Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

5 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 15:30

Chương VI : Việt Nam nửa đầu kỉ XIX Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I- Mục tiêu học Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, quyền hành tập trung vào tay vua - Các vua Nguyễn phục nhà Thanh, khước từ tiếp xúc với nước phương Tây - Sự phát triển kinh tế thời Nguyễn gặp nhiều hạn chế Đời sống nhân dân cực khổ dẫn đến bùng nổ hàng trăm khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn Về tư tưởng: - Chính sách triều đình khơng phù hợp với u cầu lịch sử nên kinh tế khơng có điều kiện phát triển - Truyền thống chống áp bức, bóc lột nhân dân ta thời phong kiến Về kĩ năng: - Làm quen với sưu tầm tranh ảnh liên quan đến thời kì lịch sử II- Thiết bị dạy học: - Lược đồ đơn vị hành Đại Nam thời Nguyễn (sgk) - Tranh ảnh chụp SGK III- Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra chuẩn bị HS Dạy mới: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức I Tình hình trị - kinh tế Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Nhà nguyễn làm để lập - Năm 1802 Nguyễn ánh đánh bại Tây lại chế độ phong kiến tập quyền ? Sơn, lập triều Nguyễn, đóng Phú Xn (Huế) - Năm 1815 ban hành luậy “Hoàng triều luật lệ” (Luật Gia Long) - Quan sát lược đồ em kể tên - Năm 1831 - 1832 (dưới thời vua Minh tỉnh, phủ nước ta thời Nguyễn ? Mạng) chia nước ta thành 30 tỉnh - Hãy nêu sách đối ngoaại nhà Nguyễn ? - Em nêu tình hình nơng nghiệp nước ta thời Nguyễn ?Xác định nguyên nhân sao? - Còn tình hình thủ cơng nghiệp lúc ? - Em cho biết tình hình thương nghiệp nươc ta ? phủ trực thuộc (Phủ Thừa Thiên) - Quan tâm củng cố quân đội * Đối ngoại: + Thuần phục nhà Thanh mù quáng + Khước từ quan hệ với nước phương Tây Kinh tế triều Nguyễn: a Nông nghiệp: - Chú trọng khai hoang, lập ấp, lập đồn điền, - Đê điều không tu sửa Nạn tham nhũng phổ biến => Kinh tế nông nghiệp ngày sa sút (Do địa chủ cường hào cướp hết ruộng đất nạn tham nhũng) b Thủ cơng nghiệp: Có điều kiện phát triển bị kìm hãm c Thương nghiệp: - Buôn bán nước mở rộng, phố chợ đông đúc, sầm uất - Ngoại thương: + Mở rộng buôn bán với nước khu vực - nhà Thanh + Hạn chế buôn bán với nước phương Tây Củng cố bài: Gọi học sinh trả lời câu hỏi Dặn dò: - Học cũ theo SGK ghi - Chuẩn bị mục II IV- Rút kinh nghiệm: Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (Tiếp theo) I- Mục tiêu học Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Sự phát triển kinh tế thời Nguyễn gặp nhiều hạn chế Đời sống nhân dân cực khổ dẫn đến bùng nổ hàng trăm khởi nghĩa nông dân thời Nguyễn Về tư tưởng: - Chính sách triều đình khơng phù hợp với yêu cầu lịch sử nên kinh tế khơng có điều kiện phát triển - Truyền thống chống áp bức, bóc lột nhân dân ta thời phong kiến Về kĩ năng: - Làm quen với sưu tầm tranh ảnh liên quan đến thời kì lịch sử - Xác định địa bàn diễn khởi nghĩa lược đồ II- Thiết bị dạy học : - Lược đồ nơi bùng nổ dậy nhân dân chống vương triều Nguyễn nửa đầu kỉ XIX (sgk) - Tranh ảnh chụp SGK II.Tiến trình 1.Ổn định lớp Bài cũ: Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Bài Hoạt động GV HS - Với sách bảo thủ nhà Nguyễn đời sống nhân dân ta ? Biểu ? - Qua phần bạn vừa đọc em có nhận xét quyền phong kiến nhà Nguyễn ? - Em hình dung thái độ nhân dân ta lúc ? Nội dung kiến thức II/ Các dậy nhân dân Đời sống nhân dân triều Nguyễn - Địa chủ cường hào cướp hết ruộng đất - Quan lại tham nhũng - Tô thuế nặng nề, dịch bệnh, đói kém, … => Đời sống nhân dân cực khổ (Gọi HS đọc phần in nghiêng SGK) + Quan lại đục khoét, bóc lột nhân dân + Xã hội loạn lạc, khơng kỷ cương phép nước - Quan sát lược đồ em có nhận xét địa bàn hoạt động đấu tranh nhân dân ta ? - Tiêu biểu có khởi nghĩa ? - Trình bày hiểu biết em khởi nghĩa Phan Bá Vành ? - Trình bày hiểu biết em khởi nghĩa Nơng Văn Vân ? - Trình bày hiểu biết em khởi nghĩa Lê Văn Khơi ? - Trình bày hiểu biết em khởi nghĩa Cao Bá Quát ? Thảo luận: Theo em, có hàng trăm khởi nghĩa diễn chống lại nhà Nguyễn bị thất bại ? - Dù thất bại phong trào có ý nghĩa ? => Căm phẫn, ốn ghét quyền họ Nguyễn -> họ vùng lên đấu tranh Các dậy: => Quy mô rộng khắp nước, từ Bắc chí Nam a/ Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 1827): - Căn cứ: Trà Lũ (Nam Định) - Năm 1827 quân triều đình bao vây -> Khởi nghĩa bị dập tắt b/ Khởi nghĩa Nông Văn Vân(1833 1835): - Địa bàn: miền núi Việt Bắc - Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt c/ Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 1835): - Địa bàn: tỉnh Nam Kì (căn Phiên An - Gia Định) - Năm 1834 Lê Văn Khôi qua đời - Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt d/ Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854 1856): - Dự định dậy Hà Nội, Bắc Ninh kế hoạch bị bại lộ - Năm 1855 Cao Bá Quát hi sinh - Năm 1856 khởi nghĩa bị dập tắt e/ Nguyên nhân thất bại: + Tuy rầm rộ, rộng khắp phân tán, thiếu liên kết với + Quân đội nhà Nguyễn mạnh g/ ý nghĩa: Thể tinh thần đấu tranh anh dũng nhân dân chống áp bức, cường quyền đầu kỉ XIX Củng cố bài: Các dậy nhân dân ta chống triều đình Nguyễn nửa đầu kỉ XIX diễn từ Bắc chí Nam, từ đồng đến trung du miền núi Đã tập hợp đông đảo quần chúng tham gia, chĩa mũi nhọn vào quyền nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương IV- Bài tập- dặn dò Bài tập: Trả lời câu hỏi SGK Dặn dò: - Học cũ - Chuẩn bị 28 IV- Rút kinh nghiệm: ... Bài 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (Tiếp theo) I- Mục tiêu học Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Sự phát triển kinh tế thời Nguyễn gặp nhiều hạn chế Đời sống nhân dân... lớp Bài cũ: Nhà Nguyễn làm để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Bài Hoạt động GV HS - Với sách bảo thủ nhà Nguyễn đời sống nhân dân ta ? Biểu ? - Qua phần bạn vừa đọc em có nhận xét quyền phong. .. Thương nghiệp: - Buôn bán nước mở rộng, phố chợ đông đúc, sầm uất - Ngoại thương: + Mở rộng buôn bán với nước khu vực - nhà Thanh + Hạn chế buôn bán với nước phương Tây Củng cố bài: Gọi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Giáo án Lịch sử 7 bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn