Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép

7 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:05

TUẦN - TIẾT BÀI 1: TỪ GHÉP I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nhận diện hai loại từ ghép : từ ghép đẳng lập từ ghép phụ - Hiểu tính chất phân nghĩa từ ghép tính chất hợp nghĩa từ ghép đẳng lập - Có ý thức trau dồi vốn từ biết sử dụng từ ghép cách hợp lí II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Kiến thức: - Cấu tạo từ ghép phụ, từ ghép đẳng lập - Đặc điểm nghĩa từ ghép phụ đẳng lập Kĩ - Nhận diện loại từ ghép - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ * Kĩ sống: + Ra định: lựa chọn cách sử dụng từ ghép phù hợp với thực tiễn giao tiếp thân + Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận chia sẻ quan điểm cá nhân cách sử dụng từ ghép Thái độ - Sử dụng từ: dùng từ ghép phụ cần diễn đạt cụ thể, dùng từ ghép đẳng lập cần diễn đạt khái quát III CHUẨN BỊ - GV: SGK, soạn, sách GV - HS:SGK, soạn IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp - Ổn định trật tự - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ ? Vẽ sơ đồ cấu tạo từ Tiếng việt Lấy ví dụ minh họa ? Dạy mới: Hoạt động 1: Giới thiệu -Mục tiêu:Tạo tâm định hướng ý cho Hs -Phương pháp: thuyết trình -Thời gian: phút Trong hệ thống từ tiếng Việt, từ ghép có vị trí quan trọng với số lượng lớn, diễn tả đặc điểm tâm lí, miêu tả đặc điểm vật, việc cách sâu sắc Vậy từ ghép có đặc điểm hơm tìm hiểu Hoạt động Gv Hs Hoạt động 2:Tìm hiểu loại từ ghép -Mục tiêu:HS nắm cấu tạo hai loại từ ghép: phụ đẳng lập -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, minh hoạ, phân tích,nêu giải vấn đề -Thời gian: 10 phút HS đọc VD1 ( SGK 13) Nội dung Xác định tiếng tiếng phụ hai I Các loại từ ghép từ ghép “ bà ngoại” “ thơm phức” Ví dụ: - Bà ngoại: + Bà: tiếng + Ngoại: tiếng phụ - Thơm phức: + Thơm: tiếng + Phức: tiếng phụ - Nhận xét trật tự tiếng hai từ trên? Nhận xét - Từ ghép phụ: có tiếng -> Những từ ghép gọi ghép phụ tiếng phụ - Em hiểu từ ghép phụ? Tiếng đứng trước tiếng phụ HS trả lời đứng sau HS đọc ví dụ - Các tiếng hai từ “ quần áo”, “ trầm bổng” có phân tiếng tiếng phụ khơng? - Khơng - Các tiếng có quan hệ với mặt ngữ pháp? - Bình đẳng -> từ ghép đẳng lập từ ghép đẳng lập - Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập có - Các từ ghép khơng phân tiếng gi khác nhau? chính, tiếng phụ (bình đẳng mặt - Chính phụ: có tiếng phụ, tiếng ngữ pháp) - Đẳng lập; Khơng - Qua hai tập trên, em thấy từ ghép chia làm loại? Đặc điểm loại? * HS đọc ghi nhớ GV khái quát lại - Hãy tìm từ ghép phụ từ Ghi nhớ ( SGK) ghép đẳng lập đặt câu? - Đầu năm học, mẹ mua cho em xe đạp - Sách em Hoạt động 3:Tìm hiểu nghĩa từ ghép -Mục tiêu:Phân tích hiểu nghĩa hai loại từ ghép -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, minh hoạ,phân tích,nêu giải vấn đề -Thời gian: 10 phút HS đọc VD SGK14 II Nghĩa từ ghép - So sánh nghĩa từ “ bà ngoại” với nghĩa “ bà”.? Nghĩa từ “ thơm phức” với Ví dụ: từ “ thơm”? - Nghĩa từ “ bà ngoại “ hẹp so với Nhận xét nghĩa từ “ bà” - Nghĩa từ “ thơm phức” hẹp nghĩa “ thơm” - Tương tự so sánh nghĩa từ “ quần áo” với nghĩa tiếng “ quần, áo”? Nghĩa “ trầm bồng” với nghĩa “ trầm’ “ bồng”? - Nghĩa “ quần áo” rộng , khái quát nghĩa “ quần, áo” - Nghĩa từ “ trầm bổng” rộng nghĩa từ “ trầm “ “ bồng” - Nghĩa từ ghép phụ hẹp Nghĩa từ ghép đẳng lập phụ có nghĩa tiếng đặc điểm gì? - Nghĩa từ ghép đẳng lập tổng * HS đọc ghi nhớ hợp nghĩa tiếng tạo GV khái quát HS lấy ví dụ phân tích Ghi nhớ( SGK) GV nhận xét Hoạt động 4:Luyện tập -Mục tiêu:HS vận dụng kiến thức vào III Luyện tập tập thực hành Bài tập 1: Phân loại từ ghép -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, thảo Từ ghép CP Từ ghép ĐL luận -Thời gian: 20 phút -HS đọc, xác định yêu cầu -Làm việc theo nhóm: phút Nhóm thuộc tổ 1+2: tìm từ ghép phụ Nhóm thuộc tổ 3: tìm từ ghép đẳng lập Nhà máy, nhà ăn, xanh ngắt, lâu đời, cười nụ… Chài lưới, cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi…… Bài tập 2: Điền thêm tiếng để tạo thành từ ghép phụ - Đại diện báo cáo -> HS nhận xét GV kết - Bút chì - ăn mày luận - mưa phùn - trắng phau -HS đọc, xác định yêu cầu, làm - làm vườn - nhát gan -Gọi HS lên bảng điền Bài tập 3: Điền thêm tiếng để tạo -HS nhận xét từ ghép đẳng lập -GV nhận xét , bổ sung - Núi sông, núi đồi HS đọc bài, nêu yêu cầu - Ham muốn, ham mê HS độc lập suy nghĩ, gọi HS lên bảng -> HS - Mặt mũi, mặt mày nhận xét - Tươi tốt, tươi vui GV kết luận - Xinh đẹp, xinh tươi - Học hành, học hỏi Bài tập 4: Bổ sung cho HS khá, giỏi -GV nêu u cầu Khơng xe cộ bánh kẹo từ Có thể nói: Một xe cộ chạy qua ngã ghép đẳng lập -> nghĩa chủ quan, khái qt nên khơng thể kèm số Em bé đòi mẹ mua năm bánh kẹo từ danh từ đơn vị được không? - Chữa: Hãy chữa lại hai cách + Xe cộ tấp nập qua lại - HS thảo luận nhóm phút + Một xe vừa chạy qua ngã - Báo cáo + Em bé đòi mẹ mua bánh kẹo - GV kết luận + Em bé đòi mẹ mua bánh/kẹo Củng cố:(2 phút) ? Có loại từ ghép? Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa chúng? Hướng dẫn học bài: - Học ghi nhớ - Làm BT 4,5,6,7 - Chuẩn bị “ Liên kết văn bản”, trả lời câu hỏi SGK, xem kĩ tập ... khơng? - Khơng - Các tiếng có quan hệ với mặt ngữ pháp? - Bình đẳng -> từ ghép đẳng lập từ ghép đẳng lập - Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập có - Các từ ghép khơng phân tiếng gi khác nhau? chính, tiếng... tiêu:HS vận dụng kiến thức vào III Luyện tập tập thực hành Bài tập 1: Phân loại từ ghép -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích, thảo Từ ghép CP Từ ghép ĐL luận -Thời gian: 20 phút -HS đọc, xác định yêu... tiếng phụ, tiếng ngữ pháp) - Đẳng lập; Không - Qua hai tập trên, em thấy từ ghép chia làm loại? Đặc điểm loại? * HS đọc ghi nhớ GV khái qt lại - Hãy tìm từ ghép phụ từ Ghi nhớ ( SGK) ghép đẳng lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép