Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

6 84 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

Tiết 13 NGHI LUÂN MÔT HIÊN TƯƠNG ĐƠI SÔNG I Mục tiêu cần đạt: - Kiến thức: Nắm cách làm nghị luận tượng đời sống + Nôi dung, yêu câu cua dang nghị luận tượng đời sống + Cách thức triển khai nghị luận tượng đời sống - Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức kĩ nghị luận xã hội để bình luận, đánh giá tượng đời sống - Thái đô: Có nhận thức, tư tưởng, thái độ hành động trước tượng đời sống ngày II Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: SGK, SGV, soan, - HS: Vở soan, sgk, III Tiến trình bài giảng: Kiểm tra bài cũ: - Nguyễn Đình Thi nêu lên đặc trưng thơ nào? - Thiên tài Đơx có mâu thuẫn đời số phận? Bài mới: Hoạt động thầy và trò HĐI Tìm hiểu cách làm nghị luận tượng đao lí Yêu câu học sinh đọc tư liệu tham khảo “Chia bánh Kiến thức I Cách làm nghị luận tượng đạo lí: Tìm hiểu đề: - Đề yêu câu bày tỏ ý kiến: việc làm cua anh Nguyễn Hữu Ân - tình thương “dành hết cho ai?” (SGK) bánh thời gian mình” chăm sóc cho hai người mẹ bị bệnh hiểm nghèo - Đề yêu cầu nghị luận tượng gì? - Luận điểm: + Việc làm cua Nguyễn Hữu Ân: nêu gương lòng hiếu thảo, vị tha, đức hi sinh cua - Em dự định viết niên gồm có luận điểm nào? + Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân tượng sống đẹp, thế hệ ngày cân có nhiều gương Nguyễn Hữu Ân + Bên canh đó, số người có lối sống ích kỉ, vô tâm, đáng phê phán, “lãng phí bánh thời gian vào việc vô bổ” + Bài học: Tuổi trẻ cân dành thời gian tu dưỡng, lập nghiệp, sống vị tha để đời ngày đẹp - Dẫn chứng: + Một số việc làm có ý nghĩa cua niên ngày tương tự Nguyễn Hữu Ân: day học lớp tình thương, giúp đỡ người tàn tật có hồn cảnh neo Bài viết sử dụng dẫn đơn, tham gia phong trào tình nguyện… chứng nào? + Một số việc làm đáng phê phán cua niên học sinh: bỏ học chơi điện tử, đánh bi a, tham gia đua xe… - Thao tác nghị luận: phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ Lập dàn ý: - Cần vận dụng thao tác a Mở bài: lập luận nào? - Phần mở cần nêu lên gì? Giới thiệu tượng nào? - Giới thiệu tượng Nguyễn Hữu Ân - Trích dẫn đề văn, nêu vấn đề “chia bánh mì cho ai?” b Thân bài: - Tóm tắt tượng: Nguyễn Hữu Ân dành hết thời gian cua cho - Phần thân có ý người ung thư giai đoan cuối nào? Tại sao? - Phân tích tượng: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục lớn niên, học sinh ngày nay: + Hiện tượng chứng tỏ niên Việt Nam phát huy truyền thống Lá lành đùm rách, tinh thân tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn cua - Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý cha ơng xưa nghĩa gì, tiêu biểu cho phẩm chất + Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân tiêu biểu cho lối sống niên ngày nay? đẹp, tình yêu thương người cua niên ngày + Một số gương tương tự - Bình luận: + Đánh giá chung tượng: Đa số niên Việt Nam có ý thức tốt với việc làm cua mình, có hành vi ứng xử đắn, có lòng nhân đao, bao dung Khơng số Em đánh giá chung niên có thái độ việc làm khơng hợp lí mà đánh giá tượng tương tự sai toàn niên tượng Nguyễn Hữu Ân? + Phê phán: Một vài tượng tiêu cực “lãng phí bánh thời gian” vào việc vơ bổ, khơng làm cho thân, gia đình, ban bè, người cân quan tâm, chia sẻ + Kêu gọi: Thanh niên, học sinh ngày noi gương - Những tượng cần phê Nguyễn Hữu Ân để thời gian cua khơng trơi phán? vơ ích c Kết bài: Bày tỏ suy nghĩ riêng cua người viết hiên tượng - Em rút học cho niên, học sinh ngày nay? - Phần kết bày nêu lên điều gì? - Nghị luận đời sống gì? Cách làm nghị luận tượng đời sống: - Nghị luận đời sống: bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần: + Nêu rõ tượng + Phân tích mặt – sai, lợi – hại + Chỉ nguyên nhân + Bày tỏ ý kiến, thái độ người viết - Ngoài việc vận dung thao tác lập luận phân tích, chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận…, cần: diễn đạt sáng sủa, ngắn gọn, giản dị, phần nêu cảm nghĩ riêng - Cần đạt yêu cầu làm văn nghị luận tượng đời sống? Hoat động 3: Luyện tập: II Luyên tâp: GV hướng dẫn, gợi ý cho HS giải Bài tập 1: tập a Trong văn trên, bàn tượng nhiều - Lãnh tụ NAQ bàn niên, sinh viên Việt Nam du học nước dành nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa tương đời sống? chăm học tập, rèn luyện để trở góp phần xây dựng đất nước.Hiện tượng diễn vào năm đầu kỉ XX b Tác giả sử dụng thao tác lập luận: + Phân tích: Thanh niên du học chơi bời, niên nước “khơng làm cả”, họ sống “già cỗi”, - Tác giả sử dụng thiếu tổ chức, nguy hai cho tương lai đất nước thao tác lập luận nào? Nêu + So sánh: nêu tượng niên, sinh viên d.chứng pt tác dụng Trung Hoa du học chăm chỉ, cân cù chúng? + Bác bỏ: “Thế niên ta làm gì? Nói buồn, buồn lắm: Họ khơng làm cả” c Nghệ thuật diễn đat cua văn bản: - Nghệ thuật diễn đạt - Dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, văn bản? - Kết hợp nhuân nhuyễn kiểu câu trân thuật, câu hỏi, câu cảm thán - Rút học cho d Rút học cho thân: Xác định lí tưởng, thân? cách sống; mục đích, thái độ học tập đắn - yêu cầu HS đọc lại văn trích lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vận dụng tri thức học để giải yêu cầu tập Bài tập 2: Dàn ý: - Mở bài: Nêu tượng, trích dẫn đề, nhận định chung - Thân bài: + Phân tích tượng + Bình luận tượng o Đánh giá chung tượng o Phê phán biểu chưa tốt - Kết bài: + Bày tỏ suy nghĩ riêng cua + Kêu gọi người tránh xa tệ nan xã hội Củng cố: Cách làm văn nghị luận tượng đời sống Hướng dẫn tự học: - Thế nghị luận tượng đời sống? - Cách làm văn nghị luận tượng đời sống? ... kết bày nêu lên điều gì? - Nghị luận đời sống gì? Cách làm nghị luận tượng đời sống: - Nghị luận đời sống: bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần: + Nêu rõ tượng + Phân tích mặt – sai,... nan xã hội Củng cố: Cách làm văn nghị luận tượng đời sống Hướng dẫn tự học: - Thế nghị luận tượng đời sống? - Cách làm văn nghị luận tượng đời sống? ... tích tượng + Bình luận tượng o Đánh giá chung tượng o Phê phán biểu chưa tốt - Kết bài: + Bày tỏ suy nghĩ riêng cua + Kêu gọi người tránh xa tệ nan xã hội Củng cố: Cách làm văn nghị luận tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn