Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

10 55 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:18

Toán : A Kiểm tra cũ : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật : 1000 1cm : 300 : 10000 1dm 1mm : 500 1m 1000 …… cm …… 300 dm 10000 …… mm …… 500 m Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ A 2cm B Tỉ lệ 1:300 Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi Toán: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài toán 1: Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ : 300 Trên đồ, cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B) Hỏi chiều rộng cổng trường mét ? Bài giải : Chiều rộng thật cổng trường : x 300 = 600 (cm) 600cm = 6m Đáp số : 6m Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài toán 2: Trên đồ tỉ lệ : 1000000, quãng đường Hà Nội Hải Phòng đo 102mm Tìm độ dài thật quãng đường Hà Nội - Hải Phòng Bài giải : Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài : 102 x 1000000 = 102000000 (mm) 102000000 mm = 102km Đáp số : 102km Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Muốn tính độ dài thật biết độ dài thu nhỏ tỉ lệ đồ ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ đồ Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thực hành : Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật 1: 500000 2cm 1: 15000 3dm 1: 2000 50mm … cm 45000 … dm 100000 … mm 1000000 Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài : Trên đồ tỉ lệ : 200, chiều dài phòng học lớp em đo 4cm Hỏi chiều dài thật phòng học mét ? Bài giải : Chiều dài thật phòng học : x 200 = 800 (cm) 800cm = 8m Đáp số : 8m TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNG * Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Tỉ lệ đồ 1:1000 Độ dài thu nhỏ: 2cm Độ dài thật là… A 1000 cm B 200 cm C 2000 cm C Tỉ lệ đồ 1:500 Độ dài thu nhỏ 5dm Độ dài thật là… A 5000 dm B B 2500 dm C 25000 dm ... ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ A 2cm B Tỉ lệ 1:300 Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi Toán: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài toán 1: Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ : 300 Trên đồ, cổng... Độ dài thật 1: 50 0000 2cm 1: 150 00 3dm 1: 2000 50 mm … cm 45 000 … dm 100000 … mm 1000000 Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Bài : Trên đồ tỉ lệ : 200, chiều dài phòng học lớp em đo 4cm Hỏi chiều... dài thu nhỏ tỉ lệ đồ ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ đồ Toán : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thực hành : Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Từ khóa liên quan