ĐỀ CƯƠNG ôn tập NGỮ văn 9 – HK II

12 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:45

Ngữ văn 2017-2018 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN – HK II A/ Tiếng Việt Câu 1: Đặc điểm cơng dụng khởi ngữ ? Cho ví dụ TL: - Đặc điểm khởi ngữ: + Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu + Trước khởi ngữ thường có thêm từ: về, - Cơng dụng: Nêu lên đề tài nói đến câu - Ví dụ: - Tơi tơi xin chịu - Hăng hái học tập, đức tính tốt học sinh Câu 2: Thế thành phần biệt lập ? Kể tên thành phần biệt lập ? Cho ví dụ - Thành phần biệt lập thành phần không tham gia vào việc diễn đạt việc câu 1.Thành phần tình thái thành phần dùng để thể cách nhìn người nói việc nói đến câu VD: - Mời u xơi khoai ! ( Ngô Tất Tố) - Có lẽ văn nghệ kị “tri thức hóa” ( Nguyễn Đình Thi) 2.Thành phần cảm thán thành phần dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm, tâm lí người nói (vui, mừng, buồn, giận…); có sử dụng từ ngữ như: chao ôi, a , ơi, trời ơi… Thành phần cảm thán tách thành câu riêng theo kiểu câu đặc biệt VD: + Ôi ! hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa xa thẳng hàng (Viễn Phương) + Trời ơi, sinh giặc làm chi Để chồng phải diệt thù (Ca dao) 3.Thành phần gọi - đáp thành phần biệt lập dùng để tạo lập trì quan hệ giao tiếp; có sử dụng từ dùng để gọi – đáp VD: + Vâng, mời bác cô lên chơi (Nguyễn Thành Long) + Này, phải nuôi lấy lợn…mà ăn mừng ! (Kim Lân) 4.Thành phần phụ thành phần biệt lập dùng để bổ sung số chi tiết cho nội dung câu; thường đặt hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hai dấu gạch ngang với dấu phẩy Nhiều thành phần phụ đặt sau dấu ngoặc chấm VD: + Lão không hiểu tôi, nghĩ vậy, buồn ( Nam Cao) + Lác đác ruộng lúa gái xanh đen, to bản, mũi nhọn lưới lê – gái núi rừng có khác (Trần Đăng) Câu 3: Yêu cầu việc liên kết nội dung liên kết hình thức câu, đoạn văn ? Câu văn, đoạn văn văn phải liên kết chặt chẽ với nội dung hình thức: - Liên kết nội dung: đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung văn bản, câu văn phải phục vụ chủ đề chung đoạn (liên kết chủ đề); đoạn văn, câu văn phải xắp xếp theo trình tự hợp lí (liên kết logic) - Liên kết hình thức: câu văn, đoạn văn liên kết với số biện pháp phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối Câu 4: Các phép liên kết câu đoạn văn ? Cho ví dụ ? Phép lặp từ ngữ: cách lặp lại câu đứng sau từ có câu trước Ngữ văn 2017-2018 VD: Tôi nghĩ đến niềm hi vọng, nhiên hoảng sợ Khi Nhuận Thổ xin lư hương đôi đèn nến, cười thầm, cho lúc không quên sùng bái tượng gỗ (Lỗ Tấn) Phép tương đồng, tương phản liên tưởng - Câu sau liên kết với câu trước nhờ từ đồng nghĩa VD: … Hàng năm Thủy Tinh làm mưa làm gió, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh Nhưng năm vậy, Thần Nước đánh mỏi mệt, chán chê không thắng Thần Núi để cướp Mị Nương, đành rút quân (Sơn Tinh, Thủy Tinh) - Câu sau liên kết với câu trước nhờ từ trái nghĩa VD: Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt Dưới sân ơng cử ngỏng đầu rồng (Tú Xương) - Câu sau liên kết với câu trước nhờ từ ngữ trường liên tưởng VD: Bà lão đăm đăm nhìn ngồi Bóng tối trùm lấy hai mắt (Kim Lân) Phép thế: cách sử dụng câu sau từ ngữ có tác dụng thay từ ngữ có câu trước Các yếu tố thế: - Dùng từ đại từ như: đây, đó, ấy, kia, thế, vậy…, nó, hắn, họ, chúng nó…thay cho yếu tố câu trước, đoạn trước - Dùng tổ hợp “danh từ + từ” như: này, việc ấy, điều đó,… để thay cho yếu tố câu trước, đoạn trước Các yếu tố thay từ, cụm từ, câu, đoạn VD: Nghệ sĩ điện truyền thẳng vào tâm hồn Ấy điểm màu nghệ thuật (Nguyễn Đình Thi) ( Chỉ từ thay cho câu) Phép nối: Các phương tiện nối: - Sử dụng quan hệ từ để nối: và, rồi, nhưng, mà, còn, nên, cho nên, vì, nếu, tuy, để… VD: Tác phẩm nghệ thuật xây dựng vật liệu mượn thực Nhưng nghệ sĩ không ghi lại có mà muốn nói điều mẻ (Nguyễn Đình Thi) - Sử dụng từ chuyển tiếp: quán ngữ như: là, hai là, trước hết, cuối cùng, nhìn chung, tóm lại, thêm vào đó, nữa, ngược lại, … VD: Cụ tưởng chẳng hiểu đâu! Vả lại ni chó mà chả bán hay giết thịt ! (Nam Cao) - Sử dụng tổ hợp “quan hệ từ, đại từ, từ”: vậy, thế, ; thì, nên VD: Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, trông gương đời Tống, Nguyên, Minh Vì ta phải kéo quan đánh đuổi chúng (Ngô gia văn phái) Câu 5: Thế nghĩa tường minh hàm ý ? Điều kiện sử dụng hàm ý ? Cho ví dụ + Nghĩa tường minh phần thơng báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu + Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ VD: a, - Ba con, không nhận ? - Khơng phải - Đang nằm mà phải giãy lên - Sao biết ?[ ] - Ba khơng giống hình ba chụp với má (Nguyễn Quang Sáng) b, An: - Chiều mai cậu đá bóng với tớ Ngữ văn 2017-2018 Bình: - Chiều mai tớ học tốn (Hàm ý: Tớ khơng đá bóng được) An: - Thế à, buồn + Điều kiện sử dụng hàm ý: + Người nói (người viết) có ý đưa hàm ý vào câu nói + Người nghe (người đọc) có lực giải đoán hàm ý B/ Văn Bàn đọc sách (Chu Quang Tiềm) 1.Tác giả: Chu Quang Tiềm (1897-19860) - nhà mĩ học lí luận văn học tiếng Trung Quốc 2.Tác phẩm: Bàn đọc sách trích Danh nhân Trung Quốc bàn niềm vui nỗi buồn việc đọc sách - Phương thức biểu đạt: Văn nghị luận 1.Nội dung: Bài viết tác giả nêu ý kiến xác đáng việc chọn sách đọc sách, phương pháp đọc sách hiệu thời đại ngày Nghệ thuật: - Bố cục chặt chẽ, hợp lý - Dẫn chứng tự nhiên, xác đáng giọng chuyện trò, tâm tình học giả có uy tín làm tăng tính thuyết phục văn - Lựa chọn ngơn ngữ giàu hình ảnh với cách ví von cụ thể thú vị Ý nghĩa: Tầm quan trọng, ý nghĩa việc đọc sách cách lựa chọn sách, cách đọc sách cho hiệu Tiếng nói văn nghệ (Nguyễn Đình Thi) 1.Tác giả: Nguyễn Đình Thi (1924- 2003), quê Hà Nội, hoạt động văn nghệ từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 Không thành công thể loại kịch, thơ, âm nhạc, ơng bút phê bình có tiếng Năm 1996 ơng Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2.Tác phẩm: Văn viết năm 1948 – thời kỳ đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp 1.Nội dung: Qua văn tác giả phân tích cách chân thành, say sưa, nhiệt huyết mối quan hệ mật thiết văn nghệ đời sống người, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng văn nghệ việc bồi dưỡng, nâng cao, làm phong phú cho tâm hồn người Nghệ thuật: - Bố cục chặt chẽ, hợp lí, cách dẫn dắt tự nhiên - Có lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, thuyết phục - Có giọng văn chân thành, say mê tăng sức thuyết phục tinhd hấp dẫn văn Ý nghĩa: Nội dung phản ánh văn nghệ, cơng dụng sức mạnh kì diệu văn nghệ sống người Chuẩn bị hành trang vào kỷ (Vũ Khoan) 1.Tác giả: Vũ Khoan - nhà hoạt động trị, nhiều năm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, ngun Phó Thủ tướng Chính phủ Tác phẩm: Văn đời đầu năm 2001, thời kỳ chuyển giao hai kỉ, hai thiên niên kỉ Vấn đề rèn luyện phẩm chất lực người đáp ứng yêu cầu thời kì trở