Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn

114 101 3
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG MINH HẢI QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨTHEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH:QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ᄃ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG MINH HẢI QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨTHEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN NHUẬN KIÊN THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thơng tin xác thực, có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả Hồng Minh Hải ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, văn phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Nhuận Kiên Trong trìnhh thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác cô chú, anh chị em bạn bè, xin chân thành cảm ơn Thêm nữa, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Hoàng Minh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH HIỆU CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở luận chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái quát ngân sách Nhà nước .4 1.1.2 Chi ngân sách nhà nước 1.1.3 Chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 1.2 Cơ sở luận quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 1.2.1 Khái niệm quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước .8 1.2.2 Nguyên tắc quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2.3 Vai trò quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 11 1.2.4 Nội dung quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 13 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN 16 1.3 Cơ sở thực tiễn quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 19 1.3.1 Thực tiễn quản chi thường xuyên NSNN số địa phương19 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 22 CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu .24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu 24 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 27 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 27 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 28 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu quản chi thường xuyên NSNN 28 2.3.2 Chỉ tiêu ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN .29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 31 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn .31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội năm vừa qua 33 3.2 Thực trạng chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 34 3.3 Thực trạng quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 38 3.3.1 Thực trạng hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách hàng năm 38 3.3.3 Quản cơng tác điều hành, chấp hành dự tốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước 47 3.3.4 Quản toán kiểm tra, kiểm toán khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước 50 3.3.5 Nhận thức đối tượng tham gia công tác quản chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 61 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 65 3.4.1 Các nhân tố khách quan 65 3.4.2 Các nhân tố chủ quan 67 3.5 Đánh giá quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 72 3.5.1 Những kết đạt 72 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân .73 CHƯƠNG 4.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 78 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn tới 78 4.1.1 Quan điểm, định hướng 78 4.1.2 Mục tiêu quản chi NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạnđến năm 2025, định hướng đến 2030 79 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn tới 79 4.2.1 Cơ chế tự chủ tài biên chế quan quản nhà nước đơn vị nghiệp công lập 79 4.2.2 Rà sốt, hồn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi NSNN 80 4.2.3 Hoàn thiện quản việc lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 81 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản chi thường xuyên NSNN 86 4.3 Một số kiến nghị 88 4.3.1 Kiến nghị Bộ Tài .88 4.3.2 Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn 88 KẾT LUẬN .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Đối với công tác quản vốn đầu tư XDCB từ nguồn chi thường xuyên Cần tăng cường cho cán giám sát thuộc chủ đầu tư, Ban quản dự án đầu tư XDCB, cán làm công tác thẩm tra toán vốn đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm tỉnh lĩnh vực XDCB nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, hạn chế việc phân bổ vốn đầu tư vào dự án khơng có trọng tâm trọng điểm, chống thất NSNN Trong quản chi đầu tư XDCB cần trọng quản chất lượng cơng trình triển khai dự án tiến độ Công tác lập kế hoạch đầu tư phải bám sát nhu cầu thực tế, yêu cầu phát triển, đầu tư có trọng tâm Việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi cơng phải tiến hành cơng khai, minh bạch theo hình thức đấu thầu định thầu tùy thuộc vào đặc điểm cơng trình, đảm bảo lựa chọn đơn vị có lực thực hiệu tiết kiệm Tiến hành rà soát dự án chậm tiến độ dự án có treo để có biện pháp xử kịp thời Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa xây dựng cơng trình sở hạ tầng như: đường điện, đường giao thơng nơng thơn, đường ngõ xóm, vỉa hè, trường học, nhà văn hóa thơng, trạm y tế xã,… 4.2.4.2 Đối với chi thường xuyên Phải đảm bảo chi lương, khoản có tính chất lương khoản chi đảm bảo hoạt động nhiệm vụ trị ngành, đơn vị Quản cấp phát phải nội dung công việc, theo tiến độ hồn thành có lưu ý đến tính mùa vụ số khoản chi chống lụt bão, hỗ trợ giống trồng, vật nuôi, Mọi khoản chi ngân sách thực có đủ điều kiện: có dự tốn ngân sách duyệt; chế độ, tiêu chuẩn định mức quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách người ủy quyền định chi Thực chế độ kiểm soát trước, sau chi ngân sách, thông qua chế phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, quan Kho bạc nhà nước cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, khơng chi qua người hưởng ngân sách, đảm bảo khoản chi cấp phát tốn phải có chứng từ hợp lệ phải kiểm sốt quan tài Kho bạc nhà nước theo quy định Thông tư hướng dẫn Bộ tài hướng dẫn chế độ quản cấp phát, toán khoản chi ngân sách nhà nước hướng dẫn tập trung, quản khoản thu NSNN qua Kho bạc nhà nước Thực triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực sách tinh giảm biên chế gắn với khoản chi bố trí kinh phí theo hiệu cơng việc, thực cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công khánh thành, cơng tác ngồi nước khoản chi chưa cần thiết khác; không mua xe ô tô công (trừ xe chuyên dùng theo quy định pháp luật), hạn chế việc mua sắm trang thiết bị đắt tiền; tiết kiệm tối đa kinh phí xăng, dầu, điện nước, vật tư văn phòng Chủ động xếp khoản chi thường xuyên, ưu tiên nhiệm vụ chi quan trọng, đảm bảo nguồn thực sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo Nghiêm túc thực pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm có hiệu kinh phí từ NSNN Song song với việc cải tiến quản chi, cần tăng cường công tác đào tạo lớp quản kinh tế, tài nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo quản để đổi nhận thức xác định rõ tầm quan trọng việc sử dụng NSNN, giúp cho việc đạo, điều hành, hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách đạt hiệu hơn; tập huấn kế toán máy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản ngân sách cho kế toán đơn vị hưởng ngân sách thành phố, Ban tài xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu ứng dụng tin học việc chấp hành chi NSNN; trang bị đồng hệ thống máy vi tính cho quan hệ thống tài chính, tạo điều kiện tối đa ứng dụng tin học vào quản chi NSNN; triển khai ứng dụng hệ thống TABMIS cho tất cán ngành tài nhằm nâng cao hiệu quản NSNN địa bàn tỉnh Chủ động tham mưu cấp quyền cơng tác đạo điều hành chi NSNN đảm bảo quy định hành, tiết kiệm, hiệu quả, rà soát, xếp lại, cắt giảm chậm lại thời gian thực nhiệm vụ chưa thực cấp thiết, tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự tốn kinh phí phân bổ cho nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, cơng tác ngồi tỉnh, cơng tác nước ngồi, xếp phân loại nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên thực chi phạm vi nguồn thu hưởng theo phân cấp dự toán chi NSNN giao; hạn chế tối đa việc bổ sung ngồi dự tốn, trừ trường hợp thật cần thiết, cấp bách phải cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động tổ chức điều hành nhiệm vụ chi theo dự toán HĐND; hạn chế tối đa sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Tăng cường trách nhiệm quan ngành tài đơn vị sử dụng NSNN quản chi NSNN, phối hợp chặt chẽ quan chun mơn quản tài chính, Luật NSNN 2015 quy định: “Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán giao, đánh giá kết thực nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách” Các khoản chi ngân sách phải thực theo ngun tắc Phòng Tài - Kế hoạch cấp phát qua KBNN cho tất đối tượng sử dụng ngân sách để nâng cao hiệu kiểm soát ngân sách Các khoản chi tốn trực tiếp phải có chứng từ đầy đủ theo sách, chế độ nhà nước KBNN kiểm tra lượt KBNN cấp tiền tốn, khoản tạm ứng phải có dự trù kinh phí sử dụng, điều hạn chế việc chiếm dụng tiền ngân sách để sử dụng sai mục đích Tuy nhiên đơn vị cấp kinh phí nhỏ nên cấp ngân sách theo hình thức tạm ứng theo quý để đơn vị chủ động việc thực công việc mình, quan giảm lượng công việc quản không cần thiết 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản chi thường xuyên NSNN 4.2.5.1 Đối với đơn vị sử dụng ngân sách Thứ nhất, UBND thành phố Bắc Kạn cần rà soát, xếp lại máy biên chế phòng, ban ngành, đơn vị dự tốn, bố trí biên chế cán kế tốn phân cơng cán có trình độ quản tài kiêm nhiệm cơng tác kế tốn để đảm bảo việc chấp hành quy định quản sử dụng ngân sách giao hàng năm Thứ hai, hàng năm, UBND thành phố Bắc Kạn cần giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài - Kế hoạch đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản tài cho chủ tài khoản, kế toán trưởng đơn vị dự tốn từ giúp đơn vị nâng cao trình độ nghiệp vụ quản tài chính, cập nhật kịp thời thay đổi chế, sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phục vụ cho cơng tác quản tài đơn vị Thứ ba, với phát triển công nghệ thông tin, thời gian qua, Bộ, ngành UBND tỉnh triển khai đưa vào áp dụng nhiều chương trình ứng dụng tin học cơng tác quản tài đơn vị thuộc khối tài đơn vị sử dụng ngân sách Có chương trình ứng dụng đại triển khai kết nối liệu tới nhiều quan đơn vị sử dụng ngân sách hệ thống thông tin quản Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Vì vậy, bên cạnh trang bị đào tạo kiến thức mặt nghiệp vụ, cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán kế toán đơn vị, cán KBNN, cán Phòng Tài - Kế hoạch nhằm khai thác, sử dụng có hiệu chương trình ứng dụng, đáp ứng với yêu cầu quản chi tiêu sử dụng ngân sách thời gian tới 4.2.5.2 Đối với quan chun mơn Thứ nhất, Phòng nội vụ cần rà soát lại số lượng, chất lượng đội ngũ cán làm công tác chuyên môn lĩnh vực tài có, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xếp, phân công lại công việc phù hợp với trình độ, lực cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao Thứ hai, cán làm quản ngân sách Phòng Tài - Kế hoạch cơng tác kiểm sốt chi ngân sách KBNN, ngồi yếu tố lực chuyên môn, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn minh, văn hố giao tiếp Từ đó, xây dựng đội ngũ cán có lực chun mơn cao, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội chế sách Nhà nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc, yêu ngành, u nghề, có đức tính liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, phong cách giao tiếp văn minh lịch 4.3.Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Bộ Tài Thứ nhất, sớm ban hành văn hướng dẫn, tiêu chí đánh giá mức độ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giao tự chủ, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc chế, sách Thứ hai, nghiên cứu hồn thiện định mức phân bổ ngân sách đảm bảo tính công bằng, hợp vùng, miền; tiêu chí xây dựng định mức phải đảm bảo tính khoa học, dễ tính tốn, dễ kiểm tra Ban hành đủ định mức có tính khoa học khả thi cần thiết cho công tác quản chi ngân sách Đề nghị việc thực phân cấp, phân quyền cho địa phương phép ban hành số chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách với yêu cầu điều kiện định theo định mức khung Bộ Tài quy định Thứ ba, cần tiếp tục sửa đổi chế độ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, áp dụng cơng nghệ thơng tin kết nối nội toàn hệ thống phần mềm kế tốn từ cấp Tài đến hệ thống Kho bạc Nhà nước đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, để tăng cường tính cơng khai, minh bạch hoạt động tài Nhà nước 4.3.2 Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách phù hợp với định hướng quản chi thường xuyên NSNN, trọng tới quyền trách nhiệm tự chủ tài đơn vị sử dụng ngân sách nguồn tài Đồng thời bảo đảm cân đối hài hòa nguồn số lượng chất lượng dự toán chi thường xuyên Sở, Ban, Ngành nhằm góp phần đảm bảo tính cơng bằng, bình đẳng bền vững quản sử dụng dự toán chi thường xuyên Thứ hai, cụ thể hóa văn sách, chế độ hướng dẫn định mức chi tiêu dự toán chi thường xuyên làm sở quản lý, áp dụng đơn vị sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Bắc Kạn Thứ ba, hoàn thiện hệ thống trao quyền tự chủ tài cho đơn vị sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đơn vị nghiệp có thu giáo dục đào tạo,y tế, phát truyền hình, văn hóa, thể thao Hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN đơn vị hành chính, bảo đảm số lượng chất lượng dịch vụ cải thiện, đáp ứng nhu cầu cải cách hành mục tiêu phát triển KT - XH tỉnh Bắc Kạn KẾT LUẬN Quản chi NSNN nói chung quản chi thường xuyên ngân sách thành phố Bắc Kạn nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh thành phố Bắc Kạn Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước có hiệu khuyến khích kinh tế phát triển góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản chi thường xuyên nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn"làm luận văn Qua trình nghiên cứu luận văn đạt số kết sau: - Hệ thống hóa vấn đề luận thực tiễn quản chi thường xuyên NSNN; - Phân tích, đánh giá thực trạng xác định yếu tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, giải pháp kiến nghị nêu chưa tồn diện, chưa thấy hết khía cạnh vấn đề, có sở khoa học thực tiễn, có tính khả thi Tuy nhiên, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu công tác quản chi thường xuyên NSNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Thơng tư 79/2003/TT-BTC việc hướng dẫn chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC việc hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Hà Nội Bộ Tài (2006), Một số quy định Quản tài cơng Cơng khai tài chính, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC việc Ban hành chế độ kế tốn Hành nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2006), Thơng tư số 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản hành chính, Hà Nội Bộ Tài (2006), Thông tư 18/2006/TT-BTC việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản hành chính, Hà Nội Bộ Tài (2006), Thơng tư 81/2006/TT-BTC việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2010), Thơng tư 185/2010/TT-BTC việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, Hà Nội Bộ Tài (2014), Thơng tư số 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Hà Nội 10 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 161/2016/TT-BTC việc Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 28/2004/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật kế toán áp dụng lĩnh vực kế toán Nhà nước, Hà Nội 10 Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 11 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đổi với đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội 12 Chính phủ (2003), Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương, Hà Nội 13 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội 14 Cục thống kê Bắc Kạn (2014),Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn, Nxb Thống kê, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Thu Hương (2014), Giải pháp hồn thiện cơng tác quản chi ngân sách thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Thái Nguyên 16 Nguyễn Huy Khoa (2014),Một số giải pháp hoàn thiện quản chi ngân sách huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Thái Nguyên 17 Phạm Văn Khoa (2010),Giáo trình quản tài cơng, Nxb Học viện tài chính, Hà Nội [tr 145] 20 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Hà Nội 21 UBND thành phố Bắc Kạn, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội công tác đạo điều hành UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2015, 2016, 2017, Bắc Kạn 22 UBND tỉnh Quảng Ninh (2016), Báo cáo toán ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2016 23 UBND thành phố Cao Bằng (2017), Báo cáo toán ngân sách thành phố Cao Bằng năm 2017 24 UBND thành phố Thái Nguyên (2018), Báo cáo toán ngân sách thành phố Thái Nguyên năm 2018 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN (Dành cho nhóm đối tượng cán quản chi thường xuyên) Họ tên: Giới tính:……………………Tuổi:…………………………………… Đơn vị cơng tác:……………………………………………………… Chức vụ: ………………………… Số năm công tác:………………… I Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Lựa chọn Khoảng Mức đánh giá Rất đồng ý 4,21 - 5,00 Rất tốt Đồng ý 3,41 - 4,20 Tốt Bình thường 2,61 - 3,40 Khá Không đồng ý 1,81 - 2,60 Trung bình Rất khơng đồng ý 1,00 - 1,80 Kém STT Chỉ tiêu Chu trình dự tốn ngân sách chuỗi logic chặt chẽ Kinh tế vĩ mô, dự báo thu - chi NS, trần NS liên kết với Chu trình lập dự tốn xác định rõ ràng thời gian cung cấp hệ thống luật quy định cho quy trình lập NS Phân quyền khơng làm giảm kiểm sốt chi NSNN Thơng tin tình hình thực chi có giá trị công tác kiểm tra báo cáo kết II Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Mức độ ảnh hưởng Rất mạnh 4,21 - 5,00 Mạnh 3,41 - 4,20 Trung bình 2,61 - 3,40 Ít 1,81 - 2,60 Rất 1,00 - 1,80 ST Chỉ tiêu T 1 Điều kiện kinh tế - xã hội Chính sách thể chế kinh tế Cơ chế quản NSNN Khoảng Trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập Tổ chức máy trình độ cán quản Sự tham gia ban ngành Cơ sở vật chất Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC KẠN (Dành cho nhóm đối tượng nhân viên) Họ tên: Giới tính:……………………Tuổi:…………………………………… Đơn vị cơng tác:…………………………………………………… Số năm công tác:………………… I Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Lựa chọn Khoảng Mức đánh giá Rất đồng ý 4,21 - 5,00 Rất tốt Đồng ý 3,41 - 4,20 Tốt Bình thường 2,61 - 3,40 Khá Không đồng ý 1,81 - 2,60 Trung bình Rất khơng đồng ý 1,00 - 1,80 Kém STT Chỉ tiêu Chu trình lập dự tốn xác định rõ ràng thời gian cung cấp hệ thống luật quy định cho quy trình lập NS Lập dự tốn có xem xét đến tình hình nguồn ngân sách thực tế Công tác quản chi tiến hành nghiêm túc, minh bạch Có ràng buộc hạn chế phát sinh chi NSNN Phân quyền khơng làm giảm kiểm sốt chi NSNN Các đơn vị dự tốn NS tiến độ Cơng tác kiểm tra kế toán tiến hành thường xuyên, đảm bảo Các kiểm tra, đánh giá thực theo lộ trình cách thường xuyên tiết kiệm cho ngân sách nhà nước II Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Mức độ ảnh hưởng Rất mạnh 4,21 - 5,00 Mạnh 3,41 - 4,20 Trung bình 2,61 - 3,40 Ít 1,81 - 2,60 Rất 1,00 - 1,80 ST Chỉ tiêu T 1 Điều kiện kinh tế - xã hội Chính sách thể chế kinh tế Cơ chế quản NSNN Khoảng Trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập Tổ chức máy trình độ cán quản Sự tham gia ban ngành Cơ sở vật chất Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC KẠN (Dành cho nhóm đối tượng doanh nghiệp đơn vị thụ hưởng) Họ tên: Giới tính:……………………Tuổi:…………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………… Số năm công tác:………………… I Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Lựa chọn Khoảng Mức đánh giá Rất đồng ý 4,21 - 5,00 Rất tốt Đồng ý 3,41 - 4,20 Tốt Bình thường 2,61 - 3,40 Khá Không đồng ý 1,81 - 2,60 Trung bình Rất khơng đồng ý 1,00 - 1,80 Kém STT Chỉ tiêu Được thông tin trước lập dự toán Việc lưu trữ chứng từ phù hợp với tình hình thực tế Các chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với thực tế Có hướng dẫn văn cụ thể để tiến hành tổ chức cơng tác kế tốn Hệ thống báo cáo kế tốn đảm bảo cho công tác quản ngân sách II Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đề nghị đánh dấu (x) vào cột điểm số mà Ông/ Bà lựa chọn theo mức đưa đây: Mức Mức độ ảnh hưởng Rất mạnh 4,21 - 5,00 Mạnh 3,41 - 4,20 Trung bình 2,61 - 3,40 Ít 1,81 - 2,60 Rất 1,00 - 1,80 ST Chỉ tiêu T Điều kiện kinh tế - xã hội Chính sách thể chế kinh tế Cơ chế quản NSNN Khoảng Trình độ phát triển kinh tế mức thu nhập Tổ chức máy trình độ cán quản Sự tham gia ban ngành Cơ sở vật chất Xin chân thành cảm ơn! ... toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 3.4: Tổng hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. .. nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI. .. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 78 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn , Kết cấu của luận văn, Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt kỷ cương tài chính; phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát lãng phí đối với các khoản chi, bảo đảm tính công khai minh bạch. Kịp thời phát hiện và xử lý nghi, + Nội dung phiếu điều tra:, Dự toán chi thường xuyên = ∑ số chi cho các lĩnh vực, Bảng 3.3: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.6: Tổng hợp chấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.7: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.8: Tổng hợp quyết toán chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.9: Kết quả kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017, Bảng 3.12: Kết quả điều tra nhóm các doanh nghiệp và đơn vị thụ hưởng, Bảng 3.12: Kết quả điều tra các nhân tố ảnh hưởng, PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC, II. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn