Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

11 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:02

TRƯỜNG LÊ VĂN THỌ- QUẬN 12 TP HỒ CHÍ MINH MƠN: TỐN PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 TaiLieu.VN Tập đếm Nào bạn đây, ta hát chung Mời bạn giơ tay, ta đếm cho thật Một với hai Hai thêm hai bốn Bốn với năm Năm ngón tay thật TaiLieu.VN TaiLieu.VN KIỂM Đặt tính tính: TRA a) 2541 + 4238 BÀI 5348 + 936 b) 4827 + 2634 805 + 6475 CŨ a) 2541 + 4238 6779 TaiLieu.VN 5348 + 936 6284 b) 4827 + 2634 7461 805 + 6475 7280 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 8652 – 3917 = ? _ 8652 3917 35 * không trừ 7, lấy 12 trừ 5, viết nhớ * thêm 2; trừ 3, viết * không trừ 9, lấy 16 trừ 7, viết nhớ * thêm 4; trừ 4, viết 8652 – 3917 = 4735 “ Muốn trừ số phạm vi 10000, ta viết số bị trừ, viết số trừ cho chữ số hàng thẳng cột với nhau; chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn thẳng cột với chữ số hàng nghìn; viết dấu trừ, kẻ vạch ngang trừ từ phải sang trái” TaiLieu.VN Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Tính : _ 6385 2927 3458 TaiLieu.VN _ 7563 4908 2655 _ 8090 7131 0959 _ 3561 924 2637 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Đặt tính tính: a) 5482 – 1956 _ 5482 1956 3526 TaiLieu.VN 8695 – 2772 _ 8695 2772 5923 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Một cửa hàng có 4283 m vải, bán được1635 m vải Hỏi cửa hàng lại mét vải ? Tóm tắt Có : 4283 m Đã bán : 1635 m Còn lại : … m vải? TaiLieu.VN Bài giải Số mét vải cửa hàng lại ; 4283 – 1635 = 2648 (m) Đáp số : 2648 mét vải Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài cm xác định trung điểm O đoạn thẳng A I 4cm O I 8cm TaiLieu.VN 4cm B I Dặn dò - Về nhà làm 2b vào - Chuẩn bị: Xem trước bài: Luyện tập trang 105 TaiLieu.VN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CƠ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC TaiLieu.VN ... không trừ 7, lấy 12 trừ 5, vi t nhớ * thêm 2; trừ 3, vi t * không trừ 9, lấy 16 trừ 7, vi t nhớ * thêm 4; trừ 4, vi t 8652 – 39 17 = 4 735 “ Muốn trừ số phạm vi 100 00, ta vi t số bị trừ, vi t số trừ. .. 4 238 BÀI 534 8 + 936 b) 4827 + 2 634 805 + 6475 CŨ a) 2541 + 4 238 6779 TaiLieu.VN 534 8 + 936 6284 b) 4827 + 2 634 7461 805 + 6475 7280 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 8652 – 39 17 = ? _ 8652 39 17 35 ... 35 61 924 2 637 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Đặt tính tính: a) 5482 – 1956 _ 5482 1956 35 26 TaiLieu.VN 8695 – 2772 _ 8695 2772 59 23 Toán Phép trừ số phạm vi 10 000 Một cửa hàng có 42 83 m vải,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000