Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép

5 80 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:05

TUẦN TIẾT Tiếng Việt: TỪ GHÉP I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nhận diện hai loại từ ghép : Từ ghép đẳng lập từ ghép phụ - Hiểu tính chất phân nghĩa từ ghép phụ tính chất hợp nghã từ ghép đẳng lập - Có ý thức trau dồi vốn từ biết sử dụng từ ghép cách hợp lí II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ Kiến thức: - Cấu tạo từ ghép phụ từ ghép đẳng lập - Đặc điểm nghĩa từ ghép phụ từ ghép đẳng lập Kĩ năng: a Kĩ chuyên môn: - Nhận diện loại từ ghép.- Mở rộng,hệ thống hoá vốn từ - Sử dụng từ : dùng từ ghép phụ cần diễn đạt cụ thể ,dùng từ ghép đẳng lập cần diễn đạt khái quát b.Kĩ sống: - Ra định : lựa chon cách sử dụng từ ghép phù hợp với thực tiễn giao tiếp thân - Giao tiếp : trình bày suy nghĩ , ý tưởng, thảo luận chia sẻ quan điểm cá nhân cách sử dụng từghép Thái độ: - Yêu mến Tiếng Việt III CHUẨN BỊ - GV: SGK, soạn, sách GV, tranh SGK - HS:SGK, soạn IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Bài cũ:Kiểm tra sách việc soạn hs Bài : Giới thiệu bài: Ở lớp em học Cấu tạo từ phần em nắm khái niệm từ ghép(đó từ phức cấu tạo cách ghép tiếng có nghĩa với nhau).Để giúp em có kiến thức sâu rộng cấu tạo,trật tự xếp từ ghép.Chúng ta tìm hiểu học hơm Hoạt động GV HS Kiến thức * HĐ 1: HDHS Tìm hiểu cấu tạo Từ ghép (10’) I Cấu tạo từ ghép: -GV: Gọi HS đọc tập - Đọc VD/sgk Ví dụ : sgk/13-14 a bà ngoại: bà- tiếng ? Từ bà ngoại, thơm phức -Xác định tiếng ngoại- tiếng phụ tiếng tiếng chính, chính, phụ - thơm phức:thơm- tiếng tiếng tiếng phụ? ? Bà nội # bà ngoại -Bà nét nghĩa nghĩa? chung tiếng phụ lại bổ xung nghĩa khác ? Các từ ghép quần áo, trầm có phân tiếng chính, tiếng phụ - bình đẳng khơng? sao? mặt ngữ nghĩa ? Xét cấu tạo từ ghép - loại từ ghép có loại? phức -tiếng phụ -> Tiếng chính: đứng trước Tiếng phụ: đứng sau bổ sung ý nghĩa cho tiếng => Từ ghép phụ b Quần áo, trầm bổng khơng phân tiếng chính, tiếng phụ ->Các tiếng bình đẵng mặt ngữ pháp GV: Gọi HS đọc ghi nhớ => Từ ghép đẳng lập Ghi nhớ: ( SgkT14) * HĐ 2: HDHS Tìm hiểu nghĩa từ ghép (10’) II Nghĩa từ ghép: ? So sánh nghĩa từ bà Thảo luận cặp với nghĩa từ bà ngoại đôi nghĩa từ rộng hơn? 1.Bài tập1: a Nghĩa từ bà ngoại hẹp nghĩa từ bà -Trình bày k.quả - Nghĩa từ thơm phức hẹp thơm Nhận xét bổ ? Nghĩa từ quần áo so b Quần áo: Quần áo nói chung với nghĩa tiếng có xung khác nhau? - Trầm bổng: (âm thanh) lúc trầm lúc bổng nghe êm tai HS trả lời, GV nhận xét bổ sung Ghi nhớ: ( SgkT14) * HĐ 3: HDHS Khái quát kiến thức (10’) ? Từ ghép xét mặt cấu Thảo luận nhóm III Hệ thống hóa kiến thức tạo nghĩa bao gồm loại? Hãy vẽ sơ đồ hệ -Trình bày k.q thống kiến thức học? - Đối chiếu sơ đồ hệ thống kiến thức học Từ ghép Từ ghép phụ Có tiếng tiếng phụ bổ xung ý nghĩa cho tiếng Từ ghép đẳng lập Tiếng đứng trước tiếng phụ đứng Có tính chất phân nghĩa Các tiếng đẳng lập mặt ngữ pháp * HĐ 4: HDHS Luyện tập (10’) IV Luyện tập: Bài tập1: Có tính chất hợp nghĩa HS chia nhóm thảo luận đại diện nhóm trình bày GV: Nhận xét, bổ sung - Từ ghép CP: Xanh ngắt, nhà may, nhà ăn, cười nụ - Từ ghép ĐL: Suy nghĩ, lâu đời, Thảo luận nhóm chài lưới, cỏ, ẩm ướt, đầu theo yêu cầu đuôi BT/sgk Bài tâp 2: Bút bi, thước kẻ, mưa rào, làm tập, ăn cơm, trắng bạch Bài tâp4: - Khơng nói sách từ ghép đẳng lập ? Tại nói sách khơng thể nói sách vở? - HS lên bảng trình bày Bài tập5: a không - HS khác nhận b Đúng áo dài áo may mà xét, bổ xung hai vạt dài đầu gối Bài tập5: GV hướng dẫn HS thực tập c Khơng loại cá q - Củng cố: - Có loại từ ghép? Nghĩa loại so với nghĩa tiếng? - Dặn dò: - Về học cũ, làm tập lại, soạn ... nghĩa từ ghép (10’) II Nghĩa từ ghép: ? So sánh nghĩa từ bà Thảo luận cặp với nghĩa từ bà ngoại đôi nghĩa từ rộng hơn? 1 .Bài tập1: a Nghĩa từ bà ngoại hẹp nghĩa từ bà -Trình bày k.quả - Nghĩa từ. .. HS:SGK, soạn IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Bài cũ:Kiểm tra sách việc soạn hs Bài : Giới thiệu bài: Ở lớp em học Cấu tạo từ phần em nắm khái niệm từ ghép( đó từ phức cấu tạo cách ghép tiếng có nghĩa với nhau).Để... tiếng phụ lại bổ xung nghĩa khác ? Các từ ghép quần áo, trầm có phân tiếng chính, tiếng phụ - bình đẳng khơng? sao? mặt ngữ nghĩa ? Xét cấu tạo từ ghép - loại từ ghép có loại? phức -tiếng phụ -> Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Từ ghép