nên cấp thiết Ngữ văn 2017-2018 1.Nội dung: Qua văn tác giả muốn nói với chúng ta: - Cần phải nhận thức vai trò to lớn người hành trang vào kỉ mới, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đất nước bước vào kỷ - Đồng thời nhận thức mặt mạnh mặt hạn chế người Việt Nam để từ có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, để trở thành người công dân tốt Nghệ thuật: - Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ thích hợp làm cho câu văn vừa sinh động, cụ thể lại vừa ý vị, sâu sắc mà ngắn gọn - Sử dụng ngơn ngữ báo chí gắng với đời sống cách nói giản dị, trực tiếp, dễ hiểu, lập luận chặt chẽ, tiêu biểu, thuyết phục Ý nghĩa: Những điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam; từ cần phát huy điểm mạnh khắc phục hạn chế để xây dựng đất nước kỉ Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La Phơng-ten (Hi-pơ-lít Ten) 1.Tác giả: Hi-pơ-lít Ten (1828-1893) nhà triết học, sử học nhà nghiên cứu văn học, viện sĩ viện Hàn lâm Pháp Tác phẩm: Văn trích từ chương II cơng trình nghiên cứu văn học tiếng La Phông-ten thơ ngụ ngôn ông, thuộc kiểu nghị luận văn chương 1.Nội dung: Bằng cách so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngơn La Phơng-ten với dòng viết hai vật nhà khoa học Buy-Phông, H Ten nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng nhà văn Nghệ thuật: -Tiến hành nghị luận theo trật tự ba bước (dưới ngòi bút La Phơng-ten - ngòi bút Buy-Phơng - ngòi bút La Phơng-ten) - Sử dụng phép lập, so sánh, đối chiếu từ làm bật hình tượng nghệ thuật sáng tác nhà thơ Ý nghĩa: Văn làm bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật yếu tố tưởng tượng dấu ấn cá nhân tác giả Con cò (Chê Lan Viên) 1.Tác giả: Chế Lan Viên (1920-1989), quê Quảng Trị, tiếng từ phong trào Thơ Mới, bút hàng đầu thơ Việt Nam kỉ XX với phong cách nghệ thuật rõ nét, độc đáo, đậm chất trí tuệ tính đại Tác phẩm: Văn sáng tác năm 1962 1.Nội dung:Văn ngợi ca tình mẹ ý nghĩa lời ru sống người Nghệ thuật: - Thể thơ tự - Sáng tạo nên câu thơ gợi âm hưởng lời hát ru làm bật giọng suy ngẫm, triết lí nhà thơ - Xây dựng hình ảnh thơ dựa liên tưởng, tưởng tượng độc đáo Ý nghĩa: Đề cao tình mẫu tử thiêng liêng khẳng định ý nghĩa lời hát ru đời người Ngữ văn 2017-2018 Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) 1.Tác giả: Thanh Hải (1930-1980) tên khai sinh Phạm Bá Ngoãn, quê Thừa Thiên – Huế, bút có cơng xây dựng văn học cách mạng Miền Nam từ ngày đầu Tác phẩm: Văn sáng tác tháng 11 năm 1980, nhà thơ nằm giường bệnh – không bao lấu trước nhà thơ qua đời 1.Nội dung: Văn tiếng lòng tha thiết yêu mến gắn bó với đất nước, với đời, thể ước nguyện chân thành nhà thơ cống hiến cho đất nước, góp “mùa xuân nho nhỏ” vào mùa xuân lớn dân tộc Nghệ thuật: - Thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, tha thiết mang âm hưởng gần gũi với dân ca - Kết hợp hài hòa hình ảnh thơ tự nhiên, giản dị với hình ảnh thơ giàu ý nghĩa biểu trưng khái quát - Sử dụng ngôn ngữ giản dị, sáng, giàu hình ảnh với ẩn dụ, điệp từ, điệp ngữ - Cấu tứ chặt chẽ, giọng điệu thơ ln có biến đổi phù hợp với nội dung đoạn Ý nghĩa: Bài thơ thể rung cảm tinh tế nhà thơ trước vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên, đất nước khát vọng cống hiến cho đất nước, đời * Ý nghĩa nhan đề thơ: “Mùa xuân nho nhỏ” sáng tạo độc đáo Thanh Hải Nhà thơ nguyện làm mùa xuân, nghĩa sống đẹp, sống với tất sức sống tươi trẻ khiêm nhường mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớp đất nước, đời chung Viếng lăng Bác (Viễn Phương) Tác giả: Viễn Phương sinh năm 1928, quê An Giang, bút xuất sớm lực lượng văn nghệ giải phóng Miền Nam Thơ ông nhoe nhẹ, giàu tình cảm, mơ mộng hoàn cảnh chiến đấu ác liệt Tác phẩm: Năm 1976 sau ngày đất nước thống lăng chủ tịch HCM vừa khánh thành, Viễn Phương thăm miền Bắc vào lăng viếng Bác Những tình cảm với Bác Hồ Kính yêu trở thành nguồn cảm hứng để nhà thơ sáng tác tác phẩm 1.Nội dung: Văn thể lòng thành kính niềm xúc động sâu sắc nhà thơ người Bác Hồ lăng viếng Bác Nghệ thuật: - Giọng điệu vừa trang nghiêm, sâu lắng, vừa tha thiết, đau xót, tự hào, phù hợp với nội dung, cảm xúc - Theo thở thơ chữ - Sáng tạo việc xây dựng hình ảnh thơ, kết hợp hình ảnh thực, hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng có ý nghĩa khái quát giá trị biểu cảm cao - Lựa chọn ngôn ngữ biểu cảm, sử dụng ẩn dụ, điệp từ Ý nghĩa: Bài thơ thể tâm trạng xúc động, lòng thành kính, biết ơn sâu sắc tác giả lăng viếng Bác Ngữ văn 2017-2018 Sang thu (Hữu Thỉnh) Tác giả: Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê Vĩnh Phúc Là nhà thơ trưởng thành thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, viết nhiều, viết hay người, sống làng quê, mùa thu Tác phẩm: Sáng tác năm 1977 1.Nội dung: - Từ cuối hạ sang thu, trời đất có biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt Sự biến chuyển Hữu Thỉnh gợi lên cảm nhận tinh tế, qua hình ảnh giàu sức biểu cảm văn - Lòng yêu thiên nhiên tha thiết nhà thơ Nghệ thuật: - Khắc họa hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm, đặc sắc thời điểm giao mùa hạ - thu vùng nông thôn đồng Bắc Bộ - Sáng tạo việc sử dụng từ ngữ, phép nhân hóa, phép ẩn dụ Ý nghĩa: Bài thơ thể cảm nhận tinh tế nhà thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên khoảnh khắc giao mùa Nói với (Y Phương) Tác giả: Y Phương, dân tộc Tày, sinh năm 19428, quê Cao Bằng Thơ ông thể tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, sáng, cách tư giàu hình ảnh người miền núi Tác phẩm: Sáng tác năm 1980 1.Nội dung: Bài thơ thể tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào sức sống mạnh mẽ, bền bỉ dân tộc qua cách diễn tả độc đáo nhà thơ Nghệ thuật: - Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến - Xây dựng hình ảnh thơ vừa cụ thể, vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà giàu chất thơ - Có bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên Ý nghĩa: Bài thơ thể tình yêu quê hương thắm thiết cha mẹ dành cho cái, tình yêu niềm tự hào quê hương đất nước Mây sóng (R Ta-go) Tác giả: R Ta-go (1861 - 1941) nhà thơ đại lớn Ấn Độ, nhà văn Châu Á nhận Giải thưởng Nô - ben văn học (năm 1913) Tác phẩm: Bài thơ xuất năm 1909, thơ văn xuôi có âm điệu nhịp nhàng 1.Nội dung: Bài thơ ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt Cùng với cảm hứng chắp cánh trí tưởng tượng tuổi thơ, tác giả nhắc nhở người rằng: hạnh phúc ban tặng, hạnh phúc người tạo nên Nghệ thuật: - Bố cục phần giống không trùng lặp ý lời - Sáng tạo nên hình ảnh thiên nhiên bay bổng, kì diệu song sinh động, chân thực gợi nhiều liên tưởng Ý nghĩa: Bài thơ ca ngợi ý nghĩa thiêng liêng tình mẫu tử Ngữ văn 2017-2018 10 Bến quê (Nguyễn Minh Châu) Tác giả: Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989), quê Nghệ An bút xuất sắc văn học Việt Nam đại, số người “mở đường tinh anh tài năng, xa nhất” (Nguyên Ngọc) chặng mở đầu công đổi văn học Tác phẩm: Bến quê in tập truyện tên xuất 1985, sáng tác tiêu biểu Nguyễn Minh Châu giai đoạn sau 1975 1.Nội dung: Văn thể suy ngẫm nhà văn sống với thái độ trân trọng vẻ đẹp bình dị quê hương Nghệ thuật: - Lựa chọn ngơi kể thứ ba - Xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: bãi bồi ven sông, hoa lăng cuối mùa, tiếng tảng đất lở Ý nghĩa: - Cuộc sống, số phận người chứa đầy điều bất thường, nghịch lý vượt ngồi dự định toan tính - Trên đường đời, người ta khó lòng tránh khỏi điều chùng chình vòng vèo, để vơ tình khơng nhận vẻ đẹp bình dị, gần gũi sống - Thức tỉnh trân trọng giá trị sống gia đình vẻ đẹp bình dị q hương * Tóm tắt: Truyện ngắn Bến quê Nguyễn Minh Châu kể nhân vật Nhĩ Nhĩ khắp nơi trái đất, cuối đời lại bị cột chặt vào giường bệnh bệnh hiểm nghèo Anh khơng thể tự dịch chuyển lấy vài mươi phân giường hẹp kê bên cửa sổ Nhưng thời điểm ấy, Nhĩ phát vùng đất bên sông, nơi bến quê quen thuộc, vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ Cũng lúc nằm liệt giường, nhận chăm sóc vợ, Nhĩ cảm nhận nỗi vất vả, tần tảo, tình yêu đức hi sinh thầm lặng vợ Liên Nhĩ vơ khát khao lần đặt chân lên bãi bồi bên sông, miền đất thật gần gũi trở nên xa vời anh Anh sai Tuấn (con trai) thay anh sang bên sông chơi loanh quanh lúc Chàng trai lời ham vui nên muộn chuyến đò Và anh chiêm nghiệm quy luật đầy nghịch lí đời người: người ta đường đời thật khó tránh điều vòng chùng chình Về cuối truyện,Nhĩ cố sức giơ tay ngồi cửa sổ hiệu khẩn thiết cho người 11 Những ngơi xa xơi (Lê Minh Khuê) Tác giả: Lê Minh Khuê, sinh năm 1949, quê Thanh Hóa, bút nữ chuyên viết truyện ngắn với ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, sâu sắc, đặc biệt tâm lí nhân vật phụ nữ Tác phẩm: Những xa xôi sáng tác năm 1971, lúc kháng chiến chống Mĩ cứu nước diễn vô gay go, ác liệt 1.Nội dung: Văn làm bật tâm hồn sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh hồn nhiên, lạc quan cô gái niên xung phong tuyến đường Trường Sơn Đó hình ảnh đẹp, tiêu biểu hệ trẻ Việt Nam, thời kì kháng chiến chống Mĩ Nghệ thuật: - Sử dụng kể thứ nhất, lựa chọn người kể chuyện nhân vật - Miêu tả tâm lí ngơn ngữ nhân vật - Có lời trần thuật, lời đối thoại tự nhiên Ngữ văn 2017-2018 Ý nghĩa:Truyện ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn ba gái niên xung phong hồn cảnh chiến tranh ác liệt * Tóm tắt: Những ngơi xa xôi Lê Minh Khuê kể ba nữ niên xung phong Nho, Phương Định, Thao làm thành tổ trinh sát mặt đường trọng điểm tuyến đường Trường Sơn Nhiệm vụ họ quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất phải san lấp, đánh dấu vị trí bom chưa nổ phá bom Cơng việc nguy hiểm họ phải thường xuyên chạy cao điểm ban ngày phải đối diện với “thần chết” lần phá bom Họ hang chân cao điểm, tách xa đơn vị Cuộc sống ba cô gái nơi trọng điểm chiến trường, dù khắc nghiệt nguy hiểm có niềm vui hồn nhiên tuổi trẻ, giây phút thản, mơ mộng đặc biệt sức gắn bó, u thương tình đồng đội dù người cá tính 12 Rơ-bin-xơn ngồi đảo hoang (Đ Đi-phô) Tác giả: Đe-ni-ơn Đi-phô (1660-1731) nhà văn lớn Anh kỉ XVIII Tác phẩm: Văn trích từ tiểu thuyết Rơ-bin-xơn Cru-xơ (1719) tên đầy đủ Cuộc đời mẩu chuyện phiêu liêu kì lạ Rơ-bin-xơn Tác phẩm viết hình thức tự truyện 1.Nội dung: Cuộc sống vơ khó khăn gian khổ tinh thần lạc quan Rơ-bin-xơn có nơi hoang đảo vùng xích đạo suốt mười năm ròng rã Nghệ thuật: - Sáng tạo việc lựa chọn kể nhân vật kể chuyện - Lựa chọn ngôn ngữ kể tự nhiên, hài hước Ý nghĩa: Ca ngợi sức mạnh, tinh thần lạc quan, ý chí người hoàn cảnh đặc biệt 13 Bố Xi-mông (G Mô-pa-xăng) Tác giả: G Mô-pa-xăng (1850-1893) nhà văn thực tiếng nước Pháp Những truyện ngắn có nội dung đọng, sâu sắc, hình thức giản dị, sáng làm nên thành công ông thể loại Tác phẩm: Văn trích từ phần đầu truyện ngắn tên 1.Nội dung: Thông qua tác phẩm, tác giả muốn thể hiện: - Con người sống nhân ái, yêu thương, cảm thông với nỗi bất hạnh - Tình yêu thương trân trọng người Nghệ thuật: - Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật thơng qua ngơn ngữ, hành động - Tình tiết truyện bất ngờ, hợp lí Ý nghĩa: Ca ngợi tình u thương, lòng thù hận người 14 Con chó Bấc (J.Lân-đơn) Tác giả:J.Lân-đơn (1876-1916) nhà văn tiếng nước Mĩ Tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã ông thể quan niệm: đạo đức, tình cảm cội nguồn gắn kết trật tự tồn Tác phẩm: Văn trích từ tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã Ngữ văn 2017-2018 1.Nội dung: Qua đoạn trích nhà văn có nhận xét, cách miêu tả tinh tế viết chó , thể trí tưởng tượng tuyệt vời, đồng thời bộc lộ tình cảm yêu thương lồi vật Nghệ thuật: - Trí tưởng tượng tuyệt vời, tài quan sát, nghệ thuật nhân hóa, nhà văn Ý nghĩa: Ca ngợi lòng yêu thương gắn bó cảm động người với lồi vật C/ TẬP LÀM VĂN Câu 1:Nêu khái niệm phép phân tích tổng hợp?Mối quan hệ hai phép lập luận ? - Phép lập luận phân tích phép lập luận trình bày phận, phương diện vấn đề nhằm nội dung vật, tượng - Phép lập luận tổng hợp phép lập luận rút chung từ điều phân tích (đem phận, đặc điểm vật phân tích riêng mà liên hệ lại với để nêu nhận định chung vật ấy) - Mối quan hệ qua lại hai phép lập luận: đối lập khơng tách rời Phân tích phải tổng hợp lại có ý nghĩa, mặt khác, phải dựa sở phân tích tổng hợp Câu 2: Khái niệm, yêu cầu, đối tượng, bước làm văn nghị luận việc, tượng đời sống ? - Nghị luận việc, tượng đời sống xã hội bàn việc, tượng có ý nghĩa xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ - Yêu cầu văn nghị luận việc, tượng đời sống: + Về nội dung: cần phải nêu rõ việc, tượng có vấn đề, phân tích mặt đúng, sai, mặt lợi,mặt hại + Về hình thức: có luận điểm có rõ ràng, luận xác thực, bố cục mạch lạc - Đối tượng: việc, tượng đời sống - Các bước: Tìm hiểu đề tìm ý Lập dàn bài: MB: Giới thiệu việc, tượng cần bàn luận TB: Liên hệ thực tế, phân tích mặt, nêu đánh giá, nhận định: +Nêu ý nghĩa tượng: Hiện tượng phản ánh điều ? Xu hướng ? +Giải thích nguyên nhân- hậu tượng +Đề xuất giải pháp, phương hướng khắc phục, cách ứng sử KB: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên Viết bài: Đọc sửa lại: Câu 3: Khái niệm, yêu cầu, đối tượng, bước làm văn nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lý ? - Nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lý bàn vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, có ý nghĩa quan trọng sống người - Yêu cầu văn nghị luận đề tư tưởng, đạo lý: + Về nội dung: Làm sáng tỏ vấn đề tư tưởng, đạo lý cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích, để chỗ (hay chỗ sai) tư tưởng nhằm khẳng định tư tưởng người viết Ngữ văn 2017-2018 + Về hình thức: văn phải có bố cục phần rõ ràng, luận điểm đắn, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, lời văn rõ ràng, sinh động - Đối tượng: vấn đề quan điểm, tư tưởng gắn liền với chuẩn mực đạo đức xã hội - Các bước: Tìm hiểu đề tìm ý Lập dàn bài: MB: Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí cần bàn luận TB: +Giải thích, nêu vấn đề cần bàn luận +Bàn luận: ý nghĩa, mặt đúng, mặt sai, mặt tiêu cực, mặt sai cần bổ sung +Bài học nhận thức hành động: Nên suy nghĩ,hành động ? KB: Kết luận, nêu nhận thức mới, tỏ ý khuyên bảo tỏ ý hành động Viết bài: Đọc sửa lại: *Điểm giống khác nghị luận việc, tượng đời sống với nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí: - Giống nhau: hình thức nghị luận - Khác nhau: đề cách thức bình luận + Nghị luận việc, tượng đời sống lấy việc tượng làm đối tượng chính; nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí làm đối tượng + Nghị luận việc tượng đời sống từ việc, tượng cụ thể mà nâng lên thành vấn đề tư tưởng đạo đức; nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo lí vấn đề tư tưởng, đạo đức mà suy nghĩ sống xã hội Câu 4: Khái niệm, yêu cầu, bước làm văn nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) ? Nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) trình bày nhận xét, đánh giá nhân vật, kiện, chủ đề hay nghệ thuật tác phẩm cụ thể - Yêu cầu: + Nội dung: Những nhận xét, đánh giá tác phẩm truyện phải xuất phát từ ý nghĩa cốt truyện, từ tính cách, hành động nhân vật nghệ thuật tác phẩm + Hình thức dạng bài: bố cục mạch lạc, lời văn chuẩn xác; luận điểm, luận rõ ràng - Các bước làm bài: 1.Tìm hiểu đề tìm ý 2.Lập dàn bài: MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm nêu ý kiến đánh giá chung tác phẩm NL TB: Lần lượt nêu luận điểm xắp xếp theo trình tự hợp lí Hệ thống luận điểm hình thành theo nhiều hướng: sở tình tác giả nêu tác phẩm; sở giá trị tác phẩm (nếu đánh giá tồn diện tác phẩm có giá trị nội dung - giá trị nghệ thuật, đánh giá giá trị nội dung có giá trị thực - giá trị nhân đạo; đánh giá giá trị nghệ thuật có kết cấu – nhân vật – ngơn ngữ - cách tạo tình – lời thoại) KB: Nêu khái quát nhận định, đánh giá chung tác phẩm truyện (tác phẩm nghị luận tiêu biểu cho nghiệp sáng tác tác giả nào, thuộc giai đoạn văn học nào, mảng chủ đề hay đề tài ) 3.Viết bài: 4.Đọc sửa lại: Câu 5: Khái niệm, yêu cầu, bước làm văn nghị luận đoạn thơ, thơ ? - Nghị luận đoạn thơ, thơ trình bày nhận xét, đánh giá nội dung, nghệ thuật đoạn thơ, thơ - Yêu cầu: 10 Ngữ văn 2017-2018 + Nội dung: cần nêu lên nhận xét, đánh giá cảm thụ riêng người viết Những nhận xét, đánh giá phải gắn với phân tích, bình giá ngơn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc, đoạn thơ, thơ + Hình thức: bố cục mạch lạc, lời văn sáng; luận điểm, luận rõ ràng - Cách làm bài: MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm đưa ý kiến khái quát thể cảm nhận hiểu biết thơ TB: Triển khai cảm nhận, đánh giá tác phẩm thành luận điểm Các luận điểm cắp xếp theo trình tự hợp lí (theo bố cục theo mạch cảm xúc) KB: Tổng kết khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật đoạn thơ, thơ Từ nhấn mạnh thêm ý nghĩa sâu sắc thơ với sựu nghiệp sáng tác tác giả, với đời, với bạn đọc BẢNG TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NGỮ PHÁP Đơn vị học Khái niệm Ví dụ Danh từ Là từ người, vật, khái niệm Bác sĩ, học sinh, gà Động từ Là từ hành động, trạng thái vật Học tập, nghiên cứu, Tính từ Là từ đặc điểm, tính chất vật, hành Xấu, đẹp, buồn, động, trạng thái vui, Số từ Là từ số lượng thứ tự vật Một, hai, ba, thứ nhất, thứ hai, Đại từ Là từ dùng để trỏ người, vật, hoạt động, tính Tơi, nó, thế, chất nói đến ngữ cảnh định lời nói dùng để hỏi Lượng từ Chỉ từ Quan hệ từ Trợ từ Tình thái từ Thán từ Cụm danh từ Cụm động từ Cụm tính từ Là từ số lượng hay nhiều vật Là từ dùng để trỏ vào vật, nhằm xác định vị trí vật khơng gian thời gian Là từ dùng để biểu thị ý nghĩa quan hệ sở hữu, so sánh, nhân phận câu hay câu với câu đoạn văn Là từ chuyên kèm từ ngữ câu để nhấn mạnh biểu thị thái độ đánh giá vật, việc nói đến từ ngữ Là từ thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán để biểu thị sắc thái tình cảm người nói Là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc, người nói dùng để gọi đáp Là tổ hợp từ danh từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Là tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Là tổ hợp từ tính từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành ấy, đó, nọ, kia, Của, như, nên, A ! ôi ! Than ôi ! Trời ! Những hoa mùa xuân nở đồng loạt đẹp tranh 11 Ngữ văn Thành phần câu Thành phần phụ câu Chủ ngữ Vị ngữ Câu trần thuật đơn Câu đặc biệt Câu rút gọn Câu ghép Câu nghi vấn Câu cảm thán Câu cầu khiến Câu trần thuật 2017-2018 Là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hồn chỉnh diễn đạt ý trọn vẹn Là thành phần khơng bắt buộc có mặt câu Mưa/ rơi Súng/ nổ Là thành phần câu nêu lên vật, tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái miêu tả vị ngữ Là thành phần câu có khả kết hợp với phó từ quan hệ thời gian, trả lời cho câu hỏi: làm ? Làm ? Là loại câu cụm C-V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến Là loại câu khơng cấu thành theo mơ hình chủ ngữ - vị ngữ Là câu mà nói viết lược bỏ số thành phần câu nhằm thông tin nhanh, tránh lặp từ ngữ Là câu hai nhiều cụm C-V không bao chứa tạo thành Mỗi cụm C-V gọi vế câu Nối bằng: + Quan hệ từ + Cặp quan hệ từ + Phó từ đại từ + dùng dấu phẩy, dấu hai chấm Là câu có từ nghi vấn, từ nối vế có quan hệ lựa chọn Chức dùng để hỏi, ngồi dùng để khẳng định, bác bỏ, đe dọa, Là câu có ngữ cảm thán dùng để lộ trực tiếp cảm xúc người nói (người viết); xuất ngôn ngữ hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương Là câu có từ cầu khiến hay ngữ điệu cầu khiến, dùng để lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo, Là câu dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả hay yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc Mưa / rơi CN Nó lúc sáng sớm VN Chiến sĩ /vẫn phía trước Mưa Gió Bom Lửa - Anh đến với ? - Một ! Trời/ bão nên C V C /nghỉ học V Sớm mai bà nhóm bếp lửa lên chưa ? (Bằng Việt) Than ơi! Thời oanh liệt đâu! (Bằng Việt) Xin đừng hút thuốc ! Hôm 12 ... Ten (1828-1 893 ) nhà triết học, sử học nhà nghiên cứu văn học, viện sĩ viện Hàn lâm Pháp Tác phẩm: Văn trích từ chương II cơng trình nghiên cứu văn học tiếng La Phông-ten thơ ngụ ngôn ông, thuộc... có ngữ cảm thán dùng để lộ trực tiếp cảm xúc người nói (người viết); xuất ngôn ngữ hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương Là câu có từ cầu khiến hay ngữ điệu cầu khiến, dùng để lệnh, yêu cầu, đề nghị,... minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu + Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ VD: a, - Ba con, không nhận ? - Không phải - Đang nằm mà phải giãy lên -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập NGỮ văn 9 – HK II , ĐỀ CƯƠNG ôn tập NGỮ văn 9 – HK II