Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

10 97 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:23

MƠN TỐN NGUYỄN THẢO –TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒN NGHIÊN Toán: Kiểm tra: Trong số 57234; 64620; 5270; 77285 Số chia hết cho : 64620 ; 5270 ……… Điền số thích hợp vào ô trống để số: 35 chia hết cho Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Ki-lơ-mét vng gì? Ki-lơ-mét vng diện tích hình vơng có cạnh dài km km Ki- lô- mét vuông viết tắt km2 km2 = 000 000 m2 Ki-lô-mét 1km2vuông 1km2 = …m2 1km = 1000m 1000 x 1000 = 000000(m2) Ví dụ: Diện tích Thủ Hà Nội (Năm 2009) mạng : 324,92km2 Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Luyện tập: Bài 1: Viết số thích hợp vào trống : Đọc Chín trăm hai mươi mốt ki-lơ-met vng Hai nghìn ki- mét- vng Viết 921 km2 2000 km2 Năm trăm linh chín ki- lơ- mét vng 509 km2 Ba trăm hai chục nghìn ki- lơ- mét vng 320 000 km2 Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1km2 = 1000 … 000 m2 ; 1m2 = … 100.dm2 ; 32m2 49 dm2 = ….3249dm2 2; 5km2 = 5000 2 1000 000 m2 = km … 000 m2; 2000 000m2=…km Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG Chọn phương án Bài 4b: Diện tích nước Việt Nam là: A 000 000 m2 B 324 000 dm2 C C 330 991 km2 Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Học sinh giỏi làm thêm Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài km chiều rộng km Hỏi diện tích khu rừng ki-lơ-mét vng ? Bài giải: Diện tich khu rừng hình chữ nhật là: x = (km2) Đáp số : km2 Bài 4b : Trong số đây, chọn số đo thích hợp diện tích phòng học: 81cm2 ; 900dm2 ; 40m2 Tốn: KI- LÔ- MÉT VUÔNG (Xem sách trang 99) Củng cố - Dặn dò: Ki- mét vng ? ki- mét vuông mét vuông ? Bài sau: Luyện tập Chà tạm o biệt! ... 2000 000m2=…km Toán: KI- LÔ- MÉT VUÔNG Chọn phương án Bài 4b: Diện tích nước Việt Nam là: A 000 000 m2 B 3 24 000 dm2 C C 33 0 991 km2 Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Học sinh giỏi làm thêm Bài 3: Một khu rừng.. .Toán: Ki m tra: Trong số 572 34 ; 646 20; 5270; 77285 Số chia hết cho : 646 20 ; 5270 ……… Điền số thích hợp vào ô trống để số: 35 chia hết cho Tốn: KI- LƠ- MÉT VNG Ki- lơ -mét vng gì? Ki- lơ -mét. .. km Ki- lô- mét vuông viết tắt km2 km2 = 000 000 m2 Ki- lô- mét 1km 2vuông 1km2 = …m2 1km = 1000m 1000 x 1000 = 000000(m2) Ví dụ: Diện tích Thủ Hà Nội (Năm 2009) mạng : 3 24, 92km2 Tốn: KI- LƠ- MÉT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông