Các phụ gia và ảnh hưởng của chúng trong quá trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC)

38 131 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 21:07

TÓM TẮT Tên đề tài: Các phụ gia ảnh hưởng chúng trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC) Trong đồ án công nghệ gồm chương Trong chương bao gồm đặc điểm cấu tạo tính chất hóa học, vật lí đặc trưng PVC ứng dụng đời sống Chương đưa tính chất phụ gia trình tổng hợp ảnh hưởng chúng với hàm lượng loại khác ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA HĨA NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ Họ tên sinh viên: Lê Kim Ngọc Lớp: 15H4 Số thẻ sinh viên: 107150035 Khoa: Hóa Ngành: Kỹ thuật hóa học Tên đề tài đồ án: Đồ án phụ gia ảnh hưởng chúng trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC) Đề tài thuộc diện: Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ kết thực Các số liệu liệu ban đầu: Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Các vẽ, đồ thị (ghi rõ loại kích thước vẽ ): Họ tên người hướng dẫn: T.S Phan Thế Anh Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 26/03/2019 Ngày hoàn thành đồ án: 6/5/2019 Đà Nẵng,ngày 06 tháng 05 năm 2019 Trưởng Bộ môn …………………… SVTH: LÊ KIM NGỌC Người hướng dẫn ii ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH LỜI MỞ ĐẦU Trong công nghiệp hợp chất cao phân tử, đặc biệt chất dẻo có từ lâu phát triển mạnh mẽ Đó nhờ chất dẻo có nhiều tính chất đặc biệt, chất dẻo đáp ứng nhiều yêu cầu ngày cao khoa học kỹ thuật đời sống hàng ngày Không nguồn nguyên liệu để sán xuất chất dẻo tương đối đa dạng than đá dầu mỏ, khí thiên nhiên phế phẩm nông, lâm nghiệp Chất dẻo lại có ưu điểm dễ gia cơng so với kim loại, gia cơng nhanh chóng tiết kiệm Ở nước cơng nghiệp hố học phát triển, chất dẻo có khắp ngành kinh tế quốc dân sinh hoạt hàng ngày Trong nước ta chất dẻo dược ứng dụng rộng rãi công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông… nhựa PVC, PE, PS, PF loại nhựa phổ biến PVC Polyvinyl clorua (PVC) có lịch sử phát triễn 100 năm qua Năm 1835 lần Henri Regnault tổng hợp vinyclorua, nguyên liệu để tạo nên PVC Polyvinylclorua quan sát thấy 1872 Baumann phơi ống nghiệm chứa vinylclorua ánh sang mặt trời, sản phẩm tạo có dạng bột màu trắng chất hoá học chưa xác định Các nghiên cứu tạo thành PVC đầy đủ công bố vào năm 1912 Lwan Ostromislensky (Nga) Fritz Klattle (Đức) nghiên cứu độc lập Tuy nhiên polymer không ứng dụng không quan tâm ý nhiều tính ổn định, cứng khó gia cơng Cuối kỷ 19, sản phẩm axetylen clo tình trạng khủng hoảng thừa, việc sản xuất PVC từ nguyên giải pháp hữu hiệu Năm 1926, tiến sĩ Waldo Semon vơ tình phát chất hoá dẻo PVC, bước đột phá để khắc phục nhược điểm gia cơng cho PVC, sau nghiên cứu chất ổn định cho PVC Đến năm 1933, nhiều dạng PVC tổng hợp Mỹ Đức phải đến năm 1937 PVC sản xuất quy mơ cơng nghiệp hồn chỉnh Đức sau Mỹ [1] Vào năm tiếp theo, PVC nghiên cứu chủ yếu cấu trúc phân tử mà cấu trúc ngoại vi phân tử, tạo trình trùng hợp như: kích thước hạt, độ xốp, v.v… yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính gia cơng, chế tạo polyme Quá trình nghiên cứu ảnh hưởng mở rộng lĩnh vực sử dụng PVC Ở Việt Nam: Năm 2002, toàn nghành nhựa Việt Nam sử dụng 1.260.000 nguyên liệu nhựa, PP, PE, PVC sử dụng nhiều nhất, chiếm khoảng 71.3% tổng nhu cầu nguyên liệu Sản lượng tiêu thụ PVC 200.000 chiếm khoảng 13.5% Trước năm 2000, nghành nhựa nước ta chủ yếu nhập 10 năm trở lại đây, sản lượng nhựa VN tăng trưởng nhanh đặn với tộc độ trung bình 15% năm Bất chấp suy thối kinh tế toàn cầu biến động giá vật liệu nhựa năm 2008, sản lượng nhựa VN đạt 2.3 triệu tăng 22% so với năm 2008 Dự kiến sản lượng tiếp tục tăng, giai đoạn 2000-2010 (đơn vị nghìn tấn) SVTH: LÊ KIM NGỌC i ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Hiện nước ta có Liên doanh sản xuất bột PVC Công ty Liên doanh Tổng công ty Nhựa Việt Nam với Tổng cơng ty Hố chất Việt Nam Công ty Thái Plastic – Chemical Public Ltd với công suất 80.000tấn/năm Năm 2001 nhà máy hoạt động với công suất 100% năm 2002 công suất Nhà máy tăng lên 100.000 tấn/năm Cơng ty TNHH nhựa hố chất Phú Mỹ khu công nghiệp Cái Mép liên doanh công ty xuất nhập tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với tổng cơng ty dầu khí Petronas Malaysia có cơng suất 100.000 bột PVC/năm Ngồi việc sản xuất bột PVC hai Công ty Liên doanh sản xuất PVC Compound với cơng suất 6000 tấn/năm, hai Công ty sử dụng hết công suất thiết kế, chưa đáp ứng hết nhu cầu chủng loại PVC Compound nước mà sản xuất chủ yếu loại PVC làm phụ kiện loại PVC dùng cho chi tiết đặc chủng phải nhập Trong tương lai nghành nhựa PVC nói riêng nghành nhựa nói chung tiếp tục phát triển mạnh SVTH: LÊ KIM NGỌC ii ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án công nghệ 2, em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến T.s Phan Thế Anh, giảng viên hướng dẫn môn Đồ án công nghệ - trường ĐHBK Đà Nẵng người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình làm đồ án Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐHBK Đà Nẵng nói chung, thầy ngành Kỹ thuật hóa học nói riêng dạy dỗ cho em kiến thức môn đại cương mơn chun ngành, giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập SVTH: LÊ KIM NGỌC iii ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng em Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án em tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan SVTH: LÊ KIM NGỌC iv ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI MỞ ĐẦU i LỜI CẢM ƠN iii LỜI CAM ĐOAN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG, HỘP THÔNG TIN vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN: 1.1 Đặc điểm cấu tạo: 1.2 Tính chất PVC: 1.2.1 Tính chất vật lí: 1.2.1.1 Hình thái học: 1.2.1.2 Độ hòa tan: 1.2.1.3 Tính chất nhiệt: 1.2.1.4 Độ bền hóa học: 1.2.1.5 Sự phân hủy PVC: 1.2.1.6 Tính chất học: 1.2.1.7 Tính dẫn điện: 1.2.2 Tính chất hóa lí: 1.2.3 Ứng dụng: CHƯƠNG 2: CÁC PHỤ GIA SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PVC 2.1 Chất hóa dẻo: 2.1.1 Định nghĩa: 2.1.2 Tác dụng chất hóa dẻo: 2.1.2.1 Độ bền kéo đứt: 2.1.2.2 Sự dãn dài: 11 2.1.2.3 Độ cứng: 12 2.1.2.4 Độ bền, độ cứng, tính dễ uốn, modun: 12 2.1.2.5 Một số tính chất lí khác: 13 2.1.3 Cơ chế hóa dẻo: 13 SVTH: LÊ KIM NGỌC v ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH 2.1.3.1 Thuyết độ nhớt thuyết gel hóa: 13 2.1.4 Sự lựa chọn chất hóa dẻo: 14 2.1.4.1 Tính kháng di chuyển bề mặt chất dẻo: 14 2.1.4.2 Sự bay chất hóa dẻo: 14 2.1.4.3 Sự ổn định trình sử dụng: 14 2.1.5 Các loại chất hóa dẻo: 15 2.2 Chất chống va đập: 17 2.3 Chất trợ gia công: 18 2.4 Chất bôi trơn: 19 2.5 Chất độn: 20 2.5.1 Calcium Carbonate: 20 2.5.2 Các loại chất độn khác: 21 2.6 Chất ổn định nhiệt: 21 2.7 Chất làm chậm bắt cháy (FR) chất cản khói (SS): 22 2.8 Bột màu: 23 2.8.1 Titanium Dioxide (TiO2): 23 2.8.2 Những bột màu vô khác: 24 2.8.3 Những bột màu hữu cơ: 24 2.9 Chất chống vi sinh vật: 24 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 SVTH: LÊ KIM NGỌC vi ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH DANH MỤC CÁC BẢNG, HỘP THÔNG TIN Bảng 1.1 Nhiệt lượng tối đa tỏa số vật liệu Bảng 1.2 Các thông số học PVC Bảng 2.1 Những loại chất hóa dẻo có sẵn tính chất liên quan với 10 tính chất cuối sản phẩm SVTH: LÊ KIM NGỌC vii ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH diester Độ cứng giảm tính dễ uốn tăng khối lượng phân tử chất hóa dẻo tăng (bởi gia tăng khối lượng phân tử alcohol hay acid) Cùng với nồng đồ chất hóa dẻo tăng, độ cứng độ bền giảm tính dễ uốn vật liệu tăng Độ bền ionomer hóa dẻo tăng nồng độ chất hóa dẻo phân cực tăng đến 20% giảm tiếp tục tăng nồng độ chất hóa dẻo Với chất hóa dẻo khơng phân cực (DOP) độ bền giảm nồng độ chất hóa dẻo tăng 2.1.2.5 Một số tính chất lí khác: Độ bền va đập PVC hóa dẻo tăng tăng lượng chất hóa dẻo Sự cải thiện tính chất bền va đập khơng phải mà cần lượng tiêu chuẩn nồng độ chất hóa dẻo Nồng độ chất hóa dẻo tiêu chuẩn phụ thuộc vào đặc tính cặp polime/ chất hóa dẻo sử dụng Điểm tới hạn độ bền kéo đứt giảm tăng nồng độ chất hóa dẻo 2.1.3 Cơ chế hóa dẻo: Hai giai đoạn diễn suốt q trình hóa dẻo PVC Giai đoạn đầu gel hóa, hạt PVC hấp phụ chất hóa dẻo gia tăng nhiệt độ Kết hình thành lớp gel lỗng Giai đoạn hai chảy gia tăng nhiệt độ (trên 150oC), hạt PVC chất hóa dẻo bị chảy tạo hỗn hợp đồng Sáu bước xác định xảy suốt giai đoạn sau trộn lẫn Đầu tiên, phân tử chất hóa dẻo thâm nhập chiều vào cấu trúc PVC xốp Sự hấp phụ chất hóa dẻo diễn chất hóa dẻo solvat bề mặt nhựa Sự hấp thụ chất hóa dẻo diễn hạt PVC trương lên thể tích tổng vật liệu giảm Nhiệt độ phụ thuộc vào khả solvat hóa chất hóa dẻo Sau gia nhiệt, thay đổi diễn chất hóa dẻo tập hợp lại dọc theo đoạn nhánh polime, thâm nhập vào cấu trúc phân tử Hỗn hợp dần trở thành vật liệu đồng sau chảy Khi tiếp tục gia nhiệt, vật liệu bị chảy lỏng Khi làm lạnh, polime cứng lại nhờ thủy tinh hóa tạo thành liên kết Van der Vaals yếu liên kết hydeo phân tử chất hóa dẻo với đoạn mạch polime Những thay đổi diễn hàng đến vài ngày (để phát triển tính chất học đến tối ưu) 2.1.3.1 Thuyết độ nhớt thuyết gel hóa: Thuyết độ nhớt dựa tổng kết độ cứng nhựa tăng từ ma sát nội phân tử (các ma sát nội phân tử giúp liên kết chuỗi với mạch cứng) Khi gia nhiệt, lực ma sát yếu dần, cho phép phân tử chất hóa dẻo xâm nhập vào chuỗi mạch Một vài dung môi sử dụng Bởi sáp nhập chặt chẽ khối polime, phân tử chất hóa dẻo chắn chuỗi mạch ma sát với ngăn chặn hình thành cấu trúc cứng Tuy nhiên, thuyết khơng thể giải thích nguyên nhân vài vật liệu chất hóa dẻo tốt, số khác lại khơng phải Thuyết gel hóa mở rộng thuyết độ nhớt việc đề cập đến hoạt động chất hóa dẻo, phá hủy liên kết hay tương tác nhựa với nhựa che chắn trung tâm liên kết với chuỗi nhựa khác, ngăn ngừa tái hình thành cấu trúc cứng Cấu trúc polime trì cấu trúc gel hay cấu trúc tổ ong nội phân tử theo ba hướng Dựa vào thực nghiệm phân tích điều kiện tiên để polime hóa dẻo Đối với PVC, chuỗi polime đủ dày để tồn tài giá trị độ bền bị phân tử chia tách Thêm vào chuỗi PVC thẳng kết tinh ít, với nguyên tử chlorine tách mạch để giảm lực Van der Waals hình thành cấu trúc lưỡng cực điểm hút chuỗi gần Nếu chất SVTH: LÊ KIM NGỌC 13 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH lỏng đưa vào polime PVC với số lượng kết dính polime, ổn định Khi phân tử chất hóa dẻo đưa vào khối polime, chuối polime bị tách rời phân tử chất lỏng nhỏ phân tử sau nối cấu trúc lưỡng cực với với cấu trúc lưỡng cực polime 2.1.4 Sự lựa chọn chất hóa dẻo: Yếu tố định đến việc lựa chọn chất hóa dẻo phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể sản phẩm cuối phụ thuộc vào:  Chi phí sản xuất bao gồm chi phí mua hay sản xuất chất hóa dẻo chi phí vận hành sản xuất (tùy thuộc vào độ đơn giản q trình sản xuất chất hóa dẻo đưa chúng vào sản phẩm cuối cùng) Độ nhớt hạt sol nhựa, phù hợp, đưa vào phân loại  Tính tương hợp- để đảm bảo linh động vật liệu ổn định phân tách thành phần dư khác trình sử dụng  Hiệu suất q trình hóa dẻo- tương hợp chất hóa dẻo mức độ chất hóa dẻo cần thiết thêm vào để đạt tính chất cuối PVC yêu cầu/  Độ bền bao gồm tính kháng di chuyển bề mặt, bay điều kiện sử dụng 2.1.4.1 Tính kháng di chuyển bề mặt chất dẻo: Bởi chất lỏng thường sử dụng chất hóa dẻo PVC thường trộn lẫn hồn toàn với chất lỏng hữu khác, tiếp xúc PVC-P dầu hay dung môi khác nguyên nhân di chuyển chất hóa dẻo Sự di chuyển chất hóa dẻo diễn nhanh dung môi phân cực có khối lượng phân tử thấp ester, ketones ethers Với chất dẫn hấp thụ bới PVC yếu tố quan trọng, mở cấu trúc polime nên tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển chất hóa dẻo Với ứng dụng liên quan đến việc tiếp xúc nhiều với dầu, chất béo, dầu mỡ, dung môi, tỉ lệ tách rời thấp chấp nhận đạt nhờ sử dụng chất hóa dẻo polime Với yêu cầu kháng tách rời hoàn tồn, sử dụng polime có tính chất hóa dẻo cần thiết Một khía cạnh khác cần ý PVC-P tương tác với polime khác mà chất hóa dẻo có lực Sự di chuyển chất hóa dẻo diễn thơng qua polime liên kết bề mặt với gây lớp phủ bề mặt mềm phồng rộp, rạn lớp keo bề mặt, rạn nứt ứng xuất ngoại nhựa nhiệt dẻo cứng 2.1.4.2 Sự bay chất hóa dẻo: Bởi có chất hóa dẻo khơng liên kết hóa học với polime giữ lực nội phân tử tương đối yếu, hầu hết chúng di chuyển bề mặt Từ đó, q trình bay xảy vào khơng khí xung quanh, phụ thuộc vào nhiệt độ Quá trình trình bay nguyên nhân cho nhiều vấn đề môi trường sức khỏe Thêm vào đó, di chuyển vào khơng khí nhiệt độ thường cặn chất hóa dẻo, phạm vi gần, gia tăng nguy hại chất lượng khơng khí nhà, nơi làm việc, trường học ảnh hưởng tới sức khỏe người 2.1.4.3 Sự ổn định trình sử dụng: Ở nhiệt độ sử dụng vượt 700C, oxi hóa chất dẻo khơng khí dẫn đến thay đổi tính chất lí vượt ảnh hưởng di chuyển chất hóa dẻo thất bay Sự phân ly nhóm peroxit tổn nồng độ thấp chất hóa dẻo bị oxi hóa dẫn đến khơi mào phản ứng tạo hydrochlorie đại phân tử PVC Ảnh hưởng đáng ý cho cấu trúc SVTH: LÊ KIM NGỌC 14 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH chất hóa dẻo chứa nhóm alkyl nhánh, diisonyl phthalate (DINP) diiso propane (DIDP) Nó sử dụng chất chống oxi hóa nhờ che phủ nhóm phenolic, diphenylol propane, để kết hợp với nồng độ 0,1- 0,5 % chất hóa dẻo cho ứng dụng chịu nhiệt cao Sự lựa chọn chất hóa dẻo ảnh hưởng lớn đến tính bền quang PVC yếu tố đáng ý việc nghiên cứu tạo thành sản phẩm sử dụng ngồi trời Bước q trình phân hủy ánh sáng tự nhiên hấp thụ tia cực tím (UV) Những ảnh hưởng xác định mức độ khác este thơm khơng phải este aliphatic Sự hình thành phá hủy gốc tự thường gây có mặt chuỗi alkyl nhánh Tiếp theo, adipates thể khả ổn định UV tốt so với mạch thẳng Phthalates, tương tự tốt so với chuỗi phthalates mạch nhánh 2.1.5 Các loại chất hóa dẻo: Chất hóa dẻo thường phân loại dựa chức cụ thể Chúng phân loại sau:  Sơ cấp- có nghĩa có mức độ tương hợp tốt với PVC đủ để sử dụng chất hóa dẻo với hàm lượng khác để thu tính chất mong muốn  Thứ cấp- bị hạn chế tương hợp với PVC thơng thường sử dụng hỗn hợp với chất hóa dẻo sơ cấp  Chất độn- sử dụng giá thành thấp dùng để thay phần chất hóa dẻo sơ cấp  Mục đích/ u cầu tổng quát- sử dụng chất hóa dẻo sơ cấp hầu hết tất ứng dụng PVC-P, nhằm tạo tính chất yêu cầu với mức giá tốt  Nhiệt độ cao- bay kháng mát thấp suốt q trình sử dụng nhiệt độ khơng khí cao  Nhiệt độ thấp- kháng khả cứng dòn trở lại PVC-P nhiệt độ sử dụng thấp  Khơng bị di chuyển ngồi- có mức độ hay tỉ lệ di chuyển vào vật liệu tương tác với sản phẩm hóa dẻo (như khơng khí, chất lỏng, vật rắn) thấp  Chảy nhanh- gọi khả solvat cao thể tương tác nội phân tử với polime, với mức độ xâm nhập nhanh Cho phép q trình gia cơng tiến hành nhiệt độ thấp hay thời gian gia công ngắn  Độ nhớt thấp- tạo độ nhớt thấp ổn định độ nhớt sol nhựa PVC hàm lượng chất hóa dẻo thấp Thơng thường tự có độ nhớt thấp Bảng 2.1 Những loại chất hóa dẻo có sẵn tính chất liên quan với tính chất cuối sản phẩm Bảng 2.1 Những loại chất hóa dẻo ứng dụng Loại chất hóa dẻo Đặc tính Những nhóm ester phthalate thơng thường C8 Di—ethylhexyl phthalate( Tốc độ nóng chảy độ nhớt tốt ( plastisols) DEHP)/ dioctyl phthalate Diisooctyl phthalate C9 Ít hiệu khả bay thấp so với DINP SVTH: LÊ KIM NGỌC Ứng dụng thông thường Ứng dụng thông thường điểm tham khảo để so sánh Các thiết bị y tế Đồ chơi ứng dụng thơng 15 ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH C8 C10 DIDP Di-2-propylheptyl phthalate C7 Diisoheptyl phthalate C13 Diisotridecyl phthalate ứng dụng thông thường với tính chất tốt nhiệt độ thấp Dây cáp Sự solvat hóa tốt Các plastisol thảm hay lớp phủ Nhiệt độ gel hóa cao Kháng Ống cách nhiệt chịu nhiệt độ di chuyển chất hóa cao dẻo tốt Những ester phthalate đặc trưng < C8 Nóng chảy nhanh, bay Dibutyl phthalate (DBP), nhanh, hiệu hóa dẻo Diisobutyl phthalate, thấp Tăng cường độ dai butylbenzyl phthalate (BBP), nhiệt độ thấp với BBP dihexyl phthalate C11 Isophthalate bay thấp Diisoundecyl phthalate C7 –C11 Các phthalate mạch thẳng cho ứng dụng cần độ bay thấp hay độ nhớt thấp Trimellitate ester Tris-2-ethylhexyl trimellitate Khả kháng di chuyển (TEHTM)/ trioctyl tốt Có tính chất tốt trimellitate (TOTM) nhiệt độ cao tệ nhiệt độ thấp Trimellitate este với hỗn hợp bán mạch thẳng alcohol C7 C9 (L79TM) Trimellitate este với hỗn hợp alcohol mạch thẳng C8 C10 (L810TM) Các este béo C8 Di-2-ethylhecxyl adipate Cải thiện tính chất nhiệt độ (DEHA)/ dioctyl adipate thấp, khả bay cao (DOA) Những plastisol có độ nhớt thấp C9 Ít bay so với DEHA DINA C10 DIDA C8 Tính chất nhiệt độ thấp tốt Di-2- ethulhexyl sebacte hơn, độ dẻo dai tốt, kháng (DOS), di-2-ethylhexyl di chuyển nội phân tử azelate C10 Diisodecyl sebacate (DIDS) Chất hóa dẻo thứ cấp SVTH: LÊ KIM NGỌC thường Sàn nhà Nhiệt độ thấp, mờ Ống cách điện lớp phủ ống dẫn yêu cầu khả cách điện cao Các thiết bị y tế Chất hóa dẻo pha trộn Sử dụng hỗn hợp chất hóa dẻo polime dùng cho màng bọc thực phẩm Pha trộn Phthalate Những ứng dụng đặc biệt với yêu cầu cao dẻo dai nhiệt độ thấp ( để làm lớp bọc ống dẫn) 16 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Có vài giới hạn Sử dụng kết hợp với tương hợp ảnh chất hóa dẻo sơ cấp để tạo hướng đến tính ổn định nhiệt thành khối, giúp giảm giá thành Nồng độ chloride (52%) Khả bay giống với Sàn , ống, màng C8 phthalate Nồng độ chloride (45%) Độ nhớt thấp, tính chất tốt Plastisols (sàn, giấy dán nhiệt độ thấp tường) ESBO, dầu hạt lanh bị epoxy Sử dụng sơ cấp chất Ứng dụng thơng thường hóa định nhiệt thứ cấp ảnh hưởng đến độ dẻo dai Khả tương hợp nồng độ thêm vào tương đối thấp Chlorinate paraffins 2.2 Chất chống va đập: PVC-U ban đầu có độ bền va đập thấp nhiệt độ sử dụng chất chống va đập cải thiện rõ rệt tính chất nó, cụ thể độ nhạy cảm vị trí chữ V Sự thay đổi khả chịu va đập đạt kết hợp với cao su chiếm ưu cấu trúc polime, cần phải tương hợp tốt với cấu trúc Sự phân tán tốt kết dính với cấu trúc PVC cần thiết Cơ chế cải thiện tính chịu va đập phụ thuộc vào hàm lượng cao su có khả hấp thụ lượng va đập mà khơng lan truyền vết nứt Một số ví dụ loại chất chống va đập tổng quát thêm vào cơng thức PVC là:      Methacrylate- butadiene-styrene (MBS) terpolime Acrylate-polymethacrylate copolymer (acrylic) Chlorinated polyethylene (CPE) Ethylene- vinyl acetate copolymer (EVA) Acrylonitriles- butadiene- styrene terpolyme (ABS) Mức độ thêm vào thông thường 5-12 phr hợp chất chống va đập ảnh hướng đến q trình gel hóa độ nhớt chảy Sự hạn chế tương hợp với PVC ảnh hưởng đến q trình cải thiện đạt thơng qua gián đoạn hình thái học đồng cấu trúc không đồng Chất chống va đập gốc acrylic có tính chất tốt q trình gia công, tương đường với việc giảm phần trương vĩnh viễn khả ổn định trước tác nhân thời tiết trời tốt Chúng ứng dụng việc sản xuất profile cửa sổ cửa Dựa vào chất liên kết chéo chất đàn hồi butylacrulate lớp vỏ polymethacrylate, tạo trình trùng hợp nhũ tương, phần lõi đàn hồi chất chống va đập có lớp vỏ cứng cáp để bảo vệ dòng chảy tự liên kết chất chống va đập với cấu trúc PVC Chúng liên tục hoạt động với chế suốt trình gia cơng để tạo tính chất mong muốn sản phẩm cuối Một số tiêu chuẩn cần ý là:  Ảnh hưởng lên độ bền mối hàn việc sản xuất khung cửa sổ SVTH: LÊ KIM NGỌC 17 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH  Sự ảnh hưởng mức độ gel hóa lên khả chịu va đập hình thái học  Ảnh hưởng mức độ liên kết chéo khác thành phần cao sụ chất chống va đập lên độ bền va đập  Mối tương quan dòng chảy tính chất học Các loại chất chống va đập thị trường thông thường nghiên cứu phát triển để đáp ứng yêu cầu cao khả chịu môi trường cửa sổ Chất chống va đập CPE chứa khoảng 35% chlorine có chất chất nhiệt dẻo Với điểm nóng chảy tương tự với PVC, ban đầu chúng hình thành cấu trúc mà sau biến đổi thành cấu trúc gồm hạt q trình gia cơng Chúng dễ dàng gia cơng có khả chịu thời tiết tốt –vì thường sử dụng để sản xuất profile cửa sổ CPE hoạt động chất bôi trơn nội phân tử nhằm cải thiện tính chất chảy PVC Sự kết hợp với lượng tương đối nhỏ cải thiện độ bền dẻo dai ống PVC Chất chống va đập MBS phụ thuộc vào công nghệ vỏ -lõi, với lõi polybutadiene/styene vỏ polymethyl methacrylate/ styrene Chúng ứng dụng rộng rãi sản xuất PVC cụ thể việc sản xuất sản phẩm có màng ngồi suốt (chai lọ, màng, tấm) tính chất khúc xạ PVC chất chống va đập Chúng ứng dụng sản xuất ống linh kiện lắp ráp Chúng đặc biệt hiệu cho việc cải thiện tính chịu va đập nhiệt độ thấp lại không phù hợp cho sản phẩm nhà Đồng trùng hợp EVA với PVC cải thiện khả chịu va đập với tính chất kháng môi trường tốt Chúng giúp tăng cường độ nhớt sử dụng kết hợp với hệ thống chất bôi trơn cấu trúc Chất chống va đập đặc biệt terpolyme ABS ứng dụng rộng rãi ứng dụng cần lớp màng suốt nhờ khả kháng hóa chất tốt khả tẩy tạo màng Nhiệt độ biến dạng nhiệt hỗn hợp chất chống va đập ABS cao so với hợp chất MBS Chúng khơng thích hợp cho ứng dụng ngồi trời Tính chất chịu va đập tính tốn thơng qua cơng nghệ khác nhau:  Sự va chạm với lượng vật chất rơi từ xuống – bao gồm hướng nến khối vật chất, trọng lượng riêng rơi từ độ cao tiêu chuẩn cao so với phần nhơ vật liệu Nhiệt độ thí nghiệm tường -100C Kết phụ thuộc vào hình dạng, mức độ gel hóa hình dạng profile  Phép thử đứt va đập- thí nghiệm làm đứt với tốc độ nhanh sử dụng lắc với khối lượng khác Thí nghiệm liên quan đến chất cấu tạo bên vật liệu Thêm vào đó, ta cần quan sát cách vật liệu bị vỡ Vết nứt dẻo (vết nứt khớp nối) dàn dài kéo căng đến lúc hỏng Xuất lớp trắng xung quanh khu vực bị nứt Vết nứt giòn ( nứt hồn tồn) xảy kèm theo biến dạng đến hỏng Sự khác biệt nhiệt độ, với vết nứt giòn xảy nhiệt độ thấp Tuy nhiên, vết nứt giòn xảy chất chống va đập không đủ hay phân tán không tốt 2.3 Chất trợ gia công: SVTH: LÊ KIM NGỌC 18 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Chất trợ gia công thường thêm vào sản xuất PVC-U để tăng cường tính chất chảy dòng chảy suốt q trình gia cơng Chúng đựợc thêm vào để cải thiện khả gia công cấu trúc PVC bán cứng Hàm lượng thêm vào thông thường từ đến phr để đảm bảo cải thiện tính chất bề mặt sản phẩm cuối Tính st cải thiện sản phẩm yêu cầu độ suốt Những sản phẩm thông thường acrylic polymer styrenic copolymers (có chứa methacrylate) Khối lượng phân tử Tg ảnh hưởng đến hiệu suất Cùng với khả nặng tương hợp tốt với PVC, vật liệu có khối lượng phân tử cao vướng vào chuỗi PVC ngắn trượt truyền suốt q trình gia cơng để thúc đẩy q trình chảy Hiệu chất trợ gia cơng tóm tắt sau:  Sự cải thiện độ đồng chảy việc thúc đẩy phân tán hạt PVC đảm bảo hỗn hợp chảy đồng trì Độ đồng dung dịch chảy yếu tố quan trọng để đảm bảo việc hình thành tính chất học tốt bề mặt sản phẩm sau  Sự cải thiện độ bền chảy kết tương hợp Độ bền chảy tốt yêu tố cần thiết để thổi đùn lấy sản phẩm nhanh khỏi dòng cán láng hay đùn  Sự cải thiện khả dãn dài đàn hồi chảy để đáp ứng điều kiện vận hành khắt khiệt yêu cầu sản phẩm cao Chất trợ gia công với hiệu bôi trơn vượt qua số biến đổi thành phần hóa học để tạo liệu có tính tương hợp thấp Kết ảnh hưởng đến gel hóa PVC giảm dính khn kim loại khn dễ dàng 2.4 Chất bơi trơn: Chất bơi trường thơng thường có hai chức năng: (1) giảm ma sát bề mặt polime nóng chảy bề mặt kim loại nóng trình gia cơng; (2) giảm lực ma sát nội phân tử cấu trúc polime Chất bôi trơn ngoại phân tử, theo định nghĩa, có khả tương hợp với PVC thấp dễ di chuyển đến bề mặt đề kim loại khn Chất bơi trơn nội phân tử có khả tương hợp tốt hơn, có cực, nên tan PVC Hai loại cần thiết để tạo PVC-U, đặc biệt điều kiện trượt khác từ trình đùn, cán làng đúc tiệm Thực tế, hầu hết chất bôi trơn có khả bơi trơn nội phân tử ngoại phân tử, tỉ lệ chúng sử dụng dựa yêu cầu sản phẩm cuối Tùy nhiên, cân hàm lượng thêm vào chất chất dịnh nội ngoại phân tử quan trọng chúng ảnh hưởng đến mức độ gel hóa, dính khn vật liệu khơng tương hợp khn thiết bị định cỡ, tính chất vật lí khác Những thành phần hóa học để tạo nên chất bôi trơn hầu hết sáp hay xà phòng tuân theo yêu cầu:  Sáp amide- ethylene bistearamide (EBS) có cân tính chất bơi trơn nội ngoại phân tử  Các axit béo axit stearic (có thể hỗn hợp C16 C18 ) axit hydroxyl stearic Có tính chất chất bơi trơn ngoại phân tử tính chất chất bơi trơn nội phân tử  Xà phòng kim loại, cụ thể strerate calcium, hoạt động chất bôi trơn nội phân tử nhờ cải thiện dòng chảy gia tăng trượt nội phân tử khn  Một số loại ester :  Este glycerol hoạt động GMO GMS SVTH: LÊ KIM NGỌC 19 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ  GVHD: PHAN THẾ ANHCác Este montan, bắt nguồn từ than nâu, chưa montanic acid este với chuỗi dài alcohol béo Độ dài chuỗi từ C28 –C34 với khả bôi trơn tốt tương hợp cao Dùng sản xuất profile sản phẩm dùng phương pháp sản xuất cán láng Các hydrocacbon, phân chia sau:  Sáp paraffin- alkan mạch thẳng với chiều dài chuỗi từ C20 đến C50 có chất chất bôi trơn ngoại phân tử Với khối lượng phân tử bé thể tính chất chất bơi trơn nội phân tử  Polyethylene (PE) với khối lượng phân tử từ 500 đến 1000 (C35 –C70 ) với mạch thẳng hay mạch nhánh, phân biệt với sáp paraffin dựa vào nhóm cuối  Sáp polyethylene bị oxi hóa kết q trình oxi hóa sáp PE đứt mạch phân tử hình thành nhóm axit Chúng có chất chất bơi trơn ngoại phân tử mạnh tính chất khn kim loại tốt Đánh giá hoạt tính chất bôi trơn, thiết bị vận hành, tiến hành việc kiểm tra lượng tiêu hao (vận hành mơ tơ, tốc độ quay vít hay sản phẩm cuối cùng), bề mặt sản phẩm, dòng chảy tính chất vật lí Trong phòng thí nghiệm phép đo q trình gel hóa dựa vào thời gian độ nhớt chảy tiến hành máy đo momen xoẵn hay máy cán Nó đánh giá hiếu bôi trơn nội phân tử (giảm độ nhớt chảy không kèm theo thay đổi lớn chảy hay số lần dính cán) bơi trơn nội phân tử ( ảnh hưởng lên độ nhớt chảy ảnh hửơng lớn đến chảy số lần dính cán ) Hàm lượng thêm vào chất bôi trơn nội phân từ từ 0.3-1.0 phr, chất bôi trơn ngoại thêm vào hơn, cụ thể là, 0.05-0.3phr Trong trình đùn đúc tiêm PVC-U, thông thường ta cần dùng túi bao gồm chất ổn định túi cân hàm lượng hai loại chất bôi trơn để phù hợp với yêu cầu cụ thể gia cồng yêu cầu tính chất sản phẩm cuối Các ứng dụng PVC Chất hóa dẻo hoạt động chất bôi trơn nội phân tử chất bơi trơn ngoại phân tử thêm vào để tăng cường tính chất sản phẩm cuối Việc dùng liều lượng hay sử dụng sai gây rắc rối q trình xử lí dụ in hay đúc 2.5 Chất độn: Hầu hết ứng dụng PVC-U hay PVC-P, chất độn thêm vào để giảm giá thánh sản phẩm để cải thiện số tính chất Ta cần phải cân lợi ích giá thành ảnh hưởng đến tính chất lí chấp nhận xảy Tỉ trọng sản phậm cuối tăng Mặt khác ảnh hưởng lên q trình gia cơng với sản phẩm cuối cùng, dính khn bề mặt sản phẩm 2.5.1 Calcium Carbonate: Calcium Carbonate (cũng biết đến đá vôi) chất độn sử dụng nhiều PVC Vật liệu thường nghiền mịn khống canxi, cán nghiền phân loại dựa kích thước hạt Xử lí bề mặt với acid stearic thay thể acid stearic calcium stearate gia cơng Điều cải thiện q trình gia cơng phân tán (tính chất lí) tăng khả kháng ẩm nhằm tạo tính chất điện tốt SVTH: LÊ KIM NGỌC 20 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Calcium Carbonate tổng hợp từ nguyên liệu tự nhiên canxi, nước, kết tụ từ dung dịch để tạo kích thước hạt phù hợp cho phần cần tính chất tốt Kích thước hạt trọng số ứng dụng yêu cầu kháng môi trường tốt kháng va đập (như profile cửa sổ), nghiền thành hạt bụi cực mịn, tẩy màu cao, hợp chất tự nhiên sử dụng Lớp với kích thước hạt cực nhỏ mịn calcium carbonate kết tụ sử dụng để cải thiện tính chất bền va đập hợp chất chống đập Sự mài mòn lớp calcium carbonate thiết bị nóng chảy cho khơng q lớn tăng dần cường độ tăng lên Chất độn sử dụng rộng rãi ứng dụng PVC-P giới hạn kích thước hạn khơng khắt khe Cũng thêm vào hàm lượng chất độn cao Chúng sử dung rộng rãi sản xuất dây cáp, kết hợp với phụ gia khác để giảm hình thành HCl bị cháy Các plastisol PVC sử dụng lượng chất độn cao để giảm giá thành cần trì độ nhớt tính lưu biến thích hợp cho cơng nghệ gia cơng 2.5.2 Các loại chất độn khác: Phụ thuộc vào vị trí địa lí, chất độn bột cẩm thạch, với việc xử lí bề mặt, sử dụng cho ứng dụng PVC-U PVC-P Chất độn từ bột dolomit (calcium magnesium carbonate) bột đá vôi sử dụng Bột Talc sử dụng cán láng hợp chất PVC đến tăng khả kết dính chả moddun vật liệu cuối 2.6 Chất ổn định nhiệt: Quá trình sản xuất PVC thương mại vốn q trình khơng ổn định nhiệt, hình thành khuyết tật cấu trúc q trình tổng hợp gia cơng Q trình phân hủy diễn với nguyên tử Cl tách thành tác nhân khơi mào phản ứng phân hủy nhiệt PVC Chất ổn định làm chậm trình tạo thành HCL tự oxi hóa giảm phân chia Them vào chúng bảo vệ phá hủy tồn cấu trúc Chúng giúp trì khả ổn định quang suốt trình sử dụng Sự phân hủy nhiệt nghiên cứu phân tích ánh sáng tạo ta mơi trường tĩnh động học Thêm vào đó, ổn định nhiệt dược sở thời gian, hay bay HCl SVTH: LÊ KIM NGỌC 21 ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Hình 2.9 Những khuyết tật cấu trúc PVC Vai trò chất ổn định nhiệt tóm tắt sau:  Thay cấu trúc khuyết tật nhóm ổn định  Dừng hiệu ứng tạo HCl thay cấu trúc allylic chloride trình phân hủy  Loại bỏ tạo thành HCl- nguyên nhân gây tái phân hủy  Phản ứng với gốc tự để tránh biến màu hay liên kết ngang bỏi nhiệt, ứng suất lớn q trình quang hóa  Có thể bổ sung chất bôi trơn 2.7 Chất làm chậm bắt cháy (FR) chất cản khói (SS): Những cấu trúc PVC-U có khả bắt cháy yếu chứa chloride Vì gốc chlo phản ứng với gốc hoạt hóa (HO+, H+ ) để tạo thành gốc hoạt hóa Sự bổ sung chất hóa dẻo vào cấu trúc PVC-P đòi hỏi phải sử dung phụ gia FR SS cho ứng dụng yêu cầu cần làm chậm cháy Những phụ gia biết đến chất độn hoạt tính cần sử dụng với hàm lượng cân để đạt yêu cầu cần thiết cho sản phẩm cuối Chúng ưu tiên sản xuất ống, băng tải màng phủ lợp nhằm kháng tác nhân khơi mào nhiệt truyền mạch Nó đóng vai trò quan để giảm chảy giọt môi trường gần lửa tạo khói Antimony trioxide (Sb2O3) sử dụng rộng rãi, thường kết hợp với chất hóa dẻo este photphat, nhằm tạo tính chất kháng lửa tuyệt vời mà khơng ảnh hưởng đến tính chất lí Cơ chế FR hoạt óa hình thành cấu trúc antimony trichloride (SbCl3) dễ bay antimony oxychroride (SbOCl) – có khả hoạt động tác nhân loại bỏ gốc tự khí đốt Tuy nhiên antimony trioxide bị nghi ngờ chất gây ung thư dần bị thay giảm mức độ sử dụng Hơn nữa, thúc đẩy việc hình thành khói xem mặt phiến diện việc sử dụng vật liệu Những nghiên cứu gần tìm hiểu việc giảm khói thải, yếu điểm cấu trúc làm chậm lửa dùng cho PVC-P Aluminium trihydrate magnesium hydroxide cho giảm mức độ tạo khói giảm lượng lớn khí độc Hoạt tính vật liệu dựa nước q trình hydrat hóa Kẽm borate SS hiệu (đặc biệt phối hợp với chất hóa dẻo phosphate ester) thay antimony trioxide Thêm vào đó, dựa vào hiệu ứng acid Lewis ZnCl3 thúc đẩy việc hình SVTH: LÊ KIM NGỌC 22 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH thành liên lết ngang, kẽm borate hoạt động chất giảm nhiệt độ hóa thủy tinh với khống hydrate oxit kim lại bổ sung lớp màng bảo cản trở cháy 2.8 Bột màu: Bột màu dùng cho PVC phải bền nhiệt quang, phân tán tương hợp tốt Chúng phải thỏa mãn yêu cầu cụ thể để phủ lên sản phẩm cuối ví dụ tiếp xúc với thực phẩm, đồ chơi vân vân Bột màu vô thường sử dụng 2.8.1 Titanium Dioxide (TiO2): Titanium dioxide sử dụng nhằm tạo màu trắng sáng tính mờ đục Chúng đóng vai trò quan trọng hệ thống bột màu sử dụng cho PVC Sự mờ đục nguyên liệu bột màu phụ thuộc vào lớp phản xạ ánh sáng bề mặt nó, hệ số phản xạ bột màu tương quan với hệ thống chất kết dính bột phân tán ánh sáng Khả phân tán ảnh sáng phụ thuộc vào kích thước hạt hấp thụ ánh sáng tới bề mặt Rutile TiO2 có hệ số phản xạ ánh sáng 2.76 tương quan với PVC 1.54, biểu thị lí cho ứng dụng TiO2 có hai cấu trúc tinh thể, rutile anastase Rutile sử dụng chế tạo nhựa, hệ số phản xạ cao, hiệu phân tán ánh sáng tốt hấp thụ tia UV tốt Sản xuất loại sản phẩm nhựa khác thông qua trình chloride hóa nghĩa chloride tạo thành bị oxide hóa trước tiên Những loại sản phẩm thương mại có lớp vật liệu vơ đa lớp bao phủ lớp lõi TiO2 Những lớp vật liệu silica (SiO2) và/ alumina (Al2O3) hoạt động lớp rào chắn bảo vệ lõi nhựa để giảm thiểu phá hủy ánh sáng polime Sự tiếp xác tia UV, ẩm bề mặt chưa bao phủ TiO2 tạo gốc tự do, gốc tự sau oxi hóa vị trí bọt khí bề mặt nhựa tạo phá hủy ánh sáng Tại đây, ta thêm bước xử lí bề mặt nhằm tăng cường mức độ phân tán tương hợp Ta cần điều khiển mức độ phân bố kích thước hạt Những loại sản phẩm tồn với màu sắc dịu nhẹ khác màu trắng ngả xanh, hay trung lập màu kem Những tính chất thể độ sáng L* màu b* bảng màu sắc Một mục đích khác việc lựa chọn sử dụng bột màu TiO2 độ bền màu Nó liên quan đến khả bảo vệ chi tiết trước tác nhân môi trường ánh sáng Độ bền màu đồng nghĩa với mát độ bóng bề mặt, tạo lớp bột (sự mát bột màu tác nhân vật lí, nên bề mặt bị phá hủy), thay đổi màu sắc, môi trường khắc nghiệt, phá hủy học Như giải thích trên, có mặt oxy ẩm, lượng tia UV bị hấp thụ chuyển hóa thành lượng hóa học để hoạt hóa gốc tự Chúng từ từ công lớp polymer từ lớp bề mặt bị phơi nhiễm Quá trình phơi nhiễm quan sát lúc lỗ nhỏ hình thành xung quanh phân tử hạt màu gắn lên mẫu Những loại TiO2 chống tạo lớp màng bột sử dụng ứng dụng PVC-U châu âu đặc biệt cải thiện khả chống thời tiết với chi tiết sử dụng trời việc làm chậm trình Hàm lượng sử dụng TiO2 nằm khoảng 4.0 phr SVTH: LÊ KIM NGỌC 23 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Với giá thành thấp hơn, loại TiO2 điều kiển trình hình thành lớp màng bột sử dụng số ứng dụng( làm rào chắn, lớp bọc thiếc có khả ổn định tốt) từ PVC-U Mỹ Hàm lượng thêm vào thường khoảng 10 phr Những loại vận hành dựa phát triển mức độ tạo màng bột để trì sắc trắng cố định độ bề mặt suốt trình sử dụng, bất chấp tác nhân thời tiết TiO2 sử dụng PVC plastisol phải thỏa mãn yêu cầu khả chống ẩm ướt phân tán tốt môi trường lỏng Khả ổn định lưu trữ paste quan Aluminosilicates sử dụng bột màu bổ sung để thay thể phần TiO2 plastisol 2.8.2 Những bột màu vô khác: Những bột màu từ chì chromate tạo màu vàng Sắt oxit sử dụng bột màu tạo màu vàng Chì chromate/ molybdate tạo hiệu ứng màu cam Màu xanh biển (sodium aluminium silicate có chứa lưu huỳnh) sử dụng ứng dụng dùng để che chắn cách âm Bột màu từ chì chromate, trước thường sử đụng để sản xuất ống dây cáp 2.8.3 Những bột màu hữu cơ: Những bột màu hữu có độ bền màu cao với độ bóng Chúng có đầy đủ màu sắc bảng màu Chúng thông thường sử dụng kết hợp với bột màu vô cơ, cụ thể TiO2 (giúp cung cấp tính chắn sáng) Bột màu cacbon đen thêm vào với hàm lượng thấp thành phần bảo vệ chi tiết khỏi ánh sáng mặt trời Những loại bột màu hữu điển hình:  Đồng phthalocyanine (màu xanh da trời xanh chuối)  Những sản phẩm ngưng tự diazo (màu vàng, đỏ, nâu)  Hợp chất diazo, diarylides (màu vàng)  Hợp chất polycylic, dioxazine (màu tím), quinacridone (đỏ tím), isoindolinone (màu vàng)  Hợp chất monoazo, benximidazolone (màu cam) muối azo (màu vàng) Bột màu phân loại dựa hệ thống số màu tiêu chuẩn (CI), ứng dung, màu sắc, hình dạng vật lí 2.9 Chất chống vi sinh vật: Vật liệu PVC-P, vật liệu sản xuất thảm mái che, dễ bị cống tác nhân vi sinh vật môi trường ẩm ướt Tác nhân hệ thống có kích thước micro, tảo, vi khuẩn, nấm mốc, hay việc sử dụng chất hóa dẻo bề mặt đồ đựng thực phẩm giàu cacbon Điều dẫn đến đổi màu phần (màu hồng đốm đen)- nguyên nhân sâu xa gây bề mặt sờn, nhám tích tụ bụi bẩn Có thể tạo màu khơng u cầu ban đầu Chức diệt khuẩn tạo thành hoạt hóa bề mặt vật liệu để phá hủy hệ thống micro Chất chống vi sinh vật liên tục chuyển hóa đến bề mặt với tốc độ vừa phải để trì nồng độ tối ưu bề mặt Điều đạt đựơc nhờ q trình khuếch tán chất hóa dẻo vật liệu Hàm lượng thấm vào thành phầm hoạt tính nằm mức 400-2000ppm chất hoạt tính chống vi sinh vật thường đưa vào trạng thái phân tán chất hóa dẻo hay với chất mang ESBO SVTH: LÊ KIM NGỌC 24 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH Dựa vào khả ổn định nhiệt, khả tương hợp, tính bền, phổ rộng chống lại loại nấm mốc khác nhau, chất chống vi sinh vật sử dụng rộng rãi 10,10’- oxybisphenoxyarsine (OBPA), -noctylisothiazonlin-3-one (OIT), 4,5-dichloro-2-n-octylisothiazolin-3-one (DCOIT) Những phương pháp kiểm tra ngồi trời phòng thí nghiệm khác sẵn sàng để xác định hiệu chất chống vi sinh vật điều kiện mô bao gồm thời tiết, thấm ướt nước chơn đất Đó mơi trường mà hiệu bị ảnh hưởng xấu Một số chất chống vi sinh vật đề cập có số hạn chế tính kháng vi khuẩn, số phụ gia đặc biệt sử dụng để kháng vi khuẩn thêm vào để bào vệ chi tiết khỏi phá hủy vi khuẩn SVTH: LÊ KIM NGỌC 25 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề liên quan trình sản xuất PVC giúp đỡ sửa chữa thầy em hồn thành tổng kết tính chất PVC loại phụ gia ảnh hưởng chúng lên sản phẩm Tuy nhiên trình hồn thành khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp thầy để đồ án hoàn chỉnh SVTH: LÊ KIM NGỌC 26 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GVHD: PHAN THẾ ANH TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kỹ thuật sản xuất nhựa, Phạm Thế Anh PVC Handbook, Charles E Wilkes, James W Summers, Charles Anthony Daniels Plastics Additives Handbook, Hans Zweifel SVTH: LÊ KIM NGỌC 27 ... dẻo phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể sản phẩm cuối phụ thuộc vào:  Chi phí sản xuất bao gồm chi phí mua hay sản xuất chất hóa dẻo chi phí vận hành sản xuất (tùy thuộc vào độ đơn giản q trình sản xuất. .. chất phụ gia ảnh hưởng q trình sản xuất Với mục đích nghiên cứu vậy, câu hỏi đặt cho đồ án này: (1) Thứ tự, hàm lượng phụ gia sử dụng cho trình tổng hợp với mục đích ? (2) Các cách mà nhà sản xuất. .. án phụ gia ảnh hưởng chúng trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC) Đề tài thuộc diện: Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ kết thực Các số liệu liệu ban đầu: Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phụ gia và ảnh hưởng của chúng trong quá trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC), Các phụ gia và ảnh hưởng của chúng trong quá trình sản xuất Polyvinyl Chlorua(PVC)

Từ khóa liên quan