Bài giảng các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới

16 138 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:17

Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa , hệ thống pháp luật Hồi giáo, hệ thống pháp luật Ấn Độ, hệ thống pháp luật Trung Quốc và hệ thống pháp luật XHCN CHUYÊN ĐỀ CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHỦ YẾU TRÊN THẾ GIỚI NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Các tiêu chí để phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Các hệ thống pháp luật giới chủ yếu HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA Khái niệm: Là tổng thể quy phạm có mối liên hệ nội thống thể dạng văn bản, quan nhà nước ban hành thừa nhận đảm bảo thực theo trình tự luật định Ý nghĩa: - Xác định phương pháp pháp lý - Nguồn nghiên cứu Luật so sánh - Hoàn thiện kiến thức hệ thống pháp luật quốc gia Hoạt động phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Hệ thống pháp luật giới Hệ thống pháp luật quốc gia Ý    Thêm chữ Thêm chữ Thêm chữ Ý  Thêm chữ  Thêm chữ Mục đích hoạtđộng Thêm chữ phân nhóm HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THẾ GIỚI Khái niệm: Tập hợp hai hay nhiều hệ thống pháp luật quốc gia khác có điểm tương đồng định điểm khác so với hệ thống pháp luật nước lại Phân nhóm: • QĐ1: Theo Dezus có 42 hệ thống pháp luật giới • QĐ 2: Theo Rene David có hệ thống pháp luật giới Châu Âu lục địa Anh Mỹ Xã hội chủ nghĩa Hồi giáo LƯU Ý  Hệ thống pháp luật quốc gia mang tính ước lệ, hệ thống pháp luật thơng thường phải thỏa mãn hai điều kiện: • Hệ thống mặt hình thức • Hệ thống mặt nội dung  Hệ thống pháp luật – dòng họ pháp luật: nhấn mạnh nguồn gốc pháp luật Tuy nhiên: • Hệ thống pháp luật mang tính so sánh cao • Dòng họ pháp luật mang tính phân loại cao MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THẾ GIỚI Giảng dạy:  Phục vụ môn học Tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế, nghiên cứu pháp luật nước ngồi  Có thể dạy mơn pháp luật đại cương chung cho tất hệ thống pháp luật quốc gia có chung truyền thống pháp luật Ví dụ: Anh – Úc – New Zealand Nghiên cứu: Giúp nhà nghiên cứu nước ngồi nhanh chóng tiếp cận hệ thống pháp luật quốc gia giới, tiết kiệm thời gian, cơng sức nghiên cứu 2 Các tiêu chí phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới QUAN ĐIỂM 1: Căn vào QUAN ĐIỂM 2: Căn vào nhiều tiêu chí tiêu chí - Theo hình thái KT-XH lập pháp: - Theo hình thái KT-XH, phân thành: Hệ thống pháp luật TBCN Hệ thống pháp luật XHCN Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa Hệ thống pháp luật Anh Mỹ Hệ thống pháp luật XHCN Hệ thống pháp luật Tôn giáo TIÊU CHÍ PHÂN NHĨM CỤ THỂ Nguồn gốc pháp luật Hình thức pháp luật Tương quan Vai trò làm Phân chia luật tố tụng luật luật cơng & Pháp điển hóa luật nội dung quan tư phápLuật La Mã • Tập quán pháp • Tiền lệ pháp (Anh- • Luật thực định quan • Thẩm phán xét xử Phân chia luật cơng • Đề cao pháp điển trọng (Châu Âu, (Châu Âu, XHCN) & tư (Châu Âu) hóa (Châu Âu, XHCN) • Tập quán Anh Mỹ - Úc) XHCN) • Thẩm phán xét xử Khơng phân chia • Pháp luật thành • Luật tố tụng quan & làm luật (Anh Mỹ) cơng tư (Anh Mỹ, • Đề cao án lệ( Anh văn (Châu Âu, trọng (Anh Mỹ) XHCN) Mỹ) XHCN) tư XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Tiêu chí Anh Mỹ Châu Âu lục địa XHCN Hồi giáo Nguồn gốc La Mã Tập quán cổ Anh La Mã Kinh thánh Hình thức Luật thành văn Tiền lệ pháp Luật thành văn Luật thành văn Luật tố tụng – Luật nội Thực định Tố tụng Thực định Thực định Luật Cơng - tư Có Khơng Khơng Kinh thánh cao Vai trò thẩm phán Xét xử Xét xử & Làm luật Xét xử Xét xử Mức độ pháp điển hóa Phát triển mạnh Khơng phát triển Phát triển Phát triển dung HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHỦ YẾU TRÊN THẾ GIỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒI GIÁO Nguồn luật: Lịch sử hình thành: Thế kỷ VII, quan điểm: Kinh thánh Koran: Lời dạy đấng Ala Khơng có chúa trời đấng Ala Sunna: cách Mohamed xử Mohamed tiên tri Idjma: học giả giải thích Qiyas: suy xét theo việc tương tự Đặc điểm pháp luật: Quy phạm pháp luật: giả định – quy định Mang tính bền vững cao Phạm vi điều chỉnh: rộng Nhà nước phục tùng theo thánh kinh Koran Điều chỉnh pháp luật Điều chỉnh đất đai tôn giáo HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHÂU ÂU LỤC ĐỊA Gồm nhóm hệ thống: Nhóm Pháp: Pháp, Ý, Braxin… Lịch sử hình thành: Nhóm Đức: Đức, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản Bắt nguồn từ Luật La Mã Nhóm Slavo: Nga, Ba Lan, Ucraina Theo hệ thống pháp luật thành văn Nhóm Scadinavi: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan Mức độ pháp điển hóa - Khái quát, ổn định (Certainly of law) All law resides in institutions Sự phân chia luật công (public law) & tư (private law) Đặc điểm: - Luật thực định quan trọng chi phối luật tố tụng - Hình thức tố tụng viết (written argument, inquisitorial system) HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH MỸ Lịch sử hình thành: Nguồn gốc Pháp luật Năm 1066 người Normans xâm chiếm Anh Kế thừa giàu có tính chuẩn mực quốc thuật ngữ pháp lý La Mã Hoàng Đế William bắt đầu tập trung quyền lực Nhưng không ảnh hưởng sâu sắc Civil vào tay triều đình Law Mức độ pháp điển hóa - chủ yếu tiền lệ pháp (Stare decisis) - All law is custom Đặc điểm: - Luật tố tụng chi phối luật thực định Hình thức tố tụng tranh tụng (Case system/ oral argument HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Lịch sử hình thành: - Bắt đầu từ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 - Sau chiến tranh giới thứ II, dòng họ pháp luật xã Nguồn gốc pháp luật Xây dựng theo truyền thống pháp luật châu Âu lục địa hội chủ nghĩa xuất Đông Á Đặc điểm Mức độ pháp điển hóa - Tính pháp điển hóa cao - Khơng có phân chia pháp luật thành luật cơng luật tư - Ghi nhận lợi ích giai cấp cơng nhân tồn thể nhân dân lao động - Tư tưởng theo Chủ nghĩa Mac – Lênin - Luật thực định ưu nhiều so với luật tố tụng THẢO LUẬN Kinh Koran nguồn luật chi phối hệ thống pháp luật quốc gia theo đạo Hồi Án lệ tồn sử dụng nước theo hệ thống common law Tất tiêu chí để phân nhóm Hệ thống pháp luật chủ yếu giới quan trọng, tiêu chí nguồn gốc pháp luật tiêu chí quan trọng ... CHÍNH Hoạt động phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Các tiêu chí để phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Các hệ thống pháp luật giới chủ yếu HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA Khái niệm: Là... lập pháp: - Theo hình thái KT-XH, phân thành: Hệ thống pháp luật TBCN Hệ thống pháp luật XHCN Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa Hệ thống pháp luật Anh Mỹ Hệ thống pháp luật XHCN Hệ thống pháp luật. .. Luật so sánh - Hoàn thiện kiến thức hệ thống pháp luật quốc gia Hoạt động phân nhóm hệ thống pháp luật chủ yếu giới Hệ thống pháp luật giới Hệ thống pháp luật quốc gia Ý    Thêm chữ Thêm chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới, Bài giảng các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới

Từ khóa liên quan