Soạn bài ôn tập phần làm văn 12

1 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:44

Soạn bài Ôn tập phần làm văn 12 Ngắn gọn nhấtBình chọn:Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn)Câu 1. Thống kê các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các loại kiểu đó.Soạn bài Ôn tập phần làm vănXem thêm: Ôn tập phần làm văn Ngữ văn 12 Học trực tuyến Môn Văn học I. Những nội dung kiến thức cầm ôn tập.Câu 1. Thống kê các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các loại kiểu đó. Các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông:a. Tự sự:b. Thuyết minhc. Nghị luậnd. Ngoài ra, còn có văn bản nhật dụng, gồm: kế hoạch, cá nhân, quảng cáo, bản tin, văn bản tổng kết...Câu 2. Để viết được một văn bản cần thực hiện những công việc gì? Để viết được một văn bản cần thực hiện những công việc: Nắm vững đặc điểm kiểu loại văn bản và mục đích, yêu cầu cụ thể của văn bản. Hình thành ý và sắp xếp thành dàn ý cho văn bản. Viết văn bảnCâu 3. Ôn tập văn nghị luậna. Đề tài cơ bản của văn nghị luận trong nhà trường: Có thể chia đề tài nghị luận trong nhà trường thành hai nhóm: nghị luận xã hội (các đề tài thuộc lĩnh vực xã hội) và nghị luận văn học (các đề tài thuộc lĩnh vực văn học). Điểm chung:+ Đều trình bày tư tưởng, quan điểm, nhận xét, đánh giá... đối với các vấn đề nghị luận.+ Đều sử dụng luận điểm,Xem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaiontapphanlamvan12ngangonnhatc30a32486.htmlixzz5nLQDXQoM Soạn Ôn tập phần làm văn 12 - Ngắn gọn Bình chọn: Soạn Ơn tập phần làm văn (ngắn gọn)Câu Thống kê kiểu loại văn học chương trình Ngữ văn trung học phổ thông cho biết yêu cầu loại kiểu  Soạn Ơn tập phần làm văn Xem thêm: Ôn tập phần làm văn - Ngữ văn 12 Học trực tuyến Môn Văn học I Những nội dung kiến thức cầm ôn tập Câu Thống kê kiểu loại văn học chương trình Ngữ văn trung học phổ thơng cho biết yêu cầu loại kiểu Các kiểu loại văn học chương trình Ngữ văn trung học phổ thơng: a Tự sự: b Thuyết minh c Nghị luận d Ngoài ra, có văn nhật dụng, gồm: kế hoạch, cá nhân, quảng cáo, tin, văn tổng kết Câu Để viết văn cần thực cơng việc gì? Để viết văn cần thực công việc: - Nắm vững đặc điểm kiểu loại văn mục đích, yêu cầu cụ thể văn - Hình thành ý xếp thành dàn ý cho văn - Viết văn Câu Ôn tập văn nghị luận a Đề tài văn nghị luận nhà trường: - Có thể chia đề tài nghị luận nhà trường thành hai nhóm: nghị luận xã hội (các đề tài thuộc lĩnh vực xã hội) nghị luận văn học (các đề tài thuộc lĩnh vực văn học) - Điểm chung: + Đều trình bày tư tưởng, quan điểm, nhận xét, đánh giá vấn đề nghị luận + Đều sử dụng luận điểm, Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-on-tap-phan-lam-van-12-ngan-gon-nhatc30a32486.html#ixzz5nLQDXQoM
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài ôn tập phần làm văn 12, Soạn bài ôn tập phần làm văn 12