Hãy đánh giá hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng

49 105 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 23:18

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Phần 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU 3Phần 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 51.1. Phân tích hiệu quả thương mại dự án đầu tư61.1.1Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả thương mại DAĐT61.1.2.Các phương pháp phân tích hiệu quả thương mại DAĐT61.1.2.1. Phân tích hiệu quả vốn đầu tư6 1.2. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội171.2.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả kinh tế quốc dân dự án đầu tư171.2.2. Giá trị gia tăng (VA)171.2.2.1. Khái niệm171.2.2.2. Phân tích giá trị gia tăng181.2.2.3. Áp dụng chỉ tiêu giá trị gia tăng để đánh giá dự án18 Phần 3.TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾTÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.A. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾTÀI CHÍNH3.1. Nhóm phương pháp đơn giản (tĩnh)203.2.Nhóm phương pháp chiết khấu luồng tiền mặt213.3 Phân tích tài chính223.3.1 Phân tích cơ cấu nguốn vốn đầu tư223.3.2 Phân tích khả năng thanh toánB. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN4.2. Phân tích độ nhạy của dự án.22KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 29CÁC BẢNG BIỂU KÈM THEO . LỜI MỞ ĐẦUViệc mở mang doanh nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ trong cơ chế thị trường đòi hỏi phải triển khai các dự án đầu tư có cơ sở khoa học dựa trên sự phân tích tính toán công chặt chẽ. Thực tế chỉ ra rằng, thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào vấn đề sử dụng tiền của ai, đầu tư vào đâu, đầu tư như thuế nào, khi nào thì đầu tư,? Đồng thời các hoạt động này có tuân thủ mọi quy định, hướng dẫn của nhà nước cũng như cơ quan chuyên môn hay không .Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư có một cái nhìn thấu đáo về hoạt động của mình, nhất là để “biết mình, biết người” và sự “hy sinh” của mình sẽ có ý nghĩa bằng những phần thưởng lợi nhuận xứng đáng và không loại trừ những nhân tố rủi ro. Vì vậy, việc tổ chức lập dự án đầu tư như thế nào cho đúng thủ tục, phương pháp, đầy đủ nội dung và đánh giá sức sống của một dự án đầu tư… là một khâu quan trọng với các nhà đầu tư. Hiệu quả của dự án đầu tư cao hay thấp tuỳ thuộc nhiều vào khả năng trang bị, nắm chắc các phương pháp nghiệp vụ cũng như trình tự thực hiện các giai đoạn đầu tư.Để lựa chọn một dự án tốt, cần phải đánh giá nó trên cả phương diện hiệu quả thương mại thu được cho chủ đầu tư là bao nhiêu?, cũng như là nó mang lại hiệu quả gì cho xã hội nếu nó được đi vào thực hiện. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tư nhân hiện nay thì phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế thương mại của dự án đóng vai trò quyết định đến việc có nên lựa chọn đầu tư vào dự án này hay không, từ đó tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và thẩm định dự án sau này.Môn học quản trị dự án đầu tư nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành quản tri kinh doanh nói chung cũng như nhưng người quan tâm đến lĩnh vực này những kiến thức cơ bản về lý thuyết mà thực hành công tác lập, phân tích dự án đầu tư để có cơ sở để ra quyết định đầu tư vào những đối tượng cụ thể có căn cứ khoa học và chắc chắn. Đồng thời còn cung cấp cho sinh viên biết những thủ tục cần thiết khi tiến hành xin giấy phép.Mục đích của việc thực hiện đồ án môn học quản trị dự án đầu tư là giúp cho sinh viên củng cố lại những kiến thức đã học đồng thời cũng gợi ý cho sinh viên về hướng đi sâu nghiên cứu phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề của luận văn tốt nghiệp.Với những kiến thức được trang bị nhóm em gồm: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung , Phí Hồng Phát, đã thực hiện đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: Hãy phân tích hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân của dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khi hóa lỏng LPG Hải Phòng.Qua đó, nêu lên tính khả thi hay không khả thi của dự án và đưa ra các kết luận, kiến nghị, phương hướng khắc phục những thiếu sót. Nội dung của Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở dữ liệu. Chương 2: Cơ sở lý thuyết về phân tích hiệu quả dự án đầu tư. Chương 3: Tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính đánh giá hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân của dự án. Phần kết luận và kiến nghị. Trong quá trình viết đồ án, chúng em đã cố gắng vận dụng lý thuyết để tính toán, và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án với những số liệu có sẵn. Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của các thầy, cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy: thầy Lê Minh Thống và thầy Phạm Ngọc Tuấn đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn thành bài đồ án này.PHẦN 1:CƠ SỞ DỮ LIỆUHãy đánh giá hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng với các thông số sau:1.Tổng vốn đầu tưsttChi phíThành tiền(Trđ)1Chuẩn bị đầu tư392chuẩn bị xây dựng683thực hiện đầu tư9548xây lắp1145thiết bị7373kiến thiết cơ bản khác10304chi phí chạy thử, bàn giao,..130tổng 9785 ĐVT:Triệu đồng.Vốn tự có của PVGC 10%Vốn vay 90% với lãi vay vốn 15% năm, thời hạn hoàn trả vốn trong vòng 5 năm tính từ khi có doanh thu2.Thời gian hoạt động: 16 năm, trong đó 1 năm xây dựng và 15 năm vận hành3. Khấu hao:Khấu hao hệ thống công trình: theo phương pháp khấu hao tuyến tính 20% năm4. Chi phí hoạt động:sttchi phíthành tiền(Trđ)ghi chú1chi phí lương và bảo hiểm xã hội trực tiếp388.6tăng 3% năm2chi phí thuê bồn chứa550không thay đổi3bảo hiểm thiết bị1% giá trị thiết bị 4các chi phí tiện ích( điện , nước, điện thoại,…)160tăng 5% năm5chi phí sửa chữa lớn5% vốn thực hiện đầu tư 6chi phí khác10% tổng 5 loại chi phí 5.Công suất của dây chuyền nạp bình: gồm 8 cầu nạp là 10.800 tấnnăm6. Giá chiết nạp:38USDtấn, tỷ giá hối đoái hiện hành là: 23.250USD. 7.Thuế và lệ phí các loại:Thuế VAT: 10%.Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22%PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯĐể có thể ra quyết định đầu tư, lựa chọn một dự án tốt nhất trong số các dự án đưa ra, người ta phải xem xét dự án theo hai phương diện cơ bản là: Phương diện kỹ thuật: Nhằm xác định ngay từ đầu cấu hình kỹ thuật cũng như các phương diện cốt yếu khác định hình nên dự án. Công việc này thường do các chuyên gia hiểu biết tốt về lĩnh vực chuyên môn tiến hành. Phương diện kinh tế tài chính: Nhằm đánh giá lợi ích thu được của mỗi cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư và đánh giá những đóng góp của dự án đối với toàn bộ nền kinh tế đất nước có dự án thực thi. Công việc này thường do các chuyên gia kinh tế tiến hành.Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp đánh giá khác nhau gợi cho chúng ta một số cách tiếp cận toàn diện, tinh tế với việc phân tích hiệu quả thương mại (hay hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xí nghiệp, hiệu quả mang lại cho chủ đầu tư) và hiệu quả kinh tế quốc dân, song trong điều kiện của nước ta hiện nay mới chuyển từ cơ chế quản lý tập chung, bao cấp theo kế hoạch cứng nhắc sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, việc vận dụng các lý luận vào thực tiễn còn phải gặp nhiều khó khăn do trình độ quản lý kinh tế còn thấp kém, khả năng của người làm công tác đánh giá dự án chưa cao, nguồn thông tin dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng một dự án còn thiếu nhiều và độ tin cậy chưa cao... Vì vậy, vấn đề đặt ra với chúng ta là phải lựa chọn một phương pháp đánh giá hợp lý, giảm bớt khoảng cách giữa lý luận với thực tiễn, đơn giản, dễ hiểu, đánh giá được sức sống của dự án đầu tư với độ chính xác chấp nhận được và mang tính phổ cập rộng rãi. Và như vậy phân tích hiệu quả của dự án theo phương pháp UNIDO là hợp lý nhất. MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU Việc mở mang doanh nghiệp, phát triển sản xuất dịch vụ chế thị trường đòi hỏi phải triển khai dự án đầu tư có sở khoa học dựa phân tích tính tốn cơng chặt chẽ Thực tế rằng, thành công hay thất bại doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào vấn đề sử dụng tiền ai, đầu tư vào đâu, đầu tư thuế nào, đầu tư,? Đồng thời hoạt động có tuân thủ quy định, hướng dẫn nhà nước quan chuyên môn hay không Điều giúp cho nhà đầu tư có nhìn thấu đáo hoạt động mình, để “biết mình, biết người” “hy sinh” có ý nghĩa phần thưởng lợi nhuận xứng đáng không loại trừ nhân tố rủi ro Vì vậy, việc tổ chức lập dự án đầu tư cho thủ tục, phương pháp, đầy đủ nội dung đánh giá sức sống dự án đầu tư… khâu quan trọng với nhà đầu tư Hiệu dự án đầu tư cao hay thấp tuỳ thuộc nhiều vào khả trang bị, nắm phương pháp nghiệp vụ trình tự thực giai đoạn đầu tư Để lựa chọn dự án tốt, cần phải đánh giá phương diện hiệu thương mại thu cho chủ đầu tư bao nhiêu?, mang lại hiệu cho xã hội vào thực Tuy nhiên, nhà đầu tư tư nhân phân tích, đánh giá hiệu kinh tế thương mại dự án đóng vai trò định đến việc có nên lựa chọn đầu tư vào dự án hay không, từ tạo sở cho q trình thực thẩm định dự án sau Môn học quản trị dự án đầu tư nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành quản tri kinh doanh nói chung người quan tâm đến lĩnh vực kiến thức lý thuyết mà thực hành cơng tác lập, phân tích dự án đầu tư để có sở để định đầu tư vào đối tượng cụ thể có khoa học chắn Đồng thời cung cấp cho sinh viên biết thủ tục cần thiết tiến hành xin giấy phép.Mục đích việc thực đồ án môn học quản trị dự án đầu tư giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức học đồng thời gợi ý cho sinh viên hướng sâu nghiên cứu phục vụ cho việc lựa chọn chuyên đề luận văn tốt nghiệp Với kiến thức trang bị nhóm em gồm: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung , Phí Hồng Phát, thực đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: Hãy phân tích hiệu thương mại hiệu kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm hóa lỏng LPG Hải Phòng.Qua đó, nêu lên tính khả thi hay không khả thi dự án đưa kết luận, kiến nghị, phương hướng khắc phục thiếu sót Nội dung Đồ án bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở liệu Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích hiệu dự án đầu tư Chương 3: Tính tốn tiêu kinh tế - tài đánh giá hiệu thương mại hiệu kinh tế quốc dân dự án Phần kết luận kiến nghị Trong trình viết đồ án, chúng em cố gắng vận dụng lý thuyết để tính tốn, phân tích hiệu kinh tế dự án với số liệu có sẵn Tuy nhiên, kinh nghiệm hạn chế nên đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý giúp đỡ thầy, cô bạn Em xin chân thành cảm ơn thầy: thầy Lê Minh 2 Thống thầy Phạm Ngọc Tuấn nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án PHẦN 1:CƠ SỞ DỮ LIỆU Hãy đánh giá hiệu thương mại hiệu kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng với thơng số sau: 1.Tổng vốn đầu tư stt tổng Chi phí Thành tiền(Trđ) 39 68 9548 1145 7373 1030 130 9785 Chuẩn bị đầu tư chuẩn bị xây dựng thực đầu tư xây lắp thiết bị kiến thiết khác chi phí chạy thử, bàn giao, ĐVT:Triệu đồng Vốn tự có PVGC 10% Vốn vay 90% với lãi vay vốn 15% năm, thời hạn hồn trả vốn vòng năm tính từ có doanh thu 2.Thời gian hoạt động: 16 năm, năm xây dựng 15 năm vận hành Khấu hao: Khấu hao hệ thống cơng trình: theo phương pháp khấu hao tuyến tính 20% năm Chi phí hoạt động: stt chi phí chi phí lương bảo hiểm xã hội trực tiếp chi phí thuê bồn chứa bảo hiểm thiết bị chi phí tiện ích( điện , nước, điện thoại,…) chi phí sửa chữa lớn chi phí khác thành tiền(Trđ) 388.6 550 1% giá trị thiết bị tăng 3% năm không thay đổi 160 5% vốn thực đầu tư 10% tổng loại chi phí tăng 5% năm 5.Cơng suất dây chuyền nạp bình: gồm cầu nạp 10.800 tấn/năm Giá chiết nạp:38USD/tấn, tỷ giá hối đối hành là: 23.250/USD 7.Thuế lệ phí loại:  Thuế VAT: 10%  Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22% 3 ghi PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Để định đầu tư, lựa chọn dự án tốt số dự án đưa ra, người ta phải xem xét dự án theo hai phương diện là: - Phương diện kỹ thuật: Nhằm xác định từ đầu cấu hình kỹ thuật phương diện cốt yếu khác định hình nên dự án Cơng việc thường chuyên gia hiểu biết tốt lĩnh vực chuyên môn tiến hành - Phương diện kinh tế - tài chính: Nhằm đánh giá lợi ích thu cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư đánh giá đóng góp dự án tồn kinh tế đất nước có dự án thực thi Công việc thường chuyên gia kinh tế tiến hành Hiện giới có nhiều phương pháp đánh giá khác gợi cho số cách tiếp cận toàn diện, tinh tế với việc phân tích hiệu thương mại (hay hiệu tài chính, hiệu kinh tế xí nghiệp, hiệu mang lại cho chủ đầu tư) hiệu kinh tế quốc dân, song điều kiện nước ta chuyển từ chế quản lý tập chung, bao cấp theo kế hoạch cứng nhắc sang kinh tế thị trường có quản lý vĩ mơ nhà nước, việc vận dụng lý luận vào thực tiễn phải gặp nhiều khó khăn trình độ quản lý kinh tế thấp kém, khả người làm công tác đánh giá dự án chưa cao, nguồn thông tin liệu cần thiết cho việc xây dựng dự án thiếu nhiều độ tin cậy chưa cao Vì vậy, vấn đề đặt với phải lựa chọn phương pháp đánh giá hợp lý, giảm bớt khoảng cách lý luận với thực tiễn, đơn giản, dễ hiểu, đánh giá sức sống dự án đầu tư với độ xác chấp nhận mang tính phổ cập rộng rãi phân tích hiệu dự án theo phương pháp UNIDO hợp lý 4 HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO UNIDO n tích hiệu thương mại Phân tích hiệu kinh tế quốc dân hiệu Phân kinh tế vốn tư tích tàiđầu Phân tích Phân giátích trị gia cáctăng hiệu xã hội khác Hình 1.1: Hệ thống phương pháp phân tích hiệu dự án đầu tư phát triển theo quan điểm UNIDO 1.1 Phân tích hiệu thương mại dự án đầu tư 1.1.1Ý nghĩa việc phân tích hiệu thương mại DAĐT Phân tích hiệu thương mại bước việc đánh giá dự án Nó đề cập đến việc đánh giá tính khả thi dự án từ góc độ tài chính, kinh tế doanh nghiệp hay người chủ đầu tư Bởi vậy, thu nhập chi phí dự án tính tiền theo giá thị trường thực tế sản phẩm đầu yếu tố đầu vào Nội dung phân tích hiệu thương mại gồm: - Phân tích hiệu kinh tế vốn đầu tư: Là xác định hiệu tiềm lực đưa vào dự án hay nói rõ người ta xác định thu người ta bỏ số tiền cho dự án - Phân tích tài chính: Là xem xét đặc điểm tài dự án nhằm đảm bảo nguồn tài sẵn có cho phép xây dựng vận hành dự án cách trôi chảy Ngoài ra, tùy theo đặc điểm dự án môi trường đầu tư dự án mà người ta tiến hành thêm phân tích vơ hình 1.1.2.Các phương pháp phân tích hiệu thương mại DAĐT 1.1.2.1 Phân tích hiệu vốn đầu tư 1) Nhóm phương pháp giản đơn Đặc trưng phương pháp giản đơn là: - Khơng tính đến giá trị thời gian đồng tiền - Chỉ tính cho năm vài năm đời dự án - Chỉ tiêu xác định năm bình thường 5 Việc lựa chọn năm bình thường đời hoạt động dự án có tầm quan trọng đặc biệt việc đánh giá dự án theo phương pháp Năm bình thường phải năm đại diện cách chung cho đời hoạt động dự án, dự án đạt công suất thiết kế việc trả vốn vay, lãi vay (nếu có) tiếp tục, lợi nhuận ròng đạt mức trung bình Nhóm phương pháp bao gồm tiêu: +) Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn (R Re) +) Thời hạn thu hồi vốn (T) +) Điểm hoạt động hòa vốn (BEP) a Tỷ lệ hoàn vốn giản đơn (Simple Rate – R) (Rate equity Re) *) Khái niệm: Tỉ lệ hoàn vốn giản đơn (hay tỉ lệ lãi giản đơn) tiêu đánh giá lượng tiền bồi hoàn lại năm bỏ đồng vốn đầu tư *) Công thức xác định P +Y 100 I R= % (1-1) Re= 100% (1-2) Trong đó: +) R: Tỷ lệ hồn vốn giản đơn tổng vốn đầu tư +) Re: Tỷ lệ hoàn vốn giản đơn vốn cổ phần +) P: Lợi nhuận thực (lợi nhuận ròng) năm bình thường +) Y: lãi vay năm bình thường +) I: Tổng vốn đầu tư +) E: Vốn cổ phần *) Nguyên tắc sử dụng tiêu: - Theo tiêu R, Re > lãi vay thị trường dự án coi tốt - Nếu có nhiều dự án mang so sánh mà dự án có R R e lớn lớn lãi vay thị trường lựa chọn Chú ý: - Nếu dự án không vay vốn, tức tồn vốn chủ sở hữu r lấy theo chi phí hội vốn đầu tư - Trong thực tế, vốn vay từ nhiều nguồn khác với điều kiện vay, trả mức lãi suất khác lãi suất lấy lãi suất tính theo phương pháp bình quân gia quyền theo khoản vốn vay - Nếu mức lãi vay vốn tính theo kì (tháng, q ) cần quy đổi mức lãi suất tính theo năm để làm tiêu chuẩn so sánh theo công thức: rn = (1 + rk )m – (1-3) Trong đó: +) rn: lãi suất theo kỳ hạn năm +) rk: Lãi suất theo kỳ hạn k (tháng, quý, tháng, ) tính theo hệ số +) m: Số kỳ hạn k năm *) Ưu, nhược điểm tiêu - Ưu điểm: Chỉ tiêu tiêu đơn giản, dễ tính tốn Là tiêu đánh giá tương đối tiên lợi để đánh giá nhanh hiệu kinh tế vốn đầu tư dự án - Nhược điểm: Là tiêu gần dựa vào số liệu năm mà không xem xét năm khác dự án Trong thực tế khó tìm năm bình thường đại diện cách thoả đáng cho toàn thời gian hoạt động dự án Chỉ tiêu 6 không xem xét tới yếu tố thời gian tác động đến giá trị đồng tiền trình hoạt động dự án + không xét đến giá trị thời gian đồng tiền + khơng tính cho đời dự án Như vậy, tỷ lệ hoàn vốn giản đơn tiêu đánh giá tương đối Nó tiện lợi để đánh giá nhanh hiệu kinh tế vốn đầu tư dự án có thời gian hoạt động tương đối ngắn để đánh giá sơ bước lập báo cáo đầu tư Ngoài sử dụng tiêu trường hợp khơng có đủ thơng tin cần thiết cho việc phân tích cách tổng hợp theo tiêu khác b Thời hạn thu hồi vốn (T) *) Khái niệm Thời hạn thu hồi vốn (hay thời hạn hoàn vốn) số năm mà dự án hoàn trả hết vốn đầu tư bỏ lãi ròng khấu hao *) Công thức xác định T nghiệm phương trình T I = ∑ ( Pt + Dt ) t −0 (1-4) Trong đó: +) I: Tổng vốn đầu tư +) T: Thời hạn thu hồi vốn +) Pt : Lợi nhuận ròng năm t +) Dt: Khấu hao năm t - Trong trường hợp lượng tiền mặt năm t tính thời hạn thu hồi vốn xác định: T= I Pt + Dt (năm) (1-5) - Trong trường hợp lượng tiền mặt năm không ta phải xác định theo bước: +) Bước 1: Tính toán chênh lêch vốn đầu tư bỏ cuối năm lũy kế với (P t + Dt) xem số tiền vốn đầu tư phải trả năm sau +) Bước 2: Khi số tiền vốn đầu tư phải trả năm sau (I) nhỏ lãi ròng cộng khấu hao năm (Pt + Dt) ta làm phép tính: t= I ( Pt + Dt ) (1-6) +) Bước 3: T= (X-1) năm t tháng X: năm có I- (Pt + Dt ) < *) Nguyên tắc sử dụng sử dụng tiêu - Dự án chấp nhận T ≤ T giới hạn Tgiới hạn thường xác định sở kết hợp thời hạn khấu hao tài sản cố định kinh nghiệm qua hội đầu tư khác chủ đầu tư - Trong số dự án đem so sánh, dự án có T thỏa mãn nguyên tắc ngắn lựa chọn 7 *) Ưu nhược điểm - Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu - Nhược điểm: Là tiêu tương đối, không xem xét đến lợi nhuận sau thu hồi vốn + Có thể có sai lệch hay nhiều dự án có thời gian phát sinh khoản lãi ròng lệch pha + Khi chọn thời hạn hoàn vốn chấp nhận nhiều dự án ngắn hạn, chấp nhận dự án dài hạn Như vậy, tiêu thời hạn thu hồi vốn (T) tiêu đánh giá tương đối Mặc có nhiều tồn song tiêu thích hợp dự án đầu tư trường hợp có nhiều rủi ro, khan vốn cần coi trọng khả toán lâu dài dự án *lý lựa chọn tiêu này: Chỉ tiêu đánh giá khả thu hồi vốn dự án, dự án thu hồi vốn nhanh khả bị vốn rủi ro dự án nhà đầu tư xem xét dự án xem có nên nhận dự án hay khơng dự án có nguồn vốn nguồn ngân sách từ nguồn vốn vay mà nguồn vốn vay chiếm tới 80,37% tổng nguồn vốn việc xin nguồn ngân sách nhà nước tài trợ nhiều thủ tục khó khăn Do việc đảm bảo vốn trình dự án hoạt động khả thu hồi vốn dự án yếu tố cần thiết để nhà đầu tư định có đầu tư hay không Do đề đánh giá hiệu thương mại dự án tiêu cho thấy khả bảo toàn thu hồi vốn so sánh với dự án khác c Điểm hoạt động hòa vốn (BEP) *) Khái niệm Điểm hòa vốn dự án điểm mà doanh thu vừa chi phí Điểm hoạt động hòa vốn tỉ lệ sản lượng hòa vốn tổng sản lượng hay doanh thu hòa vốn tổng doanh thu *) Cơng thức xác định Có loại điểm hòa vốn: +) Điểm hòa vốn lý thuyết (BEP1) +) Điểm hòa vốn tiền tệ (BEP2) +) Điểm hòa vốn trả nợ (BEP3) - Điểm hòa vốn lý thuyết: Gọi Y1 hàm doanh thu : Y1 =ax Gọi Y2 hàm chi phí : Y2 = bx + C1 Trong đó: +) a: Giá bán đơn vị sản phẩm +) x: Sản lượng tiêu thụ +) b: Biến phí đơn vị sản phẩm +) C1: Tổng chi phí cố định Cho Y1 = Y2 ta có: ax = bx + C1 x1 = Sản lượng hòa vốn lý thuyết: C1 a−b Doanh thu hòa vốn lý thuyết: Y1 = aX x1 X BEP1 = (1-7) Hoặc BEP1 = y1 Y (1-8) - Điểm hòa vốn tiền tệ) (BEP 2): Xác đinh mức mà từ dự án có tiền để trả nợ Chính định phí cần trừ khấu hao TSCĐ Gọi C2 định phí tiền tệ: C2 = C1 – Khấu hao TSCĐ Gọi Y1 hàm doanh thu: Y1 = ax Gọi Y2 hàm chi phí: Y2 = bx + C2 Cho Y1 = Y2 ta có : ax = bx + C2 x2 = Sản lượng hòa vốn tiền tệ: Doanh thu hòa vốn tiền tệ: C2 a −b Y2 = aX BEP2 = x2 X (1-9) Hoặc BEP2 = Y2 Y (1-10) - Điểm hòa vốn trả nợ (BEP3): Cho biết dự án trả nợ hết bắt đầu có lãi Nợ bao gồm: số nợ vay phải trả năm thuế TNDN năm Chính vậy, nợ vay thuế TNDN năm xem chi phí cố định Gọi C3 định phí trả nợ: C3 = C2 + Nợ vay + Thuế TNDN Gọi Y1 hàm doanh thu: Y1 = ax Gọi Y2 hàm chi phí: Y2 = bx + C3 Cho Y1 = Y2 ta có: ax = bx + C3 x3 = Sản lượng hòa vốn trả nợ: C3 a −b Y3 = aX Doanh thu hòa vốn trả nợ: BEP3 = Hoặc 9 x3 X (1-11) BEP3 = Y3 Y *) Nguyên tắc sử dụng tiêu - Một dự án đánh giáhiệu BEP (1-12) ≤ BEPgh (thường chọn 50%) - Trong trường hợp phải so sánh nhiều dự án dự án chọn có BEP thỏa mãn nguyên tắc nhỏ *) Ưu, nhược điểm tiêu - Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu - Nhược điểm: Là tiêu đánh giá tương đối, phụ thuộc vào cách tính khấu hao TSCĐ nên việc lựa chọn dự án bị sai lệch dự án có tiềm lực đem so sánh sử dụng cách tính khấu hao khác quan điểm cách tính chi phí phương diện kế tốn khác Số liệu đưa vào tính tốn lấy năm nên mang nhược điểm chung nhóm phương pháp giản đơn Như vậy, tiêu điểm hòa vốn (BEP) tiêu đánh giá tương đối, sử dụng đánh giá dự án thực tế 2) Nhóm phương pháp chiết khấu Đặc điểm chung nhóm phương pháp người ta quan tâm tới yếu tố thời gian đồng tiền, tức xuất phát từ quan điểm đồng tiền sống có khả sinh sơi theo thời gian lãi vay Do ảnh hưởng lãi vay, đồng tiền bỏ thời điểm khác có giá trị khác Giá trị tương lai đồng tiền xác định Tính theo lãi đơn: FVt = PV(1 + t.r) (1-13) Trong đó: +) FVt: Giá trị đồng tiền năm t +) PV: Giá trị đồng tiền năm gốc t = (năm bắt đầu gửi tiền cho vay…) +) r: Mức lãi ngân hàng, gọi tỷ suất chiết khấu +) t: Năm cần tính tốn Tính theo lãi kép (lãi phức): FVt = PV( + r)t (1-14) Hiện tượng gọi “chiết khấu thuận” hay “tương lai hóa” đồng tiền Trong thực tế đánh giá dự án, khoản thu nhập hay chi phí diễn tương lai ta lại bỏ vốn đầu tư thời điểm cần đánh giá lợi nhuận thời điểm nào, cần phải thực trình ngược tức quy đổi giá trị đồng tiền thu tương lai so sánh vốn đầu tư bỏ Quá trình gọi chiết khấu nghịch, hay hóa đồng tiền Cơng thức có dạng: PV = at = (1 + r ) t Đặt 10 10 FVt (1 + r ) t (1-15) Tổng SSt*at 34,352.93 BẢNG 7: TÍNH GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(tiếp) ĐVT:Trđ ST Chỉ tiêu T - - Giá trị t Hệ số at (r=15%) Giá trị đầu (Ot) Doanh thu gộp Giá trị vật chất đầu vào (MIt) Chi phí vật tư Chi phí thuê bồn chứa Chi phí bảo hiểm thiết bị Chi phí điện nước Chi phí sửa chữa lớn Khấu hao (Dt) Giá trị gia tăng(VAt) Gía trị gia tăng túy(NVAt) Thặng xã hội(SSt) Lương(Wt) 0.327 10 0.284 11 10 0.247 12 11 0.215 13 12 0.187 14 13 0.163 15 14 0.141 16 15 0.123 9,521 280 9,521 280 1,730 465 9,521 280 9,521 280 1,756 060 9,521 280 9,521 280 1,782 647 9,521 280 9,521 280 1,810 269 9,521 280 9,521 280 1,838 968 9,521 280 9,521 280 1,868 788 9,521 280 9,521 280 1,899 776 9,521 280 9,521 280 1,931 981 1,730 465 550.00 73.730 1,756 060 550.00 73.730 1,782 647 550.00 73.730 1,810 269 550.00 73.730 1,838 968 550.00 73.730 1,868 788 550.00 73.730 1,899 776 550.00 73.730 1,931 981 550.00 73.730 225.13 477.40 236.39 477.40 248.21 477.40 260.62 477.40 273.65 477.40 287.33 477.40 301.70 477.40 316.78 477.40 7,790 815 7,790 815 7,765 220 7,765 220 7,738 633 7,738 633 7,711 011 7,711 011 7,682 312 7,682 312 7,652 492 7,652 492 7,621 504 7,621 504 7,589 299 7,589 299 7,096 200 694.61 7,060 751 704.46 7,023 927 714.70 6,985 671 725.34 6,945 924 736.38 6,904 623 747.86 6,861 704 759.80 6,817 100 772.19 9 Thuế giá trị gia tăng (VAT) VAt*at Tổng PV(VAt)=NV At*at SSt*at 779.08 776.52 773.86 771.10 768.23 765.24 762.15 758.93 254.68 220.73 191.28 165.74 143.58 124.37 107.71 93.268 2,319 760 2,007 106 1,736 207 1,501 523 1,298 243 1,122 194 969.75 837.78 Tổng SSt*at ĐVT:Trđ STT 10 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế giá trị gia tăng (VAT) Doanh thu Thu nhập Tổng giá thành Trả lãi vay vốn Lợi nhuận chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Lợi nhuận ròng 9,521.280 559.409 559.409 8,961.872 8,961.872 4,035.898 1,519.121 3,406.852 749.507 2,657.345 9,521.280 570.443 570.443 8,950.837 8,950.837 4,057.522 1,215.297 3,678.019 809.164 2,868.854 9,521.280 568.402 568.402 8,952.878 8,952.878 4,079.970 911.473 3,961.435 871.516 3,089.919 9,521.280 566.283 566.283 8,954.997 8,954.997 4,103.277 607.649 4,244.071 933.696 3,310.376 9,521.280 564.083 564.083 8,957.197 8,957.197 4,127.477 303.824 4,525.896 995.697 3,530.199 9,521 783.91 783.91 8,737 8,737 1,931 6,805 1,497 5,308 BẢNG 8: DỰ TRÙ CÁC KHOẢN LỖ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP(tiếp) ĐVT:Trđ STT 10 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế giá trị gia tăng (VAT) Doanh thu Thu nhập Tổng giá thành Trả lãi vay vốn Lợi nhuận chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Lợi nhuận ròng 9,521.280 776.522 776.522 8,744.758 8,744.758 2,012.769 10 9,521.280 773.863 773.863 8,747.417 8,747.417 2,042.015 11 9,521.280 771.101 771.101 8,750.179 8,750.179 2,072.399 12 9,521.280 768.231 768.231 8,753.049 8,753.049 2,103.967 13 9,521.280 765.249 765.249 8,756.031 8,756.031 2,136.769 14 9,521 762.15 762.15 8,759 8,759 2,170 6,731.989 1,481.038 5,250.952 6,705.402 1,475.188 5,230.213 6,677.780 1,469.112 5,208.668 6,649.081 1,462.798 5,186.284 6,619.261 1,456.237 5,163.024 6,588 1,449 5,138 BẢNG 9: DỰ TRÙ CẦN ĐỐI THU CHI ĐVT:Trđ STT A B Số tiền cần đối thu chi năm Chỉ tiêu Số tiền dùng để tốn Tổng doanh thu Vốn tự có Khấu hao Số tiền phải tốn Vốn đầu tư Chi phí vận hành Hoàn trả nợ gốc Trả lãi vay vốn Thuế giá trị gia tăng Thuế TNDN phải nộp 978.500 11,742.475 11,742.475 11,742.475 11,742.475 11,742.475 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 2,221.195 6,668.235 2,221.195 6,456.726 2,221.195 6,235.661 2,221.195 6,015.204 2,221.195 5,795.381 4,212.639 4,231.145 1,814.703 2,025.495 1,519.121 559.409 749.507 1,836.327 2,025.495 1,215.297 570.443 809.164 1,858.775 2,025.495 911.473 568.402 871.516 1,882.082 2,025.495 607.649 566.283 933.696 1,906.282 2,025.495 303.824 564.083 995.697 1,931.412 1,957.509 783.918 1,497.309 781.546 1,492.089 -10,127.475 5,074.240 5,285.749 5,506.814 5,727.271 5,947.094 5,308.641 5,290.135 978.500 11,105.975 11,105.975 (A-B) Cộng dồn -10,127.475 5,074.240 5,285.749 5,506.814 5,727.271 5,947.094 5,308.641 5,290.135 BẢNG 9: DỰ TRÙ CẦN ĐỐI THU CHI(tiếp) ĐVT:Trđ STT A B Số tiền cần đối thu chi năm Chỉ tiêu Số tiền dùng để tốn Tổng doanh thu Vốn tự có Khấu hao Số tiền phải toán Vốn đầu tư Chi phí vận hành Hồn trả nợ gốc Trả lãi vay vốn Thuế giá trị gia tăng Thuế TNDN phải nộp 9,521.280 10 9,521.280 11 9,521.280 12 9,521.280 13 9,521.280 14 9,521.280 15 9,521.280 16 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 4,250.365 4,270.328 4,291.067 4,358.256 4,382.427 4,407.547 1,984.615 2,012.769 2,042.015 2,072.399 2,103.967 2,136.769 2,170.857 2,206.283 779.081 1,486.668 776.522 1,481.038 773.863 1,475.188 771.101 1,469.112 768.231 1,462.798 765.249 1,456.237 762.150 1,449.420 758.930 1,442.335 5,270.915 5,250.952 5,230.213 9,521.280 9,521.280 5,163.024 5,138.853 5,113.733 (A-B) Cộng dồn 5,270.915 5,250.952 5,230.213 9,521.280 9,521.280 5,163.024 5,138.853 5,113.733 BẢNG 10: TÍNH TỐN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG CỦA DỰ ÁN VỚI CÁC TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU KHÁC NHAU ĐVT:đồng STT Chỉ tiêu Gía trị t I Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Thu hồi năm cuối Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp Phí nước Cân thu chi (NCF=CICO) Hệ số chiết khấu at NCF*at III IV NPV Hệ số chiết khấu at1(r1=31.5%) NCF*at1 Năm 1999 2000 0 2,850,000,000 2,850,000,000 2001 41,869,000,000 41,869,000,000 2002 2003 16,315,500,000 16,641,810,000 16,974,646,2 16,315,500,000 16,641,810,000 16,974,646,2 2,292,930,000 1,314,000,000 2,312,508,600 2,332,478,7 1,314,000,000 1,314,000,0 0 0 978,930,000 998,508,600 1,018,478,7 -2,850,000,000 -41,869,000,000 0.9090 14,022,570,000 0.8260 14,329,301,400 0.7513 14,642,167,4 0.68 -2,850,000,000 76,527,693,441 -2,850,000,000 -38,058,921,000 11,582,642,820 10,765,604,142 10,000,600,3 0.7604 -31,837,187,600 0.5782 8,107,849,974 0.4397 6,300,593,826 0.33 4,896,340,7 V NPVr1 Hệ số chiết khấu at2(r2=31%) NCF*at2 NPVr2 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thực máy -20,636,055 -2,850,000,000 557,608,381 0.7633 -31,958,607,700 0.5827 8,170,951,539 0.4448 6,373,673,263 31.4822% NPV= 76,540,968,867 IRR= 0.31 BẢNG 10: TÍNH TỐN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RỊNG CỦA DỰ ÁN VỚI CÁC TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU KHÁC NHAU( tiếp) ĐVT:Trđ STT Gía trị t I II Chỉ tiêu Năm 0.33 4,971,015,8 9,521.28 Luồng tiền thu Cit Doanh 9,521.280 thu bán hàng Luồng 11,105.975 3,123.619 tiền chi Cot Vốn 11,105.975 đầu tư Chi phí 1,814.703 vận hành Thuế 749.507 thu 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.280 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.280 3,215.93 3,298.69 3,382.06 3,466.06 4,212.63 4,231.145 1,836.32 1,858.77 1,882.08 1,906.28 1,931.41 1,957.509 809.164 871.516 933.696 995.697 1,497.30 1,492.089 Cân thu chi (NCF=CICO) Hệ số chiết khấu at III nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng NCF*a t NPV Hệ số chiết khấu at (r1=55,5%) NCF*at1 NPVr1 Hệ số chiết khấu at (r2=55,7%) NCF*at2 NPVr2 Tỷ suất hoàn vốn nội 559.409 570.443 568.402 566.283 564.083 783.918 781.546 6,397.661 11,105.975 6,305.34 6,222.58 6,139.21 6,055.21 5,308.64 5,290.135 1.000 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376 11,105.975 22,912.19 1.000 5,563.183 4,767.74 4,091.45 3,510.118 3,010.51 2,295.07 1,988.758 0.414 0.266 0.171 0.110 0.071 0.045 4,114.251 11,105.975 19.741 1.000 0.642 2,607.64 1,654.93 1,050.00 666.005 375.492 240.632 0.412 0.265 0.170 0.109 0.070 0.045 4,108.967 11,105.975 -18.382 0.556 2,600.94 1,648.56 1,044.62 661.739 372.608 238.477 22,912.19 0.643 IRR Thực máy NPV= 22,912.19 IRR= 0.556 BẢNG 10: TÍNH TỐN GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG CỦA DỰ ÁN VỚI CÁC TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU KHÁC NHAU ĐVT:Trđ STT Gía trị t I II Cân thu chi (NCF=CICO) Chỉ tiêu Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Năm 9,521.280 10 9,521.280 11 10 9,521.280 12 11 9,521.280 13 12 9,521.280 14 13 9,521.280 15 14 9,521.280 16 15 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 9,521.280 4,250.365 4,270.328 4,291.067 4,312.612 4,334.996 4,358.256 4,382.427 4,407.547 1,984.615 1,486.668 2,012.769 1,481.038 2,042.015 1,475.188 2,072.399 1,469.112 2,103.967 1,462.798 2,136.769 1,456.237 2,170.857 1,449.420 2,206.283 1,442.335 779.081 776.522 773.863 771.101 768.231 765.249 762.150 758.930 5,270.915 5,250.952 5,230.213 5,208.668 5,186.284 5,163.024 5,138.853 5,113.733 Hệ số chiết khấu at III NCF*at NPV Hệ số chiết khấu at (r1=55,5%) NCF*at1 NPVr1 Hệ số chiết khấu at (r2=55,7%) NCF*at2 NPVr2 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thực máy 0.327 0.284 0.247 0.215 0.187 0.163 0.141 0.123 1,723.072 1,492.648 1,292.829 1,119.568 969.353 839.136 726.267 628.450 0.029 0.019 0.012 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 154.185 98.779 63.273 40.522 25.947 16.612 10.633 6.804 0.029 0.019 0.012 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 152.608 97.643 62.465 39.953 25.550 16.336 10.443 6.674 BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% ĐVT:Trđ STT Chỉ tiêu Gía trị t I Luồng tiền thu Cit 10,473.408 8,569.152 8,569.152 8,569.152 Doanh thu bán hàng 10,473.408 8,569.152 8,569.152 8,569.152 II Luồng tiền chi Cot 11,105.975 2,942.149 3,032.301 3,112.815 3,193.853 Vốn đầu tư 11,105.975 Chi phí vận hành 1,633.233 1,652.694 1,672.898 1,693.874 Thuế thu nhập doanh nghiệp 749.507 809.164 871.516 933.696 Thuế giá trị gia tăng 559.409 570.443 568.402 566.283 III NCF -11,105.975 7,531.259 5,536.851 5,456.337 5,375.299 NPV= 20,127.928 IRR= 0.547 8,569 8,569 3,275 1,715 995.69 564.08 5,293 BẢNG 11: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG IRR KHI DOANH THU TĂNG 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH GIẢM 10% ĐVT:Trđ STT Chỉ tiêu Gía trị t I Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng III NCF NPV= 8,569.152 8,569.152 4,051.903 10 8,569.152 8,569.152 4,069.051 11 10 8,569.152 8,569.152 4,086.865 12 11 8,569.152 8,569.152 4,105.372 13 12 8,569.152 8,569.152 4,124.600 14 13 8,569.1 8,569.1 4,144.5 1,786.153 1,486.668 779.081 4,517.249 1,811.492 1,481.038 776.522 4,500.101 1,837.814 1,475.188 773.863 4,482.287 1,865.159 1,469.112 771.101 4,463.780 1,893.571 1,462.798 768.231 4,444.552 1,923.0 1,456.2 765.24 4,424.5 BẢNG 12: TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RỊNG IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% ĐVT:Trđ STT Chỉ tiêu Gía trị t I Luồng tiền thu Cit Doanh thu bán hàng II Luồng tiền chi Cot Vốn đầu tư Chi phí vận hành Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng III NCF NPV= 11,105.975 11,105.975 -11,105.975 16,663.683 8,569.152 8,569.152 3,305.089 8,569.152 8,569.152 3,215.934 8,569.152 8,569.152 3,298.693 8,569.152 8,569.152 3,382.061 8,569.1 8,569.1 3,466.0 1,996.173 749.507 559.409 5,264.063 IRR= 1,836.327 809.164 570.443 5,353.218 0.459 1,858.775 871.516 568.402 5,270.459 1,882.082 933.696 566.283 5,187.091 1,906.2 995.69 564.08 5,103.0 BẢNG 12: TÍNH GIÁ TRỊ HiỆN TẠI RỊNG IRR KHI DOANH THU GIẢM 10%, CHI PHÍ VẬN HÀNH TĂNG 10% ĐVT:Trđ STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 Gía trị t 10 11 12 I Luồng tiền thu Cit 8,569.152 8,569.152 8,569.152 8,569.152 8,569.152 Doanh thu bán hàng 8,569.152 8,569.152 8,569.152 8,569.152 8,569.152 II Luồng tiền chi Cot 4,250.365 4,270.328 4,291.067 4,312.612 Vốn đầu tư Chi phí vận hành 1,984.615 2,012.769 2,042.015 2,072.399 2,103.967 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,486.668 1,481.038 1,475.188 1,469.112 1,462.798 Thuế giá trị gia tăng 779.081 776.522 773.863 771.101 768.231 III NCF 4,318.787 4,298.824 4,278.085 4,256.540 NPV= 16,663.683 IRR= 0.459 14 13 8,569 8,569 4,358 2,136 1,456 765.24 4,210 ... giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án PHẦN 1:CƠ SỞ DỮ LIỆU Hãy đánh giá hiệu thương mại hiệu kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng với thơng số sau: 1.Tổng... Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung , Phí Hồng Phát, thực đồ án môn học Quản trị dự án đầu tư với đề tài: Hãy phân tích hiệu thương mại hiệu kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm. .. Phân tích hiệu thương mại dự án đầu tư 1.1.1Ý nghĩa việc phân tích hiệu thương mại DAĐT Phân tích hiệu thương mại bước việc đánh giá dự án Nó đề cập đến việc đánh giá tính khả thi dự án từ góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy đánh giá hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng, Hãy đánh giá hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân dự án xây dựng trạm chiết nạp sản phẩm khí hóa lỏng LPG Hải Phòng, PHẦN 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, Hình 1.1: Hệ thống phương pháp phân tích hiệu quả dự án đầu tư phát triển, 1) Phân tích khả năng thanh toán:, So sánh với chi phí cơ hội là 15% thì ta thấy dự án chấp nhận được theo phương diện này., 3 Phân tích tài chính, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan