Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh

16 500 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:14

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT POLYTECHNIC ĐÀ NẴNG ASSIGNMENT MÔN HỌC: KỸ NĂNG SÁNG TẠO Chuyên đề: Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh Đà Nẵng, tháng năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài: TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh Thời gian thực :12/3/2019 - 18/4-2019 Mục tiêu dự án môn học: Biết kỹ sáng tạo Kế hoạch thực BÁO CÁO DỰ ÁN Phần 1: Lựa chọn chủ đề 1.1 Danh mục chủ đề đánh giá tính khả thi chủ đề 1.2 Lựa chọn chủ đề thực dự án .9 1.3 Mô tả thơng tin chương trình lựa chọn Phần 2: Đánh giá tính sáng tạo 10 2.1 Tính sáng tạo chương trình lựa chọn 10 2.2 Những hạn chế chương trình lựa chọn 10 Phần 3: Đề xuất ý tưởng sáng tạo .11 3.1 Yêu cầu TVC quảng cáo sản phẩm Diana : 11 3.2 Kịch chương trình: 11 3.3 Xây dựng phác thảo chương trình sáng tạo .11 Phần 4: Triển khai ý tưởng sáng tạo 12 4.1 Demo sản phẩm sáng tạo 12 4.2 Hạn chế dự án 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 BẢNG ĐÁNH GIÁ .14 HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM .14 PHIẾU CHẤM GIAI ĐOẠN 15 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ 16 Từ viết tắt DN BVS DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Diễn giải Doanh nghiệp Băng vệ sinh Ký hiệu Bảng 1.1 DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng biểu Danh mục chủ đề đánh giá tính khả thi chủ đề Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Báo cáo hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Nhóm cam đoan Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN Tên đề tài: TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh Thời gian thực :12/3/2019 - 18/4-2019 Nhóm thành viên: Nguyễn Băng Châu Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Thu Uyên Đặng Thị Mỹ Nhung Mục tiêu dự án môn học: Biết kỹ sáng tạo Kế hoạch thực STT Công việc Thời gian Người chịu trách Buổi Ngày nhiệm học 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lựa chọn chủ đề Tìm hiểu đánh giá tính khả thi chủ đề Thảo luận, nghiên cứu chọn chủ đề Quyết định chủ đề Nộp cáo cáo Assignment N1 GV đánh giá Assignment N1 Thảo luận chỉnh sửa GV đánh giá Assignment N1, Chuẩn bị dụng cụ, bối cảnh quay Khảo sát địa điểm quay Tiến hành quay TVC Edit TVC Nộp cáo cáo Assignment N1,2,3 GV đánh giá Assignment N1, 2, Đưa hạn chế dự án GV đánh giá Assignment N1, 2, 3, Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo dự án Nộp báo cáo dự án lên LMS Ngân sách (đồng) 12/3/2019 14/3/2019 Cả nhóm Cả nhóm 0đ 0đ 16/3/2019 Cả nhóm 0đ 19/3/2019 23/3/2019 Cả nhóm Cả nhóm 0đ 8.000đ 23/3/2019 Cả nhóm 26/3/2019 28/3/2019 Cả nhóm Cả nhóm 29/03/2019 Cả nhóm 200.000đ 10 11 Cả nhóm Cả nhóm 100.000đ 12 13 29/03/2019 30/0302/04/2019 03/04/2019 13/04/2019 Cả nhóm Cả nhóm 150.000đ 30.000đ 14 13/04/2019 Cả nhóm 15 15/04/2019 Cả nhóm 16 18/04/2019 Cả nhóm 19/04/2019 Cả nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ Cả nhóm BÁO CÁO DỰ ÁN Phần 1: Lựa chọn chủ đề 1.1 Danh mục chủ đề đánh giá tính khả thi chủ đề Stt Chủ đề Đánh giá tính khả thi Banner quảng cáo sản - Nguồn lực: gồm người tạo banner phẩm bia Huda - Tài : với chủ đề banner khả tài nhóm làm - Ý tưởng sáng tạo : với chủ đề Huda làm tốt thể ý tưởng đậm tình miền trung -Với hình thức banner nhóm khơng thể sáng tạo Huda làm -Nhóm gồm có nữ khơng rành tâm lý người sử dụng bia Phim ngắn quảng cáo sản - Thời gian : thời hạn làm phim ngắn q dài nhóm khơng phẩm Coca-cola có đủ thời gian - Nguồn lực : gồm thành viên nhóm nhờ vả bạn bè - Ý tưởng sáng tạo: với hình thức phim ngắn Coca-cola thành công với thông điệp “món quà tết ý nghĩa giây phút sum vầy bên gia đình người thân yêu” với giây phút sum vầy gia đình có người làm xa quê - Tài : để làm phim ngắn tài nhóm khơng đủ để thực Tổ chức kiện mắt - Nguồn lực: nhóm có người khơng thể tổ chức sản phẩm sữa TH True kiện lớn milk - Tài : hạn hẹp Poster quảng cáo giày - Nguồn lực : nhóm đủ nguồn lực để làm poster Bitis Hunter - Tài chính: với chủ hình thức porter nhóm có khả làm - Ý tưởng sáng tạo: poster Bitis Hunter gây thu hút cho khách hàng đối tượng khách hàng giới trẻ poster Bitis Hunter thể động nhiệt huyết, chinh phục ước mơ tuổi trẻ, nhóm khơng thể sáng tạo với chủ đề TVC quảng cáo sản Nguồn lực : nhóm gồm nữ phẩm bvs Diana sensi - Vì nhóm có nữ nên dễ dàng hiểu sản phẩm tâm lý cool fresh khách hàng - Thời gian : với hình thức TVC nhóm hồn thành thời hạn - Tài : khả tài nhóm chi trả cho hình thức TVC - Ý tưởng sáng tạo : TVC Diana hướng đến động tự hào ngày ‘ đèn đỏ’ phụ nữ nhóm sáng tạo thêm với chủ đề - Diễn viên : có bạn bè hỗ trợ Lựa chọn chủ đề thực dự án - Sau đánh giá chủ đề nhóm đưa định lựa chọn chủ đề ‘TVC quãng cáo sản phẩm BVS Diana Sensi Cool Fresh - Nguồn lực : thành viên nhóm - Diễn viên : thành viên nhóm hỗ trợ bạn bè - Các cơng cụ thực : máy quay, máy tính, đạo cụ ( nhóm có khả chuẩn bị ) 1.3 Mơ tả thơng tin chương trình lựa chọn * Chương trình nhóm lựa chọn : Quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh - Ý tưởng kịch bản: Một cô gái chơi trống ban nhạc sân thượng Hành động đánh trống thể cô gái người mạnh mẽ, động, sống với tuổi trẻ với đam mê Tuy nhiên bên ngồi vẻ mạnh mẽ động gái có nét dịu dàng, nữ tính, có chút yếu mềm Điều thể qua trang phục áo váy màu hồng mà cô mặc Khi chơi trống, cô lỡ nhịp, vẻ mặt thể lo lắng cô lấy lại tinh thần tiếp tục chơi trống cách thoải mái tự tin Cả q trình gái chơi trống thể giống chu kì kinh nguyệt người phụ nữ Cái hay TVC quay trời nắng gái khơng có cảm xúc thể mệt mỏi, khó chịu mà thay vào sảng khoái, tự tin ngập tràn lượng - Thông điệp: Thật mát lạnh! Thật cool! 1.2 Phần 2: Đánh giá tính sáng tạo 2.1 Tính sáng tạo chương trình lựa chọn - Chọn TVC quảng cáo sản phẩm BVS Diana Sensi Cool Fresh: https://www.youtube.com/watch?v=Wc64KAiNLq4&fbclid=IwAR0QHNoFiO JIoLSsO2LZ1K4nRevvMSeLNg5azg9AsJbN2-chr6gPmn3lSeU - TVC quảng cáo : thể mạnh mẽ, động chị em đến ngày - TVC có đủ nội dung nói đến đặc tính sản phẩm, mát lạnh, tươi mát đặc biệt siêu khô thống 2.2 Những hạn chế chương trình lựa chọn - Cách thể thơng điệp, tính chất sản phẩm đoạn TVC lần hay Tuy nhiên nội dung quảng cáo sản phẩm gần khơng có thay đổi Nếu để ý chút thấy với tất sản phẩm Diana mắt, đương nhiên có tiến sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày cao chị em phụ nữ Nhưng nội dung TVC quảng cáo có một: Dù đến ngày đèn đỏ khó chịu gái tự tin thoải mái sống làm điều thích, đọan TVC quảng cáo sản phẩm khác cách diễn đạt 10 Phần 3: Đề xuất ý tưởng sáng tạo 3.1 Yêu cầu TVC quảng cáo sản phẩm Diana : - TVC quảng cáo sản phẩm bvs Diana với nội dung: yêu thương, đồng cảm phái nam dành cho phái nữ, đặc biệt vào ngày “đèn đỏ” - Truyền tải thơng điệp: Để có sống hạnh phúc hơn, vui vẻ Cánh “mày râu” quan tâm đến người phụ nữ nhiều 3.2 Kịch chương trình: * Mở đầu : - Cảnh 1: Cô gái thức dậy Cô với tay lấy lịch đặt bàn, nhìn vào mỉm cười hạnh phúc bước xuống giường Trên lịch có :”ngày hẹn hò” bạn trai mà đánh dấu trước Cơ bước xuống giường đến cửa sổ, kéo rèm ra, tận hưởng khơng khí lành buổi sáng Sau trở lại bàn trang điểm bắt đầu trang điểm thật xinh để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hai người - Cảnh 2: Cơ gái vừa bước đi, vừa đưa tay để nắm tay lấy tay người bạn trai, kèm theo nụ cười thật tươi ánh nắng mặt trời Anh chàng bước tới nắm lấy tay cô, cô gái tự tin xoay vòng ơm lấy anh * Kết thúc: - Cảnh 3: người nắm tay thật chặt đứng bên hồ ngắm cảnh Góc phải hình logo Diana Sensi Cool Fresh kèm slogan :”Tự tin bạn” 3.3 Xây dựng phác thảo chương trình sáng tạo * Mở đầu: - Cảnh 1: + Địa điểm: Trong phòng ngủ + Màu sắc, trang phục:  Khơng gian phòng màu trắng  Diễn viên: Nữ: quần short, áo sơ mi trắng + Đạo cụ:  bàn làm việc bàn trang điểm  lịch để bàn  bàn đầu giường để đèn ngủ  Cửa số có rèm  Dụng cụ make up - Cảnh + Cảnh 3: + Địa điểm: Cung thiếu nhi + Màu sắc, trang phục:  Gam màu tự nhiên, tươi sáng  Diễn viên: Nữ: Váy maxi màu trắng (hoặc xanh lơ, hồng phấn), guốc cao gót Nam: Quần kaki, áo thun, giày + Đạo cụ: * Kết thúc: người nắm tay Edit logo, slogan góc bên phải hình, kết thúc TVC 11 Phần 4: Triển khai ý tưởng sáng tạo 4.1 Demo sản phẩm sáng tạo Đường link demo: https://drive.google.com/file/d/1Zq6ZilB580K4HuwDn2pVjlEakUrvDLK/view?fbclid=IwAR3seIAEcDHY4p2bQdj3rKv58QwelRCvbcILB0oCnNGhHmBX7UYX-e25P4 4.2 Hạn chế dự án - Tài chính: hạn chế - Đạo cụ: Vì tài hạn chế nên khơng có đạo cụ chun dụng chân máy, máy quay, máy tính kỹ thuật số để xử lý hình ảnh Sản phẩm quay vào tạo dựng cắt ghép cảnh điện thoại máy tính xách tay - Nhân lực: + Đội ngũ thực sản phẩm từ khâu viết kịch bản, đạo diễn, quay phim, xử lý hình ảnh sinh viên lần đầu thực tvc quảng cáo Chưa có kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực quảng cáo nên chưa thể tạo nên TVC quảng cáo hoàn hảo mặt nội dung, kỹ thuật diễn xuất 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Website Diana Kênh Youtube thống Diana Các TVC quảng cáo sản phẩm khác Youtube MV Thanh Xuân (Official) nhóm nhạc Da LAB 13 BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHĨM Mơn học: Kỹ Năng Sáng Tạo Bài tập đánh giá: …………………… Mức độ % đóng góp thành viên Tiêu chí đánh giá Mức độ tham gia buổi họp nhóm Tham gia đóng góp ý kiến Hồn thành cơng việc giao theo thời hạn Hồn thành công việc giao đảm bảo chất lượng Có ý tưởng mới, sáng tạo đóng góp cho nhóm Tinh thần hợp tác, hỗ trợ, đoàn kết với thành viên nhóm Tổng % đóng góp cho nhóm Tỉ lệ % (Tên thành viên) Ngọc Tối đa 15% 15% Tối đa 15% 15% Tối đa 20% 20% Tối đa 18% 20% Tối đa 15% 15% Tối đa 15% 15% 100% Chữ ký xác nhận thành viên Điểm nhóm: ……9.0……… Ghi chú: - GV cho điểm tổng nhóm tập - Điểm cá nhân theo tập nhóm quy đổi = % đóng góp x điểm nhóm (Tên thành viên) Nhung (Tên thành viên) Uyên (Tên thành viên) Châu 15% 15% 5% 15% 15% 10% 20% 20% 10% 18% 18% 10% 15% 15% 5% 15% 15% 10% 98% 98% 98% 50% Ngọc Nhung Uyên Châu Đà Nẵng, ngày 18 tháng năm 2019 Nhóm trưởng (ký ghi rõ họ tên) Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc 14 PHIẾU CHẤM GIAI ĐOẠN FPT Polytechnic Đà Nẵng CHUYÊN ĐỀ: Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm bvs Diana Sensi Cool Fresh Môn học: Kỹ sáng tạo Mã mơn học: PRE103 Nhóm thực : … GVHD : ThS Nguyễn Thị Phương Linh (linhntp12) Ngày hồn thành: ……4/2019…………………………………… Tiêu chí đánh giá giai đoạn N1,2: Chủ đề phù hợp, nhiều yếu tố sáng tạo, mơ tả chi tiết đầy đủ chương trình, phân tích tính khả thi Đánh giá đủ điểm chưa sáng tạo; phát đủ hạn chế chương trình N3,4: Ý tưởng độc đáo, chưa có, phù hợp với nhãn hàng Có sản phẩm minh họa phản tỉnh hạn chế nhóm chưa làm STT Tên TV N1 N2 N3 N4 Tổng % đóng Điểm cá nhóm điểm GĐ góp TV nhân Ngọc 98% 8.8 Nhung 98% 8.8 Uyên 98% 8.8 Châu 50% 5.0 Đánh giá chung: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 15 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ FPT Polytechnic Đà Nẵng CHUYÊN ĐỀ: Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm bvs Diana Sensi Cool Fresh Môn học: Kỹ sáng tạo Mã môn học: PRE103 Nhóm thực : … GVHD : ThS Nguyễn Thị Phương Linh (linhntp12) Ngày hoàn thành: …………18/4/2019……………………………… Tiêu chí đánh giá điểm bảo vệ: Thuyết trình (6 điểm) STT Tên TV Chuẩn nhóm bị Slide Nội Phong Thời dung cách, gian tác (1 đ) (1 đ) (1 đ) (1 đ) phong (1 đ) Phản biện TỔNG (5 đ) Đánh giá chung: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 16 ... làm điều thích, đọan TVC quảng cáo sản phẩm khác cách diễn đạt 10 Phần 3: Đề xuất ý tưởng sáng tạo 3.1 Yêu cầu TVC quảng cáo sản phẩm Diana : - TVC quảng cáo sản phẩm bvs Diana với nội dung: yêu... - Chọn TVC quảng cáo sản phẩm BVS Diana Sensi Cool Fresh: https://www.youtube.com/watch?v=Wc64KAiNLq4&fbclid=IwAR0QHNoFiO JIoLSsO2LZ1K4nRevvMSeLNg5azg9AsJbN2-chr6gPmn3lSeU - TVC quảng cáo : thể... dung quảng cáo sản phẩm gần khơng có thay đổi Nếu để ý chút thấy với tất sản phẩm Diana mắt, đương nhiên có tiến sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày cao chị em phụ nữ Nhưng nội dung TVC quảng cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh, Xây dựng TVC quảng cáo sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh

Từ khóa liên quan