Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH ngọc đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố thái nguyên

111 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:06

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI DUY ĐẠT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG TRONG NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI DUY ĐẠT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG TRONG NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Tuấn Linh THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, trung thực số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Bùi Duy Đạt ii LỜI CÁM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình từ nhiều tập thể cá nhân: Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Trương Tuấn Linh, người tận tình giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô, cán phòng Đào tạo nói riêng trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh nói chung giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn đến tập thể cơng ty TNHH Ngọc Đơng gia đình, bạnđồng nghiệp giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài Tác giả luận văn Bùi Duy Đạt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Những đóng góp khoa học đề tài Kết cấu đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC SỰ KIỆN 1.1 Cơ sở lý luận tranh cạnh 1.1.1 Một số vấn đề lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Công ty tổ chức kiện 1.1.3 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Công ty tổ chức kiện 12 1.1.4 Nội dung nghiên cứu lực cạnh tranh Công ty tổ chức kiện 13 1.2 Cơ sở thực tiễn - kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Công ty tổ chức kiện 21 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số công ty Việt Nam 22 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho công ty tổ chức kiện việc nâng cao lực cạnh tranh 26 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 31 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 2.3.1 Các tiêu định lượng 36 2.3.2 Các tiêu định tính 37 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG 39 3.1 Giới thiệu công ty TNHH Ngọc Đông 39 3.1.1 Tổng quan công ty TNHH Ngọc Đông 39 3.1.2 Quá trình phát triển 39 3.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 40 3.1.4 Danh mục dịch vụ thị trường 43 3.1.5 Kết kinh doanh công ty TNHH Ngọc Đông 44 3.2 Đánh giá lực cạnh tranh công ty TNHH Ngọc Đông 45 3.2.1 Đánh giá tiêu 46 3.2.2 Sự hài lòng khách hàng 56 3.2.3 Phân tích SWOT 59 3.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty 61 3.3 Đánh giá thành công, tồn nguyên nhân 68 3.3.1 Ưu điểm 68 3.3.2 Hạn chế 69 3.3.3 Nguyên nhân 69 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG .71 4.1 Phương hướng phát triển công ty 71 4.1.1 Mục tiêu công ty thời gian tới 71 4.1.2 Phương hướng phát triển công ty 72 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian tới 72 4.2.1 Giải pháp công tác quản lý 72 4.2.2 Giải pháp sản phẩm kinh doanh dịch vụ 73 4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 76 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC .84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG NLCT Năng lực cạnh tranh NXB Nhà xuất TCSK Tổ chức kiện TNHH Trách nhiệm hữu hạn vii Công ty TNHH Ngọc Đông cần tổ chức, phân công quản lý doanh nghiệp cách rõ ràng, linh hoạt, hiệu quả, để tránh chồng chéo, trì trệ cơng việc, cụ thể: + Cần phân công cụ thể, rõ ràng chức nhiệm vụ cá nhân, phận công ty Nhân cần nắm rõ nội quy, quy chế công ty, nắm bảng mô tả công việc cụ thể chi tiết bắt đầu công việc để phận nắm rõ trách nhiệm, quyền hạn mình, nâng cao hiệu công việc suất lao động + Tiến hành giám sát thực công việc cá nhân công ty, tổ chức thi tay nghề để từ khuyến khích người lao động thực cơng việc tốt + Có chế thưởng phạt rõ ràng, cần tuyên dương khen thưởng xứng đãng với cá nhân có thành tích xuất sắc cơng việc khuyến khích người lao động giúp đỡ lẫn công việc, phận có thiếu hụt nhân lực cục cần điều chuyển phận dư thừa thời gian lao động + Tiến hành rà soát, quan sát nhân viên cơng ty, tìm cá nhân có lực làm việc thái độ tích cực, có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo đội ngũ để họ trở thành nòng cốt cho cơng ty tương lai 4.2.2 Giải pháp sản phẩm kinh doanh dịch vụ Thứ nhất: nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp tìm phương pháp để giảm giá thành sản phẩm Phương châm công ty TNHH Ngọc Đơng là: “Đem đến hài lòng dành cho khách hàng” để thực điều công ty trọng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Đảm bảo chất lượng dịch vụ biện pháp để nâng cao uy tín lực cạnh tranh cơng ty so với đối thủ khác Hiện từ kết phân tích mơ hình probit cho ta thấy mức độ hài lòng khách hàng có thu nhập cao với dịch vụ cơng ty chưa lớn Chính thời gian tới cơng ty cần có biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mình, cụ thể sau: - Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ trình kinh doanh, đặc biệt hệ thống âm ánh sáng mua thêm hình LED để phục vụ khách hàng - Tích cực nghiên cứu thị trường để tìm xu hướng thị trường, từ tiến hành biện pháp áp dụng giải pháp có hiệu vào q trình kinh doanh Khơng trọng đến chất lượng dịch vụ, công ty mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt giá thành hợp lý để tạo dựng khác biệt với đối thủ thị trường Trong bối cảnh tất đối thủ ý thức tầm quan trọng chất lượng dịch vụ giá thành sản phẩm hợp lý thấp đối thủ lợi không nhỏ để định thành công dành cho công ty Một số biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm là: Giá thành dịch vụ công ty hình thành từ loại chi phí sau: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Đảm bảo chất lượng để giảm giá thành dịch vụ cần xem xét đến chi phí cấu thành sau: + Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Xây dựng quy trình rõ ràng trình mua nguyên vật liệu, sử dụng bảo quản nguyên vật liệu Do nguyên vật liệu đầu vào công ty chủ yếu thực phẩm để phục vụ ăn uống tổ chức kiện cơng ty cần phải có quy định rõ ràng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật tiêu chuẩn riêng khác công ty, đồng thời cần phải cập nhật thường xuyên tình hình giá thị trường để chủ động nhập nguyên vật liệu với chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý Bên cạnh đó, trước kiện diễn cơng ty có quy định việc lên định lượng cần thiết nguyên vật liệu dùng cho kiện Tuy vậy, cần có giám sát chặt chẽ để tránh lãng phí q trình thực Ngồi ra, với nguyên vật liệu chưa dùng đến, công ty cần có ghi chép tỉ mỉ thời hạn sử dụng để có kế hoạch sử dụng bảo quản hợp lý Các ngun vật liệu thừa khơng nằm kế hoạch kinh doanh cần có phương án lý tiêu hủy hợp lý để tránh lãng phí thời gian tiền bạc bảo quản nguyên vật liệu + Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: Để giảm chi phí cần có kế hoạch xếp phân công công việc cách thật hợp lý để tận dụng tối hiệu lực người lao động Bên cạnh đó, cơng ty nên xây dựng quy chế khoán hợp lý có chế độ thưởng phạt nhằm khuyến khích người lao động tăng suất hiệu công việc Một đặc thù ngành tổ chức kiện kiện không diễn quanh năm mà tập trung vào thời điểm đầu năm cuối năm, từ tháng đến tháng 4, từ tháng đến tháng lượng khách hàng khơng caocơng ty cần có kế hoạch hợp lý để trì đội ngũ lao động thời gian kiện đồng thời phải có kế hoạch chuẩn bị nhân thật chu bước vào mùa tiệc có đủ nhân để đáp ứng nhu cầu cơng việc + Đối với chi phí sử dụng máy thi công: Tổ chức biện pháp thi cơng khoa học, quy trình kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí nhân cơng, xe máy, nhiên liệu sử dụng máy Đối với tài sản cố định máy thi công khấu hao hết không sử dụng, sử dụng không đem lại hiệu quả, công ty nên tiến hành lý nhượng bán nhằm thu hồi vốn, đầu tư sang tài sản khác đồng thời giảm thiểu chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí khấu hao máy thi cơng khơng cần thiết, giảm giá thành sản phẩm Bên cạnh cơng ty nên đẩy mạnh dịch vụ cho thuê máy thi công nhằm tăng thêm doanh thu cho công ty + Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung: Bao gồm chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi Công ty nên xếp tổ chức lại máy quản lý xây dựng lại định mức chi phí chung đơn vị, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết như: tiếp khách, hội họp Ngoài cần phổ biến quán triệt đến lao động để họ có ý thức tiết kiệm chi phí cho cơng ty Thứ hai, mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản phẩm khác Bên cạnh hoạt động kinh doanh tổ chức kiện, công ty tiếp tục mở rộng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thêm số lĩnh vực khác kinh doanh nhà hàng, cho thuê địa điểm chụp ảnh, cho thuê máy móc thiết bị nhằm mở rộng thị trường hoạt động, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Điều dựa sở kiện diễn không quanh năm nên lao động có khoảng thời gian nhàn rỗi, mở thêm nhà hàng công ty tận dụng tối đa sức lao động người lao động Ngoài ra, với sở vật chất sang trọng, trung tâm tổ chức kiện - tiệc cưới Royal Palace địa điểm lý tưởng địa bàn thành phố Thái Nguyên để chụp ảnh cưới,… Với hệ thống máy móc đại, đặc biệt hệ thống hình LED mẻ thị trường Thái Nguyên nhu cầu khách hàng ngày tăng mở thị trường cho công ty 4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực Thứ nhất: Xây dựng quy chế làm việc rõ ràng Cơng ty cần có quy định rõ ràng thời gian làm việc, tác phong làm việc cho phận Với đặc điểm tính chất cơng việc ngành tổ chức kiện thất thường, thời gian làm việc người lao động 8h/ngày Vì cơng ty cần có chế thời gian tiền lương hợp lý để người lao động hài lòng đem lại hiệu cho công ty Đi kèm với quy chế quy định thưởng - phạt, việc bình xét thi đua phải thực theo quy trình, phản ánh xác hiệu công việc cá nhân, phận, tạo môi trường thi đua cạnh tranh cá nhân, phận, tránh xuề xòa, dễ dãi Ngồi ra, cơng ty cần có chế, quy định cụ thể việc luân chuyển, sa thải để người lao động nắm rõ thực nghiêm túc Để thực điều này, công ty tiến hành theo số biện pháp sau: - lập ban giám sát việc thực công việc cá nhân, đơn vị - Có chế khuyến khích thưởng - phạt rõ ràng Nếu cần thiết tăng mức thưởng - phạt hợp lý để khuyến khích cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc - Quy định cơng khai danh hiệu thi đua, thực việc bình xét cơng khai dân chủ để khuyến khích người lao động - Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng cơng việc KPIs: vị trí chức danh có mơ tả cơng việc nêu rõ trách nhiệm vị trí chức danh phải thực Dựa sở trách nhiệm công việc Nhà quản lý đưa số (mục tiêu) để đánh giá hiệu thực công việc vị trí chức danh Dựa việc hồn thành KPI, cơng ty có chế độ thưởng phạt cho cá nhân KPI sở để nhà quản lý đánh giá thành tích nhân viên đưa khuyến khích phù hợp cho nhân viên Việc xây dựng sử dụng hệ thống KPIs cần thiết hệ thống có lợi ích sau: + KPIs cách nhanh cho thấy thành thời mục đích mục tiêu chiến lược + Các định thực nhanh có đo lường nhận thấy xác kèm theo + Có thể giúp khâu quản lý nhận biết thành tổ chức, phòng/ban nhân viên để từ có hướng khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên + Một nhóm làm việc chung với theo mục đích đo lường + Đưa tiêu đo lường được, từ việc đánh giá chất lượng cơng việc cụ thể dễ thực mà có kiến nghị, bất đồng Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống KPIs với tiêu chí phù hợp, không xa vời so với thực tế với đặc thù ngành tổ chức kiện trình độ đội ngũ nhân để tránh dẫn tới tâm lý chán nản, thất vọng người lao động dù cố gắng khơng thể đạt mục tiêu Đồng thời, tiêu KPIs cần phải xây dựng cụ thể, rõ ràng, phải đo lường phải có hạn định cụ thể đảm bảo tính xác khách quan Các tiêu KPIs cần phải có thay đổi linh hoạt theo mục tiêu, chiến lược thời kỳ công ty Thứ hai: xếp lại nhân công ty phù hợp với lực, chuyên mơn, tính chất cơng việc Hiện cơng ty tồn tình trạng kiêm nhiệm cơng việc, dẫn đến việc người lao động khó đảm bảo hồn thành xác đầy đủ cơng việc giao Ví dụ phận khánh tiết có 02 người phải kiêm nhiệm trực âm thanh, ánh sáng, trang trí bày biện kiện Điều làm cho phận số kiện khách hàng có yêu cầu cao mặt chun mơn có sai sót phát sinh Ngồi cơng ty việc lên định lượng ăn mẫu phận kế tốn đảm nhiệm chưa hợp lý công việc nên giao cho phận trực tiếp chế biến ăn phận bếp hợp lý Công ty cần xem xét lắng nghe ý kiến người lao động để xếp công việc cách hợp lý, chuyên môn người lao động, đảm bảo người việc giúp nâng cao hiệu kinh doanh, tránh thất thoát lãng phí Thứ ba, xây dựng bảng mơ tả phân tích cơng việc cho cá nhân cơng ty trình tuyển dụng sử dụng lao động Từ u cầu tính chất cơng việc nội quy công ty, công ty thiết kế mô tả phân tích cơng việc cho cá nhân, phận Bản mơ tả phân tích cơng việc phải phản ánh xác quyền lợi, trách nhiệm, nhiệm vụ cần thực kỹ cần có để thực cơng việc Đối với nhà quản lý công ty, mô tả cơng việc có vai trò cơng tác: Tuyển dụng đào tạo, phân công công việc phù hợp, đánh giá mức độ hồn thành cơng việc điều chỉnh cấu lao động cần thiết Đối với người lao động, mô tả phân tích cơng việc giúp họ nhận thấy cơng việc phù hợp với lực thân mà đảm nhận tốt, rõ công việc thuộc trách nhiệm thân, tránh trường hợp khơng hồn thành nhiệm vụ giao Thứ tư tăng cường giáo dục, đào tạo lao động Cơng ty cần có kế hoạch cụ thể để đạo tạo, bồi dưỡng khuyến khích người lao động nâng cao kỹ Khuyến khích người lao động có lực, suất lao động cao để họ có động lực phát huy lực thân sở đưa chế thưởng phạt phù hợp Để thực điều công ty cần có biện pháp sau: + Lập kế hoạch việc đào tạo đội ngũ cán nhân viên theo u cầu nhiệm vụ cơng ty, đặc biệt quan tâm tới đội ngũ cán có lực Để thực điều cơng ty cử người lao động học tập thuê chuyên gia trực tiếp huấn luyện công ty Ngồi ra, cơng ty cần xếp lao động có trình độ chun mơn cao để hướng dẫn, giúp đỡ người lao động khác + Hàng năm, công ty có kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ chun mơn nghiệp vụ, lấy kết làm kết để nâng lương sớm cho người lao động có chế thưởng hợp lý Hoạt động khuyến khích người lao động có ý thức tự nâng cao trình độ đồng thời giúp cơng ty tuyển chọn cá nhân ưu tú + Xây dựng kế hoạch tuyển dụng mới, thu hút nhân tài Trong trình tuyển dụng phải theo quy định rõ ràng, phận tuyển dụng phải người có chun mơn nghiệp vụ có kinh nghiệm + Xây dựng quy chế chi tiêu nội khuyến khích người lao động học tập nâng cao lực tay nghề Thứ năm cần có quy định chế rõ ràng với người lao động làm việc khơng thức Hiện ngồi phận lao động làm việc thức cơng ty, có ký kết hợp đồng tùy tính chất cơng việc kiệncông ty thuê người lao động làm việc khơng thức Cơng ty cần có quy định cụ thể yêu cầu việc thuê đội ngũ lao động để đảm bảo chất lượng nhân khơng có khoảng cách q lớn với nhân làm việc thức, đồng thời có phương án, kế hoạch cụ thể để xếp người lao động vào công việc cụ thể, tránh tình trạng rảnh rỗi thừa thiếu người lao động, gây thất lãng phí cho cơng ty KẾT LUẬN Cạnh tranh quy luật tất yếu kinh tế thị trường, không công ty nằm ngồi quy luật Trong thị trường cạnh tranh công ty mạnh, đủ sức đương đầu với quy luật cơng ty tồn phát triển, cơng ty khơng có đủ nguồn lực, có chiến lược, đối sách khơng hợp lý cơng ty khơng sớm muộn bị đào thải khỏi thị trường Vì nói cạnh tranh đào thải yếu, đơng lực thúc đẩy cơng ty phát triển Tổ chức kiện ngành phát triển với tốc độ nhanh chóng nhu cầu quảng bá thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp Vì việc phát triển nâng cao lực cạnh tranh ngành yêu cầu thiết yếu Nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Ngọc Đơng đòi hỏi nỗ lực than cơng ty, đồng thời cần có hỗ trợ quyền việc tạo lập môi trường điều kiện kinh doanh Đánh giá lực cạnh tranh công ty TNHH Ngọc Đông cho thấy: Các dịch vụ công ty cung cấp tốt, chất lượng dịch vụ đảm bảo, cơng ty có kinh nghiệm lâu năm hoạt động ngành tổ chức kiện Thái Nguyên nên có uy tín lòng người tiêu dùng Cơng ty có đội ngũ nhân có trình độ chun môn cao nhiều năm kinh nghiệm việc tổ chức kiện Tuy nhiên hiệu kinh doanh cơng ty cải thiện cao để nâng cao hiệu kinh doanh Để nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao lực hoạt động, sử dụng có hiệu nguồn lực để nâng cao suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm công ty cần khai thác điều kiện môi trường kinh doanh Trong bối cảnh kinh tế hội nhập nay, cơng ty có nhiều hội mở có khơng khó khăn thách thức Để nâng cao lực cạnh tranh cần có nỗ lực cơng ty, giúp đỡ quyền Trong thời gian tới cơng ty TNHH Ngọc Đông cần trọng thực giải pháp: nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ; mở rộng thị phần kinh doanh; nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu nguồn lực; nâng cao lực đội ngũ lao động trình độ cơng nghệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Mác (1978), Mác - Ăng ghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội, tr 422 Cơ sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách cạnh tranh Việt Nam (2000), Ban sách kinh tế vĩ mô, NXB Lao Động Hà Nội Cơ sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách cạnh tranh Việt Nam (2000), Ban sách kinh tế vĩ mô, NXB Lao Động Hà Nội Đỗ Thị Thúy Phương, Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên, NXB Lao Động (2012) Vũ Trọng Lâm, 2006 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp trình hội nhập quốc tế NXB Chính Trị Quốc Gia Lê Cơng Hoa, Lê Chí Cơng, 2006 Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp ma trận Tạp chí cơng nghiệp, tháng 11, 24 - 25 Kotler, Philip (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội, tr 522 Michael Porter (1985), Lợi cạnh tranh, NXB Khoa Học - Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thành Độ (2007), Giáo trình Tổ chức kiện, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, tr 10 Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” (2006), NXB Chính trị Quốc gia 11 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập (2005), NXB Lao Động 12 Psamuelson (2000), Kinh tế học, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Phan Đình Huyền (2000), Marketing bản, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Phạm Doãn Thắng, Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG Thái Nguyên (2017) 15 Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập, NXB Lao Động PHỤ LỤC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Mã phiếu: … TRƯỜNG ĐH KT & QTKD PHIẾU ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG Để hiểu biết tốt nhu cầu khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, xin phép hỏi ông (bà) số thông tin liên quan đến dịch vụ ông (bà) sử dụng trung tâm tổ chức kiện Royal Palace Mọi thông tin câu hỏi ông (bà) giữ kín hồn tồn nhằm mục đích điều tra phân tích số liệu PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính (nam: 1; nữ:0) (X1) ……… Độ tuổi: (X2) Trình độ văn hóa (1-Tiểu học; 2-THCS; 3-THPT; ……… … 4-Đại học/Cao đẳng/Trung cấp; 0-Khác) Nghề nghiệp (1- Cán bộ/ Công chức /Viên chức; 2Kinh doanh; 3- khác) Nơi sống (1- tp.Thái Nguyên; 0khác) (X3) …… ……… ……… ……… Mức thu nhập/tháng (X4) …………… PHẦN CÂU HỎI CHI TIẾT Vui lòng đánh số (Khơng hài lòng) 1(hài lòng) vào số tương ứng với mức độ đồng ý cho câu sau: SỰ PHỤC VỤ Nhân viên niềm nở ……… Nhân viên hay giúp đỡ khách hàng ……… Dịch vụ phục vụ nhanh chóng (X5) ……… Các dịch vụ cung cấp cung cấp đầy đủ với nhu cầu bạn (X6) ……… Nhân viên hiểu thực khách hàng cần ……… Khơng có sai sót dịch vụ bạn u cầu (X7) ……… Nhân viên hiểu rõ thực đơn trung tâm ……… CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ / ĐỘ TIN CẬY Nhân viên ăn mặc gọn gàng ……… Nhân viên phục vụ lịch ……… 10 Chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn theo quy định ……… 11 Khi có yêu cầu phát sinh dịch vụ cung cấp nhanh chóng xác (X8) ……… 12 Ngoài trung tâm tổ chức kiện Royal Palace, bạn có biết trung tâm tổ chức kiện khác không? (Đông Á Plaza, Công ty TNHH Quảng cáo Tổ chức kiện Việt Bắc) (có chọn 1; khơng chọn 0) (chọn bỏ qua câu 13) ……… 13 Theo bạn chất lượng dịch vụ đơn vị xuất sắc (1 Royal Palace; Đông Á Plaza - 2; Việt Bắc - 3) ……… THIẾT KẾ & QUANG CẢNH 12 Khơng gian có ánh sáng thích hợp ……… 13 Trung tâm có sẵn bãi giữ xe ……… 14 Không gian (X9) ……… 15 Khơng gian trang trí hấp dẫn, thu hút (X10) ……… GIÁ CẢ 16 Giá mâm tiệc bạn sử dụng trung tâm (triệu đồng) ……….……….……… 17 Giá trị gói khánh tiết khách hàng sử dụng (triệu đồng) ……….……….……… 18 Giá trị gói chi phí âm thanh, ánh sáng, hình LED khách hàng sử dụng (triệu đồng) ……….……….……… 19 Giá dịch vụ hợp lý với bạn nhận ……… 20 Bạn trả so với bạn phục vụ ……… SỰ HÀI LỊNG 21 22 23 24 Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng sử dụng dịch vụ trung tâm Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ trung tâm tương lai (X11) Bạn giới thiệu trung tâm cho bạn bè người thân Chất lượng dịch vụ trung tâm xuất sắc ……… ……… ……… ……… Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà) ! Ngày…….tháng… năm 2018 Bảng 3.11: Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH Ngọc Đơng năm 20162017 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Năm 2016 Năm 2017 TÀI SẢN I Tiền khoản tương đương tiền 110 890.886.745 2.895.167.463 II Đầu tư tài 120 0 Chứng khoán kinh doanh 121 0 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 0 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 0 Dự phòng tổn thất đầu tư tài (*) 124 0 III Các khoản phải thu 130 3.478.411.308 12.080.103.537 Phải thu khách hàng 131 3.054.658.631 1.775.981.419 Trả trước cho người bán 132 302.119.217 182.488.658 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 133 0 Phải thu khác 134 Tài sản thiếu chờ xử lý 135 0 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136 0 IV Hàng tồn kho 140 192.061.779 441.986.718 Hàng tồn kho 141 192.061.779 441.986.718 Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) 142 0 V Tài sản cố định 150 11.205.655.884 11.520.512.407 - Nguyên giá 151 11.998.537.092 13.247.399.819 - Giá trị hao mòn lũy kế 152 (792.881.208) (1.726.887.412) VI Bất động sản đầu tư 160 0 - Nguyên giá 161 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162 0 VII XDCB dở dang 170 409.618.182 VIII Tài sản khác 180 878.889.456 1.017.708.156 121.633.460 10.121.633.460 Thuế GTGT khấu trừ 181 210.725.514 Tài sản khác 182 668.163.942 1.017.708.156 TỔNG SẢN CỘNG TÀI 200 16.645.905.172 28.365.096.463 (200=110+120+130+140+150+160+170+1 NGUỒN VỐN I Nợ phải trả 300 7.835.374.263 7.468.982.759 Phải trả người bán 311 1.095.720.963 1.208.432.011 Người mua trả tiền trước 312 960.471.500 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 1.969.800 Phải trả người lao động 314 0 Phải trả khác 315 26.235.300 60.378.448 Vay nợ thuê tài 316 6.713.418.000 5.237.731.000 Phải trả nội vốn kinh doanh 317 0 Dự phòng phải trả 318 0 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319 0 10 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 320 0 II Vốn chủ sở hữu 400 8.810.530.909 20.896.113.704 Vốn góp chủ sở hữu 411 8.668.000.000 20.668.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 142.530.909 228.113.704 TỔNG CỘNG (500=300+400) NGUỒN VỐN 500 16.645.905.172 28.365.096.463 ... THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI DUY ĐẠT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC ĐÔNG TRONG NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Ngành: ... VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC SỰ KIỆN 1.1 Cơ sở lý luận tranh cạnh 1.1.1 Một số vấn đề lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Công ty tổ chức. .. nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Công ty tổ chức kiện 21 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số công ty Việt Nam 22 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho công ty tổ chức kiện việc nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH ngọc đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố thái nguyên , Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH ngọc đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố thái nguyên

Từ khóa liên quan