Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại công ty phát đạt thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

57 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ XIẾP Chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT THỊ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : : : : Chính quy Chăn ni Thú y Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ XIẾP Chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT THỊ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : : : : : : Chính quy Chăn ni Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 PGS.TS Nguyễn Quang Tính THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập trường sau thời gian thực tập trại lợn Phát Đạt, em nhận giúp đỡ bảo tận tình thầy cô, bạn bè anh chị kỹ thuật trại lợn Nay em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thành công không nỗ lực cá nhân mà có giúp đỡ nhiều người Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, với thầy giáo, giáo khoa tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt thời gian học tập lý thuyết trường tạo điều kiện cho em hồn thành tốt khóa luận hành trang cho công tác sau Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Quang Tính tận tình bảo hướng dẫn em hồn thành khóa luận Một lần cho phép em gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Chăn ni Thú y, gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em Em xin chân thành cảm ơn kính chúc tồn thể thầy, cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt sống Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Xiếp ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ý nghĩa dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất 18 Bảng 3.1 Lịch sát trùng chuồng trại trại 30 Bảng 3.2 Cơng tác phòng bệnh vaccine cho đàn lợn trại 30 Bảng 4.1 Tình hình chăn nuôi lợn trại chăn nuôi Phát Đạt, thị Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc qua năm 2015 - 2017 33 Bảng 4.2 Kết số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại 34 Bảng 4.3 Kết theo dõi tình hình sinh sản lợn nái trại 35 Bảng 4.4 Kết chăm sóc ni dưỡng đàn lợn theo mẹ trại 36 Bảng 4.5 Kết tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại 38 Bảng 4.6: Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái lợn trại 39 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn theo mẹ nuôi trại 40 Bảng 4.8 Kết thực công việc khác trại 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilogam G : gam Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Những hiểu biết quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợi nái sinh sản 2.2.3 Những hiểu biết cơng tác phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản 14 2.2.4 Những hiểu biết số bệnh thường gặp đàn lợn nái đẻ nuôi 18 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 24 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 24 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 25 v Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 27 3.1 Đối tượng 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung tiến hành 27 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 3.4.2 Phương pháp thực 27 3.4.3 Một số tiêu theo dõi công thức tính 31 3.4.4 Phương pháp sử lý số liệu 31 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại chăn nuôi Phát Đạt 33 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn trại 33 4.3 Kết theo dõi tình hình sinh sản lợn nái trại 35 4.4 Kết chăm sóc ni dưỡng đàn lợn theo mẹ trại 36 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản, lợn trại 37 4.6 Kết chấn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản đàn lợn trại 38 4.6.1 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nái lợn trại 38 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn nuôi trại 40 4.7 Kết thực công việc khác trại 41 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, chăn ni lợn giữ vị trí quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Lợn xếp hàng đầu số vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho người phân bón cho sản xuất nông nghiệp Ngày chăn nuôi lợn có tầm quan trọng việc tăng kim ngạch xuất Đây nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho kinh tế quốc dân Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại nơng hộ việc phát triển đàn lợn nái sinh sản việc làm cần thiết Muốn chăn ni lợn đạt hiệu cao việc thực tốt quy trình ni dưỡng chăm sóc biện pháp kỹ thuật quan trọng, biện pháp phòng chẩn đốn điều trị bệnh biện pháp kỹ thuật thiếu lợn bị mắc bệnh ảnh hưởng tới việc tăng số lượng lợn, gây thiệt hại kinh tế lớn Vì vậy, bệnh sinh sản lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn lợn giống nói riêng, đồng thời ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu tồn ngành chăn ni lợn nói chung Để nắm bắt quy trình ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh thực tiễn chăn nuôi em tiến hành thực chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Trại công ty Phát Đạt thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn công ty Phát Đạt, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tìm hiểu thực quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản ni sở Rèn luyện tay nghề, nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 u cầu Nắm vững quy trình phòng trị bệnh đàn lợn nái sinh sản nuôi trại Nắm vững quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái sinh sản nuôi sở Thực tốt yêu cầu, quy định sở Chăm chỉ, học hỏi để nâng cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn nuôi lợn Phát Đạt thuộc thôn Cao Quang, Cao Minh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thị Phúc n có địa hình đa dạng, có nơng thơn thị, có vùng đồi rừng, bán sơn địa, vùng đồng Trang trại nằm vùng bán sơn địa thuộc Cao Minh + Phía Đơng giáp phường Xn Hòa + Phía Tây giáp Nam Viêm + Phía Nam giáp Bá Hiến + Phía Bắc giáp Ngọc Thanh Đây điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán xã, huyện thành bên cạnh 2.1.2 Điều kiện khí hậu Khí hậu yếu tố quan trọng đời sống sinh hoạt người dân chăn ni Nó định đến phát triển ngành nơng nghiệp có trồng trọt chăn ni, mà chăn ni có xu hướng tăng mạnh Cao Minh thị Phúc Yên nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ bình qn năm 230C, có nét đặc trưng nóng ẩm mưa nhiều mùa hè, hanh khô kéo dài lạnh mùa đông Nhiệt độ khơng khí có nét đặc trưng sau: cực đại trung bình năm 20,50C, cực đại tuyệt đối 41,60C, cực tiểu tuyệt đối 3,10C Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình năm 83%, độ ẩm cực tiểu tuyệt đối 16% 36 Trong trình can thiệp lợn đẻ khó em rút nhiều kinh nghiệm như: không vội vàng sử dụng thuốc kích thích đẻ chưa tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân gây đẻ khó Cách kiểm tra xác định nguyên nhân sau: cắt ngắn móng tay, rửa tay phòng, sau xoa nhẹ lên tay vaseline; chụm thẳng năm đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa vào qua âm hộ theo nhịp rặn đẻ Nếu thai nằm ngang dùng đầu ngón tay lần tìm ngơi đầu lợn nhẹ nhàng xoay hướng theo thuận lôi từ từ ngồi theo nhịp rặn đẻ Nếu xác định khơng phải thai nằm ngang lúc tiêm thuốc kích thích đẻ (oxytocin) cho lợn nái Sau can thiệp tay để lấy thai cần thụt rửa âm đạo nước muối pha loãng, dùng loại thuốc kháng sinh để chống viêm tử cung, âm đạo Ngồi kết hợp với loại thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng cho lợn Qua q trình can thiệp lợn đẻ khó trại đề tài học tập nhiều kinh nghiệm kỹ nghề, can thiệp lợn đẻ khó thực quy trình kỹ thuật nên lợn sinh an tồn, khơng làm ảnh hưởng đến suất sinh sản trại 4.4 Kết chăm sóc ni dưỡng đàn lợn theo mẹ trại Ngồi việc ni dưỡng, chăm sóc cho đàn lợn nái trại em tham gia vào cơng tác ni dưỡng, chăm sóc cho đàn lợn Số lợn đẻ hàng ngày em ghi chép lại với việc theo dõi đàn lợn sống đến cai sữa, từ tính tỷ lệ nuôi sống lợn từ lúc đẻ đến cai sữa Kết trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Kết chăm sóc ni dưỡng đàn lợn theo mẹ trại Số sống đến cai sữa/lứa ( x ± mx ) 45 11,98 ± 0,17 11,47 ± 0,26 40 43 11,89 ± 0,21 11,41 ± 0,16 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 95,74 95,96 11,93 ± 0,15 11,33 ± 0,12 94,97 Trung bình 128 11,92 ± 0,10 11,40 ± 0,11 95,64 Tháng Số lợn Số đẻ ra/lứa ( x ± mx ) nái đẻ 37 Qua bảng 4.4 cho thấy, tiêu sinh sản cao, tổng 128 đẻ, số đẻ trung bình 11,92 con/lứa/, số sống đến cai sữa trung bình 11,40 con/lứa tỷ lệ ni sống 95,64% Nhìn chung số lượng lợn từ sơ sinh đến cai sữa giảm qua tháng Để giảm tỷ lệ chết trước cai sữa cần ý việc chăm sóc, ni dưỡng nái, cho nái ăn đủ phần ăn, đủ dinh dưỡng, thay nái già, yếu Sau sinh số lượng lợn nhiều tiến hành ghép đàn chia đợt bú Trong q trình ni dưỡng, chăm sóc, quản lý lợn kỹ nghề mà em học là: phải ln có người trực đẻ để phòng trường hợp lợn khó đẻ phải can thiệp kịp thời, tránh để lợn mẹ đè chết lợn con; lợn phải bú sữa đầu lợn phải bú no; trình đỡ đẻ, thiến phải đảm bảo sát trùng kỹ thuật Nếu tuân thủ đầy đủ yêu cầu làm giảm tỷ lệ chết lợn từ đẻ đến cai sữa từ nâng cao hiệu kinh tế 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản, lợn trại Quy trình tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng làm chuồng đẻ, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho 128 lợn nái 1408 lợn trại Kết quy trình phòng bệnh vaccine cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.5 Qua bảng 4.5 cho thấy trại thực nghiêm ngặt quy trình tiêm vaccine phòng bệnh đàn lợn đạt tỷ lệ an toàn cao Cụ thể tỷ lệ tiêm vaccine đạt 100% số lợn làm đầy đủ vaccine theo quy định trại 38 Bảng 4.5 Kết tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại Loại lợn Lợn Lợn nái Tổng số lợn Số lợn An tiêm phòng tồn sau tiêm (con) phòng (con) Suyễn 1408 1408 100 Hội chứng còi cọc 1408 1408 100 Suyễn 1408 1408 100 Khô thai (Parvo) 128 128 100 Dịch tả (Coglapest 128 128 100 Giả dại (Begonia) 128 128 100 Loại bệnh phòng Tỷ lệ (%) Ngoài kiến thức học qua đề tài học hỏi kinh nghiệm việc phòng bệnh vaccine việc sử dụng vaccine đủ liều, đường, vị trí, lịch loại vaccine có đặc thù riêng, hiệu thời gian miễn dịch khác Nếu sử dụng không kỹ thuật, sai thời điểm làm hoạt tính vaccine Trước sử dụng vaccine cần lắc kỹ, vaccine pha nên sử dụng ngay, thừa phải hủy không nên sử dụng cho ngày hơm sau Ngồi cần ý theo dõi vật nuôi sau tiêm để kịp thời can thiệp vật ni bị sốc phản vệ 4.6 Kết chấn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản đàn lợn trại 4.6.1 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nái lợn trại Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn cho đàn lợn nái lợn với anh kỹ thuật trại Qua trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết chẩn đoán bệnh đàn lợn nái lợn ni trại 39 Bảng 4.6: Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái lợn trại Loại lợn Lợn nái Lợn Tên bệnh Số Số theo dõi (con) mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) Viêm tử cung 128 5,47 Sót 128 2,34 Viêm vú 128 3,13 Hội chứng tiêu chảy 1408 423 30,04 Hội chứng hô hấp 1408 115 8,16 Bảng 4.6 cho thấy, bệnh gặp phải đàn lợn nái tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung cao 5,47%, sau bệnh viêm vú chiếm tỷ lệ 3,13% thấp bệnh sót chiếm 2,34% Các bệnh gặp phải đàn lợn 1408 lợn theo dõi có 423 lợn mắc hội chứng tiêu chảy chiếm 30,04%, có 115 lợn mắc hội chứng hô hấp chiếm 8,16% Nguyên nhân tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung cao chăm sóc ni dưỡng chưa tốt, q trình can thiệp lợn đẻ khó khơng đảm bảo vơ trùng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây viêm Tiếp theo tỷ lệ mắc bệnh viêm vú chiếm 3,13% Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh viêm vú lợn nái lợn chăm sóc nuôi dưỡng chưa tốt, lợn mẹ bị tắc sữa, lợn cắn vú mẹ gây tổn thương kết hợp với chuồng nuôi nhiễm khuẩn gây viêm vú Về lợn theo mẹ nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng ni khơng thích hợp (lạnh hay nóng quá) Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết giao mùa mà lợn khơng kịp thích nghi khiến lợn mắc số bệnh đường hơ hấp ngồi q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng nuôi nhiều bụi bẩn, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới bệnh đường hơ hấp làm cho số lợn mắc hội chứng hô hấp cao 40 Vì vậy, ngày thời tiết chuyển mùa việc đảm bảo tiểu khí hậu chuồng ni điều cần thiết, bên cạnh phải cung cấp thức ăn đảm bảo số lượng chất lượng nước uống đầy đủ 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn nuôi trại Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái đàn lợn theo mẹ nuôi trại Chỉ tiêu Loại lợn Thuốc điều trị Tên bệnh Viêm tử cung Lợn nái Viêm vú Bệnh sót Lợn Hội chứng tiêu chảy Hội chứng hô hấp Oxytocin (2ml/con/ngày); cồn Iod 10% làm tử cung, đồng thời tiêm dufamox 15% 10ml/con/ngày Kết Số lợn Liệu Số lợn Tỷ lệ điều trình khỏi khỏi trị (con) (%) (con) ngày 85,71 Chườm nước đá lạnh, tiêm analgin (1ml/10kgTT) kết hợp ngày với tiêm gentamox AP: 1ml/10kgTT 66,67 3 100 423 391 92,43 112 101 90,18 Oxytocin 2ml/con/ngày; nước muối sinh lý 0,9% để ngày rửa tử cung đồng thời tiêm dufamox 15% 1ml/15kgTT Alistin (1ml/10kgTT) kết hợp với atropin: ngày 0,15ml/kgTT Bromhexine: 2ml/con ngày Kết bảng 4.7 cho thấy, kết điều trị số bệnh đàn lợn nái nuôi trại tỷ lệ khỏi bệnh cao, sau điều trị bệnh sót tỷ lệ khỏi đạt 100% Bệnh viêm tử cung tỷ lệ khỏi 85,71% bệnh viêm vú tỷ lệ khỏi 66,67 % 41 Đối với lợn cho thấy tỷ lệ khỏi hội chứng hô hấp 92,43%, hội chứng tiêu chảy 90,18% Chính vậy, để giảm tỷ lệ mắc bệnh phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng ni, thời tiết nóng ta phải tăng quạt thơng gió, bật giàn mát, đóng kín cửa tránh nhiệt độ bên ùa vào làm ảnh hưởng đến tiểu khí hậu chuồng ni làm tăng nhiệt độ chuồng Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh Ngoài việc lựa chọn loại thuốc phù hợp đem lại hiệu điều trị cao giảm chi phí điều trị bệnh, từ giúp nâng cao suất hiệu kinh tế chăn nuôi 4.7 Kết thực công việc khác trại Ngồi việc thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái mang thai ni dưỡng chuồng bầu 2, em tham gia vào công tác khác như: kiểm tra lợi lên giống, học khai thác tinh, phối giống cho lợn nái, hỗ trợ bên đẻ xuất bán lợn con, loại thải lợn không đủ tiêu chuẩn sản xuất Kết trình bày cụ thể bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết thực công việc khác trại Loại Số Số Tỷ lệ (con) thực (con) (%) 1408 1302 92,47 Nhỏ Baycox 5% 1408 1408 100 Nhỏ colamox (uống) 1408 1408 100 Tiêm chế phẩm Fe - Dextran 1408 1408 100 Thiến lợn 1408 1280 90,91 Bấm tai lợn 1408 1045 74,22 Lợn nái Phối giống cho lợn nái 56 23 41,07 Lợn đực Khai thác tinh 25 lợn Tên công việc Lợn Mài nanh, bấm đuôi 42 Bảng 4.8 cho thấy, tháng thực tập đề tài hướng dẫn thực thao tác đàn lợn Trong số 1408 lợn theo dõi thực công việc mài nanh, bấm đuôi 1302 đạt tỷ lệ 92,47% Lợn sau sinh phải mài nanh, bấm đuôi thường nửa sau đẻ không làm tổn thương vú lợn mẹ tránh việc lợn cắn lẫn Song song với công việc việc nhỏ kháng sinh colamox cho toàn đàn với tổng 1408 chiếm tỷ lệ 100% Khi ngày tuổi lợn tiêm chế phẩm Fe - Dextran phòng bệnh thiếu máu lợn, sau cho uống Baycox 5% phòng bệnh cầu trùng với số lượng 1364 chiếm tỷ lệ 100% Khi lợn ngày tuổi tiến hành thiến bấm tai cho lợn con, số lợn thiến 1280 con, số lợn bấm tai 1045 Trong thời gian ngắn chuồng phối học hỏi hướng dẫn em thực thành công 23 lần thụ tinh nhân tạo, kết đậu thai 100% Qua lần thực tập thân học hỏi nhiều kinh nghiệm, thực thao tác, nắm tầm quan trọng việc chăm sóc lợn từ sơ sinh cai sữa, phòng ngừa bệnh hay gặp lợn con, nhằm nâng cao tỷ lệ nuôi sống, trọng lượng đến cai sữa cao 43 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại lợn công ty Phát Đạt, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, em có số kết luận sau: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Tỷ lệ lợn sơ sinh/ lứa đạt trung bình 11,92 tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt trung bình 11,40 con/nái/lứa Để đạt kết cố gắng không ngừng công việc cán kỹ thuật công nhân trại - Về công tác thú y trại + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại ln thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật + Công tác vệ sinh: hệ thống chuồng trại ln đảm bảo thống mát mùa hè, ấm áp mùa đơng + Cơng tác phòng bệnh: khu vực chăn nuôi, hạn chế lại chuồng, hành lang chuồng bên chuồng rắc vôi bột, phương tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt cổng vào Quy trình phòng bệnh vaccine trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn lợn đạt 100% - Những chuyên môn học trại Qua tháng thực tập trại em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc học làm như: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - dextran cho lợn + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào cơng tác tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn 44 + Tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng,…) + Khai thác tinh, pha tinh, phối giống 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại, qua phân tích đánh giá hiểu biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Trại cần tiếp tục phát triển đàn lợn giống ngoại để cung cấp lợn giống lợn thương phẩm cho thị trường - Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật trại công nhân trại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XXIII (số 5), Tr 51 - 56 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinhlợn con, Nxb Nông nghiệp TpHCM Cù Xuân Dần (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Nguyễn Mạnh Hà, Đào Đức Thà, Nguyễn Đức Hùng (2012), Giáo trình công nghệ sinh sản vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 46 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập II, Nxb Nơng nghiệp, Trang 44 - 52 13 Trương Lăng, Xuân Giao (2002), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động - hội, trang 80 - 82 14 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản Nxb Nông nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 17 Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đốn bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 19 Nguyễn Ngọc Phụng (2006), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động hội, Hà Nội 20 Pierre Brouillet Bernard Farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vaccine E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Tr 324 - 325 22 Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT thú y tập 17 23 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội 24 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn, (2006), “Giáo Trình Sinh Lý Học Vật Ni”, NXB Nơng Nghiệp 47 25 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 17 26 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng nước 27 Andrew Gresham (2003), Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25 : 466-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 28 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), pp 491 29 Smith, B.B Martineau, G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 30 Taylor D.J (1995), Pig diseases, 6th edition, Glasgow university 31 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44 (Suppl 1), 160 III TÀI LIỆU INTERNET 32 www.opac.hc.edu.vn 33 www.pkh.vnc.org (phòng kế hoạch quan hệ quốc tế viện chăn nuôi) PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Thuốc sử dụng Hình 1: Thuốc kháng sinh Hình 2: Thuốc kích thích GENTAMOX AP co bóp tử cung Hình 3: Dufamox 15% Hình 4: Gluco-K-C-Namin Hình 5: Analgine + C Hình 6: Fer B12 AP Hình 7: Dizincoc-LA Về cơng tác phục vụ sản xuất Hình 8: Khai thác tinh Hình 9: Phối giống nhân tạo Hình 10: Mài nanh lợn Hình 11: Vệ sinh máng ăn cho lợn Hình 13: Viêm tử cung ... dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh thực tiễn chăn nuôi em tiến hành thực chuyên đề: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Trại công ty Phát Đạt thị xã Phúc Yên, tỉnh. .. ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ XIẾP Chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CÔNG TY PHÁT ĐẠT THỊ XÃ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản, lợn trại 37 4.6 Kết chấn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản đàn lợn trại 38 4.6.1 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nái lợn
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại công ty phát đạt thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại công ty phát đạt thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan