CÁC DỊCH vụ tại PHÒNG đọc DOANH NHÂN (1)

2 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 20:12

CÁC DỊCH VỤ TẠI PHÒNG ĐỌC DOANH NHÂN - Khơng gian phù hợp cho học tập nhóm, cá nhân Phòng đọc thống mát, có trang bị máy lạnh - Đường truyền Internet mạnh (miễn phí) - Vốn tài liệu phong phú gần 2.000 nhan đề lĩnh vực như: Tiếp thị, PR, Quảng cáo, Kỹ lãnh đạo, Tổ chức nhân sự, Tài doanh nghiệp, Luật & Chính sách cơng, Văn hóa doanh nhân, Bản tin kinh tế, Thư mục, tài liệu Sở hữu trí tuệ loại tạp chí lĩnh vực kinh tế, thương mại cập nhật hàng tuần - Được khai thác tất sở liệu (CSDL) có: CSDL chuyên đề/ chuyên ngành Thư viện; CSDL sách trực tuyến; CSDL tổ chức Ngân hàng Thế giới… - Được sử dụng chỗ mượn miễn phí tài liệu có Phòng đọc Doanh nhân (miễn phí tuần, sau tuần tính phí 1.000 đồng/cuốn/ngày) - Được cung cấp thông tin theo yêu cầu (theo chủ đề lĩnh vực, có tính phí) - Được cung cấp Bản tin kinh tế sản phẩm thơng tin phòng Thơng tin Thư mục tháng / 1số thuộc lĩnh vực tiếng Anh tiếng Việt (qua email) từ nguồn thông tin: Lãnh quán Hoa Kỳ, Proquest, World Bank Asia Foundation - Tham gia buổi hội thảo chuyên đề, triển lãm sách, ảnh, sưu tập quý… phòng đọc Doanh nhân, phòng đọc Doanh nhân tổ chức - Được tổ chức hội thảo phòng đọc Doanh Nhân (đăng ký & đặt chỗ trước phòng Hành chính, có tính phí Điện thoại liên hệ: 028 38.225.055 - 295) PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ: - Thời hạn sử dụng: 03 tháng : 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) - Thời hạn sử dụng: tháng : 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng) - Thời hạn sử dụng: 01 năm : 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DỊCH vụ tại PHÒNG đọc DOANH NHÂN (1), CÁC DỊCH vụ tại PHÒNG đọc DOANH NHÂN (1)

Từ khóa liên quan