Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép

8 90 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:05

TIẾT – BÀI TỪ GHÉP A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Giúp học sinh nắm được: Cấu tạo loại từ ghép: Đẳng lập & phụ chế tạo nghĩa từ ghép Tiếng Việt - Rèn kĩ năng: Giải thích cấu tạo & ý nghĩa từ ghép Vận dụng từ ghép nói, viết -Thái độ:lựa chon cách sử dụng từ ghép phù hợp với thực tiễn giao tiếp thân Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận chia sẻ quan điểm cá nhân cách sử dụng từ ghép B CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG Phân tích tình mẫu để hiểu cấu tạo cách dùng từ ghép Thực hành có hướng dẫn: sử dụng từ ghép theo tình cụ thể Động não: suy nghĩ, phân tích ví dụ dùng từ ghép - Giáo viên: Nghiên cứu SGK + soạn - Học sinh: Đọc trước mới, trả lời câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I.Ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ Kiểm tra chuẩn bị học sinh III Bài I Các loại từ ghép Thế từ ghép? ? Ở lớp em học từ ghép Hãy cho biết từ ghép? - Từ ghép từ phức tạo = cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa ( hoặc: tiến trở lên ghép lại với có quan hệ nghĩa) Các loại từ ghép Giáo viên treo bảng phụ ví dụ SGK Gọi học sinh đọc ví dụ? ? Tìm từ ghép ví dụ? - Bà ngoại, thơm phức ? Trong từ ghép “bà ngoại” “ Thơm phức” tiếng tiếng chính, tiếng tiếng phụ? - Tiếng là: bà, thơm - Tiếng phụ là: ngoại, phức ? Vai trò tiếng chính, tiếng phụ từ ghép nào? - “ Bà” “ bà ngoại” mang nét chung “Bà" người sinh cha, mẹ - Còn “ Ngoại “ bổ xung ý nghĩa cho tiếng “Bà” làm rõ nghĩa cho tiếng bà giúp ta phân biệt “Bà nội” hay “Bà ngoại” (Tức người sinh cha hay me) ? Tích hợp: Nhờ vai trò ý nghĩa tiếng phụ “Ngoại” giúp em hiểu câu ( VD1) Có thể thay = từ “Bà nội” khơng? - Giúp ta hiểu lúc nhỏ mẹ mẹ u mến chăm sóc, mẹ ghi vào lòng kỷ niệm đẹp khiến cho mẹ nhớ lại bâng khuâng xao xuyến - Không thể thay từ “ Bà nội” bà nội ngưới sinh bố ? Trong tiếng: “ Quần áo”, “Trầm bổng” tiếng tiếng chính, tiếng tiếng phụ? - Khơng có tiếng chính, khơng có tiếng phụ Vì “Quần áo” vật dùng để mặc, “Quần” để che đậy phần thể, “Áo” để che đậy phần thể Chính chúng có vai trò ngang mặt ngữ pháp (Bình đẳng) - Từ “Trầm bổng” - tương tự ? Em có nhận xét vị trí tiếng từ? - Trong từ “Bà ngoại”, “Thơm phức” tiếng đứng trước, tiếng phụ đứng sau- Khó tách tiếng đứng trước đứng sau - Trong từ “Quần áo”, “Trầm bổng” tiếng thay đổi vị trí dễ dàng tách thành từ đơn mà nghĩa không thay đổi Giáo viên: Các từ “Bà ngoại”, “Thơm phức” từ ghép phụ “Quần áo”, “Trầm bổng” từ ghép đẳng lập ? Vậy từ ghép phân làm loại? Cụ thể loại? - Từ ghép gồm loại: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập + Từ ghép phụ: Là từ ghép có tiếng chính, tiếng phụ Thường tiếng đứng trước, tiếng phụ đứng sau bổ xung ý nghĩa cho tiếng + Từ ghép đẳng lập có tiếng bình đẳng mặt ngữ pháp (Khơng phân tiếng tiếng phụ) Giáo viên: Đó nội dung phần ghi nhớ SGK/14 - Gọi học sinh đọc *Ghi nhớ: ? Lấy VD từ ghép phụ & đẳng lập? VD từ ghép phụ: Xe đạp, xe máy, nhà khách, nhà ăn VD từ ghép đẳng lập: Giày dép, sách vở, cơm nước, vui tươi Giáo viên đưa tập yêu cầu học sinh làm ? Xếp từ ghép theo bảng phân loại? Từ ghép phụ: nhà ăn, nhà máy, xanh ngắt, cười nụ, cỏ, lâu đời Từ ghép đẳng lập: Suy nghĩ, chài lưới, ẩm ướt, đầu đuôi II Nghĩa từ ghép ? so sánh nghĩa từ ghép “Bà ngoại” “Thơm phức” với tiếng rút nhận xét nghĩa từ ghép phụ? + “Bà” người đàn bà sinh mẹ cha - nghĩa rộng "Bà ngoại” người đàn bà sinh mẹ - nghĩa hẹp + “Thơm” chung mùi thơm – nghĩa rộng “Thơm phức” mùi thơm toả nhiều - nghĩa hẹp ? Em có nhận xét nghĩa từ ghép phụ? - Từ ghép phụ có tính chất phân nghĩa Nghĩa từ ghép phụ hẹp nghĩa tiếng ? Tìm từ ghép phụ có yếu tố “Bà” “Thơm”? Đặt câu hồn cảnh? Bà: Ngoại Thơm: Phức Nội Ngát Cô Ngào ngạt Nức ? Tương tự cách làm với từ ghép đẳng lập? + “Quần" vật để mặc phần thể - nghĩa hẹp “Áo” vật để mặc phần thể - nghĩa hẹp “Quần áo” vật để mặc nói chung - nghĩa rộng (Khái quát) + “ Trầm” - âm xuống thấp - nghĩa hẹp “Bổng” âm lên cao - nghĩa hẹp “Trầm + bổng” (hợp lại) - âm nói chung – nghĩa rộng (Khái quát) ? Nhận xét nghĩa từ ghép đẳng lập? - Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa Nghĩa từ ghép đẳng lập khái quát nghĩa tiếng tạo GV: Đó nội dung phần ghi nhớ SGK/14 * Ghi nhớ - 14 ? Lấy ví dụ đặt câu hồn cảnh? - Bàn ghế, nhà cửa, ơng bà, điện nước, thầy trò, phải trái … ? Qua phần vừa học so sánh từ ghép phụ với từ ghép đẳng lập? Từ ghép phụ Từ ghép đẳng lập - Ghép tiếng không ngang hàng - Ghép tiếng có nghĩa ngang hàng - Tiếng làm chỗ dựa tiếng phụ bổ - Giữa tiếng dùng để ghép có quan sung cho tiếng hệ bình đẳng mặt nội dung - Nghĩa từ ghép phụ hẹp hơn, cụ - Nghĩa từ ghép đẳng lập khái quát thể nghĩa tiếng nghĩa tiếng dùng để ghép - Trong từ ghép phụ thường tiếng ghép - Có thể dảo vị trí trước sau tiếng đứng trước III Luyện tập Bài tập 1: Làm phần Bài tập ? Nêu yêu cầu tập 2? Tạo từ ghép phụ Bút Chì Thước Máy Đo Mưa Kẻ Rào Đá Bi Phùn - ăn cơm, ăn cỗ - Vui tai, vui mắt - Trắng tinh, trắng xoá - Nhát gan Bài tập 3: Làm Cỏ Quen ? Nêu yêu cầu tập 3? Điền thêm vào sau tiếng để tạo từ ghép đẳng lập? GV cử nhóm làm nhanh Nhận xét Núi Đồi Mắt Rừng Ham Muốn Mày Học Thích Xinh Tươi Mũi Hành Hỏi Tươi Đẹp Cười Vui Bài tập ? Nêu yêu cầu tập? Tại nói“ Một sách, “ Mà khơng thể nói “ Một sách “? Vì: ta thấy sách, từ vật tồn dạng đếm sách từ ghép đẳng lập có nghĩa tổng hợp chung loại nên khơng thể nói “ Một sách “ Bài tập 5: a Có phải thứ hoa màu hồng gọi hoa hồng khơng? - Khơng phải “ Hoa hồng “ từ ghép phụ lồi hoa thân có gai, cưa, cánh to, có màu hồng, đỏ, trắng, có mùi thơm - Có lồi hoa màu hồng không gọi hoa hồng như: Hoa thược dược, hoa giấy, hoa dong riềng, hoa chuối… b Em Nam nói: “Cái áo dài chị em ngắn quá" nói có khơng? Tại sao? - Nói em Nam vì: “ Áo dài ‘ từ ghép phụ lại áo tân thời, áo dài bị ngắn so với chiều cao chị em Nam c Có phải loại cà chua chua khơng? Nói cà chua q” có khơng? Tại sao? - “Cà chua" từ ghép phụ lào cà cà pháo, cà bát, cà tím… Khơng phải tất lồi cà chua chua Nói “ Quả cà chua q" ăn sống ta dễ dàng nhận biết vị chua cà chua d Có phải loại cá màu vàng cá vàng không? Loại cá loại cá nào? - Cá trê, cá chép có loại màu vàng khơng gọi cá vàng - Cá vàng loại cá vây to, đuôi lớn xoè rộng, thân màu vàng để ni làm cảnh bể kính bể nước có non để nhà hặc công viên ( Để làm cảnh ) Bài tập 6/16 ?Nêu yêu cầu? ? So sánh nghĩa từ ghép “ Mát tay, nóng lòng, gang thép, tay chân “ với nghĩa tiếng tạo nên nó? - Mát tay: Khéo léo, giỏi việc chữa bệnh, chăm sóc VD: Chị ni lợn thật mát tay Người bác sỹ mát tay Bà mối thật mát tay Còn tiếng nghĩa tạo nên lại khác + Mát: Trái nghĩa với nóng, cảm giác nhiệt độ + Tay: Một phận thể người - Nóng lòng: Muốn biết gấp, gấp - Gang thép: Cứng cỏi, khó lay chuyển - Tay chân: Chỉ người thân tín ? Nghĩa tiếng tạo nên nào? HS trả lời 7 Bài tập 7:? Phân tích cấu tạo từ ghép có tiếng: Máy nước Than tổ ong Bánh đa nem Cho HS tiếng nhất, phụ 1, phụ D Củng cố-Dặn dò: Làm tập, chuẩn bị E.Rút kinh nghiệm -& - ... Thế từ ghép? ? Ở lớp em học từ ghép Hãy cho biết từ ghép? - Từ ghép từ phức tạo = cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa ( hoặc: tiến trở lên ghép lại với có quan hệ nghĩa) Các loại từ ghép Giáo. .. “Quần áo”, “Trầm bổng” từ ghép đẳng lập ? Vậy từ ghép phân làm loại? Cụ thể loại? - Từ ghép gồm loại: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập + Từ ghép phụ: Là từ ghép có tiếng chính, tiếng phụ Thường tiếng... so sánh từ ghép phụ với từ ghép đẳng lập? Từ ghép phụ Từ ghép đẳng lập - Ghép tiếng không ngang hàng - Ghép tiếng có nghĩa ngang hàng - Tiếng làm chỗ dựa tiếng phụ bổ - Giữa tiếng dùng để ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép