Bộ 10 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán có đáp án

79 133 0
  • Loading ...
1/79 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:02

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay BST Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi giúp các em rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức, nâng cao khả năng giải đề thi môn Toán để tự tin bước vào kì thi THPT Quốc gia 2019 chính thức. Đề thi có đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của mình, từ đó đề ra phương hướng ôn tập phù hợp giúp các em thành công trong kì thi. Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kì thi! BỘ 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TỐN (CĨ ĐÁP ÁN) Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn có đáp án - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn có đáp án - Trường THPT Phan Đình Phùng Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn có đáp án - Trường THPT Quỳnh Lưu Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tốn có đáp án - Trường THPT Trần Đại Nghĩa Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn lần có đáp án - Trường THPT 19-5 Kim Bôi Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tốn lần có đáp án - Liên trường THPT Nghệ An Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn lần có đáp án - Trường THPT chuyên Bắc Ninh Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn lần có đáp án - Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội 10 Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 mơn Tốn lần có đáp án - Trường THPT chuyên Thái Bình SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) Họ, tên thí sinh: …………….…….… ……………………… Số báo danh: ………………………… ………………….…… Mã đề thi 001 Câu 1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng    : 3x  y  z   có vectơ pháp tuyến A a   6;8;  B m   3; 4; 1 C n   3; 4;1 D b   3; 4; 1 Câu 2: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A 10; 4;  , B  4; 6;  C  0; 4;  Trọng tâm G tam giác ABC có tọa độ A  4;0; 2  B  2; 2; 4  C  2; 2;  D  2; 4;  Câu 3: Tập nghiệm phương trình log3  x  x  3  A 2 C 0; 2 B 0; 2 D 0 Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x     y  1   z  3  16 Tâm I bán kính R mặt cầu A I  2; 1;3 ; R  B I  2;1; 3 ; R  C I  2; 1; 3 ; R  D I  2; 1;3 ; R  Câu 5: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  B y  C y  1 2x x 1 Câu 6: Đường cong hình vẽ đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y  x3  3x  D y   x3  3x  2 D x  1 y x -2 -1 Câu 7: Cho khối nón khối trụ có chiều cao bán kính đường tròn đáy Gọi V1 ;V2 thể tích khối nón khối trụ Biểu thức V1 có giá trị V2 1 A B C D  -1 -2 -3 Câu 8: Nguyên hàm hàm số f  x   sin x  x A  cos x   C B cos x  x  C C  cos x  Câu 9: Cho hàm số f  x  liên tục đoạn  0;3 Nếu  x  C D cos x  x2  C f  x  dx  tích phân   x  f  x  dx có giá trị 3 D  2 Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z   3i điểm A  2;3 B  2; 3 C  3;  D  3;  A 3 B C Câu 11: Cho hàm số y   x3  m x    4m  x  Mệnh đề sau sai? Trang 1/5 - Mã đề thi 001 A m  R hàm số có cực đại cực tiểu C m  hàm số có cực trị Câu 12: Số cạnh hình bát diện A B 12 B m  hàm số có hai điểm cực trị D m  hàm số có cực đại cực tiểu D 10 C Câu 13: Cho a số thực dương, a  P  log a a Mệnh đề đúng? A P  B P  C P  D P  Câu 14: Gọi z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Biểu thức z1  z2 có giá trị A 6i B 2i C D Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thoi cạnh a ; DAB  1200 Gọi O giao điểm AC, DB Biết SO vng góc với mặt phẳng  ABCD  SO   SBC  A a B a C a a Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng D a x   t  Câu 16: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz , cho điể m A  3; 2;3 đư ờng thẳng d :  y  t  z  1  2t  Phương trình đường thẳng  qua A , vng góc và cắ t đường thẳng d x3 y2 z3 x3 y2 z3 A  : B  :     2 2 x3 y2 z3 x3 y2 z3 C  : D  :     1 2 1 2 Câu 17: Cho hàm số f  x  xác định  0;   thỏa mãn xf '  x     f  x   ln x ; f 1  Giá trị f  e  A B 2e C e D Câu 18: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 3a Xét mặt cầu  C  chứa đường tròn đáy hình nón đồng thời tiếp xúc với tất đường sinh hình nón Diện tích mặt cầu  C  A a B 12a C 8a D 16 a Câu 19: Cho hàm số y  x3  3x   C  Tổng hệ số góc tiếp tuyến  C  giao điểm  C  đường thẳng  d  : y  x  A B 16 C 18 D 15 x3 , trục hoành trục tung Khối tròn xoay x 1 tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V    a  b ln  với a, b số nguyên Tính Câu 20: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y  T  a  b A T  10 B T  C T  D T  1 Câu 21: Cho khối chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a Đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng  ABC  góc tạo hai mặt phẳng  SBC  ,  ABC  600 Thể tích khối chóp S ABC A 3 a B 3 a C a D a Trang 2/5 - Mã đề thi 001 Câu 22: Một chất điểm chuyển động theo phương trình S  t  9t  21t  t tính giây  s  S tính mét  m  Tính thời điểm t (s) mà vận tốc chuyển động đạt giá trị lớn A t   s  B t   s  Câu 23: Hàm số f  x   ln A f '  x   2  x  1 C t   s  x 1 có đạo hàm x 1 x 1 B f '  x   x 1 C f '  x   B max f ( x)  [1;5] [1;5] 2 x 1 D f '  x   2 x 1 x    x đoạn 1;5 Câu 24: Tìm giá trị lớn hàm số y  f ( x)  A max f ( x)  D t   s  C max f ( x)  2 [1;5] D max f ( x)  [1;5] Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn iz  2i   đường tròn có tọa độ tâm A  2;1 B  2; 1 C  2;1 D  2; 1 Câu 26: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A 1;1;1 , B  3;0; 1 , C  2;0;3 Mặt phẳng    qua hai điểm A, B song song với đường thẳng OC có phương trình A 3x  10 y  z   B 3x  10 y  z  11  C 3x  10 y  z   D 3x  10 y  z  11  Câu 27: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  mx  (5m  6) x  đồng biến tập xác định m  B  m  A  m  C  m  D  m  Câu 28: Cho   x  3 e dx  a  be x với a, b số nguyên Mệnh đề đúng? A a.b  B a.b  6 C a  b  5 D a  b  1 Câu 29: Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m cho phương trình z  2mz  2m2  2m  có nghiệm phức mà mơđun nghiệm Tổng bình phương phần tử tập hợp S A B C D Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm    : 3x  y  z   Phương trình phương trình với    ? A 3x  y  z  11  C 3x  y  z  12  M  3;  1;  mặt phẳng mặt phẳng qua M song song B 3x  y  z  12  D 3x  y  z  11  Câu 31: Cho mặt cầu  S  có tâm O , bán kính R  2a điểm M thỏa mãn OM  a Ba mặt phẳng thay đổi qua điểm M đơi vng góc với cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn với bán kính r1 , r2 , r3 Giá trị lớn biểu thức r1  r2  r3 A 3a B 3a C a Câu 32: Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số y  x  x  Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x4  x2  m có nghiệm phân biệt A m  2 B 3  m  2 C 1  m  D m  3 x3  x2  x  m x2  x  y D 3a 3  x  3x  m   Gọi Câu 33: Cho phương trình S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình có ba nghiệm phân biệt Số phần tử S x -2 -1 -1 -2 -3 Trang 3/5 - Mã đề thi 001 A B C 1 Câu 34: Tập nghiệm bất phương trình   2 A  ;0  3;   B  0;3 D x2  x   C  ;0 D 3;   Câu 35: Cho phương trình  log3  x  1  log3  mx  x  m  Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình nghiệm với x thuộc A B C ? Câu 36: Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng x 1 hai điểm phân biệt A, B cho AB  x  A m  2; m  B m  4; m  C m  D  d  : y  x  m cắt đồ thị C  : y  Câu 37: Tập nghiệm bất phương trình log 22 x  3log x   B  2; 4 A  4;   C  0; 2   4;   D m  D  0; 2 Câu 38: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Hai cạnh AC , BD cắt O Mặt phẳng  P  qua điểm O song song với mặt phẳng  SAD  cắt khối chóp S ABCD tạo thành hai khối tích V1 V2 A B C D 11 13 Câu 39: Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số chia hết cho Chọn ngẫu nhiên số từ tập S , tính xác suất để chữ số số đơi khác 396 369 512 198 A B C D 6250 6250 3125 3125 V1 ;V2 V1  V2  Giá trị biểu thức Câu 40: Cho cấp số cộng  un  , biết u2  u4  Giá trị u2019 A 4040 B 4400 C 4038 D 4037 Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho  S1  :  x  1  y  z  ,  S2  :  x     y  3   z  1  2 2 x   t  đường thẳng d :  y  3t Gọi A, B hai điểm tùy ý thuộc  S1  ,  S2  M thuộc đường thẳng d  z  2  t  Khi giá trị nhỏ biểu thức P  MA  MB 2211 3707 1771  110 3707 A B C D     11 11 11 11 Câu 42: Bất phương trình bao nhiêu? A B 3 x   x2  x   3x  có tập nghiệm  a; b Hỏi tổng a  b có giá trị C Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm D Hàm số y  f '  x  có đồ thị hình vẽ Số điểm cực trị hàm số g  x   f  x  2018  2019 x  2020 A B C D Câu 44: Gọi S tập hợp số phức z thỏa mãn điều kiện z   z   10 Xét hai số z1 ; z2 thuộc tập hợp S cho z1 số ảo Giá trị nhỏ biểu z2 thức z1 z2 Trang 4/5 - Mã đề thi 001 A 225 17 B 20 C 800 41 D 15 Câu 45: Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vng B ACB  300 Tam giác SAC tam giác thuộc mặt phẳng vng góc với  ABC  Xét điểm M thuộc cạnh SC cho mặt phẳng  MAB  tạo với hai mặt phẳng  SAB  ,  ABC  góc Tỉ số MS có giá trị MC B C D 2 Câu 46: Một cơng ty bất động sản có 40 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 3.000.000 đồng tháng hộ có người thuê tăng thêm giá cho thuê hộ 100.000 đồng tháng (theo quy định hợp đồng ) có hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao cơng ty phải cho th hộ với giá tháng A 3.900.000 đồng B 3.7000.000 đồng C 3.500.000 đồng D 4.000.000 đồng  Câu 47: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm Đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ A Hỏi hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng sau đây? A  1;0  B 1;  C  ;1 D  4;   Câu 48: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f " x  f  x    f '  x  f  x   x  3, x  ; f  0  f '  0  Tính giá trị P  f   11 23 C P   D P  6 3 Câu 49: Một người vào cửa hàng ăn, người chọn thực đơn gồm ăn món, loại tráng miệng loại tráng miệng nước uống loại nước uống Có cách chọn thực đơn A 16 B 28 C 140 D 120 A P  3 B P   Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD có tọa độ điểm A 1; 2;1 , B 1;0;1 , C  1; 1;0  , D  2;3;  Trên cạnh AB , AC , AD lấy điểm B, C, D cho AB AC AD    tứ diện ABCD tích nhỏ Phương trình mặt phẳng  BC D  AB AC  AD A y  z  B y  z   C x  z   D x  z  - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 001 101:BBDCACADDCACBADAABDCDDCCDBBAABCABBCDDBCABAABCCADBD SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang, 50 câu) Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………………………… Số báo danh:………………………………………………………………………………… Câu 01: Hình chóp tam giác có số cạnh A B Câu 02: Tập xác định hàm số y = log x A [ 0; +∞ ) B ( 0; +∞ ) C D C R \ {0} D R Mã đề thi : 001 Câu 03: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A ( −1;2;3) , B ( −3;2; −1) Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB A ( −1;0; −2 ) B ( −4;4;2 ) Câu 04: Môđun số phức z= − 3i A B 25 C ( −2;2;2 ) C 2 D ( −2;2;1) D Câu 05: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y + 1) + ( z − ) = Tọa độ tâm I bán kính R ( S ) A I (1; −1;2 ) , R = B I ( −1;1; −2 ) , R = C I (1; −1;2 ) , R = D I ( −1;1; −2 ) , R = 3 Câu 06: Hàm số sau đồng biến khoảng ( −∞; +∞ ) ? x x x 3 2 π  B y =   C y =   A y =       3 Câu 07: Hàm số y = f ( x) có bảng xét dấu đạo hàm cho hình bên Hỏi hàm số cho có điểm cực trị ? A B C D Câu 08: Hàm số nguyên hàm hàm số y = sin x ? A y = cos x B y= x − cos x C y= x + cos x Câu 09: Hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên cho hình bên Hỏi hàm số cho đồng biến khoảng ? A ( −∞; −2 ) B ( 0; +∞ ) C ( 0;2 ) x π  D y =   4 D y = − cos x D ( −2;0 ) Câu 10: Mặt cầu bán kính R có diện tích A π R B 2π R C 4π R Câu 11: Ba số sau tạo thành cấp số nhân? A −1;2; −4 B 1;2; −4 C −1;2;4 x +1 Câu 12: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = có phương trình x−2 A y = B y = C x = D π R D 1; −2; −4 D x = −2 Câu 13: Đồ thị hàm số y = x3 − x − cắt trục tung điểm có tọa độ A ( −1;0 ) B ( 0; −2 ) C ( 0;2 ) D ( 2;0 ) Câu 14: Phần ảo số phức z =−1 + i B −1 C i D −i A Câu 15: Cho tập hợp X có n phần tử ( n ∈ N *) , số hoán vị n phần tử tập hợp X B n C n3 D n ! A n Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y − z + = Khoảng cách từ điểm M (1; −1; −3) đến ( P ) 5 B C D A 3 Trang / 4-Mã đề: 001 101:BBDCACADDCACBADAABDCDDCCDBBAABCABBCDDBCABAABCCADBD Câu 17: Tích phân ∫e 2x dx A e −e B e2 ( C e − e Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : đường thẳng vuông góc với d ? x y z+2 x y z A = = B = = −1 2 ) D e − e x −1 y z +1 = = Phương trình phương trình −2 −1 C x −1 y z = = −3 x y−2 z = = D 1 = x log ( x + ) có nghiệm ? Câu 19: Phương trình log B C A D Câu 20: Cho khối chóp S ABC có SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC vuông cân B, SA = AB = Thể tích khối chóp S ABC A 72 B 108 C 36 D 216 Câu 21: Cho khối trụ có bán kính đáy 3, thiết diện qua trục có chu vi 20 Thể tích khối trụ cho A 24π B 72π C 12π D 36π Câu 22: Hàm số y = f ( x) có đạo hàm thỏa mãn f ′( x) ≥ ∀x ∈ (1;4 ) ; f ′( x) = ⇔ x ∈ [ 2;3] Mệnh đề sai ? A Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (1;2 ) C f B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng ( 3;4 ) ( ) = f ( ) D Hàm số f ( x) đồng biến khoảng (1;4 ) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn z1 Câu 23: Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z + z + = có tọa độ A ( −2; −1) B ( 2; −1) C ( −1; −2 ) D (1; −2 ) Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x − y − z + = Phương trình phương trình đường thẳng song song với (α ) ? x +1 y +1 z x +1 y +1 z x +1 y −1 z x +1 y −1 z B = = C = = D = = A = = −2 −1 −1 −2 −1 −1 Câu 25: Cho m, n, p số thực thỏa mãn p= log m log + n log8, mệnh đề ? ( ) A p log 2m + 3n = Câu 26: Họ nguyên hàm hàm số= y ( x + 1)2018 + C ( ( x + 1)2019 p 2m + 3n D = ( x + 1)2020 + C ( x + 1)2020 + C B C 2018 4040 2020 Câu 27: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục đoạn [ a; b ] , có đồ thị tạo với trục A ) C p log 4m + 8n = p 3m + 2n B = D ( x + 1)2018 + C 4036 hồnh hình phẳng gồm phần có diện tích S1; S2 ; S3 hình vẽ Tích phân b ∫ f ( x ) dx a A S2 + S3 − S1 B S1 − S2 + S3 C S1 + S2 + S3 D S1 + S2 − S3 Câu 28: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A y =+ ( x 1) ( x − 2) B y = ( x + 1)( x − ) ( − x ) D y =− ( x 1) C y =+ ( x 1) 2 ( x − 2) Trang / 4-Mã đề: 001 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ THI THỬ LẦN KHỐI 12 (2018-2019)- MƠN TỐN MÃ 101 MÃ 102 MÃ 103 MÃ 104 MÃ 105 MÃ 106 MÃ 107 A D C B D D A C D C B B C D C C D D B B C D D D A D B A D A B C C C B C B C A A A B C A C C B A D C A C D D A D B D A B D A D C A C D C D C C B D B C C C D D C C D A C C C B B B C D D C D A A C A B B A A D A B B B A A A C A A A A A A A B D C D C B B C C C D D C B C A A B B B B C C D C C C C C B B D D D D B A A A A C D A D D C C B B B C C C B C C B B B D B B B A A A B D A C D B D A C D B C C C A B B D D C C C C C C B B B A B C C C B B A A C C D C C A A D D A D D D D D A B B B D A B D C A A A A A A C D A A A A A D A A A A D D C A B D D D D C C C D D C C A D D C C C D D B D C C D D A C C A A A A D D B C C B A C B A A D B B D B C B B B B D B B D D B B C B B C B D C C D D B A C B A D D D D D D C MÃ 108 B C D A A A A D A C A C D B B B B C C B A D C B D C B C B B C D A A C D D C A A D A B C D C C B D C TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 531 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 1: Cho số thực a, b (a 1, b > 1, P = ln a + ln ( ab ) + ln b Khẳng định sau đúng? A = P (ln a + ln b) B = P ln (a + b) C = P (ln a + ln b) D.= P ln (a + b) Câu 12: Môđun số phức z= − 2i B C D 29 A 29 Câu 13: Cho a số dương khác 1, x y số dương Khẳng định sau đúng? B log a x + log a y = A log a x + log a y = log a ( x + y) log a ( xy) x D log a x + log a y = C log a x + log a y = log a ( x − y) log a y Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;3;2), B( − 2; − 1;4) hai điểm M, N thay đổi mặt phẳng (Oxy) cho MN = Giá trị nhỏ AM2 + BN2 A 28 B 25 C 36 D 20 Câu 15: Nếu hình chóp có diện tích đáy B chiều cao h tích tính theo cơng thức A V = πB.h B V = B.h C V = B.h D V= πB.h Câu 16: Hàm số hàm số sau có đồ thị hình bên? A = B y = −x y x − 2x C y = −x D y = −x + 2x Câu 17: Tập xác định hàm số y = ln (−x + 3x − 2) A ( −∞;1]  [ 2; +∞ ) B [1; 2] C ( −∞;1)  ( 2; +∞ ) D (1; ) Câu 18: Nếu hàm số y = f (x) liên tục  thỏa mãn f (x) > f (0) ∀x ∈ (−1;1) \ {0} A Hàm số đạt giá trị nhỏ tập số thực x=0 B Hàm số đạt cực tiểu x=1 C Hàm số đạt cực đại x= −1 D Hàm số đạt cực tiểu x=0 Câu 19: Cho hàm số y=f(x) y=g(x) liên tục  Khẳng định sau đúng? A ∫ (f (x) + g(x))dx = B ∫ (f (x) + g(x))dx = ∫ f (x)dx − ∫ g(x)dx ∫ f (x)dx.∫ g(x)dx C ∫ (f (x) + g(x))dx = −∫ f (x)dx + ∫ g(x)dx D ∫ (f (x) + g(x))dx = ∫ f (x)dx + ∫ g(x)dx Câu 20: Nếu điểm M ( x; y) biểu diễn hình học số phức z mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM = A z = B z = C z = 16 D z = Trang 2/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 21: Thể tích miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy cm chiều cao cm A 6π ( cm3 ) C B 3π cm3 ) ( cm3 ) ( D ( cm3 ) Câu 22: Cho khối chóp S.ABC, M trung điểm SA Tỉ số thể tích A B C VM ABC VS ABC D Câu 23: Trong chuyển động thẳng, chất điểm chuyển động xác định phương trình s (t ) = t − 3t + 3t + 10, thời gian t tính giây quãng đường s tính mét Gia tốc chất điểm thời điểm chất điểm dừng lại A −6m / s B 0m / s C 12m / s D 10m / s Câu 24: Cho hàm số y = f (x) liên tục  có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x = −1 ,yCT = B Hàm số khơng có cực tiểu C Hàm số đạt cực tiểu x = 1,yCT = D Hàm số đạt cực đại x = 0, yCĐ = Câu 25: Nếu hình trụ có đường kính đường tròn đáy chiều cao a tích a3 A πa B C πa πa D Câu 26: Số phức z= − 7i có số phức liên hợp A z= + 7i B z =−5 + 7i C z= − 5i D z =−5 − 7i Câu 27: Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm  thỏa mãn f '(x) < ∀x ∈  Khẳng định sau đúng? f (x ) − f (x1) > ∀x1, x ∈ , x1 ≠ x x − x1 f (x ) − f (x1) C < ∀x1, x ∈ , x1 ≠ x x − x1 A B f (x1) < ∀x1, x ∈ , x1 < x f (x ) D f (x1) < f (x ) ∀x1, x ∈ , x1 < x Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng qua điểm I(1; −1; −1) nhận  u= (−2;3; −5) véctơ phương có phương trình tắc x +1 y −1 z −1 = −2 −5 x −1 y +1 z +1 C = = −2 x −1 y +1 z +1 = −2 −5 x −1 y +1 z +1 D = = −5 x + y − z + 13 có véc tơ Câu 29: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, đường thẳng (d) : = = −8     phương A u= C u = D u = (5; −7; −13) (2; −8;9) B u = (2;8;9) (−5;7; −13) A = B = Câu 30: Nếu hàm số y = f (x) thỏa mãn điều kiện lim f ( x ) = 2019 đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang A y = 2019 B x = 2019 x →−∞ C y = −2019 D x = −2019 Trang 3/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 31: Bất phương trình A m ≤ x −1 ≥ m có nghiệm thuộc đoạn [1; 2] x +1 B m ≤ C m ≥ D m ≥ Câu 32: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  thỏa mãn giá trị nhỏ hàm số  Khẳng định sau đúng? B f ( x ) < ∀x ∈  A f ( x ) ≥ ∀x ∈ , ∃x 0, f ( x ) =0 D f ( x ) > ∀x ∈  C f ( x ) ≤ ∀x ∈ , ∃x 0, f ( x ) =0 Câu 33: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − ) > log ( 3x ) A (−∞; 2) B (2; +∞) C (−∞; −1) ∪ (4; +∞) D (4; +∞) Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đơi vng góc với SA = SC = a, SB = 2a Gọi O tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Góc hai mặt phẳng (SBO) (SBC) A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 35: Hàm số hàm số sau hàm số mũ? A y = log x Câu 36: Nghịch đảo A + i 10 10 B y = 3x C y = x D y = x số phức z = + 3i z 3 − i B C + i 10 10 10 10 D − i 10 10 Câu 37: Một hộp đựng thẻ đánh số 3, 5, 7, 11, 13 Rút ngẫu nhiên thẻ Xác suất để số ghi thẻ cạnh tam giác D Câu 38: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A (a; b;c) với a, b, c ∈  \ {0} Xét (P) mặt A B C phẳng thay đổi qua điểm A Khoảng cách lớn từ điểm O đến mặt phẳng (P) A a + b + c B a + b + c C a + b + c2 D a + b + c Câu 39: Cho hàm số y = ( x3 − 3x + m ) Tổng tất giá trị tham số m cho giá trị nhỏ hàm số đoạn [ −1;1] A B – C D Câu 40: Gọi S tập hợp số thực m thỏa mãn hàm số y= mx + x − (m + 1) x + 9x + đồng biến  Số phần tử S A B C D Câu 41: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy r chiều cao h tích A rh B r 2h C πr h D πr 2h Câu 42: Gọi S tập hợp số phức z thỏa mãn điều kiện z = z Số phần tử S A B C D Câu 43: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I(−3;0; 4) qua điểm A(−3;0;0) có phương trình 2 2 A ( x − 3) + y + ( z + ) = B ( x − 3) + y + ( z + ) = 16 C ( x + 3) + y + ( z − ) = 16 2 D ( x + 3) + y + ( z − ) = 2 Trang 4/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số y = x +1 A B hai điểm thay đổi x −1 đồ thị cho tiếp tuyến đồ thị A B song song với Biết đường thẳng AB qua điểm cố định Tọa độ điểm A (1;1) B (1; −1) C (−1; −1) D (−1;1) Câu 45: Cho hàm số f (a − 1) + f (ln a ) ≤ A [0;1] y = f (x) = ln ( B (0;1] ) 1+ x2 + x Tập nghiệm bất phương trình C [1; +∞) D (0; +∞) Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất đường tiệm cận đồ thị hàm số y = log A B 2x + x −1 C D Câu 47: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;4) hai điểm M, B thỏa mãn    x + y −1 z + Khi MA.MA + MB.MB = Giả sử điểm M thay đổi đường thẳng d : = = 2 điểm B thay đổi đường thẳng có phương trình x+7 = x y C d3 : = = 2 A d1 : y z + 12 = z x −1 y − z − = 2 x − y − z − 12 D d : = = 2 B d : = Câu 48: Hàm số y = (0,5) có đồ thị hình hình sau đây? A B C x D Câu 49: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) : −x + 3y + 2z + 11 =0 có véc tơ pháp tuyến     A n = (3; 2;11) B n1 = (1;3; 2) C n = (−1; 2;11) D n = (−1;3; 2) Câu 50: Tập hợp số thực m để hàm số y = x3 − 3mx + (m + 2) x − m đạt cực tiểu x=1 A {1} B {−1} C ∅ D  - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 531 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN THI THỬ MƠN TỐN LẦN NĂM 2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI made 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan made cautron B 532 D 532 C 532 A 532 C 532 B 532 D 532 C 532 B 532 A 532 10 C 532 11 A 532 12 B 532 13 A 532 14 B 532 15 D 532 16 D 532 17 D 532 18 D 532 19 B 532 20 C 532 21 B 532 22 B 532 23 A 532 24 D 532 25 A 532 26 C 532 27 B 532 28 A 532 29 A 532 30 A 532 31 A 532 32 D 532 33 B 532 34 B 532 35 D 532 36 C 532 37 A 532 38 C 532 39 C 532 40 D 532 41 C 532 42 C 532 43 A 532 44 B 532 45 D 532 46 A 532 47 D 532 48 D 532 49 C 532 50 dapan made cautron D 533 A 533 A 533 C 533 A 533 B 533 B 533 A 533 A 533 D 533 10 B 533 11 C 533 12 C 533 13 C 533 14 B 533 15 C 533 16 B 533 17 C 533 18 C 533 19 A 533 20 B 533 21 D 533 22 A 533 23 C 533 24 D 533 25 B 533 26 A 533 27 A 533 28 C 533 29 D 533 30 A 533 31 C 533 32 B 533 33 A 533 34 D 533 35 D 533 36 D 533 37 C 533 38 A 533 39 A 533 40 B 533 41 B 533 42 A 533 43 D 533 44 D 533 45 C 533 46 B 533 47 D 533 48 D 533 49 B 533 50 dapan made cautron D 534 C 534 C 534 C 534 C 534 A 534 D 534 B 534 A 534 A 534 10 C 534 11 B 534 12 B 534 13 B 534 14 B 534 15 C 534 16 D 534 17 D 534 18 D 534 19 B 534 20 B 534 21 A 534 22 C 534 23 B 534 24 A 534 25 A 534 26 B 534 27 C 534 28 C 534 29 A 534 30 B 534 31 D 534 32 D 534 33 D 534 34 D 534 35 B 534 36 C 534 37 A 534 38 D 534 39 A 534 40 B 534 41 A 534 42 A 534 43 C 534 44 A 534 45 B 534 46 D 534 47 C 534 48 D 534 49 D 534 50 dapan D C A D B C B A D C B A A B D A B A B D B D C A C C D D D A D D A D D C A C B B B A C C B B A D C C GIẢI NHANH MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ TRẮC NGHIỆM MƠN TỐN 1) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;3;2), B( − 2; − 1;4) hai điểm M, N thay đổi mặt phẳng (Oxy) cho MN = Giá trị nhỏ AM2 + BN2 A.28 B.25 C.36 D 20 Gợi ý: Gọi H, K hình chiếu vng góc A, B lên mp(Oxy), H(1;2;0), K( − 2; − 1;0), HK=5, AH=2,BK=4 AM2 + BN2 =AH2 + HM2 + BK2 + KN2 =20+ HM2 + KN2 ≥ 20 + (HM + KN) HM + MN + NK ≥ HK ⇒ HM + + KN ≥ ⇒ HM + KN ≥ ⇒ AM + BN ≥ 28 Đăng thức xảy điểm M, N thuộc đoạn HK thỏa mãn AM=BN=2, MN=1 Đáp số 28 2) Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đơi vng góc với SA = SC = a, SB = 2a Gọi O tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Góc hai mặt phẳng (SBO) (SBC) A 300 B 450 C 60 D 900 Gọi M, I, H trung điểm BC, SA SB Ta có SB ⊥ MH,SB ⊥ OH ⇒ Góc hai mặt phẳng (SBO) (SBC) góc OHM SA SA OM  == = tan OHM == ⇒ OHM 450 HM SC SC A I O S C H M B 3): Gọi S tập hợp số thực m thỏa mãn hàm số y= mx + x − (m + 1) x + 9x + đồng biến  Số phần tử S A B C D Nếu m>0 lim y ' = −∞, ∃ (a; b) ⊂ (−∞;0) , y ' < ∀x ∈ (a; b) , loại x →−∞ Nếu m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán có đáp án, Bộ 10 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn