Tieu chuan 3 tc 2

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2019, 17:23

PHỊNG GD-ĐT LỆ THỦY Trường THCS Hồng Thủy Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Tiêu chí Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh a) Số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học, bảng lớp học đảm bảo quy định Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế; c) Phòng học mơn đạt tiêu chuẩn theo quy định 3.2.1 Mơ tả trạng: Trường có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh [H1-1-01-06]; [H6-3-02-01] Có phòng học, phòng học có diện tích 54 m (9x6m), quy cách, chất lượng; thiết bị, bảng, bàn ghế, trang trí phòng học, lớp học đảm bảo quy định Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế, Có nước uống(nước khống Bang) phục vụ học sinh đảm bảo an tồn vệ sinh [H1-109-03]; [H1-1-09-04] Bàn ghế học sinh vật liệu gỗ, kích thước quy định HS THCS, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc phù hợp, đảm bảo theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế; phòng bàn ghế chỗ ngồi [H1-1-01-06]; [H1-1-09-03] Trường có phòng mơn : hóa, sinh, lý, phòng nghe nhìn, phòng tin học đạt tiêu chuẩn theo quy định [H1-1-01-06] 3.2.2 Điểm mạnh: Trường có đủ phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học, lớp học lắp đặt bảng chống lóa, bàn ghế đảm bảo tiêu chuẩn diện tích ánh sáng, trang trí thống Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo theo quy định Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế Các phòng học môn đạt tiêu chuẩn quy định Việc quản lý sử dụng khối phòng học phòng mơn thực có hiệu quả, theo quy định hành 3.2.3 Điểm yếu: Một số bàn ghế cũ cần sơn sửa lại chắn đảm bảo thẩm mỹ hợp vệ sinh Chưa có phòng học âm nhạc phòng tập đa chức 3.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tu sửa mua sắm bàn ghế học sinh 1-2 phòng học, mua sắm lắp đặt thêm thiết bị dạy học phòng học, phòng tập đa chức , phòng âm nhạc để tạo thuận lợi việc đổi nâng cao chất lượng GD toàn diện hoàn thành năm tới 20132014 Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, quạt, bảng chống lóa, vệ sinh qt vơi màu 3.2.5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 2: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo cáo: Nguyễn Văn Sơn Chỉ số c: Đạt ... GD toàn diện hoàn thành năm tới 20 1 32 014 Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, quạt, bảng chống lóa, vệ sinh quét vôi màu 3. 2. 5 Tự đánh giá: Chỉ số a: Đạt Tiêu chí 2: Đạt Chỉ số b: Đạt Người viết báo...Chưa có phòng học âm nhạc phòng tập đa chức 3. 2. 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tu sửa mua sắm bàn ghế học sinh 1 -2 phòng học, mua sắm lắp đặt thêm thiết bị dạy học phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu chuan 3 tc 2 , Tieu chuan 3 tc 2

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn