Kỹ năng tiếp thị trong 30s đầu tiên

9 1,662 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 21:33

Làm thế nào để chuyển tải bản chào hàng hiệu quả chỉ trong 30 giây đầu tiên? Bạn chỉ cần trả lời 4 câu hỏi1/ Động cơ kinh doanh, công ty, sản phẩm hay dịch vụ của mình là gì?2/ Những vấn đề n 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tiếp thị trong 30s đầu tiên, Kỹ năng tiếp thị trong 30s đầu tiên