THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT BÓNG CAO SU với NĂNG SUẤT 2000000 sản PHẨM TRONG một năm

130 78 2
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:52

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÓNG CAO SU VỚI NĂNG SUẤT 2000000 SẢN PHẨM TRONG MỘT NĂM LỜI MỞ ĐẦU Việc thiết kế nhà máy ản xuất sản phẩm nhiệm vụ thiếu kỹ sư hoá chất Một kỹ sư giỏi người tự thực cơng tác thiết kế máy móc, thiết bị dây chuyền cơng nghệ Để trở thành kỹ sư giỏi tương lai, trước hết phải nắm vững kiến thức môn chuyên ngành, phải biết vận dụng thứ học vào thực tiễn cách có chọn lọc sáng tạo Chuyên ngành vật liệu hữu gồm môn học cho ta kiến thức tính chất nguyên liệu thiết bị sản xuất tronng nhà máy, giúp có tảng vững để tiến vào lĩnh vực chuyên sâu sau Đây khóa luận hữu ích giúp cho sinh viên có hội tiếp cận với thực tế cơng ty, nhà máy, xí nghiệp,… ngồi giảng đường Em xin chọn đề tài thiết kế nhà máy sản xuất bóng cao su với suất triệu quả/năm Cấu trúc luận văn em gồm 10 chương bố trí sau: • • • • • • • • • • Chương 1: TỔNG QUAN NGÀNH CAO SU VIỆT NAM Chương 2: GIỚI THIỆU VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM Chương 3: NGUYÊN LIỆU VÀ ĐƠN PHA CHẾ Chương 4: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ Chương 5: CÂN BẰNG VẬT CHẤT Chương 6: TÍNH TỐN VÀ LỤA CHỌN THIẾT BỊ Chương 7: TÍNH TỐN, XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 8: TÍNH NĂNG LƯỢNG Chương 9: VỆ SINH MƠI TRƯỜNG – AN TỒN LAO ĐỘNG Chương 10: TÍNH KINH TẾ Sự xem xét đánh giá khách quan thầy cô nguồn động viên khích lệ kiến thức tảng để giúp em thành công làm việc trực tiếp với bên Chương 1: TỔNG QUAN NGÀNH CAO SU VIỆT NAM 1.1 Tổng quan ngành cao su : 1.1.1 Sơ lược ngành cao su Việt Nam[1]: Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ngày thúc đẩy ngành công nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ, tăng cường việc xuất nhập để hội nhập với giới động lực để đưa nước ta thành nước phát triển Một ngành công nghiệp tăng trưởng nhảy vọt ngành cao su, đối tượng chọn thay cho loại vật liệu khác có tính chất phù hợp độ đàn hồi, độ kéo dãn,… Đồng thời ngành cao su có nhiều loại từ thiên nhiên hay tổng hợp, mà sản phẩm làm từ vật liệu đa dạng chất lượng mẫu mã Ngoài ra, Việt Nam nằm vùng ơn đới nên có điều kiện khí hậu thiên nhiên thuận lợi, đất đai, phù hợp để phát triển ngành cao su tự nhiên, từ lâu nước ta có vùng trồng cao su tập trung quy mô lớn Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ… Chính phủ nước ta xác định ngành cao su ngành tập trung phát triển mạnh nhận nhiều sách ưu đãi hổ trợ Chi phí cho ngành cao su thấp yếu tố hỗ trợ phát triển ngành Sản xuất mặt hàng công nghiệp, sản xuất, tiêu dùng Việt Nam hay giới (sản xuất xe gắn máy; thiết bị máy móc cho ngành chế tạo, y tế, hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình,…) ngày phát triển, đầu vào lượng cao su sản xuất ngày tăng cao Ở nước ta, ngành cao su có mặt hạn chế như: - - Ngành cao su nước gặp khó khăn việc mở rộng diện tích gieo trồng Việt Nam xuất chủ yếu cao su thiên nhiên dạng thô chưa thể sản xuất cao su tổng hợp, phương thức xuất chủ yếu qua đường tiểu ngạch, làm ngành cao su việt Nam gặp rủi ro cao với sản phẩm thay không chủ động giá xuất Thị trường xuất Việt Nam tập trung nhiều vào Trung Quốc nên thường chịu biến động thị trường - Sự cạnh tranh nước xuất ngày cao mặt chất lượng giá đa dạng sản phẩm cao su nên nước ta cần phải nổ lực nhiều Là nước có nhiệt độ trung bình vào hè cao, thời gian khơ nóng nhiều, nên thường xãy tai nạn cháy rừng, chết làm ảnh hưởng đến việc trồng nguồn nguyên liệu ổn định 1.1.2 Tổng quan ngành cao su giới[2]: Giai đoạn từ 2007 – 2009 sản lượng cao su tồn cầu có hướng giảm, xãy khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 Đến năm 2009 – 2012 sản lượng sản xuất có xu hướng tăng với sản lượng 21,5 triệu (năm 2009) lên mức 26 triệu năm 2013, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2%/năm, nhiên tốc độ tăng không mạnh dần chậm lại 2009 – 2013: Sản lượng sản xuất giới tăng từ 22,1 triệu năm 2009 lên 27,3 triệu (năm 2013), tốc độ tăng trưởng bình quân 3,7%/năm Năm 2010 tình hình tăng trưởng cao 11%, tốc độ tăng giảm dần năm sau đó, năm 2011 đạt 6,6%, năm 2012 đạt 1,3%, năm 2013 3% Sản lượng sản xuất cao su toàn cầu tăng trưởng bình quân 3,7% /năm giai đoạn 2009 – 2013, đạt 27,3 triệu năm 2013 Tổng sản lượng cao su toàn cầu chia hai loại: cao su tự nhiên cao su tổng hợp Năm 2005 – 2013 sản lượng cao su thiên nhiên chiếm từ 42,2% 44,3% sản lượng sản xuất cao su toàn cầu, sản lượng cao su tổng hợp sản xuất thường chiếm từ 55,7% - 57,8% tổng sản lượng cao su toàn cầu Cơ cấu trì ổn định Trong cấu sản xuất cao su tổng hợp chiếm tỷ trọng lớn so với cao su thiên nhiên, cấu trì ổn định Nguồn góc mủ cao su cao su thiên nhiên, có đặc đàn hồi, tính dẻo, chịu nhiệt tốt, độ bền cao, … sản phẩm cho nhiều ngành cơng nghiệp Giai đoạn 2008 – 2013: sản lượng sản xuất cao su tăng từ 10,1 triệu (năm 2008) lên 11.8 triệu (năm 2013), có tốc độ tăng trưởng bình quân 3,1%/năm Năm 2010 tốc độ tăng trưởng cao đến 7,6%, bắt đầu giảm dần năm sau đó, năm 2011 đạt 5,8%, 2012 đạt 3,2%, 2013 đạt 3,7% Sản lượng sản xuất cao su thiên nhiên tăng trưởng bình quân 3,1%/năm giai đoạn 2008 – 2013, để đạt 11,8 triệu năm 2013 Sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên năm 2008 đạt mức 10,2 triệu tấn, giảm xuống mức 9,3 triệu năm 2009, tăng mạnh trở lại năm sau để đạt mức 11,8 triệu năm 2012 Tính chung giai đoạn 2008 – 2013 sản lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2,8%/năm Cao su tổng hợp sản xuất từ chất hóa học, ngun liệu từ dầu mỏ, cao su tổng hợp có nhiều đặc tính tương tự cao su tự nhiên, sử dụng thay cao su tự nhiên nhiều mục đích Giai đoạn 2007 – 2012: sản lượng sản xuất cao su tổng hợp tăng từ mức 12,7 triệu năm 2008 lên mức 15,5 triệu năm 2013, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2,7%/năm Sản lượng sản xuất cao su tổng hợp tăng trưởng bình quần 2,7% /năm giai đoạn 2008 – 2013, để đạt 15,5 triệu năm 2013 Giống với tình hình tiêu thụ cao su thiên nhiên giai đoạn 2008 – 2009 sản lượng tiêu thụ cao su tổng hợp có xu hướng giảm từ 12,7 triệu xuống 12,2 triệu năm 2009 Tuy nhiên giai đoạn 2009 – 2012 sản lượng tiêu thụ có xu hướng tăng trở lại để đạt mức 14,2 triệu năm 2013 Tính chung, giai đoạn 2008 – 2013 sản lượng tiêu thụ cao su tổng hợp tăng từ mức 12,7 triệu năm 2007 lên 14,2 triệu năm 2013 Đạt đốc độ tăng trưởng bình quân 2,5%/năm 1.2 Lịch sử hình thành phát triển bóng cao su: Người Trung Quốc phát minh bóng cao su vào kỷ thứ trước công nguyên gọi môn thể thể thao CUJU, trước cuju biết đến tập quân đội thời nhà Hán, để phục vụ cho trận đấu người Trung chế tạo bóng da, trái bóng bao đầy long tóc, binh sĩ tranh trái bóng da tìm cách sút vào cầu mơn vải lụa có lỗ đến 2004, FIFA thức cơng nhận Trung Quốc nơi bóng đá Nước Anh khoảng thời gian dài gọi “quê hương bóng đá”, thực tế nước đóng vai trò mấu chốt cho việc tơn vinh mơn thể thao Hy lạp nước chế tạo bóng hơi, ban đầu bóng đá làm từ bong bóng lợn, bong bóng bò Sau người ta phát minh lớp da bọc quanh trái bóng để giúp trái bóng bền lâu vỡ hơn, gia đình có điều kiện dùng da hươu để bọc đa số ngườ dân sử dụng da bò trái bóng dần hình thành 1844, Charles Goodyear nhà khoa học người Mỹ phát minh cách lưu hóa cao su, từ vỏ bóng hình thành lớp vỏ ruột năm 1855 Charles Goodyear phát minh ruột bóng cao su đến năm 1862 H.j Lindon cải tiến thành ruột bóng bơm Từ đây, bóng cao su trở nên tròn hơn, đàn hồi bền hơn, giúp người chơi cảm thấy thoải mái hài long sử dụng Trước bóng cao su hình thành, nhà sản xuất bóng đau đầu việc khâu miếng da vỏ bóng ln làm cho trái bóng bị dài bên Sau người ta cắt miếng da thành miếng hình cong nhỏ giúp trái bóng trở nên tròn trịa hơn, hình dạng trái bóng “Tiento” lần Word Cup vào năm 1930 sử dụng bóng Quả bóng cải tiến thành hình dạng cải tiến ruột bóng giúp cho bóng chịu áp lực tốt để chịu cú sút mạnh Trong năm chiến thứ II, cải tiến bóng hình thành cách thêm vào lớp vải ruột vỏ bóng, việc sử dụng lớp vải giúp cho tạo hình bóng dễ dang Ngoài ra, lớp vỏ da bên ngồi sơn bóng để chống thấm nước, giúp cho việc thi đấu trời thuận lợi 1951, bóng làm có màu trắng hình thành với mục đích giúp khan giả xem ánh sáng đèn chiếu thời gian này, kích thước bóng nước không giống nhau, điều nảy sinh sa mâu thuẩn trình thi đấu nước thế, FIFA luật kích thước tiêu chuẩn loại bóng hình dạng kích cở loại 1.3 Luận chứng: Trong kinh tế thị trường nay, với phát triển khoa học kỹ thuật, đời sống người ngày phải cải thiện, đặc biệt vấn đề vui chơi giải trí để giúp giảm stress sau khoảng thời gian làm việc tăng cường sức khỏe, mơn thể thao bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, … loại thể thao người thích Việc chơi môn thể thao kết hợp giải trí rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần nghiêng cứu cho thấy việc chơi môn thể thao từ 30-60 phút/ lần, tuần dành buổi thập giúp đảm bảo sức khỏe lâu dài, giảm cân, phòng chống bệnh tim mạch mở thể cao Tập luyện môn thể thao để rèn luyện phát triển người cách toàn diện phẩm chất, ý chí, tinh thần tập thể, kiên trì Sự đa dạng kỹ năng, kỹ xảo môn tạo điều kiện phát triển tố chất: sức mạnh, sức nhanh, bền bỉ, khéo léo,… tập luyện thi đấu loại hình bóng tác động tích cực đến phát triển hồn thiện khả thích ứng định hướng cho người tập, xử lý nhanh tình thường xuyên thay đổi Nhờ tác dụng đó, người chơi thể thao ưa chuộng mơn thể thao bóng lứa tuổi, đối tượng, ngành nghề Và ngày nhiều người tham gia vào mơn thể thao Vì thế,nhu cầu tiêu thụ bóng cao su ngày cao 1.4 Lý chọn đề tài: Cao su loại hình nơng sản đứng thứ nước ta Với lượng xuất 500 tấn/ năm, Việt Nam đứng hàng thứ giới sản xuất cao su Các sản phẩm làm cao su phổ biến, có nhiều mặt hàng có tên tuổi lớn thị trường Việt Nam ngồi nước như: nệm Kim Đan có mặt thị trường 1950, nhà máy cao su Sao Vàng 1960 Nhìn chung tại, với sản lượng cung cấp cao su nước ta việc sử dụng cao su để tạo thành sản phẩm chưa cao, chưa phát triển tương xứng với tiềm nước ta Theo khảo sát gần cho thấy, khối lượng cao su nguyên liệu phục vụ cho sản xuất sản phẩm khoảng 10% lượng cao su mà nước ta thu hoạch hàng năm Việc xuất cao su cho nước khác hướng lâu dài, tiêu chí nước ta phải tăng cường sản xuất sản phẩm có giá trị làm từ cao su nguyên liệu để tăng cường chất lượng, số lượng tiêu thụ ngồi nước để có giá trị kinh tế cao ngành cao su Cũng nư luận chứng đưa ra, nhu cầu tiêu thụ bóng gia tăng ngày cao nước giới Hiện tại, trường Việt Nam có nhà máy lớn sản xuất bóng cao su như: phía Nam có “Công ty cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru” với suất khoảng triệu sản phẩm/năm phía Bắc có nhà máy sản xuất bóng “Động Lực” với suất khoảng triệu sản phẩm/năm Từ sở trên, lựa chọn suất nhà máy: Q= triệu sản phẩm/ năm Ý nghĩa: nhằm giải vấn đề việc làm nước ta, nhu cầu sử dụng công cụ thể thao ngày tăng, khả cạnh tranh không nhiều mặt hàng sản xuất bóng Ngồi giải phần mục tiêu đề nước ta, sử dụng nguồn nguyên liệu cao su để sản xuất sản phẩm để tăng giá trị kinh tế ngành cao su Việt Nam 1.5 Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Bảng 1.1: So sánh khu công nghiệp Khu CN Vị trí Trảng Bàng Tân Đơng Hiệp A Mỹ Phước 32, xã An Tịnh, xã Tân Đông Hiệp, 230 Đại lộ Bình huyện Trảng Bàng, huyện Dĩ An, tỉnh Dương, thị xã Thủ tỉnh Tây Ninh Bình Dương Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điều kiện địa Đất cứng chất Địa hình phẳng, khả chịu lực tốt 3000 Cơng suất (m3/ngày) Đất cứng Cấp nước Công suất (m3/ngày) 12000 Công suất (m3/ngày) 5000 Cấp điện Lưới điện quốc gia Công suất 100MVA Trạm 110KV công công suất 65KA- 200MVA suất 50MVA 43,8KVA Giao thông Cách thành phố Hồ Cách thành phố Hồ Cách thành phố Hồ Chí Minh 43,5 km Chí Minh 19 km Chí Minh 42 km Đến trung tâm tỉnh Nằm trung tâm Nằm trung tâm 53 km tỉnh tỉnh Cách ga Sài gòn 46 Cách ga Sài gòn 25 Cách ga Sài gòn 57 km km km Cách cảng Sài gòn: Cách Tân cảng: 18 Cách cảng Sài gòn: 45 km km 55 km Hệ thống trục chính: Hệ thống trục chính: Hệ thống trục chính: Rộng: 36m Rộng: 31m Rộng: 62m Số xe: Phí điện Số xe: Số xe: Tính theo giá điện Giờ cao điểm: 1645 Giờ cao điểm: 1645 lực Việt Nam VNĐ VNĐ Giờ bình thường: Giờ bình thường: 815 VNĐ 815 VNĐ Giờ thấp 445VNĐ Phí nước Tính theo giá nhà 4500 VNĐ/m3 điểm: Giờ thấp 445VNĐ điểm: 4500 VNĐ/m3 nước Phí xử nước thải lý Tính 80% Tính 80% 0,25 USD/m3 lượng nước lượng nước Tính 70% lượng nước cấp Từ bảng so sánh khu công nghiệp ta thấy khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A: Địa khu cơng nghiệp: Xã Tân Đơng Hiệp, Tân Bình Đơng Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Vị trí địa lý: cách Sân bay Tân Sơn Nhất: 23 km; Tân Cảng: 18 km; Bến Nghé: 21 km; Ga Sóng Thần: 04 km; Tp Hồ Chí Minh: 19 km - Tổng vốn đầu tư: 73,23 tỷ đồng - Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 37,42 - Hạ tầng kỹ thuật: hoàn chỉnh - Nhà máy xử lý nước thải tập trung: công suất 700 m3/ngày - Năm vào hoạt động: 2002 - Tổng vốn đầu tư thực hiện: 62,904 tỷ đồng - Diện tích đất cho thuê lại: 37,42 ha; đạt tỷ lệ lấp kín: 100% - Giá cho thuê đất (tham khảo): Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: số 1063/QĐ-BTNMT ngày 08/12/2003 Bộ Tài ngun Mơi trường Hình 1.1: đồ khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A 10 Ban giám đốc Phòng kế tốn tài Quản đốc Phòng KCS Trưởng ca Phòng nghiên cứu phòng kế hoạch Nhà ăn Phòng thiết kế Bảo vệ Phòng kỹ thuật Bộ phận vận chuyển Phòng nhân Bộ phận nhập kho Phòng y tế Phòng cơng đồn Tổng 50 Tổng cán cơng nhân viên chức: NT = 231 + 50 = 281 người 10.2 Tính kinh tế: 10.2.1 Các chi phí nhà máy: Chi phí nhà máy gồm có phần chính: - Tiền lương Tổng vốn đầu tư: vốn cố định, vốn lưu động 10.2.1.1 Tiền lương: Gồm: lương cho công nhân sản xuất chính, lương cho nhân viên gián tiếp, lương cho công nhân sản xuất phụ Mức lương năm 2018: r = 500 000 đồng/tháng/người Lương chính: Ri = 12 × k × Ni × r Với : 12 : số tháng làm việc năm K : hệ số lương Ni : số người phận i R : mức lương Lương phụ : Rip = 10%Ri Bảng 10.54: tiền lương cho toàn nhà máy năm 116 Ni k Ri Rip Công nhân sản xuất phụ 19 1.2 957 600 000 95 760 000 Tổng 053 360 000 Cơng nhân sản xuất 212 1.8 16 027 200 000 602 720 000 17 629 920 000 Nhân viên gián tiếp 50 300 000 000 630 000 000 Tổng 930 000 000 25 613 280 000 10.2.1.2 Tổng vốn đầu tư: Vốn đầu tư gồm: vốn đầu tư cố định (mặt bằng, xây dựng, máy móc thiết bị) vốn đầu tư lưu động (nguyên liệu, sản phẩm tồn kho, tiền lương hàng tháng,…)  Vốn đầu tư cố định: -Tiền thuê đất: Tổng diện tích nhà máy: 6650 m2 Giá thuê đất khu công nghiệp: 22 USD/m2/năm Tiền thuê đất năm: 146250 USD Tỷ giá nay: USD/VNĐ = 23000 Tiền thuê đất năm: 363 750 000 VNĐ Tiền thuê đất 50 năm: 168 187 500 000 VNĐ Tiền khấu hao = 5%: 409 375 000 VNĐ -Tiền xây dựng: Tiền xây dựng nhà sản xuất chính: X=Z×S Với: S: diện tích nhà xây dựng Z= 500 000 VNĐ/m2 : đơn giá xây dựng nhà chính, nhà kho, nhà ăn, hội trường Z= 000 000 VNĐ/m2 : đơn giá xây dựng cơng trình phụ lại 117 Tiền xây dựng đường xá, kho bãi cơng trình phụ: X’= 5% X Tiền khấu hao: A = 5% (X + X’) Bảng 10.55: Tổng kết vốn xây dựng cơng trình Cơng trình Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Phân xưởng sơ hỗn luyện 240 000 000 720 000 000 Phân xưởng sản xuất 836 500 000 926 000 000 Kho nguyên liệu 300 500 000 750 000 000 Kho thành phẩm 300 000 000 600 000 000 Nhà hành 240 500 000 600 000 000 Phân xưởng nồi 96 500 000 240 000 000 Phân xưởng điện 96 500 000 240 000 000 Máy nén khí 96 000 000 192 000 000 Phòng khn mẫu 96 000 000 192 000 000 Nhà ăn 96 500 000 240 000 000 Nhà bảo vệ 12 000 000 24 000 000 Phòng cháy chữa cháy 64 000 000 128 000 000 Nhà xe 120 000 000 240 000 000 Kho nhiên liệu 32 000 000 64 000 000 Trạm biến áp 12 000 000 24 000 000 Bãi phế liệu 64 000 000 128 000 000 Thành tiền (đồng) 118 Nhà vệ sinh 72 000 000 144 000 000 Khu cấp thoát nước 72 000 000 144 000 000 Khu KCS 96 000 000 192 000 000 Hội trường 200 500 000 500 000 000 Tổng 288 000 000 Tiền xây dựng đường xá cơng trình phụ 414 400 000 Tiền khấu hao 435 120 000 Tổng kết vốn xây dựng nhà máy: $NM = 168 187 500 000 + 288 000 000 + 414 400 000 = 176 889 900 000 VNĐ Tiền khấu hao: 409 375 000 + 435 120 000 = 844 495 000 VNĐ -Vốn đầu tư máy móc: Vốn đầu tư cho thiết bị Bảng 10.56: vốn đầu tư cho thiết bị máy mõ Giá đơn vị (đồng) Thiết bị Số lượng Thành tiền (đồng) Máy luyện kín 800 000 000 600 000 000 Máy cán trục 600 000 000 200 000 000 Máy cán trục 900 000 000 800 000 000 Máy dập keo vỏ 55 000 000 55 000 000 119 May đục lỗ van 25 000 000 25 000 000 Máy dán bầu van 15 000 000 15 000 000 Máy định hình ruột 200 000 000 600 000 000 Máy quấn 12 73 000 000 876 000 000 Máy định hình bóng 24 61 000 000 464 000 000 Máy lưu hóa ruột 10 80 000 000 800 000 000 Máy lưu hóa vỏ 19 80 000 000 520 000 000 Máy cắt cao su 15 000 000 15 000 000 Máy xì 26 000 000 52 000 000 Tổng 10 022 000 000 $TBC = 10 022 000 000 VNĐ Vốn đầu tư cho thiết bị phụ: Là vốn đầu tư cho thiết bị kiểm tra, vệ sinh cơng nghiệp (k=2%$ TBC), cho lắp ráp bóc đở (k=7%$TBC), cho thiết bị phụ trợ khác (k=8%$TBC) Ta có cơng thức tính tốn vốn đầu tư cho thiết bị phụ sau: $i = ki × $TBC Với i: chủng loại thiết bị ki: hệ số tương ứng → Vốn đầu tư thiết bị phụ: $ TBP = 0,17 × 10 022 000 000 = 703 740 000 VNĐ Tổng vốn đầu tư cho thiết bị: $TB = $TBC + $TBP = 11 725 740 000 VNĐ Khấu hao hàng năm cho thiết bị: ATB = 10%$TB = 172 574 000 VNĐ Bảng 10.57: Tổng kết vốn đầu tư cố định khấu hao 120 Vốn đầu tư (đồng) Khấu hao (đồng) Xây dựng 176 889 900 000 844 495 000 Thiết bị máy móc 11 725 740 000 172 574 000 Tổng cộng 188 615 640 000 10 017 069 000 Tổng 198 632 709 000 Tổng vốn đầu tư cố định là: ΣVCĐ = 198 632 709 000 VNĐ  Vốn đầu tư lưu động: -Chi phí nguyên vật liệu năm sản xuất: Bảng 10.58: Chi phí nguyên vật liệu năm sản xuất Nguyên liệu Khối lượng (kg/năm) Đơn giá (đồng/kg) SVR 3L 231449,84 33 855 835 734 333 SBR 1502 93635,73 32 400 033 797 652 Latex 60% 8683,89 26 000 225 781 140 ZnO 16690,01 55 000 917 950 550 Thành tiền (đồng) 121 Stearic acid 6698,82 17 000 113 879 940 TMQ 1402,63 47 000 65 923 610 BHT 1721,02 40 000 68 840 800 Santol D 123,71 56 500 989 615 Than N660 61782,21 13 000 803 168 730 CaCO3 332212,55 600 863 752 630 DT2 11784,27 14 500 170 871 915 DPG 1623,78 53 000 86 060 340 MBT 2612,96 40 000 104 518 400 TMTD 395,23 31 500 12 449 745 Màu 5167,59 15 000 77 513 850 S 5976,47 500 44 823 525 Tổng 14 432 056 775 Vậy tổng chi phí nguyên vật liệu năm: $NL = 14 432 056 775 VNĐ Mỗi loại bóng có khối lượng ngun vật liệu khác chi phí cho loại bóng khác Bảng 10.59: chi phí ngun liệu cho sản phẩm bóng Loại bóng Năng suất (sp/năm) Tổng chi phí (đồng) Chi phí sản phẩm (đồng) S5 480000 607 149 091 515 S4 160000 011 375 911 321 S3 160000 740 972 650 631 B7 360000 873 669 340 10 706 B6 150000 427 268 857 515 B5 90000 759 894 262 444 122 V5 360000 974 153 731 484 V4 120000 543 401 985 528 V3 120000 494 171 081 118 -Tính tốn chi phí lượng: Giá điện khu công nghiệp ta chọn dao động từ 445-1645 đ/kWh Ta chọn mức gia điện khung bình thường 815 đ/kWh Bảng 10.60: chi phí lượng năm Điện tiêu thụ ngày Điện tiêu thụ năm Đơn giá (đồng/đv) Thành tiền (đồng) Điện 15620,69 (kW) 4,53×106 815 691 950 000 Nước 132,228 (m3) 38346 4500 172 557 000 Dầu FO 480,6 (lít) 139374 8000 114 992 000 Tổng 979 499 000 Tính chi phí lượng cho loại sản phẩm: CPsp = (ΣCPnl × ρi )/ Σ(ρi × G0i) ρi : tỷ lệ khối lượng sản phẩm G0i: sản lượng lý thuyết loại sản phẩm năm Bảng 10.61: chi phí lượng cho sản phẩm ρi (g/sp) Bóng đá Bóng rổ Bóng chuyề n Năng suất (sp/năm) ρi × G0i (g/năm) Thành tiền (đồng/sp) S5 435 480000 208800000 2651 S4 370 160000 59200000 2255 S3 250 160000 40000000 1524 B7 609 360000 219240000 3711 B6 539 150000 80850000 3285 B5 489 90000 44010000 2980 V5 305 360000 109800000 1859 V4 245 120000 29400000 1493 V3 215 120000 25800000 1310 123 Tổng 817100000 -Lương dự trữ vòng tháng: LDT = 25 613 280 000/12 = 134 440 000 VNĐ -Các chi phí ngồi sản xuất khác: Bảo hiểm xã hội: BHXH = 20%$tl = 122 656 000 VNĐ Chi phí quảng cáo, xử lý môi trường, tiếp thị sản phẩm = 500 000 000 VNĐ Tổng chi phí ngồi sản xuất: CPNSX = 122 656 000 +1 500 000 000 = 622 656 000 VNĐ Tổng vốn lưu động: ΣVLĐ = $NL + $nang luong + LDT +CPNSX = 14 432 056 775 + 979 499 000 + 134 440 000 + 622 656 000 = 28 168 651 775 VNĐ  Phí trả lãi ngân hàng: Lãi vai vốn cố định: Lãi vai vốn cố định lãi vai ngân hàng dài hạn với lãi xuất 7%/năm Chi phí lãi vai cố định: CPLCĐ = 198 632 709 000 × 7% = 13 904 289 630 (đồng/năm) Lãi vai vốn lưu động: Lãi vai vốn lưu động lãi vai ngân hàng ngắn hạn với lãi xuất 6%/năm Chi phí lãi vai lưu động: CPLLĐ = 28 168 651 775 × 6% = 690 119 107 (đồng/năm) Tổng chi phí trả lãi ngân hàng: TL = CPLCĐ +CPLLĐ = 15 594 408 740 (đồng/năm) Chi phí tiền lãi trả sản phẩm: TLsp = 15 594 408 740 / 2000000 = 7797 (đồng/sp) 124 10.2.2 Tính giá thành sản phẩm: 10.2.2.1 Chi phí trực tiếp: Lương cho cơng nhân sản xuất chính: 17 629 920 000 VNĐ Số sản phẩm sản xuất cho năm: 000 000 sản phẩm Chi phí lương trực tiếp: CPlương = 17 629 920 000 /2 000 000 = 8814 VNĐ/sp Ngồi ra, chi phí trực tiếp có chi phí lượng chi phí nguyên liệu Tổng chi phí trực tiếp: ΣCPTT = 979 499 000 + 14 432 056 775 + 17 629 920 000 = 37 041 475 775 VNĐ Bảng 10.62: chi phí trực tiếp cho sản phẩm Loại bóng Chi phí nguyên liệu (đ/sp) Chí phí lượng (đ/sp) Chi phí lương (đ/sp) Tổng cộng (đ/sp) S5 7515 2651 8814 18 980 S4 6321 2255 8814 17 390 S3 4631 1524 8814 14 969 B7 10706 3711 8814 23 231 B6 9515 3285 8814 21 614 B5 8444 2980 8814 20 238 V5 5484 1859 8814 16 157 V4 4528 1493 8814 14 835 V3 4118 1310 8814 14 242 10.2.2.2 Chi phí gián tiếp: Lương cơng nhân phụ: 053 360 000 VNĐ Khấu hao vốn xây dựng thiết bị: 10 017 069 000 VNĐ 125 Chi phí bao bì: PE có giá 250 đồng/cái = 500 000 000 VNĐ Tổng chi phí gián tiếp: ΣCPGT = 11 570 429 000 VNĐ Tổng chi phí gián tiếp cho sản phẩm: CPgián tiếp = 11 570 429 000 / 2000000 = 785 (đồng/sp) 10.2.2.3 Chi phí quản lý nhà máy: Lương nhân viên không trực tiếp sản xuất: 930 000 000 VNĐ Tiền lãi vai hàng năm: 15 594 408 740 VNĐ Chi phí quản lý cho sản phẩm: CPql = 22 524 408 740 / 2000000 = 11 262 (đồng/sp) 10.2.2.4 Giá thành phẩm: Bảng 10.63: tổng kết tồn phí cho sản phẩm Loại bóng Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp Chi phí quản lý Giá sản phẩm Giá đề nghị S5 18980 5785 11262 36027 70000 S4 17390 5785 11262 34437 68000 S3 14969 5785 11262 32016 65000 B7 23231 5785 11262 40278 80000 B6 21614 5785 11262 38661 75000 B5 20238 5785 11262 37285 70000 V5 16157 5785 11262 33204 65000 V4 14835 5785 11262 31882 62000 V3 14242 5785 11262 31289 60000 126 10.3 Phân tích hiệu đầu tư: 10.3.1 Doanh thu hàng năm: DT = Σ(GTSPi × Gi) GTSPi : giá bán sản phẩm i Gi : suất lý thuyết sản phẩm i Bảng 10.64: tổng kết doanh thu bán hàng Loại bóng Giá sản phẩm Giá đề nghị Sản lượng Doanh thu S5 36027 70000 480000 33600000000 S4 34437 68000 160000 10880000000 S3 32016 65000 160000 10400000000 B7 40278 80000 360000 28800000000 B6 38661 75000 150000 11250000000 B5 37285 70000 90000 6300000000 V5 33204 65000 360000 23400000000 V4 31882 62000 120000 7440000000 V3 31289 60000 120000 7200000000 Tổng 139 270 000 000 10.3.2 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: Bảng 10.65: Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 127 Thành tiền (đồng/năm) Chi phí trực tiếp 37 041 475 775 Chi phí gián tiếp 11 570 429 000 Chi phí quản lý 22 524 408 740 Tổng 71 136 313 515 10.3.3 Hiệu kinh tế: Doanh thu chịu thuế: = 139 270 000 000/1,1 = 126 609 000 000(đồng/năm) Thuế giá trị gia tăng VAT = 10% doanh thu chịu thuế = 12 660 900 000 (đồng/năm) Lợi nhuận trước thuế = (doanh thu chịu thuế) – (tổng chi phí) = 126 609 000 000 - 71 136 313 515 = 68 133 686 485 (đồng/năm) Thuế lợi tức = 40% lợi nhuận trước thuế = 27 253 474 594 đồng Lợi nhuận sau thuế = 68 133 686 485 - 27 253 474 594 = 40 880 211 891 đồng Thời gian hoàn vốn = vốn cố định/(Lợi nhuận sau thuế + khấu hao năm) Thời gian hoàn vốn là: năm 10 tháng 25 ngày 128 KẾT LUẬN Sau học kỳ tìm hiểu tính tốn, luận văn “Thiết kế nhà máy sản xuất bóng cao su với suất 000 000 quả/năm” hoàn thành với tiêu sau: Về sản phẩm: - Sản xuất chủng loại bóng với quy chuẩn riêng, chung - cấu tạo lớp: ruột, chỉ, vỏ Nguyên liệu cao su SVR 3L SBR 1502 Về mặt nhà máy: - Nhà máy đặt Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (xã Tân Đơng Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với đầy đủ thuận lợi gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, gần cảng gần vùng sản xuất cao su lớn Việt Nam Trong q trình thực đồ án em gặp khó khăn trình lựa chọn thiết bị sản xuất số máy móc cần phải đặc riêng khơng có thị trường, thông số thiết bị nhà sản xuất cung cấp không đầy đủ, ảnh hưởng đến việc chọn thiết bị tối ưu cho phân xưởng Đây nhà máy sản xuất với mức độ trung bình Năng lực sản xuất chiếm 10% nhu cầu tiêu thụ nước, hồn tồn có khả cạnh tranh với hãng sản xuất nước 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu “Hiệp hội cao su Việt Nam”: https://www.vra.com.vn/tintuc/nam-2017-2018-dau-an-nganh-cao-su-viet-nam-tren-the-gioi.10454.html [2] Đỗ Bảo Ngọc, công ty cổ phần chứng khống MB “Báo cáo phân tích ngành cao su Việt Nam” [3] Nguyễn Hữu Trí, sách “Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su” tái lần thứ [4] Nguyễn Quang Khuyến, Tài liệu giảng dạy môn Kỹ thuật gia công Polymer, Đại học Tôn Đức Thắng (lưu hành nội bộ) [5] Nguyễn Quang Khuyến, Tài liệu giảng dạy môn Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất (lưu hành nội bộ) [6] Quy trình sản xuất bóng cao su, Cơng ty Cổ phần thể thao Geru (lưu hành nội bộ) [7] Công ty TNHH thiết bị & công nghệ Sao Việt: http://tbcnsv.com/ [8] Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên cơng trình dân dụng: TCXD 29:1991 [9] Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo nhà máy cơng nghiệp cơng trình cơng nghiệp: TCVN 3743-83 [10] Võ Văn Bang – Vũ Bá Minh, sách “Quá trình thiết bị truyền khối”, 2017 [11] Trần Ngọc Lân, sách “Sổ tay an toàn vệ sinh lao động”, 2015 130 ... cứu phát triển cao su tổng hợp Năm 1942 xuất nhà máy sản xuất cao su SBR đời Mỹ Cao su SBR loại cao su tổng hợp sản xuất nhiều số loại cao su tổng hợp khác, chiếm 80% tổng số cao su tổng hợp tiêu... tiêu thụ bóng cao su ngày cao 1.4 Lý chọn đề tài: Cao su loại hình nơng sản đứng thứ nước ta Với lượng xuất 500 tấn/ năm, Việt Nam đứng hàng thứ giới sản xuất cao su Các sản phẩm làm cao su phổ... ngày cao nước giới Hiện tại, trường Việt Nam có nhà máy lớn sản xuất bóng cao su như: phía Nam có “Cơng ty cổ phần thể thao Ngơi Sao Geru” với su t khoảng triệu sản phẩm/ năm phía Bắc có nhà máy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT BÓNG CAO SU với NĂNG SUẤT 2000000 sản PHẨM TRONG một năm , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT BÓNG CAO SU với NĂNG SUẤT 2000000 sản PHẨM TRONG một năm

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn