo viên Chinh Phục Kỳ Thi VTV7 Cố vấn Học Sao Cho Tốt VTV7 Giáo viên Vật lý Lize.vn Hocmai.vn Chuyên gia phương pháp học tập Hocthongminh.vn www.facebook.com/littlezerooos Lưu ý: Dưới bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng: − Để học kiến thức mức điểm cần học tất U7 − Để học kiến thức mức điểm cần học tất U7 + U8 − Để học kiến thức mức điểm cần học tất U7 + U8 + U9 − Để học kiến thức mức điểm 10 cần học tất U7 + U8 + U9 + U10 Bảng lập dựa nghiệm giảng dạy thầy Nguyễn Thành Nam, nên khác quan điểm với người, tiếp tục điều chỉnh Dao động học U7 U8 U9 U10 Bài 01 Khái niệm dao động điều hòa (U7) x x x x Bài 02 Điều kiện lực kéo dao động điều hòa (U7) x x x x Bài 03 Con lắc lò xo dao động điều hòa (U7) x x x x Bài 04 Con lắc đơn dao động điều hòa (U7) x x x x Bài 05 Các mối quan hệ ĐỘC LẬP THỜI GIAN dao động điều hòa (U7) x x x x Bài 06 Viết phương trình dao động điều hòa (U7) x x x x x x x x x x x x x x x Bài 11 Mở rộng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN dao động điều hòa (U8) x x x Bài 12 Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP dao động điều hòa (U8) x x x Bài 13 Tổng hợp dao động điều hòa phương tần số (U8) x x x x x x x Bài 07 Kích thích dao động điều hòa va chạm (U9) Bài 08 Quan hệ QUÃNG ĐƯỜNG THỜI GIAN chuyển động (U7) x Bài 09 Cực trị QUÃNG ĐƯỜNG THỜI GIAN dao động (U8) Bài 10 Xác định THỜI ĐIỂM SỐ LẦN qua vị trí (U7) x Bài 14 Tìm cực trị tốn tổng hợp dao động điều hòa (U9) Bài 15 So sánh hai DDDH phương tần số (U8) x Bài 16 So sánh hai DDDH biên độ khác tần số (U10) x Bài 17 Bài toán ĐỒ THỊ HÌNH SIN dao động điều hòa (U8) x Bài 18 Bài tốn SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN dao động điều hòa (U9) Bài 19 Cơ dao động điều hòa (U7) x x x x x x x x Bài 20 Sự chuyển hóa qua lại Động Thế (U7) x x Bài 21 Hoạt động lực kéo dao động điều hòa (U9) x x x x Bài 22 Cắt ghép lò xo (U8) x x x Bài 23 Con lắc lò xo dao động phương thẳng đứng (U8) x x x x x Bài 24 Con lắc lò xo dao động phương thẳng đứng (nâng cao) (U9) Bài 25 Con lắc lò xo dao động điều hòa phương nghiêng (U10) Bài 26 Con lắc đơn chuyển động trường trọng lực (U7) x x Bài 27 Con lắc đơn tích điện dao động điện trường (U8) x x x x x x Bài 28 Con lắc đơn tích điện dao động điện trường (nâng cao) (U10) x Bài 29 Con lắc đơn chịu tác dụng lực quán tính (U10) x Bài 30 Dao động Tắt dần Duy trì Cưỡng dao động (U7) x x x x Bài 31 Sự tắt dần dao động ma sát (U9) x x Bài 32 Thay đổi đột ngột cấu trúc lắc lò xo (U9) x x Bài 33 Thay đổi đột ngột cấu trúc lắc đơn (U9) x x Bài 34 Dịch chuyển đột ngột vị trí cân (U10) Sóng học x U7 U8 U9 U10 Bài 01 Sóng học Sự truyền sóng (U7) x x x x Bài 02 Phương trình sóng học (U7) x x x x Bài 03 Biên độ Năng lượng sóng học (U10) x Bài 04 So sánh pha hai dao động phương truyền sóng (U8) x Bài 05 Khoảng cách hai dao động phương truyền sóng (U9) x x x x Bài 06 Hiện tượng giao thoa sóng học (U7) x x x x Bài 07 Cực đại Cực tiểu trường giao thoa (U7) x x x x Bài 08 Bụng sóng Nút sóng đoạn thẳng nối hai nguồn (U7) x x x x x x x x x x x x Bài 09 Bài toán khoảng cách trường giao thoa (U9) Bài 10 Điều kiện sóng kết hợp giao thoa (U7) x Bài 11 Giao thoa hai nguồn ngược pha (U8) Bài 12 Giao thoa hai nguồn có độ lệch pha (U10) x Bài 13 Sóng dừng (U7) x x x x Bài 14 Điều kiện đặc điểm sóng dừng (U7) x x x x Bài 15 Khoảng cách hai phần tử mơi trường sóng dừng (U10) x Bài 16 Hiện tượng giao thoa sóng âm (U9) x x Bài 17 Âm Nhạc âm (U7) x x x x Bài 18 Các đặc trưng Sinh lý Vật lý âm (U7) x x x x U7 U8 U9 U10 Bài 01 Khung dây quay từ trường (U7) x x x x Bài 02 Điện áp xoay chiều Dòng điện xoay chiều (U7) x x x x Dòng điện xoay chiều Bài 03 Điện lượng dịch chuyển dòng điện xoay chiều (U10) Bài 04 Dòng điện xoay chiều qua điện trở (U7) x x x x x Bài 05 Dòng điện xoay chiều qua tụ điện (U7) x x x x Bài 06 Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm (U7) x x x x Bài 07 Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh (U7) x x x x x x x x x x x x x x x x Bài 08 Ống dây có điện trở nội mạch RLrC (U8) Bài 09 Công suất tiêu thụ điện mạch điện xoay chiều (U7) x Bài 10 Dùng Số Phức để giải toán điện xoay chiều (U8) Bài 11 Dùng giản đồ véc-tơ để giải toán điện xoay chiều (U7) x Bài 12 Phương pháp giản đồ véc-tơ (nâng cao) (U10) Bài 13 Hiện tượng cộng hưởng mạch RLC không phân nhánh (U7) x x x x Bài 14 Cộng hưởng mạch RLC tần số f dòng điện biến thiên (U9) x x Bài 15 Cộng hưởng mạch RLC độ tự cảm L biến thiên (U9) x x Bài 16 Cộng hưởng mạch RLC điện dung C biến thiên (U9) x x x x x x Bài 17 Mạch RLC có điện trở R biến thiên (U8) x x Bài 18 Mạch RLrC có điện trở R biến thiên (U9) Bài 19 Máy biến áp (U7) x x x x Bài 20 Truyền tải điện (U7) x x x x Bài 21 Máy phát điện xoay chiều pha (U7) x x x x Bài 22 Máy phát ba pha Dòng điện ba pha (U9) x x Bài 23 Động không đồng ba pha (U9) x x Bài 24 UL ZL biến thiên UC ZC biến thiên (U10) x Bài 25 UL L biến thiên (U10) x Bài 26 UC C biến thiên (U10) x Bài 27 UL f biến thiên (U10) x Bài 28 UC f biến thiên (U10) x Bài 29 Xác định thành phần chưa biết mạch điện (U9) x x Bài 30 Phương pháp đường tròn hỗn hợp điện xoay chiều (U9) x x Bài 31 Các toán giá trị tức thời (U9) x x Dao động điện từ U7 U8 U9 U10 Bài 01 Mạch LC Dao động điện từ (U7) x x x x Bài 02 Mối quan hệ độc lập thời gian dao động điện từ (U7) x x x x Bài 03 Xác định yếu tố Thời Gian chuyển động tròn (U8) x x x Bài 04 Xác định yếu tố Điện Từ chuyển động tròn (U8) x x x Bài 05 Điện lượng di chuyển dao động điện từ (U10) x Bài 06 Năng lượng Dao động điện từ (U7) x x x x Bài 07 Sự chuyển hóa NL điện trường NL từ trường (U7) x x x x x x Bài 08 Sự tắt dần dao động điện từ (U9) Bài 09 Thay đổi đột ngột cấu trúc mạch dao động điện từ (U10) x Bài 10 Điện Từ trường cảm ứng Sóng điện từ (U7) x x x x Bài 11 Nguyên tắc truyền thông tin sóng điện từ (U7) x x x x Bài 12 Phát Thu sóng điện từ (U7) x x x x Sóng ánh sáng U7 U8 U9 U10 Bài 01 Cơ sở quang hình học (U7) x x x x Bài 02 Hiện tượng Tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính (U7) x x x x Bài 03 Định nghĩa Điều kiện tán sắc ánh sáng (U7) x x x x Bài 04 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young (U7) x x x x Bài 05 Vị trí vân giao thoa công thức Khoảng vân (U7) x x x x Bài 06 Ánh sáng đơn sắc trình truyền sáng (U7) x x x x Bài 07 Sự co giãn hệ vân giao thoa khe Young (U8) x x x Bài 08 Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U8) x x x Bài 09 Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc (U9) x x Bài 10 Giao thoa ánh sáng Trắng (U9) x x Bài 11 Máy quang phổ lăng kính (U7) x x x x Bài 12 Quang phổ liên tục Ứng dụng (U7) x x x x Bài 13 Quang phổ Vạch quang phổ Hấp thụ (U7) x x x x Bài 14 Thang sóng điện từ (U7) x x x x Bài 15 Tia Hồng ngoại Ứng dụng (U7) x x x x Bài 16 Tia Tử ngoại Ứng dụng (U7) x x x x Bài 17 Tia Ront-gen Ứng dụng (U7) x x x x U7 U8 U9 U10 Bài 01 Hiện tượng Quang điện (U7) x x x x Bài 02 Thuyết Lượng tử ánh sáng (U7) x x x x Bài 03 Giải thích HT Quang điện Thuyết Lượng tử AS (U7) x x x x Bài 04 Hiện tượng quang điện (U7) x x x x x x x Lượng tử ánh sáng Bài 05 Ứng dụng tượng quang điện (U8) Bài 06 Hiện tượng quang điện Điện trường (U10) x Bài 07 Hiện tượng quang điện Từ trường (U10) x Bài 08 Mẫu nguyên tử Bohr (U7) x x x x Bài 09 Tiên đề Bohr Trạng thái dừng nguyên tử (U7) x x x x Bài 10 Tiên đề Bohr Bức xạ Hấp thụ lượng nguyên tử (U7) x x x x Bài 11 Đặc điểm cấu trúc thang lượng Hydro (U7) x x x x Bài 12 Các dãy quang phổ vạch phát xạ Hydro (U9) x x Bài 13 Bài toán Cấu trúc dãy quang phổ vạch Hydro (U9) x x x x x x x x x U7 U8 U9 U10 Bài 01 Cấu tạo hạt nhân nguyên tử (U7) x x x x Bài 02 Khối lượng Năng lượng nghỉ (U7) x x x x Bài 14 Hiện tượng Quang phát quang (U7) x x Bài 15 Hiện tượng phát quang Laser (U9) Bài 16 Hiện tượng phát quang Ront-gen (U8) Hạt nhân nguyên tử Bài 03 Độ hụt khối Năng lượng liên kết (U7) x x x x Bài 04 Khái niệm đặc điểm phản ứng hạt nhân (U7) x x x x Bài 05 Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân (U7) x x x x Bài 06 Độ hụt khối Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân (U7) x x x x x x x Bài 07 Bài tập lượng phản ứng hạt nhân (U8) Bài 08 Hiện tượng phân rã phóng xạ Các loại tia phóng xạ (U7) x x x x Bài 09 Định luật phân rã phóng xạ (U7) x x x x Bài 10 Hoạt độ phóng xạ (U9) x x Bài 11 Ứng dụng tượng phóng xạ (U9) x x Bài 12 Phản ứng Phân hạch (U7) x x x x Bài 13 Phân hạch dây chuyền Ứng dụng (U7) x x x x x x x U7 U8 U9 U10 Bài 01 Lực điện Điện trường (U7) x x x x Bài 02 Tụ điện Mạch điện chứa tụ (U7) x x x x Bài 03 Nguồn điện Máy thu có suất phản điện (U7) x x x x Bài 04 Mạch điện không đổi (U7) x x x x Bài 05 Từ trường (U7) x x x x Bài 06 Lực từ (U7) x x x x Bài 07 Cảm ứng điện từ (U7) x x x x Bài 08 Phản xạ Khúc xạ (U7) x x x x Bài 09 Lăng kính (U8) x x x Bài 10 Thấu kính (U8) x x x x x Bài 14 Phản ứng Nhiệt hạch Ứng dụng (U8) Vật lý 11 Bài 11 Hệ hai thấu kính (U9) Bài 12 Tính tốn sai số Biểu diễn kết phép đo (U10) x Bài 13 Thuyết tương đối hẹp (U10) x CÀNG CƠ BẢN – CÀNG QUAN TRỌNG - Tải ứng dụng LIZE Play Store Apple Store Để luyện câu hỏi Lý Thuyết Bài Tập Cơ Bản thầy Nguyễn Thành Nam trực tiếp biên soạn để tặng em HỒN TỒN MIỄN PHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý., Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn