Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản

5 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:00

LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu rõ liên kết đặc tính quan trọng văn - Biết vận dụng hiểu biết liên kết vào việc đọc – hiểu tạo lập văn II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Khái niệm liên kết văn - Yêu cầu liên kết văn Kỹ năng: - Nhận biế phân tích liên kết văn - Viết đoạn văn, văn có tính liên kết * Kĩ sống: - Tự nhận thức vai trò liên kết văn 3.Thái độ - Có ý thức u thích mơn - Nghiêm túc tự giác học tập - Cần vận dụng kiến thức học III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, soạn bài, chuẩn bị đèn chiếu (bảng phụ) Học sinh: Đọc trước bài, trả lời câu hỏi phần I SGK IV CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: Kiểm tra: - Nhắc lại: Văn gì, văn có tính chất nào? Bài * Giới thiệu bài: Ở lớp 6, em học văn chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực mục đích giao tiếp Sẽ khơng thể thiếu cách cụ thể văn bản, khó tạo lập vănbản tốt, khơng tìm hiểu kỹ tính chất quan trọng liên kết * Tiến trình dạy: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu liên kết phương tiện liên kết văn Nội dung cần đạt I LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN Tính liên kết văn * Đoạn văn SGK - Theo em, đọc dòng Enricơ hiểu bố muốn nói chưa? - Nếu Enricơ chưa thật hiểu rõ bố nói lý gì? - HS đọc văn a Ví dụ: Đoạn văn SGK - Trả lời: Không thể hiểu rõ - Các câu văn không nối liền - Hãy đánh dấu (bút chì) vào lý xác đáng lý SGK - Suy nghĩ trả lời - Nếu khơng có liên kết văn có khơng? Tại sao? - Nếu khơng có liên kết không văn câu văn, đoạn văn rời rạc hỗn độn, trở nên khó hiểu - Em có nhận xét vai trò tính liên kết văn GV lấy ví dụ: Cây tre trăm đốt - Để câu văn, đoạn văn không bị rời rạc, người nghe, người đọc hiểu rõ người viết định nói - Tính liên kết tròng văn tính chất quan trọng văn học sinh đọc b Ghi nhớ - SGK/18 Đọc ý - ghi nhớ/SGK Phương tiện liên kết văn * Đọc phần đọc thêm mà SGK - Nhận xét đoạn văn mà tác giả dẫn? - HS đọc - HS nhận xét - "Cái dây tư tưởng" mà tác giả nói đến gì? Vì khơng hiểu đoạn văn dẫn nói gì? - HS nhận xét a) Nội dung ý nghĩa: Nội dung câu, đoạn thống gắn bó chặt chẽ với * VD2 - HS đọc - Đọc đoạn văn thiếu liên kết - Đoạn văn từ liên kết câu b) Hình thức ngơn ngữ: Các câu, đoạn phải kết nối phương tiện ngôn ngữ (từ, câu…) chúng? tác giả nói tới ngày tương lai, câu - So với nguyên văn văn "Cổng trưởng mở ra", đoạn văn viết thiếu sai từ ngữ cụ thể nào? - HS xác định: thiếu "còn bây giờ"; sai chữ "đứa trẻ" nguyên văn "con" - Từ ngữ "còn bây giờ" từ "con" vai trò câu văn, đoạn văn? - Các từ ngữ tạo liên kết văn bản, phương tiện liên kết thích hợp - Từ hai ví dụ trên, em - Dựa vào phần ghi cho biết: Một văn nhớ để trả lời có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? Cùng với điều kiện ấy, câu văn phải sử dụng phương tiện gì? * Ghi nhớ SGK - 18 Hoạt động 2: Luyện tập II LUYỆN TẬP Bài tập 1: - Đọc yêu cầu BT1 - Gọi HS nhận xét - HS đọc làm tập Sắp xếp câu văn theo thứ tự hợp lý: 1, 4, 2, 5, Bài tập 2: - HS nhận xét - giải thích Về hình thức ngơn ngữ câu "liên kết" với chúng chưa có liên kết thực chúng khơng nói nội dung, nghĩa khơng có dây tư tưởng nối liền ý câu văn Bài tập 3: - Hãy nêu yêu cầu BT3 - HS điền từ ngữ Các từ ngữ chỗ trống nguyên là: bà, bà, cháu, bà, bà, cháu, - Nhận xét liên kết hai câu văn? - HS giải thích Bài tập 4: Nếu tách khỏi câu khác văn hai câu văn dẫn đề rời rạc, câu thứ ba đứng sau kết nối hai câu thành thể thống làm cho toàn đoạn văn trở nên liên kết chặt chẽ với * CỦNG CỐ : Một văn có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? Cùng với điều kiện ấy, câu văn phải sử dụng phương tiện gì? Hướng dẫn học tập: - Làm nốt VT5 hoàn chỉnh tập khác - Học thuộc - soạn "Cuộc chia tay…" ... cụ thể văn bản, khó tạo lập vănbản tốt, không tìm hiểu kỹ tính chất quan trọng liên kết * Tiến trình dạy: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tìm hiểu liên kết phương tiện liên kết văn Nội... đạt I LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN Tính liên kết văn * Đoạn văn SGK - Theo em, đọc dòng Enricơ hiểu bố muốn nói chưa? - Nếu Enricơ chưa thật hiểu rõ bố nói lý gì? - HS đọc văn. .. bây giờ"; sai chữ "đứa trẻ" nguyên văn "con" - Từ ngữ "còn bây giờ" từ "con" vai trò câu văn, đoạn văn? - Các từ ngữ tạo liên kết văn bản, phương tiện liên kết thích hợp - Từ hai ví dụ trên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản, Giáo án Ngữ văn 7 bài 1: Liên kết trong văn bản