skkn kinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân môn hóa học, bộ môn KHTN 8 tại trường trung học cơ sở lương thế vinh

30 110 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 07:41

Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk MỤC LỤC PHẦN NỘI DUNG I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu Phần thứ Mục đích nhất: Nhiệm vụ MỞ ĐẦU Đối tượng nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu I sở lí luận Phần thứ 2: II Thực trạng vấn đề GIẢI QUYẾT Thuận lợi Khó khăn VẤN ĐỀ III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Mục tiêu giải pháp Nội dung cách thực giải pháp IV Tính giải pháp V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Phần thứ 3: Kết luận KẾT LUẬN, Kiến nghị KIẾN NGHỊ Tài liệu tham khảo GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana TRANG 3 4 4 9 10 11 11 11 22 23 25 26 28 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt SHD GV HS THCS PPDH GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Nội dung đầy đủ Sách hướng dẫn Giáo viên Học sinh Trung học sở Phương pháp dạy học Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Theo báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI:“Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định “giáo dục quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội” Một đổi giáo dục đổi phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa người học, trình tổ chức hoạt động lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm Theo hướng giáo viên đóng vai trò tổ chức điều khiển học sinh chiếm lĩnh tri thức, tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức Trong đổi loại bỏ phương pháp truyền thống mà cần tìm yếu tố tích cực, sáng tạo phương pháp Để thừa kế phát huy phương pháp cần sử dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học phù hợp thuyết trình, đàm thoại, hoạt động nhóm, nêu vấn đề, nghiên cứu kết hợp tiến hành thí nghiệm… Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhận thấy số giáo viên mơn chậm đổi phương pháp dạy học, dạy theo lối mòn cũ, chưa vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá học sinh nên không tạo hứng thú, đam mê cho học sinh học tập nói chung mơn học Hóa học nói riêng Trong đó, mơn Hóa học với số học nặng nề lý thuyết khô khan, trừu tượng khiến cho học sinh cảm thấy chán, khó tiếp thu Do vậy, đứng trước thực tế yêu cầu giáo dục đòi hỏi học sinh phải chủ động tiếp thu kiến thức mới, nắm hiểu kiến thức học, nâng cao nhận thức vai trò tự học thân tất môn học khơng riêng mơn Hóa học Nhằm khắc phục tình trạng trên, đúc rút thêm số kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực, giúp học sinh phát huy vai trò tự học, thích thú học tập mơn Hóa học Đây lý chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019 tiếp tục bổ sung, trao đổi, chia sẻ đồng nghiệp nhằm hoàn chỉnh kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng mơn Hóa học GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Mục tiêu - Đưa số phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học Tăng cường ứng dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy mơn hóa THCS - Chia sẻ thầy giáo số kinh nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh thơng qua việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy phân mơn Hóa học thuộc mơn KHTN cấp THCS, góp phần nâng cao chất lượng môn, tạo niềm say mê, hứng thú cho em học tập Nhiệm vụ - Nghiên cứu thực trạng dạy học phân mơn Hóa học thuộc môn KHTN trường THCS Lương Thế Vinh - Trình bày số giải pháp hiệu cụ thể giảng dạy phân mơn Hóa học môn KHTN Đối tượng nghiên cứu - Các phương pháp dạy học tích cực - Các dạy phân mơn Hóa học thuộc mơn KHTN THCS - Học sinh lớp 8A3, 8A5 trường