SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8

20 190 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 23:10

Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8 PHỊNG GD & ĐT KRƠNG ANA TRƯỜNG THCS TƠ HIỆU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BÀI TẬP PHỐI HỢP NÂNG CAO THÀNH TÍCH HAI NỘI DUNG ĐIỀN KINH “CHẠY NGẮN CHẠY BỀN CHO HỌC SINH LỚP Họ tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT Đơn vị cơng tác: THCS TƠ HIỆU Trình độ: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Krông Ana, tháng năm 2019 MỤC LỤC Trang Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU …………………………………………………… I Đặt vấn đề … ………………………………………………………………1 II Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………….1 Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ …………………………………………2 I Cơ sở lí luận vấn đề …………………………………………………… II Thực trạng vấn đề …………………………………………………… III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề ……………………… IV Tính giải pháp………………………………………………… 11 V Hiệu giải pháp…………………………………………………….11 Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ…………………………………… 13 I Kết luận…………………………………………………………………… 13 II Kiến nghị………………………………………………………………… 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….16 PHỤ LỤC…………………………………………………………………… 17 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt - QĐ : Quyết định - GDĐT : Giáo dục đào tạo - GDTC : Giáo dục thể chất - TDTT : Thể dục thể thao - THCS : Trung học sở -% : Phần trăm -m : Mét - XPC : Xuất phát cao Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Giáo dục thể chất mặt giáo dục tồn diện, phận khơng thể tách rời nghiệp giáo dục Đảng Nhà nước ta Sự nghiệp giáo dục nói chung giáo dục thể chất nói riêng góp phần quan trọng việc đào tạo hệ trẻ phát triển tồn diện nhân cách, trí tuệ thể chất để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng Trong sống nay, trường học vị TDTT khẳng định tầm quan trọng Thơng qua mơn thể dục bồi dưỡng cho học sinh đức tính dũng cảm, nỗ lực, giúp em biết kĩ để tập luyện ngày từ nâng cao sức khỏe thể lực cho thân, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao Đối với học sinh có tăng tiến thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể em có hội thể thân lĩnh vực thể dục thể thao nhà trường Để đat thành tích cao thể dục thể thao phụ thuộc vào nhiều yếu tố bỏ qua hai yếu tố kĩ thuật động tác thể lực Hai yếu tố có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ với nhau, có tác dụng thúc đẩy để đạt thành tích cao Đặc biệt yếu tố kĩ thuật động tác, kĩ thuật động tác xác, thục tiết kiệm sức, từ phát huy khả dùng sức thể giúp nâng cao thành tích thân Tuy nhiên, q trình học tập tập luyện học sinh thường mắc sai lầm học kĩ thuật yếu tố thể lực em mức trung bình Chính yếu tố ảnh hưởng lớn đến thành tích học tập thi đấu em Trong năm qua thành tích thể dục thể thao học sinh trường THCS Tô Hiệu thi học sinh giỏi thể dục thể thao, hội khỏe phù phòng giáo dục tổ chức đạt kết thấp so với trường huyện, đặc biệt thành tích hai nội dung chạy ngắn, chạy bền môn điền kinh Với lí tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh Chạy ngắn chạy bền cho học sinh lớp Sáng kiến áp dụng cho học sinh trường THCS Tơ Hiệu II Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu sử dụng số tập trình dạy học nội dung chạy ngắn chạy bền cho học sinh lớp 8, áp dụng trình bồi dưỡng học sinh trường tham gia hội khỏe phù cấp huyện, nhằm nâng cao thành tích học tập kết thi đấu Qua đánh giá hiệu tập, từ lựa chọn tập phù hợp áp dụng công tác giảng dạy Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Như biết điền kinh môn thể thao đa dạng, bao gồm nhiều nội dung: bộ, chạy, nhảy, ném đẩy nhiều môn phối hợp Trong nội dung điền kinh nội dung chạy giảng dạy xuyên suốt mang lại tính hứng thú học sinh nội dung phát triển tốt tố chất thể lực Chạy phương pháp di chuyển tích cực, hoạt động có chu kì Mỗi chu kì gồm hai bước chạy: Một bước chân trái, bước chân phải Mỗi bước chạy gồm hai thời kì gồm có thời kì chân chạm đất thời kì bay khơng chạy nội dung phổ biến đưa tập thể lực sử dụng rộng rãi hầu hết môn thể thao Hơn nội dung mơn điền kinh nói chung mơn chạy nói riêng đặt mức quy định thành tích phải đạt sau q trình tập luyện mơn mang tính chất ganh đua liệt thể rõ yêu cầu kiểm tra đánh giá chạy ngắn hay chay bền phải đạt số giây, số mét quy định theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên, thi đấu thắng thua bước chân Chính tùy theo cự li u cầu mà người chạy phải biết phân phối thể lực cách hợp lí để đạt hiệu cao Vì vậy, để đạt thành tích theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể áp dụng cho học sinh trung học sở theo công văn số 445/GDTC ngày 17/01/1998 định số 53/2008/QĐ GDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên, hay để giành chiến thắng thi đòi hỏi q trình giảng dạy hay bồi dưỡng học sinh môn chạy ngắn, chạy bền người giáo viên bên cạnh việc hình thành kĩ thuật động tác cho học sinh, phải bước nâng cao hai yêu cầu thể lực thể lực chung thể lực chuyên môn cho học sinh, hai yếu tố thể lực có mối quan hệ mật thiết với nhau, học sinh lực chung tốt làm tảng cho phát triển thể lực chuyên môn Mà thể lực bao gồm tố chất sức nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền chun mơn, tính linh hoạt khéo léo, mềm dẻo,… Trong yếu tố sức nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền chuyên môn yếu tố cần thiết trình học tập nội dung chạy ngắn chạy bền học sinh Bên cạnh hình thành kĩ thuật động tác, nâng cao thể lực cho học sinh cần ý mặt tâm sinhhọc sinh tuổi 13 14, lứa tuổi giai đoạn giao thời từ trẻ em thành người lớn nên em muốn thể người lớn, hành động em bắt chước người lớn, điều tạo động lực muốn khám phá tìm hiểu giới xung quanh Và lứa tuổi trình nhận thức vấn đề nâng cao rõ rệt Các em biết tập trung ý, nhìn nhận sai việc, kĩ thuật động tác cách chất Nên việc hình thành kĩ thuật động tác giai đoạn lứa tuổi thuận lời Vì vậy, trình giảng dạy đòi hỏi giáo viên cần nắm vững đặc điểm tâm sinh lí thể lực học sinh qua giai đoạn mà sử dụng phương pháp, tập phù hợp để nâng cao chất lượng môn nâng cao kết học sinh dự thi học sinh giỏi TDTT hay hội khỏe phù cấp THCS II Thực trạng vấn đề Trường THCS Tô Hiệu nằm địa bàn xã Eabơng, xã thuộc vùng khó khăn huyện, học sinh thuộc diện hộ nghèo cận nghèo chiếm tỉ lệ cao, nhiều hộ gia đình chưa thật trọng vào chất lượng bữa ăn ngày em, em ăn có lượng mà khơng có chất Vì độ tuổi chiều cao, cân nặng em không đồng Mà chiều cao, cân nặng khơng đạt mức u cầu theo độ tuổi đồng nghĩa thể lực em yếu so với bạn trang lứa đạt tiêu chuẩn chiều cao, cân năng, vị mà giáo viên khó để đưa định lượng tập luyện phù hợp mà phát huy tăng tiến thể lực Qua thực tế giảng dạy năm học 2016 2017 nhận thấy chất lượng kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên hai nội dung chạy ngắn chạy bền học sinh thành tích học sinh đạt mức mức tốt chiếm tỉ lệ thấp, học sinh chủ yếu mức đạt tiêu chuẩn, chí có nhiều học sinh mức chưa đạt Cũng kết học sinh dự thi chạy ngắn, chạy bền năm đó, với kết năm học trước dự thi học sinh giỏi thể dục thể thao, hội khỏe phù cấp huyện tơi bồi dưỡng khơng có kết nên thân ln muốn tìm ngun nhân để có giải pháp khắc phục Chính thế, đến năm học 20172018 để tìm ngun nhân tơi mạnh dạn áp dụng đề tài trình giảng dạy trình bồi dưỡng học sinh dự thi chạy ngắn, chạy bền, nhận thấy có chuyển biến tích cực thái độ tập luyện, kết kiểm tra đánh giá tham gia thi đấu cấp huyện em nâng lên Cụ thể để đánh giá hiệu đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá sức nhanh, sức bền 62 học sinh lớp 8A1, 8A2 dạy theo mơ hình trường học trường THCS Tô Hiệu với hai nội dung chạy nhanh 30m chạy tùy sức phút theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh Sau lấy kết hai nội dung đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh giúp đánh giá thực trạng sức nhanh tốc độ sức bền em Đồng thời qua kết giúp phát phần nguyên nhân dẫn đến thành tích hai nội dung chạy ngắn chạy bền mức thấp yếu tố thể lực, đa phần học sinh lực mức trung bình đáp ứng tập lượng vận động thấp, dẫn đến vào tập đòi hỏi thể lực chung, thể lực chun mơn cao học sinh chưa đáp ứng Mặt khác từ kết kiểm tra sở để phân chia số học sinh lớp thành nhóm thể lực khác nhau: Thể lực tốt, thể lực khá, thể lực trung bình, thể lực yếu nhóm thể lực xếp thành hàng tập luyện học, qua giúp tơi đưa định lượng phù hợp với tập cho nhóm thể lực tương ứng lớp ` Kết kiểm tra đánh giá sức nhanh, sức bền Bảng 1A: Thành tích chạy 30m, lớp 8A1, 8A2 theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên Lớp Số học sinh khảo sát 8A1 31 8A2 31 Tốt Kết thu Tỉ lệ Đạt Tỉ lệ Chưa (%) (%) đạt 12,9 18 58,1 16,1 16 51,6 10 Tỉ lệ (%) 29 32,3 Bảng 2A: Thành tích chạy tùy sức phút lớp 8A1, 8A2 theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh,sinh viên Lớp Số học sinh khảo Tốt sát 8A1 31 8A2 31 Tỉ lệ (%) 3,2 Kết thu Đạt Tỉ lệ Chưa (%) đạt 17 54,8 13 17 54,8 14 Tỉ lệ (%) 42 45,2 Kết bảng 1A 2A cho thấy tỉ lệ học sinh đạt kết loại tốt chiếm tỉ lệ thấp, học sinh xếp loại chưa đạt chiếm tỉ lệ cao Qua kết cho thấy lớp học độ tuổi thể lực không đồng đều, mà số tập đưa nhằm phát triển tố chất thể lực học sinh nhiều không thực thực với em lực trung bình trở lên, em thể lực yếu lại khơng đáp ứng được, em lực tốt lại nhẹ nhàng nên không muốn tập Và với kết trình lên lớp mà đưa tập với định lượng mức áp dụng kế hoạch tập luyện chung cho lớp việc nâng cao thể lực thành tích cho học sinh khơng thực học sinh lực yếu xếp loại chưa đạt khó đáp ứng yêu cầu tập dẫn đến em dễ xảy tình trạng chán nản tập luyên Cũng phát huy tối đa khả học sinh có tố chất thể lực tốt Mà thể thao nắm kĩ thuật mà khơng lực để tham gia tập luyện việc nâng cao thành tích điểu khơng thể Cũng thông qua kết qủa giúp rút thiếu sót mắc phải qua trình giảng dạy lớp công tác bồi dưỡng học sinh nội dung chạy ngắn, chạy bền, trình lên lớp chưa nắm rõ thể lực chung đối tượng học sinh để đưa định mức tập luyện phù hợp, q trình bồi dưỡng dành q thời gian để rèn luyện thể lưc cho em mà nóng vội vào chun mơn hóa muốn có thành tích Vì vậy, để khắc phục thiếu sót thân tơi vạch nhiệm vụ cụ thể sau: - Khi đảm nhận giảng dạy môn thể dục lớp hay lựa chon học sinh để bồi dưỡng cần nắm tình trạng thể lực học sinh, cách từ tiết học cần tiến hành kiểm tra thể lực học sinh thông qua số kiểm tra chạy, nhảy, bật xa,… đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá, từ làm sở phân chia học sinh lớp thành nhóm thể lực tương ứng, để đưa định lượng tập luyện phù hợp với nội dung học liên quan đến tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền với nhóm thể lực cụ thể - Phân phối thời gian hợp lí buổi tập để trang bị hoàn thiện kĩ thuật tập tập giúp phát triển thể lực III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Trước khó khắn gặp phải trình giảng dạy, thực trạng vấn đề mạnh dạn đưa giải pháp, áp dụng số tập nhằm giúp học sinh hoàn thiện kĩ thuật động tác phát triển yếu tố thể lực buổi tập với nội dung tương ứng từ nâng dần thành tích học tập em Bài tập 1: Trang bị hoàn thiện kĩ thuật động tác nội dung Kĩ thuật động tác cách thức xếp, tổ chức thực hệ thống động tác để giải nhiện vụ vận động Kĩ thuật động tác chạy đơn giản tự nhiên nên thực được, song để chạy đạt hiệu khơng phải thực được, cần trang bị cho em yếu tố cốt lõi kĩ thuật chạy ngắn chạy bền bước hoàn thiện kĩ thuật động tác biện pháp: + Khi dạy nội dung ôn tập cần sâu vào chi tiết động tác Nhằm uốn nắn, chỉnh sửa để học sinh thực xác hoàn thiện + Khi học kĩ thuật động tác giáo viên cần tập trung giải kĩ thuật bước chạy thông qua giai đoạn kĩ thuật giai đoạn xuất phát, giai đoạn chạy lao, giai đoạn chạy quãng, giai đoạn đích chạy ngắn, cách chạy cách phân phối sức chạy bền, biện pháp khắc phục số tình trạng thường xuất chạy bên thở dốc, đau sóc…, giáo viên cần phân tích kĩ thuật động tác ngắn gọn, xác, xúc tích, dễ hiểu, kết hợp tranh để minh họa làm tăng ý em Bước đầu giúp học sinh hình dung kĩ thuật động tác, tận dụng thời gian cho học sinh tập luyện + Qua lí thuyết giáo viên làm mẫu động tác hồn thiện, xác đẹp Sau gọi học sinh lên thực lại kĩ thuật động tác Giúp gây ấn tượng sâu trí nhớ học sinh, đồng thời thông qua động tác thực học sinh giáo viên nắm khả bắt chước để thực kĩ thuật động tác em mức độ + Tùy theo độ phức tạp kĩ thuật động tác mà giáo viên phân tách thành giai đoạn phù hợp để hướng dẫn học sinh tập kĩ thuật động tác tập bổ trợ cho giai đoạn động tác tương ứng Hoàn thiện kĩ thuật động tác học sinh thực thục động tác đơn lẻ Qua đó, học sinh nắm thực kĩ thuật động tác dễ giàng Tạo động lực cho tích cực tập luyện để hoàn thiện kĩ thuật động tác + Cần tổ chức cho học sinh tập luyện cách hợp lí, bố trí đội hình tập luyện động tác kĩ thuật bổ trợ chun mơn vị trí thích hợp phân nhóm tập luyện Sẽ giúp giáo viên dễ quan sát để sửa sai cho em Hình ảnh: Học sinh tập giai đoạn xuất phát với bàn đạp Bài tập 2: Một số tập phát triển thể lực chung Trong buổi học cần đưa dạng tập phát triển chung với yêu cầu khác theo nhóm thể lực tương ứng : Chạy việt dã tùy sức, chạy biến tốc: 20m nhanh + 20m chậm với học sinh lực yếu, 30m nhanh + 30m chậm học sinh lực trung bình, 40m nhanh + 40m chậm với học sinh lực khá, 50m nhanh + 50m chậm với học sinh lực tốt, tập chạy lặp lại khoảng cự li 100 500m với cường độ 50 60% cường độ tối đa Khi áp dụng tập giúp cho học sinh làm quen dần với tập phát triển sức nhanh tốc độ sức bền chuyên môn Từng bước nâng dần thể lực Bài tập 3: Phát triển sức nhanh Để phát triển tối đa sức nhanh học sinh đáp ứng yêu cầu chạy hết cự li quy định thời gian ngắn sử dụng biện pháp sau: + Đưa hướng dẫn học sinh thực tập phát triển tốc độ như: chạy đoạn ngắn 30 60m theo nhóm thể lực hình thức chạy tăng tốc, chạy tốc độ cao Để có hiệu cao, tập yêu cầu người tập thực thời gian ngắn thời gian nghỉ lần tập phải đủ để hồi phục trở lại gần mức ban đầu cho chạy lặp lại Qua đó, học sinh phát huy tối đa sức nhanh thân thông qua tập + Đưa hướng dẫn học sinh thực tập phản ứng nhanh Trong chạy ngắn bên cạnh sức nhanh phản ứng nhanh ưu giúp người tập thực tốt giai đoạn xuất phát tạo tâm cho giai đoạn lại chạy ngắn Để rèn luyện phản ứng nhanh sử dụng tập rèn luyện phản xạ, thực xuất phát với nhiều tư khác như: Mặt hướng chạy xuất phát, vai hướng chạy xuất phát, lưng hướng chạy xuất phát, ngồi xuất phát, xuất phát cao xuất phát với bạn đạp Giúp học sinh thấy vai trò quan phản ứng nhanh chạy ngắn, tạo động lực cho tập luyện + Lồng ghép rèn luyện sức nhanh phản ứng nhanh hình thức trò chơi có tinh thi đua chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật, chạy thoi tiếp sức,… Giúp học sinh khơng nhàm chán tập luyện, tạo tính hứng thú Rèn luyện khả phát huy tối đa phản ứng nhanh, sức nhanh Hình ảnh: Học sinh thực tập chạy tốc độ cao Bài tập 4: Phát triển sức mạnh tốc độ, sức mạnh đôi chân, sức bền tốc độ Để đạt thành tích chạy ngắn chạy bền đòi hỏi người tập phải phát huy tốt yếu tố sức mạnh sức bền nên sử dụng biện pháp sau: + Đưa hướng dẫn học sinh thực dạng tập phát huy tối đa sức mạnh tốc độ sức mạnh chân hay số tập vừa mang tính chất bổ trợ cho kĩ thuật động tác vừa khắc phục trọng lượng thể như: Đạp chân vào bàn đạp xuất phát, đạp chân chạy tăng tốc sau xuất phát, bật xa chỗ, bật cao liên tục, nhảy lò cò, chạy đạp sau,… Từ đó, học sinh phát huy tốt sức mạnh tốc độ thân đồng thời phát triển sức mạnh cho đôi chân Từng bước nâng cao sức mạnh tốc độ sức mạnh đơi chân Hình: Bật xa chỗ Hình: Nhảy lò cò Hình ảnh: Học sinh thực tập bổ trợ phát triển sức mạnh đôi chân + Đưa hướng dẫn học sinh thực số tập rèn luyện sức bền tốc độ: Ở giai đoạn đích chạy ngắn, chạy bền học sinh thường hay mắc tình trạng giảm tốc độ để khắc phục tơi áp dụng tập gắng sức chạy 10 20m cuối trước đích với tốc độ cao Qua giúp học sinh khắc phục tình trạng giảm tốc độ cuối đoạn đích Hình ảnh: Học sinh chạy gắng sức 10- 20m cuối đích Bài tập 5: Phát triển sức bền chun mơn Sức bền lứa tuổi học sinh trung học sở em khơng chịu khó tập luyện Sức bền ảnh hưởng nhiều đến trình tập luyện em, để nâng cao sức bền chuyên môn sử dụng biện pháp sau: + Đưa tập phù hợp hướng dẫn học sinh thực theo nguyên tắc hệ thống, tăng tiến, vừa sức như: Nhảy dây bền, kết hợp chạy với rút ngắn dần cự li tăng cự li chạy, chạy địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe 300m qua buổi tập nâng dần lên 350m, 400m, 450m, 500m Với tập giúp đánh giá tiến yếu tố thể lực nhóm học từ có điều chỉnh nhóm tập luyện đưa định mức tập luyện phù hợp qua buổi học + Chạy với cự li quy định có tính thời gian Hay chạy thời gian quy đinh phải đạt số mét yêu cầu Giúp học sinh tự đánh giá khả thực tập, từ em có cố gắng tự tập luyện để nâng dần thể lực thân bắt kịp với yêu cầu tập luyện giáo viên đề Hình ảnh: Học sinh tập chạy bền địa hình tự nhiên Bài tập 6: Rèn kĩ thi đấu Điền kinh mơn có tinh tranh đua cao, nội dung yêu cầu người tập phải phát huy khả khác nội dung chạy ngắn phải phát huy tối đa sức nhanh, chạy bền phát huy sức bền thể, nên tập sử dụng biệp pháp sau: Sau học sinh thực giai đoạn kĩ thuật bước vào giai đoạn hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích, thay cho học sinh vào chạy với cự li đề tổ chức cho học sinh thi đấu với theo nhóm thể lực để lựa chọn nhất, nhì nhóm Tiếp lấy nhì nhóm thể lực tốt chạy tranh đua nhất, nhì với nhau, nhóm thể lực trung bình yếu chạy tranh đua nhì với Sau tổ chức thi đấu nhất, nhì lớp để chọn học sinh chạy nhanh nhất, học sinh có sức bền tốt lớp Qua thi đấu giúp học sinh củng cố kĩ thuật, rèn luyện tâm lí thi đấu Giúp lớp lựa chọn học sinh tham gia hội thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp trường tổ chức vào đầu tháng 12 năm học Cũng giúp giáo viên phát lựa chọn học sinh vào đội tuyển điền kinh chuyên sâu nội dung chạy gắn, chạy bền để bồi dưỡng chuẩn bị cho dự thi cấp huyện Bài tập 7: Lựa chọn đội tuyển điền kinh chuyên sâu nội dung chạy ngắn, chạy bền chuẩn bị cho hội khỏe phù cấp huyện Để nâng cao thành tích cho đội tuyển điền kinh dự thi hội khỏe phù cấp huyện nội dung chạy ngắn, chạy bền, khẳng định thêm tính hiệu đề tài, sau hội thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp trường, phân công ban giám hiệu phụ trách ôn luyện nội dung chạy ngắn, chạy bên cho học sinh nữ chuẩn bị cho hội khỏe phù cấp huyện, thân lựa chọn bốn học sinh tham gia bồi dưỡng Trước vào trình bồi dưỡng tiến hành kiêm tra thể lực em với nội dung chạy ngắn 60m chạy tùy sức phút thu kết sau Bảng 3: Thành tích chạy ngắn 60m (giây) theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể chạy tùy sức phút (m) theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên học sinh nữ lựa chọn bồi dưỡng STT Họ tên học sinh H Yăn Niê H Ria A đrơng H Nap Hđơk Nguyễn Thị Trà My Kết thu chạy 60m (giây) 10,45 10,25 10,30 10,34 Kết thu chạy tùy sức phút (m) 804 797 792 800 Ở bảng kết đối chiếu với bảng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên cho thấy em 10 đạt giải nhất, nhì nội dung chạy ngắn, chạy bền cấp trường mức chạy 60m mức đạt chạy tùy sức phút Vì bước vào giai đoạn ôn luyện, sử dụng tập phối hợp vào buổi tập với mức định lượng đưa gấp 1,5 lần so với định lượng đưa với học sinh lực tốt lớp IV Tính giải pháp Khi áp dụng đề tài giảng dạy bước đầu giúp giáo viên phân loại học sinh lớp thành nhóm thể lực tương ứng, từ lên lớp có điều chỉnh định lượng, kế hoạch tập luyện phù hợp với thể lực đối tượng, qua buổi tập có điều chỉnh dần định lượng theo nguyên tắc tăng tiến giúp học sinh nhóm thể lực khác bước nâng dần thể lực thể Khi áp dụng đề tài giảng dạy bồi dưỡng nhận thấy học sinh nắm thực kĩ thuật động tác, phát triển toàn diện tố chất thể lực sức nhanh, sức mạnh, sức bền,… đáp ứng yêu cầu tập giáo viên đưa ra, từ tạo hứng thú học tập tập luyện nâng dần thành tích cá nhân Đồng thời áp dụng tập học sinh tự đánh giá q trình hồn thiện kĩ thuật động tác, phát triển thể lực thân so với bạn trang lứa từ em có động lực cố gắng rèn luyện thêm để nâng cao thể lực thành tích thân V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Khi áp dụng tập phối hợp vào tiết dạy nội dung chạy ngắn, chạy bền với học sinh lớp 8A1 từ đối chứng với lớp 8A2 dạy theo hình thức trường THCS Tơ Hiệu, bước đầu thu số kết khả quan - Học sinh thực tốt kĩ thuật động tác hai nội dung chạy ngắn, chạy bền - Tạo sân chơi cảm giác thích thú với môn thể dục học sinh - Quan trọng sáng kiến bước nâng dần thể lực em sức nhanh, sức mạnh, sức bền,… đáp ứng yêu cầu nội dung chạy ngắn, chạy bền học sinh thực kiểm tra kết thúc nội dung, tham gia kiểm tra đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên thể qua kết sau Kết kiểm tra đánh giá sức nhanh, sức bền sau áp dụng đề tài Bảng 1B: Thành tích chạy 30m, lớp thực nghiệm 8A1, lớp đối chứng 8A2 theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên 11 Lớp Số học sinh khảo sát 8A1 31 8A2 31 Kết thu với lớp thực nghiệm 8A1 chứng 8A2 Tốt Tỉ lệ % Đạt Tỉ lệ % Chưa đạt 11 35,5 18 58 22.6 19 61,3 lơp đối Tỉ lệ % 6,5 16,1 Ở phần kết bảng 1A cho thấy trước thực nghiệm thành tích chạy 30m theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên lớp 8A1 8A2 gần tương đương nhau, sau áp dụng đề tài với lớp 8A1 thành tích thu bảng 1B cho thấy lớp áp dụng đề tài thành tích có chuyển biến tích cực hơn, tỉ lệ xếp loại tốt tăng lên nhiều hơn, tỉ lệ chưa đạt giảm xuống đáng kể so với 8A2 Điều có nghĩa tập có hiệu phát triển sức nhanh học sinh Bảng 2B: Thành tích chạy tùy sức phút, lớp thực nghiệm 8A1, lớp đối chứng 8A2 theo quy định việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên Lớp Số học Kết thu với lớp thực nghiệm 8A1 lơp đối sinh chứng 8A2 khảo sát Tốt Tỉ lệ % Đạt Tỉ lệ % Chưa đạt Tỉ lệ % 8A1 31 9,7 23 74,2 16,1 8A2 31 3,2 21 67,8 29 Qua bảng 2A cho thấy thành tích chạy tùy sức phút hai lớp xếp loại tốt chiếm tỉ lệ thấp tỉ lệ học sinh xếp loại chưa đạt chiếm tỉ lệ cao, điều chứng tỏ thể lực nhiều học sinh chưa đáp ứng vận động liên tục với lượng vận động trung bình phút Nhưng sau thực nghiệm với lớp 8A1đối chứng với 8A2 tỉ lệ xếp loại tốt 8A1 tăng lên so với 8A2, tỉ lệ học sinh xếp loại chưa đạt hai lớp giảm xuống 8A1 tỉ lệ giảm xuống cao Cũng năm học 2017 2018, hội khỏe phù cấp huyện dành cho học sinh THCS phòng giáo dục tổ chức, học sinh nữ lựa chọn bồi dưỡng tham gia dự thi nội dung chạy ngắn chạy bền bước đầu có kết quả, giải chưa cao dấu hiệu khả quan mà sáng kiến mang lại Cụ thể: + giải nhì chạy 800m em H Yăn Niê + giải chạy 100m em H Ria A đrơng + giải chạy 200m em H Ria A đrơng 12 Phần thứ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Qua thực tế giảng dạy việc áp dụng tập phối hợp để phát triển sức nhanh, sức mạnh, sức bền tốc độ, bước nâng dần thể lực cho em với phương pháp tổ chức thi đấu vào trình giảng dạy bồi dưỡng bước đầu mang lại hiệu không thành tích mà ý thức tập luyện nâng lên đáng kể Thông qua sáng kiến giúp em tiếp thu thực kĩ thuật động tác cách tốt hơn, hình thànhchạy ngắn chạy bền, từ làm tảng cho em tự tập ngoại khóa để nâng cao sức nhanh sức bền cho thân Sáng kiến áp dung bước đầu đem lại hiệu kiểm tra hết nội dung, kiểm tra đánh giá học sinh theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên, trình học sinh dự thi hội khỏe phù cấp huyện Tuy nhiên chưa phù hợp với học sinh lực q yếu, thành tíchnâng lên chưa đáp ứng với tiêu chuẩn đánh giá chung II Kiến nghị Để áp dụng đề tài nhằm nâng cao chất lượng môn chạy ngắn chạy bền giảng dạy bồi dưỡng học sinh tơi có số kiến nghị sau: - Với giáo viên : Khi nhận lớp giảng dạy cần nắm vững tình hình lớp, nghiên cứu đưa tập kiểm tra thể lực để phân loại học sinh lớp theo nhóm thể lực tương ứng từ buổi học đầu tiên, để từ có phương pháp giảng dạy đưa định lượng phù hợp linh hoạt Trong giảng dạy cần nhiệt tình, tích cực sửa sai kĩ thuật động tác hướng dẫn cách khắc phục để em hoàn thiện kĩ vận động thân - Với nhà trường: Cần tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học Tu sửa sân tập thể dục phẳng để đảm bảo an toàn cho học sinh tập luyện Trên vài kinh nghiệm thân việc áp dụng số tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “Chạy ngắn chạy bền” cho học sinh lớp trường THCS Tơ Hiệu Trong q trình thực có thiếu sót kính mong đóng góp đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến hồn chỉnh mang lại hiệu cao thực tiễn giảng dạy Tôi xin chân thành cảm ơn ! 13 Ea Bông, ngày 25 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Tuyết 14 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn thể dục trung học sở Đinh Mạnh Cường (chủ biên) Nguyễn Hải Châu Nhà xuất giáo dục Việt Nam Năm 2011 Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học mơn thể dục trung học sở Trần Đình Thuận Vũ Thị Thư Nhà xuất giáo dục Năm 2008 Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường trung học sở mơn thể dục Vũ Bích Huệ - Nguyễn Trọng Hải Lê Tiến Dũng Nhà xuất giáo dục Năm 2004 Sách giáo viên thể dục 8, Trần Đồng Lâm (Chủ biên) , Vũ Học Hải Vũ Bích Huệ Nhà xuất giáo dục Năm 2002 16 PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ ( Áp dụng cho học sinh THCS theo công văn số 445/GDTC ngày 17 tháng năm 1998 giáo dục đào tạo) Trích tiêu chuẩn nội dung chạy 60m (s) Mức Đạt Khá Giỏi Nội dung thi Chạy 60m Chạy 60m Chạy 60m Nam /tuổi 12 13 11,5 11,0 10,5 10,2 10,0 9,5 14 10,5 9,8 9,2 15 10,0 9,5 9,0 Nữ / tuổi 12 13 12,2 11,9 11,4 11,2 10,6 10,4 14 11,6 11,0 10,2 15 11,3 10,8 10,0 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN Trích tiêu chuẩn đánh giá thể lực nam lứa tuổi 13, 14 nội dung chạy 30m (giây) chạy tùy sức phút (m) Tuổi Phân loại 13 Tốt Đạt Tốt Đạt 14 Chạy 30m XPC (giây) ˂ 5,30 ≤ 6,30 ˂ 5,20 ≤ 6,20 Chạy tùy sức phút ( m ) ˃ 960 ≥ 870 ˃ 980 ≥ 880 Trích tiêu chuẩn đánh giá thể lực nữ lứa tuổi 13, 14 nội dung chạy 30m (giây) chạy tùy sức phút (m) Tuổi Phân loại 13 Tốt Đạt Tốt Đạt 14 Chạy 30m XPC (giây) ˂ 6,30 ≤ 7,30 ˂ 6,20 ≤ 7,20 17 Chạy tùy sức phút ( m ) ˃ 804 ≥ 750 ˃ 850 ≥ 770 ... tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp Sáng kiến áp dụng cho học sinh trường THCS Tơ Hiệu II Mục... dạy học Tu sửa sân tập thể dục phẳng để đảm bảo an toàn cho học sinh tập luyện Trên vài kinh nghiệm thân việc áp dụng số tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh Chạy ngắn chạy bền ... cứu sử dụng số tập trình dạy học nội dung chạy ngắn chạy bền cho học sinh lớp 8, áp dụng trình bồi dưỡng học sinh trường tham gia hội khỏe phù cấp huyện, nhằm nâng cao thành tích học tập kết thi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8, SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “ Chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8, V. Hiệu quả của giải pháp…………………………………………………….11, TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn