Tuan 10

1 67 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:23

TUẦN: 10 (Từ 21/10/2013 đến 27/10/2013) I NỘI DUNG CHUYÊN MƠN CẦN TRIỄN KHAI: Thực chương trình dạy học Thực chương trình dạy học tuần TKB 03 có số thay đổi yêu cầu gv đối chiếu thực cho HS chép vào ngày 25/10 GV đối chiếu lại chương trình thời gian để thực tiến độ Dạy học: Nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kiểm tra thường xuyên Chú trọng kiểm tra tập truyền thống tiết dạy Thực bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB, gv nộp danh sách, chương trình qua mail đc Đ Lý ngày 24/10 Giáo viên tuyến chủ động liên hệ với giáo viên tuyến qua mail - Thao giảng tiết/tổ - Dự đạt 10 tiết/gv - Đc Dũng, Hậu hoàn thành danh sách đội tuyển lên kế hoạch tập luyện (nộp CM ngày 26/10) Dạy ôn lớp theo TKB, hồn thành hồ sơ ơn tập Hồn thành thủ tục dạy ôn tập lớp (giấy phép, số lượng học sinh, hồ sơ giảng dạy) Thực tốt thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường, tăng cường bồi dưỡng đội tuyển TA QM, GTQM GV chủ động vào điểm phần mềm OMMS Kiểm tra nội trường học Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện tuần *Toàn diện: (Thực tuần) + Đ/c : Đ/c Chung - Thủy, Loan kiểm tra + Đ/c Việt: Đ/c Viễn kiểm tra + Đ/c Hậu: Đ/c Thanh, Dũng kiểm tra * Chuyên đề: + Đ/c Viễn (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c San kiểm tra + Đ/c Hân (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c Thanh kiểm tra Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn đặc biệt sai phạm tháng 10 Công tác khác: Triển khai học nghề theo TKB tiết học khố: đc Xuyến Viết tin cho Web theo quy định Thu tồn minh chứng KĐCLGD: Nhóm trưởng II NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 10 , Tuan 10