Đề cương trồng rừng

17 138 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 23:09

Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả muc đích đặt ra.1 Trồng rừng được áp dụng trên đất không có tính chất đất rừng hoặc đất còn tính chất đất rừng và bao gồm cả nền tảng đất ngập nước ven biển, cửa sông hoặc đầm lầy. Họ Và Tên: Lớp: MSSV: GVGD: ĐỀ CƯƠNG TRỒNG RỪNG Câu 1: Lý cải thiện giống rừng: - Lí để cải thiện giống rừng, trước diện tích rừng VN chiếm ¾ diện tích nước với đa dạng loại hình lồi (rừng ngập mặn: 0,5 tr ha, chua phèn) - Dân số tăng, kéo theo đất canh tác nông nghiệp tăng theo, khu rừng có suất đồng bị khai thác để sản xuất nông nghiệp dẫn đến diện tích rừng giảm - Nhu cầu sản phẩm lâm nghiệp tăng chất lượng lẫn số lượng, đối tượng canh tác ngày giảm dẫn đến mâu thuẫn khó giải - Năng suất sinh trưởng - Chất lượng gỗ sản phẩm gỗ tốt - Chống chịu điều kiện bắt lợi sâu bệnh Trước tình hình cần phải: - Nhập gỗ từ nước ngồi: Giá thành cao khơng đủ để đáp ứng nhu cầu - Chọn giống trồng phù hợp với lập địa: Thâm canh rừng trồng, tác động vào tỉa thưa thấp, nước, phân bón, giúp rút ngắn ln kì khai thác Cải thiện giống rừng có tốc độ sinh trưởng nhanh vùng đất sấu sau bị khai thác cạn kiệt, để đáp ứng nhu cầu người Câu 2: Các phương pháp cải thiện hạt giống rừng (về trước mắt lâu dài): Phương pháp 1: Chọn lựa sử dụng nguyên liệu trồng rừng tốt từ cá thể rừng ưu tú chọn lựa rừng tự nhiên rừng trồng Chuyển hóa rừng sản xuất/kinh tế thành rừng giống Rừng chọn không trẻ, không già, tuổi thành thục, mật độ đầy đủ phát triển Chọn lựa tốt cho phẩm tính tốt, cấp độ phì Đào thải có phẩm chất xấu, giữ lại tốt để hệ có phẩm chất tốt đạt cao Phương pháp 2: Sử dụng lai nhân tạo để cải tạo biện pháp lai nhân tạo loài hay loài chi thực vật Câu 3: Phương pháp xây dựng vườn giống vơ tính: Phương pháp bố trí ngẫu nhiên Câu 4: Phương pháp thu hái, chế biến, tồn trữ hạt giống: 4.1 Phương pháp thu hái: 4.1.1 Phương pháp thu lượm hạt giống mặt đất: Trang Phương pháp áp dụng cho loại có hạt to Trước tiên, ta nên vệ sinh bên cần thu hoạch trải bạt lớp plastic bên gốc để hứng Phương pháp thu lượm nên thực sớm tốt trách sâu bệnh, chim… gây hư hại Không nên thu lượm đợt phẩm chất khơng tốt 4.1.2 Phương pháp thu hái hạt giống đứng: - Đối với thấp, kích thước nhỏ đứng dùng sào hay kéo cắt để thu hái hạt - Đối với có kích thước lớn cao ta phải leo lên Nhưng phải đảm bảo an toàn nên trang bị bảo hiểm dùng dụng cụ thu hái tốt Những ưu việc thường xuyên thu hoạch nên lắp đặt hệ thống thang leo cố định 4.1.3 Phương pháp thu lượm mặt nước: Được áp dụng rừng ngập mặn 4.1.4 Phương pháp thu lượm mặt đất: Là phương pháp thu lượm nhờ vào động vật kiến, mối… Đào lỗ hốc để thu lượm hạt 4.2 Phương pháp chế biến: 4.2.1 Tách hạt: - Tách hạt công việc tách rời hạt khỏi hay chùy - Kỹ thuật tách hạt: Rửa hạt => xay xát => đập => sấy khô => phân tách hạt => cắt cánh => làm hạt - Đối với thịt đòi hỏi tách hạt cơng phu cần phòng ,máy móc, rây nhiều kích cỡ cần xay xát - Đối với chùy cần phải ủ phơi tự nhiên - Còn số loại khác cần đập để tách hạt 4.2.1.1 Làm hạt để tồn trữ: Làm hạt cách sàn sảy hay lượm tay lưới rây Ngồi ra, với trường hợp số lượng hạt nhiều, dùng hệ thống rây sàn tự động kết hợp với máy gây rung động 4.2.1.2 Những biện pháp tách hạt: - Xay xát quả: Đầu tiên ta trộn với nước cho mềm rã ra, sau thay nước, khuấy vò nát để hạt rời khỏi thịt chìm xuống đáy Tiếp gạn bỏ thay nước nhiều lần Cuối dùng rây có kích thước lọc phần hạt - Làm hạt khô: Chỉ cần dùng rây, sàn, quạt hay đập nhẹ làm hạt - Sấy, ủ hay chùy: Dùng cho hạt thông hay số loại khác hạt phi lao.Ta nên đặt hay chùy khung lưới có kích thước phù hợp cho hạt tách xuyên qua lưới rơi lớp bạt hay nilông Phơi ánh nắng mặt trời hay mái che, bạt phủ tránh mưa Thường xuyên trộn để giảm nhiệt thúc đẩy hạt khỏi hay chùy Có thể rút ngắn thời gian cách sấy nhân tạo - Đập nhẹ để tách hạt: Sử dụng nang, khô Dùng tay, que, gậy đập để tách hạt, với hạt cứng dùng tác động mạnh để tách hạt khỏi Cần nắm rõ mức độ chịu đựng hạt va chạm tránh gây tổn thương đến hạt áp dụng cách đập để tách hạt 4.2.1.3 Những biện pháp làm hạt: - Cắt vò cánh: Cách dùng với hạt kim số lồi rộng có mang cánh Có thể đập giẫm lên lớp hạt có cánh để tách rời cánh khỏi hạt.Nên dùng máy bàn chải, có nốt hay lưới thép để ép hạt tách rời khỏi cánh để tránh gây tổn thương cho hạt - Quạt gió: Thổi bay bụi, hạt rỗng giữ lại hạt tốt, hạt - Sàn sẫy hạt: Dùng để loại trừ tạp vật lớn hay có trọng lượng lớn hạt giống Có thể sàn lọc qua nhiều rây kích thước khác Trang - Làm hạt máy rung hay máy quay ly tâm: Khi rung động tạp chất hạt sẽ tự phân biệt với có lượng khác - Làm hạt mặt nước: Hạt tốt ngâm vào nước sẽ chìm xuống đáy, còn tạp chất nhẹ hạt rỗng sẽ lên mặt nước để dễ dàng gạn lọc Khi sử dụng cách ta nên sấy khô lại sau làm Với hạt lớn nặng biện pháp tiện lợi 4.3 Tồn trữ hạt giống: Điều quan trọng tạo điều kiện tồn trữ cho phân hóa hạt chậm tốt * Mục đích: - Bảo quản độ sống mức cao nhất, thời gian kéo dài theo yêu cầu - Giúp hạt kéo dài độ sống nhằm đảm bảo cung cấp nguyên liệu trồng rừng cho năm mùa 4.3.1 Ảnh hưởng sâu bệnh đến hạt giống: - Mầm sâu có trước hạt, trước tồn trữ ta cần xông thuốc phơi sấy lò sấy nhiệt độ 40oC trước đem tồn trữ - Nên tồn trữ hạt nhiệt độ ẩm độ khơng khí thấp để hạn chế phát triển nấm mốc 4.3.2 Sự hô hấp hạt giống - Cường độ hô hấp hạt bị chi phối yếu tố là: +Lượng nước chứa hạt thấp hạt hơ hấp yếu + Nhiệt độ thấp hơ hấp giảm - Làm chậm q trình phân hóa hạt 4.3.3 Những phương pháp tồn trữ khô: - Là phương pháp tồn trữ khơng kiễm sốt nhiệt ẩm độ Hạt chứa bao bì chất thành đống đặt nơi thống mát Cần xử lý phòng ngừa trước đem tồn trữ Phương pháp tồn trữ thích hợp nơi có ẩm độ khơng khí thấp, nhiệt độ mát vùng ơn đới - Tồn trữ bình, lọ đậy kín: Nên chứa hạt bình cách 20% khoảng trống, tạo khoảng cách bình chồng lên Thích hợp để tồn trử hạt vùng nhiệt đới, kéo dài độ sống năm - Tồn trữ khô lạnh bình đậy kín: Là phương pháp kiểm sốt nhiệt ẩm độ Nhiệt độ thích hợp từ 0oC-5oC 4.3.4 Những phương pháp tồn trữ ẩm: - Tồn trữ đất hay mặt đất: Áp dụng vùng ôn đới Hạt giống trộn, ủ với cát ẩm hay than bùn cất giữ thành đống mặt đất - Tồn trữ dòng nước chảy: Đối với loài đước, vẹt tồn trữ dòng nước chảy nhốt ngăn lưới thép bè 4.3.5 Những phương pháp khác: - Nhúng hạt paraffin tạo lớp áo kín gói hạt vật liệu giữ ẩm rong rêu - Cất trữ hạt bình thật kín, rút hết khơng khí thay khí trơ khí nitơ -Cất hạt phòng có nhiệt độ bình thường thật khơ 4.3.6 Một số kết nghiên cứu tuổi thọ hạt giống rừng Việt Nam: Biện pháp tồn trữ =>Nên tồn trữ hạt sến mủ phòng lạnh Hạt thu hoạch Phòng thông thường Phòng điều hòa Phòng lạnh 10oC Trang =>Hạt dầu rái tồn trữ phòng điều hòa ẩm độ nhiệt độ cho tỉ lệ hạt nẩy mầm cao so với biện pháp tồn trữ còn lại Câu 5: Các tiêu phẩm chất hat giống: Định nghĩa, cách xác định ý nghĩa: Có tiêu: 5.1 Độ hạt: - ĐN: hạt xuất bình thường mặt bên ngồi, có hay khơng có cấu tạo hồn chỉnh bao gồm nhân hay phơi hồn chỉnh bên - Cách xác định: + Xác định trọng lượng mẩu thử trước với cân có độ xác 0,2 g Sau loại trừ tạp vật khỏi hạt + Cân lượng hạt còn lại mẩu thử tính độ sau: Trọng lượng hạt PP% = - x 100 Trọng lượng mẩu thử + Để tránh sai số cần lập lại lần - Ý nghĩa: cho biết tỉ lệ hạt so với tạp vật hạt khác 5.2 Trọng lượng hạt: - Cách xác định: Đếm 1000 hạt sau xác định độ cân trọng lượng chúng g với độ xác 0,1 g Lập lại nhiều lần để tính trọng lượng hạt bình qn - Ý nghĩa: Cho biết số lượng hạt đơn vị trọng lượng (Kg), hay trọng lượng tính gam 1000 hạt 5.3 Tỉ lệ hạt chắc: - Cách xác định: Sử dụng 1000 hạt lấy 500 hạt, cắt hạt dao theo chiều dọc Ghi nhận số hạt có nhân, phơi hồn chỉnh để tính tỉ lệ: Số hạt Tỉ lệ hạt phát triển tốt = - x 100 500 - Ý nghĩa: xác định tỉ lệ hạt có nhân phơi bình thường 5.4 Lượng nước chứa hạt: - Cách xác định: + Cân mẩu nhỏ hạt >10g riêng biệt Cân trọng lượng hạt xác đến 0,1g sấy trọng lượng hạt không giảm qua ngày cân đo liên tiếp + Sau để hạt nguội lại, hạt đem xác định lại trọng lượng lượng nước chứa hạt sau: Trọng lượng mẩu trước sấy - Trọng lượng mẩu sấy MC % = - x 100 Trọng lượng mẩu trước sấy Trang + Lấy số trung bình cộng mẩu hạt đem phân tích làm giá trị tiêu phần trăm lượng nước chứa hạt - Ý nghĩa: tính hàm lượng nước chứa hạt 5.5 Tỉ lệ nẩy mầm: Là xác đinh tỉ lệ phần trăm hạt lô hạt sản xuất thành lượng nào? Nó dùng để so sánh chất lượng lô hạt giống với lô khác loại Câu 6: Các phương pháp xử lý hạt ngủ: 6.1 Xử lý loại hạt có vỏ cứng: - Làm trầy hạt - Xử lý hóa chất (acid) - Ngâm hạt vào nước có nhiệt độ khác - Biện pháp dùng sút ăn mòn (caustic soda) 6.2 Xử lý hạt ngủ bên (phôi ngủ): Tủ lớp áo lên bên hạt Câu 7: Kỹ thuật sản xuất loại vườn ươm biện pháp kỹ thuật huấn luyện trước xuất vườn: 7.1 Chọn lựa địa điểm: * Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm vườn ươm: nguồn nước, tính chất đất, tình trạng thực bị cỏ dại, địa hình khu vực,vị trí giao thông sinh hoạt, nguồn lao động chỗ khoảng cách nơi trồng nhiều năm +Nguồn nước: yếu tố quan trọng để lựa chọn địa điểm cho vườn ươm +Tính chất đất:độ pH đất, đất dễ làm việc tiêu nước dễ + Cỏ dại: lựa chọn địa điểm vườn ươm tốt phải cỏ hàng năm cỏ lâu năm +tiểu địa hình liên hệ đến hướng mùa: nên chọn nơi độ dốc đủ để thoát nước ko bị xói mòn đất Tránh chọn địa điểm hướng gió mạnh Ảnh hưởng mùa ko quan trọng phía nam VN tia nắng ko q lớn ko ảnh hưởng gió lào hay gió bắc Ở phía bắc duyên hải trung phần nên bố trí theo hướng Đơng Tây để tránh ảnh hưởng gió Lào hay gió mùa Đơng Bắc + thuận tiện giao thông liên lạc: chủ yếu xe cộ tới vườn để chuyên chở nguyên vật liệu sx dễ dàng + Nguồn lao động: số lượng lao động cần huy động để thực công đoạn sản xuất vườn ươm tùy thuộc kích thước quy mơn sx + Khoảng cách vườn ươm đến nơi trồng rừng: nên chọn vườn ươm trung tâm điểm vùng trồng rừng 7.2 Xử lý hạt giống: Bao gồm : Ngâm, ủ, rửa chua hạt hàng ngằy đặt hạt nơi mơi trường ẩm thích hợpp cát, giấy thấm sau hạt bắt đầu nảy mầm chọn lựa hạt nứt nanh đem gieo riêng biết liếp hay bầu đất - Gieo thẳng: Biện pháp kỹ thuật áp dụng hạt lớn không thông qua giai đoạn cấy Sau xử lý gieo thẳng theo hàng khoảng cách định, ng ta phải gieo từ đến hạt vị trí phân suất nẩy mầm hạt không cao - Cấy con: chuyển từ liếp gieo đến liếp nuôi hay bầu đât Trang Các nguyên tắc để cấy thành công con: + Đất liếp cấy hay bầu đất phải đủ ẩm, không thừa nước + Cây cấy phải giở nhẹ khỏi nơi gieo dụng cụ thích hợp: xẻng, bay, que cấy… + Cây cấy sau nhổ khỏi liếp gieo phải giữ ẩm,đặt bóng che, nơi khuât gió nhanh chóng cấy chúng vafp liếp cấy hay bầu đất + Cây phải cấy thẳng, rễ không bị uốn cong + Trước cấy, xén rễ kích thích rễ loại bỏ phần rễ bị dập nát + Cổ rễ pahir đặt ngang hay thấp mặt đất + Cây cấy phải nén nhẹ quanh gốc sau lấp đất + Cây sau cấy phải tưới nước đặn giữ bóng mát thời gian cho phục hồi lại 7.3 Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vườn ươm -Biện pháp tưới nước: tưới “ không q nhiều khơng q ít” hay nói cách khác phải giữ đất ẩm ko bị bão hòa nước Đất ẩm ướt sẽ thúc đẩy phát triển nấm bệnh phát triển, gây rễ chết thiếu độ khơng khí Nhưng thiếu nước sẽ cân đối lượng nước bù đắp với lượng nước bị bốc để sinh trưởng Tưới vào lúc sáng sớm hay chiều tối - Chăm sóc làm cỏ: cỏ dại cạnh trăng nước dưỡng chất con, nên phải loại trừ thường xuyên Chăm sóc làm cỏ thủ cơng hay hóa chất, -Dàn che bóng cho con: Dàn che bóng có nhiệm vụ bảo vệ cho khỏi bị trận mưa nặng hạt nắng gắt Bóng che phải giảm dần sớm tốt để phát triển bình thướng ánh sáng hồn tồn - Sâu bệnh hại:+ Hạt nên tồn trử bảo vệ xông thc hay cất trữ bình kín để tránh sâu bệnh xâm hại + Cây nên phun thuốc bảo vệ trừ sâu + Chim thú gặm nhấm: Phòng ngừa chúng lưới kẽm rên liếp gieo hay hộc gieo 7.4 Huấn luyện trước trồng rừng: - Huấn luyện cứng cáp: Là biện pháp kĩ thuật giúp cho gần xuất vườn trở nên cứng cáp chịu đựng tốt đem trồng Nội dung chủ yếu cân đối lại sinh trưởng cách giảm lượng nước tưới, ngưng tưới nước 1-2 tuần, khơng bón thêm phân cho đơi còn áp dụng việc cắt rễ hay đảo bầu cắt bỏ bớt phần non hạ dần độ tàn che mở trống hoàn tồn (nếu cần che bóng gieo ươm) - Tiêu chuẩn xuất vườn đem trồng rừng: Đánh giá chất lượng dựa vào tiêu kích thước cân rễ phận không Tất sau bệnh, tổn thương, dị dạng hay khơng có khả sinh trưởng tương lai phải loại bỏ không tiếc rẻ vật liệu trồng có tiềm sinh trưởng tốt đem trồng rừng - Phân phối đem trồng: Đối với rễ trần, liếp cần tưới đẫm nước vào buổi chiều trước ngày xuất khỏi vườn ươm Đối với có bầu, cần tưới đẫm nước ngày trước xuất vườn Chú ý không chuyên chở thùng xe trần khơng có che nắng gió tán non sẽ bị hư hại nghiêm trọng nắng gắt gió mạnh Câu 8: Thiết kế trồng rừng viết công thức trồng rừng lô: 8.1 Thiết kế trồng rừng - Phương pháp: Phương pháp Toumey Korstian áp dụng phổ biến cho thiết kế trồng rừng nhiều nơi giới Trang - Các điểm sau phương pháp cần lưu ý: + Xác định diện tích phạm vi trồng rừng + Điều tra điều kiện tự nhiên sinh học, dân sinh kinh tế khu vực + Phân chia diện tích trồng thành khu, khoảnh, phân khoảnh lô với lô đơn vị tác nghiệp trồng rừng đồng mặt kinh phí kỹ thuật + Xác định tính chất rừng trồng biện pháp để trồng rừng + Xác định kinh doanh hổ trợ (trồng trọt, chăn nuôi, vv.) + Xác định địa điểm vườn ươm kỹ thuật gây tạo phục vụ cho + Xác định thời gian triển khai công việc trồng rừng, dự toán lao động - Nội dung thiết kế trồng rừng: + Đặc điểm sinh học nơi trồng rừng: vị trí, độ cao,địa hình + Mục đích trồng rừng trực tiếp hay gián tiếp + Cơ sở để phân chia đất trồng rừng: địa hình, thổ nhưỡng, giới vv + Các biểu tổng hợp cho lơ + Kế hoạch chăm sóc rừng trồng năm đầu + Lịch thời gian để thi công + Các hệ thống hổ trợ: hệ thống đường giao thông, thiết kế vườn ươm vv + Các đồ địa hình, thực bì, đất thiết kế trồng rừng + Phiếu lý lịch rừng trồng: Phiếu lý lịch cần ghi thời điểm biện pháp kỹ thuật áp dụng biến cố xảy có  Sau mẩu lý lịch quan FAO (1970) đề nghị cho lô trồng rừng: +Số hiệu lô, phân khoảnh, khoảng trồng rừng; loại trồng nguồn hạt giống +Mật độ mơ hình trồng rừng +Diện tích lơ +Ngày tháng năm trồng, ước lượng số trồng, hình thức đem trồng +Số lượng trồng dặm + Các biến cố kỹ thuật tác động đến rừng trồng theo thời gian 8.2 Công thức trồng rừng lô: a1 - X A x S Trang A : công thức kỹ thuật trồng rừng a1: lơ X: tên khoa học lồi trồng S: diện tích lơ tính Câu 9: Phương pháp phương thức trồng rừng: 9.1 Phương pháp trồng rừng: Là PP sử dụng vật liệu trồng rừng khác để trồng rừng như: hạt giống, con, hay cành vơ tính gồm có PP 9.1.1 Phương pháp trồng rừng hạt: - Còn gọi phương pháp trồng rừng trực tiếp, nguyên liệu hạt giống, phương pháp kinh tế khơng có chi phí cho sản xuất - Ưu điểm: + PP mềm dẻo áp dụng, khơng bị chi phối sản xuất vườn ươm hạt giống tồn trữ dễ dàng so với + Khơng có tổn thất cấy bứng trồng + Mật độ gieo hạt dày gieo thẳng nên chất lượng rừng lấy gỗ sau sẽ tốt + Chi phí trồng hạ khơng có sản xuất vườn ươm - Khuyết điểm: + Chi phí trồng thẳng cao, chuẩn bị đất chăm sóc làm cỏ thường xuyên + Cây nẩy mầm phát triển thường bị chết vào mùa khô + Sự thành công PP thường bấp bênh, tùy thuộc vào nhiều yếu tố 9.1.2 Phương pháp trồng rừng con: - PP trồng hoang dã lấy rừng tự nhiên: Được thực với số loài mà đặc điểm chúng khó gieo ươm vườn ươm hạt khả nẩy mầm nhanh hay vài lý khác - PP trồng rễ trần: Chỉ trồng điều kiện hoàn cảnh thuận lợi lồi trồng có sức chịu đựng tốt dễ sống - PP trồng có bầu: nuôi dưỡng bầu riêng biệt chứa loại vỏ bầu thường tháo bỏ trồng + Ưu điểm:  Hệ rễ khơng hay bị rối loại trồng  Có tỉ lệ sống cao sau trồng nơi có hồn cảnh khó khăn chúng có sinh trưởng ban đầu nhanh  Công việc vận chuyển không lệ thuộc vào tốc độ trồng rừng + Khuyết điểm:  Chi phí cao so với PP trồng rừng rễ trần, vận chuyển cao giá hơn, chuẩn bị ruột bầu tốn  Kỹ thuật đào hố cơng phu kích thước hố tùy thuộc vào kích thước bầu - PP trồng stumps: Phương pháp lần áp dụng trồng Á châu vào khoảng 1920 đạt kết thành cơng cho lồi có rễ lớn dài + Ưu điểm: Trang Chở dễ dàng trồng sẽ hồi phục nhanh đặn Giảm lượng thoát nước từ rừng trồng có tỉ lệ sống cao Các chất dự trữ rễ sẽ giúp chồi thân phát triển nhanh Stumps dễ tồn trữ chuyên chở trồng xa Trồng đơn giản tổn phí thấp Chi phí thấp trồng phương pháp có bầu Trồng rừng tiến hành sớm thời gian trồng sẽ dài Kết trồng tốt cho vài loài 9.2 Phương thức trồng rừng: Xác định phương thức dựa vào điều kiện cụ thể (mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa, đặc tính sinh vật học loài cây) mà xác định - Rừng trồng loài: - Rừng trồng hỗn loài: + Hỗn giao + Hỗn giao theo hàng + Hỗn Giao thành Đám + Hỗn Giao Dưới Tán Mật độ rừng trồng: Người ta áp dụng nhiều mật độ khác để xây dựng rừng trồng khác loài trồng mục đích rừng trồng Để xác định tỉ lệ hỗn giao hợp lý, chủ yếu phải dựa vào Điều kiện hồn cảnh nơi trồng rừng: Nơi có hồn cảnh tốt, thuận lợi, sẽ sinh trưởng nhanh có khoảng sống lớn so với sinh trưởng nơi hồn cảnh khó khăn, xấu Mục đích rừng trồng: Nếu rừng trồng có mục đích phòng hộ, băng cản lửa, chống gió xói mòn đất mật độ trồng rừng phải lớn để mau chóng khép tán phát huy tác dụng phòng hộ Đối với rừng trồng để cung cấp nguyên liệu giấy sợi, rừng không cần tỉa thưa, độ dài thân cành nhánh tiêu phụ nên mật độ trồng mật độ sau khai thác Đặc điểm tăng trưởng trồng: Khoảng cách trồng trồng rừng trồng phải điều chỉnh theo sức tăng trưởng, khả sinh cành nhánh bên tỉ lệ sống trồng địa điểm Điều kiện thị trường: Nơi mà gỗ cừ cột có kích thước nhỏ đến trung bình có giá trị nhu cầu, rừng trồng cần có mật độ dày áp dụng tỉa thưa để lấy sản phẩm cừ cột cho nhu cầu thị trường địa phương Nếu nhu cầu gỗ cừ cột không lớn giá trị chúng khơng đủ bù đắp với tổn phí tỉa thưa nên trồng rừng thưa Kích thước vật liệu đem trồng rừng: Cây có kích thước nhỏ nên trồng gần so với có kích thước lớn, phẩm chất tốt Ngoài mật độ rừng trồng, điều kiện cụ thể còn có cách xếp bố trí trồng thơng thường có loại bố trí trồng sau: - Trồng theo khoảng cách vuông - Trồng theo hình chữ nhật hay theo hàng - Trồng theo khoảng cách tam giác - Phương cách hình vng chồng lên Toumey Kortian Trang - Phương cách bán bất Câu 10: Các biện pháp kĩ thuật thâm canh rừng trồng: 10.1 Làm cỏ: Là công việc tốn cần thiết phải tiến hành cách triệt để giai đoạn rừng non - Loại trừ cỏ dại cách: + Làm cỏ thủ công hay giới: Được áp dụng thời điểm cỏ dại vừa nhú khỏi mặt đất cuốc, cắt hay phạt + Sử dụng hóa chất diệt cỏ: Dùng dù tỷ lệ nguy hiểm tác hại lâu dài + Dùng loài thực vật mọc nhanh phủ đất để loại trừ cỏ gây hại, cung cấp chất xanh tạo đất rừng trồng 10.2 Bón phân: Bón phân cho rừng trồng sẽ giúp tăng sinh trưởng phát triển chiều cao rừng trồng - Các triệu chứng bên thực vật chúng thiếu dưỡng chất: + Thiếu đạm: tăng trưởng chậm lại, thu nhỏ lại vàng, mặt ko rõ gân + Thiếu P: khó xác định, vài kim thiếu P sẽ đổi màu xanh biếc, tím, tím nâu thành màu đỏ còn rộng, tăng trưởng chậm, màu xanh đậm, xen kẽ vết nâu - Các loại phân bón hóa học: Đất nhiệt đới thường thiếu đạm lân nên loại phân hỗ hợp thành phần: N-P-K Với lâm nghiệp thường dùng tỷ lệ: 12-24-12, 14-14-14 - Biện pháp bón phân: Rừng non bón theo biện pháp: + Bón vào phần đất sẽ lấp vào hố trồng + Bón thúc sau trồng: + Bón lót kết hợp với cham sóc làm cỏ xới đất cho trồng - Thời điểm bón phân: Khơng bón phân vào mùa mưa, tốt bón vào cuối mùa mưa lúc sinh trưởng mạnh - Số lượng phân bón: Khó xác định lượng phân bón Số lượng phân bón phải dựa vào liên hệ đất trồng - Những trường hợp nên bón phân: + Đất nghèo, thực bì phát triển + Đất thối hóa, xói mòn rửa trơi mạnh + Cây có biểu thiếu dinh dưỡng + Rừng trồng mọc nhanh luân kỳ ngắn để quay hồi vốn nhanh + Đất trồng có cỏ dại cạnh tranh 10.3 Kỹ thuật tỉa cành: 1, Tỉa cành tự nhiên: bước: (a) giai đoạn cành chết, (b) giai đoạn cành rụng, (c) giai đoạn lớp gỗ sinh phủ miệng hay cùi cành còn giữ lại 2,Tỉa cành nhân tạo: mục đích: + sản xuất gỗ ko có mắt + ngăn ngừa mắt chết gỗ +sản xuất gỗ cột có chất lượng cấu tạo gỗ đồng + loài trừ nhánh chết, bị gãy hay sâu bệnh trước xâm nhập vào thân +sữa chữa hình dáng cách loại bỏ cành nhánh có hại vơ ích +cãi thiện chất lượng gỗ *kỹ thuật tỉa cành nhân tạo rừng kim: Trang 10 Kinh tế: tỉa cành nhân tạo tiến hành có hiệu kinh tế giá trị gỗ cao đủ để đầu tư kinh phí lãi xuất thời gian dài -Loài nên tỉa cành: kim để cải thiện chất lượng gỗ -chọn lựa phẩm chết rừng để tỉa cành nhân tạo: cấp rừng tốt nhất, sức sinh trưởng cao, tuổi còn non -chọn lựa cá thể để tỉa cành: chọn cá thể sinh trưởng tốt rừng chọn giữ lại tỉa cành -tỷ lệ cành còn sông tỉa:ko tỉa cành sống có tỷ lệ cao 25% sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng lượng quang hợp bị giảm Dụng cụ kỹ thuật tỉa cành: kéo cặt cưa vành cung có cán dài D, tỉa thưa rừng trồng: kỹ thuật lựa chọn chặt hạ số mag khỏi rừng trồng còn non để cải thiện sinh trưởng đường kính chất lượng hình dáng giữ lại rừng Cây bị chặt hạ đem khỏi rừng gọi “ bị tỉa thưa” Mục đích: mở rộng khơg gian sinh trưởng cách tự nhiên cho giữ lại nuôi dưỡng Cây bị lạoi trừ sinh trưởng kém, hình dạng xấu Câu 11: Tỉa Thưa theo hệ thống chọn lọc kiểu Queensland: - PP đặt sở chọn lựa sớm tốt để giữ lại đến cuối luân kỳ tỉa thưa dần không chọn còn lại - Mục đích tạo phân bố tốt cho lần tỉa thưa lấy sản phẩm lần khai thác thu hoạch cuối - Các kỹ thuật cuả phương pháp hiệu đơn giản tập huấn nhanh cho đơn vị thi công, giảm bớt cơng việc tỉa cành nhân tạo cho - Phương pháp tiến hành sau: + Thời điểm bắt đầu chọn đánh dấu tuổi 5, hay 7, tốt tuổi sớm tuổi 4, phải xúc tiến trước tỉa cành cao tỉa thưa lần + Điều tra đánh giá cấp chất lượng cá thể rừng trồng trước chọn lựa, phải xác định phạm vi rừng trồng, hướng dốc cấp đất, lập địa khác có rừng trồng + Tỉa cành sơ (tỉa cành thấp, “vạt nhánh”): Trước đánh dấu chọn lựa cây, tất rừng tỉa cành từ mặt đất lên độ cao 1,5m + Trang bị lực lượng lao động: Thành lập toán điều tra chọn lựa gồm tổ trưởng hay công nhân hỗ trợ, mang theo gậy nhỏ hay sào tre để đánh dấu cho công nhân sơn hay chặt + Lộ trình tốn làm việc: chọn hướng dốc tiến hành theo sườn dốc dọc theo chu vi lô rừng trồng Làm đỡ nhọc mệt có may nhiều để chọn lựa chất lượng phần rừng thấp thường tốt đỉnh hay sườn + Các định nghĩa cần biết: nhóm dãy liên tiếp 1,2,3,4 hay 2,3,4,5 Nơi vị trí trồng mà khơng còn chết gọi chỗ trống Một chỗ trống xem có chất lượng xấu + Phương thức tuyển chọn: Có thể chọn tốt xấu hay tốt tốt Như xuống cá thể đánh giá lần trừ thuộc đầu hay cuối hàng Trang 11 + Cách chọn tốt nhất: Khi xét đốn nhóm cây, tiêu phải tìm kiếm kích thước, đường kính chúng quan trọng tiêu chiều cao Tuy nhiên phải kiểm tra tiêu phụ quan trọng là: khuyết tật sinh trưởng + Công tác tỉa thưa tiến hành cho không chọn + Rừng trồng sau tỉa thưa lần đầu phải điều tra lấy số liệu sinh trưởng độ khép tán trở lại rừng để định cho thời điểm mức độ tỉa thưa cho lần + Tỉa cành cao: Chỉ áp dụng cho chọn lựa để giới hạn cơng việc chi phí tỉa thưa có tiềm tốt +Trong hệ thống Queensland có khoảng 230 đến 250 sẽ đánh dấu giữ lại 1ha Đối với loại thông nhiệt đới mọc nhanh còn giữ lại tuổi 15 sẽ đạt chiều cao bình quân 18 m Sau tuổi 15 việc tỉa thưa còn áp dụng với phương pháp tỉa thưa tầng để nâng cao giá trị lâm sản vào cuối luân kỳ, mật độ rừng sẽ kiểm sốt tổng diện tích gốc Câu 12: Nêu khác biệt phương pháp tỉa thưa chọn lọc theo hệ thống Queensland với phương pháp tỉa thưa truyền thống khác: Phương pháp đặt sở chọn lựa sớm tốt để giữ lại đến cuối luân kỳ tỉa thưa dần không chọn còn lại Câu 13: Phân biệt phương pháp phương thức trồng rừng: Phương pháp: Căn nguyên vật liệu đem trồng rừng mà người ta chia làm phương pháp trồng rừng khác + phương pháp trồng rừng trực tiếp hạt: áp dụng cho số lượng hạt giống nhiều + Phương pháp trồng rừng con: ( có bầu, rễ trần, cành, hơm, giâm vơ tính, stumps gốc đoạn, rễ trần lớn, tái sinh hoang dã) Phương thức: cách thức triển khai trồng rừng - Trồng rừng toàn diện: khia thác trăng trồng lại toàn bộ… - Trồng rừng cục - Trồng rừng phân tán - Trồng rừng làm giàu rừng - Trồng rừng kiểu nông lâm kết hơp - Trồng rừng lục hóa… Câu 14: Kỹ thuật trồng rừng cho loại cây: 14.1 Đước:  Mô tả sơ: - Tên khoa học: Rhizophora apiculat BL Vỏ màu xám, gốc có nhiều rễ chống hình nơm rễ  Kỹ thuật thu hái chế biến hạt giống: Trang 12 - Phải lấy giống khu rừng Đước có tuổi từ 10 đến 30 năm, đường kính 8cm, chiều cao 12cm Cây sinh trưởng tốt không bị sâu bệnh Thu lượm chín mặt nước, thuỷ triều đưa biển dạt vào bờ biển thoai thoải thu hái trực tiếp từ mẹ cách rung cho rụng xuống Quả lấy giống phải còn nguyên vẹn, khơng có rễ trụ mầm, khơng bị sâu hại Quả giảm tỷ lệ nảy mầm nhanh điều kiện bình thường, sau thu hái phải cấy vào bầu  Chăm sóc nuôi dưỡng vườn ươm: - Vườn ươm phải gần nơi trồng rừng thuận lợi cho việc vận chuyển con.Vườn ươm bố trí lựa chọn cẩn thận nơi ngập triều trung bình năm, có bờ bao xung quanh để bảo vệ, đặt xa nơi nguồn bệnh tách rời xa khu canh tác nông nghiệp, nơi chăn thả gia súc, tránh nơi thuỷ triều rút nhanh, nơi hay bị phù sa bồi lắng Hàng ngày gỡ bỏ rong, rêu, vật cản bám vào Sau cấy thường bị số loài giáp xác, thân mềm, chân bụng, cua còng, ốc biển, hà sun…tấn cơng thường xun theo dõi bắt bỏ loài động vật đề phòng cắn nát trụ mầm Đất thích hợp cho trồng rừng đước đất phù sa ngập mặn, đất phù sa ngập mặn phèn tiềm tàng, dạng trầm tích giầu bùn, cát phấn sét  Kỹ thuật trồng: - Trồng lồi, bố trí theo hình vng hay nanh sấu trồng hỗn loài với Dà quánh, Đưng, Mắm trắng, Vẹt Trồng có bầu tốt tháng đến tháng dương lịch Đối với có bầu rạch bỏ vỏ bầu trước trồng Khơng làm đứt rễ để tránh xâm nhập mặn, dễ bị chết Trong năm đầu rừng đước chưa khép tán, tiến hành chặt bỏ gỗ tạp thực bì tự nhiên mọc xen lẫn với rừng đước (nếu có) Từ năm thứ trở rừng đước hoàn toàn khép tán bắt đầu tiến hành tỉa thưa Sau trồng rừng từ 2-6 tháng, cần vớt bỏ rong, rêu, tảo bám thân, có tạo điều kiện cho quang hợp tốt 14.2 Thông ba lá:  Mô tả sơ: - Tên khoa học: Pinus kesiya R Là gỗ lớn, vỏ màu nâu xám, nứt dọc rãnh sâu, nhựa có mùi hắc Tán hình trứng rộng  Kỹ thuật thu hái chế biến hạt giống: - Ra hoa tháng 12-2 chín tháng 121 Thu hái nón chuyển từ màu xanh sang màu cánh dán, mắt bắt đầu mở Quả sau thu ủ vài ngày cho chín Sau phơi nắng cho nứt tách lấy hạt Bảo quản nơi khô mát giữ hạt năm  Chăm sóc ni dưỡng vườn ươm: - Xử lý hạt giống: Ngâm hạt dung dịch thuốc tím nồng độ 0,1% 30 phút, sau ngâm hạt nước nóng 45 oC 6h, vớt rửa để ráo, cho vào túi vải túi khoảng 2kg hạt, ủ hạt 3-5 ngày, hàng ngày rửa chua lần thay túi Trang 13 Gieo cấy cây: + Hạt gieo trực tiếp vào bầu (mỗi bầu hạt) hay gieo vãi luống với mật độ dày + Cây mầm mọc cao 2-3cm, cao que diêm, đem cấy vào bầu Hỗn hợp ruột bầu: + Ruột bầu tốt đất mặt rừng thông ba lá, đất phải đập nhỏ, trộn với 1% super lân + Nên gieo hạt vào vụ thu đông mùa xuân Chăm sóc con: Tưới nước, làm cỏ, bón phân, phá váng Phòng trừ sâu bệnh hại: Định kỳ 15-20 ngày phun thuốc để phòng trừ sâu bệnh hại đặc biệt bệnh thối cổ rễ Kỹ thuật huấn luyện con: + Giảm ngừng hẳn việc bón phân + Giảm lượng nước tưới + Đảo bầu phân cấp trước xuất vườn Chăm sóc ni dưỡng: + Thường kéo dài 3-5 năm, 2-3 năm đầu phải chăm sóc quy trình kỹ thuật trồng dặm + Riêng kinh doanh lấy gỗ, lấy nhựa thông số lần tỉa thưa từ 2-3 lần Rừng thơng trồng với mục đích phòng hộ, làm ngun liệu giấy khơng tỉa thưa, chặt vệ sinh  Kỹ Thuật trồng: - Phương pháp: Tiêu chuẩn đem trồng miền Bắc có tuổi 4-6 tháng, miền Nam 6-9 tháng, cao 15-20cm, xanh đậm, rễ phát triển đều, khô - Phương thức: + Chủ yếu trồng đồi núi trọc, đất trơ sỏi đá trảng cỏ, bụi thấp + Làm đất trồng thường theo phương thức trồng rừng cục bộ, hố đào trước trồng 1-2 tháng + Thời vụ trồng: Các tỉnh miền Bắc nên trồng vào vụ thu xuân Các tỉnh miền Nam trồng vào đầu mùa mưa 14.3 Họ Sao dầu: 14.3.1 Dầu rái:  Mô tả sơ: - Tên khoa học: Dipterocarpus alatus R Là loại cung cấp gỗ xẻ có tầm quan trọng miền Nam Việt Nam, vùng Đông Nam Bộ  Kỹ thuật thu hái chế biến hạt giống: - Thu quả: dầu chín rụng vào tháng – 6, tiến hành qua 3gđ: + Gđ1: Chọn rừng chọn giống lấy quả: tiêu chuẩn mẹ phải thẳng, đường kính ngang vai > 30cm, không bị sâu bệnh + Gđ2: Làm vệ sinh thảm rừng với bán kính 100m, quanh gốc nhằm loại bỏ toàn hạt năm trước hay bị sâu bệnh rụng sớm + Gđ3: Thu nhặt vào buổi sáng hay sau giông vào buổi trưa chiều Chú ý: cần thu nhặt rụng xuống đất khả nẩy mầm nhanh nên gieo dầu sớm tốt sau thu nhặt  Chăm sóc ni dưỡng vườn ươm: - Các điều kiện thích hợp để nầy mầm là: nước ẩm độ khơng khí gần mặt đất, ánh sáng, bề dày thảm mục mỏng cỏ dại Cấy con: + Không nên cấy lớn phải cắt 1/2 số + Thời gian cấy tốt buổi chiều có mưa lúc sáng sớm Liếp phải tưới đẫm vào ngày hôm trước tưới nhẹ sáng hơm sau trước cấy bình xịt - Trang 14 + Sau cấy hàng ngày nên thường xuyên tưới nước để đất liếp ẩm (2 - lần) Chăm sóc con: + Đặc điểm nẩy mầm Dầu Rái đòi hỏi bóng che nẩy mầm còn nhỏ + Sự phát triển còn liên quan đến chế độ tưới nước, mùa nắng từ tháng đến tháng Vào mùa để tạo phát triển bình thường cho con, việc tưới đề nghị lần/2 ngày + Hiện tượng thiếu nước, bị khô, phơi ánh sáng nhiều là: nhỏ hơn, dày thường có màu vàng nhạt  Kỹ Thuật trồng PP sử dụng để trồng thẳng (trực tiếp): + Thực phương pháp này, người ta bố trí lượm hạt vào khoảng tháng 4, lựa lớn nặng + PP xem khơng đảm bảo thường bị loài gặm nhấm + Đối với nẩy mầm cần lưu ý điểm sau: Cần đốt chà nhánh sẽ tránh tượng làm bí o Cự li trồng giống vị trí nên đặt cách 10cm o Khi trồng phải bảo vệ tốt mầm gieo (nhất cuống mầm) PP trồng nguyên rễ trần hay có bầu: Người ta áp dụng PP để trồng Dầu địa điểm mưa nhiều ẩm độ tương đối cao Trước trồng cần cắt bớt làm mát rễ cách nhúng rễ vào phân mùn ướt hay bùn 14.3.2 Sao đen:  Mô tả sơ: - Tên khoa học: Hopea odorata R Là gỗ lớn, thường xanh, thân hình trụ thẳng Vỏ ngồi nâu đen, nứt dọc sâu thành miếng dày, xù xì  Kỹ thuật thu hái chế biến hạt giống: - Thu hoạch: +Rung nhánh lượm + Cây Sao thường có hai mùa quả: Tháng 3: nẩy mầm hạt Tháng - 5: mùa thu hoạch chính, phẩm chất tốt, hợp với mùa gieo ươm, không tồn trữ lâu + Quả Sao thu hoạch về, chọn lựa phân cấp quả, chọn nhỏ hay trung bình quả có khả tốt để phát triển Sự bảo quản hình thức nẩy mầm Sao: Cũng hầu hết loại hạt họ Dầu, Sao không lâu khả nẩy mầm yếu tố sau: + Có nước nhanh tồn trữ bảo quản + Quả bế, thuộc loại không sấy khô để tồn trữ, rụng vào đầu mùa mưa với tình trạng hong khơ dễ làm bị hư thối + Vì Sao, sau thu hoạch xong, khuyên nên gieo ươm liền  Chăm sóc ni dưỡng vườn ươm: - Gieo ươm: + Quả Sao thu hoạch có khả nẩy mầm mạnh, người ta gieo thành hàng hay rãi liếp + Quả Sao nẩy mầm cho nhiều mầm con, có lên đến - lúc Vì người ta thường áp dụng loại bỏ có nhỏ giữ lại có lớn Cấy cây: + Các biện pháp sản xuất con: Sản xuất rễ trần o Sản xuất có bầu o Sản xuất lớn để trồng lục hóa ven đường Trang 15 + Ngồi kỹ thuật thơng thường cần ý đến đặc điểm: tiêu chuẩn cấy, tổ chức cấy chăm sóc cấy + Kích thước sẽ khác nguồn gốc cấy khác + Sau cùng, để có kết tốt, cần cấy vào lúc thuận lợi lúc có mây vào buổi chiều hay lúc có mây mù Thời điểm tốt sáng sớm chiều mát  Kỹ Thuật trồng: Sao đen thường trồng theo phương pháp sau: Cây nguyên rễ trần sẽ cấy vào bầu đất lớn nuôi dưỡng thời gian với khoảng cách phù hợp trước đem trồng Gốc (stump): Người ta thường áp dụng phương pháp stump để trồng dặm, trồng vào mùa khô (tương đối), gốc (stump) phát triển nhanh để theo kịp kích thước trồng trước Phương pháp trồng trực tiếp quả: gieo theo hàng với phân ranh che phủ Phương pháp trồng có bầu, xuất xứ từ tái sinh rừng Kỹ thuật áp dụng bao gồm khâu: nhổ với bầu đất rừng tự nhiên Cần ý áp dụng PP này: Cây Sao có khuynh hướng pháp triển lúc nhiều chồi nên cần uốn nắn chọn chồi nhanh mạnh chừa lại cắt tỉa vườn ươm hay rừng non 14.4 Tràm chua:  Mô tả sơ: - Tên khoa học: Là gỗ nhỏ, tán nhỏ, ưa sáng hồn tồn,có vai trò tiên phong, sinh trưởng nhanh  Kỹ thuật thu hái chế biến hạt giống: - Thu hạt: + Chọn lâm phần rừng Tràm > tuổi, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh + Thời gian thu hái hạt: Vào tháng 11 12 năm + Khi vỏ có mầu mốc trắng, mày hạt phân biệt phải thu hái Cách chế biến hạt: Các Tràm thu hái cần loại bỏ cành, nhánh sau vun thành đống rộng ủ đến ngày để chín Mỗi ngày đảo lại lần sau phơi nắng để tự tách hạt Thu lấy hạt sàng sẩy hạt sẽ Phương pháp bảo quản: + Bảo quản khô cách cất vào bình khơ, đậy nắp kín + Thời gian bảo quản vòng từ đến năm  Chăm sóc ni dưỡng vườn ươm: - Mùa trồng rừng: + Đối với có túi bầu mùa trồng rừng phù hợp tháng – 6, tháng 11 - 12 + Đối với rễ trần Mùa trồng rừng thích hợp vào đầu mùa lũ (tháng – 7) vào cuối mùa lũ (tháng 11 – 12) + Ở vùng không bị ảnh hưởng mùa lũ thời vụ trồng rừng phù hợp cho cách trồng vào đầu mùa mưa Kỹ thuật trồng: Trước trồng cần phải tạo lỗ vùng đất mềm, trồng xong phải giậm nhẹ xung quanh hố để đứng rễ tiếp xúc với đất Chăm sóc: + Sau trồng 15 – 20 ngày, kiểm tra thấy tỷ lệ sống < 80%, phải tiến hành trồng dặm Trang 16 + Nếu trồng tràm để lấy gỗ khơng cần phải làm cỏ vun đất – năm đầu Có thể phát dây leo, bụi, tỉa cành thấp tạo cho thân sinh trưởng  Kỹ Thuật trồng: - Phương thức trồng: + Trồng loại rễ trần + Trồng Tràm nông lâm kết hợp + Trồng Tràm theo phương thức nông-lâm-ngư kết hợp (Tràm, Lúa nước, Cá, Ong mật) Phương pháp sạ hạt thẳng tiến hành chăm sóc hai năm liền + Năm thứ nhất: Ngăn chặn hoạt động ngưới gia súc làm đục nước Không lội ngang qua khu vực sạ hạt, vùng trồng rừng Tràm ven biển, Nếu nước vào rừng Tràm sau trồng bị nhiễm mặn mùa khơ, cần phải đóng tồn cửa cống thông với hệ thống sông ngòi để ngăn chặn nước mặn xâm nhập vào khu rừng Tràm tuổi + Năm thứ hai: Dặm nơi Tràm mọc thưa tỉa bớt nơi dày đảm bảo 1m2 có khoảng 4-5 Chăm sóc rừng trồng + Năm thứ nhất: Sau trồng cấm người lại bơi xuồng qua khu vực trồng + Năm thứ 2: Những lô trồng tỷ lệ chết 20% tiến hành dặm chỗ khơng có từ 3m2 trở lên Những nơi tỷ lệ chết 20-50% trồng dặm toàn diện đảm bảo số phân bố tương đối diện tích Nếu tỷ lệ chết 50% phải trồng lại Chống cháy bảo vệ rừng Tràm mùa khô mùa khô (tháng 2) đến hết mùa khô Thời gian nguy hiểm dễ cháy rừng vào cuối mùa khô, từ tháng 3-4 Trang 17 ... khia thác trăng trồng lại toàn bộ… - Trồng rừng cục - Trồng rừng phân tán - Trồng rừng làm giàu rừng - Trồng rừng kiểu nông lâm kết hơp - Trồng rừng lục hóa… Câu 14: Kỹ thuật trồng rừng cho loại... pháp phương thức trồng rừng: 9.1 Phương pháp trồng rừng: Là PP sử dụng vật liệu trồng rừng khác để trồng rừng như: hạt giống, con, hay cành vơ tính gồm có PP 9.1.1 Phương pháp trồng rừng hạt: - Còn... phân khoảnh, khoảng trồng rừng; loại trồng nguồn hạt giống +Mật độ mơ hình trồng rừng +Diện tích lơ +Ngày tháng năm trồng, ước lượng số trồng, hình thức đem trồng +Số lượng trồng dặm + Các biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương trồng rừng, Đề cương trồng rừng