Soạn bài tổng kết phần tiếng việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

2 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:43

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Bình chọn:Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Câu 6. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội và lời nói là sản phẩm của cá nhânSoạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Ngắn gọn nhấtSoạn bài Ôn tập phần làm văn 12 Ngắn gọn nhấtSoạn bài Ôn tập phần làm vănXem thêm: Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết1. Giao tiếp là gì?Giao tiếp là hoạt động trao đổi bằng thông tin của con người, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức hành động, tình cảm.2. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động bao gồm 2 quá trình: quá trình tạo lập văn bản do người nói hay người viết thực hiện, quá trình lĩnh hội văn bản do người nghe hay người đọc thực hiện. Hai quá trình này có thế diễn ra đồng thời tại cùng một địa điểm (hội thoại), cũng có thể ở các thời điểm và khoảng không gian cách biệt (qua bài viết).3. Phân biệt ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viếtTrong hoạt động giao tiếp, ngôn ngữ được sử dụng ở 2 dạng nói và viết. Hai dạng đó có sự khác biệt: Về điều kiện đế tạo lập và lĩnh hội văn bản Về đường kênh giao tiếp Về loại tín hiệu (âm thanh hay chữ viết). Về các phương tiện phụ trợ (ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ đối với ngôn ngữ nói và dấu câu, các kí hiệu văn tự, mô hình bảng biểu đối với ngôn ngữ viết) Về cách dùng từ, đặt câu và tổ chức văn bản.4. Ngữ cảnhHoạt động giao tiếp luôn diễn ra trong ngữ cảnh nhất định. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng ngôn ngữ và tạo lập văn bản đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo văn bản. Ngữ cảnh bao gồm các nhân tố: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng (bối cảnh văn hóa), bối cảnh hẹp (bối cảnh tình huống, hiện thực được đề cập đến và văn cảnh).5. Nhân vật giao tiếp Nhân vật giao tiếp là nhân tố quan trọng nhất trong ngữ cảnh. Các nhân vật giao tiếp đều phải có năng lực tạo lập và năng lực lĩnh hội văn bản. Trong giao tiếp ở dạng nói, họ thườnXem thêm tại: https:loigiaihay.comsoanbaitongketphantiengviethoatdonggiaotiepbangngonngunguvan12c30a24279.htmlixzz5nLQ4FU48 Soạn Tổng kết phần Tiếng Việt hoạt động giao tiếp ngơn ngữ Bình chọn: Soạn Tổng kết phần Tiếng Việt hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Câu Ngôn ngữ tài sản chung xã hội lời nói sản phẩm cá nhân • Soạn Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp ngơn ngữ - Ngắn gọn • Soạn Ôn tập phần làm văn 12 - Ngắn gọn • Soạn Ơn tập phần làm văn Xem thêm: Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Học trực tuyến Môn Văn học Lời giải chi tiết Giao tiếp gì? Giao tiếp hoạt động trao đổi thông tin người, tiến hành chủ yếu phương tiện ngơn ngữ, nhằm thực mục đích nhận thức hành động, tình cảm Thế hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ hoạt động bao gồm trình: q trình tạo lập văn người nói hay người viết thực hiện, trình lĩnh hội văn người nghe hay người đọc thực Hai q trình diễn đồng thời địa điểm (hội thoại), thời điểm khoảng không gian cách biệt (qua viết) Phân biệt ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết Trong hoạt động giao tiếp, ngôn ngữ sử dụng dạng nói viết Hai dạng có khác biệt: - Về điều kiện đế tạo lập lĩnh hội văn - Về đường kênh giao tiếp - Về loại tín hiệu (âm hay chữ viết) - Về phương tiện phụ trợ (ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu ngơn ngữ nói dấu câu, kí hiệu văn tự, mơ hình bảng biểu ngơn ngữ viết) - Về cách dùng từ, đặt câu tổ chức văn Ngữ cảnh Hoạt động giao tiếp diễn ngữ cảnh định - Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ làm sở cho việc sử dụng ngôn ngữ tạo lập văn đồng thời làm để lĩnh hội thấu đáo văn - Ngữ cảnh bao gồm nhân tố: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng (bối cảnh văn hóa), bối cảnh hẹp (bối cảnh tình huống, thực đề cập đến văn cảnh) 5 Nhân vật giao tiếp - Nhân vật giao tiếp nhân tố quan trọng ngữ cảnh Các nhân vật giao tiếp phải có lực tạo lập lực lĩnh hội văn Trong giao tiếp dạng nói, họ thườn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-tong-ket-phan-tieng-viet-hoat-dong-giao-tiep-bang-ngon-ngu-nguvan-12-c30a24279.html#ixzz5nLQ4FU48 ...5 Nhân vật giao tiếp - Nhân vật giao tiếp nhân tố quan trọng ngữ cảnh Các nhân vật giao tiếp phải có lực tạo lập lực lĩnh hội văn Trong giao tiếp dạng nói, họ thườn Xem thêm... nói, họ thườn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-tong-ket-phan-tieng-viet-hoat-dong -giao- tiep-bang-ngon-ngu-nguvan-12-c30a24279.html#ixzz5nLQ4FU48
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài tổng kết phần tiếng việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, Soạn bài tổng kết phần tiếng việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