Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

8 61 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:13

Giải toán tỉ số phần trăm Bài giải: a/ Ví dụ Tỉ số phần trăm số học sinh nữ học sinh tồn trường: Tóm tắt: Số HS tồn trường: 600 học sinh 315 : 600 Ta có:315 : 600 = 0,525 Số HS nữ: 315 học sinh Ta lấy: 0,525 x 100 :100 = 52,5 % Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nữ học sinh toàn trường? Vậy tỉ số số học sinh nữ so với số học sinh toàn trường là: 52,5% Viết gọn: 315 : 600 = 0,525 = 52,5 % Giải toán tỉ số phần trăm H: Muốn tìm tỉ số phần trăm 315 600 ta làm nào? + Muốn tìm tỉ số phần trăm 315 600 ta làm sau: - Tìm thương 315 600 - Nhân thương 100 viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm Giải tốn tỉ số phần trăm b/ Bài tốn: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối.Tìm tỉ số phần trăm lượng muối nước biển? Bài giải: Tỉ số phần trăm lượng muối nước biển là: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% Đáp số: 3,5 % Giải toán tỉ số phần trăm Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm ( theo mẫu) 0,3 = 30 % 0,234 = 23,4 % 0,57 = 57 % 1,35 = 13,5 % Giải toán tỉ số phần trăm Bài 2: Tính tỉ số phần trăm hai số ( theo mẫu) a/ 19 30 b/ 41 65 c/ 1,2 26 Mẫu: 19 : 30 = 0, 6333…= 63,33 % Chú ý: Nếu phần thập phân thương có nhiều chữ số lấy chữ số Giải toán tỉ số phần trăm Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh Trong có 13 học sinh nữ Hỏi số học sinh nữ chiếm phần số học sinh lớp học đó? Tóm tắt; Lớp học có: 25 HS HS nữ: 13 em Số HS nữ chiếm …? % số HS lớp Bài giải: Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52 % Đáp số: 52 % Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 Kính chúc thầy giáo, giáo mạnh khoẻ ! Chúc em học sinh chăm ngoan học giỏi ! Dạy tốt –Học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm