Tăng cường công tác quản lý đầu tư công tại thành phố lạng sơn

101 120 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 14:45

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ đề tài: “Tăng cường công tác quản đầu công thành phố Lạng Sơn” kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu luận văn Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Đông i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập trường Đại học Thủy lợi, tác giả muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất thầy/cô trường truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích khoa học công nghệ, kỹ thuật xã hội Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Kinh tế Quản truyền đạt cho kiến thức chuyên sâu chuyên ngành giúp đỡ tác giả tận tình suốt thời gian theo học thời gian làm luận văn Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS.Nguyễn Bá Uân – giảng viên khoa Kinh tế Quản Trường Đại học Thủy lợi tận tình giúp đỡ hướng dẫn tác giả suốt trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Chi cục Thống kê thành phố Lạng Sơn cung cấp liệu hỗ trợ tác giả hoàn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Đông ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU CÔNGQUẢN ĐẦU CÔNG .4 1.1 Một số khái niệm đầu đầu công 1.1.1 Khái niệm đầu 1.1.2 Khái niệm đầu công 1.2 Vai trò, đặc điểm quản nhà nước đầu cơng 1.2.1 Vai trò, đặc điểm đầu kinh tế .9 1.2.2 Vai trò, đặc điểm đầu công 10 1.2.3 Quản nhà nước đầu công 12 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản đầu công 15 1.3.1 Chỉ tiêu định lượng 15 1.3.2 Các tiêu định tính 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác quản đầu công 16 1.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn 17 1.4.2 Cơ chế, sách quản đầu công 17 1.4.3 Bộ máy quản chủ thể tham gia quản nhà nước đầu công 18 1.4.4 Các nhân tố khác 19 1.5 Kinh nghiệm quản nhà nước quản đầu công 19 1.5.1 Kinh nghiệm quản nhà nước số địa phương nước đầu công 19 1.5.2 Bài học thành phố Lạng Sơn quản đầu công 23 1.6 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 20112016 .28 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn 28 iii 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 28 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 28 2.2 Tình hình đầu cơng địa bàn thành phố Lạng Sơn 31 2.2.1 Thực trạng đầu công 31 2.2.2 Những mặt hiệu mang lại 34 2.3 Thực trạng công tác quản đầu công 37 2.3.1 Về quy hoạch đầu công 37 2.3.2 Về kế hoạch hố đầu cơng 38 2.3.3.Về tổ chức thực dự án đầu công 43 2.3.4 Về kiểm tra, tra, đánh giá giám sát đầu 50 2.4 Đánh giá chung công tác quản đầu công 51 2.4.1 Những kết đạt 51 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU CÔNG TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 64 3.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Lạng Sơn 64 3.1.1 Quan điểm phát triển 64 3.1.2 Mục tiêu phát triển 64 3.1.3 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực 65 3.2 Phương hướng đổi hoàn thiện quản nhà nước đầu cơng 67 3.3 Phân tích hội thách thức đầu quản đầu công 68 3.3.1 Cơ hội đầu quản đầu công 68 3.3.2 Thách thức đầu quản đầu công 70 3.4 Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản đầu công địa bàn thành phố Lạng Sơn 71 3.4.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản đầu công 71 3.4.2 Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch đầu cơng 73 3.4.3 Hồn thiện quy trình quản vốn ngân sách nhà nước cho đầu cơng77 3.4.4 Xây dựng quy trình nội dung quản dự án đầu công 79 iv 3.4.5 Tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát, đánh giá đầu 83 3.4.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản đầu công 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ vị trí địa thành phố Lạng Sơn 29 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ nội dung chức quản đầu công 72 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình phát triển dân số thành phố Lạng Sơn 30 Bảng 2.2 Tình hình chi ngân sách thành phố, 2011 - 2016 32 Biểu đồ 2.1: Tình hình chi ngân sách thành phố, 2011 - 2016 32 Bảng 2.3 Nguồn vốn đầu phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2016 33 Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn đầu phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2016 .33 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BKHĐT Bộ kế hoạch đầu CBCNV Cán công nhân viên CĐT Chủ đầu CNH Cơng nghiệp hóa CP Chính phủ CT Chỉ thị CTMTQG Chương trình mục tiêu Quốc gia ĐTC Đầu công GDP Gross Domestic Product - Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân ICOR Incremental Capital - Output Ratio - Hệ số gia tăng - đầu KT-KT Kinh tế - Kỹ thuật MTEF Medium Term Expenditure Framework - Khuôn khổ chi tiêu trung hạn NCS Nhà nghiên cứu NQ Nghị định NSNN Ngân sách nhà nước PPP Public Private Partner - Đầu theo hình thức đối tác cơng QĐ Quyết định QLDA Quản dự án SKHĐT Sở kế hoạch đầu TPCP Trái phiếu phủ TTg Thủ tướng TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân UBTVQH Uỷ ban thường vụ Quốc hội VPCP Văn phòng phủ XDCB Xây dựng viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng phát triển đất nước, điều kiện vật chất cần thiết để đảm bảo cho phát triển Ngày nay, tăng trưởng kinh tế trở thành mục tiêu động lực nhiều quốc gia giới, nước phát triển nước ta Trong đầu nói chung đầu cơng nói riêng có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp định tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Mặt khác đầu công làm thay đổi dần sở vật chất, hạ tầng dịch vụ công cộng nâng lên Những điều làm cho sống người dân ngày nâng cao an sinh xã hội ngày cải thiện Tại Việt Nam, Đầu công không bao gồm nguồn vốn doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, đầu công chiếm tỷ trọng lớn tổng đầu đóng vai trò quan trọng, định tốc độ tăng trưởng đầu nói chung Trong giai đoạn 19952013, đầu công chiếm 40% tổng đầu tư, cao gấp đôi tỷ trọng FDI đầu nhân Thành phố Lạng Sơn trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Lạng Sơn, có vị trí hạt nhân Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn, tuyến giao thông thuận lợi cho hoạt động giao thương quốc tế, ASEAN, Trung Quốc nước khác, đồng thời địa danh có nhiều di tích lịch sử văn hóa Trong năm qua, tỉnh Lạng Sơn nói chung thành phố Lạng Sơn nói riêng bước vượt qua khó khăn, thách thức phát huy có hiệu lợi so sánh tỉnh, thành phố phát triển toàn diện mặt kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn vùng biên giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội bước đầu tư, tốc độ thị hố nhanh, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện Để đạt thành tựu này, bên cạnh nỗ lực thành phần kinh tế, việc huy động sử dụng đầu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (đầu công) tỉnh Lạng Sơn cho thành phố Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò tạo tảng vật chất - kỹ thuật quan trọng cho địa phương, đồng thời, thúc đẩy thực sách phúc lợi xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng Trong tiến trình đổi mới, thực cơng nghiệp hoá, đại hoá, Lạng Sơn ưu tiên nhiều nguồn vốn đầu từ Ngân sách trung ương (TW) địa phương, nhiều dự án lớn giao thông hạ tầng ngành kinh tế tập trung đầu Tại Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII, xác định định hướng ưu tiên đầu tỉnh dự án cở sở hạ tầng trọng yếu, dự án ngành, lĩnh vực nhằm xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, với tâm nỗ lực huy động nguồn ngân sách nhà nước cho đầu công quy mơ đầu cơng địa bàn tỉnh nói chung thành phố Lạng Sơn nói riêng liên tục tăng hàng năm, đạt mức hàng trăm tỷ đồng Đồng thời hoạt động quản nhà nước đầu công cấp ngành tỉnh quan tâm cải tiến không ngừng Hiệu hoạt động đầu công nâng cao, hạn chế tượng đầu dàn trải, giảm thất thốt, lãng phí nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh Việc quản đầu cơng có hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố Lạng Sơn, chống lãng phí, thất thốt, tiêu cực đầu công Đây vấn đề Đảng Nhà nước nói chung quyền địa phương nhân dân quan tâm Quản đầu công chủ đề rộng lớn phức tạp, đặc biệt điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản kinh tế chưa hồn chỉnh, thiếu đồng khơng ổn định nước ta Luật Đầu công ban hành từ năm 2014, trình triển khai thực Luật đòi hỏi thời gian, cơng tác quản đầu công lại cần thời gian đổi mới, hoàn thiện theo tinh thần thể chế pháp luật Đối với Lạng Sơn, bên cạnh kết đạt được, công tác quản đầu cơng địa bàn q khứ nhiều yếu kém, tồn cần khắc phục Nổi bật tình trạng khơng chấp hành nghiêm quy định quản đầu công, phân bổ vốn đầu dàn trải, tình trạng nợ đọng kéo dài, tiến độ thực không theo kế hoạch gây lãng phí vốn đầu tư; nhiều dự án khơng có hiệu quả, tình trạng thất thốt, lãng phí đầu cơng; việc xử tình trạng nêu quản đầu công chưa kịp thời, nghiêm minh Tình trạng nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân hạn chế khâu quản trình hoạt động Tổ chức rà soát tỷ trọng giải ngân định kỳ theo dự án, phối hợp với chủ đầu đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, đề xuất giải pháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đạo kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ giải ngân vốn đầu Đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu hồn thành, lập trình phê duyệt tốn, xử cơng nợ tất tốn tài khoản quy định Thống kê tình hình nợ tồn đọng qua năm dự án, phục vụ cho việc điều hành kế hoạch vốn cấp có thẩm quyền Đi đôi với kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tự đào tạo, cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn sở, thường xuyên theo dõi trình kiểm soát toán vốn đầu địa bàn tồn tỉnh, để có kế hoạch hỗ trợ Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thứ ba, hoàn thiện khung pháp phân công, phân cấp hệ thống phân bổ ngân sách nhà nước Xây dựng nguyên tắc, lập dự tốn chi đầu phát triển, bố trí vốn, toán toán vốn nhằm đảm bảo tập trung vốn đầu hồn thành cơng trình theo kế hoạch tài trung hạn tiến độ cơng trình, giảm dần tiến tới xố bỏ tình trạng phân chia bình qn dàn mỏng nguồn lực, qua nâng cao hiệu sử dụng Thứ tư, quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng theo hướng tăng mức xử phạt hành vi vi phạm việc lập phê duyệt báo cáo toán dự án xây dựng hồn thành nhằm chấm dứt tình trạng chậm toán vốn đầu diễn phổ biến nay: Cụ thể, kiên không giao dự án đầu cho chủ đầu từ dự án trở lên vi phạm quy định thời gian lập báo cáo tốn; khơng cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án chưa hồn thành tốn dự án thực mà lỗi thuộc nhà thầu 3.4.4 Xây dựng quy trình nội dung quản dự án đầu công Quản nguồn vốn đầu công tốt lại buông lỏng việc quản dự án đầu cơng chắn kết hoạt động đầu mang lại không cao, chí 79 thất bại Chứng tỏ vai trò khơng nhỏ hoạt động quản dự án đầu công Mà hoạt động muốn hiệu cần xây dựng quy trình nội dung hợp Vậy để thực đạt kết tốt cần phải siết chặt quản giai đoạn dự án cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị đầu - Cần nghiêm túc thực trưng cầu dân ý trình triển khai chuẩn bị đầu Nhận đồng thuận, ủng hộ đánh giá tích cực từ phía người dân tức dự án đầu công thành công 50%, 50% lại phụ thuộc vào chất lượng thi cơng dự án - Tiến hành điều tra, khảo sát kỹ lưỡng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nơi dự kiến đặt dự án để đánh giá hết tác động tích cực tiêu cực từ có phương án thiết kế cho phù hợp - Cần xem xét khả nguồn vốn đầu lựa chọn hình thức đầu cho phù hợp tránh tình trạng dự án đói vốn, chờ vốn tiến hành phần, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tiến độ dự án - Cử cán có kinh nghiệm thuê vấn trợ giúp việc lập dự án đầu Trong trường hợp thuê vấn lập dự án đầu xây dựng Ban Quản dự án đầu xây dựng công trình thành phố phải kết hợp chặt chẽ với đơn vị vấn để đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu xây dựng Trong thời gian chờ đợi phê duyệt hoàn thiện thủ tục pháp khác, Ban quản dự án cho triển khai thực trước số công việc liên hệ với quyền địa phương, tìm hiểu kỹ vùng dự án Tiến hành lập dự kiến trước kế hoạch hỗ trợ, đền bù GPMB, tìm hiểu bảng giá đất hoa màu vùng đó, lập bảng tổng hợp giá trị đền bù Lên kế hoạch tìm đơn vị vấn để khảo sát địa chất cơng trình… Giai đoạn thực đầu - Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Cần phải thường xuyên cập nhập bảng đánh giá lực nhà thầu vấn website Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn để lựa chọn nhà thầu vấn có lực đảm bảo 80 Cơng tác chấm thầu cần phải thuê tổ chức có cách pháp nhân, có lực, có kinh nghiệm tham gia thực công việc, tổ chức vấn làm việc độc lập chịu trách nhiệm đến sản phẩm vấn Muốn trước hết cần phải thực nghiêm chế lựa chọn nhà thầu vấn, đồng thời có chế tài thưởng, phạt rõ ràng phải thật nặng tổ chức vấn để vừa nâng cao trách nhiệm vừa có tác dụng răn đe, buộc tổ chức vấn thực chức trách nhiệm vụ cách nghiêm minh, trình tự đảm bảo chất lượng Để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh nhà thầu, cần sớm ban hành quy định, chế tài chống phá giá đấu thầu Cụ thể: gói thầu trúng giá với giá thấp đến 10% so với giá gói thầu cần có quy định cụ thể trường hợp này, cần thiết phải nâng cao mức tiền bảo lãnh thực hợp đồng cao so với quy định (Có thể tăng lên đến 20% để ràng buộc nâng cao trách nhiệm nhà thầu, nhằm nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng; cần cho phép CĐT quyền trích phần kinh phí tiết kiệm thông qua đấu thầu để thuê tổ chức vấn tăng cường cán kỹ thuật, khuyến khích vật chất để đảm bảo giám sát chặt chẽ quy trình, quy phạm kỹ thuật thi cơng khối lượng, chất lượng Đối với gói thầu có quy mơ lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp cần quy định cụ thể việc cần thiết phải tổ chức đấu thầu lựa chọn vấn giám sát đảm bảo chất lượng công tác giám sát, quản trường Tăng cường, đẩy nhanh công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: Ngay sau có định phê duyệt dự án, định thu hồi đất, Ban QLDA gửi thông báo kế hoạch thực đền bù, GPMB cho quyền địa phương, nhân dân khu vực để họ thấy lợi ích địa phương thân sau dự án hồn thành Cán thực giải phóng mặt phải tận dụng tối đa ủng hộ lãnh đạo địa phương để tiếp xúc với dân, đem thỏa thuận có lợi cho dự án Đồng thời, phải đảm bảo quyền lợi đáng người dân, khơng để người dân địa phương có xúc hay khiếu nại điều không thỏa đáng thái độ không mực cán thực công tác, tránh kéo dài thời gian 81 Cần chủ động thủ tục cần thiết, khẩn trương tiến hành thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, thành phần bao gồm cán Ban cán quyền địa phương Hội đồng phải phân công nhiệm vụ cụ thể, cán địa phương cần phải cử người có trách nhiệm để tiện cho việc liên kết cơng việc Ban QLDA quyền địa phương, tránh chồng chéo bỏ sót Chủ trương, định thu hồi đất phải thông báo tới người dân qua đài phát địa phương để người dân biết, diện tích di dời cần phải họp, giải thích rõ ràng, giải tỏa thắc mắc, thơng báo rõ mức đền bù theo quy định quyền để đối tượng chuẩn bị tinh thần, tuyệt đối tránh gây hoang mang cho người dân đưa thông tin mập mờ gây hiểu lầm, điều gây khó khăn cho việc giải tỏa Cần thực đổi quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Hiện nay, thực bồi thường trước tái định cư cho người dân sau Điều tỏ không hợp Do tâm người dân muốn an cư, ổn định sống tiến hành giải tỏa lo cho họ chỗ ở, người dân cảm thấy bất an, họ chần chừ, nán lại nơi cũ Điều thường xảy với gia đình có thu nhập thấp, cơng ăn việc làm khơng ổn định Vì vậy, người dân đảm bảo chỗ tiến hành giải tỏa chắc họ an tâm Đảm bảo rằng, họ nhanh chóng chấp hành định quan quản nhà nước Đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp Công tác lập biện pháp thi công phải trọng đầu hợp lý, trước hết phải trọng cơng tác khảo sát địa chất cơng trình đạt chất lượng tốt, kết khảo sát cơng trình tài liệu quan trọng để lập biện pháp thi công thiết kế vẽ thi công Biện pháp thi công lập tiết, rõ ràng, đầy đủ Lập biện pháp thi công cho hạng mục cơng trình, biện pháp thi cơng phải thẩm định phê duyệt Trên mặt thi công phải rõ vị trí tập kết vật liệu, máy móc thiết bị, đường tạm, nhà tạm thi công vấn giám sát, Ban QLDA cần đốc thúc kiểm tra để đảm bảo tiến độ thực lập ra, phù hợp với tiến độ toàn dự án 82 Chủ đầu cần tập trung kiểm sốt, tốn nhanh chóng thấy nhà thầu hồn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ tốn thủ tục khác có liên quan để nhà thầu có thêm nguồn kinh phí cho việc thi cơng xây lắp Trong q trình thi cơng, cán vấn giám sát phải thường xuyên có mặt kiểm tra xử vấn đề phát sinh công trường, phát chưa đạt yêu cầu phải cho sửa chữa ngay, không để làm xong biết, khiến nghiệm thu, phải phá làm lại vừa thời gian vừa gây tổn hại tài Trước tổ chức nghiệm thu, đơn vị thi công phải bố trí nhân lực hồn thiện hồ sơ hồn cơng phần cơng việc nghiệm thu, khơng để tình trạng tồn cơng trình hồn thành bắt đầu làm hồ sơ hồn cơng, thời gian xem xét lại nhật ký cơng trình, vẽ trường, khối lượng khơng xác, kéo dài thời gian hồn cơng tức kéo dài thời gian bàn giao cơng trình, bàn giao dự án; Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu toán Xem xét lại chế thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu sở nâng cao trách nhiệm CĐT, CĐT có quyền thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tốn 3.4.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra, giám sát, đánh giá đầu Trong lĩnh vực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát đánh giá kết đóng vai trò vơ quan trọng kết mang lại Đối với hoạt động đầu đặc biệt đầu cơng đóng vai trò quan trọng Bởi dự án đầu công sử dụng nguồn vốn lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng Tuy nhiên công tác tra, kiểm tra, giám sát chưa thực mang lại hiệu quả, nặng hình thức Tình trạng tiêu cực, bao che, nể nang phổ biến Vậy theo tác giả để nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra, giám sát cần nghiêm túc thực giải pháp sau: Thứ nhất, thực tra, kiểm tra định kỳ, thường xuyên 83 - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, làm rõ sai phạm, quy rõ trách nhiệm cá nhân khâu đầu xử nghiêm minh, triệt để đơn vị có liên quan biện pháp hành chính, hình bồi hoàn thiệt hại vật chất; khắc phục tình trạng quy kết trách nhiệm, nhận thiếu sót, yếu tập thể, chung chung thời gian qua Kiên đưa khỏi máy công quyền cán bộ, công chức phẩm chất kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, lực chuyên môn yếu quản xây dựng - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra, kiểm toán dự án, cơng trình cần trọng vào khâu yếu có nhiều dư luận xã hội, phản ánh giám sát cộng đồng; làm rõ sai phạm, quy rõ trách nhiệm xử nghiêm minh, triệt để hành vi sai phạm Thanh tra, kiểm tra xử nghiêm minh vi phạm hợp đồng xây dựng tình trạng tiêu cực, tham nhũng, hiệu dự án làm thất lãng phí vốn nhà nước đầu - Thực nghiêm túc kiến nghị tra, kiểm toán Nhà nước, quan chức khác, công khai kết giải quyết, xử vi phạm phát Thứ hai, tăng cường chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá dự án đầu công - Áp dụng chế thuê vấn kiểm tra, thẩm tra vấn cơng trình, chống thơng đồng, móc ngoặc chủ đầu tổ chức vấn, chống khép kín cơng tác giám sát, đánh giá đầu - Tăng cường hoạt động giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng: Có kế hoạch giám sát thường xuyên năm theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, kết hợp giám sát định kỳ với giám sát đột xuất số dự án trọng điểm tỉnh, giám sát hoạt động dự án đầu trường hợp cụ thể nhằm tạo yêu cầu, áp lực cao cho quan chức trình thực thi quản vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước - Cần sớm đưa công tác vấn giám sát vào quy củ vấn giám sát mắt xích gắn kết nhà thầu với chủ đầu nên lực lượng cần phải minh bạch, chuyên nghiệp Cần quy định rõ quyền lợi nghĩa vụ tổ chức, cá nhân hành nghề, từ có chế tài 84 xử cụ thể, bao gồm: phạt tiền, cấm hành nghề, trường hợp xử hình tổ chức, cá nhân vấn giám sát có biện pháp tổ chức thực nghiêm để đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa hành vi vi phạm, tiêu cực - Tăng cường chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu gắn trách nhiệm người có thẩm quyền với trách nhiệm thực chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu sở, ngành Quy định trách nhiệm cá nhân người có thẩm quyền định đầu tư, xử kỷ luật đồng thời xử phạt hành lĩnh vực kế hoạch đầu không chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu Việc thực nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu giúp sở, ngành phân tích đánh giá tình hình đầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước nhằm có phương án đạo điều hành cách phù hợp, để sửa đổi, bổ sung kịp thời chế, sách quản lĩnh vực - Thực nghiêm công tác giám sát đánh giá đầu kết hợp với công tác tra, kiểm tra để nắm xử kịp thời việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất vốn tài sản nhà nước Các dự án đầu điều chỉnh, bổ sung phải lập báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định, đồng thời phải quan có thẩm quyền chấp nhận bổ sung, điều chỉnh 3.4.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản đầu công Chất lượng quản nhà nước đầu công phụ thuộc nhiều vào chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản nhà nước có liên quan đến dự án đầu Đặc biệt chuyên gia đầu ngành lĩnh vực xây dựng quy hoạch, quản kế hoạch đầu tư, quản ngân sách nhà nước, quản dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản chất lượng, kiểm soát toán vốn đầu tư, toán, Tuy nhiên thấy chất lượng đội ngũ cán quản chưa cao, chưa chuyên môn, thiếu kinh nghiệm khiến cho công tác quản chưa thực tốt Vì thời gian tới cần nhanh chóng thực cơng việc sau: - Tiến hành rà soát, đánh giá lại cách đội ngũ cán làm công tác lĩnh vực nêu trên; sở định hướng xếp, bố trí lại đội ngũ cán cho 85 phù hợp Kiên thay cán lực phẩm chất kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Nâng cao lực, trình độ thực bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, tập trung tăng cường nhân lực sở vật chất cho công tác lập quy hoạch; đào tạo, trọng bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác xây dựng quản quy hoạch thiếp thu kinh nghiệm nước ngồi; mở chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho địa phương quản quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh đào tạo cán quản quy hoạch cấp, đặc biệt cán quyền sở - Tìm kiếm, phát tuyển chọn từ nguồn cán có nghiệp vụ, phẩm chất để bồi dưỡng, đào tạo lại Đồng thời có chế đãi ngộ thoả đáng, nhằm thu hút chuyên gia giỏi, cán giỏi từ nơi khác phục vụ thành phố - Về lâu dài, phải có chiến lược đào tạo chuyên gia đầu ngành, chuyên gia giỏi thông qua công tác tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học nước nước; cử cán trẻ, có lực gửi đào tạo học viện nước - Xây dựng sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích nhân tài Có giải pháp thiết thực sách cán bộ, có chế lựa chọn để thu hút phát huy nhân tài lĩnh vực - Công tác xếp bố trí cán phải xếp bố trí hợp cán lĩnh vực đầu tư, xây dựng hợp lý, đủ số lượng chất lượng - Tập trung xây dựng củng cố tổ chức máy quản đầu từ cấp tỉnh huyện, sở Tăng cường công tác kiểm tra tra xử mức tổ chức, cá nhân có vi phạm hoạt động quản đầu tăng cường công tác kiểm tra tra xử mức tổ chức, cá nhân có vi phạm hoạt động quản đầu tư; kiên thay cán lực phẩm chất kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Đổi công tác thu hút tuyển dụng, đãi ngộ nhằm thu hút chuyên gia giỏi, cán giỏi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực quản đầu tư, kỹ sư định giá, cán kỹ thuật, 86 - Nên cân nhắc lại mức lương chi trả cho CBCNV làm công tác quản dự án đầu cơng nói riêng quản nói chung để họ thực n tâm cơng tác, giữ vững đạo đức nghề nghiệp tránh xa tham nhũng 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Đầu công hoạt động sử dụng vốn nhà nước nhằm tạo kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề để thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quản nhà nước đầu công hoạt động quản kinh tế đặc thù, phức tạp, biến động, mơi trường pháp lý, chế sách q trình quản kinh tế hồn thiện theo thông lệ quốc tế Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, thời gian vừa qua, tỉnh Lạng Sơn nói chung thành phố Lạng Sơn nói riêng trọng, nỗ lực tập trung nguồn lực cho lĩnh vực đầu công Hoạt động đầu công địa bàn thành phố với hoạt động đầu từ khối doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài, đạt số thành tựu quan trọng, tạo hạ tầng vững chắc, tạo động lực đáng kể vào trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn Từ việc phân tích hội thách thức với đầu công quản đầu công, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện tổ chức máy quản lý, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch, hồn thiện quy trình quản vốn ngân sách nhà nước, xây dựng quy trình nội dung quản dự án đầu công, tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát, đánh giá đầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản đầu công Hy vọng giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản đầu công thành phố Lạng Sơn thời gian tới 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tỉnh Lạng Sơn nói chung thành phố Lạng Sơn nói riêng tiếp tục triển khai công tác đầu cơng, để dần hồn chỉnh sở hạ tầng điện đường trường trạm nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống cho nhân dân Đồng thời, thời gian tới, theo kế hoạch thực đầu nâng cấp thị thành phố Lạng Sơn- trung tâm trị, văn hóa, xã hội tỉnh lên thị loại II vào năm 2020 Thực tế thấy số dự án đầu công chưa hiệu mà nguyên nhân chủ yếu khâu quản dự án nhiều vấn đề Vì nhu cầu thiết đặt cần tăng cường công tác quản để nâng cao hiệu dự án tránh lãng phí, thất nguồn lực ngày khan Thơng qua q trình nghiên cứu luận khảo sát thực tiễn, luận văn đạt kết sau: - Hệ thống hóa phân tích làm rõ sở luận đầu công quản dự án đầu cơng - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản dự án đầu công địa bàn thành phố Lạng Sơn - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản dự án đầu công địa bàn thành phố Lạng Sơn Dẫu kế thừa lịch sử vấn đề dày dặn, tảng sở luận vững chắc, để theo đuổi thực đề tài này, tơi phải tự góp nhặt chắt lọc nẻo đường, theo dấu chân nhà khoa học trước Tôi hy vọng kết nghiên cứu đề tài đóng góp, dù khiêm tốn, vào cơng tác quản đầu công địa bàn thành phố Lạng Sơn nói riêng tỉnh thành nước nói chung 89 Kiến nghị Xuất phát từ kết đạt khó khăn, tồn công tác quản đầu công Tác giả xin đưa số kiến nghị sau : Đối với UBND tỉnh, thành phố Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với quy định Luật quy hoạch Trong thời gian tới UBND tỉnh cần tăng cường công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu địa bàn tỉnh làm sở cho việc lập dự án đầu xây dựng cơng trình, quy hoạch chuyên ngành hệ thống hạ tầng kỹ thuật địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch để tạo sở xác định đầu cho công tác lập dự án đầu quy hoạch xây dựng khu tái định cư, tạo qũy đất để bố trí tái định cư phục vụ công tác GPMB thực dự án Đồng thời, hạn chế dân cư phát triển tự phát ngồi quy hoạch, tạo điều kiện cho cơng tác GPMB tái định cư ổn định sống cho nhân dân khu vực ảnh hưởng dự án UBND tỉnh, thành phố cần tăng cường quản chặt chẽ khu quy hoạch không gian đô thị, tránh tình trạng thị hóa tự phát, gây mỹ quan thành phố Thêm cần có sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án quy hoạch, phát triển thị, tơn tạo cảnh quan, góp phần nâng cao chất lượng sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu đô thị loại II Nghiên cứu, đổi xác định rõ chế phối hợp bên liên quan q trình quản dự án đầu cơng đảm bảo thực thi theo Luật đầu công, Luật xây dựng năm 2014 Nghị định, Thông hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật đầu cơng Luật, văn khác có liên quan đến công tác quản dự án đầu công, tránh chồng chéo khâu quản lý, thẩm định, phê duyệt thực bước thực hoạt động đầu công địa bàn tỉnh Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn cần đạo Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình rà soát, đánh giá Bộ máy tổ chức, quy chế quản hoạt động Ban tiến hành củng cố, 90 kiện tồn máy phù hợp với loại hình thức tổ chức quản dự án điều kiện, lực hoạt động, có chế để tạo điều kiện phát triển lực chuyên môn, kiến thức quản cho cán quản nói chung cán quản dự án nói riêng, bên cạnh sách thu hút nguồn nhân chất lượng cao tuyển dụng vào ban quản dự án Cần nghiên cứu tiến hành đấu thầu qua mạng nhằm giảm tình trạng bắt tay ngầm, quân xanh quân đỏ, nâng cao chất lượng nhà thầu chọn từ nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước Đối với người dân Chủ động tham gia đóng góp ý kiến, nhu cầu, nguyện vọng thân để chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày vào thực tiễn từ nâng cao hiệu quả, chất lượng dự án đầu công Nâng cao ý thức sử dụng cơng trình dự án cơng, tích cực, tự giác tham gia quản lý, bảo vệ công trình dự án cơng người dân đối tượng tiếp xúc sử dụng dự án công lợi ích mang lại trực tiếp cho dân Đối với doanh nghiệp nhân địa bàn tỉnh Lạng Sơn tỉnh thành nước Tranh thủ ưu đãi cấp quyền tỉnh, tích cực tham gia góp vốn thực dự án PPP phát triển sở hạ tầng đường xá, cầu cống, khách sạn,… vừa tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, vừa đóng góp chung vào phát triển thành phố Lạng Sơn 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Hoàng Anh , Hiệu quản đầu cơng thành phố Hồ Chí Minh: vấn đề giải pháp, TP Hồ Chí Minh, 2008 [2] Vũ Tuấn Anh, Tóm tắt tình hình đầu công mười năm qua, Báo cáo chuyên đề Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội, 2010 [3] Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái , Đầu công: thực trạng tái cấu, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011 [4] Bộ Tài chính, Thơng 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước, Hà Nội, 2011 [5] Chính phủ , Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tăng cường quản đầu từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội, 2011 [6] Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, Niên giám thống kê năm 2014, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2014 [7] Phạm Quốc Cường, Quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011 [8] Đảng tỉnh Lạng Sơn, Văn kiện Đại hội đảng tỉnh Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015, Lạng Sơn, 2010 [9] Đảng tỉnh Lạng Sơn, Văn kiện Đại hội đảng tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Lạng Sơn, 2015 [10] Kim Văn Chính, Đầu quản nhà nước đầu tư, Nxb luận trị, Hà Nội, 2014 [11] Vũ Thị Thanh Nhài, Quản nhà nước đầu công tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2013 [12] Nguyễn Minh Phong , Nâng cao hiệu đầu công Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội, 2012 [13] Nguyễn Chí Thành, Hồn thiện cơng tác quản đầu vốn ngân sách cho đầu phát triển địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2012 [14] Nguyễn Bá Uân, Quản dự án nâng cao, Tập giảng dùng cho lớp cao học, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, 2010 92 [15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Xây dựng, Hà Nội, 2012 [16] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đấu thầu năm 2013, Hà Nội, 2013 [17] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đầu tư, 2014 [18] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đầu công năm 2014, Hà Nội, 2014 [19] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , Luật Ngân sách năm 2015, Hà Nội, 2015 [20] Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Lạng Sơn , Báo cáo tổng kết năm 2015, 2015 [21] Trần Du Lịch, Báo cáo chuyên đề tổng quan tái cấu đầu tư, trước hết đầu công, Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ trình tái cấu kinh tế”, Hà Nội, 2012 [22] UBND tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo Tình hình thực cấu lại đầu công giai đoạn 2011-2015, định hướng đề xuất giải pháp thực cấu lại đầu công giai đoạn 2016-2020, Lạng Sơn, 2017 [23] UBND tỉnh Lạng Sơn, Quyết định Phân cấp chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã định đầu tư, Lạng Sơn, 2016 [24] UBND thành phố Lạng Sơn , Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2006-2015 định hướng đến năm 2020, Lạng Sơn, 2008 [25] UBND thành phố Lạng Sơn , Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, Lạng Sơn, 2016 [26] UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015, Quảng Ninh [27] UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015, Vĩnh Phúc 93 ... thiện quản lý nhà nước đầu tư cơng 67 3.3 Phân tích hội thách thức đầu tư quản lý đầu tư công 68 3.3.1 Cơ hội đầu tư quản lý đầu tư công 68 3.3.2 Thách thức đầu tư quản lý đầu tư công. .. giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư công địa bàn thành phố Lạng Sơn 71 3.4.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý đầu tư công 71 3.4.2 Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch,... tư ng phạm vi nghiên cứu a Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu công tác quản lý Nhà nước đầu tư công nhân tố ảnh hưởng đết chất lượng thành công tác đầu tư công địa bàn thành phố Lạng Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý đầu tư công tại thành phố lạng sơn , Tăng cường công tác quản lý đầu tư công tại thành phố lạng sơn , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG, CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011-2016, Hoàn chỉnh hệ thống giáo dục cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng, đảm bảo liên thông giữa các cấp đào tạo trên địa bàn, mở ra nhiều khả năng và cơ hội cho thế hệ trẻ được đi học và được đào tạo qua học nghề. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo..., Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ ngành y tế, tiếp tục hiện đại hoá cơ sở vật chất và trang thiết bị ngành y tế đạt trình độ chuyên môn cao., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm