Giáo án ngữ văn 10 cả năm soạn theo 5 bước bộ 2

401 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 19:46

GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Ngày soạn: 01/09/2017 TIẾT Đọc văn TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Giúp học sinh: - Nắm kiến thức chung nhất, tổng quát hai phận VHVN trình phát triển văn học viết Việt Nam Kĩ năng: - Vận dụng để tìm hiểu hệ thống hoá tác phẩm học văn học VN Thái độ, phẩm chất: - Bồi dưỡng niềm tự hào truyền thống văn hóa dân tộc qua di sản văn học học, từ có lòng say mê với VHVN Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư B-PHƯƠNG TIỆN GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv kết hợp phương pháp đọc sáng tạo, đối thoại, trao đổi, nêu vấn đề, thảo luận, tích hợp D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh( SGK, ghi, soạn ) Bài Hoạt động 1: Hoạt động trải nghiệm Nhà thơ Huy Cận ca ngợi truyền thống tốt đẹp người Việt Nam: Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa Trong mà thực sáng hai bờ suy tưởng Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hòa Người Việt Nam hiên ngang bất khuất, trước họa ngoại xâm “người trai trận, người gái nhà ni con”, chí “giặc đến nhà, đàn bà đánh”, tất nhằm mục đích “đạp quân thù xuống đất đen” Bởi người Việt Nam vốn u hòa bình, ln khát khao độc lập, tự Bên cạnh ý chí độc lập, thẳm sâu tâm hồn người Việt mang tố chất nghệ sĩ Lớp cha trước, lớp sau tiếp nối không ngừng sáng tạo làm nên VHVN phong phú thể loại, có nhiều tác giả tác phẩm ưu tú Ở cấp học trước, em tiếp xúc, tìm hiểu nhiều tác phẩm VHVN tiếng xưa nay.Trong chương trình Ngữ Văn THPT, em lại tiếp tục tìm hiểu tranh VH Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 nước nhà cách toàn diện có hệ thống Tiết học hơm nay, tìm hiểu văn học sử có vị trí tầm quan trọng đặc biệt : Tổng quan VHVN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động Hoạt động hình thành kiến thức - Em hiểu tổng quan văn học Việt Nam? GV: ? Hãy cho biết bố cục “ Tổng quan VHVN” gồm phần? Mỗi phần nêu lên vấn đề văn học? - Ngồi phần đặt vấn đề “ Trải qua… tinh thần ấy” “ Tổng quan…” chia làm phần lớn: - Các phận hợp thành VHVN - Quá trình phát triển VH viết VN - Con người VN qua VH GV ? Phần đặt vấn đề giới thiệu điều gì? HS đọc phần I(Sgk-5) GV yêu cầu hsinh lên bảng vẽ sơ đồ phận hợp thành VHVN? -> Gọi hsinh khác nhận xét, bổ sung -> G kết luận ? Trình bày hiểu biết VHDG?( đời từ bao giờ? có đặc điểm thể loại? ) ? Vhọc viết có khác so với VHDG? ? Quá trình phát triển văn học viết Việt Nam chia làm thời kì? -Vhọc viết VN: thời kì +, VH từ tkỉ X->XIX(VHTĐại) +, VH từ đầu tkỉ XX->CMT8/45 +, VH từ sau CMT8/45-> hết tkỉ XX VHHĐại Thời kì VHTĐại có đặc điểm bật? Lấy d/chứng minh họa cụ thể? ? Vì vhọc từ tkỉ X đến hết XIX có ảnh hưởng VHTQuốc? ảnh hưởng ntnào? ? Kể tên tác giả, tác phẩm tiêu biểu? ? Em có suy nghĩ phát triển VH Nơm VHTĐ? (-> Sự phát triển vhọc Nôm gắn liền với truyền thống lớn VHTĐ lòng yêu nước,tinh thần nhân đạo,tính thực, đồng thời phản ánh q trình dân tộc hóa HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hs theo dõi phần tiểu dẫn SGK trả lời câu hỏi: - Cách nhìn nhận, đánh giá cách tổng quát nét lớn văn học Việt Nam I Các phận hợp thành văn học Việt Nam Văn học dân gian: +, Ra đời sớm( cơng xã ngun thủy), người chưa có chữ viết, cách cảm cách nghĩ hồn nhiên +, Lực lượng sáng tác: tập thể nhân dân lao động -> tính truyền miệng +, Thể loại: thần thoại, sử thi, cổ tích, truyền thuyết… Văn học viết: +,Thế kỉ X phát triển, ghi lại chữ viết( Hán, Nôm, Quốc ngữ) +, Lực lượng sáng tác :trí thức -> mang dấu ấn cá nhân, tác giả +, Thể loại: X -> XIX( VHTĐại): VH chữ Hán( văn xuôi, thơ, văn biền ngẫu), VH chữ Nôm( thơ, văn biền ngẫu) Từ đầu XX đến nay( VHHĐại):VH viết chữ quốc ngữ: tự , trữ tình, kịch II Quá trình phát triển văn học viết Việt Nam Văn học trung đại( X -> hết XIX) - Tồn tại: bối cảnh xã hội phong kiến -> vhọc chịu ảnh hưởng luồng tư tưởng phương Đơng( đặc biệt TQuốc) - Hình thức: chữ Hán -> đạt nhiều thành tựu chữ Nôm: thơ Hồ Xuân Hương, NTrãi… - Tư tưởng: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo… ( Truyện Kiều, Lục Vân Tiên- ( nam nữ thụ thụ bất thân, tam tòng tứ đức, trai thời trung hiếu làm đầu, trung quân quốc…) - Nội dung: cảm hứng yêu nước( gắn với tư tưởng trung quân), cảm hứng nhân đạo 2.Văn học đại( từ đầu kỉ XX đến hết kỉ XX) - Về tác giả: xuất đội ngũ nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, lấy việc viết văn, sáng tác thơ làm Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 dân chủ hóa phát triển cao) ?Tại VHVN từ đầu kỉ XX đến lại gọi văn học đại? (->phát triển thời đại mà quan hệ sản xuất chủ yếu dựa vào đại hóa Mặt khác luồng tư tưởng tiến văn hóa phương Tây thay đổi cách cảm, cách nghĩ, cách nhận thức, cách nói người VNam) ? Sự đổi biểu cụ thể sao? Lấy d/chứng minh họa? - Tản Đà: Mười năm xưa bút lông Xác xơ chẳng bợn chút đồng Bây anh đổi lơng sắt Cách kiếm ăn đời có nhọn không - buổi giao thời: cũ – tranh nhau, Á- Âu lẫn lộn: +, Nào có chữ Nho Ơng Nghè, ơng Cống cũng… +, Ơng Nghè, ông Cống tan mây … Đứng lại nơi tú tài +, Bài “ Ơng đồ”( VĐLiên) - Trích nhận định Lưu Trọng Lư: “ Phương Tây đến chỗ sâu hồn ta…” ? Những thành tựu đạt văn học thời kì này? nghề nghiệp - Về hình thức: chữ quốc ngữ( chữ Hán- Nôm thất thế) - Về đời sống văn học: nhờ có báo chí kĩ thuật in ấn đại-> tphẩm VH vào đời sống nhanh hơn, mqhệ độc giả- tác giả mật thiết - Về thể loại: xuất thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói… - Về thi pháp: xuất hệ thống thi pháp +, VHTĐại: ước lệ, tượng trưng, khuôn mẫu (Truyện Kiều- NDu), tính phi ngã +, VHHĐại: tả thực, chi tiết( Chí Phèo- NCao), tính ngã( đề cao- XDiệu: Ta ) -Thành tựu bật: +, VH yêu nước cách mạng gắn liền với công gpdtộc +, Thể loại: phong phú, đa dạng Hoạt động Hoạt động thực hành GV yêu cầu HS: Sơ đồ hóa phận hợp thành văn học Việt Nam CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH CỦA VHVN Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 VĂN HỌC DÂN GIAN Khái niệm Thể loại VĂN HỌC VIẾT Đặc trưng Khái niệm Thể loại Đặc Là sáng tạo dấuấn Là sáng tác tập Thần thểthoại, truyền truyềnmiệng Văn thuyết, xuôi củasử Tính nhân Là thi,sáng tập truyện dân thể tác laoTính cổ động Thơ tích, trí truyền thức, ,Văn truyện miệng biềnngẫu.Thơ cười, ghi Tính chèo… lạithực bằnghành chữ Văn viết, biềnngẫu mang Tự tác cá nhân, mang dấu ấn cá nhân GV yêu cầu HS lập bảng so sánh văn học dân gian văn học viết HS làm việc theo nhóm, nhóm trình bày kết Các mặt so sánh Văn học dân gian Văn học viết Tác giả Tập thể nhân dân lao động Cá nhân trí thức Phương thức sáng tác Tập thể truyền miệng Viết, văn bản, đọc, sách, báo, lưu truyền dân gian (kể, hát, nói, diễn) in ấn, tủ sách, thư viện… Chữ viết Chữ quốc ngữ ghi chép sưu tầm Chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc văn học dân gian ngữ Đặc trưng Tập thể, truyền miệng, thực hành Tính cá nhân, mang dấu ấn cá sinh hoạt cộng đồng nhân sáng tạo Hệ thống thể loại Tự dân gian (thần thoại, truyền Tự trung đại, đại, trữ thuyết, cổ tích…), trữ tình dân tình trung đại, đại, sân gian (ca dao), sân khấu dân gian khấu trung đại đại (chèo, rối…) GV yêu cầu HS lập bảng văn học viết Việt Nam HS làm việc theo nhóm, nhóm trình bày kết VĂN HỌC VIẾT Văn học chữ Hán Văn học chữ Nôm - Ra đời từ thời Bắc thuộc, -Chữ ghi âm tiếng Việt từ phát triển từ kỉ X chữ Hán người Việt tạo - Chịu ảnh hưởng Trung Hoa từ kỉ XIII đậm sắc - Phát triển, xuất nhiều thực, tài hoa, tâm hồn tính tác giả, tác phẩm có giá trị cách Việt Nam - Đọc theo âm Hán Việt Văn học chữ quốc ngữ - Chữ quốc ngữ ghi âm tiếng Việt hệ thống chữ Latinh - Phát triển từ đầu kỉ XX tạo thành văn học đại Việt Nam Hoạt động Hoạt động ứng dụng Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 GV nêu tập : Sắp xếp tác phẩm văn học theo hai phận (riêng phận văn học viết xếp theo cột) : Truyện Kiều, Đại cáo bình Ngơ, Qua Đèo Ngang, Nhật kí tù, Cảnh khuya, Tấm Cám, Thánh Gióng, Thằng Bờm… Văn học dân gian Văn học viết Văn học chữ Hán Văn học chữ Nôm Văn học chữ quốc ngữ Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Nêu phận hợp thành trình phát triển VHVN - Một số điểm khác văn học trung đại – văn học đại Dặn dò - Học cũ - Chuẩn bị tiết Ngày soạn: 01/09/2017 TIẾT Đọc văn TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Giúp học sinh: - Nắm vững hệ thống vấn đề : Con người VHVN Kĩ năng: - Vận dụng để tìm hiểu hệ thống hố tác phẩm học văn học VN Thái độ, phẩm chất: - Bồi dưỡng niềm tự hào truyền thống văn hóa dân tộc qua di sản văn học học, từ có lòng say mê với VHVN, ý thức trau dồi tiếng mẹ đẻ Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư B-PHƯƠNG TIỆN GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv kết hợp phương pháp đọc sáng tạo, đối thoại, trao đổi, nêu vấn đề, thảo luận, tích hợp D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Kiểm tra cũ: - Hãy vẽ sơ đồ phận hợp thành văn học Việt Nam - Trình bày trình phát triển văn học viết Việt Nam Bài Hoạt động 1: Hoạt động trải nghiệm Tiết trước, em tìm hiểu phận hợp thành văn học Việt Nam, trình phát triển văn học Việt Nam Tiết này, tìm hiểu người Việt Nam qua văn học để thấy văn học Việt Nam thể chân thực sâu sắc đời sống tư tưởng, tình cảm người Việt Nam nhiều mối quan hệ đa dạng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động Hoạt động hình thành kiến thức GV dẫn dắt: Lịch sử văn học dân tộc lịch sử tâm hồn dân tộc “ VH nhân học Con người đối tượng phản ánh… nhiều mqhệ đa dạng” Đó mqhệ nào? ? Kể tên số tác phẩm học chương trình phản ánh mqhệ ấy? Từ rút nhận xét gì? ? Tại chủ nghĩa yêu nước lại trở thành nội dung quan trọng bật văn học viết Việt Nam ? ? Có mqhệ nào? Biểu sao? D/chứng ? Một phẩm chất tốt đẹp người VNam gì? Nó biểu cụ thể ntnào qua thơ văn? -> Nhìn thẳng vào thực với tinh thần phê HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH III Con người Việt Nam qua văn học Con người VNam quan hệ với giới tự nhiên VDụ: Truyền thuyết “ Sơn Tinh – Thủy Tinh” Ca dao tình yêu qhương đnước Thơ NTrãi, Hồ Chí Minh… - Trong quan hệ với giới tự nhiên: +, nhận thức, cải tạo, chinh phục tự nhiên (thần thoại, truyền thuyết) +, thiên nhiên bạn +, hình thành tình yêu thiên nhiên +,từ tình yêu thiên nhiên hình thành hình tượng nghệ thuật Vdụ: Thuyền có nhớ bến chăng? Bến dạ… Mới tù tập leo núi( HCM) Con người VNam quan hệ quốc gia, dân tộc - Dòng văn học yêu nước bật xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam : sớm ý thức xây dựng quốc gia độc lập, tự chủ; vị trí địa lí đặc biệt, đất nước ta phải nhiều lần đấu tranh với ngoại xâm để giành giữ vững độc lập - Tinh thần yêu nước( sợi đỏ): tình yêu quê hương, tự hào truyền thống văn hóa ,lịch sử, ý chí căm thù quân xâm lược, dám hi sinh độc lậptự do… Vdụ : Nam quốc sơn hà; Bình Ngơ đại cáo; Hịch tướng sĩ… Con người VNam quan hệ xã hội - Lòng nhân đạo, tình u thương người -> tiền đề quan trọng cho hình thành chủ nghĩa thực chủ nghĩa nhân đạo văn học Vdụ : Bình Ngơ đại cáo (Ng Trãi) Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân phán cải tạo xã hội truyền thống lớn VHVN ? Những biểu nội dung điều văn học ? ? Những điểm cần ghi nhớ qua học? -> Gọi hsinh đọc phần ghi nhớ Hoạt động Hoạt động thực hành GV hướng dẫn học sinh làm BT - Cho biết: a, Tên vài tác phẩm thể lòng yêu nước b, Tên vài tác phẩm có nội dung phê phán xã hội phong kiến, thực dân nửa phong kiến… c, Một vài câu ca dao, thơ tình yêu Giáo án Ngữ văn 10 Truyện Kiều(Nguyễn Du) - Tố cáo, phê phán lực chuyên quyền bày tỏ thông cảm với người dân bị áp - Mơ ước xã hội công bằng, tốt đẹp - Nhận thức, phê phán, cải tạo xã hội Con người Việt Nam ý thức thân - Xu hướng chung: xây dựng đạo lí làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp: nhân ái, thủy chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh… - Trong hoàn cảnh đấu tranh chống ngoại xâm, cải tạo thiên nhiên khắc nghiệt, người Việt Nam thường đề cao ý thức cộng đồng, nhân vật trung tâm thường bật ý thức trách nhiệm xã hội, hi sinh tơi cá nhân - Trong hồn cảnh khác, cá nhân đề cao (thế kỉ XVIII, giai đoạn 1930-1945) Con người nghĩ đến quyền sống cá nhân, quyền hưởng tình yêu tự do, hạnh phúc, ý nghĩa sống trần thế… IV Tổng kết - Ghi nhớ (sgk) V Bài tập a, Tên vài tác phẩm thể lòng yêu nước : Nam quốc sơn hà, Bình Ngơ đại cáo, Làng… b, Tên vài tác phẩm có nội dung phê phán xã hội phong kiến, thực dân nửa phong kiến : Tắt đèn, Lão Hạc… c, Một vài câu ca dao, thơ tình u : - Thuyền có nhớ bến chăng… - Mình có nhớ ta chăng… - Khăn thương nhớ ai… Hoạt động Hoạt động ứng dụng Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo thấm nhuần tác phẩm sau ? Trình HS thảo luận nhóm, phân loại tác phẩm bày biểu cụ thể ? biểu cụ thể tác phẩm Hịch tướng sĩ, Bình Ngơ đại cáo, Truyện Kiều, Bài thơ tiểu đội xe khơng kính… Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Con người Việt Nam qua văn học : quan hệ với giới tự nhiên; quan hệ quốc gia, dân tộc; quan hệ xã hội; ý thức thân Hướng dẫn học nhà chuẩn bị - Học cũ - Chuẩn bị bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Ngày soạn : 01/09/2017 TIẾT Tiếng Việt HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nắm kiến thức hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ,về nhân tố giao tiếp nhân vật, hồn cảnh , nội dung, mục đích, phương tiện, cách thức giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kĩ năng: - Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp Thái độ: - Có thái độ hành vi phù hợp hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-PHƯƠNG TIỆN GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- Phương pháp thực Gv kết hợp phương pháp đối thoại, trao đổi, nêu vấn đề, thảo luận, tích hợp D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh Bài mới: Hoạt động Hoạt động trải nghiệm - GV: Trong sống người thường sử dụng phương tiện để giao tiếp ? - HS: Giao tiếp tiến hành qua: ngôn ngữ, cử , điệu bộ, nét mặt, hệ thống tín hiệu - GV: Vậy phương tiện giao tiếp phổ biến nhất, quan trọng phương tiện nào? - HS: Phương tiện ngôn ngữ - GV : Trong sống ngày, người giao tiếp với phương tiện vô quan trọng, ngon ngữ Khơng có ngơn ngữ khơng có kết hồn cảnh giao tiếp Bởi giao tiếp ln phụ thuộc vào hồn cảnh nhân vật giao tiếp Để thấy điều đó, tìm hiểu : Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Hoạt động GV Hoạt động HS Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Hoạt động Hoạt động hình thành kiến thức GV yêu cầu hs đọc văn bản(nhắc H ý ngữ điệu, giọng nói nhân vật, khác biệt loại câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán…) GV sdụng câu hỏi a, d, e-> phân tích để hình thành khái niệm ?Hoạt động giao tiếp văn ghi lại diễn nhân vật giao tiếp nào? Hai bên có cương vị quan hệ với sao? Căn nhận biết? HS trả lời: ?Hoạt động giao tiếp diễn hồn cảnh hướng vào nội dung gì? ?Mục đích giao tiếp? Cuộc giao tiếp có đạt mục đích ko? ?Từ ngữ liệu trên, em hiểu hoạt động giao tiếp ? Trong trình hoạt động giao tiếp, phải ý đến điều gì? G yêu cầu hsinh qsát lại ngữ liệu ? Trong HĐGT nhân vật giao tiếp đổi vai cho ntnào? Qua vdụ, em có nhận xét gì? ? Vậy HĐGT gồm q trình? Những q trình quan hệ với ntnào? ? Qua tìm hiểu ngữ liệu cho biết HĐGT ngơn ngữ có chi phối nhân tố nào?Muốn xác định nhân tố cần trả lời câu hỏi gì? ? Những điều cần ghi nhớ qua học? Hs đọc sgk Giáo án Ngữ văn 10 I, Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 1, Khái niệm: a, Khảo sát ngữ liệu 1(Sgk-14) - Các nhân vật giao tiếp gồm: +,Vua nhà Trần (người lãnh đạo tối cao đất nước) +, Các bô lão ( đại diện cho tầng lớp nhân dân) = > quan hệ : vua- -> ngơn ngữ giao tiếp có nét khác nhau: từ xưng hô (bệ hạ) từ thể thái độ (xin , thưa) câu nói tỉnh lược chủ ngữ giao tiếp trực diện - Hoàn cảnh: đất nước có giặc ngoại xâm - Nội dung giao tiếp: Thảo luận tình hình đất nước bàn bạc sách lược đối phó - Mục đích giao tiếp: Bàn bạc để tìm thống sách lược đối phó với quân giặc Cuộc giao tiếp đến thống hành động “ đánh’’ -> đạt mục đích b, Kết luận chung +, Là hoạt động trao đổi thông tin người xã hội +, Tiến hành chủ yếu phương tiện ngôn ngữ (nói viết ) +, Mục đích: nhằm thực mục đích nhận thức, tình cảm, hành động =>Đảm bảo đạt mục đích giao tiếp Quá trình hoạt động giao tiếp a, Khảo sát ngữ liệu - Các nhân vật đổi vai cho nhau… -> Khi người nói(viết) tạo văn nhằm biểu đạt nội dung tư tưởng, tình cảm người nghe (đọc) tiến hành hoạt động nghe(đọc) để giải mã lĩnh hội nội dung b, Kết luận - Mỗi HĐGT gồm trình: +, Tạo lập vbản +, Lĩnh hội vbản -> qhệ tương tác Các nhân tố hoạt động giao tiếp - Nhân vật giao tiếp - Hoàn cảnh giao tiếp - Nội dung giao tiếp - Mục đích giao tiếp - Phương tiện cách thức giao tiếp Ghi nhớ (Sgk -15) Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Hoạt động Hoạt động thực hành GV hướng dẫn hsinh làm tập - tổ chức hsinh thảo luận theo nhóm( tổ)- nhóm +, Nhóm 1: câu a,b +, Nhóm 2: câu c,d +, Nhóm 3: câu e - GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời, hsinh khác nhận xét, bổ sung -> G hướng dẫn nhanh ý cần đạt II Luyện tập Khảo sát ngữ liệu ( Sgk- 13) Bài : Tổng quan văn học Việt Nam - Nhóm 1: +, Nhân vật giao tiếp: tác giả Sgk( người viết): lứa tuổi cao hơn, có vốn sống, có trình độ hiểu biết cao hơn, có nghề nghiệp nghiên cứu gdạy vhọc học sinh lớp 10(người đọc): trẻ tuổi hơn, có vốn sống trình độ hiểu biết thấp +, Hồn cảnh giao tiếp: gdục quốc dân, nhà trường - Nhóm 2: +, Nội dung giao tiếp: đề tài Tổng quan VHVN, GV gọi 1hsinh lên bảng làm, lớp làm gồm vấn đề bản: vở-> gọi hsinh khác nhận xét, bổ sung-> GV Các phận hơp thành VHVN sửa chữa Quá trình phát triển VH viết VN Con người VN qua VH +, Mục đích giao tiếp: Người viết: trình bày cách tổng quan số vấn đề VHVN cho hs lớp 10 Người đọc: tiếp nhận lĩnh hội kiến thức VHVN, rèn luyện nâng cao kĩ nhận thức, đánh giá tượng vhọc, - Nhóm 3: +, Phương tiện cách thức giao tiếp: Thuật ngữ vhọc Các câu văn mang đặc điểm vbản khoa học: cấu tạo phức tạp, nhiều thành phần… mạch lạc, chặt chẽ Kết cấu vbản: mạch lạc, rõ ràng, có hệ thống đề mục lớn nhỏ Hoạt động Hoạt động ứng dụng HS phân tích nhân tố hoạt động Phân tích nhân tố giao tiếp thể giao tiếp ca dao : ca dao sau: - Nhân vật giao tiếp Bây mận hỏi đào - Hoàn cảnh giao tiếp Vườn hồng có vào hay chưa? - Nội dung giao tiếp Mận hỏi đào xin thưa - Mục đích giao tiếp Vườn hồng có lối chưa vào - Phương tiện cách thức giao tiếp Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Khái niệm hoạt động giao tiếp ngôn ngữ - Hai trình hoạt động giao tiếp ngơn ngữ - Các nhân tố hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Dặn dò Trang 10 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Kiến thức: LỚP 10A2, 10A3 : - Khái niệm văn quảng cáo, vai trò quảng cáo đời sống - Yêu cầu cách viết quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ LỚP 10A8 : - Khái niệm văn quảng cáo, vai trò quảng cáo đời sống - Yêu cầu cách viết quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ - Học tập cách viết quảng cáo từ phương tiện thông tin đại chúng Đánh giá ưu, nhược điểm văn quảng cáo Kĩ năng: - Biết lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với nội dung quảng cáo - Biết viết văn quảng cáo thông thường Tư duy, thái độ, phẩm chất : - Có ý thức quan tâm đến quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng rèn kĩ viết quảng cáo Ý thức tầm quan trọng văn quảng cáo đời sống Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp phương pháp: hướng dẫn hs trao đổi - thảo luận, trả lời câu hỏi, thực hành D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: - Cần có lưu ý viết đoạn văn nghị luận ? Bài Hoạt động Khởi động Hằng ngày, em bắt gặp nhiều văn quảng cáo báo chí, tờ rơi, đài phát thanh, truyền hình, Vậy, vai trò yêu cầu văn quảng cáo ? Làm để viết văn quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục ? Bài học hơm nay, tìm hiểu vấn đề Hoạt động GV & HS Nội dung kiến thức cần đạt Trang 387 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Hoạt động Hình thành kiến thức *Tìm hiểu mục I - Thế văn quảng cáo? - Các văn quảng cáo sgk nói điều gì? - Các văn thường gặp đâu? - Kể tên số loại văn quảng cáo thường gặp? - Để tạo hấp dẫn, văn trình bày ntn? - Phân tích mặt hạn chế văn quảng cáo - Các yêu cầu văn quảng cáo? * Cách viết VB quảng cáo Yêu cầu hs thực hành làm tập: Viết quảng cáo cho sản phẩm rau Gợi mở: - Nêu đặc điểm ưu việt rau mặt: chăm bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng, giá cả? Yêu cầu hs đọc văn quảng cáo viết theo cách quy nạp so sánh Gv nhận xét, bổ sung Giáo án Ngữ văn 10 I Vai trò yêu cầu chung văn quảng cáo Văn quảng cáo đời sống a Khái niệm văn quảng cáo Là văn thông tin sản phẩm hay dịch vụ nhằm thu hút thuyết phục khách hàng tin vào chất lượng, lợi ích, tiện lợi sản phẩm, dịch vụ mà ham thích mua hàng sử dụng dịch vụ b Tìm hiểu số văn quảng cáo - Văn quảng cáo: Bán máy vi tính  quảng cáo cho cơng ti bán máy vi tính - Văn quảng cáo: Phòng khám đa khoa H.D  quảng cáo cho dịch vụ khám chữa bệnh - Các văn thường gặp tờ rơi, ti vi, báo chí, - Một số loại văn quảng cáo: dịch vụ điện thoại di động, xi măng, thép, dầu gội, Yêu cầu chung văn quảng cáo a Cách trình bày tạo hấp dẫn - Kết hợp sử dụng từ ngữ hình ảnh minh họa - Văn chia tách thành phần rõ ràng, cách trình bày từ ngữ tạo ấn tượng thị giác - Từ ngữ dễ hiểu, câu văn ngắn gọn b VD: - VD (1): Văn quảng cáo loại nước giải khát  Dài dòng, ko làm rõ đặc tính ưu việt sản phẩm cần quảng cáo - VD (2): Văn quảng cáo cho loại kem trắng da  Quá cường điệu công dụng sản phẩm khiến người nghe khó tin c Các yêu cầu văn quảng cáo - Nội dung thông tin: làm rõ trọng tâm, trung thực, tôn trọng pháp luật phong mĩ tục - Tính hấp dẫn: ngơn ngữ ngắn gọn, súc tích, mẻ, tạo ấn tượng - Tính thuyết phục: tạo niềm tin nơi người nghe, người đọc II Cách viết văn quảng cáo Xác định nội dung cho lời quảng cáo Những ưu điểm rau sạch: - Chăm bón: + Được trồng đất rau truyền thống, ko bị pha tạp hóa chất độc hại + Được tưới nước + Ko sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thuốc kích thích tăng trưởng - Chất lượng: + Tươi ngon + Có tác dụng tốt cho sức khỏe: cung cấp vitamin thiết yếu, giải nhiệt, điều hòa tiêu hóa, - Giá chủng loại: + Chủng loại phong phú, đáp ứng vị + Giá hợp lí Chọn hình thức quảng cáo: Trang 388 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Yêu cầu hs đọc làm tập Gv nhận xét, chốt đáp án Hoạt động Hoạt động thực hành Gv chia nhóm thảo luận, làm tập, sau hs trình bày kết quả, Gv nhận xét sửa chữa Giáo án Ngữ văn 10 - Dùng cách quy nạp - Dùng cách so sánh * Ghi nhớ: (sgk) III Luyện tập Bài 1: Các quảng cáo ngắn gọn, súc tích nêu đầy đủ nơi dung cần quảng cáo: VB 1: Xe F.X ko sản phẩm vượt trội (sang trọng, tinh tế, mạnh mẽ, quyến rũ) mà người bạn đáng tin cậy VB 2: Sữa tắm H đặc biệt- thơm ngát hương hoa bí làm đẹp VB 3: Sự thơng minh, tự động hóa máy ảnh M làm cho tiện lợi, dễ sử dụng Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Vai trò yêu cầu chung văn quảng cáo Cách viết văn quảng cáo Dặn dò - Học hoàn thiện tập vào Về nhà làm tập SGK tr.145 - Chuẩn bị : Ôn tập phần Làm văn Ngày soạn : 27/04/2018 Tiết 104 Làm văn ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: LỚP 10A2, 10A3 : - Đặc điểm kiểu văn tự sự, thuyết minh, nghị luận - Dàn ý văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm - Các phương pháp thuyết minh, cách lập dàn ý văn thuyết minh đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn - Các thao tác lập luận cách lập dàn ý văn nghị luận LỚP 10A8 : - Đặc điểm kiểu văn tự sự, thuyết minh, nghị luận - Dàn ý văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm - Các phương pháp thuyết minh, cách lập dàn ý văn thuyết minh đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn - Các thao tác lập luận cách lập dàn ý văn nghị luận - Yêu cầu cách thức tóm tắt văn tự sự, thuyết minh Trang 389 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 - Đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân quảng cáo Kĩ năng: - Phân tích đề, lập dàn ý văn tự sự, thuyết minh, nghị luận - Viết đoạn văn tự sự, thuyết minh, nghị luận - Tóm tắt văn tự sự, thuyết minh - Viết kế hoạch cá nhân quảng cáo - Trình bày vấn đề Tư duy, thái độ, phẩm chất : - Nghiêm túc, chủ động củng cố, ôn tập kiến thức phần Làm văn Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp phương pháp: hướng dẫn hs trao đổi - thảo luận, trả lời câu hỏi, thực hành D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: - Trình bày cách viết văn quảng cáo ? Bài Hoạt động Khởi động Tổ chức trò chơi: Ai nhanh ? - Trong phút viết tên kiểu văn chương trình Ngữ văn 10 - Trong phút viết tên phương pháp thuyết minh Hoạt động Hoạt động thực hành Hoạt động GV&HS Nội dung kiến thức Gv chia hs thành nhóm Câu 1: thảo luận trả lời câu hỏi: a Văn tự sự: Câu 1: Nêu đặc điểm - Khái niệm: Tự trình bày việc (sự kiện) có quan hệ kiểu văn tự sự, thuyết nhân dẫn đến kết cục, biểu lộ ý nghĩa minh, nghị luận yêu cầu - Mục đích: Biểu người, quy luật đời sống, bày tỏ thái độ, kết hợp chúng thực tế tình cảm văn bản? b Văn thuyết minh - Khái niệm: Thuyết minh kiểu văn nhằm giải thích, trình bày xác, khách quan cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị, vật, tượng, vấn đề thuộc tự nhiên, xã hội người - Mục đích: Giúp người đọc có tri thức khách quan thái độ Trang 390 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Câu 2: Sự việc chi tiết tiêu biểu văn tự gì? Cho biết cách chọn việc chi tiết tiêu biểu viết kiểu văn này? Câu 3: Trình bày cách lập dàn ý, viết đoạn văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm? Gv chia hs thành nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: Câu 4: Trình bày phương pháp thuyết minh thường sử dụng văn thuyết minh? Giáo án Ngữ văn 10 đắn với chúng c Nghị luận - Khái niệm: Nghị luận trình bày tư tưởng, quan điểm tự nhiên, xã hội người luận điểm, luận cách lập luận - Mục đích: Thuyết phục người tin theo đúng, tốt, từ bỏ sai, xấu d Mối quan hệ loại văn trên: - Tự sự: có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận - Thuyết minh: có sử dụng yếu tố miêu tả, tự sự, nghị luận - Nghị luận: có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, thuyết minh  việc sử dụng kết hợp kiểu văn nhằm tạo linh hoạt, thuyết phục hấp dẫn cho loại văn Câu 2: - Sự việc xảy nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với xảy khác - Sự việc tiêu biểu việc quan trọng góp phần hình thành cốt truyện - Chi tiết tiểu tiết tác phẩm mang sức chứa lớn cảm xúc tư tưởng - Chi tiết đặc sắc chi tiết tập trung thể rõ nét việc tiêu biểu - Các bước thực việc lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu: + Xác định đề tài, chủ đề câu chuyện + Dự kiến cốt truyện (sự việc tiêu biểu) + Triển khai việc chi tiết Câu 3: - Cách lập dàn ý: + Xác định đề tài: Kể việc gì, chuyện gì? + Xác định nhân vật + Dự kiến cốt truyện: Sự việc 1, 2, 3, - Dàn ý chung: + MB: Giới thiệu câu chuyện (hoàn cảnh, ko gian, thời gian, nhân vật, ) + TB: Kể việc, chi tiết theo diễn biến câu chuyện, kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm + KB: Nêu cảm nghĩ nhân vật chi tiết đặc sắc Câu 4: Các phương pháp thuyết minh thông dụng: - Định nghĩa - Phân tích, phân loại - Liệt kê, nêu ví dụ - Giảng giải nguyên nhân- kết - So sánh - Dùng số liệu Trang 391 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Câu 5: Câu 5: a.Yêu cầu đảm bảo tính chuẩn xác: Làm để viết - Tìm hiểu thấu đáo trước viết văn thuyết minh chuẩn xác, - Thu thập đầy đủ tài liệu tham khảo, tài liệu có giá trị hấp dẫn? - Chú ý vấn đề thời điểm xuất tài liệu để cập nhật thơng tin b u cầu đảm bảo tính hấp dẫn: - Đưa chi tiết cụ thể, sinh động, số xác để văn ko trừu tượng, mơ hồ - So sánh để làm bật khác biệt, tạo ấn tượng - Kết hợp sử dụng kiểu câu linh hoạt - Khi cần nên phối hợp nhiều loại kiến thức để đối tượng thuyết minh soi rọi từ nhiều mặt Câu 6: Câu 6: Trình bày cách lập dàn ý a Cách lập dàn ý: viết đoạn văn thuyết minh? - MB: Giới thiệu đối tượng thuyết minh - TB: Cung cấp đặc điểm, tính chất, số liệu, đối tượng - KB: Vai trò, ý nghĩa đối tượngđối với đời sống b Cách viết đoạn văn thuyết minh: - Xác định chủ đề đoạn văn - Sử dụng hợp lí phương pháp thuyết minh - Đảm bảo tính liên kết hình thức nội dung - Dùng từ, đặt câu sáng, phong cách ngôn ngữ Câu 7: Câu 7: Trình bày cấu tạo lập a Cấu tạo lập luận: luận, thao tác nghị luận - Luận điểm cách lập dàn ý cho văn nghị - Các luận luận - Các phương pháp lập luận b Các thao tác nghị luận: - Diễn dịch - Quy nạp - Phân tích - Tổng hợp - So sánh c Cách lập dàn ý: - Nắm yêu cầu đề - Tìm hệ thống luận điểm, luận - Sắp xếp luận điểm, luận hợp lí Câu 8: Câu 8: Trình bày yêu cầu cách thức - Yêu cầu tóm tắt VB tự sự: tóm tắt VB tự VB thuyết + Tôn trọng nội dung tác phẩm minh? + Thỏa mãn yêu cầu văn + Đáp ứng mục đích tóm tắt - Các cách tóm tắt VB tự sự: - Tóm tắt VB tự theo nhân vật chính: tóm tắt theo cốt truyện tóm Mục đích:+ Giúp ta nắm vững tính cách , số phận nhân vật tắt theo nhân vật + Góp phần tìm hiểu đánh giá tác phẩm - Tóm tắt Vb thuyết minh nhằm - Cách thức tóm tắt VB tự sự: hiểu nắm nội + Xác định mục đích tóm tắt Trang 392 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân dung VB Câu 9: Nêu đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân quảng cáo? Câu 10: Nêu cách thức trình bày vấn đề? Giáo án Ngữ văn 10 + Đọc kĩ VB, xác định nhân vật chính, đặt nhân vật mối quan hệ với nhân vật khác diễn biến việc cốt truyện + Viết VB tóm tắt lời văn mình, trích dẫn nguyên văn số từ ngữ, câu văn tác phẩm - Yêu cầu tóm tắt VB thuyết minh: VB tóm tắt phải rõ ràng, xác so với nôi dung văn gốc - Cách thức tóm tắt VB thuyết minh: + Xác định mục đích, u cầu tóm tắt + Đọc kĩ VB gốc để nắm đối tượng thuyết minh + Tìm bố cục văn + Viết tóm tắt lời văn Câu 9: - Đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân: + Thể rõ mục tiêu, nội dung, cách thức thời gian tiến hành + Lời văn ngắn gọn, thể mục lớn nhỏ khác nhau, cần thiết kẻ bảng - Đặc điểm cách viết quảng cáo: + Ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, tạo ấn tượng + Trung thực, tôn trọng pháp luật phong mĩ tục + Chọn nội dung độc đáo, gây ấn tượng, thể tính ưu việt sản phẩm, dịch vụ trình bày theo kiểu quy nạp so sánh sử dụng từ ngữ khẳng định tuyệt đối + Kết hợp sử dụng từ ngữ hình ảnh minh họa Câu 10: - Cách thức trình bày vấn đề: + Trước trình bày cần tìm hiểu, suy nghĩ, nắm đặc điểm vấn đề, đối tượng cần trình bày + Chuẩn bị đề tài, đề cương cho nói + Khi trình bày cần tuân thủ trình tự: khởi đầu- diễn biến- kết thúc - Yêu cầu: đảm bảo yêu cầu nội dung, ngữ điệu, cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, cảm xúc, để lôi người nghe Hoạt động Hoạt động ứng dụng Hệ thống hóa kiến thức bảng biểu So sánh khác văn thuyết minh nghị luận Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: Các kiến thức cần nhớ phần Làm văn 10 : - Đặc điểm kiểu văn tự sự, thuyết minh, nghị luận - Các phương pháp thuyết minh, cách lập dàn ý văn thuyết minh đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn - Các thao tác lập luận cách lập dàn ý văn nghị luận Dặn dò - Học hoàn thiện tập vào - Chuẩn bị : Trả làm văn số Hướng dẫn học tập hè Trang 393 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Ngày soạn : 28/04/2018 Tiết 105 Làm văn - TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ (Bài kiểm tra học kì II) - HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRONG HÈ A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: LỚP 10A2, 10A3 : - Thấy rõ ưu, nhược điểm viết, chủ yếu bố cục, phương pháp, hành văn LỚP 10A8 : - Củng cố kiến thức phần đọc hiểu văn nghị luận xã hội tư tưởng, đạo lí - Thấy rõ ưu, nhược điểm viết, chủ yếu bố cục, phương pháp, hành văn Kĩ năng: - Sửa chữa lỗi kiến thức diễn đạt Tư duy, thái độ, phẩm chất : - Có thái độ mực đón nhận kết kiểm tra có ý thức tiếp thu, sửa chữa tồn viết để từ làm tốt kiểm tra Ngữ văn chương trình THPT Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp phương pháp: hướng dẫn hs trao đổi - thảo luận, trả lời câu hỏi, sửa lỗi D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: - Trình bày cấu tạo lập luận, thao tác nghị luận cách lập dàn ý văn nghị luận ? Trang 394 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Bài Hoạt động Khởi động Các em viết làm văn số – kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp Hôm tiết trả Để em biết kết viết số 7, nhận ưu, khuyết điểm làm mình, từ phát huy rút kinh nghiệm cho viết sau chương trình Ngữ văn THPT, vào học hôm : Trả làm văn số Hoạt động GV HS Hoạt động Hoạt động thực hành - GV nhắc lại đề - HS nêu yêu cầu nội dung, hình thức cần đạt GV điều chỉnh theo yêu cầu - HS có viết lập lại dàn ý - GV cung cấp dàn ý - GV nêu nhận xét chung viết Chữa lỗi yếu Tổ chức sửa chữa lỗi viết * GV nêu lên lỗi mà HS thường gặp * GV hướng dẫn HS trao đổi để nhận thức lỗi hướng sửa chữa, khắc phục * Ví dụ số viết : - Hình thức viết chưa đẹp, chữ xấu : + 10A2 : Huy, Quân… + 10A3 : Hường, Tiến… +10A8 : Vịnh, Ngọc Anh… - Bài viết chưa hoàn thiện : + 10A2 : Chung, Cơng… + 10A3 : Giang, Khải… +10A8 : Bình, Cương… - Viết câu sai ngữ pháp : Qua đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ cho thấy tâm trạng sầu muộn nàng - Cho đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ thơ : + 10A2 : Thành,… + 10A3 : Hoan, … + 10A8 : Trường,… - Lỗi diễn đạt : Tình cảm yêu nước thứ tình cảm… - Phần viết nghị luận xã hội tư tưởng đạo lí chưa cấu trúc, thiếu ý - Sai kiến thức : + Cho Bài thơ Hắc Hải thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong Nội dung học I Đề đáp án Xem tiết 98-99 II Nhận xét Ưu điểm - Đa số em cân đối thời gian, có kĩ làm làm kiểu bài, có vận dụng hiểu biết vấn đề Nhiều cách giải đưa hợp lí Một số viết điểm cao - Công phu, sáng tạo, tư mạch lạc Nhược điểm - Nhiều HS bỏ câu, bỏ - Nhiều HS chưa nắm kĩ làm đọc hiểu nghị luận xã hội - Bài viết sơ sài, mắc lỗi diễn đạt - Bài viết chưa hồn thiện, trình bày xấu, viết tắt bài, sai tả, viết hai màu mực - Phân tích đoạn trích sơ sài, diễn xi thơ Thiếu phần hệ thống lại nét đặc sắc nghệ thuật đoạn trích Chữa lỗi cụ thể: ( GV thống kê lỗi mà HS mắc phải chữa lỗi trực tiếp HS ) Bài viết tiêu biểu - Bài viết tốt (7-8 điểm): + 10A2 : Huy, Liều… + 10A3 : Hạnh, Phương… + 10A8 : Huyền, Đạt, Phương… - Bài viết đạt yêu cầu (5-6 điểm): + 10A2 : Chiến, Dương… + 10A3 : Hằng, Linh… + 10A8 : Giang, Trâm… - Bài viết yếu, (dưới 5): + 10A2 : Hưng, + 10A3 : Thanh, Tiến… + 10A8 : Bình, Tú,… Trang 395 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 cách ngôn ngữ trữ tình + Cho chim thước chim nghếch, chim chích + Cho đoạn trích Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ viết theo thể thơ thất ngôn xen lục ngôn + Cho người chinh phụ gảy đàn dây đàn đứt + Cho chồng bà Đoàn Thị Điểm Thúy Kiều Chồng bà phải lính + Cho Đặng Trần Côn viết Chinh phụ ngâm vào kỉ XVI + 10A3 : Hoan, … + 10A8 : Trường,… III Trả - GV trả cho học sinh dành thời gian để em GV: Đọc viết giỏi học tự đọc, sửa chữa viết nêu thắc sinh => tuyên dương để học sinh khác mắc học tập - Tổng kết kết : + 10A2 : Liều + 10A3 : Phương Thống kê 10A2 10A3 10A8 + 10A8 : Huyền Điểm giỏi: 0 GV trả Điểm khá: 15 Hsinh xem bài, sửa chữa lỗi Điểm TB: 31 29 18 GV tổng kết kết viết học Điểm kém: sinh Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Những kinh nghiệm rút từ làm văn số GV nhắc lại số vấn đề cần lưu ý làm phần đọc hiểu văn bản, nghị luận xã hội nghị luận văn học Dặn dò - Sửa chữa lỗi sai viết nhà Viết lại cho hoàn thiện - Chuẩn bị : Hướng dẫn học tập hè HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRONG HÈ A-MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: LỚP 10A2, 10A3 : - Củng cố lại kiến thức học năm học vừa qua, có khả nắm bắt khái quát vấn đề môn Ngữ văn lớp 10, để học tốt chương trình Ngữ văn 11 LỚP 10A8 : - Củng cố lại kiến thức học năm học vừa qua, có khả nắm bắt khái quát vấn đề môn Ngữ văn lớp 10, để học tốt chương trình Ngữ văn 11 - Củng cố cách viết văn nghị luận xã hội nghị luận văn học Trang 396 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Kĩ năng: - Rèn kỹ ôn tập theo chủ đề, phân môn - Kỹ đọc hiểu văn văn học Tư duy, thái độ, phẩm chất : - Có ý thức học tập, rèn luyện hè - Trân trọng yêu mến môn Định hướng phát triển lực - Năng lực tự chủ tự học, lực hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng HS: SGK, soạn, tài liệu tham khảo C- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp phương pháp: hướng dẫn hs trao đổi - thảo luận, trả lời câu hỏi D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Không Bài Hoạt động Khởi động HS lên bảng viết tên nội dung học chương trình Ngữ văn lớp 10 Hoạt động Hình thành kiến thức Gv chia lớp thành nhóm : Nhóm 1: Hãy nêu đặc trưng, thể loại VHDG Nhóm 2: Kể tên tác phẩm thơ học chương trình Nhóm 3: Thống kê tác phẩm văn xuôi thể loại văn xuôi trung đại A- Phần văn học I- Văn học dân gian: 1- Đặc trưng văn học dân gian: - Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng - Văn học dân gian sản phẩm trình sáng tác tập thể 2, Hệ thống thể loại văn học dân giân Việt Nam Gồm 12 thể loại (GV kể tên thể loại lấy VD chứng minh) 3, Những giá trị văn học dân gian - Văn học dân gian kho tri thức vô phong phú đời sống dân tộc -Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc đạo lí làm người -Văn học dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên sắc riêng văn học dân tộc II Các tác phẩm chủ yếu văn học dân gian 1, Sử thi: Chiến thắng Mtao Mxây trích Đăm Săn Trang 397 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 - Có hai loại sử thi dân gian: sử thi thần thoại sử thi anh hùng Sử thi Đăm Săn thuộc sử thi anh hùng, kể khát vọng người Ê- Đê buổi đầu chinh phục tự nhiên mở mang bờ cõi, khát vọng xây dựng tộc hùng mạnh, tất điều gửi gắm vào hình tương người anh hùng mang sức mạnh phi thường 2, Truyền thuyết: Truyện An Dương Vương Mị Châu- Trọng Thủy - Truyền thuyết phản ánh lịch sử cách thấu đáo, câu chuyện dựng nước giữ nước ông cha ta khúc xạ qua lời kể nhiều hệ để kết tinh thành hình tượng nghệ thuật đặc sắc, nhuốm màu thần kì mà thấm đẫm cảm xúc đời thường - Nội dung nghệ thuật (GV nêu lại để HS nhớ) 3, Truyện cổ tích: Tấm Cám - Truyện cổ tích chia làm ba loại: cổ tích lồi vật, cổ tích thần kì, cổ tích sinh hoạt - Nội dung nghệ thuật truyện cổ tích TấmCám (GV nhắc lại cho HS nắm vững vấn đề) 4, Truyện cười: Tam đại gà, Nhưng phải hai mày - Truyện cười có hai loại: truyện cười khơi hài chủ yếu nhằm mục đích giải trí xong có ý nghĩa giáo dục; truyện cười trào phúng có mục đích phê phán nhân vật thuộc tầng lớp xh - GV nhắc lại nội dung hai truyện cười yêu cầu HS nắm vững ôn tập 5, Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa - GV yêu cầu HS nắm vững nội dung nghệ thuật ca dao, tính chất hài hước ca dao Đọc thêm: Lời tiễn dặn - Tiễn dặn người yêu (Xống chụ xon xao) dân tộc Thái truyện thơ tiếng kho tàng truyện thơ dân tộc thiểu số - GV nhắc lại nội dung truyện nội dung đoạn trích Lời tiễn dặn III- Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX 1, Phần khái quát - Các thành phần văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX - Các giai đoạn phát triển văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX - Những đặc điểm lớn nội dung nghệ thuật 2, Các tác phẩm học - Trữ tình: Tỏ lòng; Cảnh ngày hè; Nhàn; Độc Tiểu Thanh kí; Tại lầu Hồng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng; Cảm xúc mùa thu - Đọc thêm: Cáo bệnh bảo người; Hứng trở về; Lầu Hoàng Hạc; Nỗi ốn người phòng kh; Khe chim kêu - Văn xuôi trung đại: Phú sông Bạch Đằng; Đại cáo bình Ngơ; Tựa “Trích diễm thi tập”; Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Chuyện chức phán đền Tản Viên; Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ; Truyện Kiều - Văn học Trung Quốc: Hồi trống Cổ Thành; Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - GV yêu cầu HS nắm vững nội dung nghệ thuật tác phẩm B- Phần làm văn - Đặc điểm loại văn - Đặc điểm văn văn tự sự: kể lại, trình bày lại việc, câu chuyện cách có trình tự - Đặc điểm văn thuyết minh: Giới thiệu số nét đối tượng để thuyết phục người nghe theo quan điểm người viết - Đặc điểm văn nghị luận: Dùng lí lẽ, thực tế để phân tích, chứng minh, bình luận vấn đề thuộc văn học hay đời sống Trang 398 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 - Sở dĩ cần kết hợp loại văn chúng có quan hệ hữu thực tế, viết, có kết hợp, chất lượng viết tốt - Chọn việc chi tiết tiêu biểu + Sự việc chi tiết tiêu biểu việc, chi tiết bật nhất, biểu thị tập trung tư tưởng, chủ đề tác phẩm tự + Khi viết văn tự sự, muốn lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu, cần có cơng quan sát, suy ngẫm, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng , nhằm phát việc, chi tiết có ý nghĩa nhất, giúp cho việc bộc lộ chủ đề, xây dựng tính cách nhân vật rõ nét 2- Để lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm, cần lưu ý điểm sau đây: + Dàn ý tương tự dàn ý văn tự bình thường khác + Tuy nhiên, thân (phần truyện), cần bố trí đoạn để miêu tả biểu cảm nhân vật, hoàn cảnh nhân vật Trong phần kết thường có đoạn biểu cảm + Chú ý: Không nên miêu tả biểu cảm lan man, nên tập trung khắc hoạ hình tượng nhân vật, miêu tả ngoại hình, miêu tả nội tâm, miêu tả biểu cảm hoàn cảnh nhân vật v.v 3- Phương pháp thuyết minh: hệ thống cách thức sử dụng nhằm đạt mục đích đặt Phương pháp thuyết minh quan trọng văn thuyết minh Nắm phương pháp, người viết (người nói) truyền đạt đến người đọc (người nghe) hiểu biết vật, việc, tượng cách hiệu Các phương pháp thuyết minh học THCS gồm: nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dựng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích Ngồi ra, chương trình giới thiệu số phương pháp khác, như: thuyết minh cách thích; thuyết minh cách giảng giải nguyên nhân- kết (Xem học tuần 23) -Văn thuyết minh có mục đích cung cấp cho người nghe (người đọc) tri thức vật khách quan Cho nên văn trước hết cần chuẩn xác, tiếp phải có tính hấp dẫn - Cách lập dàn ý cho văn thuyết minh: Muốn lập dàn ý cho văn thuyết minh, cần nắm vững kiến thức cần thiết dàn ý có kĩ xây dựng dàn ý nói chung; có đầy đủ tri thức cần thiết cho thuyết minh mình; cuối cùng, cần xếp ý theo trình tự hợp lí + Cách viết đoạn mở đầu văn thuyết minh: cần nêu đề tài viết (như giới thiệu đối tượng nào?); cho người đọc biết mục đích thuyết minh viết; nêu ý nghĩa tầm quan trọng đối tượng thuyết minh để thu hút người đọc (người nghe) + Cách viết phần thân bài: Tuỳ theo văn cụ thể để lựa chọn cách viết phù hợp Trong phần thân có nhiều đoạn văn với mục đích, nội dung khác 5- Cấu tạo lập luận: Lập luận gồm luận điểm, luận cứ, luận chứng 6- Dàn ý cho nghị luận, cần: - Nhận thức đề nghị luận (kiểu nghị luận, vấn đề nghị luận, phạm vi tài liệu) - Tìm ý cho văn Tìm ý tìm luận điểm, luận cứ, từ khái quát đến cụ thể, chi tiết - Lập dàn ý việc lựa chọn, xếp, triển khai luận điểm, luận lồng vào bố cục ba phần cho hợp lí 7- Yêu cầu cách thức tóm tắt văn tự sự: - Yêu cầu tóm tắt văn tự kể lại viết lại cách ngắn gọn chuyện xảy với nhân vật Tóm tắt phải trung thành với văn gốc - Cách thức tóm tắt văn tự sự: Trang 399 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 - Đọc kĩ văn bản, nắm kết cấu, nhân vật, mâu thuẫn, xung đột - Kể lại chi tiết dựa theo kết cấu, bố cục, cho bật mâu thuẫn, xung đột Với yêu cầu tóm tắt nhân vật khơng theo điểm nhìn truyện, phải xây dựng kết cấu mới, theo điểm nhìn + u cầu cách thức tóm tắt văn thuyết minh: - Yêu cầu: Tóm tắt phải rõ ràng, xác, sát với nội dung văn gốc - Muốn tóm tắt văn thuyết minh ta cần xác định mục đích yêu cầu tóm tắt; đọc văn gốc để nắm vững đối tượng thuyết minh; tìm bố cục văn Từ đó, tóm lược ý để hình thành văn tóm tắt - Đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân: C- Phần tiếng Việt 1- Hoạt động giao tiếp - Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật, hoàn cảnh nội dung giao tiếp + Giao tiếp phải có mục đích; + Phải có phương tiện giao tiếp cách thức giao tiếp; + Quá trình giao tiếp gồm: tạo lập lĩnh hội văn Đặc điểm ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết a Ngơn ngữ nói: - Là ngơn ngữ âm thanh, lời nói giao tiếp Người nói người nghe trực tiếp trao đổi với (có đổi vai) + Đa dạng ngữ điệu; phối hợp cử chỉ, dáng điệu;… + Từ ngữ đa dạng, câu rườm rà, không gọt giũa Hạn chế không gian thời gian b Ngôn ngữ viết: Thể chữ viết văn tiếp nhận thị giác + Phải biết kí hiệu chữ viết, quy tắc tả, tổ chức văn + Có thời gian lựa chọn gọt giũa, nghiền ngẫm => tồn không gian thời gian + Từ ngữ phong phú, nhiều cách lựa chọn Hoạt động Hoạt động thực hành Hs thảo luận, phát biểu làm tập Gv nhận xét, khẳng định đáp án Nêu thể loại VBVH theo PCCNNN: - Văn thuộc phong cách ngơn ngữ sinh hoạt: thư, nhật kí, - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa: + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: thơ, truyện, kịch, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học: SGK, tạp chí khoa học, + Văn thuộc phong cách ngơn ngữ luận: Tun ngơn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, + Văn thuộc phong cách ngơn ngữ hành chính-cơng vụ: đơn, nghị quyết, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí: phóng sự, tin,… Lập bảng so sánh phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nghệ thuật PCNNSH PCNNNT - Tính cụ thể - Tính hình tượng - Tính cảm xúc - Tính truyền cảm - Tính cá thể - Tính cá thể hố Nêu nguồn gốc quan hệ họ hàng tiếng Việt Trang 400 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 - Tiếng Việt có nguồn gốc địa: vùng đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ - Quan hệ họ hàng tiếng Việt: tiếng Việt thuộc dòng Mơn Khmer, họ Nam Á, quan hệ họ hàng gần gũi với tiếng Mường, tiếng Khơ mer tiếng Ba na, tiếng Ca tu Hoạt động Hoạt động bổ sung Củng cố: - Những nội dung học chương trình Ngữ văn 10 thuộc phần Văn học, phần Tiếng Việt, phần Làm văn Dặn dò - Vận dụng hệ thống hóa kiến thức sơ đồ theo cách em - Yêu cầu ôn tập hè theo hướng dẫn Trang 401 ... lớp: Lớp 10A2 10A3 10A8 Thứ (Ngày dạy) Sĩ số HS vắng Trang GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 Kiểm tra cũ: - Hãy vẽ sơ đồ phận hợp thành văn học Việt Nam - Trình bày trình phát triển văn học... sáng tạo; lực thẩm mỹ, lực tư duy; lực sử dụng ngôn ngữ B-PHƯƠNG TIỆN GV: SGK, SGV Ngữ văn 10, Tài liệu tham khảo, Thiết kế giảng Trang 11 GV Nguyễn Thị Dạ Ngân Giáo án Ngữ văn 10 HS: SGK, soạn, ... điểm Giáo án Ngữ văn 10 kết cấu phần mạch lạc, chặt chẽ +, Đơn từ: lớp từ hành chính… mẫu in sẵn, cần điền nội dung b Mục đích giao tiếp: - Văn 2: Bộc lộ cảm xúc - Văn 3: kêu gọi toàn dân kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 cả năm soạn theo 5 bước bộ 2 , Giáo án ngữ văn 10 cả năm soạn theo 5 bước bộ 2

Mục lục

Xem thêm