Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

12 61 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 18:41

TIẾT: TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy nêu vài phân số thập phân mà em học TOÁN * HĐ1:Giới thiệu khái niệm ban đầu số thập phân m m dm cm m 0 0 •1dm hay m viết thành 10 0,1 m •1cm hay m viết thành 0,01m 100 •1mm hay m viết thành 0,001 m 1000 TỐN *0,1 đọc : khơng phẩy 11 ; Các phân số thập phân  Các1phân số thập phân 10 ; 1 10 *0,01; đọc :được không phẩy không viết thành số ; 1000đã viết thành số 100 100 *0,0011000 đọc 0,1; là: không phẩy không không ? 0,01; 0,001 TOÁN * 0,1; 0,01; 0,001 viết dạng phân số thập phân nào?; 0,01 ; 0,001 Cácnhưsốthế0,1 gọi số thập phân 0,1 = 10 0,01 = 100 0,001 = 1000 TOÁN * HĐ2: Giới thiệu số thập phân khác(dạng đơn giản) Quan sát m dm cm m m 0 0 Viết số đo đơn vị mét •5dm hay m viết thành 10 0,5 m •7cm hay m viết thành 100 0,07 m •9mm hay m viết thành 1000 0,009 m TỐN *0,5 đọc : không phẩy55năm Cácphân phânsố sốthập thậpphân phân ; ;  Các 7*0,0799đọc : không phẩy 10 10không bảy ; đãđược đượcviết viếtthành thànhcác cácsố số ; 100 100 *0,009 1000 đọc là:nào không 1000 ? phẩy khơng khơng chín 0,5; 0,07; 0,009 TỐN * 0,5; 0,07; 0,009 viết dạng phân số Cácnhưsốthế0,5 thập phân nào?; 0,07 ; 0,009 số thập phân 0,5 = 10 0,07 = 100 0,009 = 1000 TOÁN Bài * HĐ3: tập Thực Đọchành phân đọc, viết số thập phân số thập phân(dạng số thập phân học)vạch tia số: 100 10 10 100 10 100 10 100 100 100 10 10 100 10 100 10 100 10 0,01 0,1 0,02 0,2 0,03 0,3 0,04 0,4 0,5 0,05 0,6 0,06 0,07 0,7 0,8 0,08 0,9 0,09 0,1 TỐN Bài tập Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): b) 9cm = m = 0,09 m a) 7dm = m = 0,7 m 100 10 3cm = 100 m = 0,03 m 5dm = m = 0,5 m 10 2 mm = m = 0,002 m mm = 1000 m = 0,008 m 1000 kg = 0,006 kg 6g = 4g = kg = 0,004 kg 1000 1000 B TOÁN Chọn cách viết a) 2/10 =… b) 3/10 =… A 0,2 C 0,02 A 0,01 C 0,03 B 0,1 D 0,01 B 0,3 D 0,003 C 0,06 c) 4/100 =… d) 6/100 =… 0,4 C 0,1 B 0,04 D 0,004 A A 0,6 B 0,01 D 0,006 Chúc em học giỏi ! ... dạng phân số thập phân nào?; 0,01 ; 0,001 Cácnhưsốthế0,1 gọi số thập phân 0,1 = 10 0,01 = 100 0,001 = 1000 TOÁN * H 2: Giới thiệu số thập phân khác(dạng đơn giản) Quan sát m dm cm m m 0 0 Viết số. .. cácsố số ; 100 100 *0,009 1000 đọc là:nào khơng 1000 ? phẩy khơng khơng chín 0 ,5; 0,07; 0,009 TOÁN * 0 ,5; 0,07; 0,009 viết dạng phân số Cácnhưsốthế0 ,5 thập phân nào?; 0,07 ; 0,009 số thập phân. .. 0,07 ; 0,009 số thập phân 0 ,5 = 10 0,07 = 100 0,009 = 1000 TOÁN Bài * HĐ3: tập Thực Đọchành phân đọc, viết số thập phân số thập phân( dạng số thập phân học)vạch tia số: 100 10 10 100 10 100 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn