hoàn thiện hoạt động tiêu thụ xe máy sym của công ty vmep

78 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:37

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Hoạt động tiêu thụ, bán hàng, quản trị bán hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô giáo - PGS.TS Nguyễn Thị Minh An tận tình đạo hướng dẫn em suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, anh chị Công ty VMEP nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài Sau cùng, em xin cảm ơn tới gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên em suốt q trình thực tập, tìm hiểu viết khóa luận để em có kết ngày hơm Do trình độ hiểu biết em nhiều hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót q trình nghiên cứu viết khóa luận Em mong nhận ý kiến góp ý từ phía thầy bạn để em hồn thiện khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 Sinh viên thực SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Ý nghĩa vai trò tiêu thụ sản phẩm 1.1.3 Nội dung hoạt động tiêu thụ 1.2 Dữ liệu phương pháp phân tích liệu .14 1.2.1 Dữ liệu 14 1.2.2 Phương pháp phân tích liệu 15 1.3 Phân tích kết tiêu thụ sản phẩm 17 1.3.1 Mục đích phân tích 17 1.3.2 Phân tích khái quát kết tiêu thụ 17 1.3.3 Phân tích biến động kết tiêu thụ theo yếu tố 18 1.3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết tiêu thụ .19 1.3.5 Nhận xét đánh giá chung kết hoạt động tiêu thụ .19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới kết tiêu thụ 19 1.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 19 1.4.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 20 1.5 Các phương pháp nâng cao kết tiêu thụ 22 1.5.1 Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ 22 1.5.2 Hoàn thiện hoạt động khác 23 CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP 24 2.1 Tổng quan công ty VMEP 24 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty VMEP 24 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty VMEP 26 2.1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Cơng ty VMEP 30 SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 31 2.1.5 Đặc điểm lao động Công ty VMEP 35 2.1.6 Tình hình kinh doanh Công ty VMEP giai đoạn 2012-2014 .36 2.1.7 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty VMEP 39 2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Công ty VMEP .39 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tiêu thụ 39 2.2.2 Tình hình tiêu thụ theo mặt hàng, chủng loại xe .41 2.2.3 Tình hình tiêu thụ theo thị trường theo nhóm khách hàng 43 2.2.4 So sánh tình hình tiêu thụ xe máy SYM với đối thủ cạnh tranh lớn thị trường 46 2.2.5 Phân tích nhân tố bên ảnh hưởng tới kết tiêu thụ .47 2.2.6 Phân tích nhân tố bên ảnh hưởng tới kết tiêu thụ .53 2.2.7 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM năm qua 57 CHƯƠNG 3ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP 61 3.1 Định hướng phát triển Công ty VMEP năm tới 61 3.2 Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm .61 3.2.1 Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường 61 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác dự báo nhu cầu thị trường .62 3.2.3 Thắt chặt mối liên hệ Công ty với hệ thống đại lý, kênh phân phối 62 3.2.4 Áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 63 3.2.5 Mở rộng hệ thống kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm 63 3.2.6 Hồn thiện sách Marketing 63 3.2.7 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 64 3.3 Một số kiến nghị với quan chức 65 KẾT LUẬN .66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT VMEP VMEP Công ty Hữ hạn Chế tạo Công nghiệp Gia công Chế biến hàng Xuất Việt Nam HVCNBCVT Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐTNN Đầu tư nước VAMM Hiệp hội nhà sản xuất xe máy Việt Nam SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Q trình thiết kế kênh phân phối Hình 1.2 Các kênh phân phối hàng tiêu dùng Hình 1.3 Các kênh phân phối dịch vụ Hình 1.4 Các kênh phân phối hàng công nghiệp Hình 1.5 Quy trình định giá cho sản phẩm 10 Hình 2.1 Logo thương hiệu SYM 25 Hình 2.2 Một số mẫu xe máy hãng SYM 29 Hình 2.3 Cơng ty SYM trao q cho trẻ em nghèo vượt khó .29 Hình 2.4 Tổng GĐ SYM trao tặng nhà tình thương 30 Hình 2.5 Dây chuyền lắp ráp xe máy Công ty SYM 30 Hình 2.6 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty .31 DANH MỤC BẢN SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Bảng 1.1 Các loại liệu nguồn liệu .15 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ .35 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 36 Bảng 2.3 Tình hình vốn Cơng ty VMEP giai đoạn 2012-2014 37 Bảng 2.4: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công tygiai đoạn 20122014 38 Bảng 2.5 Doanh thu, lợi nhuận thực kế hoạch giai đoạn 2012-2014 Bảng 2.6 Sản lượng xe máy SYM giai đoạn 2012-2014 42 Bảng 2.7 Doanh thu theo dòng sản phẩm năm 2012-2014 43 Bảng 2.8 Tỷ lệ dòng xe tiêu thụ thị trường nông thôn thành thị 46 Bảng 2.9 Biểu giá số sản phẩm xe máy Công ty VMEP .51 SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Doanh thu lợi nhuận theo kế hoạch thực giai đoạn 20122014 41 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ doanh thu theo thị trường Nông thôn-Thành phố 44 Biểu đồ 2.3 Doanh số tiêu thụ hãng xe máy lớn Việt Nam năm 2014 .47 SVTH: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học PHẦN MỞ ĐẦU Tiêu thụ hoạt động quan trọng doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường tiêu thụ đóng vai trò quan trọng hết Tiêu thụ sản phẩm cầu nối sản xuất tiêu dùng, khâu cuối hoạt động sản xuất Theo doanh nghiệp sau trình sản xuất phải tiến hành việc bán sản phẩm để thu lại vốn có lãi Thơng qua hoạt động tiêu thụ, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trình chuyển hóa từ hàng sang tiền nhằm thực đánh giá giá trị hàng hóa sản phẩm kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động tiêu thụ bao gồm nhiều hoạt động có liên quan chặt chẽ đến như: Nghiên cứu thị trường, xây dựng mạng lưới tiêu thụ, tổ chức quản lý hoạt động sản xuất, xây dựng sách giá, chương trình xúc tiến bán…Muốn cho hoạt động có hiệu phải có biện pháp sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho hàng hóa doanh nghiệp tới tay khách hàng, đứng vững thị trường, chiến thắng đối thủ cạnh tranh đưa doanh nghiệp ngày lớn mạnh Ngày nay, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động kinh tế thị trường sôi động với nhiều hội tiềm tàng khơng nguy Một nguy doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt biến hóa khơn lường Các doanh nghiệp phải ln cố gắng lấy uy tín, khơng ngừng giữ vững nâng cao mức tiêu thụ sản phẩm Cơng ty VMEP không ngoại lệ Xuất phát từ thực tế với việc phân tích đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty VMEP kiến thức tích lũy q trình học tập khoa Quản Trị Kinh Doanh - Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng, em chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Cơng ty VMEP” làm khóa luận tốt nghiệp Em hi vọng với đề tài đóng góp phần cơng sức nhỏ bé vào việc đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty có hội hiểu rõ kiến thức thầy cô giảng dạy trường  Mục tiêu nghiên cứu khóa luận:  Phân tích thực trạng tình hình kinh doanh Cơng ty VMEP để nắm bắt phát triển Công ty năm gần tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty theo thời kỳ hoạt động kinh doanh Qua đánh giá chung hoạt động Công ty thực tế kế hoạch đề  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty qua năm 2012-2014, biết kết hạn chế tình hình tiêu thụ Cơng ty, từ đưa giải pháp phù hợp để khắc phục SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học  Đưa giải pháp phù hợp với điều kiện Cơng ty giúp hồn thiện hoạt động tiêu thụ Công ty thời gian tới, ngày có vị ổn định thị trường  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:  Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty VMEP  Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ Công tyĐề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty VMEP  Số liệu sử dụng số liệu năm 2012-2014 từ phòng ban Cơng ty  Phương pháp nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp sử dụng phương pháp so sánh, phân tích thống kê để tìm hiểu thực tế, phát tồn Công tác tiêu thụ sản phẩm Cơng ty, từ đưa giải pháp nâng cao kết tiêu thụ Công ty VMEP  Kết cấu khóa luận Nội dung khóa luận chia làm chương sau:  Chương 1: Cơ sở lý thuyết tiêu thụ sản phẩm  Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Công ty VMEP  Chương 3: Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ xe máy SYM Công ty VMEP SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 1: Cơ sở lý thuyết CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Định nghĩa Tiêu thụ sản phẩm trình thực giá trị giá trị sử dụng sản phẩm hàng hóa, giai đoạn cuối sản xuất kinh doanh Việc tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản phẩm hàng hóa, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Đó nơi lưu thơng hàng hóa, cầu nối trung gian nơi sản xuất,phân phối bên tiêu dùng Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự định ba vấn đề trung tâm cốt lõi q trình hoạt động sản xuất kinh doanh là: Sản xuất kinh doanh gì? Sản xuất kinh doanh nào? Sản xuất kinh doanh cho ai? Vậy nên việc tiêu thụ hàng hóa cần hiểu theo nghĩa rộng hẹp Theo nghĩa rộng: Tiêu thụ hàng hóa q trình kinh tế bao gồm nhiều khâu việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu doanh nghiệp cần thỏa mãn, xác định mặt hàng kinh doanh tổ chức sản xuất (đối với doanh nghiệp sản xuất) tổ chức cung ứng hàng hóa (đối với doanh nghiệp thương mại), cuối việc thực nghiệp vụ bán hàng nhằm đạt mục đích cao Tiêu thụ hàng hóa q trình gồm nhiều hoạt động khác có quan hệ mật thiết với nên việc tổ chức tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp khơng phải làm tốt khâu cơng việc mà phải phối hợp nhịp nhàng khâu kế tiếp, phận tham gia trực tiếp gián tiếp vào trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp Theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hiểu hoạt động bán hàng việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa doanh nghiệp cho khách hàng đồng thời thu tiền bán hàng Đứng góc độ ln chuyển vốn tiêu thụ sản phẩm q trình chuyển hóa hình thái giá trị vốn từ hình thái sản phẩm hàng hóa sang hình thái tiền tệ, làm cho vốn trở lại hình thái ban đầu bước vào chu kì sản xuất mới, có tiêu thụ sản phẩm có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn Qua thấy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa khâu cuối chu kỳ sản xuất kinh doanh yếu tố định tồn tại, phát triển doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Có thể thấy, nguồn cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào Công ty đảm bảo với đối tác quan trọng mà Công ty có mối quan hệ tận dụng Sự đảm bảo số lượng, chất lượng đầu vào giúp Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện phát triển tốt cho Công ty  Mơi trường vĩ mơ  Mơi trường trị, pháp lý Có thể nói, đơn vị sản xuất kinh doanh chịu tác động lớn hình thức trị luật pháp Mỗi định mở rộng quy mô, tiêu thụ, giá bị chi phối sách quan quản lý nhà nước Ngành sản xuất xe máy vậy, chịu tác động thuế, luật thương mại, luật kinh doanh… SYM Việt Nam thừa hưởng công nghệ công nghiệp SANYANG Đài Loan, phải đáp ứng tiêu chí luật sở hữu trí tuệ, luật quyền q trình chuyến giao cơng nghệ Khi tham gia vào tổ chức kinh tế, hàng rào thuế quan dần bãi bỏ Vì cần có chất lượng, giá hệ thống phân phối để cạnh tranh với doanh nghiệp khác nước, đồng thời tránh vi phạm pháp luật điều khoản tự thương mại Liên quan tới đề nội địa hóa, xe máy nhập nguyên từ nước phải chịu thuế suất 30-40%, linh kiện nhập lắp ráp nước phải chịu thuế suất 20-25% rõ ràng, xe nội địa hóa có ưu lớn cạnh tranh giá cả, đặc biệt dòng xe có giá vừa phải  Mơi trường văn hóa xã hội: Xe máylà phương tiện phổ biến nhấtở Việt Nam, nóixe máy nét văn hóa người Việt Ở Việt Nam, xe máy dường thành viên gia đình, phương tiện kiếm sống… Bên cạnh đó, vấn đề giao thơng Việt Nam thực tốn khó phát triển không cân xứng dân số sở hạ tầng,đường sá Tình trạng tắc đường cục đặc biệt vào dịp lễ tết đòi hỏi phải có phương tiện giao thơng động, phù hợp Vì xe máy dường lựa chọn tối ưu tham gia giao thông Việt Nam Mặc dù phương tiện động, phù hợp với điều kiện Việt Nam song vấn đề an tồn lưu thơng xe máy lại thực vấn đề nghiêm trọng theo thống kê, ngày nước ta có hàng trăm vụ tai nạn giao thơng phần lớn số tai nạn xe máy Hậu người sau tai nạn khơng thể tính Vấn đề đặt việc sử dụng xe máy nói chung xe máy SYM nói riêng an tồn thực hữu ích SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 57 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm  Môi trường kinh tế  Kinh thế giới Năm 2014 kinh tế giới nhiều bất ổn biến động phức tạp Tăng trưởng kinh tế nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt số nước thành viên chịu ảnh hưởng nợ cơng mờ nhạt Khủng hoảng tài khủng hoảng nợ cơng châu Âu chưa hồn tồn chấm dứt Mặc dù có vài dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động kinh tế phục hồi trở lại sau suy thoái triển vọng kinh tế tồn cầu nhìn chung chưa vững chắc, kinh tế phát triển Việc tạo công ăn việc làm xem thách thức lớn nước phát triển Những yếu tố khơng thuận lợi từ thị trường giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta  Kinh tế Việt nam Kinh tế Việt Nam giai đoạn thời sách thắt chặt tiền tệ, nguồn vốn hạn chế khiến cho môi trường kinh doanh không khả quan Trong bối cảnh kinh tế giới năm qua có nhiều bất ổn, sản xuất nước gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, Chính phủ tập trung đạo liệt ngành, cấp thực ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên mức tăng hợp lý, khẳng định tính đắn, kịp thời, hiệu biện pháp, giải pháp Chính phủ ban hành Nền kinh tế dường kiệt sức sau giai đoạn dài mà lạm phát lãi suất ngân hàng vào hàng cao nhì giới  Mơi trường khoa học – công nghệ SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 58 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công nghệ nhân tố mà doanh nghiệp kinh doanh bỏ qua, đặc biệt mà khoa học kỹ thuật ngày phát triển nhanh chóng Việc phát minh thiết bị, máy móc đáp ứng nhu cầu người ngày xuất nhiều Việc nhận biết, áp dụng thành tựu vào sản xuất, quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp tạo lợi riêng cho Ngày nay, phát triển khoa học công nghệ yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh doanh nghiệp Doanh nghiệp có bí cơng nghệ, máy móc thiết bị đại áp dụng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tạo sản phẩm khác biệt nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Nhận thức tầm quan trọng khoa học công nghệ, Công ty VMEP không ngừng nghiên cứu cập nhật áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đại vào sản xuất sản phẩm xe máy SYM Công ty áp dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất, giúp Cơng ty tăng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểm sai sót q trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm Những cơng nghệ tiên tiến Cơng ty tích cực áp dụng với tâm hạn chế đến mức tối đa chất tahir môi trường đồng thời đảm bảo kinh tế, tiết kiệm việc tái chế chất thải Hiện Cơng ty hồn tồn loại bỏ chì khỏi sơn sử dụng, thay toàn Cr 6+ Cr 3+, chất amiang không sử dụng để chế tạo má phanh chất tác nhân gây ung thư phổi 2.2.7 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM năm qua 2.2.7.1 Những kết đạt Trong kinh tế Việt Nam thời gian vừa qua,nền công nghiệp sản xuất xe máy có bước phát triển vượt bậc Thị phần Công ty VMEP phát triển bền vững,ln đạt vị trí thứ sản lượng tiêu thụ xe máy nước Công ty ln làm ăn có lãi, hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước khoản thuế đáng kể dù ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn giới tới doanh nghiệp Bên cạnh gián tiếp tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỷ đồng tiền ngoại tệ việc giảm nhập xe máy phụ tùng xe máy, đến sản phẩm Công ty đạt tỷ lệ nội địa hóa 95% Với việc giữ vững thị phần chiếm 11% thị trường sôi động, cạnh tranh liệt thương hiệu tiếng, thành công cuả Công ty VMEP Sản phẩm xe máy SYM công ty VMEP mặt hàng thông dụng quen thuộc người dân Việt Nam, có mặt hầu hết địa bàn toàn quốc Sản phẩm xe máy SYM có mặt hầu hết nhóm khách hàng, cạnh tranh mặt đối mặt với dòng xe, phân khúc thị trường hãng tiếng khác SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 59 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm HONDA, YAMAHA… Mặt khác, SYM góp sức thương hiệu mạnh loại dần dòng xe giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc Đối với sản phẩm trước tung thị trường,Công ty thường làm tốt lĩnh vực nghiên cứu thị trường,dự báo trước tình hình thị trường sức mua,về thị hiếu khách hàng nên đạt thành công định tung mẫu mã sản phẩm Các mẫu xe tung thị trường hầu hết người tiêu dùng chấp nhận có doanh số, thơng qua sợi dây liên kết lấy ý kiến từ khách hàng, đưa nhiều cải tiến nâng cao chất lượng, đáp ứng đòi hỏi ngày cao thị trường Sản phẩm Công ty ngày đa dạng, phong phú có mức giá ln phù hợp với nhu cầu thị trường Sản phẩm Công ty đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, bền bỉ so với thời gian, phụ tùng dễ thay thế…chính điều tạo niềm tin cho khách hàng đến với hãng SYM Cơng ty VMEP có hệ thống phân phối rộng khắp nước, sợi dây gắn kết khách hàng với Công ty, qua thông tin phản hồi từ thị trường cập nhật thường xun nhanh chóng, Cơng ty xử lý kịp thời biến động từ thị trường Các hoạt động xúc tiến bán hàng Công ty tiến hành bản, sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cách nhanh gọn quy chuẩn Công ty VMEP từ phận sản xuất, đến kênh phân phối sản phẩm, chiến dịch hậu mãi…luôn làm việc với tác phong công nghiệp, thể tính chuyên nghiệp cao, cán bộ, nhân viên Công ty ý thức xây dựng thương hiệu vững mạnh mắt khách hàng Bên cạnh đó, SYM Việt Nam khơng phát triển thị trường nước mà vươn thị trường khác khu vực Đông Nam Á Malaysia, Philipines, Myanmar… đạt thành công đáng kể Đây thành tựu đáng ghi nhận đội ngũ tập thể cán công nhân viên Công ty VMEP 2.2.7.2 Những hạn chế nguyên nhân Bên cạnh mặt đạt đem lại thành công Cơng ty mặt hạn chế sau:  Về công tác điều tra nghiên cứu thị trường: Công tác nghiên cứu thị trường để đưa sản phẩm đơi chưa bắt kịp nhu cầu thị trường, dẫn đến việc số mẫu xe SYM không khách hàng đón nhận nhiều Nguyên nhân công tác nghiên cứu thị trường Công ty chưa quan tâm mức, việc thu thập thông tin thị trường chưa đa dạng, hạn chế đối tượng thu thập thông tin, số lượng thông tin thu thập ít, lực lượng lao động tham SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 60 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm gia công tác điều tra nghiên cứu thị trường làm việc chưa hiệu Do đơi Công ty bị động trước biến động thị trường, làm giảm khả thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty  Về công tác dự báo nhu cầu thị trường: Công tác dự báo nhu cầu thị trường nhiều khiếm khuyết, vào tình hình khủng hoảng kinh tế tồn cầu, vào đánh giá Hiệp hội sản xuất Ơ tơ xe máy, Cơng ty VMEP có nhận định thị trường năm 2009 ảm đạm, không tăng trưởng tăng trưởng thực tế từ quý năm 2009, thị trường xe máy có tăng trưởng vượt bậc,khiến cho Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất Nguyên nhân công tác nghiên cứu thị trường chưa hiệu Mặt khác mối liên hệ Công ty đại lý chưa trọng khiến cho việc nắm bắt nhu cầu thị trường thơng qua đại lý hạn chế  Về mức giá đại lý: Có chênh lệch mức giá loại xe máy lớn đại lý Công ty, khiến cho khách hàng gặp nhiều khó khăn gây ấn tượng không tốt khách hàng Nguyên nhân dẫn đến vấn đề đại lý muốn tăng khả cạnh tranh số lượng,doanh thu, tăng lợi nhuận…Đồng thời mức độ quản lý mối liên hệ Công ty với đại lý chưa cao  Về sản phẩm:  Một số sản phẩm xe máy SYM chưa thực đáp ứng mong đợi người tiêu dùng Một số dòng xe Atila Elizabeth mức tiêu thụ nhiên liệu cao, bị giật tăng ga kiểu dáng thời trang bị nhiều người cho “nhái kiểu” hãng xe khác Nguyên nhân công tác điều tra nghiên cứu thị trường chưa hiệu quả, mặt khác việc áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất Công ty đơi chưa bắt kịp với đối thủ cạnh tranh khác thị trường HONDA,YAMAHA, đội ngũ nhân lực làm việc chưa hiệu  Sản phẩm xe máy SYM thị trường Việt Nam đa dạng dòng xe trung bình, chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình Thực tế dòng xe cao cấp hãng xe nhập nắm giữ phần lớn Nguyên nhân đội ngũ nhân lực Công ty chưa đủ khả để phát triển dòng xe cao cấp cạnh tranh với hãng xe nhập khẩu, đồng thời việc phát triển sang dòng xe cao cấp đòi hỏi nguồn vốn lớn  Về hệ thống kênh phân phối: Hệ thống kênh phân phối Công ty bao trùm khắp nước, nhiên số lượng kênh phân phối chưa nhiều đối thủ cạnh tranh lớn SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 61 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm thị trường HONDA, YAMAHA Họ có hệ thống kênh phân phối dày đặc, bao phủ hầu khắp tỉnh thành nước Ngun nhân Cơng ty chưa trọng, chưa nắm bắt tầm quan trọng hệ thống kênh phân phối việc tiêu thụ sản phẩm  Về công tác marketing: Công tác marketing Công ty chưa đa dạng đẩy mạnh đối thủ cạnh tranh khác thị trường HONDA, YAMAHA… Những chương trình hậu Cơng ty chưa bắt kịp với đối thủ lớn, điều làm hạn chế việc phân phối cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp tư nhân Nguyên nhân đầu tư vốn lao động Công ty công tác marketing chưa cao, đội ngũ marketing làm việc chưa hiệu quả…  Về tình hình nhân sự: Một phận cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu Công ty, ý thức trách nhiệm chưa cao Điều gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng sản phẩm sản xuất, từ ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Mặt khác, cơng tác khuyến khích vật chất chưa có tác dụng kích thích mạnh mẽ tới nhân viên, ảnh hưởng tới động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao suất, phát huy mạnh hiệu làm việc Những tồn Công ty chưa thực tốt công tác đào tạo, phát triển cán công nhân viên, thể qua việc chi phí bỏ để đào tạo, khuyến khích nhân viên hạn chế Nhân viên tăng thêm trình độ kinh nghiệm hiểu biết qua cơng việc, qua thời gian làm việc không đào tạo cách SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 62 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 3: Đề xuất biện pháp CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP 3.1 Định hướng phát triển Công ty VMEP năm tới  Phương hướng sản xuất kinh doanh VMEP năm tới Quan niệm kinh doanh VMEP “Khách hàng hết, chất lượng hàng đầu, đào tạo nhân tài, khẳng định cống hiến, trọng đồn kết” Cơng ty VMEP ln nỗ lực xây dựng nhà máy sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất, đẩy mạnh đề án nội địa hóa sản phẩm để tiết kiệm ngoại tệ góp sức xây dựng sản xuất phụ tùng vững mạnh cạnh tranh với giới Mang sứ mệnh hãng xe máy Việt Nam, Công ty nguyện bám rễ Việt Nam, sản xuất kinh doanh xe máy nhãn hiệu quốc tế SYM, với chất lượng phục vụ hồn hảo nhất, khơng ngừng tự đột phá, mở rộng thị trường SYM Đông Nam Á  Mục tiêu VMEP năm tới:  Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất,thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cơng ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty  Mở rộng thị trường sang số vùng nông thôn khác (các tỉnh miền Tây)  Mở rộng thị trường ASEAN quốc tế  Giữ vững vị trí thứ thị trường xe gắn máy Việt Nam  Xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm.Cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động Tóm lại, với 20 năm kinh doanh, sản phẩm xe máy Công ty chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, chuẩn bị hành trang hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty không ngừng đổi thiết kế, mẫu mã sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để xuất sang thị trường nước ngày thị trường chấp nhận 3.2 Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt độngtiêu thụ sản phẩm 3.2.1 Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường Để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu cơng tác nghiên cứu thị trường Cơng ty cần thiết, qua hoạt động thu thập thông tin có giá trị, có nghiên cứu thị trường cách nghiêm túc, xác biết nhu cầu cấu tiêu dùng khách hàng Khi biết người tiêu dùng cần Cơng ty có hoạch định chiến lược sản xuất đắn Từ Cơng ty định sản xuất số lượng bao nhiêu? Tiêu thụ đâu SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 63 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Chương 3: Đề xuất biện pháp nào? Điều đặt với Cơng ty cần phải trọng tới việc nghiên cứu, dự đoán, phân đoạn thị trường, khứ, Công ty gặp thất bại chưa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 64 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học pháp Chương 3: Đề xuất biện thực tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường, khiến cho số mẫu sản phẩm không khách hàng ủng hộ Thu thập thơng tin hình thức thị trường, phải bám sát vào hành vi ứng xử, hành vi mua sắm khách hàng, nghiên cứu tâm lý, thị hiếu phản ứng khách hàng Để hoạt động nghiên cứu thị trường hiệu Cơng ty phải có hệ thống thu thập thơng tin xác, kịp thời Thông tin sai lệch dẫn đến hậu nghiêm trọng đưa định sai lầm Hoạt động nghiên cứu thị trường phức tạp, khối lượng công việc lớn thị trường đa dạng, phong phú, nhu cầu thường xuyên thay đổi Để làm tốt công việc Công ty nên đào tạo tuyển dụng cán có chun mơn giỏi Các cán khơng phải ngồi phân tích số liệu có sẵn mà phải có kiến thức tổng hợp, động, tích cực sâu sát vào địa bàn thực tế phân tích xác thị trường Trên sở thơng tin từ hoạt động nghiên cứu thị trường,Công ty tiến hành phân đoạn thị trường theo đối tượng người tiêu dùng, theo khu vực địa lý để lựa chọn thị trường mục tiêu đồng thời khai thác tối đa thị trường 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác dự báo nhu cầu thị trường Công tác dự báo nhu cầu thị trường có vai trò vơ quan trọng, giúp cho doanh nghiệp có điều chỉnh hợp lý sản xuất, từ hồn thiện hoạt đơng tiêu thụ Dựa vào lượng thơng tin thu thập qua công tác điều tra nghiên cứu thị trường, Công ty cần đưa dự báo nhu cầu thị trường cho phù hợp Mặt khác, Công ty cần phải thường xuyên liên lạc với đại lý để tạo mối quan hệ bền vững với họ để biết nhu cầu dự đoán nhu cầu tương lai Đối với thị trường trọng điểm Công ty cần đẩy mạnh chương trình quảng cáo, tổ chức dùng thử, có sách hỗ trợ giá để biến khách hàng tiềm thành khách hàng Cơng ty Công ty phải nghiên cứu khả xâm nhập vào thị trường phát triển, bỏ ngỏ 3.2.3 Thắt chặt mối liên hệ Công ty với hệ thống đại lý, kênh phân phối Việc có chênh lệch mức giá đại lý Công ty thời gian vừa qua ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tiêu thụ uy tín Công ty mắt khách hàng Bởi yêu cầu cấp thiết cần đặt Công ty phải thắt chặt mối liên hệ Công ty với hệ thống đại lý, kênh phân phối:  Công ty phải tăng cường quản lý hệ thống kênh phân phối mình,chủ yếu quản lý đại lý: + Quản lý đại lý theo khu vực SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 65 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học pháp Chương 3: Đề xuất biện + Quản lý đại lý thông qua tốc độ tiêu thụ,doanh số + Quản lý nghiêm ngặt giá để tránh việc đại lý tự nâng giá cao để thu lợi nhuận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng  Tìm khó khăn, trở ngại kênh phân phối để trợ giúp kịp thời  Thường xuyên đánh giá hiệu hoạt động thành viên kênh theo tiêu chuẩn cụ thể sản lượng, doanh thu tiêu thụ… 3.2.4Áp dụng công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Trong thời đại khoa học công nghệ ngày phát triển, Công ty không bắt kịp áp dụng tiên tiến khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm làm trở nên lạc hậu không khách hàng chấp nhận, đặc biệt với ngành công nghiệp ngày đại sản xuất xe máy Nếu Công ty tiên phong áp dụng khoa học công nghệ tiến vào sản xuất làm cho sản phẩm tạo mạnh thị trường, chẳng hạn việc áp dụng công nghệ phun xăng điện tử khiến sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… 3.2.5Mở rộng hệ thống kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm Kênh phân phối có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giúp cho sản phẩm doanh nghiệp đến gần với khách hàng khu vực địa lý khác nhau, mặt khác có chức quan trọng thông tin lại cho Công ty biết phản ứng khách hàng sản phẩm để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thị hiếu khách hàng… Các đối thủ cạnh tranh lớn Cơng ty HONĐA, YAMAHA có hệ thống kênh phân phối dày đặc trải rộng khắp nước Công ty cần trọng mở rộng đại lý phân phối tất tỉnh, tăng số lượng đại lý thành phố lớn nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng, nâng cao mức độ cạnh tranh Công ty so với đối thủ khác 3.2.6 Hồn thiện sách Marketing Với chiến lược, sách hợp lý, marketing công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng, chiếm lĩnh thị trường Chính sách marketing tạo ham muốn kích thích tiêu thụ tối đa từ khách hàng Bởi Cơng ty cần có đầu tư vốn lớn công tác marketing Phòng marketing phải tổ chức chiến dịch: Nghiên cứu sản phẩm, sách giá cả, khuếch trương hoạt động giao tiếp… Qua nắm bắt thông tin từ thị trường để có điều chỉnh cần thiết SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 66 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học pháp Chương 3: Đề xuất biện Công ty cần nâng cao uy tín qua dịch vụ hậu mãi,bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì sản phẩm, qua tạo sợi dây gắn kết khách hàng Công ty, tạo niềm tin phát triển giữ vững nhóm khách hàng Đa dạng hóa sách marketing dòng xe có doanh thu nhóm khách hàng cụ thể, nên lập kế hoạch tiếp thị cho dòng xe, Cơng ty phải để phù hợp với nhóm khách hàng Đồng thời cơng tác tiếp thị phải xây dựng nét văn hóa riêng, với đội ngũ cán nhân viên tiếp thị có trình độ cao, tạo hình ảnh riêng thương hiệu SYM mắt khách hàng Bên cạnh đó, Cơng ty cần tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển chung toàn xã hội nhiều lĩnh vực như: đóng góp cho Ngân sách nhà nước, tuyên truyền an tồn giao thơng hướng dẫn lái xe an tồn, điều đối thủ cạnh tranh HONDA Việt Nam tiến hành tốt chương trình “Tơi yêu Việt Nam”, hỗ trợ phát triển giáo dục, văn hóa nghệ thuật, thể thao…Tổ chức hoạt động thi tìm hiểu luật giao thơng, lái xe giỏi…Những điều góp phần tạo nên hình ảnh đẹp thương hiệu xe SYM mắt khách hàng 3.2.7 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn lực có nâng cao tính hiệu cơng việc, từ góp phần hồn thiện hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp Công ty cần trọng vào nguồn nhân lực coi tài sản quý giá mang lại thành công cho Công ty Xây dựng sách tốt để phát triển nguồn nhân lực ưu tiên hàng đầu  Huấn luyện phát triển nhân sự:  Huấn luyện nhân sự: Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần huấn luyện người vào doanh nghiệp theo hình thức: -Huấn luyện nội hình thức kèm cặp hay học qua lớp đào tạo ngắn ngày nhân viên cũ thành thạo cơng việc truyền đạt -Huấn luyện quy từ bên ngoài: Người lao động cử học tập trung theo chương trình huấn luyện sở đào tạo chuyên nghiệp Đây hình thức có tác dụng nhân làm việc  Phát triển nhân sự: Có thể phát triển nhân theo trình tự từ nhân viên giỏi lành nghề lên quản trị bậc thấp, từ bậc trung lên bậc cao, lần thăng tiến có khóa huấn luyện đào tạo quy chức tương ứng SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 67 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học pháp Chương 3: Đề xuất biện Phát triển nhân quy hoạch yêu cầu chức danh thi tuyển nhân không đạt tiêu chuẩn vị trí cũ tương đương rời vị trí cơng tác hết tuổi Trong bối cảnh nay, tập đoàn đa quốc gia tập đoàn lớn nước cố gắng thu hút nhân giỏi dẫn đến đối thủ cạnh tranh thiếu hụt nhân lực khơng tìm nhân có trình độ chun mơn giỏi Chính vậy, Cơng ty cần xây dựng sách giữ người giỏi thu hút người tài Công ty Bên cạnh đó, Cơng ty cần cung cấp điều kiện việc làm tốt chế độ khen thưởng kịp thời nhân viên, tập thể phòng ban có thành tích xuất sắc, có sáng kiến tạo lợi nhuận cho Cơng ty nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa lực 3.3 Một số kiến nghị với quan chức  Kiến nghị với Công ty mẹ SANYANG Công ty mẹ SANYANG cần hỗ trợ Công ty VMEP đào tạo nguồn nhân lực, gồm kỹ sư người quản lý Tạo điều kiện cho nhân viên VMEP sang học tập kinh nghiệm Công ty mẹ để áp dụng vào Việt Nam Mặt khác,Cơng ty mẹ thơng qua kinh nghiệm tìm kiếm mở rộng thị trường xuất cho Công ty VMEP  Kiến nghị với Bộ Công Thương Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Khi ngành công nghiệp phụ trợ phát triển dẫn đến phát triển mạnh mẽ ngành xe máy Từ nâng cao lực cơng nghiệp ngành xe máy Việt Nam, hướng tới xuất thị trường giới Muốn Bộ Công Thương phải có biện pháp phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ nước Ví dụ ưu đãi đặc biệt cho dự án đầu tư nước có chuyển giao cơng nghệ cao như: Chế tạo khn mẫu, đúc xác, nhiệt luyện, gia cơng khí xác, xử lý bề mặt… Loại bỏ trở ngại hành luật pháp chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi vào Việt Nam, thu hút cán nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, quản lý có trình độ cao Việt Nam  Kiến nghị với Chính Phủ  Chính Phủ cần có quy định sách thống lĩnh vực kinh doanh xe máy  Chính Phủ cần có sách luyệt vấn đề bn lậu xe máy vào Việt Nam qua cửa biên giới Việt-Lào làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp xe máy Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 68 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học pháp Chương 3: Đề xuất biện  Cần có văn quy định rõ ràng sách thuế sản phẩm xuất sách việc nhập linh kiện phụ tùng Chính Phủ cần có chế tài cụ thể luật quyền, có biện pháp mạnh tay doanh nghiệp làm hàng giả, hàng nhái để tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 69 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm vấn đề xuyên suốt thời kỳ hoạt động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế thị trường Mơi trường kinh doanh có nhiều hội xuất nguy cơ, muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần phải có chiến lược tiêu thụ riêng có hiệu Vì vậy, yêu cầu đặt doanh nghiệp phải huy động sử dụng nguồn lực có hiệu quả, có chiến lược đầu tư đắn cho sản phẩm chất lượng sản phẩm, hoạt động thị trường tăng cường mạnh cạnh tranh, vượt qua thách thức tận dụng triệt để hội kinh doanh Mặc dù có vị riêng thị trường xe máy Việt Nam, lượng tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Cơng ty VMEP cách xa đối thủ mạnh thị trường HONDA YAMAHA Bởi vậy, việc nâng cao kết tiêu thụ xe máy SYM Công ty cần thiết Đề tài “Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Công ty VMEP” kết hợp vấn đề lý luận tìm hiểu phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty VMEP Đồng thời, giải pháp đưa vận dụng vấn đề lý thuyết vào thực tiễn quản trị kinh doanh, hi vọng góp phần giúp Công ty ngày phát triển Với nội dung đề tài khóa luận lớn phức tạp, thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ khả hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi nhiều sai sót Em mong nhận đánh giá góp ý chân thành thầy cô giáo cán Cơng ty để khóa luận em có giá trị lớn mặt thực tiễn Cuối cùng, lần em xin gửi lời cám ơn chân thành đến giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình Cô giáo- PGS.TS Nguyễn Thị Minh An cán bộ, nhân viên Công ty VMEP tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Nhung SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 70 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Minh An, Giáo trình Quản trị nhân lực, khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng (2013) [2] Lê Thị Bích Ngọc, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng (2013) [3] Lê Thị Bích Ngọc, Giáo trình Quản trị chiến lược, khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng (2013) [4] Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Thập, Bài giảng Marketing bản, khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng (2013) [5] Cơng ty VMEP Việt Nam, Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh cơng ty (2012-2014), Phòng kế tốn, tài liệu lưu hành nội [6] Công ty VMEP Việt Nam, Các kết tổng hợp tình hình thực kinh doanh doanh nghiệp (2012-2014), Phòng kinh doanh, tài liệu lưu hành nội [7] Công ty VMEP Việt Nam, Tài liệu tổng hợp (2011- 2012), Phòng nhân sự, tài liệu lưu hành nội [8] http://www.sym.com.vn [9] Hiệp hội nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAAM), Báo cáo tổng hợp (2014) SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhung - D11QTDN1 71 ... Cơ sở lý thuyết tiêu thụ sản phẩm  Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM Công ty VMEP  Chương 3: Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ xe máy SYM Công ty VMEP SVTH: Nguyễn... hình tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM năm qua 57 CHƯƠNG 3ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP 61 3.1 Định hướng phát triển Công ty VMEP. .. hưởng tới hoạt động tiêu thụ Công ty  Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty VMEP  Số liệu sử dụng số liệu năm 2012-2014 từ phòng ban Cơng ty  Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện hoạt động tiêu thụ xe máy sym của công ty vmep, hoàn thiện hoạt động tiêu thụ xe máy sym của công ty vmep, 1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm, 3 Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm, 4 Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ, THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP, 1 Tổng quan về công ty VMEP, Phòng kế toán- tài chính, 2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm xe máy SYM của Công ty VMEP, Mức độ hoàn thành, Chính sách sản phẩm, Bên cạnh những mặt đạt được đem lại thành công thì Công ty còn những mặt hạn chế sau:, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XE MÁY SYM CỦA CÔNG TY VMEP, 2 Đề xuất biện pháp hoàn thiện hoạt độngtiêu thụ sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm