Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

6 109 1
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG A Mục tiêu: Giúp HS: - Nắm cách làm nghị luận tượng đời sống - Có ý thức thái độ đắn trước tượng đời sống B Phương pháp - phương tiện: 1.Phương pháp: Khai thác ngữ liệu, thảo luận nhóm, rút nội dung học Phương tiện: GV: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập HS: Phần chuẩn bị bài, sgk, sbt C Tiến trình dạy : Bài cũ: - Thế nghị luận tư tưởng, đạo lí? - Trình bày u cầu nội dung hình thức nghị luận tư tưởng, đạo lí? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC HĐ1: HdHS hình thành khái niệm Khái niệm tượng đời sống - Hiện tượng đời sống TT1: GV nêu câu hỏi: Theo em tượng có ý nghĩa bật ảnh tượng đời sống? HS: hưởng tới phần lớn người Suy nghĩ, trao đổi, phát biểu xã hội, tượng tích cực GHI CHÚ GV: Nhận xét, chốt tượng tiêu cực - Nghị luận tượng đời TT2: GV hỏi tiếp: Vậy sống kiểu sử dụng tổng hợp nghị luận tượng đời thao tác lập luận để làm cho sống? người đọc hiểu rõ, đúng, sâu đồng tình với người viết trước HS: Suy luận, phát biểu htđs có ý nghĩa xã hội GV: Nhận xét, chốt lại: Cách làm nghị luận tượng đời sống HĐ2: Hd tìm hiểu cách làm nghị 2.1 Tham khảo đề sgk luận htđs TT1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề sgk GV: Yêu cầu HS đọc đề sgk HS : Tiến hành đọc TT2: GV yêu cầu HS tóm tắt câu chuyện “ Chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Hữu Ân” để làm tư liệu tham khảo HS tiến hành tóm tắt: GV: Nhấn mạnh điểm cần thiết TT3: GV gợi ý thảo luận để HS tìm a Tìm hiểu đề: hiểu đề trên: Đề yêu cầu nghị luận - Đề yêu cầu bàn luận tượng chia bánh thời gian tượng gì? bạn trẻ hôm - Bài viết cần ý nào? - Luận điểm: - Nên lựa chọn dẫn chứng cho Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân phù hợp? gương sống đẹp niên ngày - Cần vận dụng thao tác lập luận nào? - Dẫn chứng: HS thảo luận nhóm nhỏ, phát biểu + Một số việc làm có ý nghĩa ý kiến niên ngày tương tự Nguyễn Hữu Ân GV yêu cầu nhóm nhận xét, sau nhận xét chung, định hướng lại Vd: Tham gia phong trào vấn đề: niên tình nguyện; dạy học lớp tình thương… + Một số việc làm đáng phê phán số niên Vd: Bỏ học, bạc, đua xe trái phép… - Thao tác lập luận: + Phân tích + Bình luận + So sánh b Lập dàn ý: TT4: GV yêu cầu HS lập dần ý sau - Mở bài: Giới thiệu tượng Nguyễn Hữu Ân, trích dẫn đề bài, phân tích đề nêu vấn đề “ Chia bánh thời HS: làm việc theo nhóm, trình bày gian cho ai?” kết trước lớp - Thân bài: GV: Nhận xétt chung, định hướng + Việc làm Nguyễn Hữu Ân lại nội dung + Phân tích: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục lớn niên, HS ngày Đây gương lòng hiếu thảo, đức hi sinh niên + Bình luận: * Biểu dương NHÂ * Phê phán niên lãng phí thời gian cách vô bổ * Kêu gọi người noi gương NHÂ - Kết bài: Suy nghĩ người viết 2.2 Cách làm bài: * Nội dung: - Nêu rõ tượng đời sống cần bàn luận - Phân tích mặt - sai, lợi hại TT5: GV: Yêu cầu HS : Từ việc phân tượng tích lập dàn ý rút cách làm tượng đời - Chỉ nguyên nhân bày tỏ thái độ ý kiến người viết sống? HS: Suy nghĩ, rút kết luận, phát * Kĩ năng: biểu - Phối hợp thao tác lập luận: Phân tích, so sánh, bác bỏ, bình GV: Nhận xét, chốt: luận - Diễn đạt ngắn gọn sáng sủa, nêu bật suy nghĩ riêng thân * Luyện tập: - Bàn tượng niên ngày HĐ3: Hd luyện tập: giàu vật chất nghèo nàn thảm hại văn hóa tinh thần - Thao tác lập luận: Phân tích, so TT1: GV phát phiếu học tập cho HS, sánh, bình luận yêu cầu HS đọc tập tiến hành làm - Dùng từ độc đáo “mỏng”, “đầy”, “dễ vỡ”, lối nói ví von, hình tượng HS: Làm cá nhân, phát biểu kết trước lớp - Dung hoà vật chất tinh thần GV: Yêu cầu nhận xét, bổ sung, GV nhận xét chung, định hướng lại: HĐ4: Củng cố: GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ sgk để củng cố học  Dặn dò: - Bài cũ: + Nắm bước làm nghị luận tượng đời sống + So sánh khác kiểu nghị luận tượng đời sống nghị luậntưởng đạo lí - Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ khoa học” + Đọc trước văn + Xem phần luyện tập sgk -******* -PHẦN BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… ... Bài cũ: + Nắm bước làm nghị luận tượng đời sống + So sánh khác kiểu nghị luận tượng đời sống nghị luận tư tưởng đạo lí - Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ khoa học” + Đọc trước văn + Xem phần luyện...GV: Nhận xét, chốt tượng tiêu cực - Nghị luận tượng đời TT2: GV hỏi tiếp: Vậy sống kiểu sử dụng tổng hợp nghị luận tượng đời thao tác lập luận để làm cho sống? người đọc hiểu rõ, đúng,... TT3: GV gợi ý thảo luận để HS tìm a Tìm hiểu đề: hiểu đề trên: Đề yêu cầu nghị luận - Đề yêu cầu bàn luận tượng chia bánh thời gian tượng gì? bạn trẻ hơm - Bài viết cần ý nào? - Luận điểm: - Nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn