Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại năng lượng viễn thông

111 57 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:45

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC II 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Đặc điểm vai trò Bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh .9 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.2.1 Phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận hàng bán 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu .15 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 24 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 29 1.2.6 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 35 1.2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36 1.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh .38 1.2.9 Hệ thống sổ kế toán sử dụng 40 1.2.10 Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện áp dụng kế toán máy 42 CHƯƠNG 45 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 45 2.1 NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THƠNG 45 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 45 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh công ty .46 2.2.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 48 2.2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 48 2.2.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty 51 2.2.3.Hình thức sổ kế toán 52 2.3 THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THƠNG 56 2.3.1 Kế tốn doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh thu công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông 56 2.3.3 Mã hóa đối tượng cần quản lí 57 2.3.4 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu .60 2.3.5 Kế toán giá vốn hàng bán 78 2.3.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài 85 2.3.7.Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 85 2.3.8 Kế toán chi phí khác thu nhập khác 90 2.3.9 Kế tốn chi phí tài chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 91 92 2.3.10 Kế toán xác định kết kinh doanh .93 CHƯƠNG 99 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 99 SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc i Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1 NHỮNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 99 3.1.1 Những điểm hợp lý 99 3.1.2 Những điểm chưa hợp lý .102 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 102 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 102 3.2.2 Các nguyên tắc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 104 3.2.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tồn tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác đinh kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc ii Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ đất nước lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ứng dụng công nghệ thông tin ngày gia tăng Để đáp ứng nhu cầu cơng ty cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) qua mạng di động, mạng internet ngày phát triển rộng rãi quy mô lẫn chất lượng phục vụ Đây mảng kinh doanh không mang lại lợi nhuận cao, nhận nhiều quan tâm giới doanh nhân Ngày điều kiện kinh tế thị trường quản lý vĩ mơ Nhà nước hội nhập kinh tế giới, doanh nghiệp ( DN) mơi trường kinh doanh thuận lợi : DN tự phát triển, tự cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật, thị trường mở rộng ngồi nước Tuy nhiên hội ln khó khăn, thách thức, DN gặp phải khơng khó khăn từ tác động quy luật cạnh tranh trình hội nhập Để vượt qua trình chọn lọc đào thải khắt khe trụ vững thị trường DN phải giải tốt vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh DN việc mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm vấn đề mang tính sống doanh nghiệp Nhu cầu quản lý khâu bán hàng trở nên cấp thiết Mặt khác, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn kết kinh doanh ( KQKD ) nói chung kết bán hàng nói riêng quan trọng Với doanh nghiệp thương mại, khâu bán hàng coi khâu mấu chốt trình kinh doanh thương mại , Vì mà bên cạnh biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý cơng tác kế tốn bán hàng cần thiết giúp SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp đầy đủ thơng tin kịp thời xác để đưa quết định kinh doanh đắn Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng ,vận dụng lý luận học tập trường kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế tốn Cơng ty Cổ phần thương mại lượng viễn thông em chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông” Phạm vi nghiên cứu đề tài tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại, từ lý luận đến thực tiễn để từ đưa nhận xét, kiến nghị thân nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Luận văn em gồm chương : Chương 1: Lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thơng Trong qúa trình thực tập thực luận văn, em nhận hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Nguyễn Tuấn Anh với giúp đỡ nhiệt thành anh chị thuộc phòng tài kế tốn cơng ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Song, trình độ thân hạn chế, q trình tiếp cận thực tế chưa sâu nên em tránh khỏi sai sót q trình hồn thiện luận văn Em mong nhận góp ý, bảo thầy SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp anh chị phụ trách phòng tài kế tốn cơng ty cổ phần thương mại lượng viễn thơng để luận văn hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Đặc điểm vai trò Bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Kinh doanh thương mại khác với hoạt động sản xuất, giai đoạn sau chu trình tái sản xuất nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng , phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng họ Hoạt động kinh doanh thương mại hoạt động lưu thơng, phân phối hàng hóa thị trường bn bán quốc gia riêng biệt hay quốc gia với nhau; làm cho kinh tế sơi động hơn, tốc độ lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ nhanh đáp ứng nhu cầu người kịp thời Hoạt động thương mại ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất thực tế ảnh hưởng tới tất tiêu kinh tế chủ yếu doanh nghiệp Sở dĩ hàng hố doanh nghiệp sản xuất không lưu thông trao đổi thị trường doanh nghiệp khơng thể doanh thu, lợi nhuận, khơng thể tồn phát triển Khác với hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại thực lưu chuyển hàng hóa qua hai giai đoạn: Mua hàng bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất hàng Trong đó, bán hàng hoạt động chủ yếu định đến kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.1.1.1 Bán hàng * Khái niệm: Theo chuẩn mực số 14 (Quyết định số 149/2001 QĐ/BTC ban hành ngày 31/12/2001) – Bán hàng bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào Như vậy, bán hàng ( BH ) việc chuyển quyền sở hữu sản phầm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng tốn chấp nhận tốn Q trình bán hàng chia thành giai đoạn: Giai đoạn 1: Căn vào hợp đồng kinh tế ký kết để xuất giao sản phẩm, hàng hóa cho khách Giai đoạn 2: Khách hàng toán chấp nhận tốn ( thơng qua giấy tờ hóa đơn…) DN thu tiền, đủ bù đắp khoản chi phí bỏ phần lợi nhuận Quá trình bán hàng coi hoàn thành thỏa mãn điều kiện: ● Doanh nghiệp xuất giao hàng hóa cho khách hàng ● Được khách hàng toán hay chấp nhận toán ⃰ Đặc điểm + Về mặt kinh tế: chất BH thay đổi hình thái giá trị hàng hóa, hàng hóa DN chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ Lúc này, DN kết thúc chu kỳ kinh doanh, tức vòng chu chuyển vốn DN hồn thành + Về mặt tổ chức kỹ thuật: BH trình kinh tế, bao gồm từ việc tổ chức đến thực trao đổi mua bán thông qua khâu nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật, hành vi mua bán cụ thể nhằm thực chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại ( DNTM ), thể khả trình độ DN SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp việc thực mục tiêu đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng xã hội ⃰ Vai trò Ngày nay, mức sống xã hội ngày nâng cao, cấu ngành kinh tế nghiêng khu vực thương mại - dịch vụ BH khâu quan trọng ý nghĩa sống khơng tồn DN mà phát triển chung toàn kinh tế xã hội +Đối với DN: Hoạt động BH điều kiện tiên giúp DN tồn phát triển Thông qua BH, DN vừa khẳng định vị thị trường vừa doanh thu ( DT) để bù đắp chi phí (CP) mang lại lợi nhuận Đồng thời, DN điều kiện để thực phân phối lợi ích vật chất DN với Nhà nước thông qua khoản thuế, DN với người lao động thông qua tiền lương, khoản ưu đãi DN với chủ DN thông qua lợi nhuận +Đối với Kinh tế Quốc dân: Việc thực tốt khâu BH điều kiện để kết hợp chặt chẽ lưu thơng hàng hóa lưu thơng tiền tệ, giúp cho trình chu chuyển tiền mặt, ổn định củng cố giá trị đồng tiền BH điều kiện để ổn định nâng cao đời sống người lao động nói riêng tồn xã hội nói chung 1.1.1.2 Xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động kinh tế thực thời kỳ định, xác định sở tổng hợp tất kết hoạt động sản xuất kinh doanh DN Kết kinh doanh DN xác định theo kỳ kế toán (tháng, quý, năm) phần chênh lệch tổng DT tổng CP hoạt động sản SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp xuất kinh doanh kỳ kế tốn Trong DN hoạt động thương mại kết kinh doanh đồng thời kết bán hàng DN Khi kinh tế thị trường ngày phát triển, ngoại trừ số DN hoạt động mục đích trị như: tổ chức từ thiện, công tác xã hội… hầu hết DN mục tiêu lợi nhuận Lợi nhuận tiêu chất lượng để đánh giá kết hoạt động mức độ tích cực mặt DN thể nói, lợi nhuận yếu tố mang tính chất định đến tồn phát triển DN tương lai Bởi lẽ: + Lợi nhuận nguồn tích lũy nhằm đảm bảo cho DN tái sản xuất mở rộng, cải thiện bước nâng cao đời sống người lao động cá nhân tham gia góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh liên kết + Lợi nhuận nguồn để DN thực nghĩa vụ với Nhà nước thông qua việc đóng thuế khoản đóng góp khác Việc xác định kết kinh doanh nói chung kết bán hàng nói riêng việc làm vơ cần thiết, giúp DN nhìn nhận xác lực để kế hoạch cụ thể đưa DN ngày đứng vững mà vươn xa thị trường nước quốc tế 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh Trong trình bán hàng, tài sản DN chuyển từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ Do đó, để quản lý nghiệp vụ bán hàng DNTM cần phải quản lý hai mặt: tiền hàng Công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng đòi hỏi người quản lý phải thực theo ngun tắc định nhằm đảm bảo tính tồn diện chặt chẽ Nhà lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi, đạo trình bán theo kế hoạch định, kịp thời phát biến động thị SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp trường để điều chỉnh việc kinh doanh để mang lại hiệu cao Quản lý nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại q trình quản lý mặt sau chủ yếu sau: - Quản lý giá hàng hóa: cơng tác quan trọng nghiệp vụ bán hàng Doanh nghiệp phải xây dưng bảng giá thích hợp cho mặt hàng, phương thức bán hàng đối tác kinh doanh, nhanh chóng thúc đẩy hàng hóa bán ra, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Mặt khác, doanh nghiệp phải theo dõi, kiểm tra giá bán doanh nghiệp ngành để đưa mức giá hợp lý nhằm thu hút khách hàng đồng thời đảm bảo doanh thu Trong cơng tác quản lý giá sổ sách cơng cụ đắc lực phản ánh xác tình hình biến động hàng hóa, việc phản ánh giá hàng hóa vào sổ sách kế tốn phải vào chứng từ, hóa đơn tốn chứng từ phải chữ ký hai bên mua bán đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp - Quản lý số lượng, chất lượng, giá trị hàng bán ra: bao gồm việc quản lý khách hàng, nhóm hàng Theo dõi tình hình thực kế hoạch bán phận Người quản lý phải nắm phận kinh doanh kinh doanh hiệu nhất, từ đưa định quản lý - Quản lý việc thu hồi tiền hàng xác định kết kinh doanh, xem xét số tiền thu sau bán hàng hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng Quản lý doanh nghiệp ký kết hợp đồng đến nhận tiền Nó bao gồm phát sinh trình bán hàng, nhận trước tiền hàng khách hàng giảm giá Quản lý việc toán giúp cho doanh nghiệp tránh rủi ro, thất thoát, tăng hiệu kinh doanh Khi trình tiêu thụ kết thúc cần phải quản lý việc xác định kết kinh doanh nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 95 Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đơn vị báo cáo: CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG Địa chỉ: 1603- 17T7- khu thị Trung Hòa- Nhân Chính- Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Từ ngày : 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013 Số dư đầu kỳ: Chứng từ ghi sổ Ngày Số 31/10 10\1013 31/10 11\1013 31/10 12\1013 31/10 12\1013 31/10 12\1013 31/10 8\1013 30/11 10\1113 30/11 13\1113 30/11 15\1113 30/11 15\1113 30/11 16\1113 31/12 10\1213 31/12 13\1213 31/12 15\1213 31/12 16\1213 Diễn giải Giá vốn hàng bán Chi phí khác Lợi nhuận chưa phân phối năm Doanh thu bán hàng hóa Thu nhập khác Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu bán hàng hóa Lợi nhuận chưa phân phối năm Chi phí khác Thu nhập khác Doanh thu bán hàng hóa Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận chưa phân phối năm SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 96 TK đ/ư 632 811 4212 811 711 642 642 5111 4212 811 711 5111 632 642 4212 Số tiền Nợ 168.563.811 1.391.018 38.057.808 371.000.000 31.665 239.134.644 223.363.484 1.142.265.000 915.715.908 3.227.000 41.392 1.533.690.360 18.458.307 506.403.019 956.842.915 Lớp: CQ48/21.14 31/12 16\1213 31/12 16\1213 Học viện Tài Chi phí khác Chi phí thuế TNCN Luận văn tốt nghiệp 811 3.666.164 8212 49.085.000 Tổng phát sinh nợ: 3.085.851.270 Tổng phát sinh có: 3.085.086.225 Số dư cuối kỳ: 756.045 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 97 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Xem báo cáo kết hoạt động kinh doanh phần mềm kế toán: SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 98 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 3.1 NHỮNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THÔNG 3.1.1 Những điểm hợp lý Trong năm vừa qua, Công ty cổ phần thương mại lượng viễn thơng trải qua nhiều thuận lợi khó khăn, biến động thị trường Nhưng công ty gặt hái nhiều thành tích to lớn việc tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt năm khủng hoảng kinh tế vừa qua Với kinh nghiệm tổ chức triển khai thành công nhiều dự án, Công ty Cổ phần thương mại Năng Lượng Viễn Thông đối tác tin cậy nhiều khách hàng lĩnh vực mà công ty kinh doanh  Thứ tổ chức máy kế tốn Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, khoa học hợp lý, đảm bảo cho việc phối hợp chặt chẽ phần hành kế tốn với nên hoạt động ln ln hiệu quả, đáp ứng u cầu cơng việc phát huy lực chuyên môn người Đội ngũ cán nhân viên kế toán trẻ, động nhiệt tình, vững vàng trình độ chun mơn, nhanh chóng nắm bắt thay đổi chế độ kế tốn Bộ Tài Chính ban hành, khả ứng dụng tốt cơng nghệ tin học vào cơng tác kế tốn Chính phòng kế tốn cơng ty ln ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cung cấp thông tin tàikinh tế nhanh chóng, SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 99 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp xác kịp thời cho lãnh đạo cấp trên, để ban lãnh đạo kế hoạch hợp lý cho công tác sản xuất kỳ  Thứ hai chứng từ Chứng từ kế tốn sử dụng trình tự ln chuyển chứng từ: Hàng ngày, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phận kế tốn liên quan phản ánh vào chứng từ kế toán tiến hành nhập liệu vào máy Các chứng từ gốc sử dụng để phản ánh nghiệp vụ bán hàng phiếu thu, hóa đơn GTGT ghi đầy đủ, xác theo thời gian, chữ ký xác nhận phận liên quan, chế độ tài quy định  Thứ ba phương thức ghi sổ Việc Cơng ty áp dụng chương trình kế tốn máy làm giảm nhẹ khối lượng công việc đồng thời mang lại hiệu cao Với phần mềm kế toán Fast, tài khoản chi tiết tương đối rõ ràng, danh mục chứng từ, mã hóa đối tượng đựơc mặc định sẵn, nên kế tốn thực cơng việc nhanh chóng, dễ dàng giảm bớt sức ép công việc thời điểm toán quý, năm; khối lượng sổ sách giảm đáng kể, công tác kiểm tra đối chiếu thuận tiện dễ dàng, thơng tin cung cấp độ xác cao nhanh chóng  Thứ tư tình hình quản lý cơng nợ Việc theo dõi tình hình cơng nợ công ty tiến hành chặt chẽ, phòng kinh doanh ln quan tâm, theo dõi sát tình hình chi trả tình hình tài khách hàng, góp phần thúc đẩy việc thu hồi nợ nhanh chóng, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, từ giảm bớt chi phí tài vay vốn cơng ty  Thứ năm tổ chức công tác bán hàng xác định kết kinh doanh SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 100 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nhìn chung kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty ln ln hồn thành tốt nhiệm vụ mình, ln đáp ứng u cầu quản lý đặt Thứ nhất: Hàng hóa công ty luôn quản lý chặt chẽ theo tiêu số lượng, chất lượng giá trị Việc cơng ty thực hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên thích hợp, kế tốn theo dõi, phản ánh cách thường xuyên, liên tục vận động loại hàng hóa, sai sót kịp thời phản ánh lên cấp trên, đảm bảo cho công tác kế tốn hàng hóa thực tốt điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán máy Thứ hai: Các mặt hàng Công ty mã hóa máy chi tiết, rõ ràng dễ nhận biết nên thuận lợi việc theo dõi Đồng thời mã hóa đơn vị khách hàng công ty cụ thể, dễ theo dõi Các khách hàng phân loại rõ, mã hóa nên thuận lợi cho việc quản lý Thứ ba: Việc hạch toán doanh thu, giá vốn theo nguyên tắc, chế độ hành Doanh thu phản ánh đầy đủ, phương pháp tính giá vốn hàng bán theo phương pháp đơn giá bình quân gia quyền đơn giản, dễ làm, dễ tính Việc hạch tốn khai thuế GTGT thực chặt chẽ Doanh nghiệp thực tính đúng, tính đủ số thuế phải nộp cho nhà nước Thứ tư: Kế toán bán hàng đảm bảo cho việc thực kế hoạch tiêu thụ (về giá trị) mà công ty đề Giá trị hàng hố tiêu thụ tình hình tốn khách hàng theo dõi phản ánh kịp thời Kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp cách nhanh chóng, xác thơng tin giá cả, doanh thu, thuế … Thứ năm: Nhờ đặc điểm ưu việt phần mềm kế toán máy cơng ty ứng dụng, phận kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cung cấp thông tin kết hoạt động kinh doanh vào thời điểm nào, việc máy tính làm tự động Do việc kết họat động kinh SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 101 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh công ty thường tiến hành vào cuối tháng Bên cạnh đó, việc phản ánh theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thực cụ thể hơn, chi tiết xác sở cho việc tiến hành xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhanh chóng xác 3.1.2 Những điểm chưa hợp lý Thứ : Mã hóa danh mục khách hàng Hiên cơng ty mã hóa danh mục khách hàng chưa theo trình tự định nên gây khó khăn việc quản lý khách hàng Thứ 2: Kế tốn cơng ty khơng sử dụng chứng từ để kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết bán hàng Điều làm cho việc ghi sổ thiếu đầy đủ Thứ 3: Công ty áp dụng chế độ kế toán theo định 48 lại áp dụng hình thức ghi sổ theo dịnh 15 nên khơng thống chế độ kế tốn với hình thức sổ kế tốn 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG VIỄN THƠNG 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện Một công cụ hữu hiệu giúp đẩy nhanh hoạt động tiêu thụ sử dụng thơng tin kế toán cung cấp Các nhân viên kế toán phụ trách kế tốn tiêu thụ cần hồn thành tốt nhiệm vụ mình, ghi chép tính tốn số liệu cách xác Nhờ thơng tin phản ánh sổ sách kế tốn độ tin cậy cao Qua thông tin này, nhà quản trị doanh nghiệp phân tích để tìm hiểu doanh số bán mặt hàng cao, mặt hàng thấp; hàng hoá, sản phẩm lại tồn kho nhiều; SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 102 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp khoản nợ phải thu lại tăng; … Nguyên nhân phía khách quan (thị trường, người tiêu dùng, …) hay từ phía chủ quan (bản thân doanh nghiệp) Từ nhà quản lý doanh nghiệp đưa sách, định xử lý kịp thời để đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hố thể thấy, kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ cơng việc kế tốn ý nghĩa quan trọng hoạt động kế toán doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần thương mại lượng viễn thơng nói riêng Thực tế cho thấy doanh nghiệp thương mại sản phẩm hàng hoá tốt chất lượng hợp lý giá cả, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng doanh nghiệp biết tổ chức quản lý tốt cơng tác kế tốn bán hàng điều kiện tốt để phát triển Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh góp phần nâng cao tổ chức kế toán doanh nghiệp Đối với quan quản lý cấp việc thực hiên kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tạo cho họ thồn tin xác, phản ánh tình hình bán hàng cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, giúp lãnh đạo quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị trực thuộc tốt Ngày nay, công việc kế tốn khơng đơn cơng việc tính toán, ghi chép đơn vốn vận động vốn trình sản xuất kinh doanh đơn vị, mà phận chủ yếu hệ thống thông tin kinh tế, công cụ thiết yếu để quản lý tài doanh nghiệp nói chung nến kinh tế nói riêng Để thực tốt vai trò kế tốn u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Muốn thực hoạt động bán hàng hiệu quả, đem lại doanh thu ngày cao cho doanh nghiệp vai trò kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải đặc lên hàng đầu Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần hành kế toán chủ yếu doanh nghiệp thương mại dịch SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 103 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp vụ, với cương vị công cụ quản lý để nâng cao hiệu bán hàng cần phải tổ chức cách khoa học hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho trình kinh doanh doanh nghiệp Để thực tốt vai trò kế tốn u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp, đáp ứng với yêu cầu quản lý vi mô vĩ mô vấn đề vơ cấp bách 3.2.2 Các ngun tắc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin công tác bán hàng, xác định kết kinh doanh Từ thông tin đầy đủ, kịp thời kế toán cung cấp, ban lãnh đạo công ty thấy kết thực tế hoạt động kinh doanh, để từ phân tích, xác định mặt mạnh, mặt yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hồn thiên cơng tác kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Muốn vậy, trước hết công tác kế toán phải dựa nguyên tắc sau: - Tổ chức cơng tác kế tốn phải phù hợp với chế độ, sách, thể lệ văn pháp quy kế toán nhà nước ban hành, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước - Các biện pháp hồn thiện đưa cần mang tính khả thi hiệu cao với chi phí thấp Chính việc hồn thiện phải dựa nguồn nhân lực có, máy quản lý công ty không thay đổi, phù hợp với đặc điểm công ty SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 104 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Các biện pháp đưa phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý doanh nghiệp Việc hồn thiện cơng tác kế toan phải đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho cán quản lý - Các biện pháp hồn thiện phải phù hợp với yêu cầu trình độ nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ cán quản lý, cán kế tốn 3.2.3 Một số đề xuất nhằm hồn thiện tồn tổ chức công tác kế toán bán hàng xác đinh kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thơng Sau thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông sở nhận xét đánh giá nêu em thấy cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty số vấn đề chưa hợp lý, cần tìm hiểu, xem xét để hồn thiện Sau đây, em xin mạnh dạn đóng góp số ý kiến để làm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty sau: Thứ nhất: Lập chứng từ kết chuyển Kế tốn cơng ty kết chuyển sang tài khoản TK 911 mà không sử dụng phiếu kết chuyển Như làm thiếu để ghi sổ kế toán Đây thiếu sót cần khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Chứng từ kết chuyển lập theo mẫu sau: Chứng từ Kết chuyển Ngày 31/12/2013 Trích yếu Kết chuyển giá Số hiệu tài khoản Nợ 911 632 SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 105 Số tiền Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp vốn hàng bán Cộng Ngoài lập chứng từ dùng để kết chuyển toàn tài khoản sau: Ngày Số Nội dung 31/12/2013 K/C 511 sang 911 31/12/2013 31/12/2013 K/C 632 sang 911 K/C 642 sang 911 31/12/2013 K/C 821 sang 911 Số tiền Thứ nhất: Theo phần mềm kế tốn FAST ACCOUTING danh mục nhóm khách hàng mã hóa tối đa làm nhóm Vì để dễ dàng quản lý khách hàng, cơng ty mã hóa danh mục khách hàng sau thành nhóm sau Thứ Danh mục nhóm tự I khách hàng CC- Nhà cung cấp II KH- Khách hàng III NV- Nhân Viên Danh mục khách hàng CC001- ONENET SINGAPO CC002- Cty TNHH phát triển kỹ thuật CC003CC004……… KH001- Cty TNHH VEDAN KH002- Cty KDDI VIETNAM KH003K KH004…… NV001- Lê An Sơn NV002- Đào Minh Tuấn NV003- Nguyễn Gia Đức NV004- Phù Tuấn Nam SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 106 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp …………… Thứ hai: Công ty nên áp dụng hình thức sổ kế tốn theo định 48 để thống chế độ kế toán áp dụng với hình thức sổ kế tốn Trên hạn chế rút ý kiến thân em nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Do kinh nghiệm thực tiễn chưa sau nên nhiều chỗ chưa hợp lý, em xin ghi nhận ý nhận xét, đóng góp ý kiến thầy giáo anh chị phòng kế tốn tài để kiến thức sâu rộng tổ chức kế toán doanh nghiệp để hoàn thiện cho luận văn SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 107 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học Viện Tài Chính , hơm em hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tàiKế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông.” Qua thời gian thực tập không dài, hướng dẫn thầy giáo Tiến Sỹ Nguyễn Tuấn Anh , chú,anh chị kế tốn phòng kế tốn tài cơng ty cổ phần thương mại lượng viễn thông kiến thức thân, em nhận thấy cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng vai trò thực tiễn to lớn phát triển cơng ty nói riêng doanh nghiệp thương mại nói chung Vì vậy, luận văn này, em cố gắng vận dụng kiến thức học với thực tiễn công ty để trình bày cơng tác kế tốn bán hàng từ vấn đề mang tính lý luận đến thực trạng diễn công ty đề xuất ý kiến hồn thiện cho khâu hạn chế Tuy nhiên, non yếu mặt lý luận lại chưa nhiều kinh nghiệm thực hành nên chắn luận văn nhiều thiếu sót Một lần nữa, em mong nhận góp ý, bổ sung thầy giáo cán kế tốn phòng kế tốn cơng ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh tận tình giúp đỡ em suốt thời gian em thực tập viết bài; em xin chân thành cảm ơn anh chị phòng kế tốn cơng ty nhiệt tình bảo cung cấp tài liệu để em hồn thành luận văn Sinh viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 108 Lớp: CQ48/21.14 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam Chế độ kế toán Doanh nghiệp – Ban hành theo Quyết định số 48/2006 QĐ-BTC Chuẩn mực kế toán 14 Giáo trình kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Học Viện Tài Chính Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn - Học Viện Tài Chính Giáo trình kế tốn Tài Chính – Học Viện Tài Chính Chủ biên: GS.TS Ngơ Thế Chi TS Trương Thị Thủy Xuất năm 2008 Tham khảo luận văn khóa trước SV: Nguyễn Thị Ánh Ngọc 109 Lớp: CQ48/21.14 ... mại lượng viễn thông em chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông Phạm vi nghiên cứu đề tài tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh. .. chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông. .. cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 104 3.2.3 Một số đề xuất nhằm hồn thiện tồn tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác đinh kết kinh doanh công ty cổ phần thương mại lượng viễn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại năng lượng viễn thông , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại năng lượng viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn