Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

6 108 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:27

Giáo án Ngữ văn 11ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM  A MỤC TIÊU Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức học văn học trung đại VN học chương trình ngữ văn lớp 11 2.Về kĩ năng: Tự đánh giá kiến thức văn học trung đại phương pháp ơn tập, từ rút kinh nghiệm để học tốt phần văn học Về thái độ: ý thức giá trị văn học trung đại Việt Nam B PHƯƠNG PHÁP: Gv hướng dẫn hs trao đổi, thảo luận nội dung ơn tập; Sau đó, giáo viên tổng kết, nhấn mạnh kiến thức bản, trọng tâm C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ GV: Đọc tài liệu (sgk, sgv, Văn học Việt Nam nửa cuối kỉ XVIII- nửa đầu kỉ XIX, Đặng Thanh Lê ), thiết kế giáo án HS: Đọc, soạn D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Tư tưởng mẻ, tiến Nguyễn Trường Tộ qua “Xin lập khoa luật”? Bài mới: a Đặt vấn đề: Bài học hôm giúp em hệ thống hoá kiến thức học VHTĐ VN học từ đầu năm đến Chúng ta ôn tập Giáo án Ngữ văn 11 b Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: H/d hs ôn tập bối cảnh lịch sử I Bối cảnh lịch sử - VHTĐ tồn phát triển hoàn Văn học trung đại tồn tại, phát triển cảnh XHPK hình thành, phát triển hồn cảnh lịch sử xã hội ntn? khủng hoảng, sụp đổ Trong ý thức Gv giảng thêm sức mạnh tự cường dân tộc ngày lớn - Văn học thời kì chịu chi phối ba hệ tư tưởng: Nho, Phật, Lão Hoạt động 2: Ôn giai đoạn phát II Các giai đoạn phát triển triển - Giai đoạn từ thê kỉ X->XIV Gọi hs lên bảng ghi giai đoạn - Giai đoạn từ kỉ XV->XVII phát triển VHTĐ - Giai đoạn từ kỉ XVIII->XIX - Giai đoạn từ nửa cuối kỉ XIX III Nội dung Hoạt động 3: Ôn tập vấn đề Câu 1: Yêu nước nội dung lớn, xuyên nội dung suốt Chia lớp thành nhóm giải * Đặc điểm: gắn liền với tư tưởng trung câu hỏi sau: quân quốc * Những biểu thơ văn yêu * Bên cạnh nội dung yêu nước có nước văn học từ kỉ XVIII giai đoạn trước, giai đoạn văn học từ đến hết kỉ XIX ? So với giai đoạn kỉ XVIII đến hết kỉ XIX xuất Giáo án Ngữ văn 11 trước, nội dung yêu nước văn nội dung mới: ý thức vai trò học giai đoạn văn học có biểu hiền tài đất nước (Chiếu cầu hiền mới? Ngơ Thì Nhậm) tư tưởng canh tân đất Chọn tác phẩm sau để nước (Xin lập khoa luật Nguyễn Trường Tộ) Chủ nghĩa yêu nước phân tích nội dung yêu nước: - Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (NĐC) - Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều Nguyễn Trường Tộ) - Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) - Câu cá mùa thu(Nguyễn Khuyến) - Vịnh khoa thi Hương(Trần Tế Xương) * Vì đến kỉ XVIII-XIX chủ nghĩa nhân đạo xuất thành văn học nửa cuối kỉ XIX mang âm hưởng bi tráng qua sáng tác Nguyễn Đình Chiểu * Tác phẩm tiêu biểu: - Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc(NĐC) - Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều Nguyễn Trường Tộ) - Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) - Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) trào lưu văn học? Những biểu - Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương) phong phú nội dung nhân Câu 2: Nhân đạo đạo văn học giai đoạn này? Vấn * Có thể nói chủ nghĩa nhân đạo văn đề nội dung nhân đạo học giai đoạn từ kỉ XVIII đến nửa đầu giai đoạn gì? kỉ XIX xuất thành trào lưu lẽ * Gía trị phản ánh phê phán tác phẩm mang nội dung nhân đạo thực cuả đoạn trích “Vào phủ chúa xuất nhiều, xuất liên tiếp với Trịnh”(trích Thượng kinh ký sự- Lê nhiều tác phẩm có giá trị lớn như: Truyện Giáo án Ngữ văn 11 Hữu Trác) ? Kiều, Chinh phụ ngâm, thơ Hồ Xuân * Gía trị nội dung nghệ thuật Hương sáng tác Nguyễn Đình * Những nội dung nhân đạo chủ yếu: Chiểu? Tại nói, với Văn tế - Thương cảm trước bi kịch đồng cảm nghĩa sĩ Cần Giuộc, lần với khát vọng người văn học dân tộc có tượng đài bi tráng người nông dân nghĩa sĩ? Gọi em trình bày Các em khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh - Khẳng định, đề cao tài năng, nhân phẩm - Lên án, tố cáo lực tàn bạo chà đạp lên người - Đề cao truyền thống đạo lý nhân nghĩa dân tộc - Những biểu mới: hướng vào quyền sống người, ý thức cá nhân đậm nét qua Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du), Tự tình (bài II- Hồ Xuân Hương), Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Cơng Trứ) Câu 3: Gía trị phản ánh phê phán thực cuả đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (trích Thượng kinh ký sự- Lê Hữu Trác) thể phương diện: - Cuộc sống thâm nghiêm giàu sang, xa hoa, đầy uy quyền Uy quỳên thể tiếng quát tháo, truyền lệnh, tiếng ran, oai vệ, khúm núm Giàu sang từ nơi đến tiện nghi sinh hoạt Xa Giáo án Ngữ văn 11 hoa từ vật dụng đến đồ ăn, thức uống - Cuộc sống nơi Trịnh phủ âm u, thiếu sinh khí Sự thâm nghiêm kiểu mê cung, Câu 4: Gía trị nội dung nghệ thuật sáng tác Nguyễn Đình Chiểu * Về nội dung, đề cao đạo lý nhân nghĩa qua Truyện Lục Vân Tiên, nội dung yêu nước qua Ngư Tiều y thuật vấn đáp, thơ Chạy giặc qua Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc * Về nghệ thuật, ý hai nét riêng đóng góp bật Nguyễn Đình Chiểu: tính chất đạo đức- trữ tình, màu sắc Nam Bộ qua ngơn ngữ, qua hình tượng nghệ thuật * Hình tượng người nơng dân - nghĩa sĩ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: mang vẻ đẹp bi tráng hình tượng có kết hợp yếu tố bi (đau thương) yếu tố tráng (hào hùng, tráng lệ) Yếu tố bi gợi lên qua đời sống lam lũ, vất vả, nỗi làm tăng ám khí nơi phủ chúa Ám khí bao trùm khơng gian, cảnh vật Ám khí ngấm sâu vào hình hài, thể tạng người Giáo án Ngữ văn 11 đau thương mát người nghĩa sĩ tiếng khóc xót đau người sống Yếu tố tráng qua lòng căm thù giặc, lòng yêu nước, hành động cảm, anh hùng nghĩa quân, ngợi ca cơng đức người hi sinh q hương, đất nước Tiếng khóc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc tiếng khóc đau thương mà lớn lao, cao Củng cố: Trắc nghiệm số vấn đề tác giả, tác phẩm Dặn dò: Chuẩn bị phần tiếp theo: “Ôn tập Văn học trung đại Việt Nam” - Trả lời phần 2(sgk) - Ghi lại nội dung khó khơng hiểu E RÚT KINH NGHIỆM: .. .Giáo án Ngữ văn 11 b Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: H/d hs ôn tập bối cảnh lịch sử I Bối cảnh lịch sử - VHTĐ tồn phát triển hoàn Văn học trung đại. .. nước có nước văn học từ kỉ XVIII giai đoạn trước, giai đoạn văn học từ đến hết kỉ XIX ? So với giai đoạn kỉ XVIII đến hết kỉ XIX xuất Giáo án Ngữ văn 11 trước, nội dung yêu nước văn nội dung... Tiếng khóc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc tiếng khóc đau thương mà lớn lao, cao Củng cố: Trắc nghiệm số vấn đề tác giả, tác phẩm Dặn dò: Chuẩn bị phần tiếp theo: “Ơn tập Văn học trung đại Việt Nam -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn