Bán hàng tức thì

2 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:58

Cinque TerreBán Hàng Tức Thì Tác giả : Cyril CharneyThể Loại : Marketing Bán hàngLượt xem : 8449 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Bạn sẽ học được các kỹ năng thông qua những ví dụ minh hoạ cụ thể đã được thực tế chứng minh, được tiếp cận từng bước với quy trình bán hàng và các nguyên tắc giải quyết khó khăn, được học cách để gây ấn tượng tốt đẹp trong lần tiếp xúc đầu tiên với khách hàng. Bạn sẽ biết cách biến những người thờ ơ nhất thành khách hàng của bạn và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa...Charney một lần nữa đưa ra những chỉ dẫn chi tiết, thiết thực và không hề khô cứng. Những chỉ dẫn đó sẽ giúp tất cả những người bán hàng trở thành nhà vô địch trong lĩnh vực của mình. Tôi sẽ mua cuốn Bán hàng tức thì cho toàn thể công ty tôi, bao gồm Bộ phận bán hàng, Bộ phận truyền thông và Hoạch định kế hoạch bán hàng, Bộ phận Marketing Bán kẻ cũng như Bộ phận Quản lý Danh mục hàng hóa. James Malliaros Phó chủ tịch cấp cao, chuyên gia bán hàng, Tập đoàn kinh doanh thiết bị Video gia đình Canada.Charney có một lối viết khiến cuốn sách này rất dễ đọc và có tính thực tiễn cao. Danh mục tra cứu hợp lý giúp cho độc giả tiết kiệm được thời gian tìm kiếm thông tin. Đây là cuốn sách không thể thiếu đối với bất kỳ ai làm công tác bán hàng. Peter Urs Bender Tác giả cuốn Leadership from Within, Secrets of Power Presentation, Secrets of Power Marketing, and Secrets of Pace to Face Communication.Mục lục:Giới thiệu1. Tổng quan2. Quá trình bán hàng3. Nắm bắt tâm lý khách hàng4. Giải quyết các than phiền của khách hàng5. Các chiến lược thuyết phục6. Vấn đề khách hàng7. Hoàn tất8. Cộng tác bán hàng9. Công nghệ10. Tính hiệu quả nghề nghiệp11. Tính hiệu quả tổ chức12. Phát triển năng lực cá nhân Bán Hàng Tức Thì Tác giả : Cyril Charney Thể Loại : Marketing - Bán hàng Lượt xem : 8449  Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online EPUB MOBI PDF Đọc Online Bạn sẽ học được các kỹ năng thơng qua những ví dụ minh hoạ cụ thể đã được thực tế chứng minh, được tiếp cận từng bước với quy trình bán hàng và các ngun tắc giải quyết khó khăn, được học cách để gây ấn tượng tốt đẹp trong lần tiếp xúc đầu tiên với khách hàng. Bạn sẽ biết cách biến những người thờ ơ nhất thành khách hàng của bạn và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa "Charney một lần nữa đưa ra những chỉ  dẫn chi tiết, thiết thực và khơng hề  khơ cứng. Những chỉ  dẫn đó sẽ giúp tất cả những người bán hàng trở thành nhà vơ địch trong lĩnh vực của mình. Tơi sẽ mua cuốn "Bán hàng tức thì" cho tồn thể cơng ty tơi, bao gồm Bộ phận bán hàng, Bộ phận truyền thơng và Hoạch định kế  hoạch bán hàng, Bộ  phận Marketing Bán kẻ  cũng như  Bộ  phận Quản lý Danh mục hàng hóa." ­ James Malliaros ­ Phó chủ tịch cấp cao, chun gia bán hàng, Tập đồn kinh doanh thiết bị Video gia đình Canada "Charney có một lối viết khiến cuốn sách này rất dễ đọc và có tính thực tiễn cao. Danh mục tra cứu hợp lý giúp cho độc giả tiết kiệm được thời gian tìm kiếm thơng tin. Đây là cuốn sách khơng thể thiếu đối với bất kỳ ai làm cơng tác bán hàng. ­ Peter Urs Bender ­ Tác giả cuốn Leadership from Within, Secrets of Power Presentation, Secrets   of   Power   Marketing,   and   Secrets   of   Pace   ­   to   ­   Face   Communication Mục   lục: Giới   thiệu   Tổng   quan   Quá   trình   bán   hàng   Nắm   bắt   tâm   lý   khách   hàng   Giải       than   phiền     khách   hàng   Các   chiến   lược   thuyết   phục   Vấn   đề   khách   hàng   Hoàn   tất   Cộng   10   Tính   11   Tính   12. Phát triển năng lực cá nhân   hiệu hiệu tác Công       quả   bán   nghề   tổ       hàng nghệ nghiệp chức ... Tính   11   Tính   12. Phát triển năng lực cá nhân   hiệu hiệu tác Cơng       quả   bán   nghề   tổ       hàng nghệ nghiệp chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bán hàng tức thì, Bán hàng tức thì