Nhúc đầu đau mặt do thần kinh và mạch máu

51 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 22:19

HEADACHES and FACIAL PAIN NHỨC ĐẦUĐAU MẶT DO THẦN KINH MẠCH MÁU Bs Trần Phan Chung Thủy Tai mũi họng – Chợ Rẫy • Nhức đầu triệu chứng có liên quan nhiều đến Tai Mũi Họng • Chẩn đốn bệnh dựa vào hỏi khám quan trọng NGUYÊN NHÂN           Đau dây thần kinh tam thoa(dây số V) Đau dây thần kinh lưỡi họng( dây số IX) Đau thần kinh Arnold sau chẩm Đau liên quan đến hạch giao cảm Nhức đầu Migraine Nhức đầu chùm(Cluster Headache) Viêm động mạch thái dương nông tế bào khổng lồ Horton U dây thần kinh thính giác (dây số VIII) Viêm xoang, điểm tiếp xúc, vẹo vách ngăn mũi THẦN KINH CHI PHỐI CẢM GIÁC CỦA CÁC XOANG CẠNH MŨI  Chu yeu la nhanh mat va ham cua dây tk V  Phan nho nhanh đa nông lơn cua dây tk VII  Đo nhay cam đau : phức hơp lỗ thông khe (ostiomeatal unit) > cac cuon mũi > vach ngăn > niêm mac xoang lai rat đau Xoang trán Nhanh mat cua dây than kinh V  Đau vung tran va ho so trươc  Xoang sàng trước    Do nhanh mat cua V chi phoi qua trung gian than kinh sang trươc Than kinh sang trươc tach từ than kinh mũi mi (nasociliary) Chi phoi ca phan trươc cua vach ngăn, cac cuon mũi va phức hơp lỗ thơng khe Xoang sàng sau xoang bướm  Nhanh ham cua V  Than kinh sang sau  Phan sau vach ngăn, cac cuon va cuon giưa Nhanh mat  Nhanh than kinh đa nơng lơn cua VII  Xoang hàm  Toan bo cam giac nhanh ham tren cua day V chi phoi qua trung gian :  Tk o sau tren  Tk dươi o mat  Tk o trươc tren ĐAU PHẢN CHIẾU ĐẾN TAI ( REFERRED OTALGIA )  Cam giac tai phong phu cac tk V, VII, IX, X va giao cam co  Khoang mieng va khơp thai dương-ham  Nhanh ham dươi cua dây than kinh so V  Than kinh tai-thai dương  Hong (đay lưỡi va hoc amyđan)  Nhanh Jacobson cua dây than kinh so IX  Ha hong va quan thương môn  Nhanh Arnold cua dây than kinh so X KHÁM LÂM SÀNG  Thăm kham toan Hỏi trọng đặc biệt: vị trí đau,  thời gian đau, cường độ đau, cách nói đứng bệnh nhân nghề nghiệp, thói quen, triệu chứng kèm theo TMH đau-co  12 than kinh so  Khơp thai dương–ham (TMJ) va nhai  Mach mau vung da đau  Nhưng điem kích đau ( Trigger Points ) Kham mat  noi than kinh, chu y rang Romberg (+) gap mot so lơn bình thương  tình trạng tm thần  Viêm Động Mạch Thái Dương  Đau mức đo vừa phai đen mức đo nang, đau mot bên thai dương đau  95% benh nhân 65 tuoi (thương la nư giơi)  Mach mau da đau ngoan ngoeo  VS tăng lên ke  Sinh thiet đe xac định chan đoan  Đieu trị bang corticosteroid  Neu không đieu trị, bien chứng la mat thị lực (30%) Đau đầu ngày mạn tính ( CHRONIC DAILY HEADACHE ) 6 tuan, keo dai thang  Đau hai bên, vung tran hoac vung cham  Không theo nhịp đap  Mức đo kha severe (anh hương sinh hoat)  Liên quan đen lam dung thuoc giam đau  Bien dang cua migraine hoac tension type ?? “transformed migraine” U nội sọ  Chỉ co 30% ca co nhức đau chu y : hypophyseal adenoma  Đau âm ỉ, hoac không rõ rang  Tăng lên theo thơi gian  Nhức đau vao buoi sang sơm = rat co gia trị  Tăng lên lam Valsalva  Nôn co cam giac buon nôn  Kham than kinh co the bình thương hoan toan U DÂY THẦN KINH THÍNH GIÁC(DÂY VIII)  Trong mục có u dây thần kinh sọ số VIII chúng tơi xếp vào mục điếc triệu chứng điếc – ù tai thường có mặt sớm triệu chứng đaunhức đầu Hiện nhờ có hình ảnh học(chụp cắt lớp điện tốn CT scan chụp cộng hưởng từ MRI) việc chẩn đốn bệnh trở nên nhanh chóng xác dùng xét nghiệm tiền đình khám lâm sàng Xem mục điếc trang 69 Tóm lại,qua tài liệu thấy nhức đầu có nguồn gốc thần kinh mạch máu có liên quan nhiều đến bệnh TMH Bác sĩ TMH thường gặp loại bệnh lầm với nhửng bệnh nhức đầu thật TMH viêm mũi,viêm xoang,viêm tai Contact  Point  Theory  Stammberger, Wolf 1988  Vai tro cua Substance P  Cung phan xa truc  Predisposing anatomy  Phẫu thuật nội soi mũi-xoang chức ( Functional Endoscopic Sinus Surgery ) Các tế bào Agger Nasi Vị trí trươc va chân đe cuon mũi giưa  Chen ep khien ngach tran hep (ke ca luc chung chưa bị viêm phì đai)  Mỏm móc biến dạng Gơ sau bị di lech phía trươc  Mom moc lech sau va ngoai gây hep khe ban nguyet va pheu sang  Mom moc thơng khí  Hau qua : hep khe giưa hoac cham contact n/mac cuon giưa  Bieán dạng Paradoxically bent middle turbinate  Concha bullosa qua trình thơng khí cuon giưa  Gây tac nghẽn khe giưa  Niêm mac cham vao ngoai mũi  Biến dạng xoang sàng Bong sang (bulla ethmoidalis) co the thơng khí rong , chiem toan khe giưa  Hut cuon ca n/mac cuon giưa  Stammberger : la dau hieu đien hình gây nhức đau  Tế bào Haller La mot te bao sang trươc san hoc mat  Co the lam hep lỗ thông xoang ham gây recurrent maxillary sinusitis  KẾT LUẬN  Nhức đau va đau vung mat la than phien rat thương gap TMH (đứng hang thứ cac ly kham Bac Sĩ.)  Khai thac benh sử lâm sang la đau moi quan nhat đe thiet lap chan đoan xac  Can nhìn nhan đung đan yeu to tâm ly cac bn nhức đau–đau vung mat (patients’ frustration, depression and distrust.) THANK YOU! ... stressors Đau dây thần kinh tam thoa (dây số V)     Cảm giác đau đầu mặt dây thần kinh tam thoa(dây V) đảm nhận Do đó, thơng thường bệnh nhân có thầy thuốc, khơng xác định đau dầu hay mặt đau. .. nhân(MRI),chụp mạch máu xóa kỹ thuật số(DSA) tìm thấy ngun nhân số trường hợp: chèn ép dây thần kinh dị dạng mạch máu não, phình động mạch não ,do va chạm động mạch vào dây thần kinh( confilit vasculo... theo ói mửa ,đau bụng khơng nhức đầu “tương đương Migraine”(Migraine Equivalenr) NHỨC ĐẦU CHÙM (ĐAU MẶT DO MẠCH MÁU) Gluster Headache  Tác giả N.Fabre xếp lọai đau vào nhóm nhức đầu chùng(Gluster
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhúc đầu đau mặt do thần kinh và mạch máu, Nhúc đầu đau mặt do thần kinh và mạch máu

Mục lục

Xem thêm