Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

109 87 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI THỊ THANH THẢO QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN KINH TẾ ᄃ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI THỊ THANH THẢO QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn: PGS.TS TRẦN ĐÌNH TUẤN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc số liệu trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Thái Ngun, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Lại Thị Thanh Thảo ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, toàn thể thầy, giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình theo học tại trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS TS Trần Đình Tuấn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quan nơi công tác nghiên cứu luận văn, tồn thể đồng nghiệp, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Lại Thị Thanh Thảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Đóng góp đề tài .3 Bố cục luận văn .3 Chương SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 sở luận quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước .4 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Phân loại đầu XDCB từ vốn NSNN 1.1.3 Vai trò đầu xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước 1.1.4 Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc quản đầu XDCB từ vốn NSNN 1.1.5 Nội dung quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN 11 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản đầu XDCB từ vốn NSNN15 1.2 Kinh nghiệm quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 23 1.2.1 Kinh nghiệm quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại số địa phương .23 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Cẩm Phả 25 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.2.2 Phương pháp xử tổng hợp số liệu .30 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin .30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .31 2.3.1 Chỉ tiêu lập kế hoạch phân bổ vốn 31 2.3.2 Chỉ tiêu toán vốn đầu 31 2.3.3 Chỉ tiêu toán vốn đầu 32 2.3.4 Chỉ tiêu phân tích hoạt động giám sát, tra 32 2.3.5 Nhóm tiêu thể kết cơng tác quản đầu XDCB 33 Chương THỰC TRẠNG QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH 34 3.1 Khái quát thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .34 3.1.2 Điều kiện kinh tế 35 3.1.3 Điều kiện xã hội 35 3.2 Thực trạng quản đầu nguồn vốn ngân sách nhà nước TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017 36 3.2.1 Quản công tác lập kế hoạch phân bổ vốn NSNN .36 3.2.2 Tổ chức thực kế hoạch vốn đầu xây dựng 41 3.2.3 Hoạt động giám sát, tra quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN 43 3.2.4 Đánh giá thực thanh, toán đầu XDCB nguồn vốn NSNN 49 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 52 3.3.1 Chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch đầu XDCB 53 3.3.2 Chính sách 61 3.3.3 Năng lực đội ngũ cán quản vốn 63 3.3.4 Năng lực nhà thầu vấn nhà thầu xây lắp 64 3.3.5 Khái quát hoạt động đầu nguồn vốn ngân sách nhà nước TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152017 3.4 65 Đánh giá thực quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 72 3.4.1 Kết đạt 72 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN ĐẦU XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH .78 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .78 4.1.1 Quan điểm, định hướng .78 4.1.2 Mục tiêu .79 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 80 4.2.1 Tăng cường kiểm tra, tra, dự toán, kiểm toán 80 4.2.2 Quản thi cơng xây dựng cơng trình, đảm bảo an tồn lao động 82 4.2.3 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 82 4.2.4 Quản công tác vấn khảo sát thiết kế 83 4.3 Kiến nghị 84 4.3.1 Đối với nhà nước .84 4.3.2 Đối với UBND tỉnh ngành chức tỉnh Quảng Ninh 85 4.3.3 Đối với UBND thành phố ngành chức thành phố Cẩm Phả 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92 vii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BQLDA : Ban quản dự án ĐTXD XDCB : Đầu xây dựng ĐTXDCB : Đầu xây dựng GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân KT - XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước UBMTTQVN : Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân VĐT : Vốn đầu XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ý nghĩa điếm số bình quân 29 Bảng 3.1: Tình hình dân số thành phố Cẩm Phả giai đoạn 20152017 36 Bảng 3.2: Nguồn vốn dự kiến dành cho chi đầu phát triển kế hoạch đầu trung hạn TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020 38 Bảng 3.3: Nguồn vốn kế hoạch trung hạn cho phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020 39 Bảng 3.4: Phương án phân bổ vốn đầu XDCB chi tiết cho TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020 40 Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu XDCB chi tiết cho phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020 41 Bảng 3.6: Ý kiến cán quản NSNN đánh giá Cơng tác nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐTXDCB vốn NSNN 44 Bảng 3.7: Ý kiến đơn vị thi cơng cơng trình XDCB đánh giá Cơng tác nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT XDCB vốn NSNN 44 Bảng 3.8: Tình hình tra, kiểm tra, giám sát cơng tác XDCB TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017 .46 Bảng 3.9: Ý kiến cán quản NSNN đánh giá cơng tác thanh, tốn dự án đầu xây dựng XDCB vốn NSNN địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 49 Bảng 3.10: Ý kiến đơn vị thi cơng đánh giá cơng tác thanh, tốn đầu XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 49 Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017 .50 xác nhanh báo cáo, hạch tốn kế tốn, thơng tin điều hành ngân sách biện pháp tổng hợp chấm điểm nghiệp vụ hàng tháng (gắn với thi đua khuyến khích vật chất thu nhập); xây dựng phong trào thi đua gắn với chất lượng chuyên môn với cơng tác đồn thể; tổ chức thi đua nghiệp vụ hàng năm sau kỳ tập huấn; tổ chức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm báo cáo chuyên đề công tác hàng năm Cụ thể: - Đào tạo kiến thức tin học, máy tính, sử dụng phần mềm: Các lớp đào tạo hồn tồn thực tại chỗ trình làm việc CBNV, sử dụng đội ngũ cán CNTT tại chỗ đến vấn, làm mẫu thực hành tại chỗ giúp họ nắm bắt tốt thao tác phần mềm, máy tính - Xây dựng chương trình nghiệp vụ gắn với đầu kinh phí, sở vật chất (nhất đại hố cơng nghệ thơng tin), tổ chức người hợp Sử dụng cán trẻ lực trình độ cho vị trí điều hành quản nghiệp vụ - Khuyến khích hoạt động tự học tập nâng cao trình độ cho cán khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định Nhà nước Các bậc học Đại học ưu tiên so với cấp học khác nguồn nhân trình độ cao phục vụ u cầu hoạt động quản NSNN năm tới - Thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, đội ngũ cán quản NSNN đầu XDCB - Thực chế độ thi đua khen thưởng nghiêm minh, tăng cường động viên, khuyến khích cán tâm huyết với cơng việc hoạt động hiệu 4.2.4 Quản công tác vấn khảo sát thiết kế Bên cạnh đó, UBND Thành phố cần xác định cơng tác vấn khảo sát thiết kế khâu quan trọng việc thực dự án, phải đảm bảo yếu tố sau: - Lựa chọn nhà thầu vấn đảm bảo lực, kinh nghiệm, đánh giá qua dự án tương tự; - Thực theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; lập dự toán theo văn quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật liên quan định mức, chế độ dự toán; - Các đơn vị giao chủ đầu thực nghiêm túc việc phê duyệt nhiệm vụ phương án khảo sát theo quy định; tổ chức giám sát chặt chẽ khối lượng công tác khảo sát nghiệm thu thiết kế theo quy định - Để tránh tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần trình thẩm định phê duyệt làm cho dự án chậm triển khai, gây khó khăn cho đơn vị thẩm định trách nhiệm chủ đầu cần phải xác định rõ ràng Đối với sai sót nhỏ, đơn vị thẩm định tổng hợp gửi cho đơn vị cấp trực tiếp quản chủ đầu để nhắc nhở đánh giá lực quản Đối với sai phạm lớn, đơn vị thẩm định trình lên đơn vị phê duyệt chủ trương đầu để rút lại chủ trương đầu chuyển nguồn vốn cho dự án khác 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với nhà nước - Đề nghị thống quan chun mơn tổng hợp kết thẩm định tình phê duyệt dự án Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu công Nghị định số 42/2017/NĐCP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản dự án đầu xây dựng - Nhà nước nên xem xét không quy định kế hoạch đầu cơng trung hạn cấp xã - Hồn thiện chế, sách đầu xây dựng: Hệ thống văn pháp luật đầu xây dựng nước ta nhiều Bộ, Ngành ban hành nên xảy tình trạng chồng chéo, thiếu tính thống đồng Mặt khác, văn pháp luật phải tính bao qt cho tỉnh, thành, ngành nên địa phương thiếu chặt chẽ, chung chung dẫn đến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Để pháp luật đầu xây dựng thực thi minh bạch, quán thuận lợi cần phải nghiên cứu tổng hợp hệ thống văn pháp luật Bộ, Ngành Trung ương ban hành Việc nghiên cứu tổng hợp bao gồm: thống khác văn bản, thống ý kiến ngành liên quan, cụ thể hóa nội dung mang tính tổng qt, hướng dẫn chi tiết trường hợp mang tính cá biệt Xây dựng thủ tục hành đầu xây dựng bao gồm: quy định hồ sơ cần thiết, thời gian thực hiện, đơn vị thực công tác thẩm định dự án, thẩm tra tốn dự án hồn thành… Quản đầu xây dựng dựa hệ thống pháp luật chặt chẽ, thống nhất, đồng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, giảm bớt tiêu cực, dự án thực tiến độ 4.3.2 Đối với UBND tỉnh ngành chức tỉnh Quảng Ninh Đề nghị UBND tỉnh ngành chức tỉnh Quảng Ninh quan tâm đạo thực cơng tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu Tiếp tục phối hợp với ngành triển khai thực Đề án di dân tổng thể khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm theo lộ trình Tỉnh 4.3.3 Đối với UBND thành phố ngành chức thành phố Cẩm Phả - Ưu tiên thực quy hoạch trọng điểm phê duyệt, đặc biệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch chung xây dựng thành phố; quy hoạch phân khu 13 phường; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch mở rộng Quảng trường 12-11; Quy hoạch Rạp hát - Quảng trường - Trung tâm hội nghị tại phường Cẩm Trung; hoàn thành cơng trình quy hoạch xây dựng mở rộng đề Cửa Ơng; quy hoạch quỹ đất hình thành sau tuyến đường ven biển - Tích cực triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đồ án thiết kế chỉnh trang đô thị trung tâm thành phố, đạo phường, xã vận động trồng hoa tại tuyến đường; bước nâng cao chất lượng tiêu chí thị loại II - Tiếp tục thực nghiêm Nghị số 15-NQ/TU ngày 22/3/2012 BTV Thành uỷ “Về tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng công tác quản đất đai, mơi trường, quản thị giải phóng mặt địa bàn” gắn với thực chủ đề công tác năm 2018 tỉnh “Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” Phối hợp chặt chẽ với Sở, Ban, Ngành thực triển khai dự án lớn Tỉnh, thành phố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố như: Tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long Cẩm Phả; hệ thống cảng (Cảng tổng hợp tại khu vực Hòn Nét - Con Ong khu hậu cần cảng tại phường Cẩm Phú Cẩm Thịnh, cảng dịch vụ Vũng Đục); Nút giao thơng Cửa Ơng; Đập hồ chứa nước xã Dương Huy; Dự án xây dựng, nâng cấp bệnh viện đa khoa Cẩm Phả,… KẾT LUẬN Hàng năm, lượng lớn vốn Ngân sách phân bổ vào đầu xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói chung thành phố Cẩm Phả nói riêng khơng nhỏ, cơng tác quản dự án tồn tại số hạn chế bất cập nên hiệu đầu dự án chưa thực xứng đáng Do nghiên cứu giải pháp khắc phục tồn tại nhằm nâng cao hiệu quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn Ngân sách vấn đề cấp bách Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, TP Cẩm Phả không ngừng đẩy mạnh đầu xây dựng sở hạ tầng Trong đó, đặc biệt tập trung cho cơng tác xây dựng (XDCB), đẩy nhanh tiến độ thi công cơng trình kiên khơng để nợ đọng Với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp, cảng biển đại, thời gian qua, TP Cẩm Phả tập trung thực nhiều nhóm giải pháp, đó, đẩy nhanh tiến độ chất lượng đầu xây dựng ưu tiên hàng đầu Cho đến nay, Cẩm Phả địa phương tốc độ đầu XDCB lớn tỉnh Dựa điều kiện cụ thể, tồn tại quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn Ngân sách thời gian qua phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tới, Thành phố Cẩm phả cần nhanh chóng thực giải pháp để nâng cao hiệu đầu tư, tránh thất thốt, lãng phí vốn Ngân sách Trên sở tác giả phân tích thực trạng quản vốn ĐT XDCB tại Cẩm Phả, đánh giá hạn chế, nhân tố ảnh hưởng, thuận lợi, khó khăn tại, tác giả đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác quản vốn ĐT XDCB tại Cẩm Phả góp phần quan trọng nhiệm vụ quản dự án đầu XDCT nguồn vốn NSNN giao làm chủ đầu Qua việc nghiên cứu vấn đề chi tiết, cụ thể công tác quản vốn, không sâu kỹ thuật xây dựng số nghiên cứu quản dự án, giải pháp cụ thể công tác quản vốn ĐT XDCB vấn đề vốn quy trình thực dự án, tác giả đề xuất số giải pháp: (i) Tăng cường kiểm tra, tra, dự tốn, kiểm tốn; (ii) Quản thi cơng xây dựng cơng trình, đảm bảo an tồn lao động; (iii) Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; (iv) Quản công tác vấn khảo sát thiết kế Cùng với số kiến nghị, tác giả hy vọng công tác đầu XDCB địa bàn Cẩm Phả nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu công tác quản nhà nước hoạt động XDCB, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh cho địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái (2011), Đầu công: thực trạng tái cấu, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thơng số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2016), Thơng 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài chính (2011), Thơng số 86/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2011), Thơng số 86/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính, ngày 17/6/2011, quy định quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài (2011), Thơng số 19/2011/TT-BTC, Bộ Tài ngày 14/2/201, quy định tốn hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bộ Tài (2012), Thơng số 28/2012/TT-BTC, Bộ Tài ngày 24/2/2012, quy định quản vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn Bộ Tài (2014), Thơng số 05/2014/TT-BTC, Bộ Tài ngày 06/01/2014, quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản dự án chủ đầu tư, ban quản dự án sử dụng vốn NSNN vốn Trái phiếu phủ Bộ Tài (2016), Thơng số 09/2016/TT-BTC, Bộ Tài ngày 18/01/2016, quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 10 Bộ Tài (2016), Thơng 118/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều thông 08/2016/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 30/6/2016 11 Bộ Tài (2016), Thơng 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều thông 113/2016/TT-BTC hướng dẫn quản kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN, Bộ Tài ban hàng ngày 01/3/2016 12 Bộ Xây dựng (2016), Thông số 05/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản chi phí đầu xây dựng 13 Bộ Xây dựng (2016), Thông số 06/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định quản chi phí đầu xây dựng 14 Bộ Xây dựng (2016), Thông số 07/2016/TT-BXD Bộ xây dựng ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng 15 Bộ Xây dựng (2016), Thông 18/2016/TT-BXD Bộ xây dựng ngày 30/6/2016 quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 12/5/2015 quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 17 Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản chi phí đầu xây dựng 18 Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng 19 Chính phủ (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành số điều luật đầu cơng 20 Chính phủ (2015), Nghị định số 77/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10/9/2015 kế hoạch đầu công trung hạn hàng năm 21 Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (2007), Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 22 Ngô Thị Thu Hà (2013), Những thuận lợi khó khăn qua gần 10 năm phân cấp ngân sách xã, Tạp chí Quản Ngân quỹ Quốc gia số 138, tr 26-27 23 Học viện Tài (2007), Giáo trình quản tài cơng, Nxb Tài 24 Lê Quang Hưng (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, Nxb Tài Hà Nội 25 Tăng Văn Khiên, Nguyễn Văn Trãi (2005), Phương pháp tính hiệu đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội 26 Kho bạc Nhà nước (2013), Công văn 388/K NN-KTNN ngày 01 tháng03 năm 2013 hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản ngân sách kho bạc (Tabmis) 27 Nguyễn Hồng Lam (2009), "Một số ý kiến xung quanh quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua KBNN”, Tạp chí Quản ngân quỹ quốc gia 28 Lê Chi Mai (2011), Giáo trình Quản chi tiêu cơng, Nxb Chính Trị Quốc gia 29 Nguyễn Hồng Nhung (2017), Cẩm Phả đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Trang tin điện tử www.baoquangninh.com.vn 30 Quốc Hội (2014), Luật đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 31 Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 32 Lê Hùng Sơn - Lê Văn Hưng (2003), Giáo trình Ngân sách nhà nước, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 33 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải (2015), Kinh tế khu vực cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Phan Đình Tý (2008), Đề tài NCKH “Hồn thiện công tác quản vốn đầu xây dựng từ NSNN qua KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 35 UBND TP Cẩm Phả (2015, 2016, 2017), Báo cáo kế hoạch đầu công trung hạn TP Cẩm Phả 36 UBND TP Cẩm Phả (2015, 2016, 2017), Báo cáo công tác tra, kiểm tra TP Cẩm Phả PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán làm việc quan chức quản đầu XDCB từ vốn NSNN địa bàn thành phố Cẩm Phả) Xin chào ông/bà Tên là: Lại Thị Thanh Thảo Hiện thực luận văn “Quản đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Cẩm Phả”, xin ông/ bà bớt chút thời gian vui lòng trả lời vài thơng tin liên quan đến nội dung nghiên cứu Xin cám ơn hợp tác ông/bà: Phần I: Thông tin chung Xin trả lời câu hỏi cách tích (/) vào lựa chọn tương ứng ghi câu trả lời Họ tên:………………………………………………………….… Tuổi: ………………………… Năm……………………………… Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………………………………….…… … Trình độ:……………………………………………………………… Phòng/ban:…………………………………………………………… Phần II: Đánh giá cơng tác quản nhà nước xây dựng địa bàn thành phố Cẩm Phả Ông/bà chọn điểm số cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ước sau: 1-Rất kém; 2- Kém; 3-Trung bình; 4- Tốt; 5- Rất tốt Tiêu chí 1.Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng vốn NSNN cho XDCB Quy hoạch đảm bảo hồ sơ quy hoạch Quy hoạch đồng bộ, tham gia thành phần kinh tế khác Tiêu chí Quy hoạch thể tầm nhìn, chiến lược thời gian, không gian dự án XDCB Quy hoạch làm ban hành sách quản dự án đầu XDCB Quy hoạch dự án XDCB gắn với phát triển KT-XH thành phố 2.Công tác lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD XDCB vốn NSNN Sự tuân thủ thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ chương trình, dự án XDCB Sự phù hợp chương trình, dự án đầu xây dựng XDCB nguồn vốn đầu tư; phù hợp mục đích, đối tượng đầu nguồn vốn dự kiến sử dụng Khả bố trí vốn cho chương trình, dự án tổng số vốn kế hoạch đầu trung hạn đầu xây dựng XDCB Mức vốn dự kiến bố trí cho dự án XDCB theo nguồn vốn tiến độ thời gian bố trí vốn cụ thể Triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB vốn NSNN Đảm bảo thời gian, tiến độ, tiết kiệm, hiệu Hiện tượng chuyển giao dự án cho chủ đầu khác Quản thực dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu xây dựng XDCB Tiêu chí hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng XDCB Triển khai cơng tác an tồn lao động thi cơng xây dựng XDCB Đánh giá nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT xây dựng XDCB vốn NSNN kế hoạch nghiệm thu Kiểm tra cơng tác nghiệm thu q trình thi cơng xây dựng Kiểm tra cơng tác nghiệm thu hồn thành thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng Kiểm tra trường thi công xây dựng Kiểm tra hồ sơ quản chất lượng cơng trình xây dựng Cơng tác tốn dự án đầu xây dựng XDCB vốn NSNN Cán KBNN thực kiểm soát chi toán Thanh tốn theo quy trình nguồn vốn NSNN Thủ tục, quy trình tốn gọn nhẹ Cán làm cơng tác tốn khơng gây phiền hà cho CĐT Xin cảm ơn ý kiến đánh giá ông/bà! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho đơn vị thi công XDCB địa bàn thành phố Cẩm Phả) Xin chào ông/bà! Tên là: Lại Thị Thanh Thảo Hiện thực luận văn “Quản đầu xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Cẩm Phả”, xin ông/bà bớt chút thời gian vui lòng trả lời vài thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu Xin cám ơn hợp tác ông/bà! Phần I: Thông tin chung Xin trả lời câu hỏi cách tích (/) vào lựa chọn tương ứng ghi câu trả lời Họ tên:………………………………………………………….… Tuổi: ………………………… Năm……………………………… Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………………………………….…… … Trình độ:……………………………………………………………… Phòng/ban:…………………………………………………………… Phần II: Đánh giá công tác quản nhà nước xây dựng địa bàn thành phố Cẩm Phả Ông/bà chọn điểm số cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ước sau: 1-Rất kém; 2- Kém; 3-Trung bình; 4- Tốt; 5- Rất tốt Tiêu chí 1.Cơng tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng vốn NSNN cho XDCB Quy hoạch đảm bảo hồ sơ quy hoạch Quy hoạch đồng bộ, tham gia thành phần kinh tế khác Tiêu chí Quy hoạch thể tầm nhìn, chiến lược thời gian, không gian dự án XDCB Quy hoạch làm ban hành sách quản dự án đầu XDCB Quy hoạch dự án XDCB gắn với phát triển KT-XH thành phố 2.Công tác lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD XDCB vốn NSNN Sự tuân thủ thủ tục, thẩm định nội bộ, hồn thiện hồ sơ chương trình, dự án XDCB Sự phù hợp chương trình, dự án đầu xây dựng XDCB nguồn vốn đầu tư; phù hợp mục đích, đối tượng đầu nguồn vốn dự kiến sử dụng Khả bố trí vốn cho chương trình, dự án tổng số vốn kế hoạch đầu trung hạn đầu xây dựng XDCB Mức vốn dự kiến bố trí cho dự án XDCB theo nguồn vốn tiến độ thời gian bố trí vốn cụ thể 3.Triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB vốn NSNN Đảm bảo thời gian, tiến độ, tiết kiệm, hiệu Hiện tượng chuyển giao dự án cho chủ đầu khác Quản thực dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu xây dựng XDCB hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng XDCB Triển khai cơng tác an tồn lao động thi cơng xây dựng XDCB Tiêu chí Đánh giá nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT xây dựng XDCB vốn NSNN kế hoạch nghiệm thu Kiểm tra cơng tác nghiệm thu q trình thi cơng xây dựng Kiểm tra cơng tác nghiệm thu hồn thành thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng Kiểm tra trường thi công xây dựng Kiểm tra hồ sơ quản chất lượng cơng trình xây dựng 5.Cơng tác tốn dự án đầu xây dựng XDCB vốn NSNN Cán KBNN thực kiểm soát chi tốn Thanh tốn theo quy trình nguồn vốn NSNN Thủ tục, quy trình tốn gọn nhẹ Cán làm cơng tác tốn khơng gây phiền hà cho CĐT Xin cảm ơn ý kiến đánh giá ông/bà! ... Phả, tỉnh Quảng Ninh 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. .3 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước ... hiệu nguồn vốn ngân sách cho đầu tư XDCB vấn đề quan trọng cần giải thành phố Cẩm Phả thời gian tới Đề tài Quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Bố cục của luận văn, Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB chi tiết cho các phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020, Bảng 3.8: Tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác XDCB của TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước của UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.17: Ý kiến đơn vị thi công công trình XDCB đánh giá Công tác triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.20: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Xin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn