Bài thu hoạch BDTX THPT moodul 12

12 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng học tập học sinh THPT Năm học: Họ tên: Đơn vị: Căng thẳng tâm lí stress học tập:Trước hết khái quát chung stress: - Stress tượng phức tạp khó định nghĩa xác Trong sống thường nhật khái niệm thường dùng để mô tả trạng thái bực bội tâm lí bất an - Stress xuất áp lực vượt khả thông thường để ứng phó - Stress tình trạng căng thẳng thể mối tương tác tác nhân công kích phản ứng thể - Stress phản ứng người tác nhân coi có hại cho thể tâm lí người *Từ khái niệm stress học tập: - Về đặc điểm tâm sinh lí bản: Học sinh THCS có độ tuổi ứng với tuổi thiếu niên, em có tên gọi khác thiếu niên, từ 11 đến 15 tuổi - Đây thời kì phức tạp quan trọng trình phát triển cá nhân - Thời kì có số tên gọi: q độ, tuổi khủng hoảng, tuổi già trẻ non người lớn… + Một số đặc điểm tâm lí sau: - Phát triển không cân đối chiều cao cân nặng - Sự phát triển mặt sinh lí Điều kiện sống có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng - Xu hướng muốn vươn lên làm người lớn.Đời sống tình cảm sâu sắc phức tạp - Khái niệm stress học tập: Trong học tập, học sinh chịu nhiều áp lực, không yêu cầu, nội dung tri thức mơn học mà phương pháp, thái độ giảng dạy giáo viên Những điều tạo nên stress em Đó biến đổi tâm lí em giải vấn đề học tập; biến đổi trình nhận thức học sinh Nếu vấn đề, mâu thuẫn nhận thức học sinh không giải quyết, dẫn đến cân tâm sinh lí học sinh Stress học tập học sinh THCS nảy sinh - Stress học tập tổng hòa q trình biến đổi đáp ứng hai mặt: phản ứng sinh học đáp ứng mặt tâm lí Nó gồm nhiều giai đoạn đáp ứng mức độ khác tạo nên biến đổi lượng sinh lí lượng tâm lí nhận thức học sinh, tạo lượng tâm lí thân học sinh sinh lí tâm lí Nó có tác dụng củng cố, phát triển khả giải vấn đề học sinh, giúp học sinh thích ứng tốt với mơi trường tri thức Nếu vấn đề, mâu thuẫn nhận thức học sinh không giải phá vỡ cân tâm – sinh lí học sinh, dẫn đến rối loạn thích nghi tạm thời, làm cho em khó khơng thể dối mặt, giải vấn đề học tập đặt em Bản chất , nguồn gốc cách ứng phó stress trình học tập học sinh a Bản chất stress trình học tập học sinh - Chúng ta biết stress kì phản ứng thể trước tác nhân bên ngoài.Trong học tập, học sinh chịu nhiều tác động áp lực, không yêu cầu, nội dung tri thức mơn học mà phương pháp giảng dạy, thái độ giảng dạy giáo viên Những điều tạo nên stress em Đó biến đổi tâm lí học sinh em giải vấn đề học tập Cụ thể biến đổi q trình nhận thức em Điều có nghĩa stress học tập học sinh trình, xuất nhiệm vụ học tập trở thành tình có vấn đề Stress học tập tổng hòa q trình biến đổi đáp ứng hai mặt: Phản ứng sinh học đáp ứng mặt tâm lí, bao gồm nhiều giai đoạn đáp ứng mức độ khác tạo nên biến đổi lượng sinh lí lượng tâm lí nhận thức học sinh, tạo lượng tâm lí thân học sinh tâm lí sinh lí có tác dụng củng cố phát triển khả giải vấn đề học sinh, giúp học sinh thích ứng tốt với mơi trường tri thức Nếu vấn đề, mâu thuẩn nhận thức học sinh không giải phá vỡ cân tâm lí học sinh, dẫn đến rối loạn thích nghi tạm thời, làm cho em khó đối mặt giải vấn đề học tập đặt em.Bản chất stress: stress nhịp sống ln ln có mặt thời điểm tồn Một tác động tới quan gây stress Stress khơng phải lúc kết tổn thương, ngược lại có hai loại stress khác nhau, đối lập nhau: stress bình thường khỏe mạnh(eustress), stress độc hại hay gọi stress tiêu cực(dystress) Với chất stress, cần cố gắng tự điều chỉnh giúp người tìm nguồn gốc có hướng khắc phục stress cách phù hợp b Nguồn gốc gây stress - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến stress, nhà nghiên cứu khoa học cho stress có tính chất tích tụ, trường diễn ngấm dần nên xuất cần phải kiểm sốt giải tỏa chúng Nếu khơng tác động nhỏ nhặt hàng ngày dồn nén bùng phát gây tác hại khơng nhỏ +Nguồn gốc từ mơi trường bên ngồi:Nguồn gốc từ sống gia đình: Những tác nhân gây stress từ phía gia đình thường gặp tác nhân gây stress Đó vấn đề có liên quan đến yếu tố kinh tế tình cảm, kì vọng người gia đình thành viên Những yếu tố thường phối hợp với tác động mạnh mẽ đến sống, sinh hoạt, nhận thức, tình cảm hành vi thành viên sống gia đình hoạt động ngồi xã hội Thời hạn cơng việc phải hồn thành, vấn đề tài chính, áp lực công việc, môi trường làm việc không thuận lợi, thay đổi thời gian làm việc,…hay mát người thân, mâu thuẫn gia đình, quan hệ bạn bè không tốt, … - Nguồn gốc từ mơi trường xã hội: Đó yếu tố liên quan đến môi trường sống học tập làm việc mối quan hệ ứng xử xã hội, tâm lí xã hội, có chủ thể hoạt động - Nguồn gốc từ môi trường tự nhiên yếu tố khí hậu, thời tiết, cảnh quan, tiếng ồn, giao thông, ô nhiễm môi trường… + Nguồn gốc thân:Yếu tố sức khỏe: Những rối loạn bệnh lí xã hội, bệnh lí giai đoạn cuối bệnh lí mãn tính Các vấn đề thể chất: Thay đổi thể, không đủ chất dinh dưỡng, ốm đau, bệnh tật…Đôi khi, cách suy nghĩ hay phiên giải điều xảy đem đến cho nhiều căng thẳng - Yếu tố tâm lí: Đó thái độ thích nghi thuộc tính tâm lí bao gồm lực ý chí, tình cảm, nhu cầu, thái độ nhận thức, kinh nghiệm chủ thể Ngồi yếu tố có liên quan đến vơ thức(giấc mộng, linh cảm…)hoặc dồn nén từ thời thơ ấu, khứ - Stress sinh thái: Rối loạn chu kì nhịp sinh học; rối loạn nhịp ăn ngủ; stress chấn thương bệnh tật; stress tiếng ồn tác động vật lí, sinh hóa - Stress tâm lí-xã hội: Được hình thành mối quan hệ ứng xử xã hội, yếu tố quan trọng gây nên biến đổi, chí rối loạn đời sống tâm lí Sự thất vọng, điều nguyên nhân từ phía khách quan chủ quan, thất vọng bao gồm khủng hoảng lòng tin, hụt hẫng…Sự tải trạng thái mà số lượng kích thích vượt khả ứng xử chủ thể hay thiếu tải kích thích tác động đơn điệu, tẻ nhạt, buồn chán, không tương xứng với khả chủ thể Nguyên nhân stress học tập học sinh: *Các yếu tố khách quan-môi trường tâm lí-xã hội: Bên cạnh điều kiện thuận lợi mơi trường xã hội mang đến nhiều bất lợi cho hình thành phát triển nhân cách như: tệ nạn tràn lan xã hội, tồn nhiều hình thức khác Điều có ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc định hướng giá trị nhân cách, lối sống, quan hệ học tập em học sinh Tất biến động thời đại liên tục tác động mạnh mẽ tới tầng lớp xã hội có học sinh, buộc họ phải đấu tranh để lựa chọn động mà thích ứng Bản thân học sinh tương lai nguồn nhân lực cho xã hội, họ cố gắng học tập, trau dồi tri thức, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu xã hội ngày cao Những yếu tố mơi trường, thời đại có ảnh hưởng đến stress học tập học sinh * Các yếu tố chủ quan: - Về mặt sinh lí: Bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau lưng ngồi vào bàn học, sức khỏe yếu… - Về mặt tâm lí: + Nhận thức học sinh trước tình học tập: Vốn hiểu biết có mâu thuẫn với nhiệm vụ học tập mới, khó trình độ nhận thức hạn chế, bất lực với khả học tập mình… + Thái độ học sinh trước nhiệm vụ môn học đề ra: Thấy khơng có khả học, khơng hứng thú với mơn học, khơng tìm phương pháp học tập thích hợp… + Cách thức đáp ứng học sinh trước nhiệm vụ học tập: Đứng trước tốn khó, cách ghi nhớ vận dung trí nhớ đứng trước vấn đề, cách đương đầu giải với nhiệm vụ học tập hay vấn đề sống, cách bố trí thời gian học tập, thi cử nghỉ ngơi, dành thời gian cho việc giải trí, vui chơi… c Cách ứng phó với stress học tập học sinh: * Quản lí căng thẳng thân: Việc học sinh phải biết nhận dấu hiệu stress: bất thường thể chất, thần kinh mối quan hệ xã hội Ứng phó với stress khả giữ thăng xảy tình việc đòi hỏi sức Một số cách đối phó với stress: - Hãy xem xung quanh có điều thay đổi để xoay chuyển tình hình khó khăn - Đừng để tâm đến việc lặt vặt, việc thật quan trọng làm làm trước, tạm gạt bỏ việc không thật quan trọng sang bên - Tránh phản ứng thái Không trốn tránh trò vơ bổ - Đặt mục tiêu cụ thể cho thân, cắt bớt khối lượng cơng việc - Thay đổi cách nhìn nhận việc.Chữa stress hoạt động thể chất *Phương pháp trợ giúp học sinh ứng phó với stress học tập: - Chăm sóc sức khỏe tránh nguy hiểm có - Can thiệp sớm cách trực tiếp, chủ động bình tĩnh - Tập trung vào vấn đề - Cung cấp thơng tin xác vè xảy - Khơng nói điều khơng có khả thực thi - Cung cấp đảm bảo trợ giúp tâm lí - Tập trung vào lợi thế, khả phục hồi học sinh - Khuyến khích ý chí tự lực - Quan tam đến cảm xúc người xung quanh - Ứng phó nhằm vào giải vấn đề: Làm thay đổi tác nhân gây stress thay đổi mối quan hệ người với tác nhân thơng qua hành động trực tiếp hành động giải vấn đề, cụ thể: chống trả làm yếu mối đe dọa; bỏ chạy; ngăn ngừa stress tương lai làm giảm ảnh hưởng stress - Ứng phó nhằm vào cảm xúc: Làm thay đổi thân thông qua hành động khiến thân cảm thấy dễ chịu không làm thay đổi tác nhân gây stress, cụ thể: Các hoạt động nhằm vào thân thể; hoạt động nhằm vào nhận thức; trình vơ thức làm méo mơ thực đưa tới stress nội tâm *Qua môdun tìm số biện pháp giúp giảm bớt căng thẳng tâm lí: - Thể dục, thể thao hay vận động - Cười thoải mái, thư giãn: nghe nhạc, đọc sách, xem phim… - Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lí.Ngủ đủ giấc,ngủ sâu, ngủ - Sự chia sẻ, hỗ trợ từ người thân, bạn bè - Sắp xếp thời gian hợp lí, có kĩ lập kế hoạch - Rèn luyện tư tích cực… - Để giảm stress cho học sinh, nhà trường nên thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể, tổ chức thảo luận dân chủ để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nội dung phong trào thi đua, sau lựa chọn hoạt đơng cụ thể phù hợp với sở thích hứng thú, lực, nhu cầu tâm lí học sinh - Các hoạt động kích thích cho học sinh hội tìm kiếm, phát tri thức, hình thành kĩ phù hợp, cảm xúa tích cực, kĩ sống cần thiết - Nhà trường cần sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong trào thi đua, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, tham gia phong trào giúp em hình thành tự tin, giảm stress đáng kể Nội dung khắc phục trạng thái căng thẳng học tập học sinh Để khắc phục trạng thái căng thẳng học tập học sinh hay Stress phải hiểu khái niệm Stress nguồn gốc gây Stress: Khái niệm Stress Stress tiếng anh có nghĩa nhấn mạnh, thuật ngữ dùng Vật lí học để sức nén mà vật liệu phải chịu Hans Selye người Canada nghiên cứu mô tả Stress có hai loại Stress khác nhau, đối lập Stress bình thường khoả mạnh euStresss, Stress độc hại hay gọi Stress tiêu cực diStresss Tác giả Tô Như Khê cho “Stress tâm lý phản ứng khơng đặc hiệu xảy cách chung khắp, yếu tố có hại tâm lý xuất hiệt tình mà người chủ quan thấy bất lợi rủi ro, vai trò định khơng chủ yếu tác nhân kích thích mà đánh giá chủ quan nhân tố ” Nguồn gốc gây Stress có nguồn gốc từ mơi trường bên ngồi nguồn gốc từ thân - Nguồn gốc từ từ mơi trường bên ngồi: + Tác động từ sống gia đình + Tác động từ mơi trường xã hội + Tác động từ môi trường tự nhiên - Nguồn gốc từ thân: + Do yế tố sức khoẻ + Do yếu tố tâm lý Stress học tập học sinh “thời kỳ độ” độ tuổi khủng hoảng “Già trẻ non người lớn”… thời kỳ chuyển từ tuo63u thơ sang tuổi trưởng thành nên em thường có số đặc điểm tâm lý sau: - Sự phát triển không cân đối chiều cao trọng lượng - Sự phát triển mặt sinh lý biến đổi thể - Sự thay đổi điều kiện sống - Xu hướng vươn lên làm người lớn có ảnh hưởng tới tất hoạt động tâm lí - Nhu cầu mở rộng mối quan hệ với người lớn nuốn người lớn nhìn nhận cách bình đẳng - Dễ bị xúc động, dễ bị kích động vui buồn chuyển hố dễ dàng dẫn đến tình cảm mang tính bồng bột Từ nguồn gốc dẫn đến trạng thái Stress Stress gây ảnh hưởng không nhỏ việc học tập học sinh THCS cần phải truyền thụ cho em có phương pháp kỹ ứng phó với Stress học học tập, phương pháp hỗ trợ tâm lý cho học sinh để em phát ứng phó với Stress học tập là: - Các em quản lí căng thẳng thân việc em nhận diện biểu Stress - Các em giảm mức độ Stress để có sức khoẻ tốt học tập thi cử như: + Có chế độ ăn đầy dủ cân dưỡng chất + Các em uống cafê trà đậm vào buổi sáng để kích thích hệ thần kinh trung ương làm cho tỉnh táo Café trà đậm có chứa chất cafein - Hứng dẫn cho em liệu pháp để giảm Stress có hại như: - Ngâm tắm, ca hát, chơi đùa với thú nuôi, thư giãn, cười,thưởng thức nghệ thuật, Massage, tập thể dục buổi sáng, ngồi thiền – Yoga… Tích cực hoá hoạt động học tập phát triển mức độ cao tư duy, đòi hỏi trình hoạt động "bên trong" căng thẳng với nghị lực cao thân, nhằm đạt mục đích giải vấn đề cụ thể nêu Tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh thể hoạt động trí tuệ tập trung suy nghĩ để trả lời câu hỏi nêu ra, kiên trì tìm cho lời giải hay tốn khó hoạt động chân tay say sưa lắp ráp tiến hành thí nghiệm Trong học tập hai hình thức biểu thường kèm có lúc biểu riêng lẻ Đối với mơn vật lý, việc tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh gắn liền với việc đổi phương pháp dạy học theo hướng kết hợp phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức; khai thác thí nghiệm dạy học vật lý theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh đổi việc kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh dạy học Nội dung tiểu luận đề cấp đến hai vấn đề chính: – Phân tích biện pháp tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh dạy học vật lí – Đề xuất giáo án dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Trình bày cách sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực môn vật lý ? Vật lý học môn khoa học nghiên cứu cấu trúc, tính chất hình thức biến đổi vật chất Quá trình nhận thức vật lý phức tạp, lúc phải vận dụng nhiều phương pháp riêng môn vật lý phương pháp khoa học khác Muốn hoạt động nhận thức vật lý có kết trước hết phải quan tâm đến việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo thực thao tác Bên cạnh phải có phương pháp suy luận, có khả tư trừu tượng, tư logic, tư sáng tạo Những hành động hoạt động nhận thức vật lí Hoạt động nhận thức thức vật lý phức tạp Tuy nhiên kể đến hành động hoạt động nhận thức vật lý sau: – Quan sát tượng tự nhiên, nhận biết đặc tính bên ngồi vật, tượng – Tác động vào tự nhiên, làm bộc lộ mối quan hệ, thuộc tính vật, tượng Xác định mối quan hệ nhân tượng – Xác định mối quan hệ hàm số đại lượng – Xây dựng giả thiết hay mơ hình để lý giải nguyên nhân tượng quan sát Từ giả thiết, mơ hình suy hệ – Xây dựng phương án thí nghiệm để kiểm tra hệ – Đánh giá kết thu từ thí nghiệm – Khái qt hóa kết quả, rút tính chất, quy luật hình thành khái niệm, định luật thuyết vật lý – Vận dụng kiến thức khái quát vào thực tiễn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Năm học: Họ tên: Đơn vị: A Dạy học tích hợp: Phương thức tích hợp mơn học hay DHTH vận dụng tương đối phổ biến nhiều nước giới Ở Việt Nam, có nhiều mơn học, cấp học quan tâm vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp vào trình dạy học đề nâng cao chất lượng giáo dục HS (như môn Sinh học, Địa lí, Ngữ văn đưa nội dung giáo dục vào mơn học ) DHTH trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao lực, tập trung vào lực không đơn kiến thức Thực lực biết sử dựng nội dung kĩ tình có ý nghĩa Thay việc dạy sổ lớn kiến thức cho HS, ngưởi GV trước hết xem xét xem học sinh vận dựng kiến thức vào tình thực tế hay khơng, chẳng hạn như: thay nhắc lại lời mẫu nói lễ phép dạy học đạo đức, xem xét học sinh có khả lựa chọn mẫu lời nói lễ phép tình cho trước biết sử dụng mẫu cách đắn; thay học lượng kiến thức liên quan đến mơi trường (trong mơn Sinh học, Địa lí ), học sinh có khả hành động đề bảo vệ mơi trường xung quanh DHTH đuợc hiểu trình dạy học cho tồn hoạt động học tập góp phần hình thành HS lực rõ ràng, có dự tính trước điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ trình học tập chuẩn bị cho HS bước vào sống lao động Mục tiêu tư tưởng sư phạm tích hợp nâng cao chất lượng giáo dục HS phối hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trưởng Cần thiết phải đưa vào pp dạy học tích cực Xu phát triển khoa học ngày tiếp tục phân hố sâu, song song với tích hợp liên mơn, liên ngành rộng, việc giảng dạy môn khoa học nhà trưởng phản ánh phát triển đại khoa học, giảng dạy khoa học lĩnh vực tri thức riêng rẽ Mặt khác, khối lượng tri thức khoa học gia tăng nhanh chóng mà thời gian học tập nhà trưởng lại có giới hạn, phải chuyển từ dạy môn học riêng rẽ sang dạy mơn học tích hợp Nếu nhà trưởng phổ thông, học sinh quen tiếp cận khái niệm cách rời rạc, học sinh có nguy sau tiếp tục suy luận theo kiểu khép kín Những chương trình nghiên cứu quốc tế cho thấy tưởng “mù chữ chức năng", trường hợp ngưởi lĩnh hội kiến thức trường tiểu học khơng có khả sử dụng kiến thức vào sống ngày; Họ đọc văn bản, hiểu ý nghĩa nó; biết làm tính cộng, có vấn đề sống ngày đặt cho họ họ khơng biết phải làm tính cộng hay tính trừ Điều đặt đòi hỏi: cần phải dạy học tích hợp để đào tạo ngưởi đáp ứng yêu cầu luôn biến động thực tiễn Mặt khác, với tốc độ phát triển nhanh chóng khoa học kĩ thuật, nguồn thông tin hàng ngày đổi gia tăng, kiến thức học nhà trưởng trở nên cũ đi, học sinh lại tiếp thu nguồn thơng tin qua nhiều kênh khác nhà trưởng (đài, báo, đặc biệt internet) Đề việc học nhà trưởng tiếp tục có ý nghĩa đổi với học sinh, việc dạy học cần đuợc đổi mới, không dạy kiến thức mà cần phải dạy kĩ năng, không học kiến thức khoa học mơn mà cần dạy tích hợp với nhiều môn học khác Hiện nay, nhiều môn học đưa vào nhà trưởng phổ thông, môn học có xu hướng phải liên kết với Điều thể trình mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh Tuy nhiên với quỹ thời gian kinh phí có hạn, khơng thể đưa nhiều môn học vào nhà trưởng cho dù tri thức cần thiết, vậy, việc dạy học tích hợp (DHTH) mơn học, nội dung giáo dục nhà trưởng giải pháp quan trọng B Mục tiêu KHDHTH Những mục tiêu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Kế hoạch dạy học tích hợp nhằm nhiều mục tiêu khác nhau, xác định bốn mục tiêu lớn sau: - Làm cho trình học tập có ý nghĩa cách đặt q trình học tập nhận thức hồn cánh có ý nghĩa đổi với HS Chính vậy, việc học tập không tách rời sống ngày mà thường xuyên liên hệ kết nối mối quan hệ với tình cụ thể mà HS gặp thực tiễn, tình có ý nghĩa với HS Nói cách khác việc học nhà trường hòa nhập vào đời sống thường ngày học sinh - Phân biệt cốt yếu với thứ yếu Không thể dạy học cách dàn trải, đồng đều, trình học tập ngang với Bên cạnh điều hữu ích, kiến thức lực có thứ dạy “lí thuyết", khơng thật hữu ích Trong đó, học lớp có hạn, nhiều kiến thức lực không đủ thời gian cần thiết - Dạy sử dụng kiến thức tình DHTH chủ trọng tới việc thực hành, sử dựng kiến thức mà HS lĩnh hội đuợc, thay học tập lí thuyết loại kiến thức Mục tiêu DHTH hướng tới việc giáo dục HS thành ngưởi chủ động, sáng tạo, có lực làm việc xã hội làm chủ sống thân sau - Lập mối liên hệ khái niệm học Một bốn mục tiêu DHTH nhằm thiết lập mối quan hệ khái niệm khác môn học môn học khác Điều giúp cho HS có lực giải thách thức bất ngờ gặp sống, đòi hỏi người đối mặt phải biết huy động lực có khơng khía cạnh mà nhiều lĩnh vực khác đề giải C Các yêu cầu kế hoạch dạy học tích hợp: Các yêu cầu kế hoạch học - Cấu trúc soạn phải bao quát đuợc tổng thể phuơng pháp dạy học đa dạng nhiều chiều, tạo điều kiện vận dụng phối hợp phuơng pháp dạy học, mềm dẻo mức độ chi tiết đề thích ứng đuợc với giáo viên dày dặn kinh nghiệm lẫn giáo viên trẻ trường hay giáo sinh thực tập sư phạm Đồng thời làm bật hoạt động học sinh thành phần cốt yếu - Bài soạn phải nêu đuợc mục tiêu tiết học Giáo viên cần phải xác định xác trọng tâm kiến thức kĩ dạy, sở có phương pháp dạy phối hợp Thơng qua phương pháp dạy, cách hỏi, rèn kĩ mà thầy giáo rèn luyện bồi dưỡng phát triển tư duy, phát triển trí thơng minh học sinh Mục đích u cầu đạo toàn nội dung kế hoạch thực tiễn dạy nội dung dạy quy định mục đích u cầu việc xác định mục đích yêu cầu vấn đề quan trọng đòi hỏi dày cơng, ý thức trách nhiệm cao sọan - Bài soạn phải nêu kết cấu tiến trình tiết học, soạn phải làm bật vấn đề sau: Sự phát triển logic từ giai đoạn đến giai đoạn khác, từ phần kiến thức đến phần kiến thức khác Giảng dạy phỏi hợp với quy luật nhận thức, dẫn giải, suy luận từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp cách có hệ thống Làm rõ phát triển tất yếu từ kiến thức đến kiến thức khác Cụ thể đảm bảo mối liên hệ logic phần, bảo đảm dạy hệ toàn vẹn, phần phân hệ, phân hệ gắn bó chãt chẽ tạo nên hệ toàn vẹn - Bài soạn phải xác định nội dung, phương pháp làm việc thầy trò tiết học: Đây vấn đề quan trọng tiết học Từ chỗ giáo viên nắm vững nội dung kiến thức, vận dụng thành thạo kiến thức đến cho truyền thụ cho kiến thức đến học sinh, để họ nắm bắt vận dụng đòi hỏi ngưởi thầy động não, dày công thực Muốn thầy giáo phải lựa chọn phuơng pháp thích hợp ứng với giảng soạn phải nêu cách cụ thể công việc thầy trò tiết học cụ thể Xác định đồ dùng dạy học phương pháp sử dụng chúng D Nội dung DHTH Các quan điểm nội dung trình bày dạy học tích hợp Có bốn quan điểm khác việc liên kết, tích hợp mơn học: - Quan điểm “Nội môn học" Theo quan điểm tập trung chủ yếu vào nội dung môn học Quan điểm nhằm trì mơn học liêng rẽ - Quan điểm “đa môn" Quan điểm theo định hướng tình huống, “đề tài", nội dung kiến thức xem xét, nghiên cứu theo quan điểm khác nghĩa theo môn học khác Quan điểm này, môn học tiếp tục tiếp cận cách liêng rẽ gặp số thời điểm trình nghiên cứu đề tài Như vậy, môn học chưa thực tích hợp - Quan điểm “liên mơn", đề xuất tình tiếp cận cách hợp lí qua soi sáng nhiều môn học Ở chứng ta nhấn mạnh đến liên kết môn học, làm cho chứng tích hợp với đề giải tình cho trước Các trình học tập không đề cập cách rời rạc mà phải liên kết với xung quanh vấn đề phải giải - Quan điểm “xun mơn", chủ yếu phát triển kĩ mà học sinh sử dụng tất mơn học, tất tình huống, chẳng hạn, nêu giả thiết, đọc thông tin, thông báo thông tin, giải toán Những kĩ gọi kĩ xun mơn, lĩnh hội kĩ môn học có hoạt động chung cho nhiều môn học , ngày tháng năm Người viết ... NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module THPT1 4: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Năm học: Họ tên: ... phương án thí nghiệm để kiểm tra hệ – Đánh giá kết thu từ thí nghiệm – Khái qt hóa kết quả, rút tính chất, quy luật hình thành khái niệm, định luật thuyết vật lý – Vận dụng kiến thức khái quát vào... thành, vấn đề tài chính, áp lực cơng việc, mơi trường làm việc không thu n lợi, thay đổi thời gian làm việc,…hay mát người thân, mâu thu n gia đình, quan hệ bạn bè khơng tốt, … - Nguồn gốc từ mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch BDTX THPT moodul 12 , Bài thu hoạch BDTX THPT moodul 12