THCS Lương Thế Vinh Giới hạn đề tài - Đề tài thực với học sinh lớp 8A3, 8A5 (Trường học mới) trường THCS Lương Thế Vinh - H.Krông Ana – T Đăk Lăk - Nghiên cứu số phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy phân mơn Hóa học thuộc mơn KHTN THCS Những vấn đề nhiều tác giả nghiên cứu trước đây, qua trình giảng dạy đúc rút kinh nghiệm riêng mình nội dung cũ, nội dung mới, muốn chia sẻ kinh nghiệm thân trình giảng dạy đạt kết khả quan Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu văn đạo, thơng tin phương pháp dạy học tích cực - Phương pháp điều tra Thông qua phiếu thăm dò ý kiến học sinh - Phương pháp vấn Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng, tổ chuyên môn, tham khảo ý kiến giáo viên dạy giỏi vấn đề liên quan đến đề tài - Phương pháp thống kê toán học Sau thu thập phiếu thăm dò ý kiến, dựa vào kết điều tra, cho HS kiểm tra kiến thức học so sánh đối chiếu với năm, từ rút GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk tỉ lệ phần trăm, nhằm đánh giá thực trạng định hướng nâng cao hiệu việc dạy học hoá học trường THCS - Phương pháp trải nghiệm thực tế Học sinh trực tiếp trải nghiệm thực tế, thực hành thí nghiệm ngồi học - Phương pháp quan sát Quan sát trình giảng dạy giáo viên trình lĩnh hội học sinh - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: + Tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp trước + Tham khảo kinh nghiệm trường bạn + Tổng kết kinh nghiệm thân - Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng giải pháp vào trình dạy Hóa học thân khối lớp trường THCS Lương Thế Vinh Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I sở lí luận vấn đề a sở trị pháp lý Theo nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị số 29NQ/TW, cần nhận thức chất đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học số biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng Đổi hình thức phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ vào giải vấn đề thực tiễn - Báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI:“Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” - Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ: "Tiếp tục đổi GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học"; - Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học”; “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” Theo tinh thần đó, yếu tố trình giáo dục nhà trường trung học cần tiếp cận theo hướng đổi - Nghị số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế: “Đổi hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mơ hình nước giáo dục phát triển” b Khái niệm phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học (PPDH): Khái niệm PPDH hiểu theo nghĩa hẹp, PPDH, mô hình hành động cụ thể PPDH cụ thể cách thức hành động giáo viên học sinh nhằm thực mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với nội dung điều kiện dạy học cụ thể PPDH cụ thể bao gồm phương pháp chung cho nhiều môn phương pháp đặc thù môn Bên cạnh phương pháp truyền thống quen thuộc thuyết trình, đàm thoại, trực quan, làm mẫu, kể số phương pháp khác như: phương pháp giải vấn đề, phương pháp học tập theo tra cứu, phương pháp dạy học dự án…Nói đến phương pháp dạy học tích cực nói đến cách dạy học mà đó, giáo viên người đưa gợi mở cho vấn đề học sinh bàn luận, tìm mấu chốt vấn đề vấn đề liên quan Phương pháp lấy chủ động tìm tòi, sáng tạo, tư học sinh làm tảng, giáo viên, gia sư người dẫn dắt gợi mở vấn đề GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăk Mơ hình phương pháp dạy học tích cực Hay nói cách khác, phương pháp dạy học tích cực khơng cho phép giảng viên truyền đạt hết kiến thức mình đến với học sinh mà thông qua dẫn dắt khai kích thích học sinh tiếp tục tìm tòi khám phá kiến thức Cách dạy đòi hỏi giảng viên phải lĩnh, chun mơn tốt nhiệt thành, hoạt động hết công suất trình giảng dạy c Cách tiến hành phương pháp dạy học tích cực Những ngun tắc, hay gọi đặc trưng phương pháp học tích cực là: - Dạy học thơng qua hoạt động học sinh chủ yếu Tức tiết học, học sinh đối tượng để khai phá kiến thức Chính vì thế, giáo viên phải đó, với cách thức gợi mở vấn đề mức độ định tác động đến tư học sinh, khuyến khích học sinh tìm tòi bàn luận vấn đề - Chú trọng đến phương pháp tự học Với phương pháp dạy học tích cực, giáo viên trọng cho học sinh cách thức rèn luyện tự học, tự tìm phương pháp học tốt để tự nắm bắt kiến thức Tất nhiên, kiến thức giáo viên kiểm định đảm bảo chắn kiến thức chuẩn - Ưu tiên phương pháp học nhóm, tập thể Với phương pháp học tích cực, giảng viên phải biết cách chia đội, nhóm giúp học sinh phối hợp với để tìm phương pháp học tốt - Chốt lại kiến thức học Cuối buổi học, giáo viên học sinh tổng hợp lại kiến thức tìm hiểu được, đồng thời giải đáp vấn đề học thắc mắc, trao đổi chốt lại kiến thức cho buổi học GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk So sánh phương pháp dạy học truyền thống Phương pháp dạy học tích cực Chính vì thế, điều quan trọng vấn giáo viên phải biết cách vận dụng phương pháp dạy học tích cực để giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với phương pháp học tích cực, chủ động c Lý luận phương pháp dạy học tích cực việc dạy mơn Hóa học trường THCS Giáo dục phổ thơng nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học gì đến chỗ quan tâm học sinh làm gì qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học nặng truyền thụ kiến thức sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, trọng kiểm tra đánh giá trình dạy học để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Mơn Hóa học mơn vị trí vơ quan trọng môn học bậc học THCS mơn học nhiều thay đổi việc đổi chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học đánh giá kết học tập Quá trình dạy học nói chung, trình dạy học Hóa học nói riêng đối tượng nghiên cứu nhiều nhà giáo dục – lý luận giáo dục Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang xác định: Học trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học điều khiển sư phạm giáo viên, chiếm lĩnh niệm khoa học mục đích hoạt động học Bản chất việc dạy học làm cho học sinh chủ động tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức Học sinh tiếp thu kiến thức thông qua kênh nghe, kênh nhìn mà phải tham gia thực hành lớp Từ xa xưa, người phương Đông câu: “Tơi nghe thì tơi qn, tơi nhìn thì nhớ, làm thì hiểu” Những kết GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk nghiên cứu khoa học đại cho thấy, học sinh nhớ 5% nội dung kiến thức thông qua đọc tài liệu Nếu ngồi thụ động nghe thầy giảng thì nhớ 15% nội dung kiến thức Nếu quan sát nhớ 20% Kết hợp nghe nhìn thì nhớ 25% Thơng qua thảo luận với nhau, học sinh nhớ 55% Nhưng học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động để qua tiếp thu kiến thức thì khả nhớ tới 75% Còn giảng lại cho người khác thì nhớ tới 90% Điều cho thấy tác dụng tích cực việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Trong hệ thống môn học trường THCS, môn Hố học giữ vai trò quan trọng việc hình thành phát triển tư học sinh Mục đích mơn học giúp cho học sinh hiểu đắn hoàn chỉnh, nâng cao cho học sinh tri thức, hiểu biết giới, người thông qua học, thực hành Khi học tập mơn Hóa học học sinh hiểu, giải thích vấn đề thực tiễn thơng qua sở cấu tạo nguyên tử, phân tử, chuyển hóa quy lại chất hay phản ứng hoá học Đồng thời cung cấp kiến thức làm tảng, sở phát huy tính sáng tạo ứng dụng phục vụ đời sống người Hóa học góp phần giải tỏa, xóa bỏ hiểu biết sai lệch làm hại đến đời sống, tinh thần người II Thực trạng vấn đề Thuận lợi Trong trình giảng dạy phân mơn Hóa học thuộc mơn KHTN lớp 8A3, 8A5 trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhận thấy môn học thuận lợi sau: GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk - Ban giám hiệu nhà trường, chi Đảng quan tâm sâu sát, thiết thực đến tất môn nhà trường mơn học Hóa học Đầu tư phương tiện dạy học cho giáo viên đầy đủ nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy Giáo viên tạo điều kiện tham gia đầy đủ đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ - Giáo viên ln tinh thần học hỏi, tích cực tự học, tự rèn, nhiệt tình, trọng đổi phương pháp dạy học, phấn đấu, thi đua công tác nhằm đạt hiệu cao dạy học - Một số học sinh đam mê học tập, ý thức tự học tốt, số học sinh khiếu, tố chất mơn tốt, lực học giỏi, học sinh nhiều môn khác tạo nên chất lượng mũi nhọn nhà trường Khó khăn - Một số học sinh chưa chủ động học tập thụ động, máy móc, chưa ý thức vai trò tự học thân, vì chất lượng đại trà thấp, chất lượng học sinh giỏi nhiều hạn chế.Trong học, số học sinh thiếu tập trung, không hào hứng tiết học - Một số giáo viên môn chưa thật nhiệt tình giảng dạy, chậm đổi phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nhiều hạn chế - Học sinh chưa hứng thú học tập môn tiếp cận muộn kiến thức trừu tượng Do đó, chưa định hướng phương pháp học tập hợp lí để chiếm lĩnh tri thức cách chủ động - Một số học chương trình SHD môn KHTN nặng nề lý thuyết, gây khó khăn việc tiếp thu kiến thức học sinh - Vấn đề thực thao tác làm thí nghiệm Hóa học vận dụng vào thực tiễn nhằm tăng khả tư học sinh sau học xong lí thuyết hạn chế Kết thống kê yêu thích học sinh mơn Hóa học Câu hỏi thăm dò ý kiến Kết tổng hợp Hãy cho biết ý kiến em mơn học Hóa học: 1/10 A Rất thích 4/10 B Thích 5/10 C Khơng thích Vì em khơng thích học mơn Hóa học ? A Do mơn nhiều phần trừu tượng khó hiểu 8/10 B Bài học Hóa học phải tư logic nhiều 10/10 Khó khăn em mơn Hóa học gì: A Q nhiều cơng thức, tên phải ghi nhớ 8/10 B Mất nhiều thời gian để học 6/10 Sự giảng dạy thầy, giáo mơn Hóa học GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 10 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Hình Cách bố trí góc phòng học Hình Học sinh hoạt động góc Hình Học sinh hoạt động góc GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 16 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk VD: Khi dạy tỉ khối, giáo viên chia lớp thành góc: Góc khoa học, góc tốn học, góc kĩ thuật, góc cơng nghệ - Góc khoa học: Làm thí nghiệm tạo bóng CO2 từ giấm baking soda thảo luận theo PHT nhóm - Góc tốn học: Tính tốn va thảo luận theo yêu cầu GV PHT nhóm - Góc kĩ thuật: Lắp đặt dụng cụ mơ thu khí CO2 thu khí H2 thảo luận nhiệm vụ PHT nhóm - Góc cơng nghê: Dựa vào nguồn tài liệu thảo luận + Khí thường dùng để dập tắt đám cháy? Giải thích lí + Tại khỏi đám cháy nhiều khói khí độc nên giữ thể vị trí thấp gần sàn nhà (đi thấp, sàn nhà…)? + Bỏng vì bóng bay phát nổ - lí giải tượng Sau nhóm làm việc xong thì nhóm lên báo cáo kết quả: Nhóm 1: Biểu diễn lại TN, nêu tượng giải thích Nhóm 2: Tính khối lượng mol CO2, khơng khí kết luận khí nặng Nhóm 3: Trình bày mơ hình thu khí giải thích khí lại đc thu Nhóm 4: Báo cáo kết thảo luận nhóm Giáo viên chốt ý 2.3 Phương pháp dạy học nhóm a Nội dung, vai trò phương pháp dạy học nhóm Dạy học nhóm gọi tên khác như: Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ, HS lớp học chia thành nhóm nhỏ, khoảng thời gian giới hạn, nhóm tự lực hoàn thành nhiệm vụ học tập sở phân công hợp tác làm việc Kết làm việc nhóm sau trình bày đánh giá trước tồn lớp Dạy học nhóm tổ chức tốt phát huy tính tích cực, tính trách nhiệm; phát triển lực cộng tác làm việc lực giao tiếp HS b Quy trình thực Tiến trình dạy học nhóm chia thành giai đoạn bản: Giai đoạn Làm việc toàn lớp + Giới thiệu chủ đề + Xác định nhiệm vụ nhóm + Thành lập nhóm Giai đoạn Làm việc nhóm + Chuẩn bị chỗ làm việc + Lập kế hoạch làm việc + Thoả thuận quy tắc làm việc + Tiến hành giải nhiệm vụ + Chuẩn bị báo cáo kết Giai đoạn Trình bày kết quả, đánh giá + Các nhóm trình bày kết + Đánh giá kết GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 17 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk c Một số lưu ý: nhiều cách để thành lập nhóm theo tiêu chí khác nhau, khơng nên áp dụng tiêu chí năm học Số lượng HS/1 nhóm nên từ 4- HS Nhiệm vụ nhóm giống nhau, nhóm nhận nhiệm vụ khác nhau, phần chủ đề chung Dạy học nhóm thường áp dụng để sâu, luyện tập, củng cố chủ đề học tìm hiểu chủ đề Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm: + Chủ đề hợp với dạy học nhóm khơng? + Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau? + HS đủ kiến thức điều kiện cho cơng việc nhóm chưa? + Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm nào? + Cần chia nhóm theo tiêu chí nào? + Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế nào? d Ví dụ: Khi dạy 10 Phân bón hóa học- SHD mơn Khoa học tự nhiên 8, giáo viên tiến hành hoạt động nhóm sau: - Chia lớp thành nhóm (có thể tương ứng với tổ) Mỗi nhóm chuẩn bị trước nội dung nhà, lên lớp giáo viên yêu cầu thành viên tổ thuyết trình Các nhóm nội dung chuẩn bị giống - Nội dung u cầu: Tìm hiểu vai trò, cơng dụng phân bón hóa học Sưu tầm loại phân bón hóa học thường dùng Hình Học sinh thuyết trình tập nhóm GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 18 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăk Hình Sản phẩm học sinh 2.4 Phương pháp trò chơi a Nội dung, vai trò phương pháp trò chơi Phương pháp trò chơi phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu vấn đề hay thể nghiệm hành động, thái độ, việc làm thông qua trò chơi Tùy thuộc vào nội dung học, điều kiện mà tổ chức trò chơi khác nhau: Giáo dục ý thức học sinh qua trò chơi, củng cố kiến thức trò chơi b Quy trình thực + GV phổ biến tên trò chơi, nội dung luật chơi cho HS + Chơi thử ( cần thiết) + HS tiến hành chơi + Đánh giá sau trò chơi + Thảo luận ý nghĩa giáo dục trò chơi c Một số lưu ý - Trò chơi phải dễ tổ chức thực hiện, phải phù hợp với chủ đề học, với đặc điểm trình độ HS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS - HS phải nắm quy tắc chơi phải tôn trọng luật chơi - Phải quy định rõ thời gian - Trò chơi phải luân phiên, thay đổi cách hợp lí để khơng gây nhàm chán cho HS - Sau chơi, giáo viên cần cho HS thảo luận để nhận ý nghĩa giáo dục trò chơi d Ví dụ GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 19 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Khi dạy 3: Oxi – khơng khí, Sách hướng dẫn KHTN 8; để củng cố tập giáo viên tổ chức trò chơi, qua giáo dục học sinh ý thức bảo vệ mơi trường Trò chơi powerpoint với hệ thống câu hỏi ôn tập, củng cố học Hình Trò chơi powerpoint Dọn đại dương GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 20 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Hình Trò chơi powerpoint Dọn đại dương Ở Oxit, sách hướng dẫn KHTN Để củng cố kiến thức phần định nghĩa, gọi tên oxit, giáo viến tổ chức cho học sinh chơi trò xếp hình Trò chơi tiến hành sau: - Giáo viên chia lớp thành – nhóm - Phổ biến luật chơi: Trong thời gian phút, bạn xếp mảnh ghép tên công thức oxit với nhau, xếp hình xác thành hình dạng định( cá chẳng hạn) Nhóm nhanh xác giành chiến thắng - Học sinh tiến hành chơi - Sau phút, giáo viên thông báo kết GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 21 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Hình 8.1 Học sinh chơi trò xếp hình Hình 8.2 Sản phẩm sau hồn thành trò chơi GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 22 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Hình Trò chơi powerpoint Cọp ơi, cậu đâu thế? IV Tính giải pháp Qua năm trực tiếp dạy mơn Hóa học trường THCS Lương Thế Vinh, nhận thấy sau áp dụng đạt kết khả quan Tôi đúc rút số kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN - Vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp dạy học tích cực - Sử dụng phương pháp dạy học giáo viên sử dụng - Giúp học sinh tiếp cận đa dạng phương pháp dạy học GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 23 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp quan hệ chặt chẽ với Giáo viên muốn giảng dạy tiết dạy Hóa học thành cơng thì phải soạn chu đáo, đầy đủ, chuẩn xác nội dung kiến thức; học sinh phải chuẩn bị chu đáo Sau giáo viên vận dụng phương pháp dạy học linh hoạt, tạo khơng khí học tập cho học sinh Trong phần, tiết dạy khơng phương pháp áp dụng, mà vận dụng linh hoạt 2, phương pháp dạy hoc tích cực Để học sinh hiểu học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thật kĩ qua tiết dạy khóa hay phụ đạo Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng, (cần xác định rõ thước đo hiệu ứng dụng, số liệu định tính, định lượng minh họa) a Kết khảo nghiệm Qua thực tế dạy học thân nhận thấy em phải đam mê tìm hiểu, học hỏi, hứng thú với môn học đem lại hiệu học tập Cũng thông qua q trình vận dụng kiến thức, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm công tác giảng dạy mà nhận thấy kết trước sau áp dụng đề tài nghiên cứu tích cực dạy học thông qua số câu hỏi khảo nghiệm thực tế số học sinh cụ thể sau: Câu hỏi thăm dò ý kiến Hãy cho biết ý kiến em mơn học Hóa Kết tổng hợp học: A Rất thích B Thích C Khơng thích Vì em thích học mơn Hóa học ? A Thầy, dạy sinh động, dễ hiểu B nhiều vấn đề liên quan thực tế C Được làm nhiều thí nghiệm Vì em khơng thích học mơn Hóa học ? A Do mơn nhiều phần trừu tượng khó hiểu B Bài học Hóa học phải tư logic nhiều Khó khăn em mơn Hóa học gì: A Q nhiều cơng thức, tên phải ghi nhớ B Mất nhiều thời gian để học Sự giảng dạy thầy, giáo mơn Hóa học theo em là: A Sinh động, dễ hiểu B Bình thường GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 24 4/10 5/10 1/10 8/10 10/10 8/10 6/10 5/10 6/10 4/10 5/10 4/10 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk C Khơ khan, khó hiểu Phương pháp tự học nhà giúp em tiếp thu học dễ dàng khơng: A B Khơng Em thích học Hóa học theo phương pháp lớp ? A Phương pháp thảo luận nhóm B Trả lời vấn đáp với thầy, giáo C Trình bày hiểu biết em nội dung học trước thầy, hướng dẫn học tập Em khơng thích cách dạy học mơn Hóa học thầy, lớp: A Luôn kiểm tra cũ đầu học B Luôn yêu cầu học sinh phải trả lời vấn đáp C Luôn yêu cầu học sinh phải trình bày hiểu biết em nội dung học trước thầy, hướng dẫn học tập Em thích học phần tiết học Hóa học nhất? Vì sao? A Phần vào (khởi động) vì học sinh động, hấp dẫn từ đầu B Phần tìm hiểu kiến thức, vì làm nhiều thí nghiệm C Phần củng cố, vì chơi trò chơi 10 Em thích cách học Hóa học hình thức giao việc thầy, giáo khơng?Vì sao? A Rất thích, vì em thích học theo nhóm B Khơng thích, vì em phải học mơn học khác 1/10 6/10 4/10 6/10 2/10 2/10 8/10 5/10 5/10 8/10 5/10 7/10 6/10 4/10 Kết thăm dò ý kiến Học sinh mơn Hóa học Đam mê mơn Hóa học 10% u thích mơn 87% Khơng thích môn 3% Đề tài nghiên cứu thân khơng người dạy khơng biện pháp trì phát huy vai trò tự học học sinh thơng qua phương pháp dạy học tích cực thì ảnh hưởng lớn đến chất lượng mơn nói riêng chất lượng dạy học nói chung Qua ý thức tự học học sinh, giáo GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 25 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk viên dễ dàng đánh giá học sinh lựa chọn được ngũ học sinh giỏi chất lượng làm sở, tảng cho học sinh phấn đấu học tập sau Trong trình thực đề tài thu kết khả quan định Tỷ lệ học sinh giỏi tăng, học sinh yếu giảm, cụ thể: Năm học Giỏi Khá Trung bình Yếu, 2017 -2018 34,6% 24% 35% 6,4% 2018 – 2019 66% 25% 6% 3% b Giá trị khoa học: Đề tài “Kinh nghiêm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực vào dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk" giá trị lớn cho giáo viên dạy mơn Hóa học Qua đề tài giúp cho giáo viên nhìn bao quát cụ thể việc dạy học mơn Hóa học, tránh lúng túng, thiếu khoa học cho người dạy người học Bên cạnh vấn đề mà đề tài nghiên cứu việc làm thiết thực góp phần vào việc thực vận động "Mỗi thầy giáo gương đạo đức tự học sáng tạo", góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học theo hướng đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục Qua việc vận dụng phương pháp mang tính đặc thù đổi phương pháp giảng dạy mơn Hóa học, chúng tơi thu những kết ban đầu Học sinh qua học khơng mạnh dạn, tự tin tích cực, chủ động mà thơng hiểu mà nắm bắt vững vàng kiến thức môn học Trên kết thực tế mà áp dụng đề tài học sinh khối lớp trường THCS Lương Thế Vinh Kết cho thấy học sinh tiến bộ, số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên, số học sinh trung bình, yếu giảm xuống Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: Qua trình tìm hiểu ứng dụng, nhận thấy việc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy mơn Hóa học THCS cần thiết; với việc trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho viêc cải cách giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực Khi giảng dạy, giáo viên nên kết hợp linh hoạt biện pháp mang lại hiệu tích cực việc dạy học cho thầy trò trường THCS Lương Thế Vinh Vai trò mơn Hóa học học sinh nhận thức cách đắn Tỷ lệ học sinh u thích mơn học ngày tăng lên, chất lượng củng cố học sinh rèn luyện, nắm bắt kỹ học tập môn GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 26 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăk Từ chúng tơi khẳng định, việc dạy học mơn Hóa học cần đổi thường xuyên phương pháp dạy học Việc dạy học phải lấy học sinh làm trung tâm Quá trình dạy học phải hướng đến việc phát huy tính tích tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Đồng thời, người giáo viên dạy học Hóa học phải tạo điều kiện tốt để học sinh bộc lộ suy nghĩ, ý kiến mình Khuyến khích động viên em tự tin, mạnh dạn trước tập thể II Kiến nghị Để đề tài thực hiệu quả, tơi số kiến nghị sau: - Đối với Phòng GD&ĐT: Tổ chức nhiều chuyên đề phương pháp dạy học tích cực để giáo viên trường thêm hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn - Đối với lãnh đạo trường: + Cần trang bị thêm dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phòng thực hành, bổ sung, cập nhật thêm theo năm tài liệu tham khảo + Mở chuyên đề ứng dụng phần mềm dạy học, phần mềm soạn giảng trợ giúp cho số giáo viên chưa thành thạo CNTT Bởi CNTT phần thiếu thời đại CNTT- thời đại 4.0 + Tạo điều kiện giúp thu hút học sinh tham gia Câu lạc Hóa học vui, giao lưu kiến thức hình thành hứng thú cho học sinh cách hiệu - Đối với giáo viên dạy mơn Hóa học: + Tăng cường cơng tác nghiên cứu, nâng cao kiến thức, tìm hiểu thêm phương pháp dạy học tích cực Vận dụng sáng tạo, linh hoạt phương pháp dạy học tích cực.đề tài, học hỏi đồng nghiệp để tiết dạy lơi học sinh + Tích cực dự đồng nghiệp để trau dồi, học hỏi thêm phương dạy học tích cực Trên vài kinh nghiệm việc vận dụng số phương pháp dạy học tích cực, đúc rút sau năm tháng trực tiếp giảng dạy trường THCS Lương Thế Vinh Tơi mong nhận góp ý quý báu quý lãnh đạo đồng nghiệp để hướng đến mục tiêu giáo dục Buôn Trấp, ngày 05 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Thanh Ngọc GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 27 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk TÀI LIỆU THAM KHẢO Các công văn, hướng dẫn Bộ giáo dục, Sở giáo dục Phòng giáo dục đổi phương pháp dạy học Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH Một số phương pháp dạy học tích cực (Nguồn mạng Internet) Truonghocketnoi.edu.vn www.vov.edu.vn Phương pháp dạy học Hóa học – Nguyễn Ngọc Quang – NXB đại học quốc gia Phương pháp dạy học tích cực trường phổ thơng - NXB GD GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 28 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Phụ lục số liệu Câu hỏi trắc nghiệm trò chơi powerpoint Dọn đại dương Câu 1: Phát biểu sau oxi khơng đúng? A.Oxi phi kim hoạt động hố học mạnh, nhịêt độ cao B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại C.Oxi khơng mùi vị D.Oxi cần thiết cho sống Câu 2: Quá trình không làm giảm lượng oxi khơng khí? A Sự gỉ vật dụng sắt B Sự cháy than, củi, bếp ga C Sự quang hợp xanh D Sự hơ hấp động vật Câu 3: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 KNO3 Vì lí sau đây? A Dễ kiếm, rẻ tiền B Giàu oxi dễ phân huỷ oxi C Phù hợp với thiết bị đại D Không độc hại Câu 4: Người ta thu khí oxi cách đẩy nước nhờ dựa vào tính chất: A Khí oxi tan nước B Khí oxi tan nước C Khí oxi khó hố lỏng D Khí oxi nhẹ nước Câu 5: Người ta thu khí oxi cách đẩy khơng khí nhờ dựa vào tính chất: A Khí oxi nhẹ khơng khí B Khí oxi nặng khơng khí C Khí oxi dễ trộn lẫn với khơng khí D Khí oxi tan nước Câu 17: Người ta thu khí oxi qua nước do: A Khí oxi nhẹ nước B Khí oxi tan nhiều nước C Khí O2 tan nước D Khí oxi khó hố lỏng Câu 18: Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4, 48lít O2 (đktc) Dùng chất sau để khối lượng nhỏ : A KClO3 B KMnO4 C KNO3 D H2O( điện phân) Câu 34: Đốt chấy 3,2g lưu huỳnh bình chứa 1,12 lít khí O2( đktc) Thể tích SO2 thu là: A 4,48lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 3,36 lít Câu 35: Khi phân huỷ xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu là: A 33,6 lít B 3,36 lít C 11,2 lít D.1,12 lít Câu 10: Chất sau dùng để điều chế khí oxi phòng thí nghiệm? A KClO3, KMnO4 C H2SO4, Al B P2O5, HNO3 D KMnO4, O3 GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 29 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk Phiếu học tập sử dụng Hiđrô – Nước, SHD môn KHTN Phiếu học tập số Cách tiến Hóa chất Dụng cụ TN Hiện tượng Giải thích hành Phiếu học tập số Câu Hoàn thành PTHH sau: Mg  HCl � Zn  H SO4 � Fe  HCl � Fe  H SO4 � Câu Tính thể tích khí H thu điều kiện tiêu chuẩn cho 5,6g sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 30 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông ... viên Học sinh Trung học sở Phương pháp dạy học Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, mơn KHTN trường Trung học sở Lương. .. Ana Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk phương. .. dạy học GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc Ana 23 Trường THCS Lương Thế Vinh - Krông Kinh nghiệm vận dụng số phương pháp dạy học tích cực dạy học phân mơn Hóa học, môn KHTN trường Trung học sở Lương Thế
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân môn hóa học, bộ môn KHTN 8 tại trường trung học cơ sở lương thế vinh , skkn kinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân môn hóa học, bộ môn KHTN 8 tại trường trung học cơ sở lương thế vinh , c. Cách tiến hành phương pháp dạy học tích cực, c. Tổ chức cho học sinh học theo góc, Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Từ khóa liên quan