Bình giảng HỊCH TƯỚNG sĩ

7 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

Bình giảng HỊCH TƯỚNG (Trần Quốc Tuấn) “Sơng Đằng dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn trơi bể Đơng Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu có anh hùng lưu danh" (Bạch Đằng Giang phú) Một vị “anh hùng lưu danh” mà Trương Hán Siêutác giả phú nhắc tới ca ngợi Trần Quốc Tuấn, người có cơng lớn kháng chiến lần thứ hai lần thứ ba Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên-Mông Trần Quốc Tuấn(?-1300) vị anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài Ông tác giả “Binh thư yếu lược” “Hịch Tướng Sĩ”; tên tuổi ông gắn liền với sơng Bạch Đằng Năm 1285, Thốt Hoan mang năm mươi vạn quân sang xâm lược nước ta Trước đó, Hội nghị qn Bình Than, Trần Quốc Tuấn vua nhà Trần trao trọng trách “Quốc công tiết chế” Ông viết “Hịch Tướng sĩ”kêu gọi ba quân nâng cao cảnh giác, học tập binh thư, rèn luyện võ nghệ, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng quân xâm lược phương Bắc "Hịch tướng sĩ" văn kiện lịch sử trọng đại hàm chứa tình cảm yêu nước khí phách anh hùng, đồng thời mang tính nghệ thuật độc đáo, xứng đáng kiệt tác văn học cổ Việt Nam Có ý kiến cho "Hịch tướng sĩ" Trần Quốc Tuấn văn sơi sục nhiệt huyết, tràn đầy khí chiến thắng Đó tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp thời đại chống Nguyên Mông Hịch tướng hùng ca Đại Việt sáng ngời hào khí Đơng- A Nó thể tầm nhìn chiến lược, thấy rõ tim gan đen tối, dã tâm quân giặc phương Bắc, tham lam tàn bạo cực độ, âm mưu biến nước ta thành quận, huyện chúng Sứ giặc lại nghênh ngang đường, coi kinh thành Thăng Long lãnh địa chúng Lòng tham vơ đáy, lúc chúng thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, lúc giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét kho có hạn Chúng cú diều, dê chó, hổ đói bẩn thỉu, tham lam, độc ác, phải khinh bỉ căm ghét tận xương tủy, phải tiêu diệt! Hịch tướng văn luận đanh thép nhất, hùng biện thể chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt sáng ngời hào khí Đơng- A Trần Quốc Tuấn nói với tướng đời Trần nhục vinh, thắng bại, còn, sống chết, vận mệnh Tổ quốc lâm nguy Mất cảnh giác, biết hưởng lạc như: lấy việc chọi gà làm vui đùa, …, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển,(…) lo làm giàu mà quên việc nước, ham săn bắn quên việc binh, thích rượu ngon,mê tiếng hát,… bại vong tất yếu Nếu có giặc Mơng Cổ tràn sang ta bị bắt, đau xót biết chừng nào? “Hịch tướng sĩ" tiếng nói vị Thống sối sục sơi nhiệt huyết Cái lo buồn, nỗi căm giận, niềm khao khát Trần Quốc Tuấn thể hịch sục sơi bầu máu nóng Mối quan hệ vị Quốc công với tướng mối quan hệ "chủ - tớ" chứa chan tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, vào sinh tử có nhau: " lúc mạc xơng pha sống chết, lúc nhà nhàn hạ vui cười" Bắt đầu phần tác giả nói: ta thường nghe Mở lời muốn nói câu chuyện tâm tình, chuyện ta thường nghe, thường học tập Nay ta đem trao đổi với để nghe, suy nghĩ Trước hoành hành sứ giặc, trước họa xâm lăng đế quốc Nguyên - Mông, ông mang tâm trạng cay đắng, thao thức suốt đêm dài Tâm trạng ông bầu nhiệt huyết sôi sục:"Huống chi, ta sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan Ngó thấy sứ giặc lại nghênh ngang đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc để thỏa lòng tham khơng cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét kho có hạn Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, cho khỏi để tai vạ sau" Bằng nhãn quan trị sâu sắc, cảnh giác, vị Tiết chế vạch trần dã tâm bọn bành trướng phương Bắc muốn biến nước ta thành quận huyện chúng, lên án hành động vơ vét kho, "đòi ngọc lụa " "thu bạc vàng ” để thỏa lòng tham khơng lũ sứ giặc Mơng Cổ Ơng nhắc tướng khơng khoanh tay, ngồi nhìn giặc lấn tới, "Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, khỏi để tai vạ sau" Phần cuối hịch, lời khuyên răn, trách tướng việc học tập binh thư sục sôi nhiệt huyết sáng ngời đạo "thần - chủ " lập trường "nghịch thù" Giọng văn hùng hồn, trang nghiêm, cảm hóa lòng người sâu sắc:"Nếu biết chuyên tập sách theo lời dạy bảo ta phải đạo thần chủ, nhược khinh bỏ sách này, trái dạy bảo ta, tức kẻ nghịch thù" "Hịch tướng sĩ” tác phẩm tràn đầy khí chiến thắng thể thái độ căm thù giặc, quan niệm sống chết, nô lệ tự do, v v Ở khía cạnh nào, biểu nào, tác giả biểu lộ chí khí anh hùng, lẫm liệt chiến thắng! Với lũ giặc Ngun - Mơng khơng thể dung tha! Hiện chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu qn thù đau đớn vơ cùng: "tới bữa quên ăn, nửa đêm vổ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa" Với lũ giặc Nguyên - Mơng, tướng có tâm, hành động, ý chí: "Dẫu cho thân phơi ngồi nội cỏ, nghìn xác gói da ngựa, ta vui lòng." Vì Tổ quốc Đại Việt mn q nghìn u mà tướng có dường, hành động "huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên khiến cho người giỏi Bàng Mông, nhà nhà Hậu Nghệ, bêu đầu Hốt Tất Liệt khuyết làm rữa thịt Vân Nam Vương Cảo Nhai " Vì Tổ quốc Đại Việt nên cảnh giác chiến bại, để "ta bị giặc bắt, đau xót biết chừng nào" khơng "ta kiếp chịu nhục, đến trăm năm sau, tiếng dơ khơn rửa, tên xấu lưu, đến gia không khỏi mang tiếng tướng bại trận " Vì sống niềm vinh quang dân tộc mà tâm đánh thắng giặc Nguyên - Mông để "tông miếu muôn đời tế lễ ", "tổ tông thờ cúng quanh năm ", để tên họ tướng "sử sách lưu thơm" Trần Quốc Tuấn qua "Hịch tướng sĩ" truyền đến ba quân khí thế, tinh thần chiến thắng, biến thành sức mạnh sát Thát đưa đến thắng lợi, chiến cơng giòn giã: "Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân thù (Trần Quang Khải) bảo tồn sơn hà xã tắc Có thể nói "Hịch tướng sĩ" tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp thời đại chống Nguyên - Mông Thế kỉ XII, XIII vùng địa lý mênh mông, hàng chục quốc gia, hàng trăm thành trì từ Hoa Bắc xuống Hoa Nam, từ Trung Á tới sơng Vơnga, bị vó ngựa qn xâm lược Mông cổ giày xéo, nghiền nát Một nhà thơ Ác-mêni kỉ XIII viết: "Khơng dòng suối, sơng khơng tràn dấy nước mắt chúng ta; Khơng núi, cánh đồng không bị quân Tác-ta giày xéo" Quân Tác-ta đồn kị binh đế quốc Mơng Cổ Thế mà, ba lần, giặc Nguyên - Mông sang xâm lược nước ta bị đại bại thảm hại Qn dân Đại Việt đồn kết lòng, từ vua tới tướng nêu cao tinh thần chiến thắng Vai trò Trần Quốc Tuấn to lớn: "Tiếng thơm dồn - Bia miệng khơng mòn" ( Đằng giang phú) Các tướng đời Trần có số anh hùng - thi Trần Quang Khải, Phi Ngũ Lão, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông vua anh hùng - thi Thơ văn họ chứa chan tinh thần yêu nước: - "Xã tấc hai phen chồn ngựa đá Non sơng nghìn thuở vững âu vàng (Trần Nhân Tông) - "Múa giáo non sông trải thâu Ba qn hùng khí át Ngưu Cơng danh nam tử cồn vương nợ Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu" (Phạm Ngũ Lão) - "Chương Dương cướp giáo giặc Hàm Tử bắt quân thù Thái bình nên gắng sức Non nước nghìn thu" (Trần Quang Khải) Các thơ tiêu biểu cho "Hào khí Đơng A" Nhưng phân tích trên, nội dung tác dụng to lớn sâu sắc "Hịch tướng sĩ" xứng đáng tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao đẹp thời đại chống Nguyên Mông "Hịch tướng sĩ" với chiến công Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng- gắn liền với tên tuổi vị anh hùng Trần Quốc Tuấn, làm sáng ngời sử sách Nó khúc tráng ca chống xâm lăng Nó tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tư hiên ngang, lẫm liệt đất nước người Đại Việt Sống tư hiên ngang! Biết nhìn xa trông rộng, cảnh giác trước âm mưu thâm độc kẻ thù! Chết vinh sống nhục kiếp ngựa trâu! v v Đó tư tưởng lớn nhất, học sâu sắc mà Trần Quốc Tuấn muốn bày tỏ với tướng sĩ, với nhân dân ta, với người Việt Nam thời đại qua "Hịch tướng sĩ" Trong "Bạch Đằng giang phú", Trương Hán Siêu viết: trận Bạch Đằng mà dại thắng - Bởi Đại Vương coi giặc nhàn" "Thế giặc nhàn" giặc dễ đánh thắng! Đó câu nói bất hủ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn người anh hùng vĩ đại dân tộc ta “Hịch tướng sĩ” ca yêu nước niềm tự hào dân tộc Đó văn luận, hùng hồn đanh thép, sục sơi nhiệt huyết, tràn đầy khí chiến thi mang sức mạnh muôn vạn hùng binh -Mong tư liệu giúp bạn phát triển văn 💯💯💯 Sưu tầm chỉnh sửa ... nào? Hịch tướng sĩ" tiếng nói vị Thống sối sục sôi nhiệt huyết Cái lo buồn, nỗi căm giận, niềm khao khát Trần Quốc Tuấn thể hịch sục sơi bầu máu nóng Mối quan hệ vị Quốc công với tướng sĩ mối... tủy, phải tiêu diệt! Hịch tướng sĩ văn luận đanh thép nhất, hùng biện thể chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt sáng ngời hào khí Đơng- A Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ đời Trần nhục vinh,... giặc Mơng Cổ Ơng nhắc tướng sĩ khơng khoanh tay, ngồi nhìn giặc lấn tới, "Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, khỏi để tai vạ sau" Phần cuối hịch, lời khuyên răn, trách tướng sĩ việc học tập binh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình giảng HỊCH TƯỚNG sĩ, Bình giảng HỊCH TƯỚNG sĩ