Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030

210 322 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 06:07

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG TRẦN NGỌC HẢI TÁI CẤU ĐẦU PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.21 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN CÔNG SÁCH PGS.TS TĂNG VĂN NGHĨA Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình độc lập riêng Các số liệu, kết Luận án trung thực, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Tác giả Luận án Trần Ngọc Hải MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Association of South East Asian Nations Tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á BRICs Brasil, Russia, India, South Africa Khối kinh tế lớn gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi CMCN 4.0 The Industrial Revolution 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 CNN Industrial clusters Cụm công nghiệp DN Enterprise Doanh nghiệp DNNN State enterprises Doanh nghiệp nhà nước EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước FTA Free Trade Area Khu vực Thương mại tự IMF Internatinal Monetary Fund Quĩ tiền tệ quốc tế GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GO Government-Owned Thu nhập quốc gia ICOR Incremental Capital Output Ratio Hệ số sử dụng vốn KCN Industrial Zone Khu công nghiệp KCX Manufacturing area Khu chế xuất LDCs Least Developed Countries Các nước chậm phát triển M&A Mergers and Acquisitions Mua lại sáp nhập NCKH Scientific research Nghiên cứu khoa học NCS PhD student Nghiên cứu sinh NSLĐ Labor productivity Năng suất lao động NXB Publishing company Nhà xuất ODA Official Development Asistance Viện trợ phát triển thức OECD Organisation for Economic operation and Development SCIC State Capital Investment Corporation Tổng công ty Đầu Kinh doanh vốn nhà nước SOEs State-Owned Enterprise Doanh nghiệp nhà nước ASEAN China and Co- Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt PPP Public - Private Partnership Hợp tác Công - SDR Special Drawing Right Quyền rút vốn đặc biệt SPS Sanitary and phytosanitary Vệ sinh kiểm dịch động thực vật TBT Technical Barriers to Trade Hàng rào kỹ thuật thương mại TNCs Transnational Companies Các tập đoàn xuyên quốc gia TFP Total factor productivity Năng suất nhân tố tổng hợp TPP Trans Pacific Partnership Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTTP Comprehensive and Progressive Hiệp định đối tác toàn diện Agreement for Trans-Pacific tiến xuyên Thái Bình Dương Partnership UNCTAD United Nations Conference on Trade Diễn đàn thương mại phát and Development triển Liên hợp quốc UNDP United Nations Programme USD United States Dollar Đô la Mỹ VA Value added Giá trị tăng thêm VAMC VietnamAsset Management Company Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng XHCN Socialist Xã hội chủ nghĩa XK Export Xuất XNK Import – Export Xuất nhập WTO World Trade Organisation Tổ chức Thương mại Thế giới Development Chương trình Phát triển Liên hợp quốc DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận án Trải qua 30 năm thực đường lối đổi chế quản lý kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất không ngừng mở rộng thị trường danh mục hàng hóa với giá trị xuất hàng hóa tăng trưởng nhanh, cấu chất lượng hàng hóa xuất nhập cải thiện theo hướng gia tăng mặt hàng chế biến, chế tạo với giá trị gia tăng cao Trong số kinh tế xuất hàng đầu giới, giá trị xuất hàng hóa Việt Nam đứng thứ 30 vào năm 2012 tăng lên thứ 27 vào năm 2016 thứ 25 năm 2017 (nguồn: số liệu The World Factbook) Tổng kim ngạch xuất năm 2017 Việt Nam đạt 214,02 tỷ USD, 97,36% GDP Tăng trưởng xuất đạt hầu hết mặt hàng xuất chủ lực Năm 2017, nước 29 mặt hàng kim ngạch xuất đạt tỷ USD tăng so với 25 mặt hàng năm 2016 23 mặt hàng năm 2015 (nguồn: số liệu Bộ Cơng Thương) Điều cho thấy, xuất hàng hóa định hướng lớn lĩnh vực trọng tâm Việt Nam trình hội nhập kinh tế với khu vực giới Bên cạnh thành tựu đạt được, tăng trưởng xuất năm qua chưa thực vững chắc, chất lượng tăng trưởng hiệu xuất thấp, cấu hàng hóa xuất chuyển dịch mạnh sang chế biến, chế tạo, phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi; nhập siêu nguy Đồng thời, bản, kinh tế dựa chủ yếu vào tăng trưởng thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản, xuất hàng nông sản thô hàm lượng chế biến thấp, gia cơng hàng hóa cơng đoạn giản đơn chuỗi giá trị (gia công ngành dệt may, da giày, điện tử…) Theo Báo cáo Bộ trưởng Bộ Cơng Thương trình Thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 12 năm 2016, Việt Nam kết thực thi 10 hiệp định thươngmại tự (FTA), kết thúc đàm phán FTA, đàm phán FTA khác Các FTA kếtcó tiêu chuẩn cao nội dung chưa đề cập thỏa thuận tự thương mại trước Báo cáo trị Đại hội Đảng lần thứ XII (2016) khẳng định “Tiếp tục nghiên cứu, đàm phán, kết, chuẩn bị kỹ điều kiện thực hiệp định thương mại tự hệ mới, tham gia điều ước quốc tế trongcác lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào thị trường, đối tác cụ 10 thể; kết hợp hiệu ngoại lực nội lực, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Rà sốt, hồn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách nhằm thực thi hiệu hiệp định thương mại tựViệt Nam kết Hoàn thiện thể chế để tận dụng hội phòng ngừa, giảm thiểu thách thức tranh chấp, tranh chấp thương mại, đầu quốc tế” Như vậy, giai đoạn 2019 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu vào kinh tế giới, tham gia đa phương, đa chiều đa lĩnh vực vào trình hợp tác kinh tế khu vực giới Điều đó, mặt, tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thu hút đầu thúc đẩy xuất Việt Nam với kinh tế giới Mặt khác, đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh q trình tái cấu trúc, đổi mơ hình tăng trưởng, cải thiện trình phân phối tài nguyên quốc gia, tăng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cải thiện lực cạnh tranh, tính linh hoạt kinh tế Về phương diện lý luận, q trình tái cấu trúc, đổi mơ hình tăng trưởng, cải thiện việc phân phối tài nguyên quốc gia làm thay đổi cấu đầu phát triển xuất hàng hóa phạm vi kinh tế phạm vi doanh nghiệp.Đồng thời, lý thuyết kinh tế, lý thuyết mạng sản xuất toàn cầu, chuỗicung ứng/phân phối toàn cầu tạo sở lý thuyết thương mại quốc tế cấu đầu phát triển xuất hàng hóa Việt Namhiện nhiều bất hợp lý, hiệu đầu cho xuất hàng hóa chưa cao, tỷ trọng vốn đầu phát triển xuất tập trung nhiều khu vực vốn đầu nước ngồi, cấu đầu phát triển xuất kinh tế, doanh nghiệp xuất chủ yếu theo chiều rộng, thâm dụng nhiều lao động, hàm lượng công nghệ hàng hóa xuất Việt Nam chưa nhiều, giá trị gia tăng hàng hóa xuất thấp Do vậy, việc phân tích đánh giá cấu đầu phát triển xuất hàng hóa phạm vi kinh tế Việt Nam phạm vi doanh nghiệplà cần thiết Qua đó, khuyến nghị nhằm thực tái cấuđầu bảo đảm cấu đầu phát triển xuất hàng hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 làhợp lý ý nghĩa quan trọng việc đổi mơ hình tăng trưởng Việt Nam Xuất phát từ tồn phát triển xuất hàng hóa Việt Nam nay, bối cảnh yêu cầu đây, nghiên cứu sinh định chọn chủ đề: “Tái cấu đầu phát triển xuất hàng hóa Việt Nam thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”để làm đề tài luận án tiến sĩ 10 Phụ lục 4: Danh sách doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất hàng hóa tham gia khảo sát STT Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú Cơng ty TNHH Sản xuất phụ tùng điện Ơ tô Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thanh Thảo Công ty TNHH Lafien Vina Công ty TNHH LF Đà Nẵng Công ty cổ phần Thủy sản Anh Minh Cơng ty cổ phần Trình Tâm Công ty TNHH Thực phẩm Vượng Công ty TNHH KANE M Đà Nẵng 10 Công ty TNHH XNK Hồng Ngọc 11 Cơng ty TNHH May mặc Mỹ Hưng Phú Thịnh 12 Công ty TNHH May mặc Mỹ Hưng 13 Công ty TNHH Vina Sun 14 Công ty TNHH Tiến Phong 15 Công ty TNHH MTV Staami Vina 16 Cơng ty cổ phần May Hòa Thọ Quảng Nam 17 Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất Quảng Nam 18 Công ty cổ phần Việt Hoa Quảng Nam 19 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đầu Fococev Nhà máy tinh bột Thừa Thiên Huế 20 Công ty TNHH Associated Việt Nam 21 Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam 22 Công ty TNHH XNK Công nghiệp Trường Thành 23 Cơng ty cổ phần Tín Đạt Thành 24 Công ty cổ phần Thành Ngân 25 Công ty TNHH MTV Nơng sản Dầu khí 26 Cơng ty cổ phần Tân Phú Sơn 27 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng 28 Công ty TNHH Sản xuất Lắp ráp Ơ tơ 196 STT Tên doanh nghiệp 29 Cơng ty khí Chu Lai 30 Cơng ty TNHH MTV Thủy sản An 31 Công ty Advance Nonucren Việt Nam 32 Công ty Chế biến Xuất Thủy sản 33 Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước 34 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Tiến Đạt 35 Công ty TNHH Bắc Đẩu 36 DNTN Việt Trần Hưng 37 Công ty TNHH Sản xuất lưới XK Đà Nẵng 38 Công ty TNHH Tiếp vận Ánh Phú 39 Công ty TNHH May mặc Ba Sao 40 Công ty TNHH Phương Hoa 41 Công ty GaUant Daihan Seafood 42 Công ty TNHH Daiwa 43 Công ty TNHH Les Gants Việt Nam 44 Công ty Midori Safety Footwear Việt Nam 45 Công ty TNHH Gros Beckert Việt Nam 46 Công ty Giầy Riker Việt Nam 47 Công ty TNHH Quan Châu 48 Công ty TNHH Hải Thanh 49 Công ty Mabuchi Đà Nẵng 50 XN Đông lạnh 32 51 Công ty TNHH MTV SX linh kiện nhựa 52 Công ty TNHH SX phụ tùng ô tô 53 Công ty cổ phần May XK Ngọc Châu 54 Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 55 Công ty TNHH MSV 56 Công ty cổ phần Sợi Phú Mai 57 Công ty cổ phần Sợi Phú Anh 58 Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ 197 STT 59 Tên doanh nghiệp Công ty Vicosimex 60 Công ty TNHH Tiến Thắng 61 Xí nghiệp Chế biến Gò vấp Vinafor Đà Nẵng 62 Công ty TNHH May mặc ABLE _ Việt Nam 63 ARTEX D&T 64 Công ty TNHH May mặc Châu Hóa 65 Cơng ty Minh Khang 66 Cơng ty TNHH Wodchang Việt Nam 67 Công ty TNHH Hi- Tech Việt Nam 68 Công ty TNHH XNK Thuyên Nguyên 69 DNTN Phú Lợi 70 Công ty TNHH XK Hàng Thủ công mỹ nghệ Lạc Việt 71 Công ty TNHH MTV Hào Hưng 72 Công ty TNHH Hoso Việt Nam 73 Công ty cổ phần Dệt may 29/3 74 Công ty TNHH MDS GLOBAL 75 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung 76 Công ty TNHH May Planny Vina 77 Công ty TNHH Đông Phương 78 Công ty TNHH TP Quang Hiếu 79 Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) 80 Công ty TNHH SEO NAM 81 Công ty cổ phần Dược Danapha 82 Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam 83 Công ty cổ phần Nhựa Miền Trung 84 Công ty TNHH Apple film Đà Nẵng 85 Công ty TNHH Việt Nam Tokai 86 YURIABC Đà Nắng 87 Cơng ty cổ phần Giầy Bình Định 88 Cơng ty cổ phần Kính Chu lai Indevco 89 Cơng ty TNHH MTV Phong Bắc 198 STT 90 Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Con đường xanh Quảng Nam 91 Công ty TNHH MTV Đức Hiền 92 Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam 93 Công ty TNHH Thế Vũ 94 Xí nghiệp Sản xuất Cung ứng thiết bị 95 Công ty cổ phần Năng lượng thống 96 Công ty TNHH MTV Đức Can Lộ 97 Công ty TNHH TM&DV Mai Ca 98 Công ty TNHH TM DV Khang Thái 99 Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 100 Cơng ty Minh Tốn 101 Cơng ty TNHH TM DV T&T 102 Công ty TNHH Duy Tuấn 103 Công ty TNHH Tân Tiến Đạt 104 Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 105 Cơng ty cổ phần Hóa chất nhựa Đà Nẵng 106 Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam 107 Công ty TNHH MTV TBO VINA 108 Công ty cổ phần Khoáng sản đất Quảng Chu Lai 109 Công ty cổ phần May Trường Giang 110 Công ty TNHH SX TM Tấn Châu 111 Công ty TNHH Việt Nam Kanzaki 112 Công ty TNHH Kamui Việt Nam 113 Cơng ty TNHH MTV Hồng Đăng Hải 114 Cơng ty TNHH Hồng Lĩnh 115 Công ty TNHH TM Tổng hợp Phước Tiến 116 Công ty TNHH Hương Quế 117 Công ty TNHH DV&TM Phúc Hưng Nguyên 118 Công ty TNHH Matrix Việt Nam 119 Công ty cổ phần Keyhingetoys Việt Nam 120 Công ty cổ phần NSTP Quảng Ngãi 199 STT 121 Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước MTV XNK Đầu Hà Nội 122 DNTN XN May Kim Anh 123 Công ty cổ phần Tuấn Đạt 124 Cơng ty TNHH Hồng Tiệp Việt Nam 125 Cơng ty TNHH Chế biến thực phẩm D&N 126 Công ty cổ phần Thời trang Nguồn Lực 127 Công ty TNHH Ý Vina 128 Cơng ty cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Ninh 129 Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải 130 Công ty cổ phần Trà Bắc 131 Công ty Lương thực Trà Vinh 132 Công ty TNHH May Hồng Việt TV 133 Công ty cổ phần Mylan Quang Điện Tử 134 Công ty SX vật ngành in Mỹ Lan 135 Công ty cổ phần Mỹ Lan 136 Công ty Lương thực Bến Tre 137 Công ty TNHH Lương thực Thịnh Phát 138 Công ty Betrimex 139 Công ty TNHH SX KD Tổng hợp Đông Á 140 Công ty cổ phần Thủy sản Bến Tre 141 Công ty cổ phần XNK Bến tre 142 Công ty TNHH chế biến dừa Cửu Long 143 Công ty TNHH đồ uống Thanh Bình 144 DNTN Kẹo dừa Thanh Long 145 Cơng ty TNHH Thanh Bình 146 Cơng ty TNHH Corina 147 Công ty TNHH Sáu Nhu 148 DNTN Tấn Cường 149 Công ty TNHH Vĩnh Tiến 150 Công ty TNHH Định Phú Mỹ 151 Công ty XNK Lâm Thủy sản 200 STT 152 Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre 153 Công ty TNHH May XK Việt Hồng 154 Công ty Chế biến thủy sản Nam Bộ 155 Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri 156 Cơng ty TNHH Tiến Đạt 157 Công ty Chế biến Dừa Phú Hưng 158 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 159 Công ty TNHH AVW Việt Nam 160 Công ty cổ phần TM Trúc Giang 161 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 162 Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh 163 sở SX nước chấm AAA 164 Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 165 Công ty Lương thực Long An 166 Cơng ty cổ phần Xây lắp khí TP Long An 167 Công ty TNHH Scancom Việt Nam 168 Youngor Smart Shirts 169 Công ty cổ phần chè cờ đỏ Mộc Châu 170 Hai Vina Co, Ltd 171 Công ty cổ phần XNK Atlantic Việt Nam 172 Công ty TNHH Đại Quế Lâm 173 Công ty thuốc Thăng Long 174 Công ty TNHH CN Hài Mỹ Phú Thọ 175 Công ty TNHH AMC Việt Nam 176 Công ty TNHH Nội Thất Sơn Mài Việt 177 Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang 178 Công ty TNHH C&M Vina 179 Công ty TNHH XK Nông sản Hồng Sơn, Việt Nam 180 Công ty cổ phần Chi nhánh Bắc Thái 181 Công ty TNHH Quy Vinh 182 Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha 201 STT 183 Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Tân Yên 184 Công ty TNHH TM SX Tuấn Minh 185 Công ty TNHH TH&D Việt Nam 186 Công ty TNHH SX&DV thương mại Nghĩa Nghĩa 187 Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà 188 Công ty cổ phần Thương mại Đầu Chi nhánh Thủ đô 189 Công ty TNHH Sản xuất XNK An Bình 190 Cơng ty cổ phần TM DV Hoa Sen Việt Nam 191 Công ty TNHH Nơng sản XK Tồn Thắng 192 Cơng ty A Nam Electronics 193 Công ty TNHH Dayeon bi jou Việt Nam 194 Cơng ty TNHH MTV khí 17 195 Cơng ty cổ phần Chè Việt House 196 Công ty TNHH KL Precision Hà Nội 197 Công ty TNHH Shin jo Việt Nam 198 Công ty TNHH Youme Việt Nam 199 Công ty TNHH Vietnergy 200 Công ty TNHH Huy Chúc M&M 201 Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam 202 Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên 203 Công ty TNHH Quốc tế Jaguar Hà Nội 204 Công ty Trái đất xanh 205 Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah 206 Công ty cổ phần may XNK SMA Vina Việt Hàn 207 Công ty TNHH Youngone Nam Định 208 Công ty TNHH Tùng Minh 209 Công ty cổ phần chế biến Tùng Hương Việt Nam 210 Nhà máy Chế biến gỗ XK Lễ Môn 211 Công ty cổ phần liên doanh thực phẩm thiên nhiên VinaKurd 212 Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An 213 Công ty cổ phần Nafood Group 202 STT 214 Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần CN PT Xây dựng miền Bắc 215 Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng xuất Kỳ Anh 216 Cơng ty cổ phần Khống sản ACB 217 Cơng ty TNHH Namsung Việt Nam 218 Công ty liên doanh NLG Nghệ An PP 219 Cơng ty TNHH Thành Hòa 220 Cơng ty TNHH Matrix Vinh 221 Cơng ty XNK Hồng Linh 222 Cơng ty cổ phần Khống sản Đơng Á 223 Công ty cổ phần An Lộc 224 Công ty TNHH TM XNK Bảo Huy 225 Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Vinh An 226 Công ty XNK Nghệ An 227 Công ty cổ phần An Nguyên Nghệ An 228 Cơng ty cổ phần Dệt may Hồng Thị Loan 229 Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Nghệ An 230 Công ty cổ phần An Sơn 231 Công ty TNHH TM Thảo Quyên 232 Công ty cổ phần Khoáng sản miền Trung 233 Nhà máy Chế biến gỗ XK Nghi Sơn 234 Công ty cổ phần May Hà Tĩnh 235 Công ty TNHH NLG nghệ An 236 Nhà máy Chế biến gỗ XK Trồng rừng Quỳnh Thiện 237 Công ty TNHH Thương mại Lâm sản Minh Mỹ 238 Công ty TNHH Thanh Thành Đạt 239 Công ty TNHH MTV NAFOR 240 Công ty TNHH MTV Lê Hùng 241 Công ty cổ phần Chè Hà Tĩnh 242 Công ty Trồng rừng Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA 243 Công ty cổ phần Bột đá vôi trắng siêu minh nghệ An 203 STT 244 Tên doanh nghiệp Nhà máy Chế biến gỗ Cẩm Thủy 245 Công ty TNHH Sản xuất bật lửa ga Trung Lai 246 Nhà máy Chế biến gỗ XK lưu niệm Phố Hải 247 Cơng ty TNHH Cát Phú Quảng Bình 248 Cơng ty cổ phần Đầu Khoáng sản An Thịnh 249 Cơng ty cổ phần Khống sản Nghệ An 250 Cơng ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình 251 Cơng ty TNHH Hồn Mỹ 252 Cơng ty TNHH Yic Vina 253 Cơng ty cổ phần Trung Kiên 254 Công ty May Hưng Long 255 Công ty cổ phần Nhật Huy PT 256 Công ty cổ phần Đầu Nhật Huy 257 Công ty cổ phần Phụ gia Nhựa Mega 258 Công ty cổ phần Khống sản tồn cầu 259 Cơng ty cổ phần Vicostone 260 CN Công ty TNHH Dịch vụ Đầu Vinh Hạnh 261 Công ty TNHH Tản Viên 262 Công ty TNHH May Gracesun Việt Nam 263 Công ty cổ phần Thuận Đức 264 Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch 265 Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam 266 Công ty TM Vina Kyung Seung 267 Công ty TNHH Foremart Việt Nam 268 Công ty TNHH May quốc tế Tesoro Woojin 269 Công ty TNHH Shinwon ebenezer Việt Nam 270 Công ty TNHH HK Vina 271 Công ty TNHH Elegant team manufacture 272 Công ty TNHH Shints BVT 273 Công ty TNHH KiDO 274 Nhà máy Adrem Vina 204 STT 275 Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần XNK Nam Anh 276 Công ty TNHH Wisepacific Apparel Việt Nam 277 Việt Pan Pacific World 278 Công ty TNHH may Hamalin 279 Công ty cổ phần Dệt TEXHONGNT 280 Công ty TNHH VMC Hồng gia 281 Cơng ty TNHH Hoa Sen 282 Công ty TNHH DI 283 Công ty cổ phần Tập đồn Hải sản Minh Phú 284 Cơng ty SamBu Vina 285 Công ty cổ phần Nhựa 04 286 Công ty TNHH MTV TM & XNK Prime 287 Công ty TNHH SX & TM Sắc màu Việt Nam 288 Công ty TNHH Việt Pacific clothing 289 Công ty TNHH NamYang Delta 290 Công ty Vitexco 291 Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc 292 Tổng công ty May Hưng Yên 293 Cơng ty cổ phần May xuất Ninh Bình 294 Công ty TNHH May Ever Glay 295 Công ty TNHH Scancom Việt Nam 296 Công ty TNHH Phú Xuân 297 Công ty TNHH CCH-TOP 298 Công ty TNHH MTV Sản xuất đồ lót EMMA 299 Cơng ty TNHH Lốp Kumho 300 Cơng ty cổ phần Đầu Thái Bình 301 Cơng ty TNHH Dungkook Sài Gòn 302 Cơng ty TNHH LongHuri 303 Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu 304 Công ty TNHH Michigan Hải Dương 305 Công ty TNHH Vina CKGF 205 STT 306 Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam 307 Cơng ty TNHH Chè Thái Hòa 308 Cơng ty TNHH WOOYANG VINA II 309 Công ty TNHH Hùng Cá 310 Công ty Vega Fashion 311 Công ty TNHH Hố Nai 312 Công ty TNHH Great Veca 313 Công ty TNHH Công nghiệp Bao CP 314 Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Nhựa Phú Lâm 315 Công ty TNHH Gia Tuấn 316 Công ty TNHH Mây tre XK Trúc Sơn 317 ShinHan Vina 318 Công ty TNHH Phicko Vina 319 Công ty cổ phần May TT 320 Công ty cổ phần XNK Vifoco 321 Công ty TNHH ARK Việt Nam 322 Cơng ty TNHH SX XNK Đồn kết I 323 Universal Candle Việt Nam 324 Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam 325 Heiwa Hygiene Hà Nội 326 Công ty cổ phần Container Nghệ An 327 Công ty cổ phần Khai thác XNK Khoáng sản Thiên Long 328 Công ty cổ phần Tân Long 329 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam 330 Công ty TNHH Drex Vinh 331 Công ty TNHH Vĩnh Khang 332 Công ty TNHH SmartShirts Garments Manufacturing 333 Công ty TNHH TTB Việt Nam 334 Công ty Opusone 335 Công ty TNHH Vina korea 336 Công ty TNHH MTV QTDHA 206 STT 337 Công ty Quốc tế Việt Nam 338 Công ty Global Sourrcenet LTD 339 Công ty cổ phần Sản xuất xơ polyester Thái Bình 340 Cơng ty TNHH Hợp Thành 341 Cơng ty TNHH Bình Minh Enter B 342 Công ty cổ phần May Pearl Việt Nam 343 Công ty cổ phần May Sơn Hà 344 Công ty TNHH ĐT&TM HGS Hà Nội 345 Công ty cổ phần HGS Hưng Hà 346 Công ty cổ phần May Sông Hồng 347 Công ty cổ phần TM DV SX Nam Anh 348 Công ty cổ phần Đầu Hải Đường 349 Công ty Shilla Bag Int'l 350 Chi nhánh công ty TNHH Sơn Hà 351 Tổng công ty Đức Giang 352 Công ty Vina KumYang 353 Công ty TNHH May nén Hsing Việt Nam 354 Công ty TNHH MSA Việt Nam 355 Công ty cổ phần Haprosimex Đông Đô 356 Công ty TNHH MSA Yên Bái 357 Công ty TNHH May Đại Hướng 358 Công ty cổ phần May Hải Anh 359 Công ty cổ phần May XK Hà Bắc 360 Công ty TNHH Sees Vina 361 Công ty TNHH Piggio Việt Nam 362 Công ty TNHH Prettl Việt Nam 363 Cơng ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch 364 Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch 365 Công ty cổ phần May Nam Định 366 Công ty May Việt Hưng 367 Công ty Việt Creative Art 207 Tên doanh nghiệp STT 368 Công ty Hung Way 369 Công ty TNHH Nhựa Minh Tường 370 Công ty TNHH Điện tử Samsung 371 Công ty Always 372 Công ty TNHH Tài Việt 373 Công ty Sabmiller Việt Nam 374 Công ty Rita Food & Drink 375 Công ty TNHH Poongin Vina 376 Cơng ty United Potteries Sài Gòn 377 Cơng ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn 378 Công ty TNHH Ống Silicon 379 Công ty TNHH Việt BO 380 Công ty TNHH Hyosung Việt Nam 381 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Chánh Ích 382 Cơng ty Tâm Văn Nhân 383 Công ty TNHH NobLand Việt Nam 384 Công ty Artus Việt Nam 385 Công ty TNHH An Cố 386 Công ty TNHH Pottery Craft Asia 387 Công ty Sweneo Việt Nam 388 Công ty Liên Phúc 389 Công ty TNHH Olam Việt Nam 390 Công ty TNHH Inter China Management 391 Cơng ty TNHH Bao bì Saphia 392 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cẩm Long 393 Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Tín Hanh 394 Công ty Keen Ching 395 Tổng công ty Giấy Việt Nam 396 Công ty May 10 397 Công ty May Nhà Bè 398 Công ty May Đức Giang 208 Tên doanh nghiệp STT 399 Công ty May Thăng Long 400 Công ty May Việt Tiến 209 Tên doanh nghiệp Phụ lục 5: Danh sách số chuyên gia tham gia khảo sát TS Hoàng Thịnh Lâm, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Cơng Thương TS Phạm Sỹ Chung, nguyênPhó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Cơng Thương Ơng Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Bà Dương Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Cơng Thương Ơng Nguyễn Xn Chiến, ngun Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường nước, Bộ Công Thương TS Phạm Hữu Thìn, Trưởng phòng Thương mại 1, Vụ Thị trường nước, Bộ Công Thương 210 ... trò tái cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa kinh tế 1.1.1 Phát triển xuất hàng hóa đầu tư đầu tư phát triển xuất hàng hóa kinh tế 1.1.1.1 Phát triển xuất hàng hóa kinh tế thời đại tồn cầu hóa. .. triển xuất hàng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Đầu tư phát triển xuất hàng nông sản; Đầu tư phát triển xuất hàng thủy sản; Đầu tư phát triển xuất hàng lâm sản Cơ cấu đầu tư phát triển xuất hàng. .. mớiliên quan đến cấu đầu tư xuất hàng hóa, chưa đưa dự báo triển vọng điều chỉnh cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa, đánh giá hội thách thức việc tái cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa Việt Nam bối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030, Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030, Tổng quan các công trình nghiên cứu, *Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể, Kết cấu của luận án, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ĐỐI VỚI MỘT QUỐC GIA, Trong khi tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu của nhà nước thường mang tính định hướng, hỗ trợ. Chính sách đầu tư phát triển của doanh nghiệp để đáp ứng mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, doanh nghiệp cần có chiến lược trong việc tìm k, phân theo thành phần kinh tế (Giá hiện hành), xã hội tăng thêm theo ngành kinh tế xuất khẩu trong giai đoạn 2015-2017, Bảng 2.15: Cơ cấu mẫu điều tra theo lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu chínhcủa doanh nghiệp, và nghiên cứu khách hàng, và quảng bá sản phẩm, Hình 2.6: Thực trạng nghiên cứu thị trường xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu, Hình 2.7: Các hoạt động xuất khẩu chính của doanh nghiệp, Bảng 2.22Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GDP và hệ số ICOR, HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, I. Tài liệu tiếng Việt, II. Tài liệu tiếng Anh, CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, xuất khẩu hàng hóa tham gia khảo sát

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn