đồ-án-tốt-nghiệp-ktd-cao-áp

105 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 21:39

Đối với trạm biến áp ngoài trời từ 110 kV trở lên do có cách điện cao (khoảng cách các thiết bị đủ lớn và độ dài chuỗi sứ lớn) nên có thể đặt cột thu sét trên các kết cấu của trạm. Tuy nhiên các trụ của kết cấu trên đó có đặt cột thu sét thì phải nối đất vào hệ thống nối đất của trạm phân phối. Theo đường ngắn nhất và sao cho dòng điện is khuyếch tán vào đất theo 3- 4 cọc nối đất. Ngoài ra ở mỗi trụ của kết cấu ấy phải có nối đất bổ sung để cải thiện trị số điện trở nối đất nhằm đảm bảo điện trở không quá 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 1.1 Mở đầu 1.2 Các yêu cầu kỹ thuật hệ thống chống sét đánh thẳng 1.3 Phạm vi bảo vệ cột thu sét dây chống sét 1.4 Mô tả trạm biến áp cần bảo vệ 1.5 Tính tốn phương án bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến áp 10 1.6 So sánh tổng kết phương án 24 Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT 25 2.1 Mở đầu 25 2.2 Các yêu cầu kĩ thuật 25 2.3 Lý thuyết tính tốn nối đất 27 2.4 Tính tốn nối đất an tồn 32 2.5 Nối đất chống sét 35 2.6 Kết luận 46 CHƯƠNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐƯỜNG DÂY 47 3.1 Mở đầu 47 3.2 Chỉ tiêu bảo vệ chống sét đường dây 47 3.3 Tính tốn tiêu bảo vệ chống sét đường dây 50 CHƯƠNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM BIẾN ÁP TỪ PHÍA ĐƯỜNG DÂY 220 KV 76 4.1 Khái niệm chung 76 4.2 Phương pháp tính tốn điện áp cách điện thiết bị có sóng truyền vào trạm 77 4.3 Tính tốn có sóng q điện áp truyền vào trạm 82 4.4 Nhận xét 90 4.5 Tính tốn sóng điện áp truyền vào trạm ATP 91 4.6 Kết tính tốn ATP 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP LỜI MỞ ĐẦU Là sinh viên học tập rèn luyện trường đại học Bách Khoa Hà Nội, em cảm thấy niềm tự hào động lực to lớn cho phát triển thân tương lai Sau năm năm học đại học, bảo, quan tâm thầy cô, nỗ lực thân, em thu học bổ ích, đựơc tiếp cận kiến thức khoa học kĩ thuật tiên tiến phục vụ cho lĩnh vực chun mơn theo đuổi Có thể nói, đồ án mơn học, tập lớn hay nghiên cứu khoa học mà sinh viên thực cách thể mức độ tiếp thu kiến thức vận dụng dạy bảo quan tâm thầy Chính em dành thời gian cơng sức để hồn thành đồ án tốt nghiệp “ Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220/110kV đường dây 220kV ”này cố gắng đền đáp công ơn thầy cô tổng kết lại kiến thức thu sau trình học tập rèn luyện trường đại học Bách Khoa Trong thời gian học tập thời gian thực đề tài tốt nghiệp em nhận bảo, động viên tận tình thầy cơ, gia đình bạn, đặc biệt hướng dẫn thầy giáo Trần Văn Tớp giúp em hoàn thành tốt đồ Một lần em xin chân thành cảm ơn TS Trần Văn Tớp thầy, cô tồn thể bạn mơn Hệ thống điện Sinh viên TRẦN TÂN ANH TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 1.1 Mở đầu Hệ thống điện bao gồm nhà máy điện đường dây trạm biến áp thể thống Trong trạm biến áp phần tử quan trọng, thực nhiệm vụ truyền tải phân phối điện Do thiết bị trạm bị sét đánh trực tiếp dẫn đến hậu nghiêm trọng làm hỏng đến thiết bị trạm mà dẫn đến việc ngừng cung cấp điện toàn thời gian dài làm ảnh hưởng đến việc sản suất điện ngành kinh tế quốc dân khác Do việc tính tốn bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp đặt trời quan trọng Qua ta đưa phương án bảo vệ trạm cách an toàn kinh tế Nhằm đảm bảo toàn thiết bị trạm bảo vệ an toàn chống sét đánh trực tiếp Ngoài việc bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào thiết bị trạm ta phải ý đến việc bảo vệ cho đoạn đường dây gần trạm đoạn dãn nối từ xà cuối trạm cột đường dây Do tùy trạm cụ thể mà ta thiết kế hệ thống chống sét phù hợp đáp ứng nhu cầu kỹ thuật kinh tế trạm 1.2 Các yêu cầu kỹ thuật hệ thống chống sét đánh thẳng a) Tất thiết bị bảo vệ cần phải nằm trọn phạm vi an toàn hệ thống bảo vệ Tuỳ thuộc vào đặc điểm mặt trạm cấp điện áp mà hệ thống cột thu sét đặt độ cao có sẵn cơng trình xà, cột đèn chiếu sáng đặt độc lập - Khi đặt hệ thống cột thu sét thân cơng trình, tận dụng độ cao vốn có cơng trình nên giảm độ cao hệ thống thu sét Tuy nhiên điều kiện đặt hệ thống thu sét cơng trình mang điện phải đảm bảo mức cách điện cao trị số điện trở tản phận nối đất bé + Đối với trạm biến áp trời từ 110 kV trở lên có cách điện cao (khoảng cách thiết bị đủ lớn độ dài chuỗi sứ lớn) nên đặt cột thu sét kết cấu trạm Tuy nhiên trụ kết cấu có đặt cột TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP thu sét phải nối đất vào hệ thống nối đất trạm phân phối Theo đường ngắn cho dòng điện is khuyếch tán vào đất theo 3- cọc nối đất Ngoài trụ kết cấu phải có nối đất bổ sung để cải thiện trị số điện trở nối đất nhằm đảm bảo điện trở không 4 + Nơi yếu trạm biến áp trời điện áp 110 kV trở lên cuộn dây MBA Vì dùng chống sét van để bảo vệ MBA yêu cầu khoảng cách hai điểm nối đất vào hệ thống nối đất hệ thống thu sét vỏ MBA theo đường điện phải lớn 15m - Khi đặt cách ly hệ thống thu sét cơng trình phải có khoảng cách định, khoảng cách q bé có phóng điện khơng khí đất b) Phần dẫn điện hệ thống thu sét có phải có tiết diện đủ lớn để đảm bảo thoả mãn điều kiện ổn định nhiệt có dòng điện sét qua 1.3 Phạm vi bảo vệ cột thu sét dây chống sét 1.3.1 Phạm vi bảo vệ cột thu sét: a) Phạm vi bảo vệ cột thu sét độc lập Phạm vi bảo vệ cột thu sét miền giới hạn mặt hình chóp tròn xoay có đường kính xác định công thức rx  1,6 ( h  hx ) h 1 x h ( – 1) Trong đó: h: độ cao cột thu sét hx: độ cao vật cần bảo vệ h- hx= ha: độ cao hiệu dụng cột thu sét rx: bán kính phạm vi bảo vệ Để dễ dàng thuận tiện tính toán thiết kế thường dùng phạm vi bảo vệ dạng dạng đơn giản hố với đường sinh hình chóp có dạng đường gãy khúc biểu diễn hình vẽ 1.1 TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Bán kính bảo vệ mức cao khác tính tốn theo cơng thức sau + Nếu h x  h h rx  1,5.h.(1 - x ) 0,8.h + Nếu h x  h h rx  0,75.h.(1 - x ) ( – 3) h ( – 2) Chú ý: a 0,2h h b 0,8h c a' 0,75h 1,5h R Hình 1- 1: Phạm vi bảo vệ cột thu sét Các công thức trường hợp cột thu sét cao 30m Hiệu cột thu sét cao 30m có giảm sút độ cao định hướng sét giữ số Có thể dùng cơng thức để tính phạm vi bảo vệ phải nhân với hệ số hiệu chỉnh p Với p  5,5 h hình vẽ dùng hoành độ 0,75hp 1,5hp b) Phạm vi bảo vệ hai hay nhiều cột thu sét  Phạm vi bảo vệ hai cột thu sét kết hợp lớn nhiều so với tổng phạm vi bảo vệ hai cột đơn Nhưng để hai cột thu sét phối hợp khoảng cách a hai cột phải thoả mãn điều kiện a < 7h (h chiều cao cột)  Phạm vi bảo vệ hai cột thu sét có độ cao TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP - Khi hai cột thu sét có độ cao h đặt cách khoảng cách a (a < 7h) độ cao lớn khu vực bảo vệ hai cột thu sét ho tính sau: ho  h - a ( – 4) Sơ đồ phạm vi bảo vệ hai cột thu sét có chiều cao R 0,2h h ho 0,75h hx 1,5h a rx r0x Hình 1- 2: Phạm vi bảo vệ hai cột thu sét giống Tính rox: h h o rox  1,5 h o (1 x ) 0,8h o h + Nếu h x  h o rox  0,75h o (1 - x ) ho + Nếu h x  ( – 5) ( – 6) Chú ý: Khi độ cao cột thu sét vượt 30m hiệu chỉnh phần ý mục phải tính ho theo cơng thức: ho  h - a 7p ( – 7) c) Phạm vi bảo vệ hai cột thu sét có độ cao khác Giả sử có hai cột thu sét: cột có chiều cao h1, cột có chiều cao h2 TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP h1 > h2 Hai cột cách khoảng a Trước tiên vẽ phạm vi bảo vệ cột cao h1, sau qua đỉnh cột thấp h2 vẽ đường thẳng ngang gặp đường sinh phạm vi bảo vệ cột cao điểm Điểm xem đỉnh cột thu sét giả định, với cột thấp h2, hình thành đơi cột độ cao h2 với khoảng cách a’ Phần lại giống phạm vi bảo vệ cột với a'  a  x x 1,6(h1  h2 ) h 1 h1 ( – 8) 0,2h2 h1 h2 1,6h2 ho a' 0,75h2 0,75h1 x 1,6h1 a Hình 1- 3: Phạm vi bảo vệ hai cột thu sét khác d) Phạm vi bảo vệ nhóm cột ( số cột >2) Một nhóm cột hình thành đa giác phạm vi bảo vệ xác định toàn miền đa giác phần giới hạn bao ngồi giống đơi cột rx rx rox a rox a c rox D D b b Hình 1- 4: Phạm vi bảo vệ nhóm cột TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Vật có độ cao hx nằm đa giác hình thành cột thu sét bảo vệ thoả mãn điều kiện: D  = (h - hx) ( – 9) Với D đường tròn ngoại tiếp đa giác hình thành cột thu sét Chú ý: Khi độ cao cột lớn 30m điều kiện bảo vệ cần hiệu chỉnh theo p D  8.ha p= (h - hx).p ( – 10) 1.3.2 Phạm vi bảo vệ dây thu sét: a) Phạm vi bảo vệ dây thu sét Phạm vi bảo vệ dây thu sét dải rộng Chiều rông phạm vi bảo vệ phụ thuộc vào mức cao hx biểu diễn hình vẽ a 0,2h b h 0,8h a' c 0,6h 1,2h 2bx Hình 1- 5: Phạm vi bảo vệ day thu sét Mặt cắt thẳng đứng theo phương vuông góc với dây thu sét tương tự cột thu sét ta có hồnh độ 0,6h 1,2h h h o b x  1,2 h.(1 - x ) 0,8h h + Nếu h x  h o b x  0,6.h.(1 - x ) h + Nếu h x  ( - 11) ( - 12) Chú ý: Khi độ cao cột lớn 30m điều kiện bảo vệ cần hiệu chỉnh theo p TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP b) Phạm vi bảo vệ hai dây thu sét Để phối hợp bảo vệ hai dây thu sét khoảng cách hai dây thu sét phải thoả mãn điều kiện s < 4h Với khoảng cách s dây bảo vệ điểm có độ cao h o  h - h ( – 13) Phạm vi bảo vệ hình vẽ R 0,2h h ho hx 1,2h s 0,6h bx Hình 1- 6: Phạm vi bảo vệ hai dây thu sét Phần phạm vi bảo vệ giống dây phần bên giới hạn vòng cung qua điểm hai điểm treo dây thu sét điểm có độ cao h o  h - s so với đất 1.4 Mô tả trạm biến áp cần bảo vệ - Trạm biến áp: Trạm 220/110 kV + Phía 220kV lộ đường dây, sử dụng sơ đồ góp có góp vòng, cấp điện từ máy biến áp (T3, T4) máy biến áp tự ngẫu (AT1, AT2) + Phía 110kV lộ đường dây, sử dụng sơ đồ góp có góp vòng, cấp điện từ máy biến áp tự ngẫu (AT1, AT2) - Tổng diện tích trạm 555000 m2 - Với trạm 220 kV có diện tích là: 34500 m2 Độ cao xà cần bảo vệ 16m 11 m TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP - Với trạm 110 kV có diện tích là: 19200 m2 Độ cao xà cần bảo vệ 11 m 1.5 Tính tốn phương án bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến áp Phương án - Phía 220kV dùng 12 cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 cột 2, 3, 5, 6, 7, đặt xà cao 16m; cột 9, 10,11,12 đặt xà cao 11m cột xây thêm cột đặt nhà điều khiển cao 10m - Phía 110kV dùng cột 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cột 16, 17, 18 đặt xà cao m; cột 19, 20, 21, 22được đặt xà cao 11 m cột 23, 24 xây thêm Vậy: - Chiều cao tính tốn bảo vệ cho trạm 220 kV hx = 11 m hx = 16 m - Chiều cao tính tốn bảo vệ cho trạm 110 kV hx = m hx = 11 m TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP trạm đơn giản người ta tính tốn phương pháp lập bảng Do kết tính tốn thường khơng xác Ngày với phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin người ta áp dụng rộng rãi chương trình để nghiên cứu trình độ hệ thống điện cách đơn giản với độ xác cao 4.5 Tính tốn sóng điện áp truyền vào trạm ATP  ATP (Alternative Transients Program) chương trình nghiên cứu trình độ hệ thống điện cách mô gần phần tử hệ thống  Do ATP sử dụng rộng rải q trình nghiên cứu q điện áp chẳng hạn q trình tính tốn sóng truyền vào trạm biến áp có sét đánh đường dây gần trạm  Trong chương ta tính tốn điện áp nút nhiều trường hợp khác nhau:  Khi có sét đánh nhiều điểm khác đường dây với dòng điện sét có tham số thay đổi  Trạm có đặt chống sét van đầu đường dây vào trạm  Chống sét van đặt trước máy biến áp  Đoạn đường dây vào trạm đặt dây chống sét đặt dây chống sét a) Mơ cột Trong q trình mơ tùy thuộc vào cấp điện áp địa hình khác lại sử dụng loại cột khác khó đưa mơ hình chung cho cột Để đơn giản hóa chương ta xét mơ hình cột sau TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 91 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Hình 4-14: Mơ hình mơ cột Trong mơ hình cột chia làm đoạn nhỏ với chiều dài khác tương ứng (r1, r2, r3,…….), Mỗi đoạn cột thay tổng trở sóng ZTi nối tiếp với điện trở, điện cảm vật liệu làm cột Ri, Li hình vẽ trên,Và Rc điện trở nối đất cột Với cột điện đường dây 220 kV hình vẽ ta chia làm đoạn có chiều dài lần lượt: Đọan dài 6m, đoạn dài 6m đọan dài 15m,Cả đoạn thay mơ hình lineZ-1 pha với thơng số: R / L : Điện trở đơn vị chiều dài [/m] Z : Tổng trở sóng [] V : Vận tốc truyền sóng [m/s] TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 92 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Và điện trở nối đất cột điện thường lấy từ 10 đên 15  thay mơ hình: Trong RES: Giá trị điện trở (  ) b) Mô đường dây vào trạm: Đường dây mạch loại AC-300, dây chống sét loại C-95 thay mơ hình LCC sau đây: TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 93 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Với thông số kĩ thuật khai báo bảng sau Trong đó: Ph.no: Kí hiệu pha Rin TRẦN TÂN ANH : Bán kính dây dẫn HTĐ4-K48 94 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Rout : Bán kính ngồi dây dẫn Resis : Điện trở chiều dây dẫn Horiz : Khoảng cách theo phương ngang đến cột Vtower: Chiều cao cột Vmid : Chiều cao dây dẫn vị trí thấp Separ : Khoảng cách dây pha Alpha : Góc tạo dây dẫn trục ngang ( theo chiều ngược kim đồng hồ) NB : Số lượng dây dẫn pha Trạm 220kV sử dụng sơ đồ góp có góp vòng loại ACO 700/86 thay mơ hình LCC: c) Mơ nguồn điện: Nguồn sóng sét: Nguồn sóng sét thay mơ hình Heiler: Trong đó: Amp: Giá trị cực đại nguồn dòng [A] nguồn áp [V] TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 95 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP T_f : Thời gian đầu sóng [sec],Khoảng thời gian tính từ thời điểm t=0 tới thời điểm biên độ sóng sét đạt cực đại Tau: Khoảng thời gian [sec] tính từ thời điểm t= tới thời điểm biên độ sóng sét đạt 37% giá trị cực đại n : Hệ số tỷ lệ Tsta: Thời gian bắt đầu [sec.],Nhận giá trị TTsto Hệ thống điện: Hệ thống điện nối với trạm biến áp thay nguồn xoay chiều pha AC type 14 Trong giá trị cực đại nguồn áp Amp: U max  2.220  179, 629(kV ) d) Mô máy cắt: TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 96 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP T-cl_1: Thời gian đóng máy cắt [s] T-op_1: Thời gian cắt máy cắt [s] e) Mô chống sét van: Chống sét van không khe hở oxit kẽm mô phần tử MOV sau: Với thông số: TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 97 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Trong đó: Vref: Điện áp chuẩn, thường xấp xỉ điện áp danh định chống sét van TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 98 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Vflash: Điện áp phóng điện khe hở phóng điện Vzero: Điện áp thời điểm ban đầu COL: Số phân đoạn đường đặc tính V-A SER: Số phần tử nối tiếp nhánh ErrLim: Sai số cho phép trương trình f) Mô phần tử khác trạm: Máy biến áp, máy biến điện áp dao cách ly thay tụ điện, mô mơ hình RLC3 g) Mơ hình thay trạm biến áp 220kV: Hình 4-15: Sơ đồ mơ trạm biến áp TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 99 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP 4.6 Kết tính tốn ATP Với dòng điện sét có biên độ 100 kA điểm sét đánh cách trạm khoảng vượt đường dây (3x320km): 90 [kA] 75 60 45 30 15 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 (f ile 3-5.pl4; x-v ar t) c:XX0073-XX0020 Hình 4-16: Dạng dòng điện sét a)Khi khơng đặt chống sét van đầu đường dây vào trạm: Đường dây vào trạm bảo vệ dây chống sét có điện trở nối đất cột điện 10(  ) a: Điện áp đầu cực MBA b: Điện áp giáng đỉnh cột Hình 4-17 Nhận xét: Khi sét đánh vào đường dây gần trạm biến áp làm điện áp đầu cực MBA tăng vượt giới hạn cách điện tram(900kV), Vậy ta cần đặt thêm chống sét van để bảo vệ cách điện thiết bị trạm b) Khi đặt chống sét van đầu đường dây vào trạm: TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 100 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Hình 4-18: Sơ đồ mô Trạm biến áp 1.6 [MV] 1.2 0.8 0.4 0.0 -0.4 -0.8 0.00 0.02 (f ile 4-5.pl4; x-v ar t) v :T1A 0.04 v :T1B 0.06 0.08 [ms] 0.10 v :T1C Hình 4-19: Điện áp đầu cực MBA TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 101 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Nhận xét: Do đặt chống sét van đầu đường dây vào trạm nên hạn chế biên độ sóng điện áp truyền vào trạm chưa bảo vệ thiết bị trạm, Nên ta tăng cường bảo vệ chống sóng điện áp cho trạm c) Khi đoạn đường dây vào trạm treo dây chống sét: Sét đánh vào dây dân đoạn đường dây gần trạm nguy hiểm sét đánh trực tiếp vào phần dẫn điện trạm, Do đọan đường dây gần tới trạm tăng cường bảo vệ dây chống sét giảm điện trở nối đất Do đoạn đường dây gần trạm ta sử dụng dây chống sét với góc bảo vệ nhỏ 1.40 [MV] 0.96 0.52 0.08 -0.36 -0.80 0.00 0.02 (f ile 3-5.pl4; x-v ar t) v :T1A v :T1B 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 v :T1C Hình 4-20: Điện áp đầu cực MBA d) Khi đặt chống sét van gần máy biến áp trạm: Trong nhiều trường hợp khoảng cách từ MBA đến CSV đầu đường dây vào trạm xa ta phải đặt thêm CSV thứ gần MBA TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 102 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Hình 4-21 Sơ đồ mô trạm biến áp 800 [kV] 580 360 140 -80 -300 0.00 0.02 (f ile 3-5.pl4; x-v ar t) v :T1A v :T1B 0.04 0.06 0.08 [ms] 0.10 v :T1C Hình 4-22: Điện áp đầu cực MBA TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 103 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP Nhận xét: Khi đặt thêm chống sét van gần máy biến áp biên độ điện áp đầu cực máy biến áp giảm đáng kể bảo vệ cho cách điện máy biến áp không bị phá hỏng Vậy trạm biến áp với mặt thiết kế phần trước cần đặt chống sét van bảo vệ chống sóng truyền đầu đường dây vào trạm gần máy biến áp khoảng cách từ máy biến áp đến đường dây lớn TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 104 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trần Văn Tớp, Kỹ thuật điện cao áp, Quá điện áp bảo vệ chống điện áp; Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2007 TS Nguyễn Minh Chước, Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Bộ môn Hệ thống điện, trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2002 Vũ Viết Đạn, Giáo trình kỹ thuật điện cao áp Bộ môn Hệ thống điện, trường đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà nội, 2005 GS TS Lã Văn Út, Ngắn mạch hệ thống điện, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005 TS Đào Quang Thạc, TS Phạm Văn Hòa, Phần điện nhà máy điện trạm biến áp, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005 PGS TS Trần Bách, Lưới điện & Hệ thống điện (tập 3), Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005 J.W.Woo, J.S.Kwak, H.J.Ju, H.H.Lee, J.D.Moon, The Analysis Results of Lightning Overvoltages by EPTM for Lightning Protection Design of 500 kV Substation; Presented at the International Conference on Power Systems Transisents (ICPST’05) in Montreal, Canada on June 19-23, 2005, Pager No, IPST05 -111 ATP Rule book – XIX.I- ZnO FITTER to punch Type 92 ZnO branch cards 10 ATP Rule book – V.E- Exponential ZnO surge arrester R(i) 11 Pinceti, P, Giannettoni, M; A simplified model for zinc oxide surge arresters; Power Delivery, IEEE Transactions on Volume 14, Issue 2, Apr 1999 Page(s):393 – 398 TRẦN TÂN ANH HTĐ4-K48 105
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ-án-tốt-nghiệp-ktd-cao-áp, đồ-án-tốt-nghiệp-ktd-cao-áp, b) Phạm vi bảo vệ của hai dây thu sét., c) Phạm vi bảo vệ của cột thu sét:, CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT, Nối đất bổ sung, CHƯƠNG 3. BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐƯỜNG DÂY, b. Số lần cắt điện do quá điện áp cảm ứng., c) Tổng trở sóng của dây dẫn., b) Suất cắt do sét đánh vào khoảng vượt., c) Tính suất cắt do sét đánh vào đỉnh cột và lân cận đỉnh cột., CHƯƠNG 4. BẢO VỆ CHỐNG SÉT TRUYỀN VÀO TRẠM BIẾN ÁP TỪ PHÍA ĐƯỜNG DÂY 220 KV, d) Khi đặt chống sét van gần máy biến áp của trạm:

Mục lục

Xem thêm