Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

10 40 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:37

LỚP TRƯỜNG TH: ĐINH BỘ LĨNH Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ *Bài toán 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Nếu số bé biểu thị phần nhau, số lớn biểu thị phần ta có đồ sau: ? 24 *Số bé : *Số lớn : ? *Bài toán 1: Toán: Tìm hai số biết hiệu tỉ Ta có đồ: Bài giải ? 24 *Số bé : *Số lớn : ? *Gợi ý: - 24 giá trị phần ? phần ( - = ) -Muốn tính giá trị phần, ta ? 24 chia -Có giá trị phần, muốn tính giá trị phần (số bé) ta ? Lấy giá trị phần nhân với -Có giá trị phần, muốn tính giá trị phần (số lớn) ta ? Lấy giá trị phần nhân với *Bài tốn 1: Ta có đồ: *Số bé : Bài giải ? 24 *Số lớn : ? Hiệu số phần là: - = (phần) Giá trị phần là: 24 : = 12 Số bé là: 12 x = 36 Số lớn là: 12 x = 60 ( 36 + 24 = 60 ) Đáp số: *Số bé: 36 - * Số lớn: 60 *Bài toán 2: Toán: Tìm hai số biết hiệu tỉ Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m Tìm 7chiều dài, chiều rộng hình đó, biết chiều dài chiều rộng Bài giải Ta có đồ: *Chiều dài: *Chiều rộng: ?m 12 m ?m Hiệu số phần là: - =3 (phần) Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : x = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16 (m) Đáp số: *Chiều dài: 28 m - * Chiều rộng: 16 m Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ *Bài 1: Số thứ số thứ hai 123 Tỉ số hai số 2là Tìm hai số Bài giải Ta có đồ: ? *Số thứ : *Số thứ hai : 123 ? Hiệu số phần là: - = (phần) Số thứ là: 123 : x = 82 Số thứ hai là: 123 + 82 = 205 Đáp số: *Số thứ nhấtù: 82 - * Số thứ hai: 205 Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ *Bài 2: Mẹ 25 tuổi Tuổi mẹ bằng2 tuổi Tính tuổi người Bài giải Ta có đồ: *Tuổi : ? tuổi 25 tuổi *Tuổi mẹ : ? tuổi Hiệu số phần là: - = (phần) Tuổi là: 25 : x = 10 (tuổi) Tuổi mẹ là: 25 + 10 = 35 (tuổi) Đáp số: *Tuổi con: 10 - * Tuổi mẹ: 35 Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ ? 1.Ta có đồ: *Số bé: 18 *Số lớn: Số lớn Số bé : 24 ? ? 2.Ta có đồ: *Số bé: 18 *Số lớn: Số bé : Số lớn 27 ? Bài tập nhà *Làm SGK trang 151 Hiệu hai số số bé có ba chữ số Tỉ số hai số Tìm hai số Gợi ý: Số bé có ba chữ số 100 Do hiệu hai số 100 Ta có đồ: ? *Số bé : 100 *Số lớn : ? TIẾT HỌC KẾT THÚC TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ...Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ *Bài toán 1: Hiệu hai số 24 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Nếu số bé biểu thị phần nhau, số lớn biểu thị phần ta có sơ đồ sau: ? 24 *Số bé : *Số lớn : ? *Bài tốn 1:. .. thứ hai : 123 ? Hiệu số phần là: - = (phần) Số thứ là: 123 : x = 82 Số thứ hai là: 123 + 82 = 2 05 Đáp số: *Số thứ nhấtù: 82 - * Số thứ hai: 2 05 Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ *Bài 2: Mẹ 25 tuổi Tuổi... 35 Tốn: Tìm hai số biết hiệu tỉ ? 1.Ta có sơ đồ: *Số bé: 18 *Số lớn: Số lớn Số bé : 24 ? ? 2. Ta có sơ đồ: *Số bé: 18 *Số lớn: Số bé : Số lớn 27 ? Bài tập nhà *Làm SGK trang 151 Hiệu hai số số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